Page 1

Jednoducho, čisto, s prírodou.

Milan Bencúr

Ide to aj bez medzistienok. Kalendárium včelárenia v úli s prirodzeným včelím dielom.

2011


Ako chápať prirodzený chov včiel? Jednoducho, čisto, s prírodou. Vždy som sa považoval za hobby včelára. Včelárim už tretie desaťročie. Začal som s priemyselným využitím včiel v najrozšírenejších slovenských Béčkach, potom som prešiel na Optimal a po desaťročiach mi učaroval Warré - vertikálny viacposchodový úľ TBH. TBH – Top Bar Hive – úľ s hornou latkou - trámikový úľ - to je niekoľko štýlov a množstvo modifikácií. Kenyan, Tanzánian, Warré, Japonský štýl bez trámikov, včelárenie na teplú stavbu, na studenú stavbu, Sibírske naklonené ležany bez trámikov aj Aljašské Warré úle s dierovanými trámikmi. Zaujímavým riešením je aj hybrid Lang/Warré s triangel rámikmi. Vo všetkých spomenutých prípadoch hovoríme o chove včiel na prírodnom diele. Dielo v trámikovom úli sa dá v prípade potreby rozoberať. Túto možnosť včelár prakticky nevyužíva. Rozobrať úľ potrebuje povedzme pri delení včelstiev a vtedy robí inšpekciu diela listovaním jednotlivých plástov ako v knižke zo spodnej časti boxu. V krajinách, v ktorých právne normy vyžadujú rozoberateľné dielo, je možné trámikový úľ používať. V japonských tradičných úľoch a sibírskych naklonených ležanoch včely stavajú nerozoberateľné dielo. Úľová zostava s trámikmi, to je otázka srdca a svetonázoru. Technológii včelárenia v úľoch s trámikmi sa venuje najviac profesionálnych včelárov vo Francúzsku, Belgicku a vo Švajčiarsku. TBH včelie farmy vo svete prosperujú a živia rodinu včelára už asi s dvesto úľmi. Včelár, hobbista s chovom na prírodnom diele, čiže na diele postavenom včelami bez predlohy na medzistienkach, si vychutnáva život jeho včiel, produkciu medu nechápe ako primárnu funkciu svojich úľov. Nemám však ten pocit, že by včelstvá v úľoch s trámikmi doniesli menej medu ako vo všeobecne uznávaných Langstrothoch. Med možno vyberať aj každý deň, povedzme po dva, tri medové plásty. Život vo včelstve sa takýmto zásahom naruší minimálne, včelstvo nerušene pokračuje vo vývine, raste a v práci, a nedostane šok ako pri jednorázovom medobraní. Keď rozdrvíte medový plást v kuchynskom hrnci, med necháte odtiecť cez sitko na rezance, nalejete ho do pohárov, budete vždy prežívať ten úžasný a nepopísateľný pocit o užitočnosti vášho koníčka pre včely, prírodu, zdravie ľudí okolo vás, mesto, polia, les, rodinu, priateľov a pre seba samých. Filozofia včelárenia v úli s trámikmi je založená na rešpektovaní prirodzeného životného štýlu včiel a na zdieľaní ich včelárskych produktov a medu výnimočnej kvality. Pre dosiahnutie tohoto cieľa treba dodržať niekoľko zlatých pravidiel: Kočovaním alebo voľbou trvalého stanovišťa sa snažíme zabezpečiť včelstvám bohatú pašu. Včelstvá necháme počas celého roka pokojne pracovať. Nesmieme používať žiadne chemikálie v úľoch, drevené časti úľa dezinfikujeme plameňom. K prípadnému ošetrovaniu včelstiev proti roztočom pristupujeme mimo úľa. Existuje vyše tridsať druhov roztočov, ktoré žijú v úli. Doteraz bolo v úli identifikované viac ako 8.000 mikroorganizmov, z väčšej časti prospešných, tie udržiavajú ostatné patogény v rovnováhe, a bez ktorých včely nemôžu žiť. Každé ošetrenie organickou kyselinou zabíja tieto mikroorganizmy. Každé ošetrenie amitrazom ničí všetkých článkonožcov žijúcich v úli, nie iba klieštikov. Liečivá ničia mikroflóru, ktorá je prospešná na udržanie rovnováhy v počte patogénov. Chemické ošetrovanie v trámikovom úli je síce možné, potom už však nemožno hovoriť o prirodzenom chove včiel, ale len o chove včiel na prirodzene postavenom diele. Nepodávame včelám žiadne vyrábané krmivá, cukor len vo výnimočných prípadoch, necháme im len medové zásoby. Medobranie robíme vždy v prospech včiel, pretože ponechané zásoby medu sú absolútne nevyhnutným faktorom pre udržanie dobrého zdravotného stavu včelstva a ďalší včelárov úspech v budúcej sezóne. Pre mňa sa úľový systém Warré stal meradlom radosti zo včelárenia bez potu. Prirodzený chov včiel je jednoduchší ako si môžete predstaviť a nepotrebujete žiadne z drahých zariadení z lesklých katalógov. Všetko čo potrebujete sú včely. Úspešne ich môžete ošetrovať pomocou niekoľkých jednoduchých nástrojov, ktoré sa zmestia do police. Môžete si postaviť lacný úľ. TBH nie sú úle o metódach, sú o chytrom a jednoduchom včelárení. Warré úľ je skvelý nástroj. Poskytuje včelám výborné hygienické podmienky každoročnou stavbou panenského diela aspoň v dvoch nadstavkoch. Ak sa človek rozhodol pre spolužitie so včelami, musí im vytvoriť podmienky života v súlade s


