Page 8

В края на август ще имате възможността да се полюбувате на един успешен завършек от всичко направено до сега! Щастлива година като цяло ще е 2017. Сочи конструктивна сила и материален успех за хората ,които са способни да си поставят реални цели и да ги отстояват.Всеки,който е бил сериозен до сега в думите и делата си , и е бил силно повлиян от семейните традиции и морал ще разчита на сигурен материален и професионален успех. Това са обикновено хората,които умеят да гледат надалеч. С лекота осъществяват дългосрочните си планове в кариерата , политиката или в обществените дейности.Така с времето се превръщат в добри лидери и управители. Създават си отлична репутация в обществото и на работа, и имат отлични таланти в юридическите професии или контакти с хора от този бранш.

Bluemoon-Astrology-MM  

2017 Съзидателност и творчески дух! Известност!

Bluemoon-Astrology-MM  

2017 Съзидателност и творчески дух! Известност!

Advertisement