Page 1

številka 25, april 2019

informativna oddaja podjetja MIKRO+POLO

brezplačni izvod

vroči mikrofon MIKRO+POLO AKADEMIJA stran 4 MARKET ZA PROGRAM VARJENJA stran 6

gost pred mikrofonom KAKO ZAČETI SAM? stran 31

nagradna križanka Ura plesa ob drogu stran 44

poslušajte nas online


o mikrofonu MIKROFON je dvomesečnik, ki izide deseti delovni dan v mesecu; v koledarskem letu bo predvidoma izšlo šest številk.

megafonček

Avtorji člankov v rubrikah GOLA V ETRU, TERENSKI MIKROFON in MIKROVALOVKA so za pisanje člankov nominirani. Sistem nominacij pomeni, da avtor aktualnega članka določi oziroma izbere sodelavko ali sodelavca za naslednjo izdajo MIKROFONA. Zato pozorno preberi

1. april

Rojstni dan Valerija Šlamberger

11. april

Rojstni dan Milan Drobnak

12. april

15. april

Imaš vprašanje za strokovnjaka, si

Boštjan Perko 2 leti v MIKRO+POLO

9.april

vsak članek; morda si nominiran-a ravno ti.

Emanuela Pavalec 15 let v MIKRO+POLO

Rojstni dan Tina Kšela Podgornik Rojstni dan Vojko Kunstl … NIKOLI VEČ 39 Rojstni dan Nadja Gorinšek Mirela Vučić 4 leta v MIKRO+POLO

16. april

Nina Lešnik 1 leto v MIKRO+POLO

18. april

Rojstni dan Leonida Mušič … NIKOLI VEČ 49

20. april

Rojstni dan Maja Kramberger

ti morda lahko pomagajo. Zaposlu-

22. april

Rojstni dan Zerina Bešić

jemo vsaj enega arhitekta, biokemi-

26. april

Rojstni dan Matjaž Babič

ka, biologa, biotehnologa, ekono-

28. april

Mojca Vek 10 let v MIKRO+POLO

v dilemi, potrebuješ nasvet? V našem podjetju je zaposlenih ogromno strokovnjakov z različnih področij, ki

mista, elektrotehnika, farmacevta,

Rojstni dan Alenka Čebular

geografa, gradbenika, informatika, kemijskega tehnologa, kemika, le-

1. maj

sarja, medijskega komunikologa,

A do Ž.

Rojstni dan Daniel William Beckler 3. maj

ipd., lahko kadarkoli oddaš v enega od nabiralnikov z napisom MIKROFON - prvi se nahaja pri vhodu za

4. maj 8. maj 10. maj

zaposlene v upravni stavbi, drugi pa pri vhodu v skladišče. Prav tako pa nam lahko pišeš na elektronski naslov mikrofon@mikro-polo.si. Veseli bomo vsakega pisma.

Rojstni dan Gregor Banko Zdravko Kmetec 19 let v MIKRO+POLO

Svoje ideje, članke, predloge, mnenja, pohvale, komentarje, vprašanja

Peter Jamšek 12 let v MIKRO+POLO Anja Vajnhandl 1 leto v MIKRO+POLO

mikrobiologa, pravnika, strojnika, živilskega tehnologa; skratka vse od

Valerija Šlamberger 27 let v MIKRO+POLO

19. maj 26. maj 31. maj

Darja Klep 3 leta v MIKRO+POLO Arijana Suljagić 2 leti v MIKRO+POLO Rojstni dan Marko Maroh Rojstni dan Amina Karić Jed iz MIKROVALOVKE Rojstni dan Nino Sabolek Rojstni dan Emanuela Pavalec Rojstni dan Jaka Oset Rojstni dan Brigita Bevc

MIKROFON | informativna oddaja podjetja Mikro+Polo | številka 25, april 2019 | izdajatelj: Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška 22, Maribor | T: 02 614 33 00 | F: 02 614 33 20 | E: mikrofon@mikro-polo.si | W: www.mikro-polo.si | uredniški odbor: Breda Majcen, Mirjana Mladič, Darin Geržina, Marko Hanc, ob pomoči avtorjev člankov | tisk: Tiskarstvo Črnčec, Maribor | naklada: 150 izvodov | prispevki, vprašanja, predlogi in pripombe: mikrofon@mikro-polo.si | besedila niso lektorirana.

2

april 2019


intro

Srečno v pomlad

Z

ima se je prevesila v pomlad, sončne dni je zamenjalo tipično aprilsko deževno vreme in uro smo prestavili na poletni čas. Hladna zimska jutra in kratke dneve bomo počasi pozabili, zimsko garderobo bomo zamenjali s poletno, pospravili bomo smučarska oblačila, na plan potegnili kopalke ter na hitro stekli v fitnes ali začeli trenirati hojo po stopnicah … Malo heca; pred nami je drugo četrtletje, medtem ko smo prvega že zaključili. Slednje je bilo dokaj uspešno, saj smo v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvaril 3,8 mio EUR prihodkov, kar je za 3 % več kot v enakem obdobju lani in 11 % več kot v enakem obdobju leta 2017. Konec meseca marca smo na AJPES (Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) oddali tudi letna poročila za leto 2018 - leto, ki smo ga zaključili s 340.000 EUR dobička. Dobiček, ustvarjen v letu 2018, bo v celoti ostal v podjetju. Ko sedim pred ekranom in razmišljam, kaj vse naj zapišem v uvodnik, sploh ne vem, kje naj začnem. Dogaja se toliko stvari, da jim že težko sledim. Dejstvo je, da nas je vedno več in da so vsi "stebri" našega podjetja z novo delitvijo odgovornosti in imenovanjem direktorjev oziroma direktoric posameznih programov dobili več pristojnosti in

samostojnosti. Veseli me, da so oddelki s to odločitvijo dobili krila in da ideje o izboljšavah kar dežujejo, dogajajo se spremembe, znotraj oddelkov smo postali bolj povezani … Ponosen sem, da sem se tako odločil in žal mi je, da sem s to odločitvijo čakal tako dolgo. Vedno je tako; najprej (pre)dolgo razmišljaš, potem pa ne veš zakaj pri vragu si tako dolgo razmišljal. V programu Laboratorij so skrbniki ključnih kupcev prevzeli svoje vloge; seveda imamo pri vsaki spremembi tudi porodne krče, ki pa jih sproti blažimo in delamo vse, da bodo pridobili tako naši kupci, kot mi. V programu Lab Interior se trenutno dogaja največ sprememb; od nenehne izboljšave naših izdelkov, do novega skladišča, prehoda na SAP itd. Po zelo kratkem zatišju smo ravno v prejšnjem tednu pridobili nekaj večjih naročil (prvič nam je večji projekt zaupala tudi novomeška Krka, Michaelu pa očitno lepo uspeva ohranjati naročila zdaj že stalnega kupca našega pohištva - Univerzo v Gradcu) in tako bodo stroji v proizvodni delavnici spet pridno brneli. V oddelku Podpora kupcem se pripravljamo na temeljite spremembe v sami organizaciji poslovanja, ki jih bomo postopoma vpeljali do konca leta 2019. Nadaljujejo se tudi izobraževanja; če smo s prodajo že pridno obdelali CRM,

Marko Podgornik

so sedaj na vrsti naši diamanti oziroma projekt ASI 45+ (starejši zaposleni nad 45 let). Mimogrede - na konferenci Zlata nit v organizaciji časopisne hiše Dnevnik, smo v kategoriji srednje velikih podjetij prejeli posebno priznanje Starejšim prijazno podjetje. Zdaj smo pa res že vsem prijazni: družinam, otrokom, štirinožnim prijateljem, starejšim, LGBT … In na tem mestu se mi poraja vprašanje: ali si zaslužimo tudi certifikat "medsebojno prijazni"? Z žalostjo ugotavljam, da verjetno ne. In na tem mestu vas zato pozivam, da smo drug do drugega bolj strpni in prijazni. V službi preživimo več kot tretjino dneva in ni lepšega, če se lahko v poslovno sredino odpravimo z nasmeškom na obrazu saj vemo, da nas na Zagrebški cesti 22 čaka več kot 100 nasmejanih obrazov, s katerimi bomo skupaj ustvarjali boljši jutri tudi zase. In še lepše je, če to pozitivno dobro voljo, ki nas je napolnila v službi, potem prinesemo tudi domov med svojo družino. Zadnjič je na televiziji novinar vprašal upokojeno zdravnico, ali je bila v svojem življenju srečna. In gospa je zelo modro odgovorila, da je srečen lahko čisto vsak, če le zna poiskati srečo v tem, kar ima, v tem, kar ga obdaja. Iz srca vam želim - bodite srečni! In če bo še kdo grešil zame (kot Samo razlaga v rubriki Gola v etru), naj to raje zadrži zase. april 2019

3


vroči mikrofon

Mikro+Polo Akademija

Kaj za ena zverina je pa zdaj to?

Mirjana Mladič

Znanje je že lep čas ena najpomembnejših dobrin - tako za posameznika kot za podjetje. V Mikro+Polo smo pridobivanju novih znanj, predvsem strokovnih, posvečali veliko pozornosti, saj brez tega ne bi mogli uspešno rasti in se razvijati. Z vključitvijo v dva projekta, Štartaj kariero in ASI, smo začeli intenzivno pridobivati tudi mehke veščine. Čas je, da vse skupaj spravimo pod eno streho in naše aktivnosti na tem področju sistematiziramo, spremljamo, kolikor se da, tudi načrtujemo in jih ocenjujemo.

Z

ato želimo vzpostaviti Mi-

Cilj Mikro+Polo Akademije (v nadalje-

Strokovna šolanja nam ponujajo naši

kro+Polo Akademijo - in-

vanju MPA) je razviti sistem spremlja-

dobavitelji, različna usposabljanja do-

terni sistem razvoja znanj

nja razvoja karier vseh zaposlenih.

mači in tuji izvajalci, morda bomo kdaj

in veščin vseh zaposle-

Del tega so seveda tudi želje in potrebe

v prihodnosti spodbujali tudi študij ob

nih. Za zaposlene to ne pomeni dra-

zaposlenih, ki jih boste lahko izrazili na

delu v kateri od ustanov, ki ponujajo

stičnih sprememb, želimo pa najprej

rednih individualnih razgovorih z vaši-

javno veljavne programe (srednje in

dobiti pregled nad vsemi usposa-

mi vodji. Na sliki (ki, kot po navadi, pove

višje strokovne šole, fakultete).

več kot 1000 besed) predstavljamo, kaj

Za investiranje v znanje seveda pot-

vse naj bi MPA zajemala.

rebujemo sredstva. Pomemben vir

bljanji, šolanji in

izobraževanji 1

vseh

zaposlenih, ki nam bo v nadaljevanju omogočil tudi boljše načrtovanje tega področja. Tudi v strategiji razvoja smo si zabeležili razvoj zaposlenih kot enega ključnih dejavnikov uspeha, ki bi ga želeli spremljati glede na povprečno število dni/ur usposabljanj na zaposlenega in glede na povprečen

Pod "streho" MPA bodo torej vključena vsa interna in eksterna usposabljanja, šolanja in izobraževanja ter vse druge oblike prenosa znanja, od uvajanja, mentorstev, coachingov in samoučenja.

bodo tudi v prihodnje različni sofinancirani projekti, ki sicer zahtevajo precejšen vložek v obliki dela (priprava ponudb, spremljanje in vodenje, poročanje), vendar so v finančnem smislu preveč pomemben element, da bi jih zanemarili. Del vlaganj bomo

vložek v usposabljanja na zaposlene-

Pobude za vsebine MPA pričakuje-

še vedno zagotavljali iz lastnih virov,

ga. Da bi to dosegli, moramo najprej

mo tako od vodij in zaposlenih, svo-

ne smemo pa pozabiti tudi na znanje

vzpostaviti skupen pregled.

je bomo dodali tudi v razvoju kadrov.

zaposlenih, ki ga imamo veliko. Vsak

1 Usposabljanje: katera koli oblika neformalnega pridobivanja novih znanj in veščin, praviloma s potrdilom ali certifikatom, a brez javno veljavne listine (spričevala, diplome). Šolanje: v našem podjetju uveljavljen termin za strokovna šolanja, ki jih organizirajo naši dobavitelji. Izobraževanje: pridobivanje višje stopnje znanj v okviru akreditiranega javnega programa, kjer udeleženec/ka ob koncu dobi tudi javno veljavno listino kot potrdilo o uspešno zaključenem programu.

