Page 1

številka 26, junij 2019

brezplačni izvod

vroči mikrofon ZLATA BONITETA ODLIČNOSTI stran 4

informativna oddaja podjetja MIKRO+POLO

nagradna križanka manualna terapija stran 48

UVAJAMO NOVOSTI stran 12

megafon

POČITNIŠKO DELO stran 26

poslušajte nas online


MIKROFON | informativna oddaja podjetja Mikro+Polo | številka 26, junij 2019 | izdajatelj: Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška 22, Maribor | T: 02 614 33 00 | F: 02 614 33 20 | E: mikrofon@mikro-polo.si | W: www.mikro-polo.si | uredniški odbor: Breda Majcen, Mirjana Mladič, Darin Geržina, Marko Hanc, ob pomoči avtorjev člankov | tisk: Tiskarstvo Črnčec, Maribor | naklada: 150 izvodov | prispevki, vprašanja, predlogi in pripombe: mikrofon@mikro-polo.si | besedila niso lektorirana.

megafonček 9. julij

Vojko Kunstl 1 leto v MIKRO+POLO

Andreja Zimič 27 let v MIKRO+POLO

10. julij

Rojstni dan Tanja Marhold

Maja Kramberger 17 let v MIKRO+POLO

14. julij

Rojstni dan Boštjan Klemenčič

Matjaž Friedl 14 let v MIKRO+POLO

15. julij

Tina Kšela Podgornik 23 let v MIKRO+POLO

Domen Šmigoc 11 let v MIKRO+POLO

16. julij

Rojstni dan Deja Lorger

JUNIJ

1. junij

Andrej Ježovnik 7 let v MIKRO+POLO Matjaž Babič 7 let v MIKRO+POLO

21. julij 22. julij

Rojstni dan Alen Ćosić

Jan Robin 2 leti v MIKRO+POLO

24. julij

Rojstni dan Domen Šmigoc … NIKOLI VEČ 49 AVGUST

Rojstni dan Anja Uršič

1. avgust

Rojstni dan Aleksandra Peharda 4. junij 9. junij

10. junij

Arijana Suljagić 9 let v MIKRO+POLO

Mirjana Mladič 2 leti v MIKRO+POLO

Alen Ćosić 9 let v MIKRO+POLO 2. junij

Rojstni dan Jan Robin

Matic Košir 2 leti v MIKRO+POLO Jani Roškar 2 leti v MIKRO+POLO

Rojstni dan Luka Dobaj … NIKOLI VEČ 29

2. avgust

Rojstni dan Andrej Ježovnik

Rojstni dan Anja Vajnhandl

3. avgust

Rojstni dan Miha Završnik

Rojstni dan Damjan Zupanič

6. avgust

Rojstni dan Mojca Beranič

Rojstni dan Mojca Nedog

9. avgust

Rojstni dan Franc Hercog

Rojstni dan Jure Mlakar

11. avgust

Rojstni dan Andrej Krajnc

Vid Kološa 1 leto v MIKRO+POLO

12. avgust

Rojstni dan Zlatka Nikl

13. junij

Rojstni dan Matic Košir

15. junij

Aljaž Grlica 3 leta v MIKRO+POLO

16. junij

Tina Hohnjec 1 leto v MIKRO+POLO

18. junij

Rojstni dan Bogomir Dreier

20. avgust

Branko Zorec 31 let v MIKRO+POLO

21. junij

Rojstni dan Jani Roškar

24. avgust

Rojstni dan Jan Veselič

23. junij

Rojstni dan Boris Grobelnik

25. avgust

Dejan Lekić 12 let v MIKRO+POLO

26. avgust

Rojstni dan Peter Senegačnik

JULIJ 1. julij

Rojstni dan Drago Tutek Ružica Premzel 6 let v MIKRO+POLO

17. avgust

27. avgust

Rojstni dan Damijan Mali Rojstni dan Nataša Kodra Rojstni dan Branko Arnuš

Rojstni dan Saša Popović Daniel William Beckler 1 leto v MIKRO+POLO

5. julij

Rojstni dan Nathalie Stupar

28. avgust

Rojstni dan Breda Majcen

7. julij

Anita Ivič 1 leto v MIKRO+POLO

31. avgust

Rojstni dan Branko Predikaka

o mikrofonu

članek; morda si nominiran-a ravno ti.

ga, pravnika, strojnika, živilskega tehno-

loga; skratka vse od A do Ž. MIKROFON je dvomesečnik, ki izide de- Imaš vprašanje za strokovnjaka, si v dileseti delovni dan v mesecu; v koledarskem mi, potrebuješ nasvet? V našem podjetju Svoje ideje, članke, predloge, mnenja, letu bo predvidoma izšlo šest številk. je zaposlenih ogromno strokovnjakov z pohvale, komentarje, vprašanja ipd., Avtorji člankov v rubrikah GOLA V ETRU, različnih področij, ki ti morda lahko po- lahko kadarkoli oddaš v enega od nabiTERENSKI MIKROFON in MIKROVA- magajo. Zaposlujemo vsaj enega arhi- ralnikov z napisom MIKROFON - prvi se LOVKA so za pisanje člankov nominirani. tekta, biokemika, biologa, biotehnologa, nahaja pri vhodu za zaposlene v upravSistem nominacij pomeni, da avtor aktu- ekonomista, elektrotehnika, farmacev- ni stavbi, drugi pa pri vhodu v skladišče. alnega članka določi oziroma izbere so- ta, geografa, gradbenika, informatika, Prav tako pa nam lahko pišeš na elekdelavko ali sodelavca za naslednjo izdajo kemijskega tehnologa, kemika, lesarja, tronski naslov mikrofon@mikro-polo.si. MIKROFONA. Zato pozorno preberi vsak medijskega komunikologa, mikrobiolo- Veseli bomo vsakega pisma.

2

junij 2019


intro

Važno je

sodelovati IN zmagati

N

a zadnji majski dan, petek, 31. maja, smo se vsi zbrali pred turistično kmetijo Černe v Razvanju na teambuildingu (več o dogodku je zapisala Mirjana na straneh od 6 do 10). Ko sem nas (vas) opazoval pri formiranju timov in odločitvi, kaj boste počeli, sem se pri sebi samo nasmehnil. Sami individualisti, vsi zelo inteligentni, nobenega "kimavčka" … Sami pametni in vsak zase ve, kaj je najbolje. Določeni timi so se dogovorili, nekateri so se pregovarjali kaj naj delajo, v nekaterih ste začeli delati kar vsak po svoje. Čisto isti so, kot vsak dan v firmi … so bile moje misli. Le kaj bo nastalo danes … In seveda je nastal odličen rezultat. Kot nastane vedno, ko Mikropolovcem vržeš kost, da jo … Ne, ne, ne oglodamo je. Mikropolovci znamo stopiti izven okvirjev in iz kosti narediti vrhunski izdelek. In če k tej kosti dodaš še malo tekmovalnosti, ki je med nami ne zmanjka, so nad rezultati presenečeni tudi organizatorji dogodka. Ja, videlo se je, da bi naši sodelavci najraje tekmovali ena na ena, a ker gremo vedno na zmago, je bilo znotraj timov vseeno potrebno dobro sodelovati. O izdelkih, ki so na koncu nastali izpod vaših rok, pa s(m)o vsi govorili samo v presežnikih; tako je čisto vsaka igrača zmagala. Tisti petek ste bili v ekipah

pomešani po spolu, izobrazbi, starosti, znanju in oddelkih. Dokazali ste najpomembnejše sporočilo teambuildinga - SODELOVANJE. In ker ste sodelovali, so vaši izdelki ZMAGALI. Vsega zgoraj navedenega se ob rednem delu premalokrat zavemo. Prevečkrat tekmujemo, kot individualisti, ki vsak veselo obdeluje svoj vrtiček in nikogar ne spusti zraven. Niti z nasveti, kaj šele z orodjem. Vsakemu se svoje delo zdi najpomembnejše in vsak zna svoje delo najboljše opravljati. Pa je temu res tako? Kot direktor sem se obdal s približno 115 strokovnjaki (kolikor vas je danes zaposlenih). Vsak od vas - strokovnjakov - pokriva področja, o katerih sam ne vem veliko. Ker sodelujemo, ker se zavedam, da vas moram poslušati (saj sam nisem najpametnejši), nam je uspelo MIKRO+POLO ponesti v neko novo, višjo dimenzijo. Ne bi bilo lepo, če bi tudi vsak od vas začel poslušati in sprejemati ideje sodelavk in sodelavcev kot dobronamerna dejanja? Če bi se vsak zavedel, da ne ve vsega in da smo samo skupaj pametnejši in s tem posledično močnejši? Zavedati se moramo, da smo različni, da smo drugačni. Tako, kot v naravi ne najdemo dveh stvari, ki sta identični, tudi med nami ni dveh enakih. Vsak je drugačen od drugega in ta drugačnost

Marko Podgornik

nas bogati, saj ravno zaradi drugačnosti vsak od nas zna nekaj drugega in ima drugačen pogled. Če začnemo to drugačnost izkoriščati s sodelovanjem na vsakodnevni bazi, bomo, kot povzeto v naslovu, zmagali. Da smo res na poti do zmage, dokazujejo naravnost odlični rezultati prvega polletja letošnjega leta, ki pa nas naj ne uspavajo! Danes je 18. junij 2019, trenutno imamo 8,8 mio EUR prihodkov (ocena za 31. 6. 2019 je 9,3 mio EUR); prvih šest mesecev 2018 smo imeli 7,2 mio EUR prihodkov. Prihodki pridno rastejo na vseh področjih. Ste mislili, da sem vam decembrski del regresa obljubil s figo v žepu? Če bomo tako nadaljevali, bomo letošnji plan seveda dosegli. Naj vas spomnim še, da smo sprejeli sklep, da bomo do konca leta postali ODLIČNI v naši storitvi in da bodo drugi o nas govorili samo v superlativih. Dokazali smo si, da pri sestavi mozaika šteje vsak kamenček; in ne samo da šteje, prekleto pomemben je. Zato bomo čisto vsak kamenček loščili tako dolgo, da se bo svetil kot najbolj svetleč diamant. Naj končam tokratni uvodnik z mislijo golih v etru - Tine in Darina: malo se nasmejte, življenje teče zelo, zelo hitro. Želim vam čim več zmag (in lep dopust). junij 2019

3


vroči mikrofon

BISNODE

Zlata boniteta odličnosti

Marko Podgornik

Kdo je BISNODE? Švedska družba BISNODE je specializirana za visokokakovostno poslovanje, bonitete in informacije o trgih, ki podjetjem pomagajo sprejemati pametne odločitve. Z 2.400 zaposlenimi delujejo v 19 evropskih državah in s pomočjo strateškega partnerja Dun & Bradstreet dostavljajo tako lokalne kot globalne kakovostne podatke podjetjem, vladnim agencijam, organizacijam in občinam. (povzeto s spletne strani BISNODE)

Z

lata boniteta odličnosti je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto

podjetja skozi daljše obdobje - med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto

njujejo stroge kriterije za doseganje izredno nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih

odličnosti, predstavlja najbolj zanes-

dvanajstih mesecih.

ljiv, kredibilen in nizko tvegan po-

slovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in Zlata boniteta odličnosti temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in

Metodologija za določitev bonitetne ocene odličnosti temelji na statističnih modelih, ki napovedujejo verje-

stečaj, prisilno poravnavo ali likvi-

tnost stečaja, izbrisa in blokade v

dacijo (< 0,08 % verjetnost),

prihodnjih dvanajstih mesecih poslo-

 izbris

drugimi poslovnimi partnerji.

METODOLOGIJA

subjekta iz poslovnega regi-

vanja gospodarskega subjekta.

stra (< 0,81 % verjetnost),

Statistični modeli so bili zgrajeni na

blokada transakcijskih računov su-

podlagi finančnih kazalcev poslovanja

bjekta več kot 60 dni nepretrgoma

gospodarskih subjektov (zadolženost,

oziroma več kot 90 dni pretrgoma

likvidnost, uspešnost in učinkovitost)

(< 0,41 % verjetnost).

za zadnja tri leta ter na podlagi negativnih dogodkov (stečaj, izbris, bloka-

uspešno poslovanje podjetja v nas-

Gospodarski subjekti z zlato bonite-

lednjih dvanajstih mesecih. Podjetja

to odličnosti AAA imajo kar 91 % ver-

z zlato boniteto odličnostjo poslujejo

jetnost, da boniteto odličnosti ohra-

Finančni kazalniki so bili, za ustreznej-

z nadpovprečnimi rezultati ter izpol-

nijo tudi v naslednjem letu.

šo primerjavo doseženih vrednosti

4

junij 2019

da) v izbranem obdobju.


med subjekti, normirani glede na velikost sredstev ali celotnih prihodkov. Rezultati statističnih analiz so pokazali, da imajo subjekti z relativno

Iskrene čestitke!

nižjim deležem dolga v financiranju manjšo verjetnost, da bodo v naslednjih 12-ih mesecih zabeležili stečaj, izbris ali daljšo blokado TRR računov. NAMEN CERTIFIKATA S certifikatom si utrdite ugled med obstoječimi strankami in partnerji ter v širši poslovni javnosti. Uporabite ga lahko kot dodatno referenco na sejmih, pri javnih razpisih in pridobivanju novih poslovnih partnerjev. Bonitetna odličnost je tako potrditev dosežkov podjetja in zagotovilo strankam ter poslovnim partnerjem o uspehu, verodostojnosti in zanesljivosti

Spadate med top pravne subjekte v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo z najvišjo oceno bonitetne odličnosti! Zaupanje in verodostojnost sta danes redki lastnosti. Glede na preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na okolje, je danes težko najti zaupanja vreden poslovni subjekt. Imetniki certifikata bonitetne odličnosti so eni redkih poslovnih subjektov, ki se lahko pohvalijo z oceno in to povedo vsem svojim poslovnim partnerjem, s katerimi že ali pa šele nameravajo sodelovati v prihodnje. Kaj je bonitetna ocena odličnosti? Bonitetna ocena odličnosti je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Najvišja ocena poslovnega subjekta, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. Zakaj je pomembno, da pridobite certifikat bonitetne odličnosti? V mednarodnem okolju je omenjeno certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev. Hvala še enkrat za vaš prispevek, verodostojnost in zaupanje, ki ga vnašate v slovensko poslovno okolje.

podjetja. Bonitetno oceno odličnosti imajo le

S prijaznimi pozdravi,

najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave in

Milan Dragić Generalni direktor Bisnode d.o.o.

kakovosti izdelkov ter storitev. 23, 2 % podjetij na trgu je bonitetno odličnih, kar vaše podjetje uvršča v sam vrh najboljših pravnih subjektov v Sloveniji (za

BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana, Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 1786393, ID št. za DDV SI27086461, Osnovni kapital: 8.763,00 EUR

informacijo: le 1,5 % podjetij v Sloveniji dosega zlato bonitetno odličnost). Certifikat bonitetne odličnosti (Creditworthiness rating excellence) je uveljavljen tudi v mednarodnem okolju in zato še posebej primeren za podjetja,

način si podjetja dodatno utrjujejo

pustom na celoten nakup preko Mar-

svoj ugled ter zaupanje v domačem

keta.

in tujem poslovnem okolju. Imetniki

Prvič, odkar obstaja ime MIKRO+PO-

certifikata si tako pridobijo dodatno

ki poslujejo ali želijo poslovati s tujino.

zaupanje poslovnih partnerjev.

