Page 32

www.monarc.cz

TREND TA - nízké skøíòky TREND

TA

Skøíòky jsou dodávány ve smontovaném stavu mimo oznaèených prvkù, ostatní skøínì jsou dodávány v demontu pouze na pøání zákazníka.

Hl. 60 cm

Hl. 40 cm

v. 40.2 cm š. 30 cm š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm š. 30 cm š. 35 cm š. 40 cm š. 45 cm

TA 13001 TA 13501 TA 14001 TA 14501 TA 23001 TA 23501 TA 24001 TA 24501

TA 13002 TA 13502 TA 14002 TA 14502 TA 23002 TA 23502 TA 24002 TA 24502

TA 13003 TA 13503 TA 14003 TA 14503 TA 23003 TA 23503 TA 24003 TA 24503

TA 13004 TA 13504 TA 14004 TA 14504 TA 23004 TA 23504 TA 24004 TA 24504

Sestavy skøínìk, obsahující rohovou skøíòku s dvíøky, nesmí mít vedle pravé rohové skøíòky vlevo ( nebo levé rohové skøíòky vpravo ) skøíòku nižší. Pøi otevírání dvíøek rohové skøíòky by došlo ke kolizi dvíøek s nižší skøíòkou. Orientace rohových skøínìk : závìsy vpravo = pravá , závìsy vlevo = levá.

TREND

TA

Hl. 60 cm

Hl. 40 cm

v. 40.2 cm š. 60 cm š. 70 cm š. 80 cm š. 90 cm š. 60 cm š. 70 cm š. 80 cm š. 90 cm

TA 16001 TA 17001 TA 18001 TA 19001 TA 26001 TA 27001 TA 28001 TA 29001

TA 16002 TA 17002 TA 18002 TA 19002 TA 26002 TA 27002 TA 28002 TA 29002

TA 16003 TA 17003 TA 18003 TA 19003 TA 26003 TA 27003 TA 28003 TA 29003

Hl. 40 cm Hl. 60 cm

TA

TRA

v. 40.2 cm

hl. 85 cm v. 40.2 cm

š. 90 cm š. 105 cm š. 120 cm š. 135 cm š. 90 cm š. 105 cm š. 120 cm š. 135 cm

TA 109001

š.85 cm

TA 109003 TA 110503 TA 112003 TA 113503 TA 209003 TA 210503 TA 212003 TA 213503

TA 16007 TA 17007 TA 18007 TA 19007 TA 26007 TA 27007 TA 28007 TA 29007

š. 65 cm

TZA

v. 40.2 cm

š. 30 cm v. 40.2 cm

Hl. 40 cm

TAV 210001 TAV 211001 TAV 212001 TAV 213001

Hl. 60 cm

TRA 1651 - Hl. 40 cm

TRA 1652 - Hl. 40 cm

TRA

TAV š. 120 cm š. 130 cm š. 140 cm š. 150 cm š. 120 cm š. 130 cm š. 140 cm š. 150 cm

TRA 2852 - Hl. 60 cm

hl. 65 cm v. 40.2 cm

TREND

TAV 110001 TAV 111001 TAV 112001 TAV 113001

TRA 2851 - Hl. 60 cm

TREND

TAV v. 40.2 cm Hl. 40 cm

TA 109002 TA 110502 TA 112002 TA 113502 TA 209002 TA 210502 TA 212002 TA 213502

TA 110501 TA 112001 TA 113501 TA 209001 TA 210501 TA 212001 TA 213501

TREND

š. 100 cm š. 110 cm š. 120 cm š. 130 cm š. 100 cm š. 110 cm š. 120 cm š. 130 cm

TA 16006 TA 17006 TA 18006 TA 19006 TA 26006 TA 27006 TA 28006 TA 29006

TREND

TREND

Hl. 60 cm

TA 16005 TA 17005 TA 18005 TA 19005 TA 26005 TA 27005 TA 28005 TA 29005

TA 16004 TA 17004 TA 18004 TA 19004 TA 26004 TA 27004 TA 28004 TA 29004

TREND

hl. 40 cm hl. 60 cm

TAV 12002 TAV 13002 TAV 14002 TAV 15002 TAV 22002 TAV 23002 TAV 24002 TAV 25002

TREND TA 1 - hloubka skøíòky 40 cm / hloubka korpusu 37.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

/

TZA 130 TZA 230

TREND TA 2 - hloubka skøíòky 60 cm / hloubka korpusu 57.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

5

Profile for NOVA nábytek

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - katalog bytového nábytku

NOVA nábytek Sušice  

NOVA nábytek Sušice - katalog bytového nábytku

Profile for milansu
Advertisement