4

april 2019


lahko k razvoju in uspehu podjetja prispeva tako, da svoje znanje prenaša na druge.

sabljanj in izobraževanj.

svoje odpornosti in odzivnosti gradili

V prihodnosti bodo uspešni tisti, ki

svoj konkurenčni položaj na trgu.

bodo pripravljeni stalno pridobivati

Osebna rast in kompetentnost sta dve

V prvi fazi - tj. v letošnjem letu - bomo

nova znanja in veščine, se obdajali z

izvajali projekte po planu (ASI) in po-

ljudmi, ki jim pomagajo napredovati

ročali financerjem. Ostala usposablja-

in se izboljševati ter znali sodelovati

nja bomo dodajali. V tem obdobju bi

z drugimi. V takšnih podjetjih se bodo

v kar največji meri podprli obe in pripo-

vzpostavili tudi sistem spremljanja in

znali hitreje odzivati na spremembe,

mogli k uspešnosti podjetja ter k zado-

evidentiranja vseh oblik šolanj, uspo-

jih tudi spodbujati - in s tem preko

voljstvu in zavzetosti vseh zaposlenih.

LAST

NA S

LAST

NO Z N

PRO

STRA TEGI

JEKT

JA P O

od vrednot, ki ju spoštujemo v Mikro+Polo. Želimo si, da bi z Akademijo

REDS

TVA

ANJE

I

USPEH

DJET

ODGOVORNOST

JA

ZAVZETOST SAMOZAVEST

PRIHODNOST

ENERGIJA

OSEBNA RAST

ZADOVOLJSTVO KUPCEV

PREDLOGI VODIJ

SAMOUČENJE

PREDLOGI ZAPOSLENIH

LETNI PLAN

UVAJANJA

PREDLOGI HRD

INTERNA

PONUDBE PARTNERJEV

EKSTERNA

PONUDBE IZVAJALCEV

MENTORSTVO IN COACHING

MIKRO+POLO AKADEMIJA: GRADIMO MOSTOVE ZNANJA

LETNO POROČILO

PROJEKTNI PLANI

POROČILA PROJEKTOV

ZAKONSKO PREDPISANA USPOSABLJANJA STROKOVNA ŠOLANJA STROKOVNA USPOSABLJANJA USPOSABLJANJA IZ MEHKIH VEŠČIN USPOSABLJANJA ZA OSEBNO RAST

april 2019

5


vroči mikrofon

Tudi oddelek varjenja se lahko pohvali

Napredovali smo!

Nina Mori

Od sedaj nas kupci najdejo na spletu! Točno, prav ste prebrali. Oddelek varjenja je v zadnjem letu napredoval in pridobil spletno aplikacijo Market za varjenje, dostopno na spletnem naslovu market.varjenje.net.

V

času nadomeščanja sodelavke Mojce sem sama začela raziskovati, kako to, da Oddelek varjenja nima

spletnega naročanja kot Oddelek laboratorij. Po hitrem pregledu in nekaj sestankih sem ugotovila, da je želja po takšnem naročanju in obdelovanju naročil vedno bila, vendar se je vedno nekje zataknilo in se projekt nikoli ni niti dobro začel. Ker pa sem sama začutila to priložnost, saj imam s spletno prodajo kar nekaj izkušenj, mi je navedena nalo-

ki so trenutno vidni in na voljo v Mar-

porabila skoraj 4 mesece dela. Delo je

ga bila zaupana in odobrena. Lotila

ketu, razdeljeni pa so v velikih 17 ka-

zajemalo: urejanje šifer in odpiranje

sem se je z največjim veseljem. Prvi

tegorij. Program zajema dobavitelje,

novih materialov v SAP-u (ja, sedaj

sestanek z Bredo sva opravili v marcu

ki jih zastopamo na slovenskem trgu:

imajo vse šobe in materiali enak naziv

2018, pogledali kako stvari "stojijo" ter

OERLIKON-LINCOLN, SAF-FRO, ABI-

in dopisane oznake v zaporedju, prej

na čem moramo začeti delati, kaj raz-

COR BINZEL, GYS, MILLER, WELDAS,

so malo poplesavale), pripravo vseh

vijati znotraj "projekta Market" ter kaj

WELDLINE in mnoge druge.

distribucijskih tekstov posameznega

Po popisu vseh materialov pa se je

artikla za objavo na Marketu, tekstov

začel ta veseli del, za katerega sem

osnovnih podatkov (kratek tekst), pa-

sploh to za nas pomeni. Prva naloga je bila izpis materialov, ki jih želimo dodati na Market ter jih razdeliti v skupine in podskupine. S pomočjo Davorina smo tako ustvarili prvi pregled artiklov, ki se najbolj prodajajo in so najbolj iskani, ustavili smo se na številki 1165 - toliko je artiklov, 6

april 2019


"online"; naše prvo naročilo smo prejeli in obdelali 17. januarja letos. V tem času smo na Market usmerili že kar nekaj fizičnih kupcev, manjših in srednje velikih podjetij. Naš cilj je vsekakor prodajo preko Marketa za varjenje konstantno povečevati in pridobiti čim več uporabnikov. Sistem CMS je živ sistem, kjer se dnevno dogaja veliko stvari in za katerega rametrov, slik in PDF priponk (navo-

vendar se je delo začelo od začetka.

dila, varnostni listi …). Nekatere šifre

Vse, kar je bilo vidno na ekranu, je bilo

smo preoblikovali iz takratnih kosov

potrebno prebrati, oblikovati, posta-

na prodajna pakiranja v paketih.

viti v pravi vrstni red. Potrebno je bilo

Po obsežnem pridobivanju in zbiranju

preveriti vse cene, narediti tesna na-

podatkov pa sta mi za nadaljnje delo

ročila ter odpraviti vse ovire spletne-

na pomoč priskočila tudi Breda in Go-

ga naročanja. Ob koncu decembra je

ran. Vse, kar smo sedaj pripravili roč-

bila verzija pripravljena za prenos na

no, je bilo potrebno še dodatno pove-

"produkcijo". S samo objavo in preno-

zati s hierarhijami proizvodov v SAP-u

som pa smo počakali vse do drugega

in CMS-ju, sistemom za spletno naro-

tedna v januarju, ko smo bili končno

sem tudi odgovorna. Dnevno spremljam nova naročila in nove kupce, ki se registrirajo v sistem. Vsakega novega kupca je potrebno kreirati v SAP in ga povezati s spletno aplikacijo. S skupno pomočjo Davorina in Mojce se bomo trudili, da bomo sistem iz dneva v dan nadgrajevali in postopoma povečevali prodajni program tega oddelka. Kupce bomo aktivno preusmerjali v Market, kjer so znane cene, zaloga in dobavni roki, jih nagradili s 3 % popustom v primeru spletnega naročil ter jih razvajali z zanimivim darilnim programom. Prav tako jim bomo nudili visoko kvaliteto podpore, ki jo kupci potrebujejo. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo! Naše geslo "Vaš partner za varjenje" pri nas res velja! Preizkusite nas!

čanje. Nekaj časa sem tako delo opazovala iz daljave, a ne za dolgo. In potem končno - oktobra je bil del truda že viden na zaslonu, v sliki in besedi, sicer malo razmetan, a ne znam opisati tega občutka. Mislim, da sva obe z Bredo malo lažje zadihali,

april 2019

7


vroči mikrofon

Mentorstvo in coaching v Mikro+Polo

- obliki razvoja zaposlenih

Mirjana Mladič

Eden od pristopov, ki ga izvajajo vsa uspešna podjetja (med drugim 71 % tistih s seznama Fortune 5001) je načrtno, strokovno organizirano in izpeljano mentorstvo. Mentorstvo je eden najbolj učinkovitih in naravnih načinov učenja za odrasle. Zato smo se v okviru projekta ASI odločili, da bomo tudi v našem podjetju nadgradili obstoječe mentorske oblike učenja, jih sistemizirali in usposobili mentorje, ki bodo nudili podporo in pomoč vsem, ki jo bodo potrebovali.

M

ed drugim je v podje-

sodelavce in jih že pred dejansko za-

doslednim delom, s spoštljivim odno-

tjih, ki so ta koncept us-

poslitvijo seznanjamo z delom pri nas.

som do mentorirancev vzpostavljajo

pešno uvedla, bistveno manjši osip novih za-

poslenih. Prvi korak v tej smeri je bilo usposabljanje treh mentorjev za PUD (praktično učenje z delom), kar je bil pogoj za pridobitev statusa učne delavnice za bodoče lesarje v programu Lab Interior. Ta oblika mentorstva je namenjena dijakom in študentom, z njo spoznavamo morebitne bodoče

Glavni cilj mentorstva v našem podjetju je, da ima vsak, ki to potrebuje, predvsem pa novi zaposleni, tisti, ki menjuje delovno področje, zaposleni po daljši odsotnosti ipd., na voljo

zaupanje, pozitivno vplivajo na razvoj kulture podjetja in imajo pomembno vlogo pri oblikovanju dobrega kadra. S svojim delom pomagajo graditi uspeh podjetja.

človeka, na katerega se lahko obrne,

Mentor je lahko tisti, ki razume in

ki ga usmerja, mu "odpira vrata", bdi

sprejema druge ljudi, ne glede na to,

nad njegovim strokovnim in osebnim

kako različni ali drugačni so od nje-

razvojem ter mu pomaga, da se čim

ga. Mentorirancem zna dati občutek

bolje vključi v naš kolektiv.

varnosti, jim je na voljo, ko ga potre-

S pomočjo mentorjev in mentoric2 gradimo pripadnost podjetju. Mentorji so vzorniki, ki na razumljiv in empatičen način na sodelavce prenašajo svoje znanje, izkušnje, informacije, (tudi) s pomočjo drugih sodelavcev

bujejo, zna jih usmerjati brez podcenjevanja. Ima posluh za njihove ideje in vprašanja ter jih zna resnično poslušati. V sodelavcih - mentorirancih išče predvsem njihove dobre, močne lastnosti in na njih gradi odnos.

vodijo uvajanje novih zaposlenih. S

Če je potrebno, zna ozavestiti in na-

svojim odgovornim, sistematičnim in

govoriti morebitne strahove mento-

1 Seznam podjetij, ki ga letno že od 1955 pripravlja revija Fortune in obsega 500 največjih ameriških podjetij po višini prihodkov v posameznem letu. 2 V nadaljevanju zaradi preglednosti in lažje berljivosti uporabljamo moške oblike, ki enakovredno veljajo tako za ženske kot za moške.

8

april 2019


rirancev ter prepozna njihovo stisko.

OBLIKE MENTORSTVA

Usposobljen je, da jim takšne izzive

Danes je oblik mentorstva veliko in

pomaga premostiti, če tega ne zmore

presegajo pojmovanje, ki izhaja iz gr-

sam, zaprosi za pomoč drugega men-

ške zgodovine. Za začetek poznamo

torja ali osebo, za katero oceni, da bo

neformalno in formalno mentorstvo.

znala najti rešitev.

