Page 1

max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

FÖR DIG OCH DIN HUND Djursjukhuset Malmö Säkrara diagnoser med CT

Draghundsport för alla hundar

Läs på sidan 14

Införselreglerna

Läs på sidan 15

Mårdhunden Varför vill vi inte låta mårdhunden etablera sig i Sverige?

Text: Generalsekreterare Olle Rosén, Svenska Dragsportförbundet Läs på sidan 16 Foto: Kjell Ek, Maria Olsson, Åke Naalisvara

MAX tävling vinnare Zero

Draghundsport, en härlig aktivitet för hunden och inte minst för matte och husse. Alla hundar kan och vill dra vilket de flesta hundägare

blir medvetna om när de är ute och går med hunden i koppel. Varför då inte låta hunden trava eller galoppera under kontrollerade former framför hundägaren. Svenska Dragsportförbundet bedriver, genom sina medlemsföreningar, draghundsport i tävlings och motionsform. Det finns 75

föreningar från Småland till Norrbotten som har draghundsport på programmet. Huvuddelen av dessa föreningar finns i norra Sverige pga att det är mer snösäkert där. Tidigare bedrevs draghundsport endast på snö men numera finns även barmarksstil där föraren antingen spring-

er, cyklar eller åker vagn efter hunden/hundarna. En av de mest populära grenarna i barmarksstil är kickbike. Ofta förknippas draghund- eller har endast en lina till sport med många polarhun- föraren, i båda fallen åker dar framför en släde, men i föraren skidor efter hunden. Sverige har den s.k. nordiska stilen flest utövare. I den nordiska stilen drar hunden forts. sidan 2 antingen en pulka med last

Vad är Novartis Animal Health? Novartis står i frontlinjen vad gäller utveckling av nya läkemedel till Foto: Maria Svensson människor och djur. Läs på sidan 17 Under 2009 investerade

OCH MÅNGA ARTIKLAR OM T EX PARASITER OCH RESA MED HUND

SE MAX 2011_01.indd 1

företaget 17% av hela omsättningen på forskning och utveckling. Bolaget är därmed ett av de läkemedelsföretag som satsar mest resurser för framtiden

befinnande och hälsa. Våra övergripande mål är att förlänga, förbättra och rädda liv hos djur.

Under många år har Novartis Animal Health varit ett ledande företag inom området På Novartis Animal Health antiparasitära medel, både fokuserar vi på djurens väl- vad gäller invärtes och ut-

värtes parasiter. Utöver dessa marknadsför vi läkemedel bland annat mot hjärtsjukdomar, smärta och allergier på hund samt antibiotika och flugbekämpningsmedel i lantbruket. Novartis veterinär-avdelning strävar efter att vara en seriös samarbetspartner gentemot

veterinärer och djurägare. Vi gör vårt yttersta för att tillhandahålla de bästa läkemedel och informationsmaterial. Ett otraditionellt exempel på detta är denna tidning som vi hoppas ni finner upplysande och underhållande. Vi önskar trevlig läsning med tidningen MAX.

22/02/11 10.46


2 max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

förord

MAX tidningen i ny upplaga! - för dig och din hund

Utgiven av:

Novartis Animal Health Lyngbyvej 172 2100 Köpenhamn, DK

Ansvarig chefredaktör:

Marknadschef Johan Broman Novartis Animal Health johan.broman@novartis.com

Tel. 0708 89 33 66

Redaktion:

Veterinär Per Rasmussen Novartis Animal Health per.rasmussen@novartis.com

Tel. 0045 51 54 97 59

Veterinär Liselotte Jessen Novartis Animal Health liselotte.jessen@novartis. com

Tel. 0045 40 19 85 83

Layout:

Text och foto: Johan Broman, Novartis Animal Health Tredje editionen av MAX, som ni håller i handen, har ett späckat innehåll om hundar och hund-ägande. Läs om verksamheten i de stora hundklubbarna, samt varför 63 tusen hundägare varje år går på utbildning, tävla eller engagera sig i aktiviteter inom klubben. Vidare finns spännande artiklar om allergi på hund och hur djursjukhusen investerar i ny teknik för miljontals kronor på utrustning för att diagnosticera sjukdomar på djur. CT eller skiktröntgen ger detaljerade tredimensionella bilder av inre organ, mjukdelar och skelett. Vi närmar oss nu nivån inom human sjukvården för våra djur. Nyss kom larmet (14 jan 2011) i media att den fruktade dvärgbandmasken diagnosticerats hos en räv från Bohuslän. Detta är det första fallet av parasiten i Sverige. Parasiten har räv, hund, katt m.fl. som värd men vi människor kan smittas och då som mellanvärd. Att människor smittas är ovanligt men förekommer.

Novartis utställning My Dog 2011 Dvärgbandmasken orsakar en svårbehandlad infektion som i värsta fall kan leda till döden. Resultatet att masken finns här blir att vi inte kan plocka svamp och bär i våra marker utan risk att smittas. Detta är en konsekvens av ett allt större resande av människor med djur mellan länder och härmed spridning av smittsamma sjukdomar till nya områden. Avmask-

ning av sällskapsdjur, hund och katt, är ett krav från myndigheterna vid införsel av djur till Sverige. Tyvärr tar inte alla djurägare sitt ansvar i dessa viktiga frågor. Längre fram i tidningen belyser Tullverket situationen och, problematiken med många okunniga semesterfirare. Under 2010 stoppades inte mindre än 300 djurägare utan giltiga papper. Mör-

kertalet torde vara mycket svår att mäta i tal. Många människor har hunden som större. sin bästa vän och hunden ger Vi samarbetar med Bruks- också många människor stor hundklubben och flera lo- trygghet. Vi på Novartis har kala klubbar i Svenska Ken- en önskan om friska djur och nelklubben (Sydskånska KK, ett aktivt hundägande. Vi Västra KK och Stockholms hoppas ni finner MAX läsKK). Kraften av alla entu- värd och intressant. Mycket siaster med engagemang är nöje! mycket stor. Sällskapsdjuren har sin givna plats i samhäl- www.milbemax.se let och är omfattande men

Karina Selck Novartis Animal Health karina.selck@novartis.com

Tel. 0045 39 16 85 82 Tryckeri:

JMS Media System AB Upplaga: 22.000

Detta är 3:e utgåvan av gratistidningen MAX. Tidningen delas ut på utvalda hundutställningar i Sverige och kan också rekvireras från Novartis på:

www.milbemax.se Alla bilder i tidningen som har ett allmänt godkännande till användning skall ej associeras med tidningens artiklar. 01/11 – SE-MI11-01

SE MAX 2011_01.indd 2

forts. från förstasidan

Tävlingsbanorna är mellan 5-30 km långa. Slädhundstil är den tredje varianten av tävlingsformer, där står föraren på en släde som dras av många hundar. Det finns klasser från fyra hundar upp till s.k. obegränsad klass som i praktiken innebär 1418 hundar. I slädhundstil tävlar man i sprint på banor som är mellan 10-25 km, i medeldistans på banor som är mellan 40-100 km och i långdistans på banor som är längre än 100 km. Världens längsta draghundstävling är Iditarod som körs i Alaska och där distansen är ofattbara 185 mil! Även om alla hundar kan och vill dra så är det vissa raser som utmärker sig som draghundar. De polara hundraserna är ju en gång framtagna och avlade för

att vara just draghundar, de är starka och mycket tåliga. I slädhundsstil där många hundar drar släden är de vanligaste hundarna de polara raserna eller blandrashundar av t.ex. Siberian Husky och stående fågelhund. I nordisk stil kan alla hundar av medelstor storlek användas men de stående

fågelhundarna (Vorster, Pointer och Setter) är de hundar som är snabbast. I barmarksstil kan alla hundar användas, det finns ju knappast någon människa som kan springa ifrån en vältränad hund. Vill ni veta mer om draghundsport, besök:

www.draghundsport.se

22/02/11 10.46


max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12 3

VÄSTRA DJURSJUKHUSET

Atopi – ett gissel för hund och djurägare Text: Robert Cikota, Specialist, Klinikveterinär Foto: Novartis Animal Health Allergier är relativt vanliga hos människa och de senaste decennierna har andelen allergiker ökat av olika anledningar. Hur ser det då ut med våra husdjur? Kan våra hundar, katter eller hästar vara allergiker, svaret på den frågan är otvetydigt ja. Hundar som är allergiker kräver ofta en livslång behandling, vilket kan vara en utmaning för husse och matte. Om sjukdomen inte behandlas är det ett påtagligt lidande för djuret.

i omgivningen som agerar som allergener. Atopi kallas även luftburen eller omgivningsallergi. Atopi är relativt vanligt, uppskattningsvis lider tio procent av hundpopulationen av sjukdomen. Vanliga allergener som hundarna reagerar emot i Sverige är husdammkvalster, förrådskvalster, mögel, gräs och trädpollen. Vissa hundar har besvär endast under vissa perioder av året, detta ses hos gräs- och pollenatopiker, medan andra hundar kan vara besvärade året runt, som vid kvalsteratopi. Mestadels brukar symtomen debutera relativt tidigt i livet, vanligtvis mellan sex månader och tre års ålder. Klassiska symtom är klåda, vanligtvis på tassar, ansikte, armhåla och

Robert och sköterska vid hundutställningen My Dog i Göteborg jan 2011

Atopi hos hund är en genetiskt predisponerad hudsjukdom som karakteriseras av ett kroniskt inflammationstillstånd i huden med klassiska symtom. Detta till följd av en reaktion från individens immunförsvar mot olika ämnen

ljumskar. I dessa områden är ofta huden förändrad i form av rodnad, ökad pigmentering, pälslös, förtjockad och traumatiserad på grund av kliandet. Ett mycket vanligt symtom är återkommande öroninflammationer. Vi-

dare brukar dessa individer vara oerhört benägna att utveckla sekundära bakteriella och jästsvamp infektioner i huden, detta till följd av att hudens barriärfunktion är skadad. Dessa sekundära infektioner förvärrar hundens symtom och därmed försvåras kontrollen av sjukdomen. Alla raser kan utveckla atopi, men vissa raser som schäfer, labrador och golden retriever, west highland white terrier och flera andra terrierraser, boxer, irländsk setter, dalmatiner och mops är mer benägna att utveckla atopi. Självklart skall hundar med klinisk atopi inte användas vidare i avel. Att ställa diagnosen atopi kan vara klurigt. Atopi är en uteslutningsdiagnos, vilket innebär att alla andra sjukdomar med liknande symtom måste uteslutas. Exempel på sjukdomar som kan ge liknande symtom är parasitangrepp, hudinfektioner som vanligtvis sekundärt komplicerar den primära atopin, samt överkänslighet mot födoämnen. Parasitangrepp brukar uteslutas via hudskrap och behandling med ohyremedel. Likaså kan hudinfektioner påvisas genom cellundersökning och mikrobiologisk odling med resistensundersökning. Dessa behandlas med antibiotika och antimikrobiella schampobad. Ibland kan även vävnadsprover från huden i form av biopsier krävas för att fastställa eller utesluta olika sjukdomar. Vidare utredningsgång brukar ta sikte på eventuell överkänslighet mot foder. Tyvärr finns det för närvarande inga säkra blodprover som kan visa om

hunden är överkänslig mot foder. Foderöverkänslighet är mindre vanligt än atopi, och utesluts via en eliminationsdiet i cirka åtta veckor. Det innebär att hunden endast får äta ett specialfoder eller att husse och matte lagar maten med särskilt utvalda proteinoch kolhydratkällor, som hunden inte blivit exponerad för tidigare. Om hunden blir symtomfri efter åtta veckor, samt åter visar symtom efter en foderprovokation med tidigare foder, så har sannolikt hunden en överkänslighet mot foder. Om hunden inte visar en förbättring under eliminationsdieten, så kan man anta att hunden är en atopiker. I dessa fall kan det vara önskvärt att fastställa vilka allergener som är aktuella. Detta kan göras via blodprov där mängden antikroppar mot specifika allergener mäts eller via ett intradermaltest, även kallat pricktest. Målet med dessa tester är inte att ställa diagnosen atopi, utan att fastställa vilka allergener som skulle kunna användas vid en eventuell hyposensibilisering, samt i den mån det är möjligt undvika exponering av allergenet. Det förekommer både falska positiva och negativa svar vid provtagning, vilket alltid bör utvärderas och sättas i samband med hundens kliniska symtom. Behandling av atopi kan både vara tidskrävande och en ekonomisk påfrestning. Djurägaren måste vara motiverad och införstådd att det rör sig om en obotlig sjukdom som kommer kräva en hel del engagemang. Behandlingen är oftast en mosaik av olika läkemedel

Draghundsport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 + 2

SKK länsklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Svenska Kennelklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Västra Djursjukhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Zoonoser, dvärgbandmask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Loppor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Malmö Djursjukhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Resor med hund – Tullverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jordbruksverket – Resa inom EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Parasiter och resor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 7

Jordbruksverket – Kraven skyddar . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Svenska Brukshundklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jägarförbundet – Mårdhunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Fästingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tävling vinnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Västra Kennelklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Invälvsmask – Rundmask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Stockholms kennelklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Invälvsmask hos katt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Parasiter - Skabb, Noskvalster . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11

Frågor och svar om inälvsmask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

SE MAX 2011_01.indd 3

och åtgärder. En vanligt förekommande inledande behandling är att försöka hyposensibilisera hunden, dvs. vaccinera hunden med de ämnen som hunden är allergisk emot. Detta är en bra behandling, då biverkningar är ovanliga och de hundar som svarar på behandlingen kan fungera väl. Andra mediciner som används i behandlingen av atopi är kortison, cyklosporin och antihistamin, som på olika vis dämpar den inflammatoriska effekten i huden. Dessa användas både lokalt på huden och allmänt i form av tabletter. Samtliga dessa mediciner är potenta och skall användas med eftertanke och försiktighet för att undvika onödiga biverkningar. Det är vanligt att atopiker behöver kvalitativa näringstillskott i form av essentiella fettsyror, som har en viss antiinflammatorisk effekt samt förbättrar hudens barriärfunkion. Dessa kan vara en innehållande del i vissa hudfoder eller som ett

tillskott i form av kapslar eller lösningar som tillsätts i maten. En mycket viktig del i behandlingen av atopiker, är att regelbundet bada hunden. Målet med baden är att avlägsna allergener, mikroorganismer, samt att återfukta huden. Ofta krävs även behandling med olika återfuktande balsam. Om sjukdomen är obehandlad eller underbehandlad blir hundens livskvalitet undermålig och ett lidande. Som djurägare till en atopiker bör man vara medveten om att både utredningen och behandlingen kan vara frustrerande, både vad beträffar tid och ekonomi. Även de bäst fungerande atopiker kan få återfall av sekundära infektioner och att allergin utökas. De flesta atopiker kan dock få ett relativt långt liv med hyfsat god livskvalitet om sjukdomen kontrolleras. Dock krävs det att husse och matte gör en del uppoffringar för sin hund.

