Page 1

Ljudmila Klasić 


LJUDMILA KLASIĆ MAG.ING.ARH. NASLOV: TEL: E-MAIL:

PREGLOV TRG 10 1000 LJUBLJANA 068 609199 MILA.KLASIC@GMAIL.COM

ROJSTNI DATUM: DRŽAVLJANSTVO:

30.09.1987 HRVAŠKO


Šolanje in usposabljanje 10/2006 – 02/2013

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO UNIVERZE V ZAGREBU (POVPREČNA OCENA 9,35)

10/2011 – 08/2012

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO TEHNIČNE UNIVERZE V MÜNCHNU - ENOLETNI PROGRAM IZMENJAVE

04/2010

ARHITEKTURNI ŠTUDENTSKI KONGRES NA TEMO REURBANIZACIJA MESTNIH INDUSTRIJSKIH ZON NA FAKULTETI ZA ARHITEKTURO UNIVERZE V LJUBLJANI

07/2009

STROKOVNI SEMINAR – ARHITEKTURNO-URBANISTIČNA DELAVNICA NA TEMO URBANE OBNOVE PREDELOV MESTA NIŠ, V ORGANIZACIJI ZDRUŽENJA BEST IN UNIVERZE V NIŠU

Delovne izkušnje 02/2014 –

UČITELJICA GRADBENIŠKIH PREDMETOV V SREDNJI TEHNIČNI ŠOLI ZA GRADBENIŠTVO, BEDEKOVČINA

03/2013 – 10/2013

TEHNIČNA SODELAVKA / TUCHER BERATENDE INGENIEURE PROJEKMANAGEMENT, MÜNCHEN - SODELAVKA VODJE GRADBIŠČA, SODELOVANJE PRI IDEJNIH REŠITVAH FASADE PORSCHE AVTO SALONA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI STROŠKOVNIKA

03/2012 – 08/2012

ŠTUDENTSKA PRAKSA / TUCHER BERATENDE INGENIEURE PROJEKTMANAGEMENT, MÜNCHEN - POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA, RAZDELAVA GLAVNIH IN IZVEDBENIH PROJEKTOV

07/2010

ŠTUDENTSKA PRAKSA / KP PLITZKO ARCHITEKTEN, MÜNCHEN - POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA, SODELOVANJE PRI IDEJNI REŠITVI STANOVANJSKEGA PROSTORA

05/2010

ŠTUDENTSKA PRAKSA / ARCH. PROF. MAG. HARALD SAUER, TRIBUSWINKEL - DUNAJ - POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA, RAZDELAVA IZVEDBENIH PROJEKTOV PREUREDITVE STANOVANJA

12/2009 – 01/2010

ŠTUDENTSKA PRAKSA / URBANE TEHNIKE, ZAGREB - SODELOVANJE PRI IDEJNI REŠITVI STANOVANJSKEGA NASELJA IN POSLOVNE ZGRADBE

09/2009 – 11/2009

ŠTUDENTSKA PRAKSA / DIPL. ING. ARH. MORANA VLAHOVIĆ, ZAGREB - SODELOVANJE PRI IDEJNEM PROJEKTU INTERIERJA ZA PRODAJALNO TELEFONOV IN RAZDELAVA PROJEKTA PREUREDITVE STANOVANJA

Pohvale in štipendije 11/2007 – 02/2013

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA MINISTRSTVA ZA ZNANOST, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT RH (ZNOTRAJ 10% NAJBOLJŠIH ŠTUDENTOV ARHITEKTURE)

10/2009

POHVALA DEKANA ZA IZJEMEN USPEH V ČASU ŠTUDIJA 1.BOLONJSKE STOPNJE

Družbeno delovanje 02/2009 – 06/2011

ČLANICA ZDRUŽENJA ŠTUDENTOV BEST – BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY - LETA 2010 SEM BILA ODGOVORNA ZA ODNOSE S PODJETJI IN VODILA EKIPO DESETIH OSEB ZA KOMUNIKACIJO S POSLOVNIMI PARTNERJI - IZBOLJŠALA SEM SVOJE ‘SOFT SKILLS’ S SODELOVANJEM NA TRENINGIH ZA KOMUNIKACIJO, MOTIVACIJO, PREZENTACIJE, VODENJE SKUPIN, OPRAVLJANJE POSLOVNIH SESTANKOV IPD.