Prvo je tisto, ki ne vsebuje podpisa-

Mentor svoje znanje in veščine stal-

nega dogovora med mentorjem in

no nadgrajuje z različnimi usposabljanji, na mentorskih srečanjih in s samostojnim učenjem. Po potrebi v podjetju predlaga vsebine, za katere meni, da bi mu pomagale pri razvoju mentorskih kompetenc. IZVOR MENTORSTVA En hiter skok v grško zgodovino. Moder človek po imenu Mentor je bil tisti,

mentorirancem. Pomislite na vse ljudi v svojem življenju, od katerih ste se učili, ki so vam pomagali postati to, kar ste danes! Čeprav morda doslej nanje niste pomislili kot na mentorje, so to dejansko bili. Na našem intranetu (zavihek HRD/Usposabljanja/ Mentorstvo si lahko o tem preberete zanimiv članek).

ki mu je Odisej, ko se je odpravil na

Neformalno mentorstvo, vsaj v smis-

trojansko vojno, zaupal vzgojo in skrb

lu sistematskega pristopa, strukture …

za svojega sinčka Telemaha (hja, tak-

smo doslej poznali in uporabljali tudi

rat materinska vzgoja pri sinovih ni

v Mikro+Polo. Pod tem pojmom smo

kaj prida veljala). Ker je bil Odisej, kot

praviloma razumeli uvajanje - bodisi

vemo iz Iliade in Odiseje, odsoten kar

novega sodelavca ali nekoga, ki je za-

dvajset let, je njegovega sina v mo-

menjal delovno področje.

škega vzgojil njegov prijatelj in sveto-

Z usposabljanjem - za začetek - de-

valec Mentor.

vetih mentorjev, ki bodo že med svo-

Opravil je tako dobro delo, da je njego-

jim usposabljanjem mentorirali še

vo ime postalo sinonim za modrega in

štiri dodatne bodoče mentorje, bomo

potrpežljivega svetovalca, zaupnika in

ustvarili temelj za sistem, ki bo koristil

učitelja.

vsem - mentoriranci bodo hitreje napapril 2019

9


vroči mikrofon ali horizontalnem razvoju (torej nap-

ma za prenos strokovnih znanj) … pa

redovanju ali širjenju oz. spremembi

še kaj bi se našlo.

njegovega področja dela, vključno z

KAJ PA COACHING3?

"napredovanjem" v mentorja). Mentorstvo na področju organizacijske kulture pa zajema usmerjanje mentoriranca pri tem, "kako stvari počnemo pri nas".

redovali, se lažje vključevali, mentorji pa bodo osebnostno rasli. V prvi fazi bo - poleg mentorstva PUD študentom in dijakom - največji poudarek na dveh oblikah mentorstva:

Coaching je sodobna oblika individualnega in (redkeje) tudi skupinskega dela z ljudmi. Glavna razlika med mentorjem in coachem je, da slednji ne svetuje in ne uči. Usposobljen je,

Samo v zadnjem letu in pol smo

da z ustreznimi metodami spraševa-

zaposlili več kot 20 novih sodelav-

nja, spodbujanja razmišljanja in odpi-

cev - to je petina novih zaposlenih.

ranja novih pogledov stranki pomaga,

Razumljivo je, da vsi ne morejo

da sama poišče najboljšo rešitev te-

takoj v celoti sprejeti in razumeti

žave, ki jo ima, ali da se lažje odloči,

naše kulture in prav je, da jim pri

kadar je v dvomih. Zato coachu ni tre-

tem čim bolj pomagamo. Naslednje, nove oblike mentorstva bomo uvajali kasneje, ko bomo razvili

kariernem in mentorstvu na področju

in utrdili ti dve opisani obliki. Imamo

organizacijske kulture. Pod karier-

lahko še: mentorstvo talentov, bodo-

nim mentorstvom razumemo vsako

čih vodij, obratno mentorstvo (mlajši

obliko, ki mentorirancu pomaga širi-

mentorirajo starejše, denimo na po-

ti njegovo strokovno znanje in s tem

dročju uporabe sodobnih IK tehnolo-

prispeva pri njegovem vertikalnem

gij), skupinsko mentorstvo (praviloba v strokovnem smislu poznati področja, na katerem ima stranka težavo - usposobljen pa mora biti za uporabo različnih tehnik v komunikaciji, znati mora dobro poslušati in prepoznavati znake, ki jih stranka oddaja s svojo neverbalno komunikacijo. Coach pomaga stranki, da pride od točke, na kateri je, do točke, kjer si želi biti. Brez coachinga stranka te poti sama ne bi zmogla, ali bi zanjo vsaj potrebovala bistveno več časa. Prispodoba za coacha je "kočijaž" - nekdo, ki človeka hitro in varno prepelje od točke A do točke B.

3 V Sloveniji še nimamo ustreznega prevoda za izraz "coach". V določenih krogih so začeli uporabljati izraz "kouč", ki pa meni osebno nikakor "ne sede" (z menoj se strinja tudi kar velik del stroke), zato uporabljam izraz zapisan tako, kot je v originalu v angleščini.

10

april 2019


Podobno kot pri mentorstvu pozna-

cije lahko prejme slednji - predvsem

mo tudi več oblik coachinga: karierni,

mora biti to zelo jasno stranki v coa-

osebnostni, poslovni, timski in sku-

chingu. Podobno je tudi v primeru zu-

pinski coaching. Coach je lahko inter-

nanjega coacha, ki ga naroči in plača

ni (usposobljen sodelavec) ali zunanji

podjetje. Kakršno koli kršenje pravil

(profesionalni coach). Naši prodajni

zaupnosti krši osnovna etična pravila

predstavniki imajo, denimo, zelo dob-

coachinga.

ro izkušnjo z zunanjim coachem.

COACHING PRISTOP UPORABEN

Pomembno je vedeti, da je coaching

TUDI PRI VODENJU

razvoj sodelavcev, gradi njihovo sa-

odnos zaupen. Kar se dogaja v času

Metode in tehnike coachinga so lah-

mozavest in pozitivno samopodobo,

srečanj coacha in stranke je izključno

ko uporabne tudi pri vodenju - deni-

obenem pa preprečuje, da bi njegovi

njuna stvar, na začetku podpišeta tudi

mo, ko vodja sodelavca, ki pride k nje-

zaposleni z vsako težavo prišli k nje-

dogovor o zaupnosti. V primeru, ko je

mu s težavo, spodbudi, da sam najde

mu, ne da bi sami razmislili, kako bi jo

coach interni, naročnik coachinga pa

eno ali več možnih rešitev, namesto

lahko rešili - torej s coaching tehnika-

je delodajalec, se v procesu dogovar-

da mu jih "servira", da torej reši težavo

mi spodbujamo tudi samoiniciativno-

janja jasno opredeli, katere informa-

namesto njega. Na ta način spodbuja

st in proaktivnost zaposlenih. V okviru projekta ASI sem sama vključena v enoletni akreditirani program Coach pri Glotti Novi, ki se bo zaključil v juniju letos. Temeljni cilj tega usposabljanja je, da postanem interna coachinja - torej na voljo tistim, ki bi želeli za svoj razvoj izkoristiti tudi takšno obliko podpore. Morebitni interesenti mi lahko svoje zanimanje sporočite že sedaj. Z veseljem vam odgovorim tudi na morebitna vprašanja v zvezi s coachingom. april 2019

11


vroči mikrofon

Spašavaj se, ako možeš …

Nova metla u Mikro+Polo Sarajevo

Ivana Klarić Došlić

Od 1. marta 2019. godine sam preuzela funkciju rukovodioca prodaje u BiH. Sve je isto, samo Mihe nema. A nije da ga je i prije bilo …

Z

a mene je ovo novi izazov i

bila prepreka u obavljanju radnih

prilika, da zajedničkim sna-

zadataka?

gama cjelokupnog tima unaprijedimo

prodaju

u

BiH. Zaista se zahvaljujem na ukazanom povjerenju!! Nadam se, da ćemo biti dobar tim, na koji će svi biti ponosni.

odgovorna u obavljanju svojih svakodnevnih zadataka, čiji sam i ja dio, tako da je prodaja već uhodani proces, a ja ću sada biti tu, da glumim velikog šefa i da utjeram strah u kosti. Ko čeka, dočeka.  Nema

više „kasnim na posao“; biće

3 parkirna mjesta za 7 radnika, pa će svi dolaziti na vrijeme, da bi zauzeli mjesto.  Pauza

se ukida, najedi se kod kuće.

 Radno vrijeme je „od jutra do sutra“.  Muž

te čeka kući kada ja kažem da

te čeka.  Dijete

od 2 godine je sposobno i

samo dolaziti iz vrtića, mora se početi osamostaljivati.

12

Kupci se obilaze prije, u toku

i poslije radnog vremena, po potrebi vikendima i praznicima. Nemoj ti meni „ …moje privatno vrijeme …“.  Regres

i 13. plata - budi sretan ako

ih dobiješ 5 u toku godine.

Ekipa iz BiH je dosta samostalna i

 Čuj

• 

„bolestan“; kada je upala pluća april 2019

 Ne

možeš se oženiti jer ti je plata

mala, budi sretan, poslije ćeš mi zahvaljivati. I sve suprotno …


vroči mikrofon

Naučila sem se

postaviti zase

Mirjana Mladič

Amina Karić, naj-zaposlena v Mikro+Polo Sarajevo

A

mina Karić je dobitnica Plakete odličnosti po mnenju naših sarajevskih sodelavk in sodelavcev.

Ko sva se pogovarjali o njeni kandidaturi in prejeti nagradi je povedala, da je bila nagrade vesela, saj je zanjo pomenila, da je bilo njeno delo, njen trud, prizadevanje za dobro podjetja opaženo. Da so jo izbrali sodelavci, pomeni, da so tudi oni opazili njeno dobro delo, zato je nagrada vredna še toliko več. Z njo je dobila "veter v hrbet", da si bo tudi v prihodnje prizadevala dokazovati, da je šla plaketa v prave roke. V prejšnjem Mikrofonu je odlično predstavila primer iz prakse, kako uspešno komunicirati s kupci na enakovreden način. Dva dobra razloga, da jo malce bolj spoznamo. Vesela sem, da delam v tako dobrem kolektivu in se zahvaljujem kolegom, ki so glasovali zame.

zasebno kot poslovno, samo tako boš uspešen in te bodo kupci spoštovali tako, kot te cenijo ljudje v tvojem za-

KDO JE AMINA, KI SE ZNA V

sebnem življenju. Če sebe in svojega

POSLU POSTAVITI TAKO, KOT SI

dela ne ceniš, potem te na tak način

PREDSTAVILA V SVOJEM ČLANKU?

postopoma sprejmejo tudi kupci, kar je

Ugotovila sem, da lahko nekatere stva-

narobe. Če pa se zares zavedaš, da si

ri iz zasebnega življenja preslikam na

pri svojem delu dober, da se trudiš, da

poslovno področje in tako bolje funk-

si predan, potem imaš argumente, da

cioniram. Sebe moraš znati ceniti, tako

se (tudi pri kupcih) tako pozicioniraš. april 2019

13


se poročila, tako da zdaj moj zakon odlično funkcionira (smeh). Preobrat se je dogajal postopoma. V bistvu je moje delo vplivalo na moje zasebno življenje v smislu odločnosti, odnosi s kolegi so me pripravili do tega, da sem se začela obnašati drugače. Če te drugi prehitevajo, zato ker znajo biti dovolj odločni, ti pa nisi, na koncu kljub temu, da svoje delo dobro opravljaš, nisi srečen. ČE SAMO SEBE PRIMERJAŠ PREJ IN SEDAJ, KJE JE NAJVEČJA RAZLIKA? Zdaj sem bolj srečna, bolj zadovoljna. Počutim se dobro v svoji koži, točno KAJ ZATE POMENI CENITI SEBE?

