Page 1

Alles nog een keer op een rijtje

H1. Waarom rechtsbijstand? Uw kansen met rechtsbijstand: • De markt voor rechtsbijstand groeit nog steeds, volop kansen dus voor u als adviseur! • Met rechtsbijstand als vast onderdeel van uw schadeportefeuille bent u beter bestand tegen schommelingen in de markt • Er worden andere eisen gesteld aan uw rol als adviseur; met een gedegen advies biedt u díe toegevoegde waarde waarmee u zich kunt onderscheiden in de markt • Met rechtsbijstand als standaard onderdeel van advies kunt u eenvoudig omzet maken • Door toename van het aantal aansprakelijkheidsstellingen voor tussenpersonen, wordt de noodzaak van een goede invulling van uw zorgplicht nogmaals benadrukt. Bij een goed advies, hoort ook rechtsbijstand! H2. Wat is rechtsbijstand? Wat is rechtsbijstand: • Rechtsbijstand is een dienstenverzekering • Met een rechtsbijstandverzekering is men verzekerd van juridische hulp • Meeste verzekeraars werken met verschillende modules: verkeer, Consument & Wonen, Werk & Inkomen en Fiscaal & Vermogen. • Rechtsbijstandverzekeraars beoordelen de verhaalsmogelijkheden • Klanten mogen van een rechtsbijstand verwachten dat er altijd juridische hulp geboden wordt; bij het voorkomen van conflicten (preventief), maar ook wanneer een conflict reeds uit de hand is gelopen. H3. Particulier Voordelen van een rechtsbijstandverzekering voor uw klant: • Altijd verzekerd van juridische hulp bij geschillen • Juridisch geschil overkomt je • Soort zaken verandert, waardoor steeds meer vraag is naar juridische hulp • Betaalbare rechtshulp, men is een jaar lang verzekerd van juridische hulp voor ongeveer het gemiddelde uurtarief van een advocaat • Kwaliteit, de juristen bij rechtsbijstandverzekeraar zijn specialisten op hun vakgebied • Toegang tot het recht is laagdrempelig • Behandeling van een zaak is gratis. Ook de kosten voor het inschakelen van een deskundige vallen onder de dekking van de polis. H4. Ondernemer Voordelen van een rechtsbijstandverzekering voor uw klant: • Onvoorziene hoge kosten worden voorkomen • Geschillen kunnen worden voorkomen door preventief juridisch advies (klankbord) • Continuïteit wordt gewaarborgd, waardoor het bedrijfsrisico wordt beperkt • Debiteurenbeheer zit in de verzekering. Handig, juist in tijden van ‘crisis’

ARAG E-Learning • communicatie@arag.nl

Samenvatting  

Samenvatting van de e-learning Rechtsbijstand van ARAG.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you