Page 54

кръстопът и от вас зависи дали ще бъдете наградени или наказани през 2018. Април ще подобри взаимоотношенията ви с любимите хора и децата,защото ще се върнете към стария си сериозен начин на поведение и отношение спрямо тях.Творческите ви проекти ще бъдат видоизменени с цел по –добри резултати и усещане за радост и задоволство.След средата на октомври влятелни приятели или участието ви в грандизони творчески мероприятия ще подобрят обществените ви позиции ,личния бизнес или ще ви срещне с бъдещата ви любов. Краят на годината ще се окаже доста блестяща за някои от вас! Затвърждаването на личните ви позиции или радикални раздяли ще са факт.За всеки в зависимост от моралните му ценности и цели в живота. 2 декада(01-10.01) Харесвате да говорите по- откровено и найвероятно не сте известни, с велико чувство за дипломация и такт. Интензивният ви и страстен подход към живота,става очевиден за всички, с които се запознаете. Имате нужда от стимул за развитие на личната ви сила. Власт и контрол това

Bluemoon-Astrology-MM  

2017 Съзидателност и творчески дух! Известност!

Advertisement