KAKO TI GRE POSTAVLJANJE MEJA

Če se pogovarjam s komer koli, ko

V ZASEBNEM ŽIVLJENJU?

sklepam posel, ne dovolim, da z mano

Zdaj odlično, vendar sem potrebovala

manipulira - da misli, da mu moram biti

veliko časa, da sem razumela, da ni nič

na razpolago 24 ur, da lahko postavlja

narobe, če rečem ne. Moja mama se je

nemogoče zahteve, da me praktično

jezila name, češ, kako sem te pa vzgo-

maltretira. Kupec mora vedeti, da sem

jila, da vedno popuščaš zahtevam dru-

predana, da bom dogovorjeno izpolnila

gih. Bila sem mirna, tiha, pustila sem,

pravočasno, da se bom maksimalno

da me stvari "gazijo". S časom sem

potrudila, vendar obstajajo neke meje,

ugotovila, da tako ne gre in se začela

preko katerih ne bom šla.

spreminjati. Na srečo prej, preden sem

14

april 2019


vroči mikrofon

vem, kaj hočem. Samo sebe sem kot

bi govorila manj … (smejoči komentar

la plesti šale - to je odličen izdelek za

osebnost zgradila. Do spremembe ni

prisotnih sodelavk: "Meni si ti vedno

umirjanje. Vsi iz moje okolice imajo

prišlo spontano, čeprav je bila postop-

super".)

vsaj en moj šal.

ALI SO BILE KAKŠNE REAKCIJE

Amina je torej naredila krog: odnosi v

NA TVOJ ČLANEK V PREJŠNJEM

službi so vplivali na to, da se je nauči-

MIKROFONU - KAKO KUPCEM

la biti bolj odločna, se postaviti zase,

na. Ozavestila sem, da želim biti drugačna, da se želim boriti za tisto, v kar verjamem. KAKO NA TVOJO PREOBRAZBO

POSTAVITI MEJO?

GLEDAJO SODELAVCI?

Ja, pogovarjale smo se (vse prodajne

Ne vem, ali sem jim bila bolj všeč prej

predstavnice v Sarajevu so ženske).

ali sedaj. Nekaj se ni spremenilo: ve-

Strinjale so se z menoj, ne vem pa,

liko govorim. Mogoče bi imeli raje, da

kako jim gre takšen način komuniciranja v praksi. Od tu naprej skupinski odgovor: tak način je pravi, edino paziti

kar jo je osebnostno dopolnilo (in prispevalo k njenemu zadovoljstvu v zasebnem življenju). Svojo pridobljeno samozavest je potem uspešno prenesla na poslovne odnose s kupci - in postala boljša pri svojem delu. Bravo, Amina!

moraš, da ne pretiravaš, da kupca ne izgubiš. KAJ POČNEŠ V PROSTEM ČASU? Trenutno v prostem času največ časa posvečam svojemu otroku (Amina se je lani vrnila s porodniškega dopusta). Sicer veliko berem (tudi za to zdaj nimam dosti časa), se sprehajam, prosti čas rada preživljam v naravi. Včasih sem veliko pletla, ker me to pomirja. Ugotovila sem, da me zahtevni izdelki spravljajo ob živce, zato sem začeapril 2019

15


vroči mikrofon

Priprava vode

Kateri tip in za kaj jo uporabljamo?

Marjan Bevc

Tako rekoč vsak laboratorij potrebuje dodatno očiščeno vodo. Kako čista mora biti voda pa je odvisno od tega, s čim se laboratorij ukvarja. Pri načrtovanju priprave vode si je potrebno vzeti čas, da se ocenijo aplikacije in interesna področja laboratorija sedaj in v prihodnosti. V tabeli I je prikazano, kateri tip čiste vode je potreben za določeno področje. TABELA I PODROČJA UPORABE IN INTERESI

ULTRA ČISTA VODA TIP 1

TIP VODE ČISTA VODA

RO

TIP 2

KARTUŠE IN FILTRACIJA

SPLOŠNI LABORATORIJSKI NAMEN AVTOKLAV

VLAŽENJE

PRANJE STEKLOVINE/IZPIRANJE

LAB. APARATI ( V. KOPELI, IKUBATORJI..)

NAPAJALNA VODA ZA TIP 1 SISTEME

PRIPRAVA MEDIJEV

PRIPRAVA PUFROV

PRIPRAVA REAGENTOV

ANALITIKA HPLC, GC, IC, ICP

MS, AA, TOC

ZNANOST, RAZVOJ MIKROBIOLOGIJA

MOLEKULARNA BIOLOGIJA

IMUNILOGIJA

CELIČNE, TKIVNE KULTURE

16

april 2019


Tabela II nam pove, katere nečistoče odstranimo s posamično tehnologijo in kako uspešno.    odlično    dobro    slabo

TABELA II

DESTILACIJA RO DEIONIZACIJA

ELEKTRO- DEIONIZACIJA

FILTRACIJA

UF

ABSORPCIJA

UV

UV/UF

ANORGANSKI IONI

RAZTOPLJENI PLINI

ORGANSKE SNOVI

DELCI

BAKTERIJE

PIROGENI

NUKLEAZE

RAZTOPLJENI

ORGANSKE

V tabeli III vidimo, katere so nečistoče oz. kontaminanti, ki se jim je potrebno izogniti v čisti vodi glede na namen uporabe. TABELA II OSNOVNI LABORATORIJSKI NAMEN

DELCI KOLOIDI IONI

PLINI

NUKLEAZE SNOVI

VIRUSI PROTEINI

AVTOKLAV

VLAŽENJE

PRANJE STEKLOVINE

PRIPRAVA MEDIJEV

HPLC, ICP, MS, GC, TOC

GENOMIKA

PROTEOMIKA

IMUNOLOGIJA

FARMAKOLOGIJA

CELIČNE, TKIVNE K.

DROGE

ANALITIKA IC, AA

ZNANOST IN RAZVOJ

Za izstavitev prave ponudbe moramo vedeti: 1. za kateri aparat ali aplikacijo kupec potrebuje vodo, da lahko izberemo pravi aparat za pripravo vode in 2. kolikšna bo poraba vode na uro ali na dan, da izberemo pravo velikost aparata. april 2019

17


gola v etru

Razgaljamo

Darjo

osebna izkaznica Ime: Darja Priimek: Klep

stavnik prodajni pred : to es m o vn Trenutno delo s d.o.o. slitev: RM Plu Prejšnja zapo 4.5.2016 v Mikro+Polo: ve it sl po za Datum stavnik : prodajni pred to es m o vn lo Prvo de og) . januar (kozor Rojstni dan: 20 aribor Pragerskem/M i pr aj G : aj kr Domači akovanju v veselem prič Število otrok:

Kateri so tvoji trije glavni "grehi" v Mikro+Polo?

[ Na navedene grehe se takoj izstavi direktorjev "odpustek", kar pomeni, da na grehe ne bo odreagiral. ]

greh #1, #2, #3 lni greh, in kar en genera Mislim, da bo ivat sms. pošljem kak pr sicer tu in tam

18

april 2019


in

Sama

osebna izkaznica Ime: Samo gornik Priimek: Pod a logistike o mesto: vodj vn lo de no ut Tren slitev: Prejšnja zapo 1.3.2000 v Mikro+Polo: ve it sl po za Datum ščnik mesto: skladi Prvo delovno evica) . september (d Rojstni dan: 22 Hoče Domači kraj: 2 Število otrok:

Kateri so tvoji trije glavni "grehi" v Mikro+Polo?

[ Na navedene grehe se takoj

izstavi direktorjev "odpustek",

greh #1

kar pomeni, da na grehe ne bo

ljal časom sem pe Med delovnim sina iz šole. direktorjevega

odreagiral. ]

greh #2 ljal časom sem pe Med delovnim iku. amo k zdravn direktorjevo m

greh #3 ljal časom sem pe Med delovnim . avto na servis direktorja po

april 2019

19


gola v etru

Kdo si in kaj v Mikro+Polo počneš?

a, ki skrbi, da so Sem vztrajna kozoroginj šimi storitvami in stranke zadovoljne z na e gladko. da prodaja kemikalij teč

prednosti/ Katere so tvoje glavne aš/uporabljaš posebnosti, ki jih izraž ro+Polo? skozi svoje delo v Mik

Dar

ost, Izpostavila bi prilagodljiv pozitivno energijo in ti tako pripravljenost pomaga cem. kupcem kot tudi sodelav

Se spomniš kakšne an ekdote, ki se ti je zgodila v Mik ro+Polo?

ja

poznala kupcev, četku, ko še nisem dobro za na se m se da , se Spomnim kar sem pri vratarju peljala proti Ljubljani. Na od se in k ne sta se za dogovorila v laboratoriju v Izoli. a bila dogovorjena, dela sv im ter ka s c, pe ku izvedela, da g termin. li in se dogovorili za dru eja sm na no šte po i vs Seveda smo se

o v Mikro+Polo ter delovn Tvoj datum zaposlitve ih l/-la (če je bilo delovn mesto, ki si ga zasede u)? kronološkem zaporedj mest več, jih naštej v 2016 kot Zaposlila sem se maja za kemikalije. prodajna predstavnica

Kako vidiš tvojo vlogo pri razvoju podjetja v prihodnosti in kakšne so tvoje ambicije, vizije?

m s svojo spontano Največ lahko doprinese pcem stjo, da opazim, kaj ku prijaznostjo, sposobno voljen skrbjo, da je kupec zado osebno veliko pomeni, da skrbljeno ter da začuti, in da je zanj najbolje po r. nam je zanj resnično ma


brat, ki ga Sem direktorjev mlajši

nikoli ni hotel. Skrbim

.

za vse, kar se premika

bost? Hmm. Se pa po t. Čakaj … ali pa je to sla bra jev tor ek dir m se Prednost je, da v bistvu zelo dober sebnost pa je, da sem Po aj. kd ko red k pa Am njem zgledujem. i vreden nič. en. Ker če si poreden, nis človek. In nisem pored

o m

a S

omin.

Ne. Imam zelo slab sp

vijalec tuljav za 1.3.2000. Neuradno - na alist o - skladiščnik; komerci transformatorje; uradn nt za dporo kupcem); refere (današnji referent za po logistike. istike in nabave; vodja nabavo zdravil; vodja log

vedno j pomemben člen. A še Sem strateško najman nih. pomembni. Kot v zako sem člen. Ti so vedno

april 2019

21


gola v etru

Imaš kakšno posebnost, ki je tvojim sodelavcem všeč oziroma jim gre na živce? DARJA: Večkrat sem že bila "okrcana", da imam preveč sterilen/minimalističen delovni prostor. SAMO: Ker sem poseben, grem nekaterim vedno na živce; drugim pa je to, da grem prvim vedno na živce, všeč.

S čim običajno pričneš tvoj dan? DARJA: S skodelico kave in pol ure, ki si jih vzamem samo zase. Včasih pregle-

tnost, da sem napredoval v rehabilitaciji in se že poslužujem katerega od hobijev pred poškodbo).

Katero vrsto glasbe imaš najraje in katera je tvoja najljubša pesem? DARJA: Nimam najljubše zvrsti, glasbo prilagajam glede na počutje. Doma imam ponavadi za ozadje kak Regardov miks ali pa pade kak komad ali dva fada. Že kar nekaj časa je moja najljubša pesem Naci En Alamo - Yasmin Levy, še ljubši pa mi je miks, ki ga je ustvaril BestRomanticMusic REMIX.

dam svoje najljubše IG profile, včasih

SAMO: Najraje imam posvetno srednje-

preletim novice, spet drugič načrtujem,

veško glasbo. Najljubši komad pa mi je

kaj novega bom spekla popoldan ali ko-

"Ne hodi mi preblizu" od Helene Blagne.

nec tedna. SAMO: Odprem oči in zapojem.

