portfolio

Page 1


zdjęcia: Mila Matyga-Kasprzyk

makijaĹź / stylizacja : Mila Matyga- Kasprzyk

modelka: Maja Sikora


zdjęcia: Mila Matyga-Kasprzyk

makijaĹź / stylizacja : Mila Matyga- Kasprzyk

modelka: Maja Sikora


zdjęcia: Mila Matyga-Kasprzyk

makijaĹź / stylizacja : Mila Matyga- Kasprzyk

modelka: Maja Sikora


zdjęcia: Mila Matyga-Kasprzyk/ Paweł Maślarz

makijaż / stylizacja : Mila Matyga- Kasprzyk

modelka: Maja Sikora
z d j ę c i a : B a r t e k Wo l i ń s k i

makijaż / stylizacja : Mila Matyga- Kasprzyk

modelka: Karolina Cieliczka


z d j ę c i a : B a r t e k Wo l i ń s k i

makijaż / stylizacja : Mila Matyga- Kasprzyk

modelka: Karolina Cieliczka


SUGARHORSE MARKI BRANDING


szkice z lat 2014- 2019, techniki mieszane, akwarela, pastela sucha


szkice z lat 2014- 2019, techniki mieszane, akwarela, pastela sucha