Novartis är ett läkemedelsföretag från Schweiz. Novartis blev till 1996 efter en fusion mellan CibaGeigy och Sandoz. Historiken av dessa två företag sträcker sig dock mycket längre tillbaks, Geigy grundades 1758, Ciba 1859 och Sandoz 1886. 1970 fusionerade Ciba och Geigy, och efter ytterligare 26 år uppstod så Novartis. Koncernen är idag ett av de ledande läkemedelsföretag i världen med representation i ca 140 länder. Novartis framställer en rad olika läkemedel till både människor och djur.

22/02/11 10.46


4 max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

www.milbemax.se

Loppor

Vad är loppor? Ägg

Visste du att: • d et finns mer än 2000 lopparter.

Första äggläggning sker inom 48 timmar. Ca. 27 ägg/hon/dag. Äggen faller av värden.

Vuxna Lever huvudsakligen på värden

• det finns 50-60 olika lopparter i Norden och hälften av dessa kan bita människor. • människor bits av loppor då de inte finner sin normala värd. • en loppa blir mellan 1 och 8 mm lång. Den kan ses med blotta ögat. • loppan har inga vingar. • loppan har kraftiga ben vilket gör att den kan hoppa ca 30 cm. Detta motsvarar ca 200 ggr loppans egen längd. Det motsvarar att en människa kan hoppa 3-400 meter i ett hopp! • fågelloppor förekommer i ett lågt antal på fågeln men kan finns i enormt tal i fågelns rede. • loppor är blodsugare och kan överföra smitta. Det var också den orientaliska råttloppan, som via sin gnagarvärd första gången överförde pestbacillen till Europa på 1300-talet. • förr i tiden trivdes Pulex irritans (människans loppart) storartat. Under dessa tider var uppfinningsrikedomen stor för att slippa denna plåga. Det fanns fler typer av loppfällor. Ett sätt var att placera en bit päls runt ankel eller handled för att attrahera lopporna dit. Sedan skakade man pälsbiten med jämna mellanrum så att eventuella loppor ramlade av. • idag ses knappt människoloppan i Norden överhuvudtaget. • på Tivoli i Köpenhamn blev den kända loppcirkusen i gränden ”Smögen” stängd 1965 pga att man saknade uppträdande aktörer (människoloppar).

Larver Utveckling av larver i omgivningen. 3 larvstadier.

Livscykel – vid 30 °C genomförd inom 3 veckor – vid 15 °C genomförd inom 3-4 månader Puppor Förpuppning i omgivningen. Kläckning stimuleras genom vibrationer etc., Vuxen loppa hoppar direkt till värden.

SE MAX 2011_01.indd 4

loppan svårt att sitta kvar på huden, vilket gör att betten ofta ses där ett klädesplagg slutar, t ex byx-linningen eller kanten av en strumpa, eller bett på ryggen då loppan finns i sängen. Hur behandlar jag ett loppangrepp? Då problemet både finns på djuret och i omgivningen är det nödvändigt att rikta behandlingen på 2 fronter. Om man befarar att man har ett etablerat loppangrepp i huset, är det mycket viktigt att gå grundligt till väga. Man kan börja med att dammsuga hela huset grundligt (släng dammsugarpåsen utanför huset). Tänk även på att sanera textilier i huset som t ex mattor, filtar och hundkorgen. De vuxna lopporna behandlas den första tiden (ca 3 månader) genom användning av spot-on preparat eller tablettbehandling med preparat som dödar den vuxna loppen. Efter det är det gynnsamt att säkra hemmet långsiktigt med ett vuxet loppmedel eller enbart med ett medel som behandlar omogna loppstadier (ägg och larver). Detta medel verkar som ”p-piller” för loppan och nya loppgenerationer kan inte utvecklas. Du kan få ytterligare information av din veterinär. Kontakta alltid veterinären om det finns sår eller om hunden kliar sig onormalt mycket i samband med loppor. Hunden kan vara allergisk och behöva särskild behandling.

®

Ge din hund och katt uppmärksamhet

Månatlig behandling med Program vet. förebygger lopproblem 03/10 SE-PG10-01

gynnsamma förhållanden med hög temperatur tar hela livscykeln endast ca 3 veckor. I vårt tempererade klimat kan dock pupporna ligga i flera månader och invänta rätt stimuli för kläckning Loppan är en blodsugande (temperatur, vibrationer, röinsekt och globalt den mest relse och koldioxid). utbredda parasiten hos våra hundar. Det finns många Hur vet jag om mitt djur olika arter av loppor, men har loppor? den som dominerar på Ett av de tydligaste symhundar är kattloppan (hit- tomen på loppangrepp är tas både på katt och hund). klåda på länd, ljumskar, buk I Sverige finns kattloppan och bröstregionen på hunendast utbredd i sydligaste den. Ofta kan lopporna ses delen (ffa Skåne), vilket har krypa genom pälsen som med klimatfaktorer att göra. små, 1,5-3 mm långa, platta Loppor kan vara svåra att bli brunsvarta djur. När man av med, men om man förstår tittar efter dem, kommer deras livcykel är det enklare de att försöka gömma sig på t ex buken eller i armhålorna. att sätta in rätt åtgärder. Indirekt kan loppor konstaLoppans livscykel teras genom loppfekalier i Loppornas livscykel är upp- form av mörka bruna strukdelad i 4 faser. I första sta- turer i pälsen. Om man prodiet är loppan ett ägg. Detta var att lägga dessa på ett vått läggs i pälsen efter att hon- papper, kommer det att bli loppan sugit blod av värd- en röd färg runt strukturerna djuret. Äggen ramlar av eftersom stor del av innehåldjuret till omgivningen och let är blod. Förutom att loputvecklas inom ett par da- por kan orsaka klåda och gar till en larv. Dessa lägger obehag kan de ge allergiska sig gärna i mattor och göm- besvär. Besvären kan bli mer sig i springor eller andra mer omfattande, ofta med svårtillgängliga platser. De sår och kraftig klåda och lever av organiskt material i irritation på ryggen. När lopomgivningen, men även av porna biter, utsöndras saliv i den loppavföring som finns såren, det är denna saliv som i pälsen från hunden och hunden reagerar på. Ofta som faller ned från hunden. måste man vid dessa tillfälLarverna kommer efter ut- len, förutom att bekämpa veckling att förpuppa sig. lopporna, behandla sitt djur I puppan ligger loppan väl mot allergin. Loppor kan vid skyddad och är då svår att vissa tillfällen angripa mänbekämpa. Puppan utvecklas niskor och om de bitit ses i sista skedet till en vuxen små irriterande och röda sår. loppa och därmed är livs- Ofta ses flera bett i en grupp cykeln fullbordad. Under nära varandra. Dock har Text: Veterinär Per Rasmussen, Novartis Animal Health Foto och grafik: Novartis Animal Health

Novartis Healthcare A/S • Animal Health • Lyngbyvej 172 • 2100 Köpenhamn Ö • Telefon 08-732 32 00

22/02/11 10.46


max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12 5

RESOR MED HUND – TULLVERKET

Okunniga semesterfirare ett hundgöra för Tullverket Text: Jesper Lidholm Foto: Tullverket

om att deras hund ska utgöra något slags undantag, eftersom den är bosatt i Sverige. Men då har de inte reflekterat över varför reglerna finns.

Ta noga reda på införselreglerna innan du reser utomlands med din hund. Det rådet ger Tullverket, som dagligen stoppar resenärer vars hundar inte uppfyller de svenska kraven. – Då slipper du en dyrköpt läxa samtidigt som du hjälper till att skydda oss alla från farliga sjukdomar, säger Michael Nelander på Tullverket i Malmö.

Det är den springande punkten, menar Michael Nelander. Reglerna finns inte till för myndigheternas skull, utan för att skydda Sverige från sjukdomar och parasiter som finns på kontinenten. Framförallt handlar det om rabies och dvärgbandmasken, farsoter som inte tar hänsyn till var djuret är bosatt i normala fall. Dessa kan drabba både människor och djur med fruktansvärda konsekvenser om inte hunden är vaccinerad och avmaskad i rätt ordning.

I Sverige är Jordbruksverket den myndighet som ansvarar för införselreglerna. Tullverkets roll är att se till så att resenärerna följer dem. Och det gör de bevisligen inte alltid.

– Det är ett delat ansvar att se till så att vi slipper smittospridningen i Sverige, men ett tungt ansvar vilar definitivt på hundägarna. Man har en skyldighet att se till så att man inte utsätter sig själv, sin hund eller sin omgivning för risker som faktiskt kan undvikas.

Bara under semestermånaderna 2010 stoppade Tullverket 287 hundägare vid gränsen för att de inte kunde styrka att deras fyrfota medresenär var fri från smittsamma sjukdomar och parasiter. Ärenden som ofta slutat med att matte eller husse – efter beslut från Jordbruksverket – fått vända på klacken med sin hund och lägga en betydande del av semesterkassan på extra biljetter och nya veterinärbesök. Bland ”syndarna” återfinns hela skalan – från svenskar på väg hem från bilsemestern till utländska medborgare som ska arbeta i landet under en tid. Men grundproblematiken är oftast densamma.

– Det handlar många gånger om ren okunskap. Folk har fått för sig att det är fritt att resa i Europa med sin hund och inser inte att de svenska införselreglerna skiljer sig

I det ansvaret ligger också att du som hundägare har anmälningsplikt när du kommer till gränsen. Du ska aktivt söka upp en tulltjänsteman och visa upp dina intyg på att hunden uppfyller kraven. Skulle tullkontrollen vara obemannad ska du följa de anvisningar som finns från en del andra EU-län- på platsen för att komma i ders, berättar Michael Ne- kontakt med Tullverket via lander, chef för Tullverkets telefon eller på annat sätt. gränsskydd i södra Sverige – Vi möter ibland hundä– En del svenskar tror dessut- gare som uttryckt besvikelse

FAKTA Inresande hund Innan hunden kommer till Sverige från annat EU-land ska den: • vara ID-märkt • vara vaccinerad mot rabies* • ha tagit blodprov för mätning av rabiesantikroppar* (titrering) • vara avmaskad från dvärgbandmask** (inom tio dagar före inresa) • ha ett sällskapsdjurpass * gäller ej vid direktinförsel från Storbritannien, Irland och Malta ** gäller ej vid direktinförsel från Finland och Åland samt Storbritannien, Irland och Malta För resor från länder utanför EU kan reglerna se annorlunda ut. Se Jordbruksverkets hemsida: www.sjv.se, för mer information.

över att de inte fått möjlighet att visa upp sina intyg personligen, men Tullverket har ingen möjlighet att bemanna alla gränspassager i landet alla tider på dygnet. Visst kan jag ha förståelse för den reaktionen, men istället för att vara besviken tycker

jag att man borde ge sig själv en stor klapp på axeln. Du har tagit ditt ansvar som hundägare, och det är det som är huvudsaken, konstaterar Michael Nelander.

Vad är det då för regler som gäller i EU? För att resa inom EU gäller följande grundregler: Djuret ska vara id-märkt med mikrochip eller örontatuering. Från 2011 är det bara

mikrochip som är godkänt vid resa med hund och katt. Djuret ska vara vaccinerat mot rabies minst 21 dagar före utresa.

www.milbemax.se

Resor med människor och djur Text: Veterinär Mogens Hansen, Djurkliniken Holger Danske

Ska man ta med sitt djur till utlandet? Man bör noggrannt överväga om det är bättre för djuret att stanna hemma. Många hundar trivs Människor reser i dag mer fint att transporteras med än någonsin förr. Många t ex bil, tåg eller flyg, medan semestrar i Europa, vissa katter generellt sett inte gilhar kanske hus i Franklar transporter. Man ska ha rike eller i något annat klart för sig, att om man tar Europeiskt land, och det djuren med på resan, blir finns också de som blir det en semester på djurets stationerade med jobbet villkor. Det är många prakkortare eller längre perio- tiska saker att ta hänsyn till både före avresa och under der utomlands

SE MAX 2011_01.indd 5

själva semestern. Det får inte bli en stressande upplevelse för djur och ägare, och det finns många bra djurpensionat i Sverige, om man inte väljer att låta vänner eller familj passa djuren. Men med detta i åtanke och med grundliga förberedelser kan man få en härlig semester tillsammans. Kan man resa med sitt djur? Ja, det är idag lättare att resa

med djur än för bara tio år sedan. Reglerna har förenklats avsevärt i Europa. Förr hade alla länder sina egna regler. Skulle man resa runt i Europa behövde man många intyg som skulle signeras och stämplas. För svenska djurägare var det speciellt besvärligt, då det fanns stränga karantänsregler. Idag har djuret ett pass som är giltigt i hela Europa. Men ingen regel utan undantag.

forts. sidan 6

22/02/11 10.46


6 max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

www.milbemax.se

Parasiter och Resor

Människor reser i dag mer än någonsin förr forts. från sidan 5

Vaccinationsintervallet för rabies är idag tre år i EU. Vaccinationen är inte giltig om den skett innan djuret blev id-märkt. Vilka är undantagen? Sverige är ett av undantagen tillsammans med Norge, England och Malta. Reglerna för att ta med djur ut från Sverige och resa ned genom Europa är egentligen enkla, det är bara ovanstående regler som ska följas. Svårigheten kommer när man ska tillbaka till Sverige med sin hund eller katt. Många svenska och andra europeiska djurägare har fått problem när de blivit stoppade vid den svenska gränsen, för att de inte varit uppmärksamma på de svenska specialreglerna.

liv. Dock finns krav att revaccinera enligt gällande regler. Eftersom det finns vaccin med olika vaccinationsintervall är det alltid revaccinationsdatumet i passet som gäller. Du måste alltid vaccinera om ditt djur innan detta datum, annars riskerar du att få börja om med grundvaccination och blodprov! Man måste också behandla djuret mot bandmask inom tio dagar före inresa till Sverige. Denna avmaskning ska ske med ett godkänt preparat hos en veterinär i avreselandet. För resa från Sverige till Norge finns inga speciella regler. Ska du däremot resa till England eller Malta finns specialregler. Fråga Jordbruksverket eller din veterinär.