Kaj je prva stvar, ki jo običajno narediš, ko se popoldan vrneš iz službe domov? DARJA: Na sprehod peljem našo hrtico Seno. SAMO: Sezujem se.

Kateri so tvoji najbolj priljubljeni hobiji? DARJA: Najbolj uživam, ko pečem slaščice, zame je to kot meditacija. Sedaj, ko prihajajo lepši dnevi, pa bo spet večkrat na vrsti trikotna jasa. SAMO: V bistvu je tako - pred poškodbo: fitnes, nogomet, kolo, tek … Po poškodbi: rehabilitacijski bazen v UKC, ukulele, sprehod (op.a.: pisano na dan 13.3; v trenutku, ko to berete, obstaja verje-

22

april 2019

Kam se najraje odpraviš na dopust in katera bi bila tvoja sanjska destinacija? DARJA: Najraje se odpravim na otok Pag, izven sezone seveda, saj si tam


vedno napolnim baterije. Trenutna sanjska destinacija je Islandija. SAMO: Na kakšno novo destinacijo.

Tvoja najljubša jed in pijača?

SAMO: Obožujem umetnostno drsanje, enostavno obožujem. Najljubši športnik

DARJA: Najraje pijem vodo, ob pravi pri-

vseh časov - Michael Jordan. Domov bi

ložnosti pa kozarec dobrega vina. Zelo

si ga nesel.

težko se uprem krompirju v vseh obli-

Sanjska destinacija pa je Umag.

kah.

Kateri šport obožuješ in kdo je najljubši športnik/-ca?

SAMO: Pohane fričke in koktajl Librada-

DARJA: Obožujem ples in pohodništvo, najljubšega športnika/-ce pa nimam.

či.

Če bi bila jutri imenovan/a za novo direktorico Mikro+Pola, kaj bi takoj spremenil/a? DARJA: Uvedla bi fond za zdrav življenjski slog - subvencioniranje vadbe v izbranem fitnesu/športnem centru idr. SAMO: Ninu bi dal eno mišelinko, ker se res trudi.

Bi želel/-a še kaj sporočiti sodelavcem? DARJA: Uživajte v trenutku. SAMO: Zresnite se malo, porkamadona.

Koga nominiraš, da ga v naslednji izdaji časopisa razgalimo? DARJA: NOMINIRAM Darina Geržino. SAMO: NOMINIRAM Tino Hohnjec.

darja razgalja sama š za 1. maj?

Samo, kje bo

Za 1. maj gremo v Umag.

samo razgalja darjo Darja, kak si?

Odlično, hvala Samo,

da si vprašal.

april 2019

23


mikroval ni Mednarod velika čast! na letošnjem novico, da bo direktor S ponosom objavljamo kot govorec, podjetnikov nastopil 8. Kongresu slovenskih no število dni ajo zaposleni neomeje im e "Č o tem na er sic in k, ki bodo tvoridstavil znotraj temati pre bo jo ki ", sta pu do Digitalizacija Vodenje, ki navdihuje, a res ng ko nit čo le rde sni! djetniške prakse. Pono podjetja ter Sodobne po

elje C m je e s i trijsk

indus

2019

na najo bili tudi letos prisotni V Oddelku varjenja sm ki se je industrijskem sejmu, večjem Mednarodnem vni prostor ili smo zanimiv razsta odvijal v Celju. Priprav na področju varjenja. ter predstavili novitete

#KemijaJeZakon! Zanovnošolce #KemijaJe Letošnji natečaj za os skusmo 20 filmčkov s po kon je končan! Prejeli sija lanska strokovna komi si, izmed katerih bo trič služi izbrala tistega, ki si za po natančnih kriterijih dnji čneje poročamo v priho glavno nagrado. Natan

ee maškaree

izdaji Mikrofona …

zasedskorajda tradicionalni Tudi letos so se, v že tične d nas pomešale simpa bi, na pustni torek me . V ureusta narisale nasmeh maske, ki so nam na "balon le, kdo je tista maska dništvu se sprašujemo zlati, eč nismo mogli razvo -ušesa"? Nikakor namr o … emno dodelano mask kdo se skriva za to izj

te

n Lab In a r t s a n t sple

smučarski dan #2 o se v Avstrijci in družinski člani sm Foto dokaz! Mikropolov učali v zakljudajali užitkom in odsm skem Klippitztörlu pre dnjo zimo … . Ponovitev sledi priho ček smučarske sezone

24

april 2019

ščini

ozem iz n v i d u rior t

emntnejše osvajanje nizoz Za še boljše in kompete or preletno stran Lab Interi skega tržišča smo sp lahko i jezik. Spletno stran si vedli tudi v nizozemsk or.nl. naslovu www.labinteri ogledate na spletnem strani a različica te spletne To je že četrta jezikovn … in zagotovo ne zadnja 


zbiramo zamaške! V okviru akcije UNICE

Fa "Kids take over" je bil eden od predlogov otrok tudi zbiranje zama za dobrodelne namene škov . Ta predlog je postal na ša zaveza, ki smo jo sp rejeli od otrok za otrok ta namen smo v kuhin e. V ji nastavili škatlo, v ka tero lahko vržete zama ške, ki jih boste uspeli Zbiramo plastične zama zbrati. ške, ki imajo oznako PP ali PE ali znak za recikl sokov, vode, mleka, tek ažo. To so zamaški od očih jogurtov, čokolad : nih namazov, šampon ov, gelov za tuširanje, za lase, deodorantov, lak tekočih pralnih praškov ov in čistil, mehčalcev, zd ravil … Ko bomo zbrali določ eno število zamaškov se bomo odločili, kam jih bomo usmerili v po Akcijo zbiranja zamašk moč. ov izvajamo za nedoloč en čas. V imenu otrok hvala za tvoje zamašk e!

nagrajenka nagradne križanke pri žrebu nagrade Tokrat je največ sreče ki se bo razvajala imela Anja Vajnhandl, sicer v restavraciji na večerji v dvoje, in Želimo vama veliko Novi svet pri Stolnici. kulinaričnih užitkov!

eti

Zlata nit 2018 - z leti še vedno ZAvz

zaposlenim prijazni! ampak tudi starejšim u), src po di (tu i ad ml Nismo samo srednje velikih podjetij priznanje v kategoriji o bn se po jil vo os je Mikro+Polo še vedno ZAvzeti. jazno podjetje - Z leti pri šim rej Sta it, aN lat v natečaju #Z z Javnim štipenZlate niti v sodelovanju ji tor iza an org o jej lju Priznanje pode ši ASI, zaposživninskim skladom. Na pre in kim ds ali inv m, dijskim, razvojni rjani pa iskrene j, znanja, modrosti! Mi en uš izk vir en mb me leni 45+ so naš po eljan projekt! čestitke za odlično izp

o nas tokrat NET TV , kjer so v oddatelevizijske hiše NET TV iz ali isk ob s na so t Tokra a podjetništva. o težavah družinskeg i tud rili vo go lno na ji Regio žinskim podmnenjem, kako se z dru z al lov de so je tor ek Naš dir ostavil nekaj našem podjetju ter izp v o" am ad op "sp m jetništvo zanimivih razmišljanj.

malica iz mikrovalovke Tudi tokrat nas je z ma lico iz Mikrovalovke raz veselil moški del ekipe Andrej je namreč skuh al odlično kosilo z azijskim pridihom. Bomo, gle de na Andrejevo nominacij o, tudi prihodnjič jedli kaj bolj internacionalnega?

april 2019

25


nov ojačevalec V mesecu marcu in aprilu so se nam pridružili trije novi sodelavci - Petra Gašparič (PETG) bo opravljala naloge prodajne predstavnice v Oddelku Lab Interior, Kristijan Hrenko (KRIH) bo v istem oddelku prevzel servisiranje opreme, Damijan Mali (DAMM) pa je nova okrepitev v oddelku za IKT. Petra Gašparič (PETG) Petra je delovne izkušnje v preteklih 4 letih nabirala kot mlada raziskovalka na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer trenutno tudi zaključuje doktorski študij. Je prilagodljiva in se hitro uči. Med drugim ima dobre komunikacijske kompetence, ki jih je pridobila z obiski mednarodnih znanstvenih konferenc doma in po svetu ter s pedagoškim delom. Kot zanimivost naj povemo, da Petra, med drugim, govori tudi rusko.

Damijan Mali (DAMM) Damijan je informatik z več kot 25-letnimi delovnimi izkušnjami na različnih področjih - od informatike do prodaje. Med drugim je bil kar nekaj let član ekipe pri Neckermannu, vodilnem nemškem podjetju za kataloško prodajo, kjer je postal vodja projekta za razvoj lastne spletne trgovine. Pred nekaj leti se je samozaposlil in se je kot tak ukvarjal s programiranjem, vzdrževanjem spletnih trgovin in analizami ter segmentacijami kupcev.

Kristijan Hrenko (KRIH) Kristijan je po poklicu elektrotehnik, k nam pa prihaja iz vrst Policije. Ima dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, ki jih je pridobil skozi dolgoletno delo. Svoje tehnično znanje je med drugim pridobival tudi v času njegovega bivanja na manjši kmetiji, kjer se je "spopadal" z najrazličnejšimi tehnologijami in vzdrževanjem delovnih strojev.

26

april 2019


fonom gost pred mikro

Kako začeti sam? Andrej Rantaša

PICP coach, Biosignature practioner Iv 2

Dolgo časa se že odpravljate na fitnes, da bi naredili nekaj zase, vendar se vsak ponedeljek, ko je potrebno začeti, najde izgovor. Imate razburljivo življenje, družino, kredite, skrbi. Ste utrujeni, vendar globoko v sebi veste, da morate počasi nekaj storiti zase, drugače bo le še slabše.

