Page 1

Milan Zadravec Marijan Vlašić

Online dojava policijskih radara, kontrola i stanja na cestama

SEMINARSKI RAD

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 0067395088 Milan 0067384381 Marijan

Zagreb, prosinac 2013.

1


Sadržaj Sadržaj....................................................................................................................................................2 8.1.2. TripAdvisor (iOS) ..............................................................................................................14 8.1.3. Road2Services..................................................................................................................14 Domaća aplikacija (nastala je kao projekt suradnje tri hrvatske tvrtke: Repeto, Fingere i Imagine Studio) namijenjena vozačima pomoći će pri pronalasku više od 30 tisuća subjekata diljem Hrvatske, a uz pomoć navigacije ili telefonskog poziva dovesti će do najbliže pomoći, usluge ili informacije odabrane iz glavnih kategorija.......................................................................................14 Hitan poziv, ovlašteni autoservisi za osobna vozila, teretna vozila ili motocikle svih proizvođača. Tu su i neovlašteni autoservisi podijeljeni po djelatnostima (vulkanizeri, mehaničari, autolimari, autoplin). To slijedi pomoć na cesti 0-24, vučne službe, punionice vozila – benzinske postaje, LPG, CNG, punionice električnih automobila te konačno trgovine autodijelovima, osiguranja, bankomati, stanje na cestama, rent-a-car i taxi službe........................................................................................14 Registracija besplatne hr domene....................................................................................................60 (nije potrebna dokumentacija).....................................................................................................60 Registracija naplatne hr domene......................................................................................................60 (nije potrebna dokumentacija).....................................................................................................60

1.Uvod 2


Aplikacija koju osmislili pod nazivom Pomoć na cesti nastala je nakon istraživanja tržišta aplikacija za vozače u kojoj smo shvatili da ne postoji niti jedna aplikacija koja osim osnovne navigacije pruža u realnom vremenu točne i pravovremene dojave o stanju policijskih radara i kontrola na cestama, ali i samom stanju na cestama. Samim time smatramo da bismo s takvom aplikacijom privukli veliki broj ljudi koji bi, nakon što bi kupili našu aplikaciju, imali korisne informacije u pravo vrijeme i samim time bi uštedjeli na potencijalnim kaznama, ali i pridonijeli sigurnosti na cesti. Uvidom u to, shvatili smo da postoji neiskorišteni tržišni potencijal i upravo to će biti predmet ovog rada u kojemu ćemo pokušati detaljno istražiti i prikazati sve prednosti i nedostatke ovog poslovnog potencijala, ali ćemo se usredotočiti i na mogućnosti napretka i eventualanog razvoja na nove aplikacije.

1.1.

Predmet i cilj rada

Predmet ovog rada je aplikacija koju smo osmislili s ciljem zadovoljavanja potreba velikog kruga potencijalnih korisnika. Pošto je u današnje vrijeme velika većina korisnika vlasnik smartphona smatramo da zbog same lakoće skidanja kao i korištenja same aplikacije možemo biti dostupni velikom broju korisnika koji bi upravo zbog gore navedenih argumenata postali korisnici naše aplikacije tj. naši klijenti. Osnovni cilj rada je potvrditi tezu da bi naša aplikacija bila iznimno dobro prihvaćena, a samim time i naš poslovni projekt uspješan.

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Izvori podataka su prvenstveno ankete koje smo postavili nasim kolegama na faksu, kao i obitelji i prijateljima koji su u biti nasi potencijalni korisnici. Ukupno smo obradili 68 anketa u kojima smo dobili slijedeće rezultate: 88% ispitanika (60 osoba) smatra da je aplikacija jako dobro zamišljena te je 91% (55 osoba) koje su pozitivno ocijenile nas projekt potvrdile da bi aplikaciju i kupili uz neku razumnu cijenu. Isto tako, na android te Ios operativnom sustavu probali smo naći aplikacije slične našoj te smo došli do zaključka da, iako ima sličnih aplikacija koje nude dobra riješenja, niti jedna od istraženih aplikacija nema mogućnost real time dojavljivanja te upravo to smatramo našom najvećom prednošću. 1.3.Sadržaj i struktura rada

3


Sadržaj rada je baziran na aplikaciju koju smo osmislili za zadovoljavanje potreba profesionalnih i svih ostalih vozača. Sam rad je podijeljen na 24 poglavlja u kojima smo istaknuli viziju i misiju našeg poduzeća, prikazali inovacije i sami poslovni model, dotaknuli smo se klijenata, partnera, ali i konkurencije te način rada same aplikacije. Na kraju smo donijeli zaključak samog rada do kojeg smo došli istraživanjem tržišta.

1.3.

Kratki opis poslovnog modela

Pomoć na cestama je aplikacija koja korisnicima pruža informacije o stanju na cestama, daje alternativne pravce, omogućuje korisnicima međusobni kontakt preko foruma i slično. Najveća prednost po kojoj se razlikujemo od konkurencije je ta da korisnici sami odlučuju o samoj korisnosti aplikacije, tj. što će više točnih i pravovremenih informacija podijeliti o stanju na cestama to će im aplikacija biti od veće korisnosti. Smatramo da bi prvenstveno korisnici aplikacije bile prijevozničke tvrtke koje ovise o točnim informacijama s ceste, ali i obični vozači koji bi htjeli bezbrižno doći na željeno odredište

2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 4


2.1.

Misija

Misija nam je pružiti korisnicima bezbrižno putovanje do željenog odredišta .To možemo postići samo sa točnim i pravovremenim informacijama koje nam pružaju upravo naši korinsnici koji su nam i naši najveći partneri. Upravo iz tog razloga najveću pažnju usmjeravamo na korisnike te pokušavamo izgraditi dugotrajni partnerski odnos 2.2.

Vizija

Vizija nam je postati liderom u aplikacijama povezanim sa prometom, ali i razvoj novih aplikacija koje imaju dodirnih točaka sa prometom, konkretno turizam, gastronomija i slično. Isto tako cilj nam se proširiti na regionalno tržište koje ima jako veliki tržišni potencijal.

2.3.

Ciljevi

Konkretni ciljevi našeg projekta: •

Prodati minimalno 300 aplikacija mjesečno uz rast od 40% mjesečno

U roku 2 godine prodati 15000 aplikacija u Hrvatskoj

S povećanjem broja korisnika privlačenje oglašivača

Prihod od 200 000 kn od korisnika i oglašivača

Pozicionirati se među prvih 10 rezultata pretraživanja na google-u

5


3. POSLOVNI MODEL

3.1.