Vilka regler gäller för resa utanför EU? Det finns många länder utanför EU som accepterar EU-passet, men även här Vad är det då för finns undantag. Schweiz, svenska regler? som vi ofta betraktar som ett Man ska låta ta ett blodprov EU-land (men är det inte), på sitt djur minst 120 dagar accepterar passet i stora drag. Dock ej rabies-vaccinationen efter sista sprutan i rabiesgrundvaccinationen. Detta för EU som gäller i tre år. blodprov ska testas på ett Schweiz kräver årlig vaccinagodkänt laboratorium för tion för inresa. Vid resa till rabies-antikroppar. Godkänt Östeeuropa eller andra mer prov gäller resten av djurets exotiska länder är det ofta

andra speciella regler som gäller. Du bör under dessa omständigheter kontakta Jordbruksverkets hund- och kattavdelning, då det kan finnas krav om införseltillstånd, eller boka karantänplats. Hur ska jag transportera mitt djur? Inom Europa är det vanligt med transport i bil. Det finns både för och nackdelar med detta transportsätt. Fördelarna är att det är jämförelsevis enkelt sätt att transportera djuret i. Man bestämmer själv när man tar paus, så att hunden kan rastas och få vatten. Man är nära sin hund och har den under uppsikt under hela resan. Nackdelar är om bilen inte har klimatanläggning, att det under sommaren kan bli mycket varmt i bilen. T ex kan det bli ett problem i semesterköer. Vid parkering blir det snabbt mycket varmt i bilen även om solen inte skiner. Speciellt stora hundar kan få det trångt på grund av mycket bagage. Man kan också välja att ta tåget. Då måste man följa tågbolagens regler i de olika länderna man reser genom. Tågbolagen bör kontaktas i god tid före avresa. Vid längre avstånd, speciellt utanför Europa, väljer de flesta att ta flyget.

Då ska man ta kontakt med flygbolaget i god tid för att få information om regler för djurtransport. Skillnaderna mellan flygbolag kan variera mycket. Generellt sett brukar mindre djur resa i kabinen medan större djur kan få åka i speciella burar i baggageutrummet.

för sent ute. Om du vet din resrutt eller destination, kan du i förväg med hjälp av din veterinär, lägga upp en plan för id-märkning, vaccinationer, blodprov, avmaskning och annat. Det är också bra att skaffa aktuell information på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se, där finns alla regler för resa med hund och katt.

Inför utlandsresa – vad ska jag göra som djurägare? Det bästa är att kontakta din Kontakta din djurklinik om: veterinär i god tid, gärna sex Du ska skaffa pass till ditt månader före avresa. Om djur då du planerar en resa. du t ex i början av året pla- Du behöver olika veterinärnerar en resa till påsk, är du intyg, t ex ett fyraveckorsin-

Kom ihåg! • Behandla mot bandmask • Behandla mot fästingar, loppor och myggor • Ta reda på telefonnummer och mail-adress till din egen djurklinik • Ta reda på adresser till lokala veterinärer • Halsband med mobilnummer • Pass och andra nödvändiga papper/intyg • Vatten, mat och skålar • Kontrollera att ditt hotel tar emot husdjur • Ta med första förbandslåda

tyg för enklare resa till Danmark. Du ska vaccinera ditt djur mot rabies eller andra sjukdomar. Du ska chipmärka ditt djur. Du ska ha ett blodprov taget på ditt djur för fastställande av antikroppar mot rabies. Du ska ha ett friskintyg för utresa. Du vill ha råd om obligatorisk avmaskning eller råd angående lopp- och fästingbehandling. Finns det farliga sjukdomar i andra länder? Det är många sjukdomar man ska vara uppmärksam på när man reser. I sydliga och varma länder kan fästingar överföra sjukdomar som t ex babesios. Babesia är en encellig parasit som förstör de röda blodkropparna, vilket leder till att djuret dör. I varma länder kan också myggbett överföra sjukdomar som tropisk hjärtmask och leishmanios. Leishmanios kan också orsaka sjukdom hos människa. Slutligen har vi rävens dvärgbandmask, som inte ger upphov till sjukdom hos djuren (värddjuret), men kan förorsaka sjukdom hos människa (mellanvärd). Sverige har fn ett krav till behandling mot rävens dvärgbandmask före inresa i vårt land. Vad kan man göra för att undgå dessa sjukdomar? Det är som tidigare nämnts obligatoriskt att behandla sitt djur med ett godkänt avmaskningsmedel inom tio dagar före inresa till Sverige. Godkända preparat är de som innehåller praziquantel. Därutöver kan man behandla djuren mot fästingar. Här finns många olika medel. Behandlingen görs innan avresa och upprepas med angivna intervall under resan. Hur gör jag med mat och vatten? Om din hund är van att få olika typer av foder och brukar tåla det är det oftast inget problem. De flesta europeiska länder saluför de välkända märken t ex Royal Canin, Hill’s, Specific och Eukanuba. Om ditt djur får specialkost till följd av sjukdom, övervikt eller ålder, kan rätt foder vara svårt att hitta. Det

Foto: Marita Reijonen, tävling 2010

SE MAX 2011_01.indd 6

forts. sidan 7

22/02/11 10.46


max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12 7

svenska brukshundklubben

90-årigt proffs på hund Text: Sanna Ameln Foto: Svenska Briardklubben Varför vill 63 000 hundägare varje år sedan mitten av 1900-talet gå utbildning, tävla eller på annat sätt aktivera sig och sin hund inom Svenska Brukshundklubben? Behovet av arbetande hundar väcktes under första världskriget då armén använde hundar att springa över slagfälten med meddelanden mellan förband, eller att söka efter överlevande. De ursprungliga aktiviteterna är idag bevarade i två av Svenska brukshundklubbens tävlingsgrenar; sök och rapport. Försvaret använder fortfarande hundar i människans tjänst och hundarna utbildas inom Brukshundklubben. Idag genomför inte hundarna aktiviteterna med livet som insats, men det ställs höga krav på både förare och hund vilket är utvecklande. – Alla hundar behöver aktivera sig för att må bra, precis som vi människor, säger Anne-Marie Folkesson som är utbildningschef på Brukshundklubben. Hundägandet blir mycket mer givande om man förstår sin hunds beteende och om man kan bygga

forts. från sidan 6 kan också leda till att man får använda dyrbar semestertid till att leta djurfoder. Det kan då vara bättre att om möjligt ta med foder hemifrån. Vattenkvaliteten kan variera i olika länder, därför kan man överväga att ge sitt djur flaskvatten. En hund med diarré i bilen kan vara en mindre angenäm erfarenhet. Glöm inte transportabel matoch vattenskål. Hur ska jag förhålla mig på hotellet? Även om många idag har egen husvagn/husbil eller bor i eget semesterhus, så är det fortfarande många som bor på pensionat och hotell. Man bör redan hemifrån ha för-

SE MAX 2011_01.indd 7

na. De som väljer att gå vidare och börjar tävla, formar träningsgrupper och träffas flera gånger i veckan och tränar tillsammans, berättar Det är speciellt att utveck- Anne-Marie som själv är inlas tillsammans med någon struktör och lärare och håller och inte minst med ett djur! kurser på sin lokalklubb. Inom Svenska Brukshundklubben bygger alla trä- Hundhållningen i Sverige är ningsmetoder på att, genom en av de bästa i världen men positiv förstärkning, utveck- i takt med att hundbeståndet la relationen mellan indivi- ökar, ökar också problemen. der, både mellan förare och Illegal import och aggressiva hund och mellan människor. angrepp från hundar blir allt vanligare, samtidigt som – På kurserna skapas ofta samhällets krav på hundhållstarka band mellan deltagar- ning ökar. Brukshundklubupp en kommunikation med vovven. Det är något som Brukshundklubben kan bidra med, fortsätter hon.

mer ouppfostrad. En hundägare som går kurs hos oss, får hjälp med att uppfostra hunden i en positiv anda och inspireras till ett aktivt hundägande, menar Anne– Oberoende av hundens Marie. ursprung ligger de vanligaste orsakerna till hundproblem Så idag, precis som för 90 år hos hundägaren. Många sak- sedan, fyller Svenska Bruksnar kunskap om inlärning hundklubben en viktig och hur man tillgodoser funktion – både för indivihundens behov. Till exem- den, hunden och samhället. pel tror många att en hund Genom eldsjälar som vill som uppträder ouppfostrat utvecklas med sin hund och ska straffas, vilket istället möta dagens behov drivs oftast leder till att hunden verksamheten vidare. Välblir osäker, otrygg och ännu kommen att delta! ben ställer höga krav på en medveten avel och betonar vikten av att eftersträva friska och mentalt sunda hundar.

Sök är en bruksprovsgren och går ut på att hunden självständigt ska leta upp gömda människor i ett angivet skogsområde. Brukshundklubbar över hela landet anordnar sökkurser för de som vill aktivera sin hund.

hört sig om man får ha hund och katt med på hotellet. Här finns det stor skillnad från land till land. I Frankrike är det vanligtvis inga problem, medan det i Italien kan vara svårt att hitta ställen som accepterar medhavda djur. Man bör hålla sitt djur i koppel och plocka upp efter djuret på semesterorten. Något man egentligen inte behöver uppmärksamma någon på, Foto: visual.dichotomy då man naturligtvis gör detta © Licensed under Creative Commons hemma också. Man ska också ta reda på vilka lokala regler djur ensamma i en varm bil, står på glänt, kan temperatusom gäller för hund, t ex på och i värsta fall slutar det med ren en varm sommardag bli att djuret dör. Ofta urskuldar förödande för hunden innuti stranden. sig djurägaren med att säga, en bil. Därför ska man inte Vad ska jag tänka på vad att fönstret var lite öppet, att ämna sitt djur ensam i bilen gäller värmen? det var skugga eller att det var på sommaren. På stranden Värme är bra – för mycket mulet. Men solen flyttar sig, kan man använda parasoll värme dödar. Varje år är det molnen skingras och även till både sig själv och hunden djurägare som lämnar sina om det är mulet eller fönstret och självklart också vatten.

...och kylan? Det har blivit mer vanligt att ta med sitt djur på skidsemester. Här ska man vara uppmärksam på att hunden kan få köldskador i tassarna av snö och is. En lösning på detta problem är att ta med tassvax eller liknande. Hur är det med veterinärvård? De flesta europeiska länder har bra djurkliniker med vård av god kvalitet för ditt djur. Man kan ta reda på adressen till närmaste djurklinik via Internet, redan före avresa. Om man reser runt mycket med bil, kan man ta reda på adressen till flera kliniker som ligger längs vägen. Man kan också ta

med adress och telefonnummer till sin egen djurklinik så man kan kontakta dem om problem uppstår. En förstaförbandslåda med det mest nödvändiga för att klara små sår och liknande är god idé att ta med. Min hund/katt har sprungit bort i Venedig. Vad gör jag? Eftersom det är obligatoriskt med id-märkning vid resa utomlands, så kommer djuret, när det infångats, att scannas för avläsning av mikrochip om det inte är öronmärkt. Det är därför en god idé att redan hemifrån se till att ens mobilnummer uppges i hund/kattregistret. Därutöver ska djuret ha ett halsband med mobilnummer på. Man bör också kontakta den lokala polisen.