prírodou, pretože včelárstvo neslobodno chápať ako business a to je veľký bonus pre fanúšikov Včely medonosnej. Dovolím si ešte osobnú poznámku k všeobecným predstavám o prírodnom včelárení. TBH, úľ s trámikmi, nie je určený len pre zábavu hobbistom, ale je vhodný aj pre včelárske farmy. Viacnadstavkový TBH, úľ Rožé Delona, je tým Warré čudom, o ktorý by sa mali zaujímať včelári dneška pri pohľade do budúcnosti, pretože má jednoduchú obsluhu, pre včelstvo vytvára stabilnú mikroklímu a predovšetkým je vhodný pre včelárske farmy s ekologickou výrobou včelích produktov. Táto úľová zostava spravidla vystačí so štyrmi až šiestimi nadstavkami a jeden včelár v pohode zvládne obhospodarovať aj šesťsto rodín. V úli sa na jar včelstvo rýchlo rozvíja a na zimu mu stačí 12 kg zásob. Úľový priestor vytvára včelstvu podmienky na rozvoj, ktoré sa približujú k ich prirodzenému spôsobu života. Na Apimondii v roku 1965 získal úľ zlatú medailu. Marec – apríľ - Warré na jar - vertikálny viacposchodový trámikový úľ – ide to aj bez medzistienok. Včelstvo prechádza každý rok v skorej jari kritickou fázou vývoja. Je to v období po prvom jarnom prelete až do kvitnutia ovocných stromov, kedy sa rodia mladé včely, ktoré budú zabezpečovať rast včelstva a podieľať sa na zabezpečovaní prvej väčšej nektárovej znášky do úľa. V tejto vývojovej fáze netreba včelstvá rušiť rozoberaním plodiska. Stačí sledovať stav vo včelstve pozorovaním letáča, kontrolovaním situácie v úli cez okienko a čítaním z podmetovej podložky. Úľová zostava Warré má vnútorné romery nadstavku 30x30x21 cm. Na dvoch bočných stenách má box upevnené madlá na ľahšiu manipuláciu s nadstavkom. Každý nadstavok má 8 trámikov širokých 24 mm medzerníkmi od seba oddelené tak, aby vzdialenosť medzi ich stredmi bola 36 mm. Každý trámik je vybavený drážkou s pásikom medzistienky, ktorý slúži včelám ako vodítko pri stavbe diela. Varroa dno tvorí rovnú zasieťovanú podlahu s letáčom po celej šírke úľa. Najvrchnejší nadstavok prikryjeme hrubou tkaninou z vrecoviny a na ňu položíme 10 cm vysoký deka box, naplnený slamou, pilinami, hoblinami, zabezpečený na spodnej strane prisponkovanou vzdušnou látkou. Strecha môže byť sedlová alebo rovná. Včely stavajú dielo z najvrchnejšieho boxu smerom nadol, kde v ďalšom nadstavku pokračujú. Nové debničky pridávame ako najspodnejšie, teda na dno úľa. Med odoberáme z najvrchnejšieho medníka. Trámikový úľ Warré otvoríme iba raz ročne, v čase medobrania. Včelstvá väčšinou vytvárajú zimný chumáč v dvoch nadstavkoch. Jediný zásah, ktorý po jarnom očisťovacom prelete urobím, je, že vyčistím dno úľa a pod dva boxy, v ktorých včelstvo zimovalo, podložím tretí. Robíme to s cieľom, vytvoriť priaznivejšie tepelné podmienky pre hniezdo včelstva, zároveň umožníme včelám stavať nové dielo a matke rozšírime priestor na kladenie vajíčok. Keď príde znáška, povedzme z vŕby rakyty, včely ho vystavajú v priebehu týždňa. V prípade potreby v nepriaznivom počasí včelstvám podávam cukrovo-medové cesto položením na trámiky najvrchnejšieho nadstavku. Pri manipulácii s úľom používam zdvihák, takže včelstvá vôbec nevyrušujem. Keď rozkvitne čerešňa a začne stabilnejšia znáška, podložíme na dno úľa štvrtý nadstavok. V prípade priaznivého jarného počasia sledujeme počas znášky z kvitnúcich vŕb a ovocných stromov pribúdanie nektáru v najvrchnejšom nadstavku pohľadom zhora a cez okienko v zadnej stene boxu. Ak včely naplnili medník jarným medom, urobíme medobranie. Plásty s medom vyrežeme a prázdny medník podstavíme na dno úľa ako najspodnejší. Takto postupujeme po každej znáške. Vystačíme s rotovaním štyroch debničiek.


