Page 56

работата и от самосъжаления. 3 декада(11-20.01) 2017 е годината с радикалните промени! Успехът ще дойде ,чрез един бизнес или брак с чужденец,заради вашите лидерски способности,морал,вяра, самоувереност и доверчивост. Имате много възможности за напредък и ще трябва да ги използвате. В обществото ще сте много активни и това ще го забележат много хора. Вашето силно чувство за справедливост показва, че ще имате успех и в правото,ако го изберете за професия .Моралните ви критерии ще са много високи през този период.Ще сте горди и амбициозни.Дошли са дни,в които разбирате,че признанието е следствие на много знания и вяра в това което правите. Но не бъдете арогантни и надменни,за да не платите цената на славата със загуба на средства,популярност и чувства.Голям успех за кариера се очаква в областта на медицината,духовенството или затворени държавни институции.Други може да използват силната си интуиция за създаване на свой бизнес и нова философска теория ,касаеща миналото и

Bluemoon-Astrology-MM  

2017 Съзидателност и творчески дух! Известност!

Bluemoon-Astrology-MM  

2017 Съзидателност и творчески дух! Известност!

Advertisement