22/02/11 10.46


8 max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

Västra Kennelklubben

Hunden en källa till glädje för de flesta – men till djup skräck för en del Text: Liz-Beth C Liljeqvist, ordförande i VaKK Foto: Laila Vilhelmsson När några vargar i Asien för tusentals år sedan bestämde sig för att följa människan, finna mat och lite värme hos oss startade utvecklingen som ledde fram till vår tids tamhund. Vi fick hjälp att jaga vår föda, att vakta vårt hem och vår boskap, att varna för hotande faror, att transportera våra varor och inte minst fick vi kärlek och trofasthet. Än idag hjälper hunden oss med dessa sysslor men moderna tider har också givit oss en utökad syn på vad vi kan göra tillsammans med våra hundar. Vi kan få svampletar-

hjälp, det finns hundar som varslar vid sjukdomstillstånd och som hjälper oss att larma om något är på gång eller om vi behöver hjälp och mycket annat, men allra främst är den vår vän och vårt sällskap. Men alla människor är inte lika förtjusta i hundar och vi hundägare måste därför förstå och acceptera att det finns människor som är riktigt rädda för hundar. På senare tid har det blivit allt vanligare särskilt för boende i flerfamiljhus att man tvekar inför att hyra ut lägenhet till hundägare, det finns till och med fastighetsägare som inte accepterar hyresgäster med hund. En tragisk utveckling som vi måste arbeta hårt för att bryta. En väl skött och väl fostrad hund ger så mycket

glädje att vi gemensamt måste kämpa för att få rätsida på problemen som uppträder kring vissa hundägare och deras hundar. Dessvärre finns det också hundar i vårt samhälle som skrämmer människor och gör livet skräckfyllt, får oss välja en annan väg eller rent av stanna inomhus vid tider när man vet att ”den farliga hunden” är ute. Kanske är det en hund någon skaffat som skydd och kanske tjänar den också som egoförstärkare. En del av dessa hundägare rent av vill att deras hundar skall uppfattas som ”farliga” även om de inte är det. Men här finns också den vänliga men kanske till storlek avskräckande hunden,

den som lilla Fiffi möter på sin kvällspromenad och som får både husse och Fiffi att bli rädda. På senare år har ju utvecklingen gått framåt vad gäller hundars närvaro på äldreboende och servicehus här har utredning på utredning har visat hur viktigt ett husdjur är inte minst för ensamma och sjuka människor. Låt oss gemensamt jobba för att hundägandet bara blir till nöje och ett trevligt inslag i miljön. Genom att bli goda

förebilder som hundägare kan vi förhoppningsvis minska människors obehagsupplevelser av hundar i bostadsområden men då gäller det inte bara att plocka upp efter hunden utan också följa regler, både skrivna och oskrivna, till exempel koppeltvång och respektera rabatter och gräsytor där hundarna inte ska vara. Detta är inte bara ett storstadsproblem utan förekommer i de flesta tätorter men är mer vanliga i stora hyreshuskomplex än i mindre befolkningstäta orter. Inom Västra Kennelklubben arbetar vi med ett utbildningsprogram för hundkunniga personer som vill arbeta med information till både hundägare och hundlösa hyresgäster ute i bostadsområden. Avsikten är

att sprida kunskap om hur olika människor uppfattar olika hundar, deras beteende och hur vi som hundägare bör bete oss för att alla ska kunna trivas i bostadsområdet. Vi hoppas att ett ökat kunnande om juridiken kring hundägandet, ansvarstagande och meningsutbyte mellan människor skall öka kunnandet om hundhållning och hundrädsla och leda fram till bättre förståelse och större samförstånd. Detta är bara en av alla utbildningar vi tillhandahåller i Västra kennelklubben. Vill du veta mer eller rent av anmäla dig till en av våra kurser så hittar du mer information på vår hemsida; www.vakk.nu

www.milbemax.se

Parasiter

Fästingar Text: Veterinär Per Rasmussen, Novartis Animal Health Foto och grafik: Novartis Animal Health Naturen har genom alla tider erbjudit skönhet men också fara för djur och människor. I Sverige har vi båda delarna representerade, och i områden med låg och tät vegetation, på ängar eller i skogen kan man stöta på en liten parasit som kräver respekt – nämligen den vanliga fästingen (Ixodes) Parasiten tillhör familjen spindeldjur, och för att kunna föröka sig krävs det att fästingen suger blod av ett varmblodigt värddjur. Fästingen är aktiv under en stor del av året, vår, sommar och höst och i liten omfattning under vintern. Dess livscykel är lång och komplicerad. Den lever på marken i fuktiga områden, varifrån den kryper upp på grässtrån eller liknande och griper tag i eller hoppar på förbipasserande djur och människor.

SE MAX 2011_01.indd 8

Blodfylld honfästing Den vuxna fästingen parar sig, den blodfyllda honan faller av

Fästingen suger blod på större djur och människor

Utvecklingen från ägg till vuxen fästing varar ca 3 år. På hunden eller katten hittar man ofta stora, blodfyllda honfästingar, som kan vara upp till 1 cm stora. Hon suger blod i ca 6 dagar, varefter hon faller av och lägger flera tusen ägg i botten av vegetationen. Äggen utvecklas vidare till en liten larv, som

Ägg

tarm, som orsakade sjukdomen. Larv 1975 kontaktade några hemmafruar från området Lyme County, Connecticut Första värd i USA sjukvårdsmyndigheLarven suger blod från terna. Man hade i den lilla smådjur staden på 5 000 invånare haft 11 fall av en mycket Larven överger ovanlig ledsjukdom. Många mellanvärden av patienterna hade ett par och utvecklas till nymf veckor före insjuknande haft samma slags röda utslag som Nymf Dr. Afzelius tidigare beskrivit. Först 1977 påvisade Dr. Willy Burgdorfer de borreliabakterier, som var orsak till sjukdomen. Man valde Andra värd därför att kalla bakterien: Nymfen suger Borrelia burgdorferi. Man blod från större djur tror att många hundar komNymfen överger mer i kontakt med baktevärden och utvecklar sig i omgivningen rien, men turligt nog orsakar Vuxen fästing till vuxenstadie Tredje värd den oftast inte sjukdom. Symtomen hos hund kan snart efter att ägget är kläckt, olika sjukdomar till djur och vara: trötthet, feber och influensaliknande symtom. sätter sig på en förbipasse- människor. rande värd (t ex en gnagare) En viktig sjukdom är bor- Man tror att fästingen skall och suger blod. Efter några relios, som redan 1909 bedagar faller larven av värd- skrevs av den svenska läkadjuret och utvecklas nästa år ren Dr. Arvid Afzelius. Han till en nymf. Nymfen suger fann patienter med röda ofta blod av ett större dägg- utslag efter bett av fästingar. djur, såsom rådjur, hund och Däremot visste Dr. Afzelius människa. Fästingar kan, inte, att det var vissa speciom man har otur, överföra fika bakterier från fästingens

Honnan lägger ägg i omgivningen

Larven kläcks från ägget

sitta fast minst 24 timmar för att bakterien skall kunna överföras. Utöver detta kan fästingen överföra en rad andra sjukdomar/agens (Anaplasma, virusinfektioner mm). Om man upptäcker fästingar på sig själv eller på sitt djur, ofta på platser med tunn hud, bör dessa avlägsnas snarast. Fästingen avlägsnas effektivt med en pincett. Förutom detta kan man behandla med olika spot-on medel som droppas i nacken på djuret. Dessa medel verkar under ca 1 månad. Vid denna behandling avdödas både fästingar och loppor. Fästingar som redan sugit sig fast i huden kommer att sitta fast en kort tid innan de avdödas. Man kan kontakta sin veterinär för att få råd om de lokala förhållandena.

22/02/11 10.47


max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12 9

stockholms KENNELKLUBB

Stockholms kennelklubb Text: Sture Engström Foto: Sture Engström

den vackra inredningen gör Vinterträdgården till något alldeles enastående. Här har eliten av kunniga domare och hundutställare fått vara med Sveriges finaste hundar och samtidigt bidra till ett bättre liv för många hundar!

Stockholms kennelklubb Stockholms Kennelklubbs (STOKK) upptagningsområde följer länsgränsen och sträcker sig från Nynäshamn i söder till Grisslehamn i norr, rundar Sigtuna i väst och nosar Uppsala i flanken. Stockholms län omfattar en landareal på 6 000 kvadratkilometer och folkmängden 2 miljoner. STOKKs verksamhetsområde omsluter 25 kommuner och är Sveriges största länsklubb i Svenska Kennelklubben. STOKK har cirka 19 000 medlemmar och mer än var hundrade länsbo är medlem i Stockholms Kennelklubb! STOKK hade tidigt en stark djurskyddsprofil – grundregler för uppfödare, hundskyddsfonden, kampanj mot moms på djursjukvård, smällarupproret är några av hjärtefrågorna. Hundskyddsfonden Hundskyddsfonden bildades 1983 och har som mål att samla in pengar till hundar som har det svårt och behöver allas vår hjälp. Det kan t.ex. vara hundar som har utförsäkrats på grund av ålder, som gör det omöjligt för många att söka veterinärhjälp till sin sjuka hund. En operation på en sådan hund

kan kosta mycket pengar och har man inte möjlighet att försäkra hunden kanske alternativet är avlivning av en kär gammal vän eller än värre, hunden får ett onödigt lidande. Ett bärande arrangemang för insamling av medel till Hundskyddsfonden har varit Champion of Champions som har genomförts i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. Den 101 år gamla skönheten Grand Hôtel Vinterträdgården är en av Stockholms mest magnifika lokaler. Djupet och rymden i salongen – takhöjden är 15 meter! – tillsammans med

Djurägarekortet Djurägarekortet är Din försäkring och ger Dig tryggheten att någon uppmärksammar att du är djurägare och kan ordna så, att någon tar hand om Dina djur om något skulle hända Dig. Olycka, sjukdom eller liknande kan drabba oss alla och om då Dina djur är hemma utan hjälp kan Djurägarekortet vara deras räddning. Idén till Djurägarekortet kom då en av våra medlemmar skadades svårt i en bilolycka. Först efter nästan två dygn fick en anhörig kännedom om olyckan och kunde ta hand om hunden som fanns hemma. Efter en vecka vaknade olycksoffret upp och hur det hade gått med hunden kan vi bara föreställa oss om inte en anhörig funnits. Alla har inte nära anhöriga och då är Djurägarekortet är en bra hjälp för Dina djur. Djurägarekortet säljs över hela landet och hela överskottet tillfaller Hundskyddsfonden.

Smällarupproret STOKK startade SMÄLLARUPPRORET 2007 och kämpar nu tillsammans med i stort sett hela SKK-organisationen för sunt förnuft i användandet av fyrverkerier. Kännedom om vår kampanj sprider sig allt mer över landet. Detta tack vare engagerade djurägare på snart sagt alla platser, stora som små. Vid årsskiftet hade över 600 hemsidor länkar till Smällarupprorets hemsida, www. smallarupproret.se. Ett stort antal ”vittnesmål” från frustrerade djurägare har publicerats på Smällarupprorets hemsida och är i många fall en gripande läsning. Ett av de kommande delmålen är att påverka tillståndsgivarna för försäljningsställen och även den tid under vilken raketer får säljas. Vi kommer också att fortsatt informera alla grader av beslutsfattare om hur våra grannländer har agerat, och vilka regler som gäller där. Vi kommer under 2010 att engagera s.k. ”Smällarombud” runt om i landet för bevakning och påverkan på sina lokala politiker, närpolis, lokalpress etc. En målsättning är också att få ett samarbete med de olika djurskyddsorganisationerna. Allt fler katt- och hästägare ansluter sig till Smällarupproret och kommer också att bli föremål

för strävan om ett bredare samarbete. Kampanjen har också påverkat landets lokalpolitiker att vidta åtgärder mot det avancerade djurplågeri som pågår. STOKK ämnar fortsätta kampen tills vi får en acceptabel miljö för våra djur. Hundstallet Stockholms kennelklubb och Hundskyddsfonden ger kontinuerligt Hundstallet stöd i form av dels penninggåvor men även saker som hundarna behöver. Det kan vara insamlade koppel, leksaker, och mycket mera. Insamlingar sker vid samtliga arrangemang där Stockholms Kennelklubb är engagerade. Behovet är stort och insamlingarna nödvändiga. Hundstallet drivs av en ideell förening som heter Svenska Hundskyddsföreningen som startade 1908. Under mer än 100 år har Hundstallet tagit hand om tiotusentals hundar och hjälpt dem att hitta ”hem”. Föreningen har inga generella bidrag från samhället utan är beroende av donationer och bidrag från allmänhet och näringsliv. Hundstallet tar emot hundar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan året om. Hundstallet är

ett tillfälligt hem och har till uppgift att ta emot och vårda hundar som inte längre kan vara hos sina mattar och hussar. Skälen till att hundarna hamnar på Hundstallet kan vara många. Familjehunden som är på rymmen hamnar där efter att polisen har fångat in den. Ägarna till dessa hundar kommer oftast så fort de kan och hämtar ut sin vän. Hundägare kan bli sjuka eller dö. Matte eller husse kan ha blivit frihetsberövade då kommer också hunden till Hundstallet. Vanvårdade hundar som tagits ifrån sin ägare hamnar på Hundstallet. Hundar som inte längre är önskvärda av sin ägare släpps ut i samhället. De som inte blir påkörda eller hungrar ihjäl kommer också till Hundstallet i väntan på en ny familj. Hundstallet tar också emot akuta omplaceringar, mest från djursjukhus. Det är hundar som hotas av avlivning pga. att en ägare eller någon i familjen t.ex. blivit akut allergisk, bytt jobb, fått ändrade familjeförhållanden etc. Anledningarna är många. Målet med verksamheten är att hunden skall återlämnas till ägaren eller överlåtas till en ny, lämplig ägare.

