Page 40

www.monarc.cz

TREND TG - støední skøíòky TREND

TG

Hl. 60 cm

Hl. 40 cm

v. 143,9 cm š. 30 cm š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm š. 30 cm š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm

TG 13001 TG 13501 TG 14001 TG 14501 TG 23001 TG 23501 TG 24001 TG 24501

TG 13002 TG 13502 TG 14002 TG 14502 TG 23002 TG 23502 TG 24002 TG 24502

TG 13003 TG 13503 TG 14003 TG 14503 TG 23003 TG 23503 TG 24003 TG 24503

TG 13004 TG 13504 TG 14004 TG 14504 TG 23004 TG 23504 TG 24004 TG 24504

TG 13005 TG 13505 TG 14005 TG 14505 TG 23005 TG 23505 TG 24005 TG 24505

TG 13006 TG 13506 TG 14006 TG 14506 TG 23006 TG 23506 TG 24006 TG 24506

TG 13007 TG 13507 TG 14007 TG 14507 TG 23007 TG 23507 TG 24007 TG 24507

TG 13008 TG 13508 TG 14008 TG 14508 TG 23008 TG 23508 TG 24008 TG 24508

TG 13009

TG 13010

TG 13011

TG 13509 TG 14009 TG 14509 TG 23009 TG 23509 TG 24009 TG 24509

TG 13510 TG 14010 TG 14510 TG 23010 TG 23510 TG 24010 TG 24510

TG 13511 TG 14011 TG 14511 TG 23011 TG 23511 TG 24011 TG 24511

TG 13012 TG 13512 TG 14012 TG 14512 TG 23012 TG 23512 TG 24012 TG 24512

TG 13013 TG 13513 TG 14013 TG 14513 TG 23013 TG 23513 TG 24013 TG 24513

TG 13014 TG 13514 TG 14014 TG 14514 TG 23014 TG 23514 TG 24014 TG 24514

TG 13015 TG 13515 TG 14015 TG 14515 TG 23015 TG 23515 TG 24015 TG 24515

krátké dodací lhùty

TREND

kvalitní èeský nábytek kvalitní výsuvy a panty TG

možnost atypické úpravy

Hl. 60 cm

Hl. 40 cm

v. 143,9 cm š. 60 cm

TG 16001

TG 16002

TG 16003

TG 16004

TG 16005

š. 70 cm š. 80 cm š. 90 cm š. 60 cm š. 70 cm š .80 cm š. 90 cm

TG 17001

TG 17002

TG 17003

TG 17004

TG 17005

TG 18001 TG 19001 TG 26001 TG 27001 TG 28001 TG 29001

TG 18002 TG 19002 TG 26002 TG 27002 TG 28002 TG 29002

TG 18003 TG 19003 TG 26003 TG 27003 TG 28003 TG 29003

TG 18004 TG 19004 TG 26004 TG 27004 TG 28004 TG 29004

TG 18005 TG 19005 TG 26005 TG 27005 TG 28005 TG 29005

TREND TG 1 - hloubka korpusu 37.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

/

TG 16006 TG 17006 TG 18006 TG 19006 TG 26006 TG 27006 TG 28006 TG 29006

TG 16007 TG 17007 TG 18007 TG 19007 TG 26007 TG 27007 TG 28007 TG 29007

TG 16008 TG 17008 TG 18008 TG 19008 TG 26008 TG 27008 TG 28008 TG 29008

TG 16009 TG 17009 TG 18009 TG 19009 TG 26009 TG 27009 TG 28009 TG 29009

TREND TG 2 - hloubka korpusu 57.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

Poznámka : Pokud stojí vysoká skøíò nebo zásuvková komoda hloubky 40 cm samostatnì mimo sestavu skøínìk, doporuèujeme ke každé takové skøíni objednat sadu kotvících úhelníkù TKU pro zvýšení stability a vìtší bezbeènost

13

Profile for NOVA nábytek

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - katalog bytového nábytku

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - katalog bytového nábytku

Profile for milansu
Advertisement