__MAIN_TEXT__

Page 2

Včelárska ročenka z roku 1963, od Júliusa Komoru a kol.., je venovaná včeláreniu v Jednotnom úli, ktorý včelárska obec pozná pod ľudovým názvom Čechoslovák. Z menovanej ročenky som vybral niektoré state, ktoré tu v skrátenej podobe uvádzam. Dňom 1.júla 1962 vstúpila do platnosti Československá štátna norma Jednotný úľ ČSN 47 8810. Táto norma od 1.6.1992 neplatí. So zreteľom na už polstoročie trvajúci technický vývoj Jednotného úľa a jeho konštrukčné riešenie včelármi v mnohých modifikáciách, môžu si aj dnešní včelári, podľa uvedenej normy, svojpomocne postaviť JU, ľudovo nazývaný Čechoslovák, pre včelárenie na včelnici, vo včelíne aj v kočovnom voze. Jednotný úľ sa skladá z troch základných hlavných častí: plodiska, medníka a vrchnáka. Okrem nich patrí k úľu pozinkovaná plechová strieška, vetrací rám, materská mriežka, priehradka s podpriehradkou, kompletné kŕmidlo z pozinkovaného plechu, podmetová zástrčka, letáčová zástrčka, manipulačný rámik, krycie sklo manipulačného okienka, 22 rámikov pre plodisko a medník s vonkajšou mierou 370x300 mm a tepelná izolácia z hobry, plsti a rohožky.

Hospodárenie s teplom v Jednotnom úli Treba si uvedomiť, že v úľoch s hlbokými nadstavkami musí včelár pri retro metodike manipulovať s jednotlivými vysokými rámikmi a nie s celými debničkami, ako je tomu pri nízkonadstavkovom včelárení. Chumáč silného včelstva dosahuje priemer 22 až 25 cm a jeho teplota nesmie ani v najtuhších mrazoch klesnúť pod 9 stupňov Celzia. Včelstvo zahrieva v skorej jari úľový priestor tým, že požíva zimné zásoby, mení teda med na teplo. Veľký voľný priestor okolo zimného strapca vyžaduje viac kalórií, viac tepla, teda i viac medu ako primerane zúžený a uteplený priestor, lebo vzduch má pre svoju nízku objemovú váhu oveľa nižšiu schopnosť zhromažďovať teplo ako ostatné, teda i uteplovacie hmoty. Preto je rozumné po prelete včelstvá pozužovať na počet obsadaných rámikov včelami a zvyšujúci priestor v úli oddeliť 1,5 až 2 cm hrubou drevenou priehradkou, prirazenou k poslednému rámiku. Doporučujem používať povalové latočky a medzery medzi rámikmi vyplniť zhora týmito 9x9 mm povalovkami. V originálnom Jednotnom úli je možné ešte 6mm nad hornou latkou rámikov a povalových latočiek poukladať vedľa seba povalové doštičky hrubé do 5 mm. Je to lacné a účinné prírodné riešenie a včelám to pomáha podobne ako uzimenému spáčovi dobrá perina. Pochybné by bolo položiť na zimu a v skorej jari na rámiky nepriepustnú priehľadnú

Profile for Milan Bencúr

Jednotný úľ  

Včelárska ročenka z roku 1963, od Júliusa Komoru a kol.., je venovaná včeláreniu v Jednotnom úli, ktorý včelárska obec pozná pod ľudovým náz...

Jednotný úľ  

Včelárska ročenka z roku 1963, od Júliusa Komoru a kol.., je venovaná včeláreniu v Jednotnom úli, ktorý včelárska obec pozná pod ľudovým náz...

Advertisement