Page 37

www.monarc.cz

TREND TE - støední skøíòky TREND

TE

Hl. 60 cm

Hl. 40 cm

v. 111 cm š. 30 cm š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm š. 30 cm š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm

TE 13001 TE 13501 TE 14001 TE 14501 TE 23001 TE 23501 TE 24001 TE 24501

TE 13002

TE 13010 TE 13510 TE 14010 TE 14510

TE 13011 TE 13511

TE 23010 TE 23510 TE 24010 TE 24510

TE 13502 TE 14002 TE 14502 TE 23002 TE 23502 TE 24002 TE 24502

TE 13003 TE 13503 TE 14003 TE 14503 TE 23003 TE 23503 TE 24003 TE 24503

TE 13004 TE 13504 TE 14004 TE 14504 TE 23004 TE 23504 TE 24004 TE 24504

TE 13005 TE 13505 TE 14005 TE 14505

TE 13006 TE 13506 TE 14006 TE 14506

TE 23005 TE 23505 TE 24005 TE 24505

TE 23006 TE 23506 TE 24006 TE 24506

TE 13015 TE 13515 TE 14015 TE 14515 TE 23015 TE 23515 TE 24015 TE 24515

TE 13007 TE 13507 TE 14007 TE 14507 TE 23007 TE 23507 TE 24007 TE 24507

TE 13008 TE 13508 TE 14008 TE 14508 TE 23008 TE 23508 TE 24008 TE 24508

TE 13016

TE 13017 TE 13517 TE 14017 TE 14517 TE 23017 TE 23517 TE 24017 TE 24517

TE 13009 TE 13509 TE 14009 TE 14509 TE 23009 TE 23509 TE 24009 TE 24509

TREND

TE

Hl. 60 cm

Hl. 40 cm

v. 111 cm š. 30 cm š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm š. 30 cm š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm

TE 13012

TE 13013

TE 13014

TE 14011 TE 14511

TE 13512 TE 14012 TE 14512

TE 13513 TE 14013 TE 14513

TE 13514 TE 14014 TE 14514

TE 23011 TE 23511 TE 24011 TE 24511

TE 23012 TE 23512 TE 24012 TE 24512

TE 23013 TE 23513 TE 24013 TE 24513

TE 23014 TE 23514 TE 24014 TE 24514

TE 13516 TE 14016 TE 14516 TE 23016 TE 23516 TE 24016 TE 24516

TE 13018 TE 13518 TE 14018 TE 14518 TE 23018 TE 23518 TE 24018 TE 24518

TREND

TE

Hl. 60 cm

Hl. 40 cm

v. 111 cm š.60 60cm cm š. š. 70 cm š.80 80cm cm š. š. 90 cm š.60 60cm cm š. š. 70 cm 80cm cm šš..80 š. 90 cm

TE 16001

TE 16002

TE 16003

TE 16004

TE 16005

TE 16006

TE 16007

TE 16008

TE 16009

TE 17001

TE 17002

TE 17003

TE 17004

TE 17005

TE 17006

TE 17007

TE 17008

TE 17009

TE 18001 TE 19001 TE 26001 TE 27001 TE 28001 TE 29001

TE 18002 TE 19002 TE 26002 TE 27002 TE 28002 TE 29002

TE 18003 TE 19003 TE 26003 TE 27003 TE 28003 TE 29003

TE 18004 TE 19004 TE 26004 TE 27004 TE 28004 TE 29004

TE 18005 TE 19005 TE 26005 TE 27005 TE 28005 TE 29005

TE 18006 TE 19006 TE 26006 TE 27006 TE 28006 TE 29006

TE 18007 TE 19007 TE 26007 TE 27007 TE 28007 TE 29007

TE 18008 TE 19008 TE 26008 TE 27008 TE 28008 TE 29008

TE 18009 TE 19009 TE 26009 TE 27009 TE 28009 TE 29009

TREND TE 1 - hloubka pùdy 40 cm / hloubka korpusu 37.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

/

TE 16010 TE 17010 TE 18010 TE 19010 TE 26010 TE 27010 TE 28010 TE 29010

TREND TE 2 - hloubka pùdy 60 cm / hloubka korpusu 57.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

Poznámka : Pokud stojí vysoká skøíò nebo zásuvková komoda hloubky 40 cm samostatnì mimo sestavu skøínìk, doporuèujeme ke každé takové skøíni objednat sadu kotvících úhelníkù TKU pro zvýšení stability a vìtší bezbeènost

10

Profile for NOVA nábytek

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - katalog bytového nábytku

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - katalog bytového nábytku

Profile for milansu
Advertisement