Page 19

работа,създаване на потомство(който го иска) и помощ от семейството или бизнес партньорите. №3 чести пътувания и връзки в чужбина или с хора намиращи се там,които ще окажат решаващо значение за бъдещето ви.Може и вид -Бизнес онлайн. №4 неочаквани събития от различно естество, свързани с интимния ви живот(приятни или неприятни),които ви променят изцяло. Влюбвате се до уши в човек с положение или по-зрял от вас! №5 блестяща творческа идея ви донася известност и печалба Рискът в обществото или кариерата ,който ще поемете ,нека да е с морална и хуманна кауза,за да НЕ загубите парите,радостта или любимия си човек! Всичко това ще стане особено осезаемо през март на 2017,защото февруари променя изцяло начина ви на живот и отношение към близките .Много истини през този период ще направят всичко това да се случи така, че философията ви за бъдещето да се промени изцяло.Започвате да се вглежадате в малките подробнсоти на глобалните неща.От друга страна ,всички тези радикални събития ще са решение на най-големите ви трудности в

Bluemoon-Astrology-MM  

2017 Съзидателност и творчески дух! Известност!

Advertisement