Dodatne kvalifikacije RAČUNALNIŠTVO

JEZIKI

AUTOCAD

WORD

SKETCHUP

ANGLEŠČINA

PHOTOSHOP

POWERPOINT

RHINOCEROS

NEMŠČINA

ILLUSTRATOR

PROJECT

ARCHICAD

HRVAŠČINA

INDESIGN

AVAPLAN

3DS MAX

SLOVENŠČINA


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO V ZAGREBU DIPLOMSKO DELO, ŠTUDIJSKO LETO 2012/13

Avtobusna postaja v Krapini LINEARNO RAZVITA ZGRADBA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE V KRAPINI (HRVAŠKA) S SVOJIM SLOJEVITO RAŠČENIM VOLUMNOM ŽELI USTVARITI DOLOČENO TOPOGRAFIJO. STROGO RAZVITA GEOMETRIČNA KONSTRUKCIJA VZPOREDNO USTVARJA NOTRANJI IN ZUNANJI PROSTOR S SVOBODNIM OBVIJANJEM OVOJNICE FASADE OKOLI OKOSTJA. S TAKO RAZDELANOSTJO VOLUMNA DOSEŽE KLASIČNA STEKLENA FASADA Z IGRO SVETLOBE IN SENCE UČINEK PLASTIČNOSTI. NA LOKACIJI SE JE ZARADI NEOGIBNEGA VPLIVA OKOLIŠNIH ZAGORSKIH BREGOV, DVOKAPNIH STREH IN AVTOHTONIH GRADIV POSKUŠALO DELOVATI KONTEKSTUALNO. ZATO SE IZ TRIANGULIRANE KONSTRUKCIJE LOGIČNO DVIGAJO TRIKOTNE STREŠNE PLOHE, KI USTVARJAJO ZANIMIVO IGRO Z NARAVNIM OZADJEM IN OMOGOČAJO VPAD SVETLOBE.


TERASA

SASTANCI

KUH

SPR

GARD

URED

KUH

SPR

GARD

KUH

SPR

GARD

URED

TRGOVINA

ATRIJ

LIFT

ULAZNI PROSTOR

nadtemeljni zidovi temeljne trake

PODZEMNA GARAŽA

ODMOR

UREDI

TISAK


VANJSKI ULAZ U GARAŽU ventilacijski otvor


TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN ŠTUDENTSKA IZMENJAVA, ŠTUDIJSKO LETO 2011/12

Urbanistično projektiranje OBMOČJE OBERSENDLINGA (ČETRT V MÜNCHNU) IMA ZNAČAJ MONOFUNKCIONALNEGA OTOKA ZNOTRAJ MONOFUNKCIONALNE OKOLICE IN JE ZATO PRECEJ NEATRAKTIVEN. CILJ JE DOSEČI PREPLETENOST OBERSENDLINGA Z OKOLICO, DOSEČI GOSTOTO IZGRADNJE IN AKTIVNOSTI TER OKREPITI NJEGOVO PRIVLAČNOST. PRI TEM SVA SE OSREDOTOČILI NA TRENUTNO NEIZGRAJENE POVRŠINE (VEČINOMA OB ROBOVIH DOSEGA NAČRTA) KOT NA KRAJ ‘VSTOPA’ ZUNANJIH STRUKTUR V OBERSENDLING IN OBRATNO. IZ STRATEGIJE PREPLETENOSTI OBERSENDLINGA IN OKOLICE JE IZŠLA TUDI NOVA TIPOLOGIJA GRADNJE. SPOJILI SVA TIPIČNO STANOVANJSKO TIPOLOGIJO (TOČKASTA STRUKTURA VEČNADSTROPNIH STAVB) IN INDUSTRIJSKO TIPOLOGIJO (PROIZVODNE HALE). NOVA TIPOLOGIJA DOPUŠČA RAZLIČNO NOTRANJO ORGANIZACIJO.


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SOZIALHILFE SPORTZENTRUM

KUNSTLERATELIERS

BÜROS

GEWERBE- / EVENTHALLE

BIO-LADEN MEDIATHEK / BIBLIOTHEK

SLOW FOOD RESTAURANT

BÜROS

KULTURZENTRUM HOTEL

REHABILITATION ÄRZTEZENTRUM

KINDERGARTEN

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN ŠTUDENTSKA IZMENJAVA, ŠTUDIJSKO LETO 2011/12

