__MAIN_TEXT__

Page 4

roku 1948, nejhorší 50. léta komunismu, odchod do exilu v r. 1967, návrat do podivného dění r. 1990 a smutné prohlédnutí nás všech v r. 2012. Zde je alespoň malý výběr z více než 400 v exilu uveřejněných textů. Přežít se dá mnohé, ale každé přežití je dobrovolné; vzdát se nesmí nic. Sedmdesátka je mezník a číslo 70 je závažným symbolem života člověka. Američané říkají „Three scores and ten“, tj. „20+20+20+10“ představuje jedincův životní nárok. Vše ostatní je navíc: přidaná hodnota, která zavazuje. Taková přidaná hodnota by neměla být promrhána, ale intenzivně sdílena. Po fázi informací (Co?) přichází fáze znalostí (Jak?) a nakonec fáze moudrosti (Proč?). Tuto kumulaci zkušeností je třeba obrátit do budoucnosti, ne do minulosti. V tom spočívá výzva a naplnění přidané hodnoty sedmdesátky; ne jen té dnešní mojí, ale i té budoucí nás všech. Přeji vám mnoho slunných dnů. Milan Zelený Vilémov, 15. června 2012

4

Profile for prof. Milan Zeleny

"Jaro prošlo naší ulicí ..." - prof. Milan Zelený  

Sbírka povídek profesora ekonomie Milana Zeleného

"Jaro prošlo naší ulicí ..." - prof. Milan Zelený  

Sbírka povídek profesora ekonomie Milana Zeleného

Advertisement