Detaljan opis poslovnog modela

Poslovni model je zamišljen kao aplikacija koja bi korisnicima omogućavala detaljan prikaz stanja na cestama u svrhu poboljšanja same sigurnosti putovanja, ali bi omogućavala i izračun najkraćeg i najpovoljnijeg putovanja uzimajući u obzir sve relevantne parametre kao što su potrošnja goriva, cijena cestarine, dužina puta i slično. Isto tako aplikacija bi pružala detaljan prikaz cestovnih kontroli, radara i lokacije policijskih kontrola u realnom vremenu za što smatramo da je i najveća prednost u odnosu na ostale slične aplikacije koje su nam konkurenti. Na temelju ispitivanja tržišta došli smo do zaključka kako bi naši potencijalni korisnici izdvojili za aplikaciju te vrste izmedju 15 i 30 kn, odlučili smo se da bi ju prodavali po 3 eura sto je približno 20 kn. Uz to imali bismo i sponzore te bannere na samoj aplikaciju što bi nam bila dodatna zarada te smo došli do zaključka da bi u prve dvije godine poslovanja mogli doći do 200 000 kn prihoda.

3.2.

Vrijednosti poslovnog modela

Vrijednost poslovnog modela stoji u aplikaciji koja bi bila dostupna za sve android, IOS, RIM i Windows phone mobitele i koja bi koštala 3 eura tj. 20 kn. Uz to nudimo i reklamiranje svima koji bi imali interesa za to te bi na taj način došli do dodatnih prihoda. Smatramo da

6


aplikacija nije preskupa za ono što nudi te mislimo da bismo mogli imati dosta uspjeha sa samom aplikacijom

3.3.

Organizacija projekta

Poduzeće je registrirano kao informatička tvrtka koja se bavi izradom aplikacija i programa. Ima 3 stalno zaposlena djelatnika, od kojih su svi visokoobrazovani,

ekonomskog i

informatičkog obrazovanja. Organizacija samog projekta usmjerena je na razvoj aplikacije za koju bi imali interes široka masa korisnika, od profesionalnih vozača do privatnih korinsika koji isto vide prednosti u korištenju aplikacije.

4. INOVACIJE 4.1. Popis inovacija projekta Inovacija u našem projektu imamo nekoliko a one su : -

Aplikacija koja ima široku bazu podataka

-

Dojavljivanje lokacija policijskih patrola i radara

-

Informacije o stanju na cestama

-

Real- time informacije

-

Prikaz satelitskih snimaka autocesta

4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži Premda za naš proizvod baš i nema konkurencije u Hrvatskoj ipak smo se odlučili za par inovacija želeći diferencirati naš proizvod od konkurentskih. Naših 5 inovacija: 1. Za naše korisnike smo pripremili široku bazu podataka koja omogučuje kvalitetan pregled stanja na cestama, isto tako omogučuje velikom broju korisnika da istovremeno koriste naš proizvod. 7


2. Naša najvažnija inovacija i temelj naše aplikacije je dojavljivanje lokacija policijskih patrola i radara na način da korisnici sami dojavljuju te tako pomažu jedni drugima. 3. Želimo vozačima omogučiti isto tako da što kvalitetnije informiraju jedni druge o stanju na cestama, gužvama te prometnim nesrečama. 4. Danas kako je sve brži tempo života, želimo da informacije što brže dođu do krajnjih korisnika i da pravodobno mogu reagirati. 5. U našoj aplikaciji ćemo pokušati napraviti najkvalitetniji prikaz satelitskih snimaka autocesta te isto tako dojave točnih lokacija policijskih presretača.

5. MODELI STVARANJA PRIHODA 5.1. Popis modela stvaranja prihoda Naš glavni model stvaranja prihoda bio bi model stvaranja prihoda putem dostupne mobilne aplikacije a u kasnijoj fazi očekujemo i prihode od sponzorstva. 5.2. Opis svakog pojedinog modela 5.2.1. Model stvaranja prihoda putem dostupne mobilne aplikacije Sa naše web stranice ali i play-storea moguće je skinuti našu aplikaciju po cijeni 20kn. Aplikacija će se moći koristiti godinu dana a nakon tog vremena će opet trebati platiti 20 kn ako se želi nastaviti koristiti. Prvih 150 korisnika će je moći preuzeti besplatno te time se uvjeriti u našu kvalitetu prvih godinu dana. Treba napomenuti da se samo naplaćuje preuzimanje ali ne i korištenje aplikacije. 5.2.2. Sponzorstva

8


Omogučit ćemo objavljivanje članaka i linkova na našoj stranici a na aplikaciji i bannera. Svaka zainteresirana firma će moći po cijeni od 1500 kn godišnje objavljivati na našoj stranici članke ili linkove kojima bi se reklamirala, podizala publicitet, diferencirala od konkurencije itd. A banneri na samoj aplikaciji bi bili po cijeni 1000 kn godišnje.

6. KLIJENTI 6.1. Glavni klijenti Iako su naši konzumenti sve dobne skupine, naš plan je bazirati se na potrošaće u dobi od 16 do 55 godina zbog potrebne informatičke pismenosti i posjedovanja smartphoneova. Mlađe od 16 godina ne uzmimamo u obzir zbog nemogučnosti dobivanja vozačke dozvole. Smatramo da su nam ovo glavne skupine klijenata jer su najviše na putu i jer mislimo da će im se naš proizvod najviše svidjeti. 6.2. Opis glavnih klijenata

Naše glavne klijente bi podjelili u 5 skupina: Poslovni ljudi - koji su često na službenim putovanjima

9


Inozemni turisti - koji nisu dobro upoznati sa našim prometnicama i stanjima na cestama te nemaju iskustva sa našom policijom Studentska populacija - koja po policijskim statistikama ima najviše problema sa alkoholom i brzom vožnjom Druga poduzeća – poduzeća, web portali koji ostvaraju svoje marketinške potrebe putem naše stranice Profesionalni vozači – ljudi koji su često na putu i to im je profesija

6.3. Tržišta i jezik web stranica Orijentirani smo na Hrvatsko tržište ali bi imali zbog inozemnih turista web stranicu i aplikaciju na hrvatskom i engleskom jeziku.

6.4. Registracija klijenata Zbog sigurnosnih i profesionalnih razloga naš plan je da se naši klijenti registriraju na našoj web stranici. Taj postupak registracije nebi bio kompliciran te bi se tražili samo osnovni podaci poput imena, prezimena i e-maila. Podaci bi išli u našu bazu podataka i nebi bili javni. Registracija nebi bila obvezna ali naši korisnici bi imali neke pogodnosti. 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente Kao što smo već naveli određeni broj klijenata koji se prvi registriraju i preuzmu aplikaciju će je dobiti besplatno na korištenje prvih godinu dana. Registrirani korisnici će dobivati mailom obavijesti o ažuriranju aplikacije, novostima na našoj web stranici te o pogodnostima i budućim akcijama.

10


7. PARTNERI 7.1. Glavni dobavljači i suradnici Kako se naša aplikacija bavi prometom, policijom te opčenito stanju na cestama naši glavni dobavljači su ministarstvo unutarnjih poslova, informatička potpora, google maps, hrvatske ceste, zagrebačke ceste. A suradnici Legalis, taxi služba, radio Antena Zagreb, suradnička web mjesta te Sokrat – škola stranih jezika Zagreb. 7.2. Opis dobavljača 7.2.1. Ministarstvo unutarnjih poslova Nastojimo surađivati sa ministarstvom te od njih dobivati informacije o policijskim akcijama kontrole alkohola kao npr. za Martinje, Štefanje itd. te o lokacijama radara. 7.2.2. Informatička potpora

11


Informatičko poduzeće bi se bavilo o hardverskim i softverskim pitanjima, o funkcioniranju informatičke opreme pomoću koje bismo obavljali djelatnost. 7.2.3. Google Maps Google Maps kao jedan od vodećih u svijetu digitalnih karti, ulica gradova i prometnica je jedan od naših najvažnijih dobavljača, te surađujući sa njima nastojimo pružiti našim korisnicima što kvalitetnije usluge prikaza ulica, zumiranja te procjene udaljenosti. 7.2.4. Hrvatske Ceste Naša aplikacija će kvalitetnije funkcionirati i imati točnije informacije ako surađujemo sa Hrvatskim Cestama od kojih dobivamo informacije na nacionalnoj razini o zastoju na prometnicama, zatvaranju cesta ili radovima na njima. 7.2.5. Zagrebačke Ceste Isto tako nam je potrebna što kvalitetnija suradnja sa Zagrebačkim Cestama jer svaki četvrti vozač u Hrvatskoj je iz Zagreba. Od njih crpimo informacije o zagrebačkim prometnicama.

7.3. Opis suradnika 7.3.1. Suradnička Web mjesta Kako većinu promocije naše stranice temeljimo na internetskom oglašavanju, koristiti ćemo usluge drugih Web mjesta koje iz tog razloga smatramo suradnicima. To bi bila sva ona Web mjesta na kojima bi se prikazivao oglas za našu stranicu. 7.3.2. 'Legalis' U slučaju pravnih poteškoća surađujemo sa Legalisom –pravni portal. 7.3.3. Radio Antena Zagreb Radio Antena ima vrlo kvalitetan način o dojavljivanju policijskih kontrola, sudara i stanja na prometnicama putem radia te ćemo se nastojati što bolje povezati i surađivati. 7.3.4. Taxi služba Cameo 12


Kako će se nekim našim klijentima dogoditi da su uzeli automobil i konzumirali alkohol na području Zagreba ćemo surađivati sa Cameom i omogučavati klijentima lakše povezivanje i brži dolazak Cameo taxia po njih. 7.3.5. 'Sokrat' Sokrat škola stranih jezika u Zagrebu nam je važna iz razloga što želimo da naša aplikacija bude što točnija na engleskom jeziku u verziji za strane klijente.

8. KONKURENCIJA

Istraživanjem tržišta došli smo do zaključka da je puno aplikacija sličnih kao naša, ali niti jedna ne nudi cjelovito riješenje kao naša pa smatramo da, iako konkurencija postoji, kupci će ipak prepoznati sve predosti koje mogu dobiti koristeći našu aplikaciju.

Sada ćemo nabrojati naše konkurente i kratak opis njihovih aplikacija.

8.1. Glavni konkurenti 13


8.1.1. HAK za iphone

Ova aplikacija donosi informacije o stanju na cestama u video i tekstualnom obliku, kamere s najprometnijih graničnih prijelaza i naplatnih kućica na autocestama, popis policijskih radara i njihove lokacije razdijeljene po županijama te mogućnost pozivanja pomoći u slučaju nezgode. Kao dodatak tu su još popis svih popusta koje uživaju članovi Hrvatskoh Autokluba i cijene goriva 8.1.2. TripAdvisor (iOS) Aplikacija koja donosi stanje na cestama, ali i ispisuje komentare drugih korisnika o određenim mjestima, odlično prikazuje mjesto na mapi te točnu geografsku poziciju mjesta koje tražite. Isto vrijedi i za hotele, restorane te ostala "hot-spot" mjesta. 8.1.3. Road2Services Domaća aplikacija (nastala je kao projekt suradnje tri hrvatske tvrtke: Repeto, Fingere i Imagine Studio) namijenjena vozačima pomoći će pri pronalasku više od 30 tisuća subjekata diljem Hrvatske, a uz pomoć navigacije ili telefonskog poziva dovesti će do najbliže pomoći, usluge ili informacije odabrane iz glavnih kategorija. Hitan poziv, ovlašteni autoservisi za osobna vozila, teretna vozila ili motocikle svih proizvođača. Tu su i neovlašteni autoservisi podijeljeni po djelatnostima (vulkanizeri, mehaničari, autolimari, autoplin). To slijedi pomoć na cesti 0-24, vučne službe, punionice vozila – benzinske postaje, LPG, CNG, punionice električnih automobila te konačno trgovine autodijelovima, osiguranja, bankomati, stanje na cestama, rent-a-car i taxi službe. 8.1.4. AroundMe Aplikacija koja prikazuhe restorane, bankomate, supermarkete, šoping centre, restorane, kafiće, apoteke, benzinske pumpe i stanje na cestama tesve ono što vam može biti presudno na odmoru. Odlikuje se jako velikom bazom podataka. 14


8.1.5. Waze Klasična aplikacija za promet, daje super detaljan uvid u sve prometne aktualnosti, gdje god se nalazili. A možete ju koristiti i kao navigator. Ništa inovativno, ali solidna aplikacija. Dostupna za windows phone, koji je inače dosta siromašan s aplikacijama te s tim ima dosta povoljan položaj.

8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Već smo naglasili kako smatramo da su postojeće aplikacije sve slične, niti jedana ne nudi real time informacije te smatramo kako je to naša najveća prednost. Sama aplikacija ima i dosta sličnosti s postojećima, nudi sve što nude i konkurenti, jer sama srž aplikacije je promet koji je, što se navigiranja tiče statičan. Ali mi nudimo ono što drugi ne nude a to je i dinamičan prikaz stanja na cestama 8.3. Konkurenstska prednost projekta Iako ono što smo mi smislili doista nije ništa revolucionarno, činjenica je da to još nitko ne nudi u svojoj aplikaciji te smatramo kako tu leži naša najveća prednost. Real time informacije koje nam mogu omogućiti sigurnije, udobnije i brže putovanje je doista nešto što bismo svi htjeli, te smatramo da naknada koju tražimo za aplikaciju doista nije prevelika za ono što sama aplikacija nudi. Kada samo pomislimo koliko dodje kazna za malo bržu vožnju te kako s našom aplikacijom tu istu kaznu može,o izbjeći doista postaje jasno u čemu leži naša najveća prednost

9. WEB HOSTING DOMENE 9.1. Web hosting projekta Web hosting je usluga zakupa prostora na internet poslužitelju.Pregledavajući ponude web hosting provajdera uvidjeli smo da više manje svi provajderi imaju gotovo identičnu ponudu. Ipak, odlučili smo se za pružatelja usluge Infonet (www.infonet.hr) koja nam omogućuje u sklopu HR PRO paketa za poslovne korisnike jednu besplatnu .hr domenu ili komercijalnu domenu. Pošto se mi baziramo na hrvatsko tržište mi ćemo koristiti .hr domenu. Cijena paketa 15


je 930 kn za što smatramo da je i više nego povoljna cijena za ono što nudi, a valja napomenuti da paket nudi i 6000 MB prostora na disku, neograničen mjesečni promet, bacakup na dnevnoj razini što je izuzetno važno za naše poslovanje. Takodjer, paket omogućuje neograničen broj e-mail računa, te antivirus program.

Slika 1: Hosting paket

Izvor 1: http://www.infonet.hr/

9.2. Web domene projekta Domena je ime naše agencije preko klijenti dolaze do naših stranica na internetu. Kao što smo već spomenuli, odlučili smo se za .hr domenu jer smo pretežno ograničeni na područje Hrvatske. Više o cijeloj domeni pisat ćemo u nastavku. 9.2.1. .hr domena U sklopu korisničkog paketa nudi nam se besplatna .hr domena, pa je prvi korak koji smo napravili bio taj da smo provjerili samu dostupnost domena. To smo napravili na stranici 16


www.regica.net online servisa za registraciju Internet domena. Za registraciju domene morali smo poštivati pravila iz Pravilnika o organizaciji vršne .hr Internet domene koja je propisana od strane CARNeta. Dugo smo razmišljali o imenu same stranice te smo se odlučila za www.pomoc-na-cesti.hr. kada smo provjerili na stranici www.regica.hr vidjeli smo da je stranica dostupna za registraciju, ali i da ju mozemo koristiti na komercijalnoj domeni .com. Ime domena je jednostavno i lako pamtljivo te smatramo da će nam i to biti plus kod naših klijenata. Slika 2: Dostupnost domene .hr

Izvor 2: https://admin.regica.net/check.page?q=pomoc-na-cesti&search=&tld=COM&tld=HR&tld=COM_HR

9.2.2. .com domena Kako nam je dostupna samo besplatna .hr domena unutar korisničkog paketa odlučili smo kupiti i registrirati i .com domenu jer imamo namjeru širenja na strana tržišta, a komercijalna domena će nam u tome itekako pomoći. Cijena same domene je 50 kn sto stvarno nije preskupo, a idući korak koji smo napravili je da smo na regica.net stranici provjeriti da li je uopće stranica dostupna. Kada smo vidjeli da je odmah smo započeli postupak registracije domene. Komercijalna domena će glasiti www.pomoc-na-cesti.com.hr

17


Slika 3: Cijena .com domene

Izvor 3: http://www.infonet.hr/registracija-domene/

Slika 4: Dostupnost .com domene

18


Izvor 4: https://admin.regica.net/check.page?q=pomoc-na-cesti&search=&tld=COM&tld=HR&tld=COM_HR

10. CMS SUSTAV 19


CMS sustavi (Content Management Systems) omogučuju stvaranje, kontrolu uporabe, uspostavljanje nadzora i upravljanje intelektualnim sadržajima primjenom suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija te su kao takvi potrebni za naš poslovni model i web stranicu. 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt -

ColdFusion - http://www.adobe.com/products/coldfusion-family.html

-

Kentico - http://www.kentico.com/

-

Sitefinity - http://www.sitefinity.com/

-

Adobe Dreamweaver - http://www.adobe.com/hr/products/dreamweaver.html

-

Drupal - http://drupal.org/

-

Joomla! - http://www.joomla.org/

-

TYPO3 - http://typo3.org/

-

DotNetNuke - http://www.dotnetnuke.com/

Neki CMS sustavi sa popisa poput ColdFusiona, Kenticoa ili Sitefinitya koštaju od 749 pa do čak 1999 dolara dok je dio CMS sustava besplatan. 10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Za naš poslovni model mislimo da bi Click&Publish CMS sustav (http://www.logit.hr) bi bio najbolji izbor. Tvrtka logIT internet usluge d.o.o. jedna je od vodećih tvrtki koja se bavi izrađivanjem web stranica, CMS sustava i internet marketingom u Republici Hrvatskoj. Među njihovim klijentima se nalaze Konzum d.d., Jamnica d.d., Unicef itd. LogIT pruža univerSUS (SUS znači Sustav za Upravljanje Sadržajem)koji je njihov vlastiti CMS sustav. UniverSUS je paket gotovih web programa za samostalno upravljanje te unos sadržaja web stranice. Sustav je vrlo jednostavan za uporabu. Za temeljni CMS modul za stvaranje stranica i upravljanje izbornicima cijena je 2700kn jednokratno.

11. MARKETINŠKI PLAN 20


11.1. Marketinški plan projekta Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono šta im je potrebno ili što žele. Planiranje marketinga tj marketinški plan je dio upravljačkog procesa koji nastoji kontrolirati buduću situaciju organizacije tako što utvrđuje određene ciljeve i najdjelotvornija sredstva kako bi se oni ostvarili. U ovom poglavlju fokusirat ćemo se na pregled svih marketinških aktivnosti koje mislimo provoditi s ciljem privlačenja korisnika. Naše oglašavanje će većinom biti bazirano na internetu tako da najviše rezultata očekujemo upravo od oglašavanja tim putem. Mislimo se besplatno oglašavati na stranicama naših partnera

te sa oglašavanjem putem naših društvenih mreža predstavlja neplačeni oblik

oglašavanja u cjelogodišnjem trajanju. Plaćeni oblik Web oglašavanja odvijati će se korištenjem Google AdWords-a tokom cijele godine. Našim klijentima ćemo redovito i tokom cijele godine slati vlastiti newsletter kojima ćemo ih podsječati o našoj ponudi. Od neinternetskih oblika oglašavanja koje želimo koristiti je slanje SMS poruka o našoj ponudi isto tijekom cijele godine, te putem novina 24 sata. Malo niže u tablici marketinškog plana se može detaljnije saznati o planiranoj raspodjeli budžeta za svaku od promotivnih aktivnosti. Naš budžet za marketinške aktivnosti bi bio 27 000 kn godišnje. 11.2. Ključne riječi projekta •

Prodaja

Iznajmljivanje

Policija

Aplikacija

Najam

Kazna 21


Autocesta

Alkohol

Brzina

Taxi

Pomoć

Pomaganje

Promili

Presretači

Zastoj

Gužva

Hrvatska

Croatia

Zagreb

Zaobilaznica

Prometnice

Vozač

Putnik

Prijevoznik

Suvozač

Alkotest

Radar

Opasnost

Udaljenost

Put

11.3. Google AdWords oglas Google Adwords oglas je sustav oglašavanja koji je vrlo popularan u svijetu. On omogućava svakom internet korisniku da na jednostavan način postavi oglas. Njegove prednosti su štednja vremena i relativno mali novčani trošak. Slika 5: Google AdWords

22


Izvor 5: http://adwords.google.com Slika 6: odabir lokacije

Izvor 6: http://adwords.google.com

23


Slika 7: odabir rasploživog budžeta

Izvor 7: http://adwords.google.com

slika 8: unos imena, opisa i web domene

Izvor 8: http://adwords.google.com

Slika 9: unos ključnih riječi

24


Izvor 9: http://adwords.google.com

11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Društvene mreže su fenomen suvremenog vremena i rezultat su napretka informatičke tehnologije. U smislu oglašavanja društvene mreže imaju nemjerljivu isplativost. U svijetu društvene mreže koje su najpoznatije i najposjećenije su Facebook, Twitter i Linkedin. Zbog toga smo profil za našu Web stranicu izradili za sva tri tipa društvenih mreža. Svjesni smo važnosti brzog ažuriranja i održavanja profila na te tri društvene mreže. U svakom profilu će se nalaziti detaljan opis djelatnosti 'Pomoći na cesti', te svakodnevne ponude, obavijesti, informacije o mogučnostima kontaktiranja itd. Oglašavali bi se besplatno i tijekom cjele godine tim putem.

11.5. Tablica marketinškog plana 25


Tablica 1.: Tablica marketinškog plana

R. Oblik BR. oglašavanja

Web adresa Termini Troškovi oglašavanja oglašavanja

1.

Google AdWords

www.google.com

1.1.-31.12.

30 kn po Slogan i poveznica na danu mjesto tvrtke

2.

Newsletter

Putem e-maila

1.1.-31.12.

0,00 kn

Oglasne poruke klijentima koji su u bazi klijenata

3.

Društvene mreže

www.facebook.com 1.1.-31.12.

0,00 kn

Slogan, logo, opis djelatnosti i poveznica na mjesto tvrtke

www.twitter.com

Opis oglašavanja

www.linkedin.com

4.

SMS oglašavanje

Putem mobitela

1.1.-31.12.

6000 kn Slogan i obavijesti godišnje

5.

Novine

24sata

1.6.-31.8.

10 000 kn

Izvor 10: izračuni agencije

12.MOBILNE TEHNOLOGIJE

26

Slogan i logo tvrtke


Napretkom tehnologije i sve većom prisutnošću pametnih tehnologija svijesni smo benefita koje nam donosi mogućnost stvaranja aplikacije koja bi nas povezala sa velikim brojem korisnika koji nisu u mogućnosti koristiti internet preko kompjutora nego su im pametni telefoni jedini izvor informacija s interneta. 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Aplikacija koju bismo napravili za naš projekt je i okosnica oko koje se i vrti cijela naša profitabilnost. Kako bi se aplikacija naplaćivala to predstavlja glavni izvor naših prihoda. Iako izrada same aplikacije košta, smatramo da vrijedi ulagati u taj način mobilnog poslovanja jer će nam donijeti višestruke benefite. Samu aplikaciju bismo razvili u početku za android i IOS operativni sustav posto velika većina korisnika koristi upravo taj operativni sustav, a naknadano i za windows phone i za RIM. 12.2. Opis aplikacije za mobilne telefone Aplikacija bi, kao što smo već spomenuli pružala mogućnost točne i pravovremene dojave o stanju policijskih radara i kontrola na cestama, ali i samom stanju na cestama. Samim time smatramo da bismo s takvom aplikacijom privukli veliki broj ljudi koji bi, nakon što bi kupili našu aplikaciju, imali korisne informacije u pravo vrijeme i samim time bi uštedjeli na potencijalnim kaznama, ali i pridonijeli sigurnosti na cesti. 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije U ovom potpoglavlju opisana je sama aplikacija, njezine mogućnosti i različite funkcije koje su omogućene korisnicima. Aplikacija bi na početnom ekranu imala mogućnosti: 1. Početna stranica 2. Navigacija 3. Stanje na cestama 4. Postavke 5. O aplikaciji 6. Facebook 27


7. Twitter Kretanje unutar same lokacije je iznimno jednostavno jer je na početnoj stranici aplikacije sve uredno razvrstano te je pregledan i jasan prikaz svih mogućnosti. Ako je potrebna navigacija korisnik će je moći koristiti. U postavkama se mogu namjestiti mjerne jedinice, početno odredište (home), da li želimo live dojavu stanja na cestama i dojavu policijskih kontrola i slično. Može se spojiti putem aplikacije na facebook i twitter profil naše stranice. Aplikacija je dostupna 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, bez ograničenja, prijaviti se može bilo kada i bilo gdje a informacije i novosti su ažurne, a svi podaci naših korisnika povjerljivi. U dijelu o aplikaciji bi se nalazi osnovni podaci aplikacije. Trošak izrade aplikacije bi bio procjenjujemo 1000 kn. 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti

Slika 10: Početna stranica aplikacije

28


Izvor 11 : http://www.ibuildapp.com/

Slika 11: Facebook izbornik

Izvor 12 : http://www.ibuildapp.com/

29


Slika 12: Twitter izbornik

30


Izvor 13: http://www.ibuildapp.com/

31


Slika 13: Izbornik Navigacije

Izvor 14: http://www.ibuildapp.com/

32


Slika 14: Izbornik Stanje na cestama

33


Izvor 15: http://www.ibuildapp.com/

Slika 15: Izbornik Postavke

34


Izvor 16: http://www.ibuildapp.com/

35


Slika 16: Izbornik O aplikaciji

Izvor 17: http://www.ibuildapp.com/

36


12.5. Mogućnosti mobilnog oglašavanja

Trenutno nemamo u planu pokretanje mobilnog oglašavanja zbog limitiranog budžeta. Smatramo da je to izvrstan način oglašavanja pogotovo za mlađe generacije koje su stalno u koraku s novim tehnološkim mogućnostima, tako i sa mobilnim oglašavanjem. Upravo iz tog razloga ćemo, nakon što se malo uhodamo u poslovanje poduzeća te nakon što malo financijski ojačamo pokrenuti i taj način oglašavanja.

13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE 13.1. Facebook profil Slika 17: Facebook profil

Izvor 18: https://www.facebook.com/people/Pomo%C4%87-Na-Cesti/100006684935031

37


13.2. LinkedIn profil Slika 18: LinkedIn profil

Izvor 19: http://www.linkedin.com/pub/pomo%C4%87-na-cesti/80/359/1a9

38


13.3. Twitter profil Slika 19: Twitter profil

Izvor 20: https://twitter.com/Pomonacesti

39


14. SWOT ANALIZA PROJEKTA SWOT analiza je kvalitativna analitička metoda koja kroz četiri čimbenika nastoji prikazati snage, slabosti koji potječu iz unutarnjeg okruženja, te prilike i prijetnje iz vanjskog okruženja. Naša SWOT analiza je prikazana u tablici ispod. Tablica 2: SWOT analiza

STRENGHTS (snage) -

Niski troškovi Online usluge Nema velike konkurencije Mladi, kreativni i ambiciozni zaposlenici Besplatna registracija

OPPORTUNITIES (prilike) -

WEAKNESSES (slabosti) -

Eventualni pad sustava Strah od online kupovine Novi na tržištu Zahtjevnost i opsežnost promocije Vrlo opsežna priprema projekta

THREATS (prijetnje)

Udruživanje sa novim partnerima Brojnost inovacija u poslovanju Biti u toku sa tehnologijom Zapošljavanje večeg broja zaposlenika Proširivanja na nova tržišta

-

Izvor 21: Procjena agencije

40

Ekonomska kriza Mogućnost društvenog neprihvaćanja Rizici financiranja Neizvjesnost uspjeha Neprepoznavanje prednosti projekta od strane korisnika


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA

U ovom dijelu ćemo prikazati troškove na godišnjih razini. Za usluge web hosting plaćamo 930kn, domena .hr je besplatna u sklopu web hostinga, a domena .com košta 50 kn. Cijena za temeljni CMS modul je je 2700kn, dok nam je za marketinške aktivnosti potrebno 17000kn. Trošak izrade mobilne aplikacije 1000kn, trošak računalnog sklopovlja je 0kn jer imamo postojeće računalno sklopovlje i trošak softvera je 79$ što je otprilike 600kn. troškovi su iskazani sa PDV-om i na godišnjoj razini.

Tablica 3: Troškovi pokretanja projekta

41


Vrste troškova

Iznos troškova u kn

Trošak web hosting paketa

930kn

Domena .hr

0kn

Domena .com

50kn

CMS modul

2700kn

Marketinške aktivnosti

27000kn

Izrada aplikacije

1000kn

Računalno sklopovlje

0kn

Softver

600kn

Ukupno

32280kn

Izvor 22: Izračuni agencije

16. WEB STRANICE projekta

16.1. Struktura web stranica projekta

42


Naša web stranica se sastoji od glavne, 'početne' stranice uz koju se nalaze još 9 drugih međusobno povezanih stranica kao što su 'O nama', 'Galerija', 'Novosti', 'Kontakt', 'Naši suradnici', 'Forum', 'Misija', 'Vizija' i 'O autorima'. 16.2. Opis strukture Web stranica projekta Prototip Web stranice je napravljen koristeći se portalom wix.com. Izabrali smo jedan od najjednostavnijih predložaka među masom njih nakon čega smo krenuli u izradu stranica pisanjem teksta, umetanjem slika itd. Odlučili smo da će stranica biti izrađena u preglednijem formatu kako bi bila jednostavna za korištenje. Zasad postoji verzija samo na hrvatskom jeziku. Na stranici forum postavili smo jednostavan meni ispod kojeg bi ubrzo bio postavljen formular za registraciju novih korisnika. Newsletter bi izlazio svakih 14 dana a pojavljivao bi se u obliku pop-up prozora. Slika 20: Izrada stranice 'Pomoć na cesti'

Izvor 23: Screenshot sa računala

43


17. ZAKLJUČAK

Na kraju ovog rada dolazimo do zaključka da je itekako isplativo stvoriti aplikaciju koja bi bila najbolja pomoć svi profesionalnim, ali i svim privatnim vozačima kojima će naša aplikacija uvelike pomoći. Kada smo izračunali sve početne troškove, ali i kada smo uzeli u obzir moguću dobit dolazimo do zaključka da bismo početne troškove mogli isplatiti već u prvoj godini poslovanja. To je itekako pozitivan pokazatelj za naše poslovanje te će nam biti odskočna daska u daljnjem poslovanju.

Pošto će nam ovo biti prvi konkretniji samostalni posao, morat ćemo vrlo oprezno ući sa samim projektom, to nam može biti negativan faktor poslovanja ( ndostatak iskustva ), ali nam može i pomoći jer ćemo biti puno oprezniji u samom nastupu na tržištu. Kako smo malo poduzeće tako smo i dosta fleksibilni i spremni na sve promjene koje se mogu desiti na tržištu. Ako nam se opseg poslovanje poveća zaposlit ćemo i novi kadar koji će nam pomoći u svakidašnjem poslovanju poduzeća

44


18. POPIS LITERATURE

1) Kalakota, R., Robinson, M.: "e-Poslovanje 2.0 Vodič ka uspjehu", Zagreb: MATE, 2002. 2) Mišković, M.: "Elektroničko poslovanje – pojam, nastanak, razvoj i modeli", Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2008. 3) Panian, Ţ.: "Elektroničko trgovanje", Zagreb: Sinergija, 2000. 4) Spremić, M.: "Elektroničko poslovanje i stvaranje nove vrijednosti", Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb, 2003.

45


19. POPIS WEB LINKOVA

1) Antena Zagreb, http://www.antenazagreb.hr/ , 01.12.2013. 2) Europass, https://europass.cedefop.europa.eu/hr/home, 30.11.2013. 3) Facebook,https://www.facebook.com/people/Pomo%C4%87-Na-

Cesti/100006684935031, 30.11.2013. 4) Google maps, https://maps.google.hr/, 01.12.2013. 5) HAK, http://www.hak.hr/, 01.12.2013. 6) Hrvatske cestehttp://www.hrvatske-ceste.hr/, 01.12.2013. 46


7) Ibuildapp, www.ibuildapp.com, 30.11.2013.

8) Infonet, www.infonet.hr, 27.11.2013. 9) Legalis, http://www.legalis.hr/, 01.12.2013.

10) LinkedIn,http://www.linkedin.com/pub/pomo%C4%87-na-cesti/80/359/1a9, 30.11.2013. 11) Logit, http://www.logit.hr, 30.11.2013. 12) Orbis, http://www.orbis.hr/, 28.11.2013. 13) Pomoc-na-cesti, www.pomoc-na-cesti.com.hr, 29.11.2013. 14) Regica, www.regica.net, 01.12.2013.

15) Sokrat, http://www.sokrat.hr/, 01.12.2013. 16) Taxi Cammeohttp://www.taxi-cammeo.net/, 01.12.2013. 17) Twitter, https://twitter.com/Pomonacesti, 01.12.2013. 18) Wix, http://www.wix.com/, 28.11.2013. 19) Wix pomoc-na-cesti, http://milanzadravec.wix.com/pomoc-na-cesti, 29.11.2013. 20) ZagrebaÄ?ke ceste, http://www.zgceste.hr/, 01.12.2013.

47


20.POPIS SLIKA

Slika 1: Hosting paket...............................................................................................................18 Slika 2: Dostupnost domene .hr................................................................................................19 Slika 3: Cijena .com domene....................................................................................................20 Slika 4: Dostupnost .com domene.............................................................................................21 Slika 5: Google adwords...........................................................................................................25 Slika 6: Odabir lokacije.............................................................................................................25 Slika7: Odabir raspoloživog budžeta........................................................................................26 Slika 8: Unos imena, opisa i web domene................................................................................26 Slika 9: Unos ključnih riječi......................................................................................................27 Slika 10: Početna strana aplikacije............................................................................................30 Slika 11: Facebook izbornik.....................................................................................................31 Slika 12: Twitter izbornik.........................................................................................................32 Slika 13: Izbornik navigacije....................................................................................................33 Slika 14: Izbornik stanja na cestama.........................................................................................34 Slika 15: Izbornik postavke.......................................................................................................35 Slika 16: O aplikaciji.................................................................................................................36 Slika 17: Facebook profil..........................................................................................................37 Slika 18: LinkedIn profil...........................................................................................................38 Slika 19: Twitter profil..............................................................................................................39 Slika 20: Izrada stranice 'pomoc na cesti'..................................................................................42 Slika 21: Newsletter..................................................................................................................58 Slika 22: Registracijski obrazac................................................................................................59 Slika 23: Početna stranica.........................................................................................................60 Slika 24: O nama.......................................................................................................................60 Slika 25: Galerija......................................................................................................................61 Slika 26: Novosti......................................................................................................................61 48


Slika 27: Kontakt......................................................................................................................62 Slika 28: Naši suradnici............................................................................................................62 Slika 29: Forum.........................................................................................................................63 Slika 30: Vizija..........................................................................................................................63 Slika 31: Misija.........................................................................................................................64 Slika 32: O autorima.................................................................................................................64

49


21.POPIS TABLICA

Tablica 1: Tablica marketinškog plana.....................................................................................28 Tablica 2: SWOT analiza..........................................................................................................40 Tablica 3: Troškovi pokretanja projekta...................................................................................41

50


51


22. ŽIVOTOPISI

OSOBNE INFORMACIJE

Marijan Vlašić Vrbovečka 14, 10360 Sesvete, Croatia +385 995077743

marijan.vlasic.7 @gmail.com

Spol M | Datum rođenja 02/02/1988 | Državljanstvo Hrvatsko RADNO ISKUSTVO

52


Računovođa (Honorarni suradnik)

11. mj. 2011. - danas

Ijam d.o.o., Selčinska 7, 10360 Sesvete, Hrvatska ▪ Zadaci vezani uz vođenje računovodstvenih knjiga Računovodstvo

Košarki trener (honorarni suradnik)

10. mj. 2011. – 5. mj. 2013.

KK Sesvete, Selska cesta 54, 10360 Sesvete, Hrvatska ▪ Košarkaški trener mlađih uzrasta te u školi košarke. Animacija novih članova kluba po osnovnim školama te organizacija ljetnih košarkaških kampova. Sportska djelatnost

Unaprijeđivač prodaje (studentski ugovor)

9. mj. 2010.

Kaufland , Vile Velebita 6, 10000 Zagreb, Hrvatska ▪ Pražnjenje punjenje polica, slaganje proizvoda, fizički poslovi

Trgovina

Redar (studentski ugovor)

2. mj. 2009.

Tigar Cigatić d.o.o., Jarunska cesta 5, 10000 Zagreb, Hrvatska ▪ Poslovi u organizaciji i osiguranju PBZ Indorsa (teniski turnir).

Zaštitarska služba

OBRAZOVANJE OSPOSOBLJAVANJE 2006.-2012.

I

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije

VSS

Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije na sveučilištu u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb ▪ Stekao sam određena znanja o javnim financijama, monetarnoj politici, financijskim institucijama i tržištima te međunarodnom poslovanju.

OSOBNE VJEŠTINE

53


Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

C1

C1

C1

C1

C1

Njemački

A2

A2

A2

A1

A2

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

OSOBNE INFORMACIJE

Zadravec Milan Delenšice 12, 10040 Zagreb (Hrvatska) 091/ 571-4681 milanzadravec@gmail.com

RADNO MJESTO NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE RADNO ISKUSTVO 01 siječnja 2013 – danas

Djelatnik u Call Centri Vipnet, Zagreb (Hrvatska) Rad u Call Centru podrazumjeva direktnu komunikaciju s korisnicima te nudi rješavanje njihovih poteškoća i problema. također, fokus se stavlja i na prodaju te direktnu realizaciju same prodaje.

54


Voditelj Kia Road Showa

2011 – 2013

Kmag, Zagreb (Hrvatska) Organizacija Road Showa podrazumjeva putovanja po Hrvatskoj s namjerom direktne prodaje i promocije osobnih automobila. Vodio sam tim od 7 ljudi kojima je cilj bio komunikacija s potencijalnim kupcima i prezentacija Kijinih automobila

Unaprijeđivač prodaje

2008 – 2011

Kaufland, Zagreb (Hrvatska) Dugi niz godina kao student sam radio u Kauflandu gdje sam slagao robu na police te pratio asortiman s ciljem unaprijeđivanja prodaje OBRAZOVANJE OSPOSOBLJAVANJE 2012 – 2013

I

mag.oec Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska)

2009 – 2012

univ.bacc.oec. Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska)

2006 – 2009

bacc.oec. Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska)

2001 – 2006

SSS III. Gimnazija, Zagreb (Hrvatska)

1994 – 2001

Osnovna škola Osnovna škola Retkovec, Zagreb (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

engleski

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

C2

C2

B2

B2

Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

55

B2


Komunikacijske vještine

U Vipnetu smo često imali seminare kojima je bio cilj razvijanje komunikacijskih vještina pošto radim na poslu na kojem sam u direktnoj komunikaciji s klijentima tako da je komunikacijska vještina na prvom mjestu. Na istom poslu sam stekao i rad u timskom okruženju jer svi ovisimo o kolegama i naš uspjeh ovisi o međusobnoj komunikaciji i prilagodbi jedni drugima

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

U KMAG-u sam organizirao Kia Road Show na kojem sam stekao vještine rukovođenja pošto sam morao raditi prezentacije po cijeloj Hrvatskoj i u kojoj sam rukovodio sa sedmero ljudi.