Ureditev interierja kapele v študentskem domu KLASIČNO VZDOLŽNO ORIENTACIJO SE SPREMENI, DA BI SE UBLAŽILO OBSTOJEČO STROGOST PROSTORA. OBOKANI STROP JE TIPIČNI ELEMENT SAKRALNIH PROSTOROV, LE DA JE V TEM PRIMERU DELOVAL SAMO KOT POKROV BREZ POVEZAVE Z OSTALIM PROSTOROM. V IDEJNI REŠITVI SEVERNI IN JUŽNI ZID SKUPAJ Z OBOKOM TVORIJO ENO ‘LUPINO’. VSI ELEMENTI OPREME PREDSTAVLJAJO JASEN VOLUMEN – ALI SO VGREZNJENI V ZID KOT SESTAVNI DEL ZIDU (NIŠA ZA SEDENJE) ALI PA SO POTEGNJENI IZ ZIDU (OLTAR, AMBON). OBLIKOVANJE OLTARJA IN AMBONA PONAVLJA TEMO ‘LUPINE’ OBOKANEGA STROPA. STRANICE OLTARJA IN AMBONA DELUJEJO KOT KONTINUIRANA POVRŠINA, BOČNE STRANICE PA SO VGREZNJENE. PROJEKT SE RAZDELA VSE DO DETAJLOV OPREME V MERILU 1 : 1.


ambon, niša za sklupturu

oltar, niša za sjedenje

.5

2.5

3.5

1

1

3.5 44 2.5 1

pozicija odlaganja knjige (razlika u debljini drva 1cm)

10

67 0.2

15

otklopni element

1

3.5

3.5

fuga (1 cm)

1

12.5

52 3.5

drvo: tisovina (ili breza) lamelirano drvo 33 mm furnir 2 mm srednji sjaj glatka površina

10 2.5 1 20

15

1

fuga (1 cm)

90

135

115

2

drvo: tisovina (ili breza) lamelirano drvo 33 mm furnir 2 mm srednji sjaj glatka površina

• •••

• •••

3.5

razmak od poda (1 cm)

1

12

razmak od poda (1 cm)

35

55

120

oltar, tabernakul


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO V ZAGREBU ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE, ŠTUDIJSKO LETO 2010/11

Arhitekturno oblikovanje šport+ NAČRTOVANI POSEG V PROSTOR IZVIRA IZ TEZE, DA JE V DELU BIVŠEGA INDUSTRIJSKEGA PROSTORA (MLINI IN SILOSI), KI JE ŽE ZELO IZGRAJEN, MOGOČE DOSEČI MAKSIMALNO ZGOSTITEV. PROSTOR PONUJA DOŽIVETJE ČISTIH LIKOV IN VOLUMNOV NA PRAZNEM OZADJU. VSAK NOVI ELEMENT NAD RAVNJO POVRŠINE POMENI POSEBNO ENTITETO IN SE VKLAPLJA V ŽE OBSTOJEČI SISTEM VOLUMNOV / LIKOV IN S TEM PRISPEVA K USTVARJANJU NOVIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV IN MEDPROSTOROV. MAKSIMALNI GOSTOTI GRADENJ V ZAHODNEM DELU KOMPLEKSA NASPROTUJE MINIMALNA GOSTOTA V VZHODNEM DELU. POSEBNA OBLIKA VSEH ŠTIRIH ZGRADB JE PRIDOBLJENA Z OBLIKOVANJEM BETONSKIH STREH (OKULUSOV) GLEDE NA RASTER NOSILNE KONSTRUKCIJE. TE OBLIKE SE NASLANJAJO NA ZAČETNO TEZO IN DODAJAJO ‘VERTIKALNO GOSTOTO’ TISTI, KI JE DOSEŽENA ŽE S TLORISNO RAZPOREDITVIJO NOVO PLANIRANE GRADNJE.

MAX VS MIN

MAX VS MIN


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO V ZAGREBU ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE, ŠTUDIJSKO LETO 2010/11

Urbanistično načrtovanje NALOGA VKLJUČUJE RAZISKAVO STIČNIH POVRŠIN OB POMEMBNIH MESTNIH PROMETNIH SMEREH, NAMESTITEV POSTAJALIŠČA MESTNE ŽELEZNICE, PROGRAMIRANJE TEGA URBANEGA OBMOČJA IN REKONSTRUKCIJO NEZADOVOLJIVO UPORABLJENEGA PROSTORA. VODILNI MOTIV UREDITVE URBANISTIČNO PODROBNO RAZDELANEGA DELA ZAJEMA JE GLAVNA PROMENADA, KI PREDSTAVLJA PEŠ ZALEDJE ZA HEINZELOVO ULICO, KI NI PRIMERNA ZA PEŠCE. Z URESNIČITVIJO PEŠ POVEZAV TAKEGA TIPA POSPEŠUJEMO INTENZIVNOST UPORABE PREUREJENEGA PROSTORA KULTURNEGA CENTRA “STARE KLAVNICE”, KAR PODPIRA NJENO KOMERCIALNO PREUSMERITEV IN URBANISTIČNO VREDNOST. SPREHAJALIŠČE SE NEPOSREDNO POVEZUJE Z NOVO PLANIRANO ŽELEŽNIŠKO POSTAJO, VSEBINSKO PA JO DOPOLNJUJEJO PROSTORI KOMERCIALNE NAMENE DVEH ZGRADB, KI PREDSTAVLJATA NJEGOVO GLAVNO PROČELJE.