T

o pomeni, da morate, kljub vsemu zgoraj naštetemu, najti čas zase. Verjamem tudi, da bi včasih bilo dob-

ro, da bi imeli, ko ste enkrat v odraslih letih, narejen doktorat iz upravljanja s časom. Okej, saj ni vse tako črno. Z nekaj organizacije in spremenjenimi prioritetami bi se dalo vse to še nekako izpeljati. Vsekakor pa se je potrebno spopasti z nekaterimi izzivi. Kar nas pripelje do naslednjega problema. Kako sploh začeti, katere vaje izvajati, koliko ponovitev, kako dolgo, si poiskati pomoč? Kaj lahko sploh naredimo, če imamo skupno na voljo le recimo 90 minut (z vožnjo itd..)? Če niste popoln začetnik in ste fitnes v preteklosti že obiskovali ter z enim očesom o treningih vsaj malo brskate po spletu potem veste, da je na voljo ogromno izborov vaj ter programov. Po eni strani vas to lahko seveda še bolj zmede, saj pravzaprav ne veste,

je priporočljivo poiskati pomoč.

potiski z ročkami, s palicami, nad

NA KAJ SE JE POTREBNO

glavo, na tleh, na klopci itd.),

OSREDOTOČITI, ČE JE VAŠ CILJ

poteg (vse, kar vlečete k sebi; ve-

OBLIKOVANJE TELESA?

slanje na kablu, v predklonu s pali-

Vaje je potrebno na grobo razdeliti na

co, z ročkami, enoročno, zgibi, face

osnovna človeška gibanja - "Push,

pull itd.),

kaj je za vas dobro. Če ste popolni za-

Pull, Squat, Hinge":

četniki in fitnesa še niste obiskovali, si

potisk (vse, kar potiskate od sebe;

počepi (različne variante počepov, z ročko, palico, na napravi, izpadni april 2019

27


koraki itd.),

ločen cilj, torej kaj želite doseči!

ce (npr. počep).

hinge oziroma upogib kolka (vaje,

Prvo, kar bomo črtali iz seznama, je

A2. Vaja za zadnje stegenske mišice

kot so hrbtne ekstenzije, različice

večina asistenčnih vaj. Primer: če ima-

ali zadnjico (npr. hip thrust ali leg curl).

mrtvih dvigov itd.).

mo glavno vajo za sprednje stegenske

B1. Vaja za potisk (npr. potisk z ročka-

Kot dodatek pa dodamo še korekcijske vaje, ki so lahko specifične glede na vaše šibkosti oziroma težave ali pa so le dodatek za ciljne mišice. Na primer: 

vaje za upogib v kolenu (leg curls; stoječi, sedeči ali leže - vaja je pomembna za stabilizacijo kolena),

rotacije (zunanja rotacija ramen, trupa itd.),

mišice, počep s palico (pod pogojem, seveda, da lahko vajo pravilno izvajamo), ni potrebe, da v program dodamo še dodatno vajo, kot je npr. potisk na napravi oziroma preši ali npr. izteg v kolenu sede- "leg extension". To velja za vse glavne mišične skupine. V kolikor smo zmožni izvajati

mi na klopci). B2. Vaja za poteg (npr. veslanje v predklonu z ročkami). C1. Korekcijske vaje, roke, ramena, "finisherji" itd. C2. Korekcijske vaje, roke, ramena, "finisherji" itd.

kompleksne vaje, bomo seveda ogromno naredili tudi za manjše mišične

Vaje izvajamo po sledečem vrstnem

skupine.

redu: najprej serijo A1, nakar sledi po-

V kolikor imamo čas trenirati do trikrat

čitek in nato A2, ki je antagonist sku-

upogib in izteg komolcev,

nošenje (ročke ob telesu, farmers

tedensko, bomo vsakič izvajali vaje za

pine A1. S tem bomo dodatno privar-

walk, nošenje ročk nad glavo itd.),

celo telo. S tem bomo povečali koli-

čevali na času, hkrati pa tudi aktivirali

lateralni dvig in podobne vaje (pri

čino treninga na mišico in imeli višjo

višje število motoričnih enot. Počitki

različnih naklonih).

frekvenco, kar bo privedlo do hitrej-

med serijami, število ponovitev ter se-

šega napredka. Skratka popolnoma

rij je seveda odvisno od območja tre-

nesmiselno je trenirati 1-2 mišični

ninga (hipertrofija, jakost, vzdržljivost

skupini na dan, enkrat tedensko, saj

v moči itd.).

bomo s tem izgubili veliko časa ter

Vaje lahko poljubno zamenjujemo,

napredka. Prav tako bo poraba oziro-

tako da imamo 2-3 različne treninge

ma metabolni efekt treninga nižji.

na teden. Program pa zamenjamo

pomembne za vas. Zavedati pa se je

PRIMER TRENINGA:

vsak 3. ali 4. teden.

potrebno, da morate imeti točno do-

A1. Vaja za sprednje stegenske miši-

Ponedeljek prihaja …

Iz teh gibalnih vzorcev lahko z lahkoto naštejemo preko 100 vaj, kar pomeni, da smo spet na začetku. Vi pa imate še vedno isto službo, družino, obveznosti, psa itd. Zato je potrebno izbor rahlo skrčiti in izbrati vaje, ki so najbolj

28

april 2019


fon terenski mikro

Lendava,

moj domači kraj

Zoran Kodba

Čeprav mineva že petnajsto leto, odkar je moj novi dom postala štajerska prestolnica, me na domačo Lendavo vežejo lepi spomini prvi dveh dekad mojega obstoja. LEGA IN PREBIVALSTVO

Območje Občine Lendava obsega 18

džarska narodnostna skupnost. Naj-

Lendava leži ob vznožju Lendavskih

krajevnih skupnosti ter 23 naselij in

demo tudi zajetno število pripadnikov

goric, nedaleč od reke Mure, na skraj-

šteje nekaj več kot 10.000 prebival-

hrvaške manjšine. Na podlagi bogate

nem vzhodu Slovenije, tik ob meji z

cev. Občina ima status narodnostno

kulturne tradicije se je izoblikovala na-

Madžarsko in le nekaj kilometrov od

mešane občine, saj ob večinskem slo-

ravna multikulturna sredina, ki opre-

Hrvaške.

venskem narodu živi avtohtona ma-

deljuje mesto in tudi občino.

april 2019

29


fon terenski mikro več stoletij eden najpomembnejših

Lendava iz zraka s terma

lnim kopališčem

arhitekturnih spomenikov kraja, je leta 1480 obiskal kralj Matija Korvin (bolj znan kot kralj Matjaž). TURŠKA NEVARNOST Ob koncu 16. stoletja so po pokrajini pustošili Turki, vendar mesta in gradu nikoli niso zavzeli. V spomin na njihov izgon so na vrhu hriba Sveta trojica zgradili kapelico, kjer je shranjeno mumificirano truplo Mihaela Hadika, kapetana takratne vojske. Sredi 18. stoletja je mesto dobilo novo cerkev, ki stoji še danes. MEŠČANSKO OBDOBJE Od druge polovice 18. stoletja pa do konca 2. svetovne vojne je v Lendavi in njeni okolici živela relativno številčna in vplivna judovska skupnost.

Mesto samo ima okoli 3000 prebivalcev, napisi, šolstvo in javne službe so dvojezični, zato naj vas nikar ne zmoti, če bodo domačini, predvsem starejše generacije, z vami spregovorili v madžarskem jeziku. ZGODOVINA Na podlagi najdb lahko predpostavljamo, da je bilo mesto z okolico naseljeno že v bronasti dobi. V rimskih

obstajalo že leta 860.

Židje, ki so se tod naselili, so se ukvarjali predvsem s trgovino, pomemben

DRUŽINA BÁNFFY

pa je bil tudi njihov prispevek h go-

Najstarejši pisni vir o Lendavi je da-

spodarskemu in kulturnemu razvoju

rilna listina iz leta 1192. Z listino je

mesta ter nastanku meščanstva. Leta

kraj prešel v oblast nemške rodbine

1866 so zgradili tudi novo sinagogo, ki

Hohold, ki je leta 1272 sezidala prvi

stoji še danes in je poleg sinagoge v

lendavski grad. Rodbina Hohold se

Mariboru edina v Sloveniji.

je v 14. stoletju preimenovala v dru-

Mestu je bila v ponos dežnikarna, us-

žino Bánffy. Lendavski grad, ki je že

tanovljena leta 1904 kot prva tovrstna

časih je na območju današnje Lendave stala vojaška utrdba z imenom Halicanum. Rimljani so z zasaditvijo vinske trte postavili temelj vinogradništvu in vinarski kulturi. Po legendi naj bi tod hodil tudi kralj Hunov - Atilla. Slovani, ki so vladali ob koncu 6. in na začetku 7. stoletja, bi naj po legendi v Lendavi in njeni okolici posadili mnogo lip, iz poimenovanja zanje pa naj bi izviralo ime Lendava (Lindau, Linde = lipa). Naselje ob potoku Ledava naj bi 30

april 2019

Lendavski grad


fon terenski mikro na ozemlju Avstro-Ogrske. O njeni uspešnosti priča podatek, da se je že po dveh in pol letih poslovanja, s po 270 do 350 izdelanimi dežniki na dan, preoblikovala v delniško družbo. S krajšimi in daljšimi prekinitvami je delovala vse do leta 2001. Takrat so naš trg preplavili ceneni azijski dežniki. DVAJSETO STOLETJE Po odcepitvi od Madžarske in med obema vojnama je mesto stagniralo, večina dotlej uspešnih dejavnosti je nazadovala. Mesto je izgubilo centralno vlogo v regiji, meščanske vrednote so izginile. Po vojni je v mestu zaživela naftna industrija. Prva leta po vojni se je proizvodnja nafte iz leta v leto povečevala, leta 1951 je dosegla rekordnih

Muzej meščanstva, tiskar stva in dežnikarstva

72 tisoč ton. V tistem obdobju je bilo

Kulturni dom s koncertno

in gledališko dvorano

april 2019

31


fon terenski mikro lendavsko naftno podjetje največji

Bogračfest

proizvajalec surove nafte v takratni Jugoslaviji. ZNAMENITOSTI, TURIZEM IN DOGODKI Lendava je danes sodobno multinacionalno in multikulturno mesto, ki privablja vse več radovednih obiskovalcev. Staro mestno jedro vas očara z bogato zgodovino, arheološko dediščino, zapuščino življenja Judov in mnogimi drugimi zgodbami, ki so zaznamovale razvoj mesta. Pomemben kulturni utrip mestu dajejo kulturni dom z gledališko in koncertno dvorano, madžarski center Bánffy in Hrvaško kulturno društvo. Tukaj multikulturizem resnično najde svoj pravi dom. Eden izmed magnetov, ki v Lendavo

Pomemben vpliv na turizem ima 53,5

odmevna etno-kulinarična prireditev

metrov visok razgledni stolp Vina-

Bogračfest, ki v Lendavo vsako leto

rium, ki ponuja prekrasen razgled na

privabi na tisoče obiskovalcev tako

ravnice in vinorodna gričevja Sloveni-

iz Slovenije, kot tudi iz tujine. Takratni

je, Madžarske, Hrvaške in Avstrije.

predsednik Slovenije dr. Danilo Türk je

že dolga leta privablja tuje in domače

Festival Vinarium, ki poteka konec

turiste, so vsekakor tamkajšnje terme,

avgusta in v začetku septembra,

ki se ponašajo z zdravilno parafinsko

združuje že tradicionalne lendavske

termalno vodo.

prireditve, med katerimi je najbolj

Lendavo 26. avgusta 2011 razglasil za svetovno prestolnico bograča in se kot prvi vpisal v knjigo svetovne prestolnice bograča. Legenda o bograču prihaja iz Madžarske. Nastal naj bi ob vsako-

Razgledni stolp Vinarium

letnem srečanju pastirjev različne živine. Vsak pastir je na srečanje prinesel meso svoje živine in čebulo. Na koncu pastirskih iger so pastirji zakurili ogenj, dali vsak svoj kos mesa v kotel oziroma posodo, imenovano "bograč", zalili z vinom iz svojih lesenih čutaric in tako dobili izvrstno mesno jed. A következő kiadáshoz DEJA LORGER nevezem, hogy többet mondjon el a saját városáról. Viri: www.lendava.si www.lendava-lendva.si www.pomurec.si https://www.mladina.si/48624/slovenska-nafta/

32

april 2019


šajte želeli ste, poslu

V naši kuhinji

je vedno pestro

Nino Sabolek

Ker me slabo poznate oziroma me ne poznate, naj se vam na hitro predstavim. Star sem 38 let in imam več kot dvajset let delovnih izkušenj v gostinstvu. Delal sem v različnih in zelo odličnih restavracijah in hotelih, tudi v hotelu Habakuk s petimi zvezdicami, kjer sem bil vodja izmene.