Bonitetna odličnost je evropsko prizna-

O tem dosežku smo s ponosom že

na referenca finančnega poslovanja

obvestili tudi naše poslovne partnerje,

podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja.

in sicer smo poslali simpatičen mailing, s katerim smo našim kupcem

V mednarodnem okolju je certifici-

predstavili naš dosežek in jih obenem

ranje že uveljavljena praksa in na ta

nagradili še z dodatnim 10 % po-

LO, nam je torej uspelo osvojiti ZLATO. Na osvojeno priznanje, ki je rezultat trdega in poštenega dela vseh nas in ki dokazuje, da imajo interesi podjetja prednost pred interesi posameznikov, sem izredno ponosen. Tako kot na vse vas; saj veste, samo skupaj zmoremo. Če si dober, si dober … junij 2019

5


vroči mikrofon

Reciklirali in bobnali smo

za boljše timsko delo in boljše medgeneracijsko sodelovanje

Mirjana Mladič

Letošnji teambuilding je bil obarvan sodelovalno, ustvarjalno, razigrano … bil pa je tudi del projekta ASI, vsaj v delu: udeležbo sodelavcev, ki so vključeni v ta projekt, bomo skupaj z delavnicama, na katerih smo obravnavali značilnosti generacij in pomen timskega dela, timskih vlog na delovnem mestu, financirali iz tega projekta.

K

ako smo zastavili teambuilding? Gremo lepo po vrsti: v petek, 31. maja, smo se ob pol devetih zjutraj zbrali na

kmetiji Černe v Radvanju. Skupine so bile znane, določili smo 9 skupin po 10 članov. V posamezni skupini so bili pripadniki vseh generacij, ki se srečujejo na delovnem mestu: X, Y, nekaj pa nas je bilo tudi še baby-boomerjev ali otrok obilja. Nekaj mlajših pripadnikov generacije Y se že spogleduje tudi z značilnostmi generacije Z, kar je značilno tudi za druge - "mejni" letniki katere koli generacije (+/- 5 let) so lahko po vedenju bližji generaciji, na katero mejijo, kot pa tisti, v katero spadajo. Drugo pravilo oblikovanja skupin je bilo, da so mešane po spolu - torej približno pol žensk in pol moških. 6

junij 2019

Kako si sledijo generacije in kakšna je struktura po generacijah v Sloveniji 1 1

Vsi grafični prikazi so del predstavitve na delavnicah, ki jih je izvajal Lopis, s.p. - Bojan Krajnc in Živa Veingerl Čič


Tretje pravilo pa je bilo, da so skupine čim bolj mešane po sestavi - torej iz različnih oddelkov, po možnosti iz ljudi, ki se med seboj ne poznajo najbolje. Ker smo želeli na licu mesta opazovati vse faze oblikovanja timov, udeleženci niste točno vedeli, kaj boste počeli - razen, da bomo uporabljali recikliran material, ki smo ga zbirali kak teden prej. Naše delo sta opazovala

niso preveč trpeli), drugi so takoj izbi-

lahko, če bi želeli, "skregali", kaj želimo

rali material, ki ga ni bilo ravno neo-

izdelati (pa se nismo), da v procesu

mejeno, tretji so skicirali načrt. Nekaj

izdelave naredimo kakšno napako (pa

smeha je bilo že na začetku, ko smo

jih je bilo zelo malo) in jo še pravi čas

preizkušali "orodje" in sponke Make-

popravimo. Po naši dobri stari navadi

Da nismo bili lačni in žejni, so poskr-

do, ki smo jih dobili na voljo, a smo

smo pretežno "padli noter". Izdelek

beli naši vodje in direktorji, ki so prev-

hitro ugotovili, da zadeva deluje.

je nastajal, vsak je z idejami prispeval

dva strokovna opazovalca, Bojan in Živa, ki sta po teambuildingu tudi izvedla delavnici iz medgeneracijskega sodelovanja in timskega dela.

zeli nalogo strežbe; da so dan brez nas zdržali tudi naši kupci, pa smo vsi nastavili avtomatska obvestila na mailih, na telefonih, v Marketu in na spletni strani. In da smo jih povsem potolažili, so lahko ta dan na Marketu s promocijsko kodo Zlati petek kupovali z 10-odstotnim popustom- to je bilo naše darilo ob v istem tednu prejeti AAA zlati boniteti.

Že po polovici ure so izdelki začeli dobivati svojo obliko. Nekateri so jih barvali sproti, drugi na koncu, ko so bili

k njegovemu razvoju, obliki, podrobnostih - in pri tem smo se odlično zabavali.

že sestavljeni. Po dobri uri smo bili že

Pika na "i" so bile predstavitve. Od

skoraj pri koncu - no, vsaj nekateri -

ene do druge so bile bolj duhovite,

in smo potem dobre tričetrt ure "pilili"

igrive, profesionalno zabavne, spro-

podrobnosti in dodajali malenkosti,

ti smo Zlatku "naročali" glasbo, ki je

ki so na koncu delale razliko pri oce-

ustrezno dopolnila naše izvajanje.

njevanju. Lahko rečemo, da nam je

Spet je bilo obilje smeha, navijanja,

organizator dal dovolj časa, da bi se

ploskanja … pa tudi ocenjevanja. Na

IZDELAVA IGRAČ IZ RECIKLIRANIH MATERIALOV Okoli devetih, po kavi in jutranjih prigrizkih, smo začeli zares: izvajalci Anja, Borut in Jernej so nam pojasnili naše naloge: v skupini določiti vodjo, izbrati, kateri izdelek oziroma igračo želimo izdelati, se uskladiti z drugimi skupinami in potem v približno dveh urah svojo zamisel tudi uresničiti. Na koncu smo izdelke predstavili. Timi smo šli v akcijo: eni so si najprej uredili in prilagodili delovni prostor (in si modro prinesli mize, da križ in kolena

BABY BOOM

GENERACIJA X

- sodelujejo iz lojalnosti, - je vmesna generacija, so pripravljeni ki pri timskem delu in pomagati, sodelovanju posebej ne izstopa, - iščejo avtoriteto ali poskušajo biti - ob gradnji kariere avtoriteta v timu, in pridobivanja moči nimajo časa - niso pripravljeni za sodelovanje v na pravo timsko medgeneracijskih delo, saj razmišljajo timih, hierarhično. - sodelujejo le, če je res nujno in drugače ne gre.

GENERACIJA Y - je bolj pripravljena za timsko delo kot baby boom, - jih je potrebno motivirati za timsko delo in potem z veseljem sodelujejo in delajo v timu, - timsko delo je njihov način življenja.

junij 2019

7


vroči mikrofon til in se takoj prilagodil. Potem pa nov ritem. Osnova enaka, ostali dve skupini sta bili "odmev" Primoževih ritmov. Odlično smo sledili. Občutek povezanosti, uživanja ob skupnem ritmičnem udarjanju, že kar malo evforičnosti, ko nam je kaj dobro uspelo … ni kaj, tradicionalna ljudstva so vedela, kaj pomeni skupen ritem. Mi smo ga izkušali dobro uro … le kako bi bilo, če bi bil večer, tema, če bi ob delavnici po teambuildingu smo se strinjali, da je pri točkovanju odločalo

IN POTEM … TOLKALSKI DOGODEK

bobnanju goreli še ognji …? Po moje bi bilo že kar mistično. Ko sem šla v

Po vseh teh naporih si je bilo treba se-

ponedeljek na obračun, mi je lastnik

veda "privezati dušo". Za to sta pos-

kmetije Niko povedal, da ga je precej

krbela odličen golaž in obara, s katero

oddaljeni sosed spraševal, če ima In-

so nam postregli - tokrat profesionalci

dijance na obisku. Hahaha … tudi tak

Zmagal je največji izdelek (tudi ele-

s kmetije Černe. Po malici smo se še

dogodek bi bil lahko pravi izziv.

ment, ki je prinesel prednost?) - ga-

malo podružili in poklepetali … potem

silski avto, sledili sta mu dve kuhinji

pa se je zgodil Primož iz kolektiva

No, izpit za navijaško skupino smo

- ena za malčke, druga za večje otro-

The Stroj. Kdo ne pozna tega udarne-

ke. Po svoje presenetljivo, ob še toliko

ga benda z bobni in tolkali, izdelanimi

predvsem, kako podrobno je bil posamezen izdelek dodelan in kako dobra je bila prezentacija.

originalnih in spektakularnih igračah: letalih, kinu, zmaju, hišici za pse in igralu za muce … še izvajalci so bili prijetno presenečeni nad tehnično dovršenostjo in originalnostjo izdelkov, ki jih zdaj začasno lahko občudujemo na hodnikih v podjetju. Naredili smo jih toliko, da jih lahko vsaj del podarimo kakšnemu vrtcu, pa bo še vedno dovolj za našo sobico za otroke (tudi obljuba iz lanskega projekta). Še anekdota s tem v zvezi: zelenega zmaja si je Marko zaželel pod oknom v petem nadstropju, desno od dvigala. Naslednje jutro se je pri nas oglasila naša finančnica Anja: "Kaj to ste imeli mene v mislih, ko ste razporejali igrače??"

8

junij 2019

iz industrijskih ostankov? Ni čudno,

definitivno opravili z odliko. Upajmo, da bomo ta občutek enotnosti, povezanosti in sodelovanja čim bolje prenesli tudi v vsakdanje delo.

da je doživel glasen aplavz in navdušenje, ko se je predstavil.

TRETJI DEL … DRUŽINSKI PIKNIK

In smo začeli z enim ritmom … pa

Po "službenem" delu dogajanja je na-

dodali drugega, pa tretjega. Tri skupine, trije ritmi. Primož pa pred nami s taktom, s prestopanjem, ki ga je imenoval "metronom". Nad "breakom" v ritmu smo bili tako navdušeni, da smo ga namesto štirikrat ponovili

počil čas, da se nam pridružijo naši družinski člani. Novembra lani smo otrokom, ki so v okviru Unicefovega projekta "Kids take over" predlagali nekaj aktivnosti, obljubili, da bomo organizirali piknik Mikro+Polo družin.

kar osemkrat. Trikrat udariš, dvakrat

Ker smo bili zbrani skoraj vsi, vreme je

glasno zavpiješ "hej". Ker nas je začu-

bilo po celem tednu dežja kot nalašč


za uživanje na prostem, je bilo popol-

Medgeneracijske razlike smo lahko

njihovo vedenje na delovnem mestu

dansko druženje zaposlenih in njiho-

opazovali pri izbiri glasbe. Poleg Dari-

in timsko delo - kako smo delovali v

vih družin prava nadgradnja teambu-

na in Zlatka so vsake toliko otroci (ge-

timih na teambuildingu, kakšne vrste

ildinga. Trajalo je do teme. Otroci so

neracija Z, tehnologija jim je bila polo-

timski igralci smo, kaj pomenijo vlo-

uživali na napihljivih igralih, se žogali,

žena v zibelko) nastavili svoj glasbeni

ge v timu in kako oblikovati uspešne

brcali žogo ali božali nekaj prisotnih

izbor. Ob njem smo se zabavali … in ga

psov (če so lahko z nami v službi, so

kaj hitro zamenjali.

seveda dobrodošli tudi na pikniku),

time, stalne ali začasne. Diskusije so bile dinamične, zabavne, dale so nam misliti.

FOLLOW-UP DELAVNICI

Na delavnici smo opisali značilnosti

preizkušali družabno namizno igro

Dogajanje na teambuildingu smo

generacij, najprej vsak svoje, potem

Paeyball, ki je plod razvoja našega

želeli analizirati in nagraditi v de-

pa smo skupine zakrožile in so naše

Marka Hanca in njegovega tima, igrali

lavnicah, na katerih smo obravna-

badminton … ali pa samo kramljali, se

vali medgeneracijsko sodelovanje,

družili … Luštno je bilo.

značilnosti

malo starejši so vneto igrali odbojko,

posameznih

generacij,

plakate dopolnjevali predstavniki in predstavnice drugih generacij. Ugotovili smo, da nas drugi vidijo malce drugače kot mi sami sebe - tako pri značilnostih kot pri stereotipih, ki jih radi pripisujemo posameznim generacijam. Denimo, baby boomerji naj bi bili tradicionalni, togi, težko se prilagajajo spremembam, generacija X so deloholiki in nestrpni, Y (milenijci) so individualisti, vedno postavljajo sebe na prvo mesto, niso vztrajni in nimajo "zicledra", generacija Z pa ima "samozavest serijsko", vse bi radi takoj in na

Kako si sledijo generacije in kakšna je struktura po generacijah v Sloveniji

1

hitro, uspeh merijo preko števila slejunij 2019

9


vroči mikrofon  člani

tima se preko projekta bolj identificirajo z vsebino, postanejo ambasadorji,  timsko delo povezuje in s tem krepi odnose med zaposlenimi,  naučiš se spoštovati mnenja drugih. Prihodnost bo nedvomno medgeneracijska in timska, pa četudi bodo prihodnje generacije bistveno bolj samotarske in virtualne - in takšni bodo verjetno tudi timi. Pretežno. Mi, baby-boomerji in X-arji vseeno upamo, da druženje in klepet ob kavi ne bosta izumrla. dilcev na družabnih omrežjih, njihova pozornost je izrazito kratkotrajna (do 15 minut). 5 POGOJEV ZA USPEH TIMA Da bi bil tim uspešen, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji:  obstajati

mora skupen (dober) na-

men, 

opredeliti moramo specifične in jasne cilje, ki izhajajo iz namena,

tim mora biti raznolik - mix različnih sposobnosti in veščin članov tima,

dosežen mora biti močan konsenz glede tega, kdo dela kaj v timu in o načinu komuniciranja in odločanja,

 vladati

morata zaupanje in preda-

nost, ki vodita v skupno odgovornost => pripadnost. Kako pa smo opisali prednosti timskega dela na delavnici?  v

timu se porodi več idej, ki so bolj

izpiljene, saj se dopolnjujejo in nenehno izboljšujejo,  več

nalog / področij se lahko izvaja

vzporedno,  rezultat

timskega dela je praviloma

boljši, 10

junij 2019


vroči mikrofon

* Pomen IKT

* informacijsko-komunikacijska tehnologija

Andreja Zimič

Pravijo, da se, ko odpovejo komunikacije, svet tako rekoč ustavi. V bistvu ni kaj za dodati, saj smo tudi sami že bili v situaciji, ko nam je zmrznil računalnik in posledično nismo mogli delati.

V

majhnem oddelku IKT se-

lajo počasi, da zaradi preobremenje-

veda skrbimo, da je takšnih

nosti izpade sistem RT itd. Če bo vse

izpadov čim manj oziroma

po sreči, bo Janijev projekt obnove

jih drugi vsaj ne občutite

omrežja kmalu realiziran.

pri delu. A ker je naše omrežje že malo zastarelo

(predvidena

življenjska

doba naj bi bila 5 let), smo že pridobili ponudbo za obnovo aktivne omrežne

Nadalje imamo v načrtu tudi ureditev “baze znanja”, saj ugotavljamo, da so nekatere zadeve in postopki le v “glavah” posameznikov, kar pa žal ni dob-

opreme in Wi-Fi omrežja. Verjetno ste

ro. Zato bomo določene postopke do-

že opazili, da je Wi-Fi signal v podjetju

kumentirali v pisni obliki in jih arhivirali

na določenih mestih zelo slab ali pa

na intranetu, da bodo dostopni vsem,

ga sploh ni, da določene zadeve de-

ki jih potrebujemo. Isto velja tudi za

navodila uporabnikom. Seveda je načrtov o tem, kako izboljšati delovanje sistema še veliko, mogoče se o tem bolj razpiše Jani, ki ima na tem področju več informacij in znanja. junij 2019

11


vroči mikrofon

Uvajamo novosti! Počasi, a zmogli bomo … Povezanost Oddelka za obdelavo naročil in servisa

Nina Mori

Z mesecem marcem smo zaradi reorganizacije v podjetju v Oddelku za obdelavo naročil prevzeli del nalog našega servisa.

S

prevzemom (trenutno) le dela nalog, se bodo naši serviserji lahko posvetili pomembnejšemu delu -

kakovostnemu servisu in njihovi storitvi za naše kupce.

SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV Klicev več ne vežemo direktno v Oddelek servisa, prav tako kupcu več ne zaupamo direktnih mobilnih številk serviserjev na terenu, saj mu na pod-

in velikim aparati ter vprašanja postaviti glede na to, kaj želi kupec poslati na servis ali kalibracijo. V tem momentu opažamo, da so kupci še zelo navezani na določenega serviserja in imajo

lagi vprašanj maksimalno pomagamo

že same direktne številke. Sčasoma in

V Oddelku za obdelavo naročil tako

že v našem klicnem centru. Moramo

postopoma se bo ta trend obrnil, in za

počasi, a vztrajno, za Oddelek servisa

priznati, da je to za nas čisto novo po-

kupce bomo v našem klicnem centru

opravljamo nove naloge, ki zajemajo:

dročje, saj moramo ločiti med malimi

edini način stika za servisno storitev). ODDAJA SERVISNEGA ZAHTEVKA PREKO RT - CRM Vse pridobljene informacije s strani klicev kupcev preko sistema RT - CRM vnesemo in dodelimo odgovornemu serviserju, ki nato poskrbi, da je servisna storitev pravilno in pravočasno opravljena.

12

junij 2019


ODGOVARJAMO NA E-POŠTO PODPORA PREKO SISTEMA RT Vsi zahtevki, ki prihajajo na email podpora@mikro-polo.si in so namenjeni servisu, poskušamo rešiti v našem oddelku. Kupcem pomagamo z obrazci, ki morajo biti priloženi aparatu (OB 7.5-27) v primeru servisa ali kalibracije ter jim prijazno svetujemo, kako aparat poslati na naš naslov oziroma se dogovorimo za servis pri nas ali pri njih. V primeru, da kupcu ne moremo pomagati, zahtevek dodelimo odgovornemu serviserju.

da bomo te (in naloge, ki jih ima servis za nas še pripravljene) z lahkoto opravili. Ob tej priložnosti vas vabim, da več o ORGANIZIRAMO INŠTALACIJE

projektih, inštalacijah ter povezanosti

Od meseca marca vsa večja naročila

logistike in servisa preberete v nas-

in projekte, ki vključujejo inštalacijo,

lednji izdaji … Stay tuned.

vodimo pod posebno tabelo na intranetu. Po oddanem naročilu kupca in naročila pri dobavitelju še posebej bdimo nad vsemi prodajnimi nalogi, ki vsebujejo inštalacijo. Kupcu pred dobavo aparata pošljemo vprašalnik o inštalaciji, na podlagi katerega lažje organiziramo prevzem/dobavo in samo inštalacijo. Tabela je še v pripravi, prav tako pretok informacij med vsemi oddelki, ampak lahko rečem, da nam gre dobro. Vsi začetki ob uvajanju so težki. Porajajo se vprašanja, ampak vemo, da bomo s časom in trudom poskrbeli,

junij 2019

13


vroči mikrofon

Nadaljujemo tradicijo

Mednarodni industrijski sejem v Celju

Davorin Duišin

Med 9. in 12. aprilom letos smo se tradicionalno udeležili Mednarodnega industrijskega sejma v Celju. Prisotnih je bilo več kot 350 razstavljavcev in predstavljenih 900 blagovnih znamk iz več kot 30 držav.

M

industrijski

Predstavili smo pri nas novo blagov-

za varjenje, 3 % nižje cene in točke

sejem je zabeležil re-

no znamko varilnih aparatov SAF-

zvestobe. V času sejma smo vsem

kordno rast obiska, v

-FRO, ki spadajo v večjo ameriško

strankam za naročila preko Marketa

štirih sejemskih dneh

korporacijo LINCOLN ELECTRIC z več

nudili tudi dodaten sejemski popust.

ga je namreč obiskalo več kot 15.000

kot 10.000 zaposlenimi. Predstavi-

obiskovalcev, kar je nekaj več kot

li pa smo tudi naše ostale blagovne

25 % rast obiska. Dogodek je pote-

znamke: Oerlikon, GYS, Miller, Abi-

kal v sedmih razstavnih dvoranah na

cor-Binzel, Weldas in Cepro.

ednarodni

21.000 kvadratnih metrih, na okoli 350 razstavnih prostorih pa se je predstavilo kar 900 blagovnih znamk iz 32 držav sveta.

Anita Ivič, kjer je spoznala naš pro-

nove kontakte in kupce) kot tudi naši

dajni program.

dobavitelji iz Italije - Lincoln Electric, zemske - Weldas, gospod Mircea Va-

potrjujejo velik pomen le-tega v regiji.

cariu.

tora, kjer se vsaki dve leti predstavijo ključne novosti in dosežki industrije ter sklene največ novega posla v regiji. Poleg obiskovalcev iz Slovenije so bili med obiskovalci številni tujci tako iz držav balkanskega polotoka (BiH, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Romunija, Srbija) ter držav srednje in zahodne Evrope (Avstrija, Nemčija, Italija, Madžarska).

14

junij 2019

rilnih aparatov in opreme. Na dogodku

stalni kupci (seveda smo pridobili tudi

valcev in razstavljavcev, ki dodatno

ma in krepitev njegove vloge kot pros-

sejmu pa je bilo prodanih tudi več vase je predstavila naša nova sodelavka

gospod Antonino Spezzano in Nizo-

pirajo možnost za nadaljnjo rast sej-

naročila preko Marketa, na samem

Na sejmu so nas obiskali tako naši

Sejem je prejel odlične ocene obisko-

Zelo dobre razmere v industriji pa od-

Že v času sejma smo pridobili nova

Udeležba na Mednarodnem industrijskem sejmu v Celju nam veliko pomeni. Na ta način namreč ohranjamo stike z obstoječimi kupci, pridobivamo

Kot novost smo promovirali tudi

nove kupce in predstavljamo novosti.

spletno prodajo Market, na katerem

Od sejma prav tako pričakujemo večji

nudimo preko 1000 različnih izdelkov

tržni delež na slovenskem trgu.


vroči mikrofon

Strokovna praksa

v renomiranem podjetju

Zelo me veseli, da sem imel svojo strokovno prakso priložnost opravljati v tako ugledni in uspešni družbi kot je Mikro+Polo.

Z

elo me veseli, da sem imel

opravlja svoj del posla na zelo visoki

zelo prijazni, ustrežljivi in so vsekakor

svojo

prakso

ravni. Veseli me, da sem dobil novo

priložnost opravljati v tako

pripomogli, da sem se v novem okolju

izkušnjo, ki mi bo koristila pri nadalj-

ugledni in uspešni družbi

njem delu. Prvič sem se srečal z naj-

počutil prijetno.

strokovno

sodobnejšimi stroji in opremo. Rad bi

Filip Milenković, Vranjska Banja, Sr-

Moj prvi vtis je bil, da vse deluje sis-

izpostavil, da je name poseben vtis

bija, praktikant v Lab Interiorju - pro-

temsko in brezhibno. Vsak zaposleni

naredil kolektiv podjetja - vsi so bili

gram Erasmus 1

kot je Mikro+Polo.

Stručna praksa

Prevod: Mirjana Mladič

u renomiranoj kompaniji

Zelo me veseli, da sem imel svojo strokovno prakso priložnost opravljati v tako ugledni in uspešni družbi kot je Mikro+Polo.

I

zuzetno mi je drago, što sam imao

sam se prvi put

priliku, da obavim svoju stručnu pra-

jim mašinama i opremom. Želeo bih,

ksu u jednoj renomiranoj i uspešnoj

da istaknem, da je poseban utisak na

kompaniji kao što je Mikro+Polo.

mene ostavio kolektiv kompanije, jer

Moj prvi utisak je bio, da sve funkcioni-

su svi bili jako ljubazni i predusretljivi

še sistemski i besprekorno. Svaki za-

sa najsavremeni-

i svakako su doprineli, da se osećam

posleni obavlja svoj deo posla na vrlo

veoma prijatno u novoj sredini.

visokom nivou. Drago mi je, da sam

Filip Milenković, Vranjska Banja, Sr-

stekao jedno novo iskustvo, koje će

bija, praktikant v Lab Interiorju - pro-

mi jako koristiti u daljem radu. Susreo

gram Erasmus 1 junij 2019

15


gola v etru

Razgaljamo

Tino

osebna izkaznica Ime: Tina njec Priimek: Hoh ora kupcem o mesto: podp vn lo de no ut Tren čil obdelava naro nditex) ear Maribor (I B l& ul P : ev it sl Prejšnja zapo 17.6.2019 v Mikro+Polo: ve it sl po za Datum danes to: enako kot es m o vn lo de Prvo evica) september (d Rojstni dan: 6. Maribor Domači kraj: Število otrok:

Kateri so tvoji trije glavni "grehi" v Mikro+Polo?

[ Na navedene grehe se takoj izstavi direktorjev "odpustek", kar pomeni, da na grehe ne bo odreagiral. ]

greh #2

greh #1 delavci.

Hiter čvek s so

16

junij 2019

Privat klic med

greh #3 m. delovnim časo

som. ed delovnim ča

Privat sms m


in

Darina osebna izkaznica Ime: Darin na Priimek: Gerži gistics vno mesto: Lo Trenutno delo ve t representati Import-Expor o.o. slitev: Cveb d. Prejšnja zapo olo: 1.1.2005 itve v Mikro+P Datum zaposl jak sem skrbel mesto: kot di Prvo delovno kumentov za odlogo do ozorog) . december (k 24 n: da ni st oj R Maribor Domači kraj: to več ni (punčko Elo, ki 1 k: ro ot lo vi Šte že 13 let) šteje namreč

Kateri so tvoji trije glavni "grehi" v Mikro+Polo?

[ Na navedene grehe se takoj

izstavi direktorjev "odpustek", kar pomeni, da na grehe ne bo odreagiral. ]

greh #1, #2, #3 , se kar vsi tljiv želodček Ker imam obču st pri delu na nezmožno trije nanašajo noma kriv r pa je bil veči po žuru, za ka tednom kadar je med , m sa or kt re di zabavo. odredil kakšno

junij 2019

17


gola v etru

Kdo si in kaj v Mikro+Polo počneš?

bi am in zapiram (po potre Sedim pri oknu, ga odpir em, h v pisarni), tipkam, piš - glede na želje prisotni m govorim, po potrebi se telefoniram, se smejim, pijem, se sprehajam … tiho, grem na wc, jem,

ki jih prednosti/posebnosti, Katere so tvoje glavne +Polo? ozi svoje delo v Mikro izražaš/uporabljaš sk

to empatična in saj sem posledično za , bro do to je t kra liko Sem zelo čustvena. Ve j izrečenega naporno, saj včasih ka me za i bit to pa a Zn a. og 100 %. mi je mar za nekaj/nek lim povsod dati od sebe že r ke , vo gla lim be si in vzamem preveč osebno

Se spomniš kakšne an ekdote, ki se ti je zgodila v Mik ro+Polo?

a ni

T

In jaz: "Ne, to ni i glas: "Je to picerija?" šk mo i an str gi dru na Zvoni telefon in d ne, to je je picerija." Jaz: "Gospo to e, "N : on In ". olo +P picerija, to je Mikro Jaz: "Ne bo "Jaz bi naročil eno pico". ja: tra vz On . je" eri pic pomota, žal tukaj ni "A to ni kaj za laboratorij." On: dim nu po m va pa ko lah im šlo, ker nismo picerija, vilka od picerije". Odlož če jaz vidim, da je to šte ja, eri pic je to , Ja ja? piceri ober dan, dan. Kliče še enkrat: "D lep lim že za in ta mo po no slušalko, povem, da je e s pico. Bo lažje. Kakš z: "Ne gospod, dajva raj Ja ?" nja va no sta e jat da vi proda l je, da je iz Dobrave in še nekaj časa. Poveda jal tra je r vo go po In pico bi?" … i fajn nasmejali. ški. Smo se pa v pisarn je 35 let star samski mo

o Mikro+Polo ter delovn v e tv sli po za m tu da Tvoj ih l/-la (če je bilo delovn mesto, ki si ga zasede ? onološkem zaporedju) kr v ej št na jih č, ve t mes pcem.

za podporo ku 17.6.2018 - referentka

Kako vidiš tvojo vlogo pri razvoju podjetja v prihodnosti in kakšne so tvoje ambicije, vizije? in si pri tem , telefonirala, razmišljala ala pis la, ka tip eto vz za Še naprej bom še ostale. da z dobro voljo okužim je, j Cil . lje vo bre do pomagala z veliko


zaposlen kot logist an. V Mikro+Polo sem vih na in en ed ov rad ih st, včas premike Sem skromen in prepro ke blaga (uvoz, izvoz) in za mednarodne premi m rbi sk a letoma sem predobro in carinski deklarant, je ves svet. Pred dvem e išč igr je Mo aj niji. ent manager". Tako zd večjega blaga po Slove prislužil častni naziv "ev tem s si in vo" organiziral "latino zaba velikim veseljem. zabave, kar počnem z e ern int še skrbim tudi za na , organiziran in Sem načelen, odgovoren in resnih zadevah imam discipliniran … Pri delu i. so stvari narejene sprot rad red. Rad imam, da ne puščam za "konec". Če se le da, si dela nikoli

Dari Veliko jih je, ne morem

n

pa jih javno razkriti.

ventar), sem že več kot 23 let (in V podjetju Mikro+Polo aciji 2005. Začel sem na lok uradno pa od 1. januarja je m kot dijak namesto Ma na Lackovi cesti, kjer se ari. logo in druge manjše stv Podgornik skrbel za od vso za carinske postopke in Danes sem odgovoren mednarodno logistiko.

ali. aji me nikoli niso zanim ij. Titule in vodilni polož bic am do "laboratorij" malce nimam prav velikih podjetja. Morda z bese Nisem karierist in zase a razvoj "našega" zanimajo najugodnejše ekonomist, vedno me Seveda me pa zelo zanim sebe. Sem n prevoz. Z nadzorom preveč omejujemo sami in hkrati najbolj optimale dim izbrati najcenejši osti in razvoj. poti, zato se vedno tru narja za tekoče obvezn de č k temu, da ostane ve stroškov pripomorem

junij 2019

19


gola v etru

Imaš kakšno posebnost, ki je tvojim sodelavcem všeč oziroma jim gre na živce? TINA: Veliko se smejim. Morda to ni všeč tistim, ki se ne smejijo toliko. DARIN: Kaj jim gre na živce in kaj jim je všeč bo potrebno vprašati njih. Sem načelen, rad imam jasno organizacijo, morda sem zaradi discipliniranega načina dela včasih tudi neprijazen in delujem strogo, čeprav to sploh ni moj namen, želim samo dobro opraviti svoje delo. Vseeno pa si upam trditi, da je tistih, ki sem jim všeč več kot pa tistih, ki jim grem na živce.

S čim običajno pričneš tvoj dan? TINA: Če ni vikend, z budilko. DARIN: Tako kot vsak moški srednjih let grem zjutraj najprej odtočit, nato si umijem obraz, zobe, se oblečem. Potem vase natočim 3 dl tople limonade in pripravim ingverjev čaj, ki ga oba z ženo pijeva v službi.

Kaj je prva stvar, ki jo običajno narediš, ko se popoldan vrneš iz službe domov? TINA: Preoblečem se in običajno grem na trening. DARIN: Se preoblečem v trenirko, prisedem k otroku in ženi in ju vprašam, kakšen je bil njun dan …

Kateri so tvoji najbolj priljubljeni hobiji? TINA: Ples, lenarjenje ob dobri glasbi, spanje. DARIN: Nimam nekih klasičnih hobijev. Najraje se zabavam in odkrivam nove kraje sveta. Rad sem v dobri družbi, rad sem aktiven v naravi. ("štange", "štenge", tabata, hoja, tek, kolo). Rad hodim

20

junij 2019

na zahtevnejše trekinge, na vsakem potovanju vključim vsaj enega. Rad fotografiram; s tem zamrznem določen čas, prostor, dogodek, katerih se kasneje z veseljem spominjam. Kot hobi bi lahko še najbolj opredelil ukvarjanje s financami. Za prebiranje številnih "stock newsletterjev" in za "visenje" na trgovalnih platformah namenim velik del prostega časa. Z delom portfelja rad zelo tvegam, všeč mi je vznemirjenje, ki ga ob tem občutim. Tako sem za svojo zabavo zanemarljiv delničar številnih špekulativnih podjetij; različnih ameriških in kanadskih POT in drugih podjetij, kitajske "Tesle" Nio, kitajskega Netflixa Iqiyi, številnih rudnikov surovin po vsem svetu (litija, kobalta, vanadiuma) ter na desetine drugih.

