Page 45

www.monarc.cz

TREND TJ - vysoké skøíòky TREND

TJ

Hl. 60 cm

Hl. 40 cm

v. 197 cm š. 30 cm

TJ 13001

TJ 13002

TJ 13003

TJ 13004

TJ 13005

TJ 13006

š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm š. 30 cm š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm

TJ 13501 TJ 14001 TJ 14501 TJ 23001 TJ 23501 TJ 24001 TJ 24501

TJ 13502 TJ 14002 TJ 14502 TJ 23002 TJ 23502 TJ 24002 TJ 24502

TJ 13503 TJ 14003 TJ 14503 TJ 23003 TJ 23503 TJ 24003 TJ 24503

TJ 13504 TJ 14004 TJ 14504 TJ 23004 TJ 23504 TJ 24004 TJ 24504

TJ 13505 TJ 14005 TJ 14505 TJ 23005 TJ 23505 TJ 24005 TJ 24505

TJ 13506 TJ 14006 TJ 14506 TJ 23006 TJ 23506 TJ 24006 TJ 24506

TREND

TREND

TJ

TJ

š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm š. 30 cm š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm

TJ 14007 TJ 14507 TJ 23007 TJ 23507 TJ 24007 TJ 24507

TJ 13008 TJ 13508 TJ 14008 TJ 14508 TJ 23008 TJ 23508 TJ 24008 TJ 24508

TJ 13009

TJ 13010

TJ 13011

TJ 13012

TJ 13013

TJ 13509 TJ 14009 TJ 14509 TJ 23009 TJ 23509 TJ 24009 TJ 24509

TJ 13510 TJ 14010 TJ 14510 TJ 23010 TJ 23510 TJ 24010 TJ 24510

TJ 13511 TJ 14011 TJ 14511 TJ 23011 TJ 23511 TJ 24011 TJ 24511

TJ 13512 TJ 14012 TJ 14512 TJ 23012 TJ 23512 TJ 24012 TJ 24512

TJ 13513 TJ 14013 TJ 14513 TJ 23013 TJ 23513 TJ 24013 TJ 24513

TJ 13014 TJ 13514 TJ 14014 TJ 14514 TJ 23014 TJ 23514 TJ 24014 TJ 24514

TJ 13015 TJ 13515 TJ 14015 TJ 14515 TJ 23015 TJ 23515 TJ 24015 TJ 24515

TJ 13016 TJ 13516 TJ 14016 TJ 14516 TJ 23016 TJ 23516 TJ 24016 TJ 24516

v. 197 cm TJ 13017 TJ 13517 TJ 14017 TJ 14517 TJ 23017 TJ 23517 TJ 24017 TJ 24517

TJ 13018 TJ 13518 TJ 14018 TJ 14518 TJ 23018 TJ 23518 TJ 24018 TJ 24518

TREND TJ 1 - hloubka korpusu 37.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

Hl. 40 cm

š. 30 cm

Hl. 60 cm

Hl. 60 cm

Hl. 40 cm

v. 197 cm

TJ 13007 TJ 13507

/

š. 60 cm

TJ 16001

TJ 16002

TJ 16003

TJ 16004

TJ 16005

TJ 16006

š. 70 cm š. 80 cm š. 90 cm š. 60 cm š. 70 cm š .80 cm š. 90 cm

TJ 17001

TJ 17002

TJ 17003

TJ 17004

TJ 17005

TJ 17006

TJ 18001 TJ 19001 TJ 26001 TJ 27001 TJ 28001 TJ 29001

TJ 18002 TJ 19002 TJ 26002 TJ 27002 TJ 28002 TJ 29002

TJ 18003 TJ 19003 TJ 26003 TJ 27003 TJ 28003 TJ 29003

TJ 18004 TJ 19004 TJ 26004 TJ 27004 TJ 28004 TJ 29004

TJ 18005 TJ 19005 TJ 26005 TJ 27005 TJ 28005 TJ 29005

TJ 18006 TJ 19006 TJ 26006 TJ 27006 TJ 28006 TJ 29006

TREND TI TJ 2 - hloubka korpusu 57.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

Poznámka : Pokud stojí vysoká skøíò nebo zásuvková komoda hloubky 40 cm samostatnì mimo sestavu skøínìk, doporuèujeme ke každé takové skøíni objednat sadu kotvících úhelníkù TKU pro zvýšení stability a vìtší bezbeènost

18

Profile for NOVA nábytek

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - katalog bytového nábytku

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - katalog bytového nábytku

Profile for milansu
Advertisement