V

šujemo, Zaposleni spra dgovarjajo o i k ja n v o k ro t s

hotelu Bellevue sem bil

z nekaterimi priznanimi imeni - stro-

sedem let vodja kuhinje.

kovnjaki iz kulinarike, kot so Slaviša

V bivšem gostišču Hugo,

Amidžić, Janez Bratovž, hiša Denk,

ki je bil takrat pojem go-

Matjaž Kisovec, Tomaž Bratuša, z

stinstva na Štajerskem in v Sloveniji,

enim izmed najboljših slaščičarjev iz

dopuščal), kar pa seveda ne pomeni,

sem najprej delal kot kuhar, nato pa

Francije, Naserjem Gashijem (La ga-

da je to moja primarna dejavnost. Le-

napredoval v namestnika šefa kuhi-

nache), gostinstvom Jezeršek, Sre-

-ta je zaposlitev v družbi Mikro+Polo

nje. Izkušnje imam tudi s količinsko

dnjo gostinsko šolo Maribor, Višjo go-

d.o.o., kjer upoštevam vsa navodila in

pripravo hrane, saj smo pripravljali

stinsko šolo Maribor, in sicer z Mojco

priporočila nadrejenih. Sodeč po svo-

tudi do 2500 malic dnevno. Delal sem

Polak, ki je nosilec praktičnega dela

jih izkušnjah prejšnjih delodajalcev v

še v gostiščih Vnukec, Pohorka in tudi

itd. Ker se tudi v privat življenju ukvar-

Mikro+Polu zelo spoštujem in pozd-

honorarno v gostišču Iršič, kjer sem

jam s kulinariko in gostinstvom, sem

ravljam popolno zaupanje direktorja

uvajal nove ljudi in jedilnike ter razne

kar nekaj dogodkov pripravljal tudi

v moje delo. Kajti le tako lahko delaš

novitete.

znanim osebnostim, kot so pokojni

manj stresno in sprejemaš prave od-

Nekaj izkušenj imam tudi iz tujine, kjer

Oliver Dragojević, Čuki, Dejan Vunjak,

ločitve.

so bile restavracije ocenjene s kar ne-

Darja Gajšek …

PRIPRAVA JEDILNIKOV

kaj zvezdicami in havbicami (kdo ne

Zakaj sem se odločil oditi iz hotelir-

Zavedati se moramo, da je zajtrk glav-

stva? Prvi razlog je bil, da sem si hotel

ni obrok v dnevu in da mora vsebovati

urediti družinsko življenje, saj z 260-

ogromno različnih živil, kot je več vrst

300 urnim delovnikom mesečno v ho-

zelenjave, različno sadje, polnovredne

telirstvu le-tega ni mogoče ustvariti.

različne žitarice. Za to je bil pri nas

Imam tudi naziv kuharski mojster

Seveda pa imam zdaj tudi več časa

pobudnik direktor, saj se večino časa

in opravljenih lepo število različnih

v zasebnem življenju, da se lahko

prehranjujemo na delovnem mestu.

tečajev iz priprave a'la carte sladic,

več ukvarjam s kulinariko in s tem še

Zato so tudi vhodna živila pri nas

tort, čokolade in zelenjave ter nekaj

naprej pridobivam nove izkušnje ter

višje kakovosti in se ne gleda toliko

nagrad s tekmovanj GTZS. Sodelo-

znanja s tega področja (nekaj od tega

na ceno, kar pa ne pomeni, da pri se-

val sem in še vedno sodelujem tudi

bomo poskusili tudi pri nas, če bo čas

stavi jedilnikov ne sledim dnevnim,

ve, kaj so havbice, naj pogugla). Imam tudi izpite iz mentorstva, zato lahko poučujem dijake in študente iz srednje oziroma višje gostinske šole.

april 2019

33


tedenskim in mesečnim akcijam. Pri

raznolikosti, vendar je to zelo težko

zelenjava, mlečni izdelki, ribe … ), upo-

nas se jedilniki načrtujejo za mesec

oziroma nemogoče, kajti moramo

raba čistih in nečistih delov kuhinje, v

vnaprej in pri tem moram upoštevati

upoštevati, da imajo tudi naši zu-

kolikor teh ni, se po vsakem nečistem

tudi ogromno drugih dejavnikov, kot

nanji gosti druge poglede na hrano

delu mora vse dobro očistiti in šele

so čas priprave, prenašanja tempera-

(npr. fizični delavci potrebujejo moč-

nato se prične uporabljati čista stvar,

ture jedi na toplem, prazniki idr. Seve-

no hrano).

preprečevati moramo tudi križanje

da pa pri tem mora obstajati tudi plan B, kajti rado se zgodi, da kakšna roba tudi ne pride.

Pri živilih se mora tudi na dnevnem redu paziti, da se uporablja metoda "first in, second out", da zaradi tega ne

Za vsak obrok posebej se pripravi tudi

prihaja do pretečenih rokov ipd. Kuhi-

kalkulacija; to pomeni, da se približno

nja ni samo kuhanje, ampak je potreb-

ve, koliko robe se pripravi oziroma da

nega tudi ogromno čiščenja, zajema

je ne ostane preveč. Ta problem smo

tudi veliko papirologije (pregled ak-

pri nas rešili tudi s tem, da se višek

cijskih cen ter izvor živila in temu tudi

hrane razdeli ljudem, ki si ne morejo

primerno naročilo živil), prevzem živil

privoščiti niti enega toplega obroka dnevno. Tako tudi hrane ne zavržemo. Pri nas pripravimo nekje med 250-300 obrokov dnevno, vključno z zajtrkom, od tega se približno 20-30 obrokov dnevno pripravlja posebej za razne diete, za ljudi, ki nečesa sploh ne jedo in pa za tiste, ki določene hrane ne uživajo iz verskih razlogov (naši zunanji gostje). Želim ustreči v vsem, v okusih in 34

april 2019

- pregled dobavnic, računov, pred tem še vsakodnevno naročilo potrebnih sestavin. Tukaj so še tudi vsi HACCP obrazci, ki jih zahteva Inšpektorat RS, npr. odvozi odpadnega olja, pomije, prevzem surovin, temperatura živil ob sprejemu, izgled, vonj, vsakodnevno

čistih in nečistih poti. ZA KONEC Kuhinja zajema približno 50 % kuhanja, 30 % čiščenja ter 20 % ostalih administrativnih del. V ta proces ne vključujem priprave jedilnika, le-tega zaradi miru pripravljam doma. Na koncu še ne smemo pozabiti, da sta pri nas skozi cel dan na voljo pijača in kava, oboje vrhunske kakovosti - avtomat za vsako kavo zrna melje sproti, sokovi pa so brez konzervansov, umetnih sladil in barvil ter vsebujejo 100 % sadje oziroma zelenjavo in vodo. Vsak izmed nas pa si lahko pri kosilu privošči še kozarček vina ali pivo.

preverjanje temperatur v hladilnih in

Na zdravje in dober tek!

zamrzovalnih napravah, ohlajanje ži-

Za naslednjo izdajo NOMINIRAM Lin-

vil, vzdrževanje živil na pravilni tem-

do Lepoša, da nam opiše njen potek

peraturi, ločevanje živil (sveže meso,

vsakodnevnega dela.


mikrohobby

Ples ob drogu

ali Art of Pole

Tina Hohnjec

Mojca Vek

odlična celovita vadba za ženske in (tudi) moške Moji današnji sogovornici sta Mojca Vek in Tina Hohnjec. Zadnje se prav gotovo spomnite z našega koledarja - mesec januar. Vam je že uspelo videti kakšno od predstav Pandoric ali "štangarc", kot si same pravijo "po domače"? Če je odgovor ne, vam toplo priporočam naslednjo, Pandorino skrinjico, ki bo že v mesecu maju, v vikendu ob 25. maju. V hipu boste izgubili vse predsodke, ki ste jih morda (še) imeli glede plesa ob drogu. Ker jo bodo Pandorice trikrat ponovile, si lahko izberete termin, ki vam najbolj ustreza. Seveda vas bomo o točnih datumih in urah še obvestili. Intervju pripravila: Mirjana Mladič

T

ina in Mojca ob drogu plešeta že dobrih deset let. Njuni poti do te elegantne, eterične (in tudi kar naporne) vadbe

drogu, je bila zasvojena. Maja Logar, ustanoviteljica Pandore, ki deluje v sklopu Kulturnega društva Cen-

postala tudi "tršica". Danes imajo poleg šestih drogov v prvotni mali dvorani še dve dodatni. Imajo devet 'tršic', ki 'pole dance' učijo, trenira pa več kot 200 de-

pa se malce razlikujeta. Medtem ko je

ter plesa, je s treningi začela v majhni

Mojca ples ob drogu "odkrila" kakšna tri

dvorani s štirimi drogovi. Pri njej je tre-

pine po stopnjah glede na svoje zna-

leta, preden se je razširil po Sloveniji in

nirala tudi Tina, ki je po kakšnem letu

nje. Že omenjena Pandorina skrinjica

klet - 'Pandoric', ki so razdeljene v sku-

komaj dočakala prvo priložnost, da se v njem preizkusi, se ga je Tina otepala. Takrat je v plesni šoli delala z otroki in ko ji je direktor šole rekel, da bodo imeli "pole dance", si je mislila "vi to kar imejte, jaz delam z otroki". Ko jo je direktor povabil, naj se udeleži predstavitve ("no, okej, pridem pogledat") in se preizkusi v Foto: Patrick Plohl

vadbi plesa ob drogu, je bil njen odgovor odločen NE. Ponovila ga je še nekajkrat, a je bil šef vztrajen in jo prepričal, naj pride … s športno opremo. Ko se je prvič zavrtela, videla, kaj vse se da početi ob april 2019

35


mikrohobby je letna tematska produkcija Kulturno

Starostnih omejitev, niti navzgor niti

najbrž spomnite dekleta, ki je plesalo

umetniškega društva Pandora, ki je iz

navzdol, pravzaprav ni. Deklice lahko

ob drogu, ki ni bil pritrjen v tla. Na njem

predstavitve plesa ob drogu prerasla v

začnejo trenirati pri petih, šestih letih,

je ples še zahtevnejši.

celovečerno predstavo, v kateri vsako

včasih tudi pri štirih, čeprav imajo pri

leto prikažejo nekaj več.

Pandorah najmlajše po navadi okoli pet-

KAKO JE VIDETI TRENING "POLE DANCE-A"? Mojca: "Traja devetdeset minut, najprej nas v enih dvajsetih minutah izmučijo, temu se reče ogrevanje. Potem se zač-

najst let. Moji sogovornici menita, da je to povezano s pogledom na lastno telo in predstavo, ki jo imajo dekleta o treningu plesa ob drogu. Saj veste, da moraš biti na pol nag. Tina pri začetnicah opaža, da imajo po uvodnih treningih na

KAJ NAŠIMA PANDORICAMA PLES OB DROGU POMENI? Mojca: "Nobena druga rekreacija me ni potegnila tako kot ta ples. Moja skupina je kul, grem na trening, se družimo. Še nikoli nisem izostala, ker se mi ne bi dalo." Tina: "Sem človek, ki se težko samo-

ne 'fun part', kjer se učimo različne tri-

začetku, ko pričnejo z vajami ob drogu

ke, obrate, vrtljaje … Vsake tri mesece

in morajo biti v kratkih hlačah, veliko te-

'zvadimo' tudi eno koreografijo, tako da

žav - nerodno jim je, neprijetno, kar se

delamo še malo kardia. Na koncu sle-

opazi na drži, povedo pa to tudi same.

di raztezanje. V bistvu je res fino, ker

Čez nekaj mesecev in še posebej let ti

gu je skupinska aktivnost, torej moram

dela celo telo, delamo na gibljivosti in

občutki izginejo in vidi se, da se dekleta

iti. Če učim, seveda moram biti tam

na moči. Šele ko začneš, vidiš, kakšne

v svoji koži počutijo dobro. Pridobijo na

(smeh), sicer treninga ni. Tako sem se

samozavesti. Najstarejša tečajnica ima

pripravila, da nekaj počnem zase. Pri

več kot 50 let in je začela pred dvema

Pandori se vsi poznamo, ustvarila se je

letoma.

prijetna klima, povezave, vsaka, ki pri-

mišice vse imaš na telesu." Plešejo seveda tudi fantje (pri Pandorah imajo trenutno skupino šestih), večina plesalk pa je deklet.