Foto: Anneli Larsson, tävling 2010

SE MAX 2011_01.indd 9

22/02/11 10.47


10 max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

Parasiter

Parasiter från räv kan smitta hund Text: Veterinär Per Rasmussen, Novartis Animal Health Foto: Novartis Animal Health Flera av de parasiter som vi ser hos våra hundar finns även hos räv. Räv kan vara en källa till smitta med viktiga parasiter som spol- och bandmask, lungmask (crenosoma), hjärtmask (angiostrongulus) och dvärgbandmask (echinococcus) mm. Hund och räv är i stor utsträckning värdar för samma parasiter. De kan smitta varandra, dels via direktsmitta i naturen, dels via mellanvärdar. Därför är hundar som vistas mycket i naturen, inte minst jakthundar, en riskgrupp med avseende på dessa parasiter. I Sverige finns omfattande undersökningar av parasiter hos räv gjorda av SVA. De allra flesta rävar har någon typ av mask. Spol- och hakmask är de vanligaste parasiterna hos räv (hos hund är det spolmask). Rävens

dvärgbandmask (echinococcus multilocularis) har nyligen (febr 2011) påträffats även i Sverige. I Europa är den ett stort problem, till exempel i Tyskland och i intilliggande länder. I Danmark (Själland) finns parasiten i 1 % av rävarna (den har aldrig återfunnits på hund i Danmark). Det har varit viktigt att inte få in den till Sverige då denna bandmask kan smitta oss människor och orsaka allvarlig sjukdom. För att den inte skall etableras är det viktigt att vi avmaskar våra hundar (och katter) vid resa samt att man kontinuerligt undersöker förekomsten av denna parasit i rävpopulationen. I Danmark har det på senare år funnits hundar som haft problem med fransk hjärtmask (angio-strongulus vasorum). En tredjedel av rävarna i norra Köpenhamnsområdet var i en undersökning smittade med denna parasit. Lyckligtvis är denna parasit inte brett etablerad i Sverige men den finns på ön Koster på västkusten. Fransk hjärtmask smittar inte till

människa, men hundar kan bli sjuka och bör behandlas av veterinär. Lungmask (crenosoma vulpis) är vanlig hos räv i hela Norden och ses av

och till i hundpopulationen. Smittas en hund med lungmask kan det ge upphov till hosta och sjukdom. Cirka hälften av rävpopulationen

bär på bandmasksmitta (taenia). De smittas via mellanvärdar (t ex mus) och när hundar äter bytesdjur eller rester av dessa blir även de

smittade. Bandmask orsakar inte väsentliga symtom hos värddjuret. Parasiter från räv kan smitta hund

Skabb hos hund är ett angrepp av kvalster i huden. Hundens skabbkvalster är en liten parasit (bara 0,2 mm stor) som förekommer ffa hos hund och räv. Parasiten gör borrgångar i överhuden och parar sig ovanpå huden. Honan lägger 2-4 ägg per dag och utvecklingen från ägg till könsmoget kvalster tar ca 3 veckor.

det inte alltid möjligt att finna parasiterna trots tydliga hudförändringar. Diagnosen kan även ställas genom ett blodprov, då krävs det att hunden varit smittad sedan 2-3 veckor tillbaka.

vanligaste smittkällan hos hund tros vara omgivningen. Smitta mellan hundar förekommer också. Om grannens hund eller (en av) ens egna hundar har fått skabb, är det därför viktigt att hålla den/dem från andra hundar under en period, samt att behandla alla hundar som kommit i kontakt med den smittade hunden. Vid tät kontakt med angripna djur kan människor smittas med rävskabb, men infektionen etablerar sig inte på samma sätt som på hund och försvinner ofta av sig själv. På människor är det typiskt med angrepp på armar, rygg och mage. Hundens och rävens skabbkvalster får inte förväxlas med den art, som har människa som huvudvärd.

om det finns räv i närheten av bostaden eller där hunden vistas när den är ute. Hunden bör inte vistas vid gryt och rulla sig där, den bör inte heller få vara vid andra möjliga smittkällor. Utfodra inte de vilda djuren. Gå till veterinären och följ dennes anvisningar med avseende på behandling. Obehandlad rävskabbsinfektion kan vara mycket plågsam för djuret, men om det behandlas direkt, får hunden utstå mindre obehag och det är ingen fara för hundens hälsa. Behandling med tabletter är normalt sett mycket effektivt (spot- on är också en möjlighet). Dock kan det generellt finnas viss klåda under första delen av behandlingen.

Skabb Text: Veterinär Per Rasmussen, Novartis Animal Health Foto: fa11ing_away’s © Licensed under Creative Commons

Symtom på skabb Skabb orsakar ofta intensiv klåda ofta lokaliserad till huvudet (ffa öronen) och extremiteterna (hasor, armbågar och tassar). Klådan är värre än vid många andra hudåkommor. I kombination med de ofta allvarliga hudförändringar som kan ses ger det en symtombild som kan tyda på skabb. Veterinären kan utföra ett skrapprov. Om man då hittar kvalster och ägg kan man ställa skabb som diagnos. Dock är

SE MAX 2011_01.indd 10

Hur smittar skabb? Skabb smittar genom direktkontakt eller genom att hunden kommer i indirekt kontakt med räven, t ex via gryt. Detta sker i högre grad på vintern än på sommaren. De rävar som angrips är ofta försvagade av sitt parasitangrepp och söker föda eller gömställen nära mänsklig bebyggelse. De skrubbar/ kliar sig och sprider på så sätt kvalster till omgivningen. Dessa kvalster kan i sin tur smitta hundar. Kvalstren kan överleva 2-6 dagar i rumstemperatur. Vid 10-15 grader med gynnsam luftfuktighet kan de överleva i 3 veckor i omgivningen. Den

Om min hund är smittad? Vad ska man då göra om oturen är framme och hunden är smittad? Undersök

www.milbemax.se

22/02/11 10.47


max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12 11

www.milbemax.se

Parasiter

Noskvalster – en Skandinavisk parasit Text: Johan Broman Novartis Animal Health Foto: Bengt Ekberg, SVA, Uppsala

Ungefär 20% av Sveriges hundar uppskattas vara smittade av noskvalster! Mycket återstår att ta reda på, vad gäller denna anonyma parasit. Det är förvånansvärt att noskvalster endast orsakar problem här i Skandinavien, trots att man påvisat dess förekomst i större delen av världen. Forskare konstaterar att smittan har ökat avsevärt på våra hundar sedan 70-talet. Det är ffa luktsinnet som påverkas negativt av parasiten Noskvalstret (Pneumonyssoides caninum) är en millimeter stor spindellik parasit, som lever i hundens övre luftvägar och huvudets bihålor. Honan är störst med en längd på ca 1-1,5 mm, hanen något kortare och larven knappt 1 mm. Kvalstret är blekgult till färgen, blankt och ovalt i formen. Det vuxna kvalstret har fyra benpar medan larven har tre. Det främsta benparet har kraftiga klor med uppgift att hålla fast parasiten. Parasitens livscykel är till stora

delar okänd för forskarna. Kvalstren rör sig snabbt, upp till 1 cm/sekund har uppmätts. Kvalstrens rörelse stimuleras av värme, t ex utandningsluft. Överlevnaden utanför luftvägarna är betydligt längre i fuktig miljö, ca 3 veckor, medan kvalstret i torr miljö endast överlever knappt ett dygn. Noskvalster finns enbart hos hundar. Hundens noskvalster hittas ffa på slemhinnorna i de övre luftvägarna. Man tror att de livnär sig på döda celler och sekret på slemhinnan. Parasiten har hittats endast hos hund. Forskare har sökt noskvalster på rödrävar och katter vid obduktioner men ej hittat några. Detta tyder på att parasiten är artspecifik. Dock har noskvalstret beskrivits på en uppfödd silverräv, och man tror att andra djur eventuellt kan fungera som ett tillfälligt värddjur för parasiten. I Sverige hittades parasiten för första gången på 70-talet. Man bedömer att noskvalstren ökat kraftigt (10-falt) på våra hundar sedan dess och orsaken till ökningen är okänd. Utbredningen av parasiten är i stort sett i hela världen, men det är framför allt i Sverige, Norge och till viss del i Finland som noskvalstret anses orsaka problem. Kvalstren orsakar kraftigt försämrat luktsinne för arbetsutövande hundar, t

Noskvalster inne i näsan (obduktionsbild).

SE MAX 2011_01.indd 11

ex jakt- och spårhundar. Forskning inom Norden Vid universiteten i Sverige och Norge har det på senare år bedrivits forskning på noskvalster. Veterinär Lotta Gunnarsson, tidigare verksam vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i Uppsala disputerade på noskvalstrens förekomst och liv i våra hundar. I hennes arbete har ingått att undersöka utbredningen hos svenska hundar, hur noskvalstret lever i hunden och dess livscykel. Hon har även visat, att det finns specifika antikroppar mot kvalstret i blodet hos infekterade hun-

Noskvalster i nosen på en hund

Foto: Boccaccio 1 © Licensed under Creative Commons

dar. I framtiden hoppas man metod. Härigenom skulle kunna utnyttja denna infor- veterinärer få tillgång till mation som en diagnostisk en säker metod att fastställa smitta på sina patienter. I Norge har veterinär William Bredal gjort studier, bl a på utbredning av noskvalster på norska hundar. Har min hund noskvalster? Hur vet man då om man har noskvalster på sin hund? Någon säker metod finns ännu inte idag. De symtom som tyder på infektion hos hundar är nysningar, inåtvända dragningar, näsflöde,

klåda i ansiktet och nedsatt luktsinne. Ett annat sätt är att nosskölja hunden, detta kräver narkos, och ett negativt resultat utesluter inte en positiv diagnos. I framtiden hoppas forskarna kunna diagnostisera noskvalster med hjälp av förekomst av antikroppar i blodet (görs via ett blodprov). Idag undersöks hundar med misstänkta symtom av parasiten kliniskt av veterinären, kan inga andra fynd hittas kommer hunden ofta att provbehandlas, för att se om symtomen försvinner.

Noskvalster kan ses krypa ut ur näsan när hunden ligger i narkos på operatinsbordet.

22/02/11 10.47


12 max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

skk länsklubb

Hunden i samhället!

Alla hundars dag

Text: Eva Swanberg & Lotta Carping, Sydskånska Kennelklubben

Text: Eva Swanberg & Lotta Carping, Sydskånska Kennelklubben

Att devisen ”Hunden i samhället” i allra högsta grad är aktuell –och populär– fick Sydskånska Kennelklubben erfara när vi fick en förfrågan från IKEA och Dreambag Production AB om vi kunde ställa upp med en informationsmonter tillsammans med våra hundar då IKEA i Helsingborg skulle invigas. Nästan samtidigt fick vi en förfrågan från Vellingeblomman i Höllviken om att ställa upp med informationsmonter och ”klappehundar” under deras stora tema HUND. Givetvis tog vi tillfället i akt att just visa upp ”Hunden i samhället”, hur hunden fungerar i större och ibland synnerligen störande sammanhang, hur en ”vanlig” hund kan vänja sig i obekväma situationer och hur lätt det är att närma sig en hund när man väl kan ”koden”. Det kom väldigt många familjer förbi där barnen (och även de vuxna) blev över-

På Ribersborg, ”mitt” inne i Malmö med Öresundsbron och Turning Torso som effektfull bakgrund, hålls varje år Malmö Horse Show med världscuptävling i fältritt. Sydskånska kennelklubben är samarbetspartner vid detta arrangemang och ordnar under tre dagar diverse aktiviteter för alla hundar. En av dagarna är den populära Alla Hundars Dag då vi försöker locka extra mycket folk med både uppvisningar och tävlingar – och populära ”prova-på” för besökande hundar - i bl.a. free-style, lydnad, agility. Malmös mest välskötta hund koras och vi visar vardagsskötsel med kloklippning och pälsvård. Det finns möjlighet att ta ”Hundförar-märket”, Sydskåkk har information om både kurser och andra aktiviteter och sist, men inte minst, massor av rasklubbar har sin egen monter där man nästan tävlar om att visa upp det bästa av just sin ras.

lyckliga när de såg alla hundarna, som de dessutom fick lov att klappa, leka och kela hur mycket som helst med. Hundarna, som av situationen, var på ett (ibland pinsamt) strålande lekhumör, ställde givetvis glatt upp på att vara ”klappe-hundar”. Det kom även barn (och vuxna !) som var osäkra inför hundarna, men som ändå gärna ville gå fram och klappa dem. Så stolta de var när de så småningom kunde gå därifrån och då hade vå-

gat ta detta stora steg att gå fram till hundarna, stora som små, och klappa och t.o.m. kela med dem. Härligt att höra dem säga ”Nu är jag inte rädd för hundar längre”. Många av familjerna kom tillbaka flera gånger. Vi erbjöd även goda råd och tips inför valpköp, kloklippning, enklare pälsvård, lite vardagslydnad m.m. Efter två intensiva och roliga helger var vi övertygade – Hunden behövs i samhället ! Många tror att Kennelklub-

ben främst arrangerar utställningar. De känner inte till vårt rika kursutbud, de olika utbildningar och föreläsningar vi har för både hundar och ägare. Tack vare ett mycket gott samarbete med läkemedelsföretaget Novartis, så kan vi erbjuda våra medlemmar ett gediget program till ett reducerat pris. Gå in på vår hemsida www. sydskanskakennelklubben.se för att se vårt årsprogram.

Besvär med mask? Räck vacker tass!

För den kanske lite hundrädda har vi ”klappvänliga hundar”och flera försäljare lockar med både hundleksaker och godis. Vi vänder oss till alla hundar och hundägare oavsett ras och glädjande nog har responsen från allmänheten varit enorm. Det är ett härligt arrangemang som vi hoppas håller på många år till!

Nya Milbemax Lika enkel att ge som en godbit ... l Samma välkända avmaskning

– nu i ny tuggtablett l Mot alla vanligt förekommande maskar l Välsmakande tabletter och engångsdos l Fås på apoteket l Läs mer om maskar och Milbemax på

www.milbemax.se

Milbemax vet. 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg tuggtabletter (milbemycinoxim/prazikvantel). Indikationer: Hund: behandling av blandinfektioner med adulta bandmask och rundmask: D. caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp., A. caninum, T. canis, T. leonina, Trichuris vulpis, C.vulpis (begr. av inf.), A. vasorum (begr. av inf.). Kan också användas förebyggande mot D. immitis, om samtidig behandling mot bandmask är indicerad. Kontraindikationer: Milbemax vet. 2,5 mg/25 mg: inte till valpar mindre än 1 kg. Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg: inte till hundar mindre än 5 kg. Lägsta rekommenderade dos: 0,5 mg milb. och 5 mg praz. per kg oralt som engångsdos.(Särskild dosregim för hjärtmask, se www.fass.se). Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade raser måste dosen följas strikt. Om hunden har rest i regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man rådfrågar veterinär, för att utesluta infestation med denna. Om diagnosen är positiv är adulticidal terapi indicerad före administrering av Milbemax vet.. Användning till hundar med mikrofilaremi rekommenderas inte. Biverkningar: I mycket sällsynta fall: Systemiska tecken (såsom slöhet), neurologiska tecken (såsom muskelryckningar och ataxi) och/eller gastrointestinala tecken (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet: Kan användas till dräktiga och digivande tikar och avelsdjur. Texten är baserad på produktresumé daterad 2010-07-02. Se fullständig produktinformation på www.fass.se Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK – 2100 Köpenhamn Ö. Oktober 2010

SE MAX 2011_01.indd 12

22/02/11 10.47


max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12 13

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Många fördelar med en registrerad hund Text: Måns Engelbrektsson Foto: Helena Sirén och Lotta Bengtsson När du ska köpa hund finns det många skäl till att välja en renrasig hund registrerad i Svenska Kennelklubben, SKK. En av fördelarna är att du kan vara mer säker på vad du får – valparna efter två hundar av samma ras är relativt lika sina föräldrar både vad gäller utseende och mentala egenskaper. En annan stor fördel är att du kan känna dig säkrare på att uppfödningen skett på ett bra sätt, eftersom SKK har omfattande regelverk som uppfödarna måste följa.

FAKTA Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation Med omkring 325000 medlemmar är Svenska kennelklubben, SKK, en av landets största fritidsorganisationer. Utöver att registrera rasrena hundar och utveckla hundaveln i Sverige arrangerar SKK också utställningar, prov och tävlingar över hela landet. SKK arbetar även med att föra hundens talan gentemot samhället. Tack vare sina många medlemmar får SKK ett stort inflytande på den svenska hundpolitiken – gå med du också!

vända friska djur i sin avel. I grundreglerna regleras också bland annat hur ofta en tik får ha valpar, hur länge tiken ska vila mellan valpkullarna och vid vilken ålder valparna får skiljas från tiken. Väljer du att köpa en valp av en av SKKs uppfödare är risken därför liten att du stödjer en oseriös uppfödare som har De senaste åren har det de- pengarna i fokus i stället för batterats en hel del kring hunden. rashundsaveln vad gäller exteriöra överdrifter hos vissa raser. Även om det finns en del hälsoproblem så är lösningen inte att köpa blandrashundar eller oregistrerade rashundar.

God hunduppfödning kräver kunniga uppfödare Att föda upp hundar kan verka enkelt men ett seriöst avelsarbete kräver mycket kunskap och omsorg. Till sin hjälp har SKKs uppfödare avelsråd inom ras- och specialklubbar, tillgång till information om hundarna genom webbtjänsterna SKK Hunddata och SKK Avelsdata samt ett omfattande ut-

bildningsprogram. På SKKs kansli finns också anställda avelskonsulenter, som främst arbetar mot klubbarnas avelsråd. Alla ras- och specialklubbar har även tagit fram rasspecifika avelsstrategier som ska hjälpa uppfödarna att välja rätt hundar i sin avel för att på sikt främja rasen i sin helhet.

I DjurID.se, som drivs av SKK, kan alla hundar (och katter!) registreras tillsammans med sin ägare för en engångskostnad. Registret DjurID.se – register även är sökbart via internet, vilför blandraser ket innebär att den som hitÄven om du inte köpt en tar din bortsprungna hund SKK-registrerad valp kan du snabbt kan komma i kontakt med fördel registrera dig själv med dig. – som ägare till din hund. bär att webbplatsen blir ett tryggt och säkert alternativ till andra mindre kontrollerade annonsmarknader.

Uppfödning med hunden i fokus Alla uppfödare inom SKK måste följa SKKs grundregler, som bland annat säger att hundarna ska vårdas väl och att uppfödarna alltid ska an-

Hitta din valp på köpahund.se! För att underlätta för alla som letar efter en ny hund kommer SKK under 2011 att lansera en webbplats med namnet köpahund.se. På webbplatsen kommer SKKs uppfödare att kunna förmedla sina hundvalpar direkt till intresserade köpare. Endast hundar som uppfyller SKKs krav för registrering kommer att förmedlas på köpahund.se, vilket inne-

Zoonoser

Fund av rävens dvärgbandmask i Sverige

Text: Veterinär Per Rasmussen, Novartis Animal Health Kan mask smitta till människor? Normalt sker bara lite smitta med mask från djur till människor, men människor kan smittas vid tät kontakt med hund och katt, eller via avföring. Betydelsen av denna smitta till människor är olika, berorende på vilket land som avses, dvs vilka parasiter som förekommer i respektive land. Spolmask finns i så gott som hela världen. Räv, hund och katt och många andra djur urskiljer maskägg, som kan smitta människor via omgivningen eller pälsen på djur som är infekterade. At holde god hygien för att

SE MAX 2011_01.indd 13

undvika human smitta är därfor bra. De flesta maskinfektioner är harmlösa, men av och till kan sjukdom ses av spolmask. Parasiten rävens dvärgbandmask, vilken kan ge anledning till symtom hos människor, och denna mask är ett större problem i Tyskland och andra länder söderut. I vissa områden i Tyskland, där det finns många smittade rävar, har man från myndigheternas sida behandlat rävarna med maskmedel från flygplan och via jägare. Samtidigt behandlas hundar systematiskt med avsikt att minska smittrycket, och därmed minska risken att människor smittas. I norden har vi inte set smitte til människor eller hundar, och myndigheterna i Sverige ställer krav om att hundar

och katter är avmaskede mot Text: Veterinär prasitten vid resa in i landet. Per Rasmussen, Novartis Animal Health Generella försiktighetsreg- Foto: Novartis Animal ler mot smitta kan vara att Health regelbundet avmaska sina djur, täcka över sandlådor som inte används, tvätta bar- Sverige har för första gången nens händer (stoppar fingrar diagnostiserat rävens dvärgi munnen) och att inte låta bandmask. Fyndet gjordes på djuren slicka barnen i ansik- en räv från Uddevallaområdet tet. i febr. 2011. Nu vill myndigheterna få in så många rävar från trakten som möjligt för att få en uppfattning om den farliga parasitens utbredning i området. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har sedan 2000 ett övervakningsprogram där man obducerat ett stort antal rävar runtom i Sverige. Rävens dvärgbandmask kan förekomma hos räv, hund Foto: Sweetron1982 © Licensed under Creative Commons och katt samt hos ett antal

Korta fakta om svenska kennelklubben: • SKK är en paraplyorganisation med närmare 1 000 klubbar anslutna • SKKs länsklubbar ordnar verksamhet inom sitt län, till exempel utställningar och kurser • SKKs ras- och specialklubbar ordnar verksamhet för sina raser, till exempel prov och utställningar • SKK har sammanlagt cirka 325 000 medlemmar • SKK har omkring 2 miljoner hundar i sina register • SKK registrerar varje år omkring 60 000 nya hundar

andra rovdjur. För dessa arter (som är huvudvärdar) ses inga kliniska symtom. Även de djur som har tusentals maskar kan vara symtomfria. I gengäld ger parasiten större problem hos mellanvärden (t ex mus och människa). I mellanvärden bildas det blåsor i levern som kan ge problem. Vi människor smittas med ägg i naturen, t ex när vi plockar svampar och bär och inte sköljer eller tillagar dem. I de områden, där smittan finns, handskas man naturligtvis mycket försiktigt med döda rävar, men det varnas också för att plocka och äta bär och svamp. Genom att skölja eller koka bär och grönsaker är risken minimal för smitta. Det finns effektiva behandlingar (medel som innehål-

ler praziquantel) mot denna parasit. Du måsta fortfarande avmaska hund och katt vid införsel Kraven för att föra in hundar och katter i landet kvarstår oförändrade. Det är alltså mycket viktigt att alla hundar och katter som reser in i Sverige avmaskas (se ytterligare upplysningar på www.sva.se.)

22/02/11 10.47


14 max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

malmö djursjukhus

Bättre diagnostik för katter och hundar i Skåne Text och foto: Sverre Seierstad, chefsveterinär Malmö Djursjukhus. CT:n är fantastisk när man snabbt och säkert ska ställa diagnos. En CT, eller skiktröntgen som den också kallas, ger detaljerade tredimensionella bilder av inre organ, mjukdelar och skelett. En skiktröntgen skickar ut många små röntgenstrålar från olika vinklar och tar ett 40-tal bilder per minut i kroppens längdriktning. Bilderna databehandlas och den färdiga bilden visualiserar tydligt alla strukturer. Tumörer, inflammationssjukdomar, medfödda anomalier, sjukliga förändringar i näshåla, diskbråck, komplicerade frakturer är några exempel på tillstånd där en CT-undersökning kan vara påkallad. Många djurägare ställer sig säkert frågan hur en röntgen med CT går till. Det

är en relativt enkel procedur. Men till skillnad från människor kräver en CTundersökning av djur att narkos eller lugnande ges under en kort stund. Själva undersökningen tar i nor-

malfallet inte mer än några minuter. Som djurägare bör man dock vara medveten om att en skiktröntgen är kostsammare än en vanlig röntgenundersökning. De flesta försäkringsbolag täcker

idag kostnaderna, men som djurägare bör du kontrollera ersättningsvillkoren med ditt försäkringsbolag innan undersökningen. Djursjukhuset i Malmö som

nyligen installerat en CT har skapat ett speciellt CT-team. Teamet har knutit en av de främsta inom bilddiagnostikområdet till sig, norska veterinären Hege KippenesSkogmo, och nu pågår det viktiga arbetet med att informera veterinärer runt om i Skåne om de nya diagnostiska möjligheterna. Nästan lika viktigt är det att nyheten når djurägare. Fram till nu har patienter från Skåne

remitterats till Göteborg och Strömsholm när en CTscan varit påkallad, nu finns den här viktiga resursen på betydligt närmare håll. Tillsammans med övriga undersökningsmöjligheter, veterinärkompetens och friskvårdsfaciliteter placerar det Djursjukhuset Malmö i framkant av den veterinärmedicinska och tekniska utvecklingen.

Jordbruksverket

Det är lätt att resa rätt inom EU Text: Maria Cedersmyg, Veterinärinspektör, Jordbruksverket. ID-märkning och pass

djur som är sämre på att bilda antikroppar efter vaccination: hundar under ett års ålder, hundar av riktigt stora raser, hundar i hård fysisk träning samt sjuka djur. Dessa rekommenderar man i Sverige dubbel vaccination av för att höja mängden antikroppar.

ver Sverige att ett prov tas 120 dagar efter vaccinationen för att mäta antikroppshalten. Endast djur som når ett gränsvärde som WHO har satt upp får komma in i Sverige. Ett djur som har godkänd mängd antikroppar och sedan revaccineras inom rätt tid behöver inte ta nytt prov.

All hundar och katter som reser till eller inom EU ska vara ID-märkta med ett microchip. Fram till den 3 juli 2011 är också tatuering en godkänd metod. Djuren ska också ha ett sällskapsdjurs- Kontroll av rabiesskyddet pass som en veterinär utfär- För att urskilja djur med för Kravet på godkänd mängd dar. I passet noteras uppgif- låg mängd antikroppar krä- antikroppar gör att du måste ter om djuret och dess ägare samt vilka behandlingar djuret fått.

FAKTA

Vaccination mot rabies Vaccination mot rabies skyddar mot det klassiska rabiesviruset som finns i Europa. Ett djur har vanligen utvecklat tillräckligt med antikroppar cirka 3 veckor efter vaccinationen. Därför måste man vänta 21 dagar efter den första vaccinationen innan man får resa med djuret. Det finns fyra grupper av

SE MAX 2011_01.indd 14

Nya införselregler den 1 januari 2012 • ID-märkning och pass – Oförändrat • Rabiesvaccination – Oförändrat • Antikroppskontroll – Slopas inom EU och från listade länder • Avmaskning – Troligen ett nytt system, EU-förhandlingar pågår Läs mer om de nya reglerna under Djur/In- och utförsel/ Hundar och katter på Jordbruksverkets hemsida:

www.jordbruksverket.se

börja förbereda ditt djur minst 6 månader innan du ska resa med det. Kravet kommer dock att slopas inom EU den 1 januari 2012 – läs mer i faktarutan. Avmaskning mot dvärgbandmask Kravet på avmaskning av djur vid inresa till Sverige påverkas inte av fyndet av dvärgbandmask. Det är mycket viktigt att alla resande djurägare avmaskar sina djur! Avmaskning med särskilda preparat dödar effektivt de vuxna bandmaskarna. Du ska använda antingen substansen praziquantel eller epsiprantel. En hund eller katt ska vara avmaskad inom 10 dagar före införseln. Ju senare inpå införseln avmaskningen utförs desto bättre, eftersom man då minskar tiden då djuret kan infekteras igen mellan avmaskningen och resan. Avmaskningen ska utföras av en veterinär,

som också noterar behandlingen i passet. Om ett djur varit utomlands i mer än en månad kan det ha en vuxen parasit i tarmen. När man avmaskar djuret kan det då komma ut smittfarliga ägg i upp till tre dagar. Man bör därför plocka upp avföringen efter ett sådant djur i tre dagar efter avmaskningen, och lämnna den för förbränning. Det finns också ett system för avmaskning för dem som pendlar med sina djur mellan Sverige och Danmark och vill undvika alltför frekvent avmaskning. Om man av-

maskar djuret var 28:e dag så dödar man parasiten just innan äggproduktionen börjar. På så vis håller man hunden eller katten smittfri utan att avmaska onödigt ofta. Avmaskningen ska utföras av en veterinär som noterar behandlingen på ett särskilt fyraveckors-intyg istället för i passet. Djurägaren skriver under på samma intyg att han/hon ska låta avmaska djuret om 28 dagar. Sannolikt kommer ett nytt system för avmaskning att gälla inom EU från den 1 januari 2012.