Máj – jún – Bohato prestretý stôl pre včely je obdobím rozmnožovania včelstiev. Predtým, ako začnete praktizovať prvé kroky v prírodnom včelárení, chcem, aby ste pochopili, že najdôležitejšie je poznať potreby včiel. Včely musia viesť vás a nie naopak. Ten, kto vás učil zasahovať do včiel podľa dátumu v kalendári a nejakej nakreslenej šablóny, hoci nebolo potrebné včelstvo rozoberať, bol nie dobrý radca. Pri prirodzenom spôsobe včelárenia nemožno pokračovať v praxi chirurgických zásahov do včelieho organizmu, len tak, zo zvedavosti. Postupy, ktoré uvádzam, sú len pre tých, ktorí chápu, že zasahovať do života v trámikovom úli je možné len vtedy, keď o tom rozhodnú včely alebo si to vyžiadala nejaká vážna porucha. Je nutné zaoberať sa trochu viac udržiavaním stáleho BIO kurzu v jednoduchej obsluhe, čistote diela a zdravého prirodzeného prostredia v úli s trámikmi. Okrem produkcie medu, peľu a propolisu, môže sa včelár s prirodzeným chovom v trámikovom úli venovať produkcii stoviek matiek pre potreby vlastných produkčných včelstiev, ale aj na predaj. Spôsob chovu je veľmi jednoduchý. Technika chovu matiek je metódou, ktorá je odlišná od spôsobov chovu kráľovien používaných v súčasnosti. Matky treba odchovať z tých najlepších včelstiev, vyberať predovšetkým varroaodolné, bez ohľadu na rasu, pretože pri spôsobe včelárenia v súlade s prírodou je nemožné udržať si 100 % čistokrvné matky. Mesiace, máj a jún, sú obdobím včelárskej sezóny, kedy môžeme rozširovať počty včelstiev, pretože do letného slnovratu včelstvá rastú do sily. Je to obdobie rojenia sa včelstiev a zároveň pre mňa školou kedy si rozširujem znalosti a zisťujem, ako málo toho o včelách viem. Začiatkom mája je už stabilnejšie počasie a znáška nektáru priaznivejšia. Peľu a medu v prezimovaných rodinách pribudlo zo včasnej jarnej znášky. Kvitnúcich rastlín príbúda, je tu čas hojnosti, máme teda možnosť veľmi jednoducho a rýchlo vytvárať nové včelstvá. Prvou možnoťou rozšíriť počty včelstiev je postup bez vyhľadávania matky vo včelstve. Včelstvo prezimovalo v dvoch nadstavkoch. Začiatkom mája sú oba boxy plné plodu všetkých vekových kategórií. Takéto včelstvo môžeme rozdeliť na polovicu. Podotýkam, že v októbri predchádzajúceho roka sme zo včelstiev odobrali najspodnejší nadstavok, aby včelstvá zimovali iba v dvoch boxoch. Tento nadstavok má čiastočne alebo úplne vystavané dielo z predchádzajúceho roka. Teraz takéto boxy využijeme. Na odoberateľné dno nového úľa položíme nadstavok z minulého roka. Pretože kráľovnú nehľadáme, položíme na prázdny nadstavok z minulého roka najvrchnejší box aj s osadenstvom zo včelstva, ktoré sme sa rozhodli rozdeliť. Druhý prázdny nadstavok z minulého roka zas podstavíme pod zostávajúci box s osadenstvom vo včelstve, ktoré delíme. Nové včelstvo postavíme na včelnici čo najďalej od materského, nie vedľa seba. Včelstvo s pôvodnou matkou bude pokračovať vo svojej expanzii. V úli bez matky si včely vychovajú novú a ak všetko pôjde dobre, bude mladá kráľovná klásť do mesiaca vajíčka. Týmto krokom sme predišli rojeniu včelstva a výrazne sme znížili počty roztoča Varroa „divo“ žijúcej kolónie v trámikovom


úli. Pri druhom spôsobe delenia včelstiev musíme lokalizovať matku v úli, ktorý mienime rozdeliť. Pripravíme si nové dno aj s jedným boxom bez včiel, v ktorom je vystavané dielo. Tento box s vystavaným dielom podstavíme pod dva nadstavky vo včelstve, ktoré chceme rozdeliť. Budeme robiť odloženec, spôsobom, ktorý je známy ako odsavač. Otvoríme úľ a s pomocou dymáka vydymíme včely z najvrchnejšieho nadstavka do dvoch nadstavkov pod ním. Silné dymenie prinúti všetky včely aj s matkou opustiť najvrchnejší nadstavok a presunúť sa smerom dolu. Keď je horný nadstavok bez včiel, podložíme pod neho materskú mriežku. Včely sa zas inštinktívne presunú do horného boxu, aby sa postarali o plod, ktorý sa v ňom nachádza. Takto odsávané včely z materského včelstva sú mladé, nie sú to lietavky. Odsavač, odloženec s mladými včelami postavíme bokom, kde si pár hodín počká na naštartované materské bunky s plemenivom larvičiek. Chovu včelích matiek prelarvovaním alebo prelôžkovaním plemenného materiálu sa drobní včelári obávajú, pretože nechcú obetovať zo svojho malého počtu včelstiev ešte aj včelstvá na chov matiek. Matky si však môžu veľmi jednoducho odchovať tak, že si od uznávaného chovateľa alebo kamaráta zadovážia naštartované materské bunky s plemenivom larvičiek a ľahko si ich odchovajú vo svojich včelstvách. Larvičky po prvom dni naštartovania za predpokladu, že boli správne prelarvované a bohato zásobené kŕmnou kašičkou, môžu byť k dispozícii malým včelárom na ďalší odchov a použitie. Larvičkám v materských bunkách neuškodí ani dvojhodinová preprava bez sprievodných včiel, pretože im na tento čas vystačí kŕmna kašička v bunke. Nepotrebujeme na to žiadne vybavenie. Zabalíme ich do mierne vlhkej utierky a dávame pozor, aby sme ich mechanicky nepoškodili. Ktorákoľvek poloha pri preprave im neuškodí. Doma larvičky v materských bunkách len zasunieme do plásta nad plod, v predtým pripravenom odloženci. Je to veľmi jednoduché, pretože umelé materské misky s držadlom zasunieme do niektorého z dvoch až štyroch plástov so zaviečkovaným plodom v odsavači. Hovoríme tomu preto odsavač, lebo zároveň tlmí rojovú náladu, pretože mladé včely prejdu cez mriežku ku plodu. Materské misky z umelej hmoty spolu z držadlom sú na tento cieľ veľmi vhodné. Možno ich kúpiť v predajniach so včelárskymi potrebami. Do každého odsavača vložíme len po dve materské bunky s larvičkou. Tak budú utvorené dobré podmienky pre odchov telesne zdatných a vitálnych včelích matiek. Ak sa na novej včelnici spária s trúdmi dobrých vlastností, môžeme očakávať úspech a rentabilitu vo svojom včelárení. Každé včelstvo si takto môže vychovať svoju mladú matku. Prijaté misky hneď na druhý deň skontrolujeme, rozdelíme alebo doplníme. Matka sa v odloženci vyliahne, oplodní, rozkladie a s odložencom sa pridáva. Nadbytok odložencov s mladými matkami a ich prípadné zimovanie nad včelstvom, je rezervou včelárovej prevádzky v každom ročnom období.