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO V ZAGREBU ŠTUDIJ 1. BOLONJSKE STOPNJE, ŠTUDIJSKO LETO 2008/09

Poslovna zgradba / Center za človekove pravice ZGRADBA JE KONCIPIRANA TAKO, DA V CELOTI ZAPIRA BLOK. ZGRADBA V TLORISU IN PRESEKU “POKA” IN S TEM USTVARJA TRG, POUDARJA KRAJ VSTOPA, USTVARJA OSREDNJE SKUPNE VEČNADSTROPNE PROSTORE. TO SE BERE TUDI NA FASADI Z IZBIRO MATERIALOV (KOMBINACIJA BOLJ ALI MANJ PROZORNIH MATERIALOV). ZGRADBA JE RAZDELJENA NA DVA DELA: - DINAMIČNI PROSTOR V SREDINI, RAZVIDEN, Z JAVNIMI VSEBINAMI (MULTIMEDIJSKA KNJIŽNICA NA KASKADAH, KONGRESNA DVORANA, CAFE BAR, RAZSTAVNI PROSTOR) - STATIČEN IN ZAPRT PROSTOR V PREOSTALI ZGRADBI, ZAVAROVAN, PREDVIDEN SAMO ZA DELO, Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI DELOVNEGA VZDUŠJA (CELICE V SEVERNEM DELU, OPEN-SPACE V JUŽNEM).


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO V ZAGREBU ŠTUDIJ 1. BOLONJSKE STOPNJE, ŠTUDIJSKO LETO 2008/09

Osnovna šola V SREDINI ŠOLE SE NAHAJA VEČNAMENSKI PROSTOR VIZUALNO POVEZAN S ŠPORTNO DVORANO V KLETNI ETAŽI. UČILNICE SE NAHAJAJO V NADSTROPJU, PRI ČEMER LEŽI TRAKT UČILNIC ZA PREDMETNI POUK POSTRANI TAKO, DA JE VERTIKALNA KOMUNIKACJA ZNOTRAJ TEGA KRILA ZGRADBE ZAGOTOVLJENA S KLANČINO. VZHODNI DEL ZGRADBE JE DVIGNJEN NAD TEREN. TAKO NASTALI NADKRITI ŠOLSKI TRG TUDI POUDARJA GLAVNI VHOD V ŠOLSKO ZGRADBO. TRAKTI RAZREDNEGA IN PREDMETNEGA POUKA SO V OBLIKI ČRKE L IN V NJUNEM TEŽIŠČU LEŽI PROSTOR BIBLIOTEKARSKO INFORMACIJSKEGA CENTRA. NA TERASI, KI JE POHODNA STREHA NAD ŠPORTNO DVORANO IN VEČNAMENSKIM PROSTOROM, JE MOŽNA ORGANIZACIJA POUKA NA PROSTEM.


TUCHER BERATENDE INGENIEURE, MÜNCHEN TEHNIČNA SODELAVKA, LETO 2013

Obnova hotela Marriott SODELAVKA VODJE GRADBIŠČA: NADZOR IN USKLAJEVANJE IZVEDBE, NADZOR IN PRILAGAJANJE TERMINSKEGA PLANA GRADBIŠČA, DOKUMENTIRANJE NAPREDKA GRADNJE, PREVERJANJE RAČUNOV IN KONTROLA STROŠKOV, PRIMERJAVA RAČUNOV S POGODBENIMI VSOTAMI VKLJUČNO Z DODATNIMI STROŠKI, SODELOVANJE PRI PRIMOPREDAJI, ODKRIVANJU NAPAK IN SPREMLJANJU NJIHOVEGA ODPRAVLJANJA.


TUCHER BERATENDE INGENIEURE, MÜNCHEN TEHNIČNA SODELAVKA, LETO 2013

Dogradnja Porsche salona - SODELOVANJE PRI IDEJNI REŠITVI FASADE PORSCHE AVTO SALONA: RAZVOJ KONCEPTA S PREGLEDOM ALTERNATIVNIH REŠITEV IN IZDELAVA IDEJNEGA PROJEKTA




Ljudmila Klasic PORTFOLIO slo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you