Page 1

Виндоуз-лајв има апликације и сервисе који су нам на располагању. Апликације: Mail-слање порука Photo Galleri-апликација за сређивање фотографија Movie Maker-за израду филмова Messenger -програм за комуникацију међу корисницима(корисници имају могућности разговора у реалном времену, позиве преко читавог екрана, групни чат за тимске дискусије kao i дељени фолдери и мењање фајлова) Toolbar Сервиси:

-претраживач сајта

Outlook Live/Hotmail-комуникација међу корисницима(тренутна-чат или као имејл) Photos-за фотографије Calendar -у њега уносимо важне датуме и све обавезe,лако организовати састанке

итд. SkyDrive- простор за смештање података на сервисима мајкрософта.На располагању су 25 гигабајта простора, за креирање фасцикли са документима које можемо и делити са пријатељима, skladištiti fotografije... Практични аспекти примене: -за комуникацију -заједнички рад на документима -сазивање састанака -одлагање података -одлагање слика -одлагање контаката -итд. Основне предности су :доступност,приступ било одакле(кућа, школа...);приступ било када(24 часа);приступ сервисим на више начина(интернет,локална апликација, мобилни тел.);сви сервиси су бесплатни; сви подаци се безбедно чувају на удаљеној локацији ,,у облаку,, нема трошкова одржавања;константна надградња и допуна сервиса. Ове услуге инстант порука синхроне комуникације можемо користити за потребе наставе или наставних или ваннаставних активности. Користити за држање индивидуалних консултација са ученицима, колегама, родитељима.Користити за припрему ученика за такмичење или пријемни испит,увежбавање градива пред контролни задатак тако што ћемо проверити колико је успешно ученик усвојио одређено градиво и код којих садржаја се јављају тешкоће.Договарати се о раду секција.У раду са колегама могуће је консултовати се око


обраде наставних садржаја, усклађивања месечних планова, договор о одржавању састанака Стручног већа итд.Сарадња са родитељима који нису у могућности увек да дођу у школу итд. У календару планирати догађаје и заказивати састанке а затим делити са колегама, свим или појединим; ,,у облаку ,,чувати документе које можемо такође делити са колегама или само за себе,могу се ти документи уређивати и сл.

Windows Live  

Primena Windows Live-a u nastavnom procesu.