Júl – august – Zber úrody z trámikového úľa Warré – celý rok s medovou komorou. Prečo som sa rozhodol pre úľ Warré a jednoduché včelárenie v súlade s prírodou? Po prvé, pre rozpočet, ktorý vyžaduje rozumné investície do včelárenia a postavenie si jednoduchého úľa Warré je vhodné pre toho, kto chce začať včeláriť lacno. Úle Warré si každý môže postaviť sám, nepotrebujú žiadne rámiky ani medzistienky, medomet tiež nie je nutnosťou. Zrelý med, ktorý získate pri ťažbe, oddelíte od vosku samospádom v cedáku. Druhým dôvodom môjho rozhodnutia sa pre úľ Warré, je med, ktorý táto metóda môže produkovať. Je to čistý med, ktorého je na trhu málo. Je to med, ktorý zrel v čerstvom vosku prírodných buniek zvyčajne menej ako tri mesiace, čo je tak akurát. Je to med, ktorý neprešiel turbínou medometu, ktorý má stále všetky väčšinou prchavé zložky. Med, ktorý precedením za niekoľko hodín bude čistý bez toho aby utrpel zmeny manipulovaním akéhokoľvek druhu. Je to najlepší med, ktorý môžeme skladovať v chladničke so stálou teplotou medzi 0 až 4 stupne Celzia. V takýchto podmienkach med nebude kryštalizovať, zostane tekutý a zachová si svoju vôňu, chuť a kvalitu prírodnej potraviny. Trámikový ležan V-TBH a predovšetkým malý medník vertikálneho úľa Warré, včely rýchlo zaplnia a ak sme pridávali trámiky a podkladali prázdne nadstavky od jari až do slnovratu, a med sme neodoberali, musíme medobranie urobiť v prvej polovici júla, v sezóne, keď je koniec znášky. Pri medobraní je najosvedčenejšou praktickou pomôckou vyfúkanie včiel z medníka, k čomu nám poslúži zasieťovaný rám, ktorý plní funkciu plynulého prechodu vyfúkaných včiel z medníka do nadstavku pod ním. Ide o jednu z alternatív, vysoko efektívnu. Veľkou výhodou je, že nepracujeme so „sólo“ plástami, ale celými NN. Vyfukovať môžeme benzínovým kompresorom „BR – 400 STIHL“ alebo používať potápačskú bombu (certifikovanú) so stlačeným čistým vzduchom (150atm.). Jedna bomba vystačí na 15-25 boxov, podľa jej veľkosti. Na bombu je nutné namontovať regulátor výstupu tlaku (8 – 10atm.) a hadicu s koncovou „pištoľou“. V tom najjednoduchšom prípade môžeme použiť aj sušič na vlasy a studeným vzduchom vyfúkať včely z medníka priamo do nadstavku pod ním, bez použitia zasieťovaného rámu na usmerňovanie včiel. Včely z medníka môžeme prinútiť prejsť do spodného nadstavku aj s pomocou dymáka. Medový plást z trámika odlomíme a položíme do pripravenej nádoby. Pri vertikálne položených debničkách môžeme vyrezať odvčelený medník naraz. Nádobu s medovými plástmi prikryjeme a trámiky vrátime do V-úľa alebo s nadstavkom pod hniezdo včelstva v úli Warré. Plastovú nádobu, ktorú sme naplnili pozbieranými plástmi s medom, uzavrieme a po dovezení domov ponecháme chvíľu na slnku. Jej obsah sa zohreje oveľa lepšie ako vo vykúrenej miestnosti. Keď sú plásty s medom v nádobe primerane zohriate, podrvíme ich pučiakom priam na kašu. Takto podrvenú zmes medu a vosku prelejeme do cedáka s nylonovou sieťou. Med necháme cez noc odtiecť samospádom do do zbernej nádoby pod cedákom. Vosk v nylonovom vaku necháme v cedáku dovtedy, kým sa odtok medu nezastaví. Medobranie s pomocou cedáka je skutočne jednoduché. Žiadny veľký neporiadok. Žiadne veľké čistenie. Cedák stačí naplniť vodou, na druhý deň opláchnuť a máte hotovo. Maximálna hygiena bez bielej a drahej medárne. Nylonovú sieť s voskom preperiete vo vode a sirup použijete na kŕmenie včiel. Vosk vytopíte v slnečnom rozpúšťači alebo v paráku. Solárne taviace zariadenie na vosk je najosvedčenejším príslušenstvom, s ktorým môžete bezpečne zaobchádzať pri práci okolo úľov s hornou lištou – trámikmi. Nemáte na včelnici a v sklade neporiadok, je účinné a bezpečné, vyžaduje minimálnu pozornosť a čas a vosk zo slnečného rozpúšťača je prirodzene zafarbený. Ja využívam na medobranie dva cedáky. Jeden, menší, asi na 30 kg medu, som si urobil zo starého nerezového kuchynského dresu a druhý, väčší, asi na 120 kg medu, som urobil z môjho prvého štvorrámikového medometu.


September – október – Stav zásob v októbri je určujúci pre jarný rozvoj včelstva. Zimujeme na mede. Myslím, že čítať knihu Emila Warre, "Včelárstvo pre všetkých", ale aj inú včelársku literatúru a informácie na internete, treba veľmi pozorne a viackrát ako raz. V tejto knihe je veľa veľmi podrobných informácií, ktoré nie vždy postrehneme na prvé alebo druhé čítanie, pretože sa snažíme zistiť čo najviac metód ako manipulovať so včelstvami. Anastázia, včelárka so Sibíri, v komentári o naklonenom sibírskom úli hovorí, že "Včely stavajú plásty v presne definovanej vzdialenosti medzi nimi a samé vytvárajú ventilačný systém. Boje s nepriateľmi a akékoľvek zásahy tento systém poškodzujú. Namiesto toho aby zbierali med a vychovávali nové včielky musia naprávať to čo je poškodené." Aj metóda Emila Warre predpokladá nemanipulovať s trámikovým úľom, nerozoberať kolóniu, brať do úvahy len také zásahy, ktoré priamo nevyrušujú včelstvo. Bezfalcové vertikálne úle majú mnoho výhod. Jednou z týchto výhod je aj umiestnenie jednotlivých prvkov úľa na ktorúkoľvek pozíciu vo vertikálnej zostave. Táto technológia umožňuje jednoduchým spôsobom zabrániť myšiam prístup do úľa. Keď po poslednom vytáčaní medu ruším materskú mriežku, tak túto neodkladám do skladu alebo pod strechu úľa, ale ju položím na odoberateľné dno a tak zabránim votrelcom - myšiam v prístupe do úľa. Takéto riešenie je jednoduché a hlavne účinné. Dá sa praktizovať v akejkoľvek úľovej zostave s odoberateľným dnom. Teda aj v trámikovom úli Warre. Vchod do úľa nemusí byť znížený, ani inak zabezpečovaný rôznymi mriežkami, ktoré by bránili vnikaniu votrelcov do včelieho hniezda. Na jar, keď príde čas, materskú mriežku preložím pod strechu úľa. Po poslednom medobraní musia včelstvá zostať v troch nadstavkoch, aby bol zabezpečený priestor na uloženie zimných zásob a dostatok buniek na odchovanie zimných včiel. V neskorej jeseni,


niekedy v októbri, budú mať včelstvá vytvorené miesto pre zimný chumáč pod vencami medových zásob, čiže sa budú zdržiavať v hornej časti úľa. V tomto období môžeme odstrániť najspodnejší nadstavok. Včely budú zimovať v zostávajúcich dvoch debničkách. V poslednú septembrovú dekádu treba využiť krásne počasie babieho leta na odobratie spodných boxov v trámikových úľoch Warré. Je to konečná operácia s touto úľovou zostavou, ktorú je možné ešte urobiť nejneskôr v októbri, teda v období babieho leta. Na túto prácu využívam môj zdvihák na úle. Taký jednonohý, dvojramenný elevátor na úle je skutočne vynikajúcou včelárovou pomôckou. Má dobrú stabilitu, pri manipulácii s úľom nebalancuje a včelárovi ušetrí veľa včelích bodnutí. Tento zdvíhač úľov využívam počas celej včelárskej sezóny a musím konštatovať, že pri práci s ním som neutŕžil ešte ani jedno žihadlo. Odobratie najspodnejšieho boxu je jednoduché a pohodlné. Po odobratí spodného boxu spustím plodisko na celozasieťované dno a tým je manipulácia s úľom ukončená. Spodné nadstavky v jeseni nie sú vždy vystavané dielom dokonale. Zaujímavým zistením pre mňa je, že včely vyhryzú pásiky medzistienok na všetkých trámikoch a vodítkom pre stavbu diela kolmo na letáč im poslúžila iba drážka v trámiku. Presvedčil som sa, že pásiky medzistienok sú na trámikoch nepotrebné, stačí zaliať drážku voskom. Ďalšia moja skúsenosť je, že od letného slnovratu do septembra, s pomocou podávaného sirupu, vystavajú včelstvá po dva osemtrámikové nadstavky Warré panenského diela a ten tretí, najspodnejší, je väčšinou nedokončený. Na jar však nedokončený box poslúži ako slušný základ pri stavbe nového diela. Klasické plstené alebo textilné uteplivky nepoužívam. Na celoročné uteplenie stačí vzduchový vankúš, ktorý vytvorím položením ľanovej plachtičky na trámiky a ďalej nadstavím odobratý najspodnejší nadstavok, ktorý nemusím skladovať. Tam nebude nikomu prekážať. Podobne naložíme aj so štvrtým nadstavkom. Kto má zo zimy strach, môže povalu úľa utepliť vzdušným dekaboxom, ktorý je naplnený hoblinami alebo sečkou. Včielstvá budú zimovať na šestnástich plástoch Warré 300x200 mm, čo zodpovedá približne desať rámikovému nadstavku klasickej miery "B" 420x275 mm.


November – december - Princíp regulácie tepla a vlhkosti vzduchu v trámikovom úli Warré je veľmi jednoduchý, ale prekvapivo účinný. Vo včelárskom svete existuje priestor pre včelárov všetkých typov. Ak jeden nemá záujem o použitie metódy, manipulácie alebo úľového štýlu toho druhého, jednoducho to neurobí. Nemusíme používať všetky nápady, ale je užitočné, zdieľať vo včelárskej obci skúsenosti ostatných a všetky možnosti, ktoré môžu pomôcť včelám. Ak sa chystáte postaviť si úľ alebo dva, prosím, popremýšľajte o jeho konštrukcii. Nevyrábajte pekné krabice. Najskôr venujte čas včelárskej literatúre, učeniu a hľadaniu informácií na internete. Akýkoľvek úľový dizajn, ktorý neberie do úvahy vlhkosť v úli, jeho vetranie a sledovanie spádu roztočov Varroa destructor počas celého roka, odsúdi vaše včelárenie na neúspech ešte skôr, ako osadíte svoj prvý roj do úľa, Aktuálnym javom počas zimovania včelstiev je pozorovanie zrážajúcich sa vodných pár v podmete úľov. Treba spomenúť, že čím je vzduch teplejší, tým viac vlhkosti môže v sebe obsiahnuť. Za určitej teploty sa množstvo vodnej pary vo vzduchu nemôže zväčšovať neobmedzene – iba po určitú hodnotu, keď sa vzduch stáva nasýteným. Je to preto, lebo pri tomto stave sa dostáva vyparovanie do rovnováhy s kondenzáciou. Ak by však vo vzduchu bolo prebytočné množstvo vlhkosti, táto rovnováha by bola porušená a voda by sa vyzrážala alebo by desublimáciou vznikol sneh. Čím je teplejšia zima, tým je vzduch v úli vlhkejší, vlhký vzduch ochladzuje povrch chumáča, to má za následok zvýšenú aktivitu včelstva na tvorbu tepla a nadmernú spotrebu zimných zásob. Naopak, počas mrazivého počasia je vzduch veľmi suchý, suchý vzduch neochladzuje chumáč, spotreba zásob je minimálna, včelstvo počas mrazivého počasia pokojne zimuje. Včelári tieto biologické a fyzikálne javy vo včelstve už dávno odpozorovali. Preto mal vždy trámikový úľ Warré jednoduché neuteplené steny, má celozasieťované odoberateľné varroa dno, dekabox na odvádzanie vodných pár a vzduchový vankúš na „uteplenie“ povaly. Na udržanie stabilnej klímy v zimujúcom plodisku včelstva je údajne najvýhodnejšie riešenie v tvare valca s


priemerom 30 cm a o výške 40 cm. Tu je namieste otázka, prečo v úľoch s dlhými a vysokými rámikmi včelár včelstvo zužuje, keď mu chce zabezpečiť pokojné zimovanie a plynulý jarný rozvoj. Kruhové riešenie pôdorysu úľa je pre včelára dosť nepraktické, preto včelári hľadali riešenie vo štvorcovom pôdoryse s dĺžkou vnútornej strany 30 cm. V takto riešenej úľovej zostave má zimujúci chumáč klimaticky stabilný objemový priestor pre obdobie od začiatku novembra do konca februára. Kto chce porozumieť základnej otázke objemu úľa počas zimy, musí si postaviť Warré úľ s uvedenými požiadavkami pre úľ dnešnej doby a vyskúšať si svoju technológiu včelárenia v plytkých alebo hlbokých debničkách. Odpozoroval som, že v úli Warré s pôdorysom 900 cm2 má včelstvo počas zimovania do konca februára o 2 kg menšiu spotrebu zásob ako v klasických úľoch s dlhým rámikom a pôdorysom 2000 cm2. Z toho je zrejmé, že práca pre včely je v trámikovom úli Warré jednoduchšia ako v klasickom priestrannom úli. Ale ak úľ má byť zmenšený v zime, v lete má poskytnúť včelám priestor, ktorý potrebujú, spravidla dvakrát až trikrát väčší ako v zime. Trámikový úľ Warré je viac debničkový a takéto riešenie umožňuje. Základná zostava trámikového úľa Warré v zime sa skladá z odoberateľného dna, dvoch plodiskových nadstavkov a strechy, ktoré sú na seba natupo položené. Presklené steny úľa sú zvyčajne otočené dozadu. To je štandardná konfigurácia. V zimnom období môžeme regulovať teplotu a vlhkosť v úli, čo je možné urobiť otočením dna alebo boxov o 90 stupňov a tak zmeniť usporiadanie okien s ich orientáciou na bok úľa. Medzi povalu a nadstavok vkladáme moskytiéru propolisovú mriežku, ktorá spoločne s povalou tvorí základný prvok pre reguláciu teploty a vlhkosti v úli a tiež je miestom značných zásob propolisu. Udržiavať v úli stálu teplotu a určitý stupeň vlhkosti je nevyhnutné pre zachovanie kvality medu a výchovu zdravého potomstva. Nadmerná vlhkosť môže spôsobiť plesnenie úľa a plástov a tým sa zvyšuje možnosť ochorenia včelstva. Úľ Warré je navrhnutý s tak dômyselným systémom regulácie tepla a vlhkosti, že spĺňa požiadavky včelstva. Regulačný systém - klimatizácia - v moderných priestranných úľoch neexistuje, pretože princíp pohyblivých rámikov to neumožňuje a je úplne protichodný s úľom Warré bez rámikov. Voskové dielo včely stavajú od povaly nadol. Plásty s bunkami v nadstavku visia a sú určené na vytváranie nepravidelného prietoku vzduchu v nepravidelných dráhach a na zastavenie tohto prietoku. Včely postavia v priestore debničky osem plástov, ktoré sú pritmelené na vnútorné steny úľa, tak vytvoria deväť rôznych uličiek, z ktorých každá má svoju vlastnú reguláciu prúdenia vzduchu, tepla a vlhkosti. Princíp regulácie tepla a vlhkosti vzduchu v trámikovom úli Warré je veľmi jednoduchý, ale prekvapivo účinný. V závislosti na potrebách, samotné včely otvárajú alebo zatvárajú jednu alebo viac uličiek tejto siete určenej na vytvorenie prúdu vzduchu práve tam kde je to potrebné. To znamená v priestore ktorejkoľvek uličky medzi dvoma plástami, kde potrebujú, na severnej strane, na južnej alebo v strede, v závislosti na potrebe okamihu. Tento proces je nepretržitý, udržuje konštantnú optimálnu teplotu a určitú mieru vlhkosti, ktorú včely dokážu odhadnúť presne. Trámikový úľ Warré umožňuje včelárovi pomáhať včelám pri udržiavaní stabilnej klímy v ňom zmenou úľovej zostavy jej otáčaním o 90 stupňov. V sezóne sú nadstavky voči letáču orientované na studenú stavbu, teda, aby plásty smerovali kolmo na letáčový otvor, čo zaisťuje včelám maximálnu ventiláciu úľa. Keď nastúpi chladnejšie obdobie roka, obdobie zimovania, zmeníme otočením debničiek orientáciu plástov rovnobežne s letáčom, teda na teplú stavbu. Takáto zmena v úľovej zostave je vynikajúca, operácia trvá len chvíľu a včelstvo vôbec nie je vyrušené. Stabilná teplota v úli je veľmi dôležitá, pretože striedanie teplejšieho a chladnejšieho počasia v zime má za následok zvýšenú spotrebu medu včelstvom. Najlepšie usporiadanie je také, ktoré vyžaduje od včiel málo práce počas zimovania, ale všeobecne platí, že je lepšie mať v úli teplejšie ako chladnejšie. Pre včely je jednoduchšie teplo z úľa odvetrať. To znamená, že pozmeňujúce návrhy v úľovej zostave nerobíme kedykoľvek, len dvakrát do roka a v termíne, kedy sa včelstvá môžu ľahko vyrovnať s nejakou variácou klímy.