MOŠKI OB DROGU PLEŠEJO DRUGAČE Trening moških plesalcev je malce drugačen. Delajo z lastno težo (kar je drugače kot npr. na fitnesu, drugačne obremenitve so, delajo druge mišice), vaje za moč, nato različne trike, od ka-

Nimam te samodiscipline. Ples ob dro-

de, vsake toliko speče kakšno pecivo … pa ne tisto 'zdravo'. Pa vendar punce nimajo težav, niti enkrat se ne pogovarjajo o celulitu, kilogramih. Čeprav je skupina velika, ni medsebojne zavisti ali ocenjevanja izgleda, kar je skoraj neverjetno." Mojca: "Štangarce smo res drugačne.

človeška zastava - to je tisto, ko se fant

Moraš biti malo nor, da počneš vse, kar

z obema rokama drži droga, telo pa v

počnemo me. Tudi zaradi tega, ker so

zraku postavi vodoravno, tj. vzporedno

nam v življenju pomembnejše druge

s tlemi. Vaja je izjemno zahtevna, treba

stvari kot videz." To je bil zame neke

je imeti veliko moči in je odličen izziv. Če

vrste 'aha' trenutek - takega pogleda,

mislite drugače, vas vabim, da poizku-

razmišljanja ne bi pričakovala pri vadbi,

site - vrata Pandoric so vedno odprta.

kjer je že zaradi njene narave 'na ogled'

Nasploh moški elementi temeljijo pred-

velik del telesa.

zato pa močnejši in lahko izvajajo vaje, ki jih dekleta redko zmorejo.

april 2019

nosti, ki bi jih izvajala sama, npr. tek.

terih je najbolj privlačen 'human flag' ali

vsem na moči, saj so fantje manj gibčni,

36

motivira. Težko se pripravim do aktiv-

Tina: "Mogoče je to povezano z odnosom in pristopom, ki ga imamo 'tršice'. Če bi bile me obremenjene z videzom,

Drog je lahko statičen ali vrtljiv - na

če bi ga omenjale, bi se to zagotovo

slednjem so elementi videti lepši, za

preneslo tudi na tečajnice. Ker pa ima-

oko bolj privlačni, jih je pa bistveno

mo načelo, da so dobrodošle vse, ki jih

težje izvajati. Tisti, ki ste gledali lan-

to zanima, ne glede na obliko telesa,

sko oddajo Slovenija ima talent, se

starost, usmerjenost … imamo zelo pi-


Pandorice tudi pri vadbenih oblačilih ne komplicirajo. Po svetu so plesalke ob drogu praviloma v kompletkih, svetlečih oblačilih … naša dekleta vadijo v trenirkah, tudi "deset let" starih, majicah … v čemerkoli se dobro počutijo. LAHKO JIH TUDI "NAROČIŠ", A NE SPREJMEJO VSAKEGA POVABILA Poleg letne produkcije, Pandorine skrinjice, dekleta (praviloma 'tršice') nasto-

vanje na moči. Zato dekleta napredujejo postopoma, da telo počasi pridobiva na moči. To je pogosto treba razložiti novinkam, ki menijo, da ne morejo plesati ob drogu, ker v rokah nimajo dovolj moči." Poškodbe (še posebej glede na število tečajnic) so pravzaprav redke in se pogosto zgodijo izven treninga. Prav tako padci z droga. Postopno in sistematično delo se obrestuje.

pajo tudi priložnostno … vendar niti slu-

KAKO POSTANEŠ

čajno ne kjerkoli ali kadarkoli. Ne hodijo

UČITELJ PLESA OB DROGU?

na dekliščine ali fantovščine, niti na solo

Tina: "Obstajajo tudi certifikati. Pri

nastope, vedno nastopata najmanj dve.

Pandori 'tršice' izbiramo zelo skrbno.

O plesu ob drogu je še vedno veliko na-

Ni dovolj (in niti ni potrebno), da je naj-

pačnih predstav in ne želijo jih krepiti.

boljša plesalka ob drogu. Pomemben

Doslej so dvakrat nastopile s skupino Siddharta - enkrat na Festivalu Lent in enkrat na Štuku. Na Glavnem odru so bili drogovi visoki kar pet metrov. KAKO JE Z VAROVANJEM PRI TAKŠNIH DOGODKIH? Za zaščito pred morebitnimi padci in poškodbami skrbijo na več načinov. Najprej z dobrim načinom razlage in demonstriranja izvedbe elemente. Prikažejo tudi, kako se varuje drugo plesalko pri težjih elementih. Dokler se vsaka plesalka ne počuti varno in zanesljivo, jih ne izvajajo same. Mojca: "Pri Pandori so treningi in vadba precej bolj strukturirani. Kar smo pri šoli, kjer sem trenirala najprej, naredili v pol leta, izdelamo tukaj v letu dni, ker se elementi jemljejo postopoma, da pridobiš dovolj samozavesti in moči, da jih lahko izvedeš zanesljivo." Tina: "Da bi se izognili poškodbam, je

je smisel za gib in sposobnost prenašanja znanja drugim. Tudi če sam določenega elementa ne znaš izpeljati, ga lahko znaš opisati in predstaviti tako, da ga bo druga plesalka lahko pravilno izvedla. Znati se mora tudi vključiti v klimo, kulturo Pandor. O novi 'tršici' odloča upravni odbor društva, med tečajnicami pa smo tudi že izpeljale avdicijo." KAKO PLES OB DROGU VPLIVA NA VAJINO ŽIVLJENJE? Tina: "Joooj, vsi blazerji in vse jakne so nama v rokah in ramenih postale premajhne …" (začinjeno z obilo smeha obeh). Mojca: "Zadnjič si oblečem svojo usnjeno jakno. Nato se sklonim, da si zavežem čevlje … Samo 'rrrrsk' je naredilo pri rokavih, je šla podloga …" Tina: "S tem sem se jaz zelo težko sprijaznila … pravzaprav se še nisem."

Foto: Matej Kristovič

sane skupine."

Ju skrbi, da postajata 'možačasti'? Mojca pravi, da se s tem ne obremenjuje. Pomembno je, da se počuti fit. "Dobro, roke imam pač bolj nabite, ampak, a ni to boljše, kot da bi bile, pri skoraj štiridesetih, 'špehaste'?" Sicer nimata posebnega občutka, da ju je ples ob drogu resnično spremenil. Postal je del njunega življenja, samodejen skoraj kot dihanje … Tina priznava, da je bilo na začetku mogoče malo drugače. Ljudje te vadbe niso poznali, oziroma so poznali tisto, kar so v resnici ali v filmu videli na televiziji. Veliko je bilo stereotipov, zdaj je precej drugače. Veliko ji pomeni, da lahko uči druge, da deli znanje, da gredo tečajniki s treningov nasmejani. Tina: "Ples ob drogu mi je še vedno izziv. Še vedno je nekaj, kar še lahko, nikoli ne prideš do točke, da znaš že vse. Veliko mi da, da z učenjem nekaj

treba biti res previden in delati siste-

Mojca (v smehu): "To so težave, vidiš.

dobrega naredim, da nekomu polep-

matično. Ogrevanje, predvsem ramen

Ko si moraš kupiti konfekcijo 40, ker so

šam dan, da gre zadovoljen s trenin-

in glave, je izjemno pomembno. Poskr-

ti rokavi preozki, pred tem pa si nosil

ga, da ima nasmešek na obrazu. To je

beti je treba za raztegovanje in pridobi-

36 …"

najlepši občutek, ki ga lahko dobim. april 2019

37


mikrohobby Drugače pa, kadar imam polno glavo vsega, kadar imam s čim težave, ko sem slabo razpoložena, grem plesat na drog. Odklopim se, ne mislim na nič. To je zame kot nek način meditacije, da pozabiš na vse, si samo ti in tvoje telo. Plešeš in si tam." Mojca: "Vedno sem iskala način, obliko vadbe, pri katerem bi se lahko odklopila, da ne razmišljam o ničemer. Najtežje mi je, ko mi rečejo, zdaj pa improvizirajte. Ker moram potem misliti." (smeh)

šport." Komentar Mirjane: "To bo najbrž ena najbolj gledanih disciplin, ko bo na olimpijadi." Tina: "Ja, lepo izgleda, če nekdo zna. Mogoče me je tudi to na začetku oviralo. Ko poskusiš, vidiš, da ni lahko. Ko gledaš, je videti enostavno. Ko sem gledala druge, ki so znale dosti več od mene, pa še vedno niso bile 'za nikamor', sem si mislila: O, ljubi bog, to pa meni res ni všeč. Tega ne bom nikoli

Tina: "Ljudje smo različni, nekomu je

znala. Nikoli ne bom nastopala. Tudi če

odklop iti na fitnes, zame je to ples ob

bom znala toliko kot 'ona', še vedno ne

drogu."

bo za gledati." Mojca izjavo pospremi z

PREDSTAVA: PLES OB DROGU

veliko svojega žuborečega smeha. "Res

JE TEŽAK IN … ČUDEN?

moraš veliko znati, da je videti lepo. Drugače je dolgčas gledati. Sploh, ker

ditve, da so dobre, ne potrebujejo. "Kaj

je gola koža. Ne moreš vsakega gleda-

bi pridobile? Delamo to, kar nas veseli,

imela sem predstavo, da to izvajajo

ti. Drugo je, če treniraš zase."

že tako ne vzamemo vsakega nastopa.

neki čudni tipi ljudi - to nisem jaz."

Za koreografijo skrbijo vse 'tršice'.

Za vse nas je ples ob drogu nekaj, kar

Kakšne so bile na začetku reakcije

Tina: "Pri nas punce v glavnem treni-

počnemo ob službi. Če bi hotele več

rajo zase. Vsaka se sama odloči, ali

nastopati, bi potrebovale še 9 novih

bo nastopala ali ne. Nič ni nujno. Se-

'tršic', današnje pa bi hodile samo na-

veda odločitev za nastop pomeni pol

stopat," razlaga Tina. "In tudi nismo več

leta priprav, vsi vikendi so namenjeni

tako mlade. Potrebovale bi podmladek

temu."

za nastope."

žave. Tudi oče je vmes spremenil mne-

Mojca: "V naši skupini so punce od 23,

Gimnastika in ples sta dobra podlaga za

nje, ko me je prišel gledat na produkcijo

24 let pa do 41 let, pa treniramo skupaj

ples ob drogu, ni pa nujno, da ima ple-

in še prej, ko sem mu razložila, za kaj

in smo na isti stopnji. Odlično se razu-

salka kakršno koli podlago. Tako da lah-

gre. Pred tem je enačil ples od drogu

memo, vse."

ko, če vam je ples ob drogu všeč, začne-

s tistim, kar vidiš, če greš v nočni klub.

Ples ob drogu je zelo timski, čeprav

te takoj, tudi če ste zdaj 'couch potato'.

Večina reakcij je bilo v stilu 'aha, ple-

morda na prvi pogled ni videti tako. Og-

šeš ob drogu', pa nihče ni upal odkrito

romno pomeni, ko te nekdo spodbuja,

vprašati, kako in kaj." Vskoči Tina: "Ja,

da osvojiš nek zahteven element. Ali pa

znih modric na različnih delih telesa. A

kar videl si lahko oblaček nad glavo

malo zdrave tekmovalnosti: on zmore,

naj vas to ne odvrne.

ob 'ahaaa' - koliko misli se mu podi po

grem poskusit še jaz. Dekleta so zelo

glