__MAIN_TEXT__

Page 3

fóliu. I keď všetkých päť stien úľového priestoru môže byť nepriedušných, strop musí predsa len dýchať, ak nemá v úli vznikať zvýšená vlhkosť.

Medové a peľové zásoby v plástoch, bočné a nadrámikové uteplenie, dvojité úľové zasieťované dno s lomeným letáčom a úľová konštrukcia, nahromadia potom v sebe dostatok tepla na to, aby úľový priestor mohol citlivo reagovať na každú značnejšiu zmenu vonkajšej teploty. Takto zabezpečené včelstvo zimuje pokojne, trávi rovnomerne zásoby dovtedy, kým nezačne matka v pozoruhodnej miere klásť vajíčka, čo je obvykle v druhej polovici februára okolo Mateja. Po jarnej prehliadke včelstiev v druhej polovici marca podopĺňam zásoby v plodiskách, ak nedosahujú aspoň 7 kg, a plodiská prípadne zúžim o jeden plást. Včelstvá v skorej jari netreba podnecovať, treba im len doplniť zásoby, keď tieto klesajú pod železnú rezervu. Najrozumnejšie je doplniť jarné zásoby plástami s medom, ktoré treba uschovať po augustovej prehliadke. Keď zásobné plásty s medom nemám, je dobré včelám naliať aspoň litrovú dávku sirupu vtedy, keď jarné kvety pre nepriaznivé počasie neronia nektár. Keď rozkvitne rakyta a aj ostatné vŕby, rozširujem po jednom rámiku plodisko a ak včiel viditeľne pribúda, tak aj po dva rámiky. Keď včelstvo v plodisku začína obsadať predposlednú uličku od steny úľa, nasadím medník, ktorý do rozkvitnutia ovocných stromov postupne s pomocou priehradky rozširujem prevesením rámikov so zaviečkovaným plodom z plodiska do medníka a v plodisku ich nahradím nedostavanými súšmi z minulého roku, prípadne medzistienkami. Plodové plásty prevesené z plodiska do medníka po 8.-9. dňoch po preložení prekontrolujem a prípadné materské bunky odstránim, aby som predišiel povestnej kontrarevolúcii vo včelom štáte.

Profile for Milan Bencúr

Jednotný úľ  

Včelárska ročenka z roku 1963, od Júliusa Komoru a kol.., je venovaná včeláreniu v Jednotnom úli, ktorý včelárska obec pozná pod ľudovým náz...

Jednotný úľ  

Včelárska ročenka z roku 1963, od Júliusa Komoru a kol.., je venovaná včeláreniu v Jednotnom úli, ktorý včelárska obec pozná pod ľudovým náz...

Advertisement