Január – fabruár - Prírodné včelárenie je našim kultúrnym dedičstvom. Zimný slnovrat je pre včelára veľkým sviatkom. Návrat slnka v období zimných sviatočných dní odpozorovali ľudia veľmi dávno. Včelárova práca nemôže byť úspešná bez pozorovania života včelstva, počasia a okolitej prírody. Pri práci s ťažkými debničkami úľov plných včiel a medu si častokrát uvedomujem, že zvuk včiel je jedinečný. Keď sedím v kresle poblíž úľov, počúvam bzukot spievajúcich včiel, ktoré v tisícoch prichádzajú do úľa, odchádzajú z neho a vôbec ma nevnímajú. Častokrát tam na chvíľu zaspím a po prebudení zistím, že som úplne svieži, že to bol rýchly relax. Práve takéto poznanie je pre mnohých dôvodom na to, že v pokojnom prostredí svojho dvorka, v šere pod jabloňou, medzi kríkmi záhrady, majú jeden úľ so včielkami, kde predovšetkým v kľude relaxujú vedľa včelieho úľa po ťažkej celotýždňovej práci plnej zhonu, hluku a stresov. Je prírodné včelárenie šialeným relaxačným včelárením? Čo myslíte? Včelári dávno poznajú liečivé účinky spevavej reči včiel. Včelár podľa zvuku včiel dokáže určiť čo sa práve v úli robí. Naši starí otcovia vedeli, že ticho lieči, staré mamy spievali vnúčatám pri kolíske, rozpoznali pozitívne účinky zvuku na zdravie človeka a preto si radi vo sviatočnú letnú chvíľu zdriemli vo včelíne. Nie vždy nás pobyt pri včelách ukľudňuje. Časom včelár rozpozná rozdiel medzi nahnevaným a spokojným bzučaním včiel. Intuitívne vieme rozpoznať rozdiel medzi vrčaním, štekaním a pradením, cvrlikaním. Jeden zvuk nás upozorňuje na poruchu, nedostatok zásob, smäd, votrelca v úli a druhý hovorí o spokojnosti, plných komorách medu, zdravom rozvoji. Práve ten spokojný spev včiel napovedá našej duši, že je všetko v poriadku a to je presne to, čo potrebujeme dnes počuť každý deň. Naši predkovia vedeli prečo sa pokojne odpočíva vedľa úľov v tieni stromu. Spoznali, že včely spievajú. Kalendárom včelára je určite odpozorovaný život rastlín v prírode a môj fenologický kalendár pre klimatickú oblasť Dolného Kubína predpokladá kvitnutie čerešne od 1. mája, kvitnutie jablone od 9. mája, kvitnutie maliny od 25. mája a kvitnutie lipy od 1.júla. Podľa výsledkov dlhoročných pozorovaní každoročne rátam so štyrmi znáškovými obdobiami. Na základe týchto každoročne sa opakujúcich fenologických fáz uvedených rastlín som si postavil hodiny môjho včelárskeho roka v nadmorskej výške 537 m. Včelárske hodiny používam na plánovanie jednotlivých operácií vo včelstve. Keď včelár pochopí pri pozorovaní letáča a cez sklo v zadnej stene čo sa v úli deje, naučí sa včeláriť bez otvárania úľa a určí kroky, ktoré musí neodkladne urobiť. Tak spoločne s dôkladným pozorovaním kvitnutia okolitých rastlín dokáže viesť svoje včelstvá bez otvárania úľa s výnimkou