22/02/11 10.47


max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12 15

www.milbemax.se

Jordbruksverket

Kraven skyddar mot rabies och dvärgbandmask Text: Maria Cedersmyg, Veterinärinspektör, Jordbruksverket. Foto: Novartis Animal Health

rika finns flera varianter hos fladdermöss. I Asien finns många länder med hundmedierad rabies, och där är smittrisken till människa också störst pga den nära Hundar och katter som ska kontakten mellan hund och resa in i Sverige ska vara skyd- människa. dade mot rabies och dvärgbandmask. Lär dig mera om Viruset finns i det smittade varför det är viktigt att skyd- djurets saliv och människan da djuren och landet mot smittas av att bli biten eller genom att saliven kommer dessa båda smittämnen här: in via en hudskada. Cirka 50 Rabies 000 människor dör varje år i Rabies är ett virus som kan rabies. Huvuddelen av dessa drabba alla varmblodiga är barn i Asien, och de allra djur. Viruset påverkar nerv- flesta har blivit bitna av en systemet och ger förändrat smittad hund. I Sverige har beteende och en långsamt vi inte haft inhemsk rabies tilltagande förlamning och sedan 1886, men en ung leder till slut till döden ge- svensk kvinna dog i rabies för 10 år sedan efter att ha nom kvävning. tagit hand om och smittats Det finns flera olika vari- av en övergiven valp i Thaianter av rabiesvirus, och de land. olika typerna är anpassade till olika värddjur. I Europa Smittade djur och mänfinns viruset framför allt hos niskor visar symptom först vilda djur såsom räv och då viruset gett skador i det mårdhund, vilka kan utgöra centrala nervsystemet. Detta en reservoir för smitta till kan ta lång tid, och inkutamdjur och människor. I bationstiden för rabies kan Afrika, Nord- och Sydame- därför vara flera månader

Foto: Chris. P’s © Licensed under Creative Commons

Gör en skillnad – Gå med i djurens SOS

Liksom räven blir de inte sjuka av infektionen – man kan alltså inte se på sitt djur om det är smittat. Det tar cirka 28 dagar från det att en hund har ätit blåsmask till dess det kan komma ut smittfarliga ägg med avföringen. De ägg som produceras är klibbiga och mycket lätta och sprids i djurets omgivning. Om en människa får i sig ägg kan det utvecklas blåsmask i levern eller andra organ, s.k alveolär echinococcos (AE). Blåsmasken utvecklas mycket långsamt och sjukdomssymptom ses inte förrän det blivit mycket stora skador på levern. Detta kan ta upp till 10 år.

lång. En smittad hund kan dock sprida smittan i cirka 14 dagar innan symptomen kan ses. Det finns ingen provtagningsmetod som kan användas för att visa att ett djur inte bär på rabiesvirus. Bekämpning sker genom vaccination av både tama och vilda djur. Drabbade länder kräver årlig vaccination av hundar, och genomdriver två vaccinationskampanjer per år för de vilda djuren. Kuber av fiskpasta med en vaccinbehållare sprids i naturen och äts upp av rovdjur, som vaccineras då de biter i vaccinbehållaren. Dessa metoder har varit mycket framgångsrika i Europa, och har lett till att man under de senaste 15

åren lyckats få mer än halva Europa fritt från rabies. Alveolär echinococcos hos människa är en mycket Rävens dvärgbandmask ovanlig sjukdom som är (Echinococcus multilocularis) synnerligen allvarlig för den Rävens dvärgbandmask som smittats. En människa finns spridd över stora delar med AE måste medicineras av Europa och är vanligast i livet ut, men en del patienter centrala Europas bergstark- tål inte medicinerna. I värsta ter. Parasiten lever som en fall krävs levertransplantabandmask i tarmen hos räv tion, och ett antal männisoch mårdhund, och parasit- kor dör varje år i förtid av äggen sprids via värddjurets AE. I Europa smittas årligen avföring till ffa sork. I sor- cirka 10 personer per en milkens lever utvecklas blås- jon innevånare, men siffran mask, och när det smittade ökar kraftigt pga att rävarna djuret äts upp av en ny räv i Europa blir fler och sprider eller mårdhund fullbordas parasiten. Allt fler stadsbor parasitens livscykel då äggen drabbas då det numera finns utvecklas till nya bandmas- många smittade urbaniserade rävar i storstäder såsom kar i djurets tarm. Bern, Zurich och Bryssel. Också en hund eller katt kan få rävens dvärgbandmask Det finns ännu mycket litet om de äter en smittad sork. information om hur män-

niskan smittas, men det förefaller vara vanligast att hundägare samt de som vistas i skog och mark eller jobbar inom lantbruk drabbas. Man kan också smittas av att äta otvättade bär, fallfrukt och svamp. I februari rappporterades det första fallet av rävens dvärgbandmask hos en räv i Uddevalla kommun. Myndigheterna bedömer att Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Vänersborgs kommuner kan vara smittade. Man ber jägarna om hjälp för att få in så mycket räv som möjligt från västra Sverige för att få veta mer om hur utbredd smittan är. Parasiten har stora förutsättningar att etablera sig; klimatet är gynnsamt för den och det finns gott om räv och sork. Det är mycket viktigt att hundägare i det smittade området följer avmaskningsrekommendationerna för att skydda sig och omgivningen mot smittan. På så vis minskar riskerna att smittan sprids till andra delar av landet eller till våra fria grannländer Norge och Finland. Det är dessutom mycket angeläget att inte få in mer smitta i landet, så den som reser utomlands med en hund eller katt eller köper ett djur utomland måste också fortsatt avmaska sitt djur före inresan i Sverige. Du som reser med ditt djur har alltså det största ansvaret för att skydda både dig, din familj och Sverige mot rävens dvärgbandmask.

Hur kan jag hjälpa? • • • •

Man kan gå med i föreningen Man kan ge ett ekonomiskt bidrag Företag kan bli medlemmar Man kan stödja aktivt i form af lokala arrangemang som t ex insamlingar eller andra lokala aktiviteter

Stöd projekten – gå in på www.dsos.dk

SE MAX 2011_01.indd 15

22/02/11 10.47


16 max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

www.milbemax.se

Jägarförbundet

Mårdhunden i Sverige Text: Jägarförbundet Foto: Jägarförbundet Mårdhunden finns nu i Norrbottens län, främst då i kustkommunerna samt Tornedalen. Under 2008 - 2009 avlivades knappt ett hundratal mårdhundar i Norrbotten samt en i Västerbotten. I februari 2010 avlivades också en mårdhund i Västernorrland, utanför Örnsköldsvik. Som jämförelse kan man nämna att under jaktåret 2008/2009 sköts det 160 000 mårdhundar i Finland och troligen trafikdödades det minst lika många. Varför vill vi inte låta mårdhunden etablera sig i Sverige? Mårdhunden är en främmande art som kan orsaka stor skada på exempelvis det hunden är uppförd på Artinhemska fågellivet om den databankens ”svarta lista”. etablerar sig i Sverige. Dessutom kan den sprida all- • Alla erfarenheter visar att de flesta introducerade armänfarliga sjukdomar som ter kan ha stora och oförrabies, dvärgbandmask, rävutsägbara effekter på den skabb, trikiner och fästingar. lokala faunan och floran Sverige har skrivit under Vi vet att etablering av konventionen om biologisk •  mårdhund lokalt kommer mångfald, där det framatt påverka markhäckande går att vi har förpliktat oss fåglar negativt, speciellt till att förhindra införsel av utsatta är kolonihäckande främmande arter, och konvåtmarksfåglar. trollera och utrota främmande arter som kan störa • Mårdhunden är en viktig vektor i spridning av sjukvåra ekosystem, livsmiljöer domar, bland annat rabies; och inhemska arter. Likdessutom kan den sprida nande förpliktelser har vi flera oönskade parasiter, också avgett i förbindelse däribland Echinococcus med vår ratifisiering av multilocularis, rävskabb, Bern- och Ramsarkonventrikiner och fästingar. tionerna samt Fågel- och Under rabiesepidemin Habitatdirektivet. Mård-

i Finland 1988-89 var mårdhunden den viktigaste spridaren av sjukdomen vilket har medfört ett omfattande vaccinationsprogram av Finlands vilda rovdjur. Även de finska hundarna rabiesvaccineras som regel. I Finland beräknas att rabiesvaccinationen årligen kostar 9 000 000 kronor.

• Echinococcus multilocularis är en bandmask som primärt lever i hunddjur inklusive våra hundar. Bandmasken kan använda gnagare som mellanvärd, och även människa. Infekterade djur som lämnar avföring på eller nära bär eller svamp kan leda till att ägg överförs till människan, något som kan

Faktaruta om Mårdhunden Mårdhunden kallas ibland Asiatisk Vattenräv vilket är ett bra namn eftersom namnet väl beskriver arten. Den har sitt egentliga utbredningsområde i östra Asien, den trivs i våtmarker och den är ett hunddjur som till viss del påminner om en räv. Mårdhunden introducerades som pälsvilt till västra delen av före detta Sovjetunionen mellan åren 19261955. Sedan dess har den koloniserat mer än 1,4 miljoner kvadratkilometer i Centraleuropa och håller nu på att invadera våra nordiska länder via Nordtyskland och Tornedalen via Norra Finland. Mårdhunden är ungefär lika stor som en räv, men har kortare ben och svans och ett litet huvud med korta runda öron. Mårdhunden har en karakteristisk ansiktsmask, med svarta teckningar runt ögonen. Huvudet och främre delen av nosen är i övrigt ljust. Pälsen är tät och mjuk. Mankhöjden ca 40-50 cm och kroppslängden ca 50-70 cm. Vikt ca 4-6 kg på sommaren och 6-13 kg på senhösten. Trots att mårdhunden bara får en valpkull om året så är den en av världens mest högproduktiva hunddjur mellan 8-16 valpar är normalt och i fångenskap har över 20 valpar konstaterats. Konditionen på tiken är avgörande för kullstorleken. Mårdhunden kan etablera sig i alla typer av miljöer men trivs bäst i näringsrika våtmarker. I dessa våtmarker kan förbluffande stora populationer utvecklas. Det är inte ovanligt med 200-300 mårdhundar/1000ha i våtmarksområden i södra Finland.

SE MAX 2011_01.indd 16

utarbetade metoder direkt i deras förvaltning av mårdhunden, som nu också har börjat sprida sig in i Danmark från Tyskland. Förvaltningsprojektet kommer även att bidra med data till det parallellt pågående forskningsprojektet som en konsekvens av att de först fångade djuren i varje område förses med sändare för att så effektivt som möjligt kunna finna och avliva samtliga individer inom de aktuella områdena. Forskningsprojektet syftar i sin tur till att fortlöpande förbättra kunskap och metoder för att så effektivt som möjligt begränsa mårdhundens etablering. Mårdhundsprojektet leds gemensamt av Svenska Jägareförbundet, SLU, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Norrbotmedföra leversvikt hos ten och Västerbotten via en oss. I Alpregionen påvisas styrgrupp. årligen omkring 10 fall hos människa per miljon invånare. Många av de Våra hundar drabbade dör till följd av Människans bästa vän, hunden, har en viktig uppgift i denna parasit. vårt arbete med att stoppa • Mårdhundens stora antal i mårdhundens etablering i Finland och dess förmåga vårt land. Alla hundar med att överleva rävskabb inne- lite jaktinstinkt i sig kan bär ett stort problem för nyttjas till mårdhundsjakt. de finska hundarna och Erfarenheter från Finland hundägarna. Den finska visar att sökstarka jakthunhunden exponeras för och dar av spetstyp eller stående drabbas betydligt mer för fågelhundar är ypperliga på rävskabben än vad våra att finna och med ståndsmer av rävskabben svenska kall ställa mårdhunden så att hunföraren kan hinna i hundar gör.

Mårdhundsprojektet Mårdhundsprojektet består av två delar, en förvaltningsdel och en forskningsdel. Det långsiktiga syftet med projektet är att utrota och därefter förhindra mårdhundens invandring och etablering i Sverige och Norge. Även dansk naturförvaltning kommer att kunna använda

kapp hundföraren och avliva mårdhunden. Den typen av mårdhundsjakt sker som regel efter solens nedgång. Grythunden har här också en viktig uppgift eftersom mårdhunden ofta söker skydd dagtid i gryt och andra håligheter i marken.

www.milbemax.se

22/02/11 10.47


max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12 17

tävling

Max tävling 2010 – Zero stolt vinnare som fotomodell!

Många hade sänt in fina bidrag till tävlingen ”Gör din hund till fotomodell” i MAX tidningen 2010. Maria Svensson från Östansjö tog hem segern med sin känslosamma bild på hunden Zero. Hon säger: - Zero tänker på hur underbart livet är och jag fylls av ett stort lugn när jag ser den här bilden. Vad annat kan man säga. Stort GRATTIS (!) till Maria, som med bilden kammade hem 1:a priset i tävlingen – en systemkamera.

Text: Johan Broman, Novartis Animal Health Foto: Vinnarbilden av Zero och Maria med sin hund, Maria Svensson

Maria har i hela sitt liv haft ett stort intresse för djur. Tidigare arbetade hon på ett hund- och kattpensionat där hon kom in kontakt med sin allra första hund. Ett par vänner skulle omplacera sin

MAX tävling 2010 Se alla finalister i 2010 års fototävling

”Gör din hund till fotomodell” på vår Facebook-sida. Ni kan hitta oss på Facebook under ”Milbemax vet”.

hund, en schäferhane på 1½ år. Då Maria först fick frågan om hon ville ha Zero blev det ett blankt nej. Det var ett stort ansvar att ta en schäfer som första hund och hon råddes att börja med en ”lättare ras”. Tillslut blev hon övertalad att ha Zero på prov en kortare tid. När hon fick reda på att han skulle avlivas om ingen tog hand om honom fanns det inga alternativ – han ficka stanna. Maria berättar vidare att man aldrig är så engagerad som i den första hunden. Därmed började hon också många kurser; t ex allmänlydnad och tävlingslydnad. Zero och hon tränar fortfarande en del, men njuter nu mest av livet tillsammans. ”Jag kommer alltid att se Zero som min läromästare. All den träning mot hans ”ola-

! Nyhet

ter” har lärt mig massor hur jag ska agera som ledare”. Efter Zero har Maria skaffat fler omplaceringshundar då behovet för nya hem är stort. Hon har nu tagit hand om både en Kungspudel och en Whippet. Tre hundar är dock maxgränsen för vad jag hinner och har råd med, säger hon. Maria arbetar som djurvårdare på en veterinärklinik i Örebro. Dagarna är fyllda med djur i behov av hjälp och hon stortrivs med sitt jobb. Hon fotograferar mycket på sin fritid och en ny systemkamera passar då perfekt. Vi på Novartis Animal Health önskar Maria stort GRATTIS och hoppas hon får mycket glädje av sin nya kameran!

Glöm inte att vi har en ny Milbemax video-tävling. Här kan ni vinna priser för bästa film med hund-tricks. För ytterligare information, se

www.milbemax.se

Se alla finalister och dela dina egna hundbilder med andra entusiaster på Milbemax vet sidan på Facebook.