Katero vrsto glasbe imaš najraje in katera je tvoja najljubša pesem? TINA: Vse, kar je kvalitetno. Nimam najljubše. Lahko povem, da mi običajno ni všeč glasba, ki se preveč vrti po radiu. DARIN: Čeprav se z glasbo nikoli nisem neposredno ukvarjal (igral inštrument), ima glasba pomembno vlogo v mojem življenju. Vsako moje potovanje vedno vključuje žure na drugih koncih sveta. Da glasbo občutim, jo vedno poslušam na glas, zelo na glas; v avtu, doma, najraje na organiziranih zabavah. Uživam skoraj ob vsej glasbi (pop, rock, blues, boogie, acid jazz, gospel, salsa, merengue, reggeton, soul, pop punk, techno, reggae, rock&roll, swing, folk). Edina glasba, katere ne razumem, je "death metal" (??). Morda je samo z mano kaj narobe. Kljub temu ne obsojam njenih privržencev, jih spoštujem. Sem velik ljubitelj elektronske glasbe; vse kar je v "house" ritmih, je zame … Disco, funk,


soul house in tech house častim na višji ravni. Zdaj, ko sem že v letih, se najbolj poistovetim s produkcijo Defected Records ter družino Glitterbox - njun lastnik Simon Dunmore je človek po mojem okusu.

Kam se najraje odpraviš na dopust in katera bi bila tvoja sanjska destinacija? TINA: Rada potujem po svetu. Všeč mi je tam, kjer je morje. Vis je otok, ki mi je zelo dobro poznan. Tam se zame čas ustavi in tam res uživam - morda je to celo moja sanjska destinacija, ker velikokrat sanjam, da sem tam.

darin razgalja tino v a me, kaj ti je

Tina, zanim ? omembnejše življenju najp

Osebna sreča - da sem

dušici in potem se vse

mirna v

poklopi.

DARIN: Uuuu, ta bo težka. Veliko lepih destinacij sem že obiskal, precej jih še je ostalo. Svojo sanjsko destinacijo še vedno iščem. "Norih" pokrajin je veliko; nikoli ne bom pozabil Salar de Uyuni v Boliviji in bele puščave v Egiptu … Drugače so mi bolj kot gore bližje obalni in topli kraji. Resnično najlepše, kar sem videl do zdaj, so Sejšeli. Vendar tam ne bi živel. Če bi moral izbrati eno destinacijo, bi verjetno izbral Filipine. Zagotovo mi je bližje "tretji svet", vse, kar odstopa od evropske mentalitete me privlači. Za žur bi seveda izbral "white island" - Ibizo. Rad obiskujem festivale in vsako leto rad grem na krajši dopust na naš vikend v "zabačeno" vasico Ravni (blizu Rabaca), kjer celo jaz berem knjige.

Kateri šport obožuješ in kdo je najljubši športnik/-ca?

Če bi bila jutri imenovan/a za novo direktorico Mikro+Pola, kaj bi takoj spremenil/a? TINA: Uvedla bi 6 urni delavnik.

DARIN: Ne obožujem nobenega športa in nimam svojega najljubšega športnika. Šport v bistvu spremljam zelo bežno, se pa z njim redno ukvarjam. Vrsto let sem igral squosh, ta šport sem včasih oboževal.

Bi želel/-a še kaj sporočiti sodelavcem?

er delaš?

V M+P rad delam, zato ima

m namen tukaj ostati še dlje

u, da smo kot podjetje dru

časa. Rad

gačni; to mi je všeč. ašanje danes ne poznam; zagotovo bi pa bila kombinacija več dejavnost i. Morda bi pristal v logisti ki kje drugje, morda bi se bolj posvetil dejavnost i doma, morda bi svojo lice nco za trženje skladov in drugih finančnih produktov dopolnil, dokonč al moj brokerski izpit in se podal v finance, morda bi se samo bolj pos vetil hobiju "trgovanju z delnicami", še več potova l in začel pisati blog. Če ne bi živel v Mariboru, kjer je ogromno idej težje izpeljati, bi morda celo raz mišljal o svojem "brandu" disco-house zab av. Z lahkoto pa sebe vidim živeti tudi nekje v toplih krajih, kjer bi vodil svo j manjši hostel. Med tednom bi tam športal, jedel ribe in pil mangov sok , med vikendi bi v svojem baru predvajal glasbo in se hladil z mojitom. Z žen o šparava denar in za svojo zabavo vedno in povsod iščem primerne lok acije. Idej, priložnosti in žel ja ne bo zmanjkalo, kaj nam bo življenje prines lo v prihodnje, pa bomo vid eli. Žal točnega odgovora na vpr

DARIN: Mochito, Capirinja in še kaj bi se našlo, v čem je primešan rum … Če bi mi jetra dopuščala, bi vsak dan popil en mochito (hec). Nazadnje sem res odličnega pil februarja v Buenos Airesu. Glede hrane; kaj pa vem, nimam se za gurmana, čeprav sem poskusil že vse mogoče - vso drobovino, tudi kobilice, bube, ščurke, škorpijone, žabo, kačo, podgano, krokodila, psa, goloba, kamelo, kitovo spermo … Jem vse, rad imam tudi sadje, morske jedi pa veliko raje vidim pečene, kot surove.

DARIN: Nič, ker je vse popolno.

ne bi delal, kj

pomagam pri soustvarjanj

TINA: Testenine in čokolada, voda.

TINA: Pole dance - Marion Crampe.

tina razgalja darina Kje bi delal, če

Tvoja najljubša jed in pijača?

TINA: Malo se nasmejte. DARIN: Dragi sodelavci, ne vem, če ste opazili - življenje teče zelo, zelo hitro. Živite in zapravljajte denar za doživetja, ne za materialne stvari. Čim več se družite in zabavajte; z družino, s prijatelji, s katerimi se počutite dobro. Nikogar namerno ne prizadenite. Bodite prijazni, strpni in naučite se odpuščati. Vsi delamo napake, nihče ni popoln. Največje bitke itak vedno bijemo sami s seboj (kaj je prav, narobe, bi, ne bi, moral bi, lahko, ne smem). Želim vam čim več zmag!

Koga nominiraš, da ga v naslednji izdaji časopisa razgalimo? TINA: NOMINIRAM Matjaža Černenška - Č-ja. DARIN: V naslednji reviji naj se prosim RAZGALI Tanja Gvardjančič.

junij 2019

21


mikroval

ljana

T Ljub K K F k is ob

iz Ljubljane veseljem gostili obisk im lik ve z o sm rilu ap V mesecu ltete za kebili predstavniki Faku so e stj go ši Na . em na Štajersk blizu" so spoznali logijo iz Ljubljane. "Od mijo in kemijsko tehno ati s kupci, s katemesto. Lepo je sodelov nas, naše delo in naše o! #FKKT rimi se dobro poznam

tako pa izgleda …  … Skype konferenca za projekt v Angoli s portugalskim

partnerjem. Izgleda vroče! #LabInterior Goes Worldwide

22

junij 2019

zdrav zajtrk o zdravih zajtrkov. Nadaljujemo s praks pogostili zaposleV mesecu aprilu smo titutu Slovenije. Vsi ne na Kmetijskem inš vsi siti! srečni, vsi zadovoljni,

ogum P a iz m la okrog

šteje

djetja je nujno preZa dolgoročen uspeh po reninjenih lastnih in seganje globoko zako V Mikro+Polo smo družbenih prepričanj. Naš direktor Marto že večkrat dokazali. ema podjetnikoma, ko je bil skupaj s še dv vinske kleti Kozinc Davidom Kozincem iz iz podjetja Donar, in Matejem Fegušem organizirala Spirit gost omizja, ki sta ga i center Pegasus. Slovenija in podjetnišk je bilo skupno, da so Gostom okrogle mize so stopili iz začrimeli dovolj poguma, da enili zakoreninjena tanih okvirjev in sprem ovirajo uspeh podprepričanja, ki pogosto dovoljstvo zaposlejetja in zmanjšujejo za ponovno "raztural". nih. Marko je, seveda,


strokovna ekskurzija na Nizozemskem

Konec maja je Zoran na

jo na Nizozemsko, kje

še zveste kupce peljal

r smo obiskali poslovn

na strokovno ekskurzi-

e prostore podjetja Sk alar v mestu Breda. Po djetje je usmerjeno v proizvodnjo avtomats kih analizatorjev za labora torije za okolje, farma cijo, kmetijstvo ter živ ilsko industrijo. Analiza torji izpolnjujejo najvi šje standarde kakovo sti in so se izkazali za na jbolj zanesljivo in ekon omično izbiro v sodobnem rutinskem labora toriju.

direktor je ponovno kuhal amo včasih tudi Poleg Mikrovalovke im V petek, 17. maja, je gostujočega kuharja. je odločil, da nas bil to naš direktor, ki se juho "a la Marko". bo razvajal s česnovo Bila je slastna …

seminar Restek

Jaap de Zeeuw iz plinske kromatografije, čje dro po za k nja ov ok Vrhunski str eležencev iz 17 podje36 udeleženkam in ud je , ion rat rpo Co k ste podjetja Re nanja in reševanje dstavil najnovejša spoz pre tja dje po ga še na tij na sedežu smehi ob koncu . Njihovi zadovoljni na ev orc vz zi ali an in vi težav pri pripra romatografija rja so povedali vse. #k celodnevnega semina

podelitev nagrade za natečaj Kemija

je zakon!

nagrado zmai bon oziroma glavno riln da l da pre je bin Ro Jan kon. Čestitke natečaja #KemijaJeZa eo vid ga nje oš let m govalce ibarja Stari trg šole heroja Janeza Hr e vn no Os iz em olc devetoš ah Olimia! ov na kopanju v Term pri Ložu in veliko užitk

malica iz mikrovalovke Tokrat nam je odlično in nekoliko posebno

jed s francoskim pridihom skuhala Nat-

halie, ki se je res dob-

ro odrezala. Všeč nam

je, da nas sodelavci tako kulinarično raz-

vajajo …

junij 2019

23


mikroval tnikov

podje u s e r g n o .k ktor na 8

dire

s ki dan z veseljem delil je Marko na prvi junijs LO PO O+ KR MI v o ks sni HRM pra kov v Portorožu. Pono i 8. kongresa podjetni žil ele ud se so ki ki, podjetni ijo prakse ravnanja z oziroma s predstavitv m po sto na m oji sv s smo, da je o. Namesto dogovorško javnost. Dobesedn tni dje po l rka bu raz i zaposlenim kar deževala … t. Vprašanja so namreč nu mi 45 r ka ru od na jenih 15, je bil

zadnji naravoslovni dan v tem šolskem letu njem šolskem letu. ravoslovni dan v letoš na ji dn za še o sm ali Izpelj dnje šole Lendava, ješolcev Dvojezične sre dn sre 16 je s na alo Obisk ek šolskega leta! želimo uspešen zaključ em Vs ja. mi ke a nim ki jih za

ižanke

ne kr d a r g a n a jenk

nagra

spadamo med 100 največjih družb … rstili smo se ki regiji v letu 2018! Uv vs dra po v ih dk ho pri  … po veda ponosni. mesto. Smo veseli in se

24

junij 2019

na 86.

nagrade za pravilno Največ sreče pri žrebu nke je imela tokrat izpolnjeno geslo križa n za trgovino Zara. Ružica, ki je prejela bo veliko nakupovalnih Ružici seveda želimo za osvojeno nagrado! užitkov in ji čestitamo


nov ojačevalec Z mesecem majem in junijem so se nam pridružili štirje novi sodelavci - Jan Veselič (JANV) je okrepil ekipo marketinga, ekipo prodaje Laboratorij pa širijo Tjan Smrečnik (TJAS), Klavdija Štriker (KLAŠ) in Sandra Krajnc (SANK). JAN VESELIČ (JANV) Jan je grafični oblikovalec in spletni razvijalec, ki trenutno zaključuje študij medijskih komunikacij. Kljub njegovi mladosti ima veliko izkušenj z delom na različnih projektih po svetu, in sicer za različna podjetja. Med drugim je nekaj časa sodeloval s podjetjema iz Balija in Londona; s slednjim sodeluje še danes. Njegov stil oblikovanja je moderen, rad pa mu doda osebno noto. Je prilagodljiv, ambiciozen in zelo motiviran.

KLAVDIJA ŠTRIKER (KLAS) Klavdija bo v času porodniške odsotnosti nadomeščala Darjo Klep. Dodiplomski študij je obiskovala na Biotehniški fakulteti Ljubljana, smer živilstvo in prehrana. Obiskala je tudi tečaje za osebnostno rast. Njene lastnosti, ki jo odlikujejo so: vedno je pripravljena na učenje, je vztrajna, ciljno usmerjena in samostojna.

TJAN SMREČNIK (TJAS) Tjan bo kot magister inženir kemijske tehnike v prodaji pokrival področje analiznih kemijskih aparatov. Ima že nekaj delovnih izkušenj na različnih področjih. Sebe opisuje kot učljivega, zanesljivega, samostojnega, natančnega, prilagodljivega in inovativnega. Prepričani smo, da smo vse svoje dobre lastnosti s pridom uporabil tudi v naši sredini. SANDRA KRAJNC (SANK) Sandra bo v času porodniške odsotnosti nadomeščala Natašo Kodra. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije, zaposlena je bila kot vodja centralnega biokemičnega in hematološkega laboratorija v enem od zdravstvenih domov. Tako ima veliko izkušenj z delom na različnih analizatorjih, na katerih se odlično znajde. Je timsko usmerjena in hkrati sposobna samostojnega dela, sproščena in družabna, zaradi prilagodljivosti pa tudi nekonfliktna. junij 2019

25


megafon

Počitniško delo

priložnost za dodaten zaslužek

Marko Podgornik

Čas počitnic je že tradicionalno tudi čas počitniškega dela za učence, dijake in študente. Pred tremi leti smo prvič organizirano povabili otroke naših zaposlenih, da se nam pridružijo in opravijo nekaj počitniškega dela. Tudi letos si želim, da se mladi prepričajo, kako trdo je potrebno delati za denar in ob tem še spoznajo podjetništvo. Tako bomo za otroke in vnuke naših zaposlenih ponovno omogočili počitniško delo.

V

času

poletnih

šolskih

no 5 dni), razmerje do otroka, ki ga

počitnic smo pripravlje-

prijavljate (sin, hči, vnuk, vnukinja) in

ni sprejeti dva učenca/

želeno področje dela (če npr. vaš sin

dijaka/študenta dnevno.

obiskuje srednjo živilsko šolo, je verje-

Plačilo je 30 EUR na dan. Prosim, da

tno želeno področje dela kuhinja ipd.).

zainteresirani svoje otroke ali vnuke

Pri dodeljevanju dela bomo upošte-

prijavite pri Emanueli. Ob prijavi ob-

vali tudi udeležbo na družinskem

vezno napišite želeni termin (datum),

pikniku 31. maja letos - otroci, ki so

trajanje (minimalno 1 dan, maksimal-

se družinskega piknika udeležili, bodo

imeli prednost pri dodeljevanju počitniškega dela. KAKO JE BILO V LANSKEM LETU? Odzvalo se je 19 otrok zaposlenih različnih starosti, od tega približno polovica punc in polovica fantov. Otroci so bili res pohvale vredni, pomagali so pri različnih opravilih v vseh oddelkih. Verjamemo, da tudi letos uspeh ne izostane! 26

junij 2019


Koliko kalorij zaužiti,

fonom gost pred mikro

ko želimo izgubiti maščobo? Andrej Rantaša

PICP coach, Biosignature practioner Iv 2

Starejše metode za izgubo maščobe, ki se jih morda danes še kdo loteva so, da hitro znižamo vnos za 500 - 1000 kcal, če predpostavimo, da za pol kilograma izgubljene maščobe potrebujemo 3500 kcal dodatne porabe.