medobrania a strasenia včelstva pripraveného na rojenie s následným ošetrením proti Varroa. Jedným z dôvodov prečo sú včelstvá v úli Warré prekvapivo tiché, je práve pokojné zaobchádzanie keď ich nerušíme zvedavým rozoberaním. Operáciu, ktorou zväčšujeme úľový priestor a podkladáme prázdny box pod plodisko na odoberateľné dno úľa, nemožno považovať za otvorenie úľa a narušenie života kolónie. Vedieť, čo má včelár pozorovaním hľadať a čo z toho odvodiť sa rýchlo stane rutinou a dokáže vždy určiť správnu diagnózu bez straty času a bez rušenia včiel. 1. Včely prichádzajú a odchádzajú pravidelne z letáča: včelstvo funguje normálne. 2. Letáč je pokalený: včely sú postihnuté a je tu riziko ochorenia. Treba včelstvo sledovať a ak je choroba potvrdená zlikvidovať. 3. Vchod do úľa včely obsadia a snažia sa nevetrať a udržať teplo v úli: Treba zúžiť letáč a zistiť či majú dostatok zásob. Opatrenia sú závislé na ročnom období, v ktorom správanie včiel pozorujeme. 4. Nad letáčom a pod letáčom visia nečinne včely, v úli stagnuje stavba nového diela, je koniec mája a začiatok júna: keď včely vytvárajú v tomto období brady a nezaujíma ich znáška, sú pripravené rojiť sa. Rojenie zastavíte tým, že celé včelstvo strasiete do rojnice a osadíte do nového úľa. 5. Včely pristávajú na jednej strane úplne otvoreného letáča: To je normálne, vchádzajú do úľa na mieste, ktoré zodpovedá miestu kde sa práve nachádza matka. 6. Vysoká aktivita abnormálne veľkého počtu včiel na letáči: Na úľ útočia včely z inej kolónie. Táto situácia môže nastať najmä po medobraní. To je dôvod, prečo po zbere medu zakladáme menšie otvory na letáčoch. Včelám treba okamžite pomôcť čo najrýchlejším provizórnym zúžením letáča na jednu včelu a pokiaľ je to možné postriekať ich jemne vodou z rozprašovača. 7. Ak je na letáči veľa trúdov a ich mŕtvoliek po 15.júli a včely ich nechcú pustiť do úľa, to je prirodzené, stali sa zbytočnými v novo organizovanej kolónii. 8. Včely intenzívne vetrajú úľ v ktorom je príliš horúco: Ak úľ nadmerne zohrieva slnko, je nutné ho chrániť vhodným tienením, narýchlo hoci aj odrezanými vetvami. 9. Včely pobehujú po letáči a pôsobia dojmom, že sú zmätené a hľadajú niečo: Stratili kráľovnú, úľ je osirotený. 10. Sklo je teplé alebo horúce: Úľ "funguje" dobre. Ak toto zistíte vo februári okolo Mateja, včelstvo prezimovalo, úľ "reštartoval" a včelstvo chová prvé potomstvo. 11. Na konci zimy cez okienko sledujeme, či bunky s medom sú ešte zaviečkované, či má včelstvo dostatok zásob. Ak po očisťovacom prelete vidíme cez okienko, že včelstvá nemajú žiadne rezervy potravín, môžeme im podávať medový sirup. 12. Ak na jar a v lete zistíme, že včely vystavali najspodnejší nadstavok pridáme im ďalší na odoberateľné dno a umožníme im stavať celú sezónu. 13. Keď včelstvo zmetieme do nového úľa bez preliečenia a stavba diela mu ide pomaly, včely sú oslabené a pravdepodobne moc zamorené klieštikom. 14. Výkaly na podlahe: včely sú pravdepodobne choré. 15. Sto mŕtvych včiel na podlahe úľa koncom zimy je normálna úmrtnosť. 16. Keď začne voňať úľ a včely uzavreli bunky s medom v medníku: med je zrelý a medník je plný medu. 17. Ak bunky s medom nie sú zapečatené viečkami med ešte nie je zrelý alebo ešte nie je medník naplnený medom. Treba počkať na znášku. Ak problém pretrváva aj po znáške treba včelstvo vyšetriť. 18. Keď vidíme cez okienko na jar mladé včely na plástoch, narodilo sa prvé potomstvo. 19. Príliš veľa trúdov v úli po polovici júla: kolónia sa chystá na tichú výmenu matky. Úľ treba monitorovať. 20. Včely prinášajú peľ, prílety a odlety sú pravidelné a disciplinované: všetko funguje v najlepšom poriadku.


21. Zadným oknom možno ľahko pozorovať s pomocou lupy na bruchu včiel prítomnosť roztočov Varroa a určiť do akej miery je úľ klieštikom kontaminovaný.


Ak niekoho moje informácie zaujali, ďakujem vám za pozornosť pri čítaní. Ak som niekoho inšpiroval na postavenie trámikového úľa Warré, prípadne trámikového V-ležana v štýle Kenyan TBH, budem sa spoločne s ním tešiť z dobrých výsledkov práce v budúcej sezóne pri prírodnom včelárení. http://nasapravda.blogspot.com/

Profile for Milan Bencúr

Ide to aj bez medzistienok  

Základným princípom môjho spôsobu včelárenia je úľ, v ktorom nepoužívam rámiky. Trámikové úle vytvárajú pre včely veľmi príjemné a predovšet...

Ide to aj bez medzistienok  

Základným princípom môjho spôsobu včelárenia je úľ, v ktorom nepoužívam rámiky. Trámikové úle vytvárajú pre včely veľmi príjemné a predovšet...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded