Page 1

bat 1 (noun) an animal nietoperz: the bat is hunting the flies nietoperz poluje na muchy; 2 (noun) stick made of wood kij: hit the ball with the bat uderz piłkę kijem change 1 (noun) an event which made something different zmiana: the change of boss was a very choice zmiana szefa była dobrym wyborem; 2 (noun) the money you get back while paying in cash reszta: keep the change reszty nie trzeba; 3 (verb) to make things different zmieniać: zmieniłaś

się, odkąd ostatni raz cię widziałem you have changed since I saw you last time grave 1 (noun) a place for a deceased one grób: he used to dig graves zwykł kopać groby; 2 (adjective) serious poważny: he seems gravy wydaje się być poważny light 1 (noun) something bright światło: turn on the light włącz światło; 2 (adjective) not heavy lekki: it

seems hevy, but it's light wydaje się ciężkie, ale jest lekkie match 1 (noun) sports game mecz: my husband watches football match on TV mój mąż ogląda mecz piłki nożnej w TV; 2 (noun) used to ignite zapałka order 1 (noun) made in restaurant zamówienie: I made an order for soup złożyłem zamówienie na zupę; 2 (noun) a task given to soldier rozkaz: this is not a request, this is an order to nie prośba, to rozkaz; 3 (noun) when everything is in its place porządek: everything in this room seems to be in order wszystko w tym pokoju wydaje się być w porządku; 4 (noun) assembly of people with similiar belief zakon: they told me to join an order powiedzieli mi, żebym dołączył do zakonu pole 1 (noun) on the top and the bottom of a planet biegun: I traveled to the north pole podróżowałem do bieguna północnego; 2 (noun) high, thin structure maszt: there is a flag hanging on the pole na

maszcie wisi flaga rock 1 (noun) a big stone skała: have you seen that enormous rock? widziałeś tamtą ogromną skałę?; 2 (noun) a music genre rock: do you like to listen to rock music? lubisz słuchać muzyki

rockowej? sign 1 (noun) a road sign or a symbol znak: there are many road signs along the street wzdłuż ulicy jest wiele znaków drogowych; 2 (verb) putting a name on a contract podpisywać: please sign this

document proszę podpisać ten dokument wave 1 (noun) on the ocean fala: I can't surf without waves nie mogę surfować bez fal; 2 (verb) to move raised hand machać: wave to your grandma pomachaj babci

Słownik angielsko-polski - Miłosz Szymczak  
Słownik angielsko-polski - Miłosz Szymczak  

Utworzony przeze mnie słownik angielsko-polski z kilkoma terminami. Wybór haseł jest dość losowy, aczkolwiek starałem się dobrać słowa o jak...

Advertisement