Page 1

ПРИЛОГ 1: ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ТАБЕЛА А: изборни предмети у првом циклусу основног образовања чија је реализација предвиђена на нивоу школе

I разр. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (реализација у школи) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Народна традиција Рука у тесту - Откривање света Чувари природе Лепо писање Од играчке до рачунара Шах Албански језик са елементима националне културе Бугарски језик са елементима националне културе Мађарски језик са елементима националне културе Румунски језик са елементима националне културе Русински језик са елементима националне културе Словачки језик са елементима националне културе Хрватски језик са елементима националне културе Босански језик са елементима националне културе Чешки језик са елементима националне културе Македонски језик са елементима националне културе Ромски језик са елементима националне културе Влашки говор са елементима националне културе Буњевачки говор са елементима националне културе Украјински језик са елементима националне културе

II разр.

III разр.

IV разр.

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

36 36 36 36 36 36 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

1 1 1

36 36 36

1 1 1

36 36 36

1 1 1

36 36 36

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

36 36 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

36 36 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

36 36 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

ТАБЕЛА Б: изборни предмети у првом циклусу основног образовања чија је реализација планирана на нивоу више школа

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (заједничка реализација) 1

Албански језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

2

Бугарски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

3

Мађарски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

4

Румунски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

5

Русински језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

6

Словачки језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

7

Хрватски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)


8

Босански језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

9

Чешки језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

10

Македонски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

11

Ромски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

12

Влашки говор са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

13

Буњевачки говор са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

14

Украјински језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)


ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ТАБЕЛА А: изборни предмети у другом циклусу основног образовања чија је реализација предвиђена на нивоу школе

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (реализација у школи) 1 2 3 4 5 6

Чувари природе Свакодневни живот у прошлости Цртање, сликање и вајање Хор и оркестар Информатика и рачунарство Шах 7 Домаћинство 8 Албански језик са елементима националне културе 9 Бугарски језик са елементима националне културе 10 Мађарски језик са елементима националне културе 11 Румунски језик са елементима националне културе 12 Русински језик са елементима националне културе 13 Словачки језик са елементима националне културе 14 Хрватски језик са елементима националне културе 15 Босански језик са елементима националне културе 16 Чешки језик са елементима националне културе 17 Македонски језик са елементима националне културе 18 Ромски језик са елементима националне културе 19 Влашки говор са елементима националне културе 20 Буњевачки говор са елементима националне културе 21 Украјински језик са елементима националне културе

V разр.

VI разр.

VII разр.

VIII разр.

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

1 1 1 1 1 1

36 36 36 36 36 36

1 1 1 1 1 1

36 36 36 36 36 36

1 1 1 1 1 1

36 36 36 36 36 36

1 1 1 1 1 1

34 34 34 34 34 34

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

ТАБЕЛА Б: изборни предмети у другом циклусу основног образовања чија је реализација планирана на нивоу више школа

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (заједничка реализација) 1

Албански језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

2

Бугарски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

3

Мађарски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

4

Румунски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

5

Русински језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

6

Словачки језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)


7

Хрватски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

8

Босански језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

9

Чешки језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

10

Македонски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

11

Ромски језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

12

Влашки говор са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

13

Буњевачки говор са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

14

Украјински језик са елементима националне културе (напомена: Реализација наставе из овог предмета биће могућа на нивоу више школа. Детаљан план реализације добићете на почетку школске 2016/17. године.)

Prilog 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you