Poslovne vještine

Iskustvo u marketingu, promocije proizvoda i organizacije evenata za različite potrebe koje sam stekao radeći za KMAG kao organizator Kia Road Showa. Organizacijeske vještine naučio sam na trenutnom poslu u Vipnetu na kojem radim kao djelatnik u Call Centru. Kako je jedan od glavnih ciljeva u Call Centru i prodaja, mogu reći da sam bio među top 5 prodavača tako da sam i na polju prodaje dosta iskusan.

Računalne vještine

Odlično poznavanje Office paketa ( Word, Excell, PowerPoint ), rad u bazama podataka, napredno poznavanje Interneta, rad s mobilnim aplikacijama

23. SAŽETAK

Aplikacija koju smo osmislili pod nazivom Pomoć na cesti nastala je nakon istraživanja tržišta i aplikacija za vozače u kojoj smo shvatili da ne postoji niti jedna aplikacija koja osim osnovne navigacije pruža u realnom vremenu točne i pravovremene dojave o stanju policijskih radara i kontrola na cestama, ali i samom stanju na cestama. To nam je dali poticaja da osmislimo aplikaciju koja bi vozačima pružala sve relevantne informacije o stanju na cestama, policijskih radara i kontrola na cestama. Kod naše aplikacije najbitnija je točna i pravovremena informacija koja vozačima omogućuje bezbrižnu vožnju.

56


Na temelju postavljenih anketi o takvoj vrsti aplikacije velika većina ispitanika je imalo pozitivno mišljenje što nam daje poticaja za detaljniji razvoj i istraživanje kako bismo u svakom trenutko ostali lideri na tržištu aplikacija za putovanja.

57


24. PRILOZI

Prilog 1: Mapa web stranica projekta (sitemap) Početna

O

Galerija

Novosti

Kontakt

nama

Ciljevi

Buduća tržišta

Naši suradnici

Dojave o policiji

prometni ce

prometna nesreča

kontrole

Radno vrijeme

adresa

Legalis

Sokrat

Opasnost od radara

Telefon

Antena Zagreb

Autoceste

fax

Taxi Cammeo

Obilaznice

odmarališta

58

Forum

Misija

Vizija

O autorima

Marijan Vlašić

Milan Zadravec


Prilog 2: HRTLD_B obrazac

59


Prilog 3: Dokumentacija za registraciju .hr domene

Registracija besplatne hr domene (nije potrebna dokumentacija) Posjedujete tvrtku, obrt ili udrugu i želite registrirati besplatnu.hr domenu ? Putem naših stranica možete započeti postupak registracije besplatne .hr domene. Dovoljno je da kod narudžbe upišete Vaše podatke (OIB je obavezan) a mi ćemo inicirati registraciju Vaše domene. Posjedujemo veliko iskustvo u registraciji kao i veliki broj registriranih domena. Pravilnik o registraciji .hr domene možete preuzeti sa poveznice - Pravilnik o registraciji .hr domena Kako do besplatne hr domene? 1. kako biste mogli postaviti Vaše stranice na poslužitelj, potrebno je naručiti hosting paket 2.

nakon narudžbe hosting paketa, sustav će Vam generirati ponudu za naručenu uslugu

3.

po uplati ponude usluga će biti aktivirana a podaci za spajanje na poslužitelj, poslani mailom

4.

obzirom da se registracija besplatnih hr domena radi putem online forme, provjerite jeste li ispravno upisali Vaš OIB prilikom narudžbe

5.

InfoNET će za Vas pokrenuti registraciju domene

6.

ukoliko su svi zahtjevi ispunjeni, rješenje o registraciji hr domene će biti poslano na Vaš mail

7.

ovog trenutka je vaša domena registrirana i spremna za korištenje

8.

ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih uz registraciju domena, slobodno nas kontaktirajte

Registracija naplatne hr domene (nije potrebna dokumentacija) Ne posjedujete tvrtku, obrt ili udrugu a želite registrirati .hr domenu ? Putem naših stranica možete registrirati naplatnu .hr domenu. Svaka fizička osoba sa stalnim prebaivalištem na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo registrirati jednu naplatnu .hr domenu. Kako do naplatne hr domene? 1. kako biste mogli postaviti Vaše stranice na poslužitelj, potrebno je naručiti hosting paket 2.

uz hosting paket upišite traženi naziv naplatne hr domene

3.

nakon narudžbe hosting paketa i domene, sustav će Vam generirati ponudu za naručenu uslugu

4.

po uplati ponude usluga će biti aktivirana, a svi podaci potrebni za spajanje na server, poslani mailom

5. ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih uz registraciju naplatnih hr domena, slobodno nas kontaktirajte Infonet d.o.o. je ovlašteni CARNetov registrar za .hr i com.hr domene

60


Prilog 4: Obavijesni bilten – Newsletter

Slika 21: Newsletter

61


Izvor 24: Screenshot sa raÄ?unala

62


Prilog 5: Registracijski obrazac za posjetitelje web stranica

Slika 22: Registracijski obrazac

Izvor 25: Screenshot sa raÄ?unala

63


Prilog 6: Slike (screenshotovi) Web stranica projekta

Slika 23: PoÄ?etna stranica

Izvor 26: Screenshot sa raÄ?unala

64


Slika 24: O nama

Izvor 27: Screenshot sa računala Slika 25: Galerija

Izvor 28: Screenshot sa računala

65


Slika 26: Novosti

Izvor 29: Screenshot sa računala Slika 27: Kontakt

Izvor 30: Screenshot sa računala

Slika 28: Naši suradnici

66


Izvor 31: Screenshot sa računala Slika 29: Forum

Izvor 32: Screenshot sa računala

Slika 30: Vizija

67


Izvor 33: Screenshot sa računala

Slika 31: Misija

Izvor 34: Screenshot sa računala

Slika 32: O autorima

68


Izvor 35: Screenshot sa raÄ?unala

Prilog 7: BroĹĄura prezentacije (handsouti)

69


70


71


72


73


74

Online dojava policijskih kontrola, radara i stanja na cestama  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you