G

lede na zakon termodina-

potrebuje oziroma porabi in ima pre-

mike bomo, če vsak dan

komerno telesno težo (20 kg +), zni-

energijski vnos znižamo

žanje 500 - 1000 kcal naenkrat ne bo

za 500 kcal dnevnih po-

povzročalo večjih težav, saj bo dnevni

treb, teoretično na teden izgubljali

energijski vnos vseeno dovolj visok za

pol kilograma maščobe. Ampak da-

normalno delovanje organizma. Po

nes vemo, da to dolgoročno ne bo de-

drugi strani pa pri ljudeh, ki morajo iz-

lovalo, saj je telo živ organizem in nanj

gubiti le nekaj kilogramov (2 - 5 kg) in

vpliva ogromno spremenljivk. Ena iz-

zaužijejo le 300 - 400 kcal več, kot jih

med teh je vsekakor prizadevanje za

potrebujejo na dnevni ravni ter s tre-

"kure" so namenjene, kot že pove

preživetje. To pomeni, da se bo naše

ningom porabijo 500 - 1000 kcal (in

ime samo - kuram. Cilj hujšanja

telo, v kolikor bo začutilo večji pri-

še dodatno znižajo energijski vnos za

mora vedno biti le izguba maščobe

manjkljaj energije, hitro adaptiralo in

500 - 1000 kcal) telo spravljajo v zelo

in hkrati ohranjanje mišične mase.

začelo varčevati z energijo. Naš metabolizem se bo upočasnil, prav tako se bo zmanjšala naša vsakodnevna

velik energijski primanjkljaj, kar bo pri-

TOREJ, KOLIKO KALORIJ NAJ

tem se telo zaščiti pred pretirano po-

ZAUŽIJEM?

Torej, če ste aktivni in trenirate, na primer, 5 krat tedensko na fitnesu,

pomoglo k upočasnitvi metabolizma.

aktivnost, ki ni povezana z vadbo. S rabo energije in nas tako varuje pred

bo 35 - 38 kcal na kilogram telesne teže dober začetek za izgubo maščobe in ohranjanje mišične mase.

prvo je potrebno poudariti, da

V kolikor trenirate manj (3 - 4 krat

je pravilno hujšanje samo tisto,

tedensko) bo seveda energijski

Potrebno pa je opomniti, da pri člove-

pri katerem vključimo telesno ak-

vnos manjši, okrog 30 - 32 kcal na

ku, ki zaužije npr. 1000 kcal več, kot jih

tivnost; vse ostale shujševalne

sestradanjem in smrtjo.

 Kot

kilogram telesne teže. 

Posebej pri ženskah je pomembno, da ne presežejo spodnje meje 30 kcal na kilogram puste telesne mase (telesna teža - maščobna masa) ter ohranijo visok delež beljakovin v prehrani. junij 2019

27


fonom gost pred mikro Doc dr. Petra Vrhovnik, univ. dipl. inž. geol. Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale Zavod za gradbeništvo Slovenije

Delavnica v Slovenskih Konjicah

Zdravo vrtnarjenje in vplivi okolja na naš vrt Skozi leta se veča odstotek prebivalstva v urbanih okoljih, zato posledično narašča tudi zanimanje za urbano vrtnarjenje. S tem narašča tudi uporaba različnih kemičnih pripravkov v obliki gnojil in škropiv.

Z

ato smo v okviru projekta preverjali kvaliteto zemlje na različnih lokacijah v vzhodni Sloveniji. Gre za

projekt "Vsebnosti potencialno toksičnih elementov in delcev mikroplastike v tleh iz izbranih slovenskih urbanih vrtov in kmetijskih zemljišč ter učinkovita remediacija". Projekt je odobrila Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. V projektu sodelujeta tudi Zavod za gradbeništvo Slovenije kot raziskovalna institucija ter podjetje Mikro+Polo d.o.o. kot gospodarski subjekt. Eden od vzorčevalnih poligonov je bil

ca letos v Slovenskih Konjicah, in sicer

z vrtnarskimi opravili. Na dogodku

tudi na območju Slovenskih Konjic,

v sodelovanju z Javnim komunalnim

sem predstavila rezultate projekta,

podjetjem Slovenske Konjice, ki si

s poudarkom na kovinah v njihovem

močno prizadeva izboljšati okolje in s

domačem okolju ter kako lahko sami

tem vsem prebivalcem zagotoviti bolj

izvedejo analize zemlje in vode s po-

kjer smo poleg vrtne zemljine vzorčevali tudi sedimente reke Dravinje, saj le-ta v povprečju poplavlja 12-krat letno ter s tem sedimente prenaša tudi

zdravo okolje.

močjo hitrih testov. Po formalnem

jekta bo organiziranih več delavnic z

Dogodek, poimenovan "100 minut za

ter praktična predstavitev hitrih testov

namenom ozaveščanja prebivalstva.

okolje", je bil izveden na prvi pomlad-

za določanje sestave zemlje ter kovin

Ena takih je bila organizirana 21. mar-

ni dan, ko večina vrtičkarjev že prične

v vodi in zemlji.

na kmetijske površine. V sklopu pro-

28

junij 2019

delu je potekalo druženje z udeleženci


šajte želeli ste, poslu

Rešitev iščem

tako dolgo, dokler je ne najdem

Linda Lepoša

Sem Linda, v podjetju prvotno z nazivom "referent v računovodstvu", sedaj "likvidatorka faktur". Red in disciplina pri prejšnjih delodajalcih, ki jih ne morem ravno pohvaliti, sta me naučila, da pravilno in kar se da tekoče obdelam prejeto dokumentacijo. Pri delu me rešujejo hitrost, zanesljivost in velikokrat tudi nekoriščenje odmora oziroma nekoriščenje v celoti; faktur je namreč veliko in le s hitrim vnašanjem podatkov v program SAP mi uspeva, da je delo narejeno kar se da tekoče. prašujemo, s i n le s o p a Z podjetju sem zadolžeimam praktično že vse pripravljeno. dgovarjajo na za likvidacijo vseh strokovnjaki o

V

vhodnih

faktur,

dnevni

izpis in pošiljanje faktur

po pošti in preko e-pošte, vnos kupcev, dobaviteljev, prejemnikov blaga in povezovanja. Občasno tudi fakturiram - vsak mesec prehrano kupcev po naročilnici, kreiram tudi kak dobropis. Pri svojem delu sem vztrajna in dokaj natančna; brskam in rešitev iščem tako dolgo, dokler je ne najdem.

Vse vhodne fakture predstavljajo:

fakture domačih in tujih dobaviteljev, vezanih na naročila programa Laboratorij, Varjenje, Lab interior, fakture prevoznikov, ki blago dobavijo v naše skladišče ali iz skladišča prevažajo h kupcem, fakture, vezane na stroške podjetja (elektrika, gorivo, vzdrževanje, najem, telefoniranje itd). Pri slednjih je potrebno znanje računovodstva, saj je potrebno vsako fakturo glede na

vezana tudi na rok; do 10. v mesecu morajo biti knjižene vse tuje vhodne fakture, saj je potrebno oddati poročilo o blagovnih menjavah med državami članicami EU - intrastat poročilo, ki ga oddaja Darin. Do 20. v mesecu morajo biti knjižene vse fakture, ki se nanašajo na obdobje DDV preteklega meseca, saj je takrat potrebno oddati DDV obrazec, ki ga odda Anja. Trudim

Pri pripravi vse dokumentacije za

besedilo uvrstiti na pravi konto, kar je

vnos v program SAP želim imeti red.

pomembno pri zaključnem računu in

Tako si vedno vse fakture razvrstim po

tudi vmesnih rezultatih, ki nam kažejo

datumih, odstranim vse nepotrebne

vrsto stroškov čez obdobje. Potrebno

Faktura, vezana na naročilo, ki ga

sponke, ki kvarijo izgled dokumenta in

je vedeti, ali lahko upoštevamo dobi-

ustvari Oddelek za kupce, se mora

tudi rednika - zelo me namreč moti, če

tek DDV-ja ali gre za davčno neprizna-

ujemati z naročilom. Moram reči, da

odprem rednik in dokumenti "štrlijo",

ne stroške, reprezentanco ter v katero

se na začetku, ko sem prevzela knji-

so stokrat speti, v glavnem neurejeni.

davčno obdobje jo zavesti. Dokumenti

ženje omenjenih faktur, ni ujemalo

Označim datume, pri fakturah vezanih

se vnašajo v program SAP, ki zahte-

skoraj nič. Danes je stanje popolnoma

na naročilo pa tudi številko naročila.

va podatke, ki jih je potrebno v celo-

drugačno, čeprav nekateri še vedno

Le tako si omogočim hitrejši vnos, saj

ti izpolniti. Pri knjiženju sem seveda

dobijo ošpice, ko prejmejo moj e-mail,

se, da imam za oddajo vse pripravljeno vsaj tri dni prej.

junij 2019

29


šajte želeli ste, poslu

da se naročilo ne ujema z računom.

naša cena, kar sama, na podlagi raču-

je čas za raziskovanje, uspešno razi-

A takšna so bila navodila direktorja in

na, pošljem reklamacijo dobavitelju,

skovanje seveda.

tako je tudi prav. Nekateri to upošte-

saj to ne zahteva veliko časa. V kolikor

vajo, drugi se spet hočejo izogniti, saj

nismo prejeli blaga in dobavnica slu-

je potrebno vse popravljati. V podjetju

čajno pride v moje roke, reklamacijo

je namreč sistem organiziran tako,

dobavitelju prav tako pošljem sama.

Interior. Skrbim za spremljanje plačil

da se po prevzemu izpiše dobavnica

Velikokrat je to pri npr. pri dobavitelju

tujih kupcev, mesečne analize načr-

in po odpremi blaga tudi faktura. Ko

Honeywell, kar sicer ugotovim, ko že-

tovanih prilivov in odlivov domačih in

je faktura kreirana, popravek naročila

lim knjižiti račun in ga ne morem, saj

tujih kupcev ter dobaviteljev, pregled

zahteva nekaj korakov več. Takrat tis-

imam na računu več postavk, kot smo

in pripravo vse dokumentacije za ra-

tim, ki se želijo tem korakom izogniti

prejeli blaga. Dokler ne prejmem od-

(ker je faktura že kreirana in blago pri

govora od dobavitelja, si kopijo raču-

čunovodstvo, pripravo predračunov

kupcu) rečem samo: "Pokliči v peti

na in e-mail shranim, da ne pozabim.

štuk in naredila bom kot bodo rekli."

Nato tudi sproti preverjam, ali smo

V kolikor je naročilo višje od računa,

blago že prejeli, da lahko zaključim

se naročilo popravi in seveda tudi vse,

reklamacijo ali jim ponovno pošljem

kar sodi zraven (izhodna faktura, do-

prijazen opomnik, v kolikor odgovo-

Zelo sem zadovoljna s svojo zadolži-

bavnica, prevzem in nato vse od za-

ra še nisem prejela. Tak sistem dela

četka). V kolikor je naročilo nižje od

se mi zdi kar dober, saj nikoli ne po-

tvijo in z veseljem lahko rečem, da tu

postavk na računu, je potrebno zade-

zabim, kaj še moram narediti. Zgodi

vo preveriti z dobaviteljem. Če je cena

se tudi, da je na računu ali dobavnici

Naj nam svoje delo in poslanstvo k

dobavitelja pravilna, je potrebno po-

druga postavka, da ni naročila, da je

uspehu podjetja v naslednji izdaji Mi-

novno vse popraviti. Če pa je pravilna

prišlo preveč ali premalo blaga. Takrat

krofona predstavi Matic Košir.

30

junij 2019

Z mesecem aprilom sem prejela nove zadolžitve na področju programa Lab

ter po prejetem plačilu nato avansnih računov. Kolikor mi le čas dopušča se učim fakturiranja, saj kmalu prevzamem tudi to nalogo.

ostanem do "penzije".


fon terenski mikro

Šmarje,

zraslo na jelšah

Deja Lorger

Ko vas pot zanese v to prelepo deželo, "lepoto rajsko", kot jo je nekoč poimenoval Franc Jožef, kjer vas sprejmemo odprtih in prijaznih rok, si ne morete kaj, da se ne bi ustavili in si pogledali nekaj naravnih in kulturno-zgodovinskih lepot kraja Šmarje pri Jelšah.

Š

marje pri Jelšah je kraj, ki je del kozjanske regije, prav tako pa je upravno središče istoimenske občine v Slo-

veniji. Meri 108 km2; po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 62. mesto. V 77 naseljih živi približno 10.300 prebivalcev. Kraj kot tak ni nikoli imel bogatega gospodarskega zaledja, pač pa je bil vedno pomembno upravno središče, vse od leta 1871, ko je bil povzdignjen v trg. Tako je bil v Šmarju pri Jelšah med obema svetovnima vojnama sedež velikega sreza, ki je obsegal območje, večje od današnje upravne enote, leta 1958 pa je s priključitvijo občin Kozje in Rogaška Slatina nastala velika občina Šmarje pri Jelšah, ki se je na šest manjših razdelila konec leta 1994. Kljub delitvi je Šmarje pri Jelšah ostalo središče sodnih in

dejavnosti in turizem na kmetijah. Za

otoku pozidali Škapulirsko kapelo. Od

razvoj podjetništva je občina uredila

tod naj bi bilo ime Marija na jezeru.

poslovno-obrtne cone v Šmarju pri

Ta stavba in ostale trške hiše stoji-

Jelšah in Mestinju.

jo na pilotih okamenelih jelš, ki so jih domačini uporabili za utrditev moč-

upravnih funkcij.

ZGODOVINA

Šmarje pri Jelšah je pretežno kme-

Ime Šmarje je bilo prvič zapisano leta

ime Šmarje pri Jelšah. Ker pa se tudi

tijska občina, dobro sta razvita pred-

1236, in sicer latinsko "Sancta Maria".

dvorec na zahodu imenuje po jelšah

vsem vinogradništvo in živinoreja, vse

Pravijo, da je bilo nekoč v šmarski do-

(Jelšingrad), je kraj dobil ime, kot ga

bolj pa se razvijajo tudi dopolnilne

lini veliko jezero in da so na njegovem

ima še danes - Šmarje pri Jelšah.

virskih tal, zato naj bi od tod izviralo

junij 2019

31


fon terenski mikro KULTURNI POMNIKI PRETEKLOSTI

ja, so začele kapele kmalu propadati. Nekateri kipi so bili razmetani že leta

Kalvarija in muzej baroka Največ pozornosti je usmerjeno v Kalvarijo, ki je bila leta 2007 izglasovana za eno od sedmih čudes Slovenije. 14 kapel, opremljenih z bogato baročnim dekorjem, je razporejenih ob cikcakasti poti proti romarski cerkvi svetega Roka. Pot velja za najobsežnejši kompleks v Sloveniji in bolj kot kateri koli se približuje ljudskemu čustvovanju. Graditelja kapelic, župnika dr. Mateja Vrečarja, naj bi h gradnji navdahnila kalvarija v Gradcu. Kalvarija je bila

1778. Kljub obnovam v 19. in 20. stoletju so bile kiparske skupine tako res-

Jelšingrad

no ogrožene, da jih je restavratorski center leta 1984 umaknil v svoj depo. Temeljita obnova kapel se je na pobudo Občine Šmarje pri Jelšah in tedanjega župana Jožeta Čakša začela leta 2000, ko so restavratorji začeli z intenzivnimi konservatorsko resta-

uredili prevzgojni dom, za tem pa je bil dvorec preurejen v dom upokojencev. Močan potres ga je leta 1974 zelo poškodoval.

Lemberg

vratorskimi posegi. Sočasno so začeli tudi z izdelovanjem kopij, ki v kapelah verodostojno nadomeščajo originalne

zgrajena in opremljena med letoma

kipe.

1743 in 1753.

Leta 2015 so v sklopu kalvarije v Šmarju odprli muzej baroka. Muzej

Kalvarija

ponuja stalno razstavo 43 originalnih, več kot 260 let starih lesenih skulptur iz kalvarijskih kapel, s pomočjo video projekcije pa obiskovalca popelje tudi na ogled petih najlepši baročnih cerkva Obsotelja in Kozjanskega. Jelšingrad Leta 1424 se je dvorec prvič posredno omenil kot Erlach, leta 1480 pa se

Čeprav je Matej Vrečer ob smrti leta

v urbarjih gospostev Lemberg pojavi

1758 za urejanje kalvarijskih kapel

ime Jelsche - Jelše. Vendar pa je dvo-

nastavil puščavnika in za njihovo

rec v zapisih prvič zanesljivo omenjen

vzdrževanje namenil ogromno denar-

šele leta 1666, ko je Žiga Gaisruck dvorec Jelše dobil v zakup. Gaisrucki so bili lastniki Jelš vse do leta 1799, nato pa je dvorec in gospoščino kupil Anton Nagy. Do leta 1837 je bila posest v lasti Rajmonda Novaka, ta pa jo leta 1845 naposled prodal Rudolfu in Tereziji Gödel. Od leta 1887 je bil lastnik dvorca pl. Artens. Pred II. svetovno vojno je bila lastnica gradu družba Jelšingrad, ki se je ukvarjala

muzej baroka

32

z lesno trgovino. Po vojni so v njem junij 2019

Stavba je sicer najtemeljitejšo obnovo doživela v 18. stoletju, ko je dobila baročni pridih. Sicer pa je bil dvorec obdan s parkom, na robu dvorišča pa so stale alegorične figure štirih letnih časov. Med vojno je bila notranjščina močno prizadeta, stara oprema pa je dobila nove, neznane lastnike. Vse, kar se še danes vidi od nekdanjega blišča, je orientalsko okrašen strop v mavrski sobi in osrednja freska v avli, ki naj bi prikazovala zmago Žige Dietrichsteinskega nad upornimi kmeti pri Brežicah leta 1515. Ta freska naj bi skoraj gotovo navdihnila znanega

Marijina cerkev na Sladk

i Gori


slovenskega pesnika Antona Aškerca, ki je med letoma 1883 in 1889 kot kaplan služboval v Šmarju, da je napisal znani ciklus Stara pravda. Jelšingrad je trenutno v postopku in prodaje išče novega lastnika. Šmarje se v zadnjih letih zelo razvija in postaja vedno bolj obiskana turistič-

Tinsko

okoli Šmarja podali že tudi drugi lju-

narediti dostopen vsem, ki si želijo

bitelji pohodništva, ki se radi udeležijo

aktivno preživeti prosti čas v naravi.

organiziranih pohodov.

Vsako leto organiziramo konjeniški

V zadnjih letih je tudi na Šmarskem v porastu zanimanje za kolesarjenje, saj pokrajina ponuja možnosti izjemnih kolesarskih

doživetij,

oddaljenost

bližnjih term pa je približala urejena na točka. Omenila bi še srednjeveški trg Lemberg, vinorodni okoliš Tinsko, Sladko Goro z Marijino cerkvijo in seveda Sedovško domačijo. Šmarski griči raj za športnike in rekreativce Poleg vseh znamenitosti, ki jih ponuja Šmarje, pa je za obiskovalce kot tudi Šmarčane sprostitev in aktivno preživljanje prostega časa izjemnega

kolesarska steza. Po šmarskih gričih

tabor, aktivne smo na Osnovni šoli Šmarje, kjer se pridružimo različnim naravoslovnim dnevom in ostalim prireditvam po Šmarski občini.

otvoritev sezone

se sicer kolesarji organizirajo in spopadejo s tradicionalnim Šmarskim maratonom, če pa ste bolj za tek pa Šmarčani vsako leto organizirajo zdaj že prav tako tradicionalni tek po šmarskih bregih. Seveda pa ne morem mimo konjeništva na šmarskem. Pred tremi leti smo se štiri prijateljice organizirale in ustanovile konjeniško društvo

Za naslednjo izdajo nam naj nekaj o

Amon tim, ki deluje na območju

svojem domačem kraju napiše Aljaž

V Šmarju in okolici je dobro razvito

Šmarja. Smo zelo ponosne, saj letos

Grlica.

pohodništvo. Poleg domačih pohod-

šteje že 42 članov. Konje se trudimo

nikov so se po markirani poti Po gričih

približati otrokom in konjeniški šport

pomena.

voltežiranje

junij 2019

33


fon terenski mikro

Svet

na drugi strani poloble

Darin Geržina

Žena si je zelo želela nekam na toplo, Ela si je želela v Ameriko, obiskati eno od prestolnic. Da sem zadovoljil obe, so se mi Havaji z Los Angelesom zdeli super kombinacija. Ko sem Eli prvič omenil Havaje, si je stežka predstavljala tako oddaljeno destinacijo. Dvanajst ur časovne razlike dokazuje, da so res čisto na drugi strani poloble. Havaji so dandanes še vedno sinonim za raj na zemlji, velika večina si tudi predstavlja, da so dostopni samo bogatim. Vendar so z nekaj predhodnimi rezervacijami in malce predpriprav Havaji lahko cenejši od celinske Amerike, vsekakor pa tudi cenejši od številnih evropskih prestolnic. Eli prvič omenil Havaje, si je stežka predstavljala tako oddaljeno destinacijo. Dvanajst ur časovne razlike dokazuje, da so res čisto na drugi strani poloble. Havaji so dandanes še vedno sinonim za raj na zemlji, velika večina si tudi predstavlja, da so dostopni samo bogatim. Vendar so z nekaj predhodnimi rezervacijami in malce predpriprav Havaji lahko cenejši od celinske Amerike, vsekakor pa tudi cenejši od številnih evropskih prestolnic.

Diamond Head krater

Ž

Ta košček raja si z lahkoto prisluži naziv ene lepših počitniških destina-

na toplo, Ela si je želela v

cij na svetu. Če ste gledali začetke

Ameriko, obiskati eno od

filmov Jurasic Park, potem veste, o

prestolnic. Da sem zadovo-

čem govorim. Všpičene zelene gore,

ljil obe, so se mi Havaji z Los Angele-

s katerih bučijo slapovi, delajo to oto-

som zdeli super kombinacija. Ko sem

čje veličastno. Peščene plaže, tur-

junij 2019

kizno morje in prijazni domačini so samo dodatna češnja na tortici. So zelo odročni in izolirani, vendar zaradi tega še bolj privlačni. Šest največjih otokov ponuja šest različnih izkušenj, vsak nekaj posebnega in drugačnega: Oahu, Maui, Big Island, Kauai, Molokai

HAVAJI

ena si je zelo želela nekam

34

ALOHA (najbolj pogosta havajska beseda; je pozdrav, obenem pomeni tudi ljubezen in srčnost).

shark cage diving


Waikiki

Hanauma bay

in Lanai. Ker pa moji princesi nimata

za prevzem stanovanja, katerega sem

bil ter odločil, da si bom to na Havajih

radi veliko premikov in sta želeli tudi

rezerviral pri agenciji Captain Cook

ogledal. Začel sem podrobneje razi-

uživati, smo se osredotočili na glavni

Vacation Rentals. Gre za stanovanja,

skovati in več sem bral, slabše je ka-

otok Oahu.

ki jih lastniki, kadar jih ni na Havajih,

zalo. "Stairway to Heaven" je namreč

preko te agencije oddajajo turistom.

vojaška zapuščina. Na vrhu stopnic je

Vse je potekalo gladko, James nas je

v vojnih časih mornarica imela tajno

pričakal pred nebotičnikom, pospre-

radijsko postajo Haiku, ki so jo med in

mil do tretjega nadstropja na naš par-

po drugi svetovni vojni uporabljali za

king in nato nekaj nadstropij višje do

oddajanje signalov mornariškim lad-

stanovanja in nam ga razkazal. Bilo

jam, ki so takrat delovale po celotnem

Iz Los Angelesa do Havajev je naš tretji let trajal dodatnih pet in pol ur. Po dnevu in pol potovanja smo v večernih urah le pristali na letališču Honolulu. Najprej smo prevzeli avto, ki je po predhodnem bukingu že čakal na nas.

je majhno, vendar je imelo prav vse,

Pacifiku. Gre za 3922 stopnic, ki so

Najem avta je v primerjavi z ostalimi

kar smo potrebovali. Stanovanje smo

jih za javnost zaprli leta 1987, ven-

stvarmi na Havajih (kepico sladoleda

imeli v samem srcu Waikikija, dve mi-

dar se še danes veliko popotnikov

6 $, koktajl 15 $) relativno poceni; 300

nutki hoje od plaže. Havaji ponujajo

ne more upreti njihovi privlačnosti.

evrov za 8 dni za čisto nov avtomatik

številne luksuzne hotelske komplekse,

Kljub znakom "no trespassing-private

Nisan Senato je bila dobra kupčija. Na

a tudi tovrstnih cenejših nastanitev

property", kljub pastem, ki jih lokalni

poti iz letališča smo poklicali "Mr. Ja-

je kar nekaj. Za naših osem nočitev

mesa", s katerim smo bili dogovorjeni

smo odšteli 900 evrov, kar je za Havaje, predvsem pa za takšno lokacijo

Pearl Harbor

s privatnim parkirnim prostorom in bazenom na strehi v centru Waikikija, (verjemite) precej dobra cena. STAIRWAY TO HEAVEN Ko sem doma delal domačo nalogo "plan naših aktivnosti na otoku", sem naletel na fotografijo "Stairway to Heaven". To je bil wow efekt; stopnice resnično izgledajo, kot da vodijo v nebesa. V sekundi sem se vanj zalju-

ps

food trucks - garlic shrim

junij 2019

35


Stairway to Heaven

stagramer "mike.karas", cena 165 $

opominjajo križi ob sami poti. Zadnji

(spikes and gloves included). Vprašal

del poti je tudi točka, kjer se številni

sem ga, zakaj je tako drago in odgo-

obrnejo in odnehajo. Enako se je od-

voril je: "Hey, it's Hawaii". Ko sem mu

ločil tudi par iz Nove Zelandije, s kate-

odgovoril: "Hey, I'm still from Slove-

rim sem prehodil spodnji del poti. Na

nia", mi je ponudil drugo možnost za

poti sem srečal in se spoprijateljil tudi

75 $, in sicer, da me zjutraj spremlja

z Marcusom iz Texasa, s katerim sva

prvi del poti in mi priskrbi vso opre-

se odločila pot nadaljevati. Zadnjega

mo in kasneje naprej vodi po telefo-

dela, hoje po prelazu - v vetru in bla-

nu. Ko mi je to napisal, sem vedel, da

tu - ter vzpenjanja po vrveh ne bom

lahko zadevo izpeljem tudi sam. Na

podrobno opisoval. Osem ur napora

prebivalci nastavljajo, kljub stalni pri-

razgled iz stopnic

sotnosti čuvajev in nadzorom policije ter kazni 1000 $ in predpisani zaporni kazni 6 mesecev, so stopnice še vedno zelo zanimive. Vsako gibanje na njih je strogo prepovedano. Nekaj dni pred odhodom na Havaje sem na forumu celo prebral, da policija zdaj že s helikopterjem pristaja na najvišji ploščadi ter izdaja globe obiskovalcem. Misel na nelegalen "hike" po stopnicah sem opustil in začel raziskovati legalno možnost dostopa do njih. Po vseh mogočih kanalih sem iskal osebo, ki bi me lahko peljala gor. Na spletu sem našel nekaj imen in vzpostavil stik. Najboljšo ponudbo mi je dal inYoutubu sem pogledal vse posnetke

je bilo v nebesih poplačanih. Sam vrh

legalne poti in si skrbno splaniral pot.

je bil sicer zavit v meglo, vendar se je,

Odločil sem se, da grem do stopnic

ko sva se spustila po stopnicah nižje,

sam, iz zadnje, težje strani, po legalni

pogled zbistril in je bil res veličasten.

poti "Moanalua Valley" in če bo "zrak

Na Havajih je res zanimivo, kako dru-

na vrhu čist", tudi cca. 1200 stopnic

Waikiki beach

36

junij 2019

gačen relief v notranjosti ustvarja ne-

navzdol do druge platforme. In plan je

kakšno zmešano podnebje. Medtem,

uspel. Na pot (ker je vreme v goratem

ko je na obali lahko sončno in brez ob-

delu še najbolje kazalo prvi dan) sem

lačka, so hribi zaviti v mistične oblake.

se odpravil kar prvo jutro. Sam treking

Sonce in dež se nenehno prepletata,

je sestavljen iz treh delov; recimo pr-

kar ustvarja mavrico. In ravno mavri-

vemu položni del, drug je zahteven,

ca je simbol Havajev, narisana tudi na

tretji pa tudi precej nevaren, na kar te

registrski tablici vsakega avtomobila.


fon terenski mikro Po nekaj dneh ti je jasno zakaj. Mislim, da smo mavrico videli vsak dan vsaj enkrat. Da res doživiš otok Oahu, potrebuješ vsaj teden dni časa. A skrivnost ni v poležavanju na plaži, temveč v roadtripu. Otok smo "prekruzali" po dolgem in počez in se na lastne oči prepričali o lepotah Koolau Mountains, Hanauma bay, Severne obale, osrednjih ravnic, polnih ananasov, in vsega vmes. Med raziskovanjem otoka smo bili vedno spodaj oblečeni v kopalke in ko nas je zamikal postanek, smo se tudi ustavili. Če nam je bilo všeč, smo tam tudi ostali do večera. Obvezni postanki so bili tudi "food trucks", ki ob obalni cesti

just chilling Honolulu (v havajščini pomeni "mirni

nja na vulkanski nastanek tega otočja.

zaliv") je sodobno ameriško mesto s

Ne daleč stran od mesta Honolulu se

številnimi stolpnicami, z razvitim go-

nahaja Pearl Harbor. Zaliv, ki je nekoč

spodarstvom, predvsem turizmom. Je

bil znan po gojiščih ostrig z biseri, da-

tudi rojstni kraj nekdanjega predsedni-

nes bolj znan kot znamenito vojaško

ka Združenih držav Amerike, Baracka

oporišče, prizorišče enega ključnih

Obame. Waikiki je najbolj popularna

dogodkov v drugi svetovni vojni, ko je

ko povzpnejo tudi 50 metrov visoko.

plaža na Havajih (če ne kar na svetu),

japonska vojska z letali napadla opo-

Mene osebno je tak val strah samo

kjer se je obvezno treba preizkusiti v

rišče, kar je bil povod za vstop ZDA v

opazovati iz obale, kaj šele, da bi se

surfanju, saj je pravšnja za učenje. Na

vojno. Danes je na tem mestu spo-

mu upal približati. Z njimi se na sever-

drugi strani mesta Honolulu, na kon-

minski park Arizona Memorial, kjer se

ni plaži v zimskem času borijo le naj-

cu Waikiki beacha se nahaja "Diamont

zelo nazorno lahko poglobiš v pretek-

boljši jezdeci valov na svetu. Respect!

Head", krater, ki še kako zelo opomi-

lost. Tudi sami smo se eno dopoldne

"North shore" ponujajo svežo morsko hrano ter najboljše "garlic shrimpse" na svetu. Severna obala je predvsem raj za deskarje. Tukaj potekajo tudi prestižna tekmovanja, v zimskem času je surferjev največ, saj so valovi takrat najvišji. V viharnih dneh se lah-

odpravili na poučni ogled zaliva; poto-

Kualoa Ranch

pljena ladja USS Arizona in USS Missouri, muzej ter ogled akademije te ne pustijo ravnodušnega. Moja Ela tudi zagotovo ne bo pozabila adrenalinskega vznemirjenja, ki ga je občutila v kletki na odprtem morju med številnimi morskimi psi. Tega se je namreč strašansko bala, vendar sem jo prepričal, da poizkusi in premaga strah. Moji Katji je bilo najbolj žal, da smo samo za 14 dni zgrešili junij 2019

37


fon terenski mikro sezono kitov, ki se tam baje res zelo

Premeteno so si izbrali najlepši mo-

približajo obali in mahajo s svojimi or-

žni prostor pod svobodnim soncem.

jaškimi repi.