SE MAX 2011_01.indd 17

22/02/11 10.47


18 max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

www.milbemax.se

inälvsmask

Allmänt om inälvsmask Text: Veterinär Per Rasmussen, Novartis Animal Health

maskarna inga direkt synliga symtom, och de symtom som uppkommer kan vara svåra att tolka. Exempel på fysiska

Foto: lindyi © Licensed under Creative Commons

Hundägare vet att hundar ger oss en stor portion glädje och upplevelser som har stor betydelse för vårt välbefinnande. Som ägare har vi ansvar för hundens skötsel och friskvård. I det ingår parasitkontroll Parasiter i pälsen upptäcks ofta genom att djuret kliar sig, eller att man ser dem krypa i hårremmen. Med parasiter inne i kroppen, till exempel inälvsmask, är det en helt annan sak. Ofta ger

symtom som djuret får kan vara diarré, dålig tillväxt, svaghet, hosta, torr och livlös päls eller tjock rund buk hos valpar. Är det vanligt med inälvsmask hos valpar? Valpar har ofta mask då de smittas från tiken (föds med mask), detta trots att tiken tidigare blivit avmaskad. Varje hund kan ha ett stort antal maskar som urskiljer

milda till kraftiga. Vuxna djur är ofta inte infekterade i samma grad som unga, därför ses ofta inga symtom på dessa maskar. Den vanligaste bandmasken ger inga symtom på Foto: jpctalbot © Licensed under Creative Commons våra djur. Spolmask och andra maskar kan därimot ge djuret problem ibland. Om din hund har några av nedan Är det vanligt med inälvs- nämnda symtom, eller om mask hos vuxna hundar? den hostar, kan den ha mask. Text: Veterinär glanslös päls eller hosta. Hos Per Rasmussen, Vuxna hundar är inte lika utvalpar vandrar larverna över satta för inälvsmask som val- När bör hundar avmasNovartis Animal Health till lungorna och orsakar hospar. De flesta av våra hundar kas? ta hos valpen. Detta sker inte Foto: Marie Albertén är inte aktiva jägare i naturen Hundar, som tidigare haft hos den vuxna hunden. och smittas därför mindre mask i vuxen ålder eller somHos vuxna djur etablerar än till exempel katter. I vilda vistas i kennelmiljöer, har Den vanligaste rundmasken sig maskarna i tarmen, eller hundpopulationer, där dju- ökad risk att smittas. Det hos hund är spolmask. Spol- larvstadier av maskarna kan ren lever av fångade byten, är bra att se på djurets avfö- mask ses hos de flesta valpar, vandra ut i kroppen i första är parasitbördan jämförbar ring. Bandmasken avslöjar då de överförs med mjölken hand till musklerna där de med den i den vilda faunan sig med små risgrynsliknande från moderdjuret. Valparna kapslar in sig och övergår i (50-80% har mask). Större segment som kommer ut ur kan även födas med mask, en vilofas. Dessa vilande staundersökningar, gjorda på se- ändtarmsöppningen, ibland eftersom larver kan vandra dier kommer att aktiveras vid nare tid, har visat att 5-6,7% kan man se hur de rör på sig. från tiken till valparna redan dräktighet och börjar vandra av vuxna hundar i Sverige Hundvalpar bör avmaskas i fosterlivet. I tarmen hos till foster eller till mjölkkörturskiljer spolmaskägg. Så om redan vid 2-3 veckors ålder. valparna kommer maskarna larna hos tiken. Då har smitvåra hundar skulle fånga by- Detta eftersom spolmaskens att växa sig stora, ca 6-18 cm tan överförts till nästa generatesdjur som föda vore situa- livscykel är ca 3 veckor, här- långa, och om dessa är många tion och parasitens livscykel tionen annorlunda. Hundar med hindrar man parasiten till antal kan dom belasta det är avslutad. som vistas mycket ute i na- att kunna föröka sig till en unga djuret. Andra arter av rundmask kan turen, till exempel jakthun- ny generation. Vuxna hundar Den vuxna masken kommer ha andra smittvägar. Genedar eller brukshundar, har av har inte så ofta mask, men att urskilja ett stort antal ägg rellt sett kan man säga, att denna anledning större risk om din hund är aktiv i na- i omgivningen (en spolmask det finns många möjligheter att få mask än ”stadshundar”. turen eller tidigare haft mask har kapcitet att urskilja flera till kontakt med rundmaskbör du vara uppmärksam. I hundra tusen ägg per dygn) smitta. Ger mask symtom hos samband med resa med hun- och smitta andra djur. Sym- Spolmask är ofta enkel att djuren? den eller katten till utlandet tomen kommer att variera behandla med avmaskningsBetydelsen av inälvsmask hos och tillbaka, eller vid import, från djur till djur och är be- medel, men man bör komma hundar har två aspekter. Dels finns det krav på avmask- roende på hur allvarlig smit- ihåg att dessa medel inte har kan de smitta andra djur och ning enligt Jordbruksverkets tan är. långtidseffekt och att djuret oss människor med mask, regler. Våra djur har risk att Exempel på symtom är dålig kan smittas igen. och dels kan de själva bli sju- smittas av andra, i utlandet tillväxt, tjock och rund buk, ka av maskarna. Djurets ålder förekommande parasiter, och är av betydelse. Unga djur är om djuret visar tecken på utsatta för massiv smitta från sjukdom skall det undersökas Foto: garyt70’s © Licensed under Creative Commons moderdjuret. Unga djur kan av veterinär som har kunskap få varierande symptom från om parasiterna. tusentals ägg i omgivningen. Man har visat att dessa ägg kan överleva i naturen i flera år trots olika temperatur och andra faktorer. Därför behandlas unga djur enligt ett visst schema för att kontrollera parasitbördan hos djuret under resten av livet.

Rundmask

Viktigt att avmaska valpen! Inälvsmask är speciellt vanlig hos hundvalpar, därför är avmaskningen viktig. Tiken kan smitta valparna med spolmask redan under fosterstadiet eller när valparna diar hennes mjölk. En avmaskningsrutin skall upprättas av tik och valpar under dräktighet och laktation. Risken är annars att valpar får vandrande mask i kroppens olika organ. 02/11 – SE-MI11-04

Därför, ge din valp en bra start i livet utan mask! Läs mer om avmaskningsrutiner på www.milbemax.se

Novartis Healthcare A/S • Animal Health • Lyngbyvej 172 • DK-2100 Köpenhamn Ö.

SE MAX 2011_01.indd 18

22/02/11 10.47


max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12 19

inälvsmask hos katt

Inälvsmask hos katter Katter fångar naturligt mer bytesdjur i naturen, därför har de oftare mer inälvsmask än hundar. Det förekommer två typer av spolmask, Toxocara cati och Toxascaris leonina. T. cati är den vanligaste och den ses hos både kattungar och vuxna katter, därför att kattmamman smittar ungarna via modersmjölken. T. leonina finns primärt hos vuxna katter, men förekom-

mer även hos hund. Katter får bandmask genom att de fångar bytesdjur, till exempel fåglar och möss. Bandmasksmitta kan också ske via loppor, då den vuxna loppan innehåller larven till en bandmask, som smittar katten, om katten sväljer en loppa. Gemensamt

för bandmaskarna är att de alltid smittar via en mellanvärd. Direktsmitta från katt till annan katt förekommer alltså inte. Man vet inte hur stor andel av katterna som har mask i Sverige. Troligtvis är siffran beroende av om katten fångar byten, eller om det finns hög före-

Bandmask

SE MAX 2011_01.indd 19

rasiter, och här fann man att cirka hälften av katterna hade spolmask och något färre antal hade bandmask. Resultatet visade också att om katten hade bandmask så hade de ofta spolmask samtidigt. Spolmask kan ge symtom som mag- och tarmstörning och dålig till-

växt hos kattungar, medan vuxna djur kan få hosta. Bandmask kan ofta konstateras genom att man ser små ”risgryn” i avföringen. På apoteket kan man köpa bra och effektiva medel både mot spolmask och kombinerade infektioner.

Enkel avmaskning med köttsmak!

som ofta ses i djurets avföring och många gånger runt analöppningen på infekterade katter. Då smittan alltid kommer från mellanvärdar är vuxna djur mer utsatta för bandmask än valpar. Den största riskgruppen är jakthundar som äter rått kött eller inälvor, eller hundar som får loppinfektioner. Det utvecklas inte någon nämnvärd grad av immunitet mot bandmaskinfektioner. Symtomen är ofta ospecifika och ger i regel inte anledning till sjukdom hos hund eller katt. Det är mer en otrevlig känsla att ha mask samt att pälsen blir matt och glanslös.

02/11 – SE-MI11-02

Bandmask skiljer sig från rundmask genom att de är platta (som namnet antyder) och segmenterade. Det finns många olika arter, och de smittar hund och katt via mellanvärdar. Det innebär att hunden eller katten skall äta en del av ett annat djur – mellanvärden – för att få infektionen i sig. Mellanvärden kan t ex vara en mus eller en loppa som har fått bandmask i sig genom att äta ett bandmaskägg. Detta ägg har utvecklats till en infektionsduglig cysta, som när den blir uppäten av hunden eller katten kommer att borra fast sig i hundens tarmslemhinna och utvecklas till en vuxen mask. De segment, som ses i den bakre delen av masken, kommer att lossna. Dessa är i själva verket äggkapslar

komst av loppor i området. 1982 gjordes en undersökning av katter i Halland, där resultatet visade att 47% av katterna hade mask. Man tror att siffran för svenska katter i nuläget generellt sett är lägre. I Danmark finns större undersökningar gjorda på katt och deras pa-

www.milbemax.se Novartis Healthcare A/S • Animal Health • Lyngbyvej 172 • DK-2100 Köpenhamn Ö.

22/02/11 10.47


20 max | för dig och din hund | utgiven av novartis animal health | 2011-12

www.milbemax.se

Novartis – Animal Health

Frågor och svar om inälvsmask hos hund och katt Fråga

Svar

Är det vanligt med mask hos hundar och katter?

Vuxna hundar får mask i olika omfattning. Maskförekomsten är i hög grad beroende av djurets levnadssätt och den miljö djuret vistas i. Spolmask är vanligt hos hundvalpar och kattungar. Hundar med ökad risk för mask är till exempel kennel-, jakt- och brukshundar. Men även hundar som reser kan drabbas av andra parasiter än de som är vanliga i vår närmiljö. Katter som vistas ute och fångar bytesdjur får i regel inälvsmask.

Kan jag se att mitt djur har mask?

Det kan finnas synliga tecken på att hunden eller katten har mask, då vissa maskarter kan ses i avföring eller i uppkräkt maginnehåll. Många maskarter ger dock inga direkt synliga symtom. Exempel på fysiska tecken att djuret har mask är t ex diarré, dålig tillväxt, svaghet, hosta, glanslös päls och tjock, rund buk hos valpar.

Hur smittas min hund eller katt?

Hundar och katter kan infekteras med larver när de fångar bytesdjur (smitta via mellanvärd). Djur kan även infekteras av ägg som finns i miljön. I miljöer med högt smittryck t ex träningsplatser eller i kennlar kan det finnas mycket maskägg i jorden. Risken finns att maskäggen ackumuleras och skapar ett kontinuerligt högt smittryck. Maskägg kan ligga i jorden under mycket lång tid (åratal).

Varför ska man avmaska sitt djur?

För att säkerställa hundens hälsa och att undgå smitta till oss människor. Men även för att minska spridningen av parasiter till nya områden, till andra djur och av estetiska skäl.

Kan jag själv eller min familj smittas av mask?

Hundens och kattens inälvsmaskar smittar endast i sällsynta fall oss människor. Smitta överförs vid närkontakt med djuret eller via djurets avföring. Små barn är särskilt utsatta, bl a för att de stoppar fingrarna i munnen eller låter hunden slicka sig i ansiktet. Rävens dvärgbandmask kan smitta människor och orsaka sjukdom.

Varför är rävens dvärgbandmasken så farlig att få in i Sverige?

Rävens dvärgbandmask förekommer bl a hos räv, hund och katt. Mellanvärden, bl a människa och smågnagare, kan utveckla en blåsa i levern som skadar organet. Behandling av en människa som smittats med dvärgbandmask är svår.

När ska jag avmaska min hund?

Valpar avmaskas vid 2 veckors ålder (även tiken). Därefter varannan till var fjärde vecka upp till 3 månaders ålder. Vuxna hundar avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid högt smittryck flera gånger/år. Riskgrupper är till exempel kennel-, bruks- och jakthundar samt hundar som reser.

När ska jag avmaska min katt?

Kattungar avmaskas från 3 veckors ålder (även kattmamman). Därefter varannan till var fjärde vecka upp till 3 månaders ålder. Vuxna katter avmaskas vid tecken på mask, efter diagnos eller vid misstanke på mask. Katter som fångar bytesdjur eller vid högt smittryck flera ggr/år.

Vad bör jag tänka på när jag reser med mitt djur?

I andra länder, t ex i Sydeuropa, finns djursjukdomar som inte förekommer i Sverige. Djuren måste därför skyddas genom t ex avmaskning och vaccinering. Att resa med hund och katt kräver planering och det kan ta upp till 6 månader att få alla papper i ordning. Kontrollera därför situationen för ditt resmål så att djuret uppfyller de svenska införselreglerna. Sök information hos Jordbruksverket och tala med din veterinär.

Text: Novartis Animal Health. Foto: Tävling 2010.

Milbemax fakta

SE MAX 2011_01.indd 20

• • • •

Lanserat 2002

• • •

En engångsdos behandlar alla vanligt förekommande maskar

Små tabletter Europas bäst säljande maskmedel 2009  odkänt till valpar från två veckors och kattungar från G sex veckors ålder Kan köpas receptfritt på apoteket Hundar och katter i 28 länder världen över avmaskas med Milbemax

22/02/11 10.47

MAX - For dig och din hund  

utgiven av novartis animal health

Advertisement