Nekaj je tudi manjšega kriminala, po-

Kaj pa hrana? Hrana na Havajih je zelo raznolika. Vsebuje veliko piščančjega mesa, najbolj popularen je tradicionalni prašič, pečen v bananinih listih, na žgočih magmatskih kamnih. Odlična je ahi tunina, postrežena v arašidovi ali marakujini omaki. Veliko je morskih sadežev in lokalnega sadja. Za sladkosnede je dobra izbira čokoladna pita z makedamijskimi oreščki, ki so najpomembnejši havajski izvozni proizvod. Poskusili smo tudi japonsko in korejsko hrano ter kar nekaj ameriških fastfoodov; z McDonald's-om pač

gosti so vlomi v avtomobile in manjše tatvine. Pa naj to ne bo razlog, da jih ne bi obiskali. Čudoviti so. Havaji so še veliko, veliko več. Neverjetna narava se nadaljuje na sosednjih otokih; Maui, Kauai, Lanai in Big Islandu, zato bi si z veseljem nekoč ogledal tudi te. LOS ANGELES (LA) Na poti nazaj so nas čakali še štirje dnevi v Los Angelesu. Naš Budget Inn hotel (kar pove že samo ime) je bil zelo osnoven. Klasični motel/hotel, ki jih prikazujejo v ameriških filmih. Za

nikoli ne moreš zgrešiti. Havajska po-

ameriške razmere poceni, zagotovo

sebnost je tudi t.i. shave ice - kar pa je

pa se lahko pohvali z zmagovalno

v bistvu čisto navaden led, pokapljan z

lokacijo (Sunset Boulevard, minutko

živopisanim sirupom.

hoje do Hollywood Boulevarda - Walk

Michael Jacksona, Justin Bieberja, Bruna Marsa, Kardashiank, Georga Cloneya, Cameron Diaz, Justina Timštevilnih drugih … Seveda smo si morali ogledati tudi znak Hollywood, ki je postavljen na hribu nad mestom.

Santa Monica Pier z zabaviščnim par-

Na znameniti ulici Hollywood Boule-

kom in Tihim oceanom ob sončnih

vard, ki se začne na bulevarju Sunset

dnevih na svoje plaže privabi nepre-

in konča na Sunset Plaza Drive-u smo

gledne množice ljudi. Od pomola smo

pregledali številne zvezde. Leta 1958

se sprehodili vse do Venice Beacha,

se je tukaj pričel Hollywoodski Walk of

vmes smo na Muscle beachu opa-

Fame. S tem sprehajališčem so želeli

zovali natrenirana telesa, skejterje

počastiti umetnike zabavne industrije,

in druge športne rekreativce ter se

danes so te zvezde velika turistična

kasneje ustavili v mehiški restavraciji

atrakcija. Chinese Theatre, predvsem

s krasnim razgledom na zahajajoče

pa Dolby Theatre, ki je bil zgrajen s

sonce, kjer sva s Katjo do poznega

posebnim namenom - za podeljeva-

večera testirala margarite.

Havaji najvišjo stopnjo brezdomcev

Drugi dan smo namenili Hollywoodu

v Ameriki. In res jih vidiš in srečuješ

in okolici. Skočili smo na mini van ter

povsod. Ponekod so naselili celotne

se pridružili skupini za ogled domov

obalne predele. Narava jim nudi hrano,

slavnih. Popeljali so nas skozi najbolj

večno poletje jih ohranja pri življenju.

znane predela mesta; Hollywood Hil-

junij 2019

Leonarda Di Capria, Selene Gomez,

vedno najpomembnejše.

je najbolj presenetilo je to, da imajo

38

kazali hiše najslavnejših prebivalcev;

berlakea, Katy Perry, Erica Morilla ter

in Venice Beachu. Velik, lesen, star

Ni pa na Havajih vse popolno. Kar me

Rodeo Drive, Sunset Strip ter nam po-

of Fame-a), kar pa je meni osebno Prvi dan smo namenili Santa Monici

Shave ice - tropical cake

ls, Beverly Hills, Bel Air, Melrose place,

Downtown LA


Santa Monica pier

nje prestižnih nagrad Oscar, izgledata

ki stoji ob njem. Katji je bila všeč knji-

res zvezdniško.

garna The Last Bookstore. Ker pa je

Za predel Downtowna smo imeli re-

bil ravno 5. maj, so mehiške skupnosti

zerviran naš tretji dan. Za prevoz do

praznovale njihov praznik, "Cinco de

centra smo, kot povsod drugod po

Mayo" - "all-day fiesta mexican style".

LA-u, uporabili Uber. Premiki tam so

Zadnji dan smo preživeli v Universal

res enostavni, na Lyft ali Uber voznike nam nikoli ni bilo treba čakati več kot nekaj minutk. Center Downtowna ima avtentično kulturni pridih, je mešanica starega in novega, kjer se nebotičniki

Studios, katerega se je najbolj veselila Ela. Ker pa je ta ogromen zabaviščni kompleks prizorišč studijsko zasnovan, je bil zelo zanimiv tudi nama.

tudi naziv "svetovna prestolnica zabave". Prestolnica zabave? To je bilo pa treba seveda obvezno preveriti in

bohotijo nad zgodovinskimi zgradba-

Los Angeles (Mesto angelov) je eno

se na lastne oči prepričati, če LA res

mi, ki si mesto delijo z muzeji, koncer-

največjih svetovnih središč podje-

upravičeno nosi tak sloves. In ja, ga.

tnimi dvoranami, kavarnami, parki …

tništva, mednarodne trgovine, kulture,

Najvišji nebotičnik, Oue Skyspace, po-

medijev, mode, znanosti, tehnologije

nuja neverjeten razgled, presenetil je

in izobraževanja. Predvsem po za-

muzej The Broad ter tudi Disney Hall,

slugi Hollywooda si Los Angeles lasti

Oue Skyspace nebotičnik

Ponuja res veliko nočnih doživetij. S Katjo sva v soboto žurala v dveh najbolj znanih hollywoodskih klubih, kjer sva spoznala tudi nekaj zanimivih ljudi. Ko sva se vrnila "domov", se je noč že krepko prevesila v dan, vendar Ela naju ni zasačila …

town

The last Bookstore Down

junij 2019

39


mikrol k

Jeans hlače

skoraj 150 let „stare“ kavbojke še vedno v modi

Boštjan Perko

Kavbojke imajo pestro in dolgo zgodovino. Beseda "denim", torej poimenovanje tkanine, iz katere so kavbojke izdelane, izvira iz poimenovanja "serge de Nimes". Prvič je bila namreč izdelana v francoskem mestu Nimes.

B

eseda „jeans“ po drugi stra-

tentirati idejo, vendar ni imel denarja

razloga" iz leta 1955. Nekateri javni

ni izvira iz besede "Genes" -

za dokumente. Njegova pot se je sre-

prostori, kot so šole in gledališča, so

to je francoska izgovorjava

čala s Straussom, ki mu je pomagal

kavbojke prepovedali zaradi tega, kar

mesta Genova, kjer so začeli

prijaviti patent ter ga kasneje zaposlil

so simbolizirale. Kavbojke so prešle

tovrstne hlače prvič izdelovati. Že v

kot nadzornika proizvodnje v svoji to-

18. stoletju so jih nosili mornarji, ki

varni - Levi Strauss & Co. Denim.

začetne omejitve ter se v šestdesetih

so potrebovali trpežne delovne hlače. Republika Genova je kavbojke izvažala po vsej Evropi.

ZNAK UPORA MED MLADIMI Mladi so v petdesetih letih 20. stoletja

in sedemdesetih letih, ko so proizvajalci začeli izdelovati različne sloge kavbojk, prebile na modne steze.

kavbojke začeli nositi kot znak upo-

Originalni jeans je bil obarvan z bar-

ra. Ta moda je navdihnila tudi Hol-

vilom iz rastline indigofera tinctoria.

Levi Strauss je leta 1851 prišel iz

lywood, na primer Marlona Branda v

Moderni jeans je obarvan s sintetič-

Nemčije v New York ter pričel sodelo-

filmu "The Wild One" iz leta 1953 in

nim indigom. Jeans se med obdelavo

vati v bratovem družinskem podjetju,

Jamesa Deana v filmu "Upornik brez

dolgo spira, da je mehkejši in zmanjša

FAMOZNI LEVI STRAUSS

ki se je ukvarjalo s trgovanjem z blagom. Marca 1853 je Strauss odšel v San Francisco, da bi ustanovil podružnico podjetja West Coast - Levi Strauss & Co.. V približno enakem času se je v Kaliforniji začela in razmahnila zlata mrzlica. Ameriški rudarji so zato potrebovali izredno močna in trpežna oblačila, ki bi lahko zdržala težke delovne pogoje. Eden od krojačev, ki so poskušali izdelati obleko, ki bi zadostila tem pogojem, je bil Jacob Davis, krojač iz Nevade. Jacob Davis je poskušal pa40

junij 2019


ali odpravi krčenje. Jeans, ki ni opran,

lepkami, modnimi detajli ipd. Prodajati

ne atribute vaše postave in skrijete

se imenuje suhi ali surovi denim. De-

so jih začeli za 200 dolarjev, ideja pa

morebitne pomanjkljivosti. Za ženske,

nim sčasoma zbledi in dobi obrabljen

je kmalu postala pravi hit. Sčasoma

ki imajo na primer širše boke, je ideal-

videz, kar je v sodobnem času po-

se jeans spreminjal, vendar nikoli ni

no izbrati kavbojke z višjim pasom, ki

gosto zaželeno kot modni dodatek.

prišel iz mode. Danes kavbojke nosijo

se ne končujejo na korenček, temveč

Poleg indigo barvanja je jeans lahko

ljudje vseh spolov in starosti.

rahlo navzven. Na ta način je celotna

obarvan tudi z žveplenim barvilom, ki se uporablja za barvanje jeansa v barvah, ki niso indigo. OD „DELOVNEGA“ OBLAČILA DO

ŽENSKE JEANS HLAČE - KAKO IZBRATI POPOLNE ŽENSKE KAVBOJKE?

podoba uravnotežena in vsi poudarki so na pravih mestih. Izziv pri iskanju primernih kavbojk imajo tudi ženske z manj izrazito zad-

Imate težave pri iskanju popolnega

njico, vendar je izbira preprosta takoj,

kroja kavbojk? Ženske kavbojke so

ko veste tri ključne skrivnosti. Najbolje

Kavbojke so začele postopoma dobi-

na voljo v številnih različicah, zato je

je izbrati oprijete kavbojke z visokimi

vati najrazličnejše kroje in oblike ob-

včasih zaradi pestre ponudbe še toli-

žepi ter srednje visok pas, ki optimal-

delave. Moške kavbojke so imele za-

ko večji izziv poiskati prave. Odločitev

no poudari obliko telesa. Poleg tega

drgo spredaj, ženske kavbojke pa so

vam lahko olajšajo nekateri napotki,

poiščite tako imenovan „boot cut“ kroj

imele zadrgo na levi strani. Na začet-

ki jih lahko uporabite ne glede na to,

kavbojk, ki s šivi in premišljenim dizaj-

ku so bile kavbojke zasnovane tako,

kje kavbojke kupujete - v živo ali preko

nom še bolj poudarijo zadnjico.

da so bile ohlapne in v obliki kombine-

spleta.

MODNEGA HITA

zona. Leta 1965 je Limbo, butik v New Yorku East Village, postal prvi prodajalec kavbojk na drobno, ki je ponudil

NAJ KAVBOJKE NAJBOLJE POUDARIJO VAŠO POSTAVO

KAKO DOSEČI BOLJ VITEK VIDEZ Ženske z močnejšimi stegni se običajno zatekajo k bolj ohlapnemu kro-

nov tip kavbojk - postale so bolj telira-

Z različnimi kroji kavbojk lahko na

ju kavbojk, vendar je za poudarjanje

ne, okrašene z različnimi znaki in na-

premišljen način poudarite vse moč-

vitkejšega videza postave bolj pojunij 2019

41


mikrol k membno, da izberete raven tip kro-

JEANS HLAČE - KAVBOJKE - KAKO

so najprimernejše za suhe moške in

ja in deloma oprijete kavbojke. Na

IZBRATI PRAVE MOŠKE KAVBOJKE?

tiste z atletskim tipom postave. Udob-

ta način ravno primerno poudarite svojo postavo in se izognete preohlapnemu videzu. Prav tako je modro izbrati kavbojke, ki se končujejo rahlo navzven, saj tako dodatno poudarite svoje obline. Kadar želite nositi majice, zatlačene v hlače ali kadar želite nekoliko skriti svoj trebuh, so prava izbira kavbojke z visokim pasom. Te poskrbijo za udob-

Ob široki ponudbi kavbojk na trgu je pravi izziv najti popolne, ki niso samo

Regular - Te kavbojke so ravne, naj-

posamezni postavi. Kot pomoč pri na-

bolj klasične, običajno s srednje viso-

kupu moških kavbojk smo vam prip-

kim pasom. Prilagojene so tako, da

ravili uporabne smernice, ki vam bodo

se podajo večini postav. Idealne so

olajšale odločitev.

za mišičaste moške in tiste s širšimi

5 NAJPOGOSTEJŠIH KROJEV MOŠKIH KAVBOJK

no nošenje ne glede na tip aktivnosti ter hkrati skrijejo vse morebitne po-

v petih različnih krojih, ki se prilegajo

manjkljivosti.

določenim tipom postave. Za vsakega od tipov bomo na kratko opisali, kate-

POUDARITE VAŠE NOGE

rim moškim se najbolj podajo.

Kadar želite vizualno še bolj poudariti

Skinny - te kavbojke se tesno prilega-

imajo ob strani narisano črto ali vzorec, prav tako pa lahko videz dolgih nog izpostavite tudi z nekoliko daljšimi kavbojkami, ki jih lahko oblečete tudi na visoke pete. Ob nakupu bodite pozorni na tako imenovan podaljšani

nostih.

modne, ampak se tudi dobro prilegajo

Moške kavbojke so običajno na voljo

svoje noge, so prava izbira kavbojke, ki

no jih lahko nosite pri različnih aktiv-

jo nogam in se končujejo na „korenček“. Običajno imajo nizek do srednje visok pas in se najbolj podajo moškim suhe postave, izogibajo pa naj se jim izredno suhi moški in bolj mišičasti, saj ta tip kavbojk najbolj očitno poudari postavo in njene značilnosti.

boki, izogibajo pa naj se jim moški močnejše konstitucije, saj izredno poudarijo postavo. Relaxed - ta tip kavbojk je namenjen sproščenemu slogu in se ne prilega tesno telesu. Primeren je za vse tipe postave, odsvetujemo ga samo zelo suhim moškim, ki jim bo ta tip kavbojk običajno prevelik. Loose - Ta tip kavbojk je vrečast in zagotavlja dovolj prostora tako pri stegnih, nogah in kot zadnjici. Najraje ga nosijo moški z močnejšim tipom postave, saj jim zagotavljajo dovolj udobja pri vseh aktivnostih.

kroj, pri mnogih kavbojkah pa lahko

Slim - te kavbojke so ravno vmesna

KAKO IZBRATI PRAVO VIŠINO PASU

tudi sami izbirate dolžino hlačnic in jo

varianta, saj niso ne pretesne, ne pre-

KAVBOJK

prilagodite svojemu tipu postave.

več ohlapne. Prilegajo se postave in

Pri nekaterih tipih kavbojk imate možnost izbirati tudi želeno višino pasu, zato v nadaljevanju podajamo nekaj smernic. Visoki pas je idealna izbira za moške z močnejšo postavo, saj jo poudari ravno na pravih mestih. Pri tem tipu kavbojk se izogibajte nošenja majice znotraj pasu. Srednji pas ima večina zgoraj naštetih modelov kavbojk in je prava izbira za vse postave in za vse priložnosti. Nizek pas po drugi strani priporočamo vsem, ki si želijo bolj sproščenega sloga in radi nosijo tak tip kavbojk.

42

junij 2019


mikrozdravje

Ni druženja

ni življenjske energije

PRVI ZDRAVNIK - DRUŽENJE Nedelja. Lep občutek, ko se mi nikamor ne mudi in splošno vzdušje je umirjeno. Tudi telo hitro razume, da je tedna konec - kot da bi se mi pri premikanju ves čas

Tina Hohnjec

Zdaj končno vem, kdo je Boštjan. Bo-

pripravljeni pomagati. Znamo pokazati

štjan, ja. Klema. Saj veš, oni z zajtrkov,

hvaležnost in se veselimo za uspehe

ki rad govori. No, zavoljo tega dogodka,

bližnjih.

vem. Hvala. Bobnarska delavnica je med nami ustvarila močno pozitivno energijo

NI DRUŽENJA -

in tako lepo je bilo videti vse naše ve-

NI ŽIVLJENJSKE ENERGIJE

sele obraze. Odprli smo vrata lepemu,

Družina in prijatelji obogatijo življenje in

srečnemu, veselemu. Nismo razmišljali,

celo znanstveno je dokazano, kako so-

pozabili smo na stres, pustili svoj ego in

cialni odnosi zdravijo. Francozi, Italijani

se prepustili tistemu dobremu, ki nas je

in Grki imajo statistično najmanj srčnih

obdajalo.

kapi, ker so že po naravi družaben na-

Vsi takšni in podobni dogodki, vsa dru-

rod.

ženja in veselje, nam pomagajo krepiti

Če nam primanjkuje druženja, se zapi-

naše socialno zdravje. V okolju, kjer

ramo vase. V mislih premlevamo skrbi

Zgodila se mi je Pandorina skrinjica

delamo in živimo, se počutimo bolje. Z

in si kreiramo nerealne zgodbe. Ra-

- vsakoletna predstava plesa ob dro-

ljudmi okoli nas se dobro razumemo in

dost v nas trohni in veselje do življenja

gu. Tri uspešne predstave smo veselo

oni se dobro počutijo v naši bližini.

se izgublja. Opazimo le napake drugih,

Na ta način preidemo v stanje dobrega

postajamo nezadovoljni, okolica nam

malo upiralo. Ne zgubljam energije za prevelike napore. Skuham si turško. Na njej se nariše srček. Ta me spomni, da v sebi prebudim ljubezen in prijaznost. Moje misli se pomešajo med dogodke zadnjega tedna - popoln trenutek, da nekaj napišem. KAKŠEN JE BIL ZADNJI TEDEN?

proslavili. Druženje nastopajočih po koncu vsega dogajanja je res posebno. Toliko lepih, dobrih energij se pomeša, spletejo se čudovite vezi, ki prerastejo v prava prijateljstva. Hvaležna za vse dobre dušice v tej naši veliki družini.

počutja, kjer spet prepoznamo svoje sposobnosti, dobimo nov elan za zaprašene cilje in se z lahkoto spopademo s stresnimi situacijami. Svoje delo opravljamo produktivno in ponovno smo

Skozi teden smo se v službi veselili te-

sposobni več prispevati k skupnosti.

ambuildinga, ki je krepko presegel vsa

Hkrati postanemo dovzetnejši za pre-

moja pričakovanja. Ne samo, da smo

dloge drugih, zapomnimo si pomembne

se nasmejali, zabavali in dobro najedli …

stvari, sprejmemo pomoč drugih in smo

je moteča. Takrat zbolimo. Morda je to sprva le bežen prehlad, ki je pa le znak, da našemu telesu nekaj manjka. Če smo na to pozorni in če takrat spoznamo, da nekaj ne delamo prav, lahko ustavimo razvoj hujših bolezni. Le spoznati moramo ta "znak", ki se je pojavil kot bežen prehlad, ga vzeti nadvse resno in ga predvsem psihološko pozdraviti. Kako to naredimo? Z lepimi mislimi. Naše misli so čudežno orodje za zdravljenje. Z njimi lahko postanemo pravi čarovniki. Le preusmeriti jih je potrebno in jih obarvati s svetlimi, veselimi barvami. In naše telo se bo počutilo bolje. Tukaj se morda vprašamo: "Kako do lepih misli?" S prijetno družbo in veselimi dogodki. junij 2019

43


i

mikroljubljenčk

Nova rubrika

o hišnih ljubljenčkih

Maja Kramberger

Z velikim veseljem sem sprejela potrditev in novico, da v naš časopis uvajamo novo rubriko, in sicer Mikro ljubljenčki. Ime "Mikro" ni zato, ker bi šlo za mikro ljubljenčke (da ne bo osnovne pomote), temveč za to, ker je Mikro naše osnovno 'zaščiteno' ime za članke v Mikrofonu.

I

deja je 'govoriti' oziroma pisati o

no uživajo v lovu in obrambi svojega

težav z mišmi, krti, rovkami, voluharji,

naših domačih hišnih ljubljenčkih,

teritorija. So izjemne lovke in načelo-

na žalost pa tudi ptiči in kuščarji težko

ki pa so seveda raznoliki. Verja-

ma pri hišah, kjer je doma mačka, ni

preživijo.

mem, da nas je največ takšnih, ki

imamo doma psa ali mačko, seveda pa ne manjka niti tistih s konji, kravami, ptiči in raznoraznimi plazilci ter žuželkami. Posvetili se bomo različnim temam - od pasem, do vzgoje, prehrane, smešnic in drugih zanimivih tem. Sama od nekdaj verjamem, da je stik z živaljo neke vrste terapija. Seveda je to naša domača žival - največkrat pes ali mačka. Poznamo veliko različnih živali, ki so prav tako terapevtske - tudi divje, npr. delfini. Nimam se za strokovnjakinjo, temveč za veliko ljubiteljico štirinožnih kožuščkov; predvsem psov in takoj za njimi tudi mačk. Odkar pomnim, sem imela mačko. Te so sicer izjemno samosvoje in dejansko imajo one v lasti tebe. Sicer so mačke primerne tako za stanovanja, kjer je seveda boljše, da so sterilizirane oziroma kastrirane, in pa seveda za hiše, kjer na zunanjem vrtu neizmer44

junij 2019

moj prvi kosmatinec Min


S tem, da smo doma imeli mačko, pa je moja želja po psu le rasla. In kdor čaka, dočaka. Tako sem tudi sama končno dobila irskega setra, kar je bilo zame najlepše darilo v življenju. Kot čisti začetnici, je bila vzgoja te pasme pri 16. letih pravi izziv. Irski setri veljajo za eno najlepših in najbolj elegantnih pasem, ampak točno tako kot so lepi, so tudi trmasti. Gre za lovsko pasmo z izjemnim lovskim nagonom. No, na njegovo veselje smo bili doma v bližini gozda in vinograda. Na moje malo manjše veselje pa je tam vse polno zajcev, srn, fazanov in še kaj bi se našlo. Tako se je začel in nadaljeval njegov lov na divjad in moj boj z njegovo trmo. Vse je bilo lepo in prav, dokler ni zaslišal ali zavohal kakšnega zajca, srne ali ptiča, se pognal v dir in jaz za njim, ker seveda ni slišal, da ga kličem. Njegova trma z leti ni niti malo po-

svoje pse. Skrbimo za njihov zdravje

v člankih. Vas pa, dragi sodelavci,

puščala - in tudi moja ne. Seveda

in varnost, prav tako za varnost drugih

prosim, da mi v primeru, da imate

takrat še ni bilo interneta, da bi se po-

psov in ljudi, ki jih srečujemo.

kakršnokoli željo, vprašanje, pred-

Naj bo to za prvič dovolj. Z veseljem

log … glede naših mikro ljubljenčkov,

bom svoje izkušnje in znanje delila

to napišete na e-mail.

dučila o vzgoji, zato sem si pomagala z rejci in psarno setrov ter lovskih psov. Seveda sva šla tudi v šolo, kjer se je vedel nadvse galantno in vzorno. Dokler mu poti pač ni prekrižalo kaj, kar se je njemu zdelo bolj zanimivo od sedenja, hoje ob nogi in čakanja na ukaz. Skupaj sva preživela pet let in potem nas je po bolezni žal zapustil. S tem se je moja ljubezen do psov le še povečala. Veliko sem se naučila in želela sem se naučiti še več. Ljudje smo različni in tako so različni tudi psi. Kakršnegakoli si izbereš, ti obogati in polepša življenje. Moj moto je - pes ni modni dodatek, temveč način življenja. Bodimo odgovorni zase in za

junij 2019

45


mikrovalovka

Ljubiteljski kuhar Bogomir priporoča

Domač jabolčni štrudelj

T

o je recept 100 % izbirčne-

kar zelo natanko vlečeno, tako, "da lahko

Jabolka operemo in jih naribamo, zra-

ga

bereš skozi njega".

ven dodamo malo limoninega soka, ci-

preizkuševalca

doma-

čih dobrot! Pri meni se zelo dobro vidi, da rad dobro jem.

Po drugi strani sem še izbirčen. Če bi sestavljal recept najboljših jedi, bi to bil kakšen pomfri in kruh. Ali samo kuhane testenine, čokolino … Veliko sem premišljeval, kaj mi je zares dobro in kaj bi bilo dobro tudi za vas. Pravi fant iz dežele se spomni pravega kmečkega opravila: trgatve. To je pri nas skoraj praznik, ko nam ponujajo same dobre potičke, gibanice štrudlje … In se spomnim - zakaj pa ne bi še mi "butnili" enega štrudlja za razvoj maščobnih mišic? Ker nisem ravno dober pek in ne kuhar, se poslužujem recepta moje mame (ona to zna, kar se mi že fejst pozna). Pri

In takšno testo se naredi v treh korakih: 1. V posodo presejemo moko in na sredini naredimo jamico, v katero vlijemo olje in vodo, v kateri smo raztopili sol. Sestavine začnemo s prsti počasi mešati, da se sprimejo skupaj. 2. Testo nato z rokami gnetemo toliko časa, da postane povsem mehko, gladko in elastično ter se ne oprijema rok. Če je preveč suho, prilijemo še malo vode. Zgneteno testo oblikujemo v hlebček, ki ga premažemo z oljem, pokrijemo s pogreto skledo in pri sobni temperaturi pustimo počivati od 30 do 60 minut. 3. Spočito testo na pomokanem prtu čim bolj na tanko razvlečemo. Debel rob ob straneh obrežemo.

štrudlju nočemo kupljenih zadev, zato

Za pripravo neke normalne porcije pa

mora biti tudi testo domače; najboljše je

potrebujemo: - 300 g gladke moke, - 1.5 dl mlečne vode, - 2 žlici olja in - mičkeno soli. Potem pa pride na vrsto ta boljši del nadev! Ker doma pridelujemo tudi jabolka, ni vprašanja, kateri štrudelj je najboljši. Je pa res, da tu in tam zraven jabolk lahko pade tudi kaj skute. Za štrudelj hočejo naša mama imeti zmeraj Idared, ki je dovolj grenak in ima v štrudlju najboljši okus.

46

Bogomir Dreier

junij 2019

meta, drobtin in sladkorja ter vse skupaj malo premešamo. Za nadev potrebujemo: - cca. 1 kg jabolk, - 10 g masla, - malo cimeta v prahu in - malo sladkorja. Vse skupaj razdelimo po razvlečenem testu ter zavijemo. Če nam takšen zavitek uspe lepo zaviti, če ga položimo v pekač in se testo ne strga, si lahko samo čestitamo. Štrudelj pečemo nekje na 180 stopinjah, približno 45 minut (to je čas, ko lahko v miru umijemo posodo). Če nam uspe že vse to, nam ostane samo še to, da ob kozarčku rujnega (Rumeni muškat - polsladek) uživamo v vsakem ugrizu pravega štrudlja. Za naslednjo izdajo NOMINIRAM Jako Oseta.


mikrovalovka

Filmofilka Anja priporoča

Journal 64 in Green Book

Anja Vajnhandl

JOURNAL 64 (2018) IMDb ocena: 7.5/10 Režija: Christoffer Boe Država: Danska Glavne vloge: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt, Søren Pilmark Žanr: kriminalni triler, misterij Ob prenavljanju starejšega stanovanja v Kopenhagnu delavca naletita na zaskrbljujoče odkritje. Za lažnim zidom se nahajajo tri mumificirana trupla, ki sedijo na stolih ob jedilni mizi. Ob mizi je prostor še za eno truplo, saj je en stol ostal prazen. Zadeva se hitro preda v roke detektiva Carl Mørcka in njegovega asistenta Assada in na njiju je sedaj, da ugotovita identiteto trupel in komu je bil namenjen četrti sedež. Carl in Assad vložita vsa prizadevanja, da najdeta najemnika stanovanja in na koncu ugotovita, da sledi vodijo daleč nazaj do zloglasne dekliške poboljševalnice na otoku Sprogø. Na tem otoku so se v prejšnjem stoletju dogajale nepredstavljive stvari, skrajno zanemarjanje in medicinski poskusi prisilne sterilizacije, so bili tam del vsakdana. Čeprav so grozote Sprogøja zaprto poglavje v danski zgodovini, zdaj obstajajo ljudje, ki trdijo, da ti poskusi trajajo še danes. Carl in Assad tako začneta dirko s časom, da bi preprečila nove umore in napade.

GREEN BOOK (2019) IMDb ocena: 8.3/10 Režija: Peter Farrelly Država: ZDA Glavne vloge: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco Žanr: biografska komična drama Film je prejel tri oskarje za najboljši film, najboljšega igralca v stranski vlogi in za najboljši izvirni scenarij. Oskarjev nominiranec Viggo Mortensen in dobitnik oskarja Mahershala Ali igrata glavni vlogi v filmu, ki ga je navdihnilo pravo prijateljstvo, ki je presegalo rasno nestrpnost in družbeno razslojenost zgodnjih šestdesetih let prejšnjega stoletja. Ko Tonyja Lipa (Mortensen), redarja iz italijansko-ameriške četrti v Bronxu kot voznika za koncertno turnejo najame Dr. Don Shirley (Ali), črnopolti pianist svetovnega slovesa, se morata zanašati na "zeleno knjigo", ki je nekakšen vodič po takratnih varnih območij za Afroameričane. Soočena z rasizmom in nevarnostjo ter hkrati z nepričakovano človečnostjo in humorjem sta prisiljena razlike postaviti na stran, da bi lahko preživela in uživala na življenjskem popotovanju.

V naslednji izdaji naj svoj okus razkrije Jani Roškar. junij 2019

47


miško show

Nagrada: 3X DARILNI BON ZA MANUALNO TERAPIJO V IZVEDBI PODJETJA VERTEBRAE Pravila za sodelovanje v žrebu: Na kupon vpiši geslo nagradne križanke in ga najkasneje do petka, 23. avgusta 2019, vrzi v enega od nabiralnikov z napisom MIKROFON. Žrebanje bo nadzoroval tričlanski uredniški odbor MIKROFONA. Ime nagrajencev bomo objavili v naslednji oddaji. Pravilno geslo aprilske križanke: MIKRO POLO AKADEMIJA. Prejeli smo 17 pravilnih rešitev, med katerimi je žreb izbral srečnega nagrajenca Domna Šmigoca, ki se bo vrtel ob drogu. 48

junij 2019

KUPON Geslo: Ime in priimek: Naslov:

Profile for Mikro+Polo

Mikrofon. Junij 2019. Številka 26.  

Mikrofon. Junij 2019. Številka 26.  

Profile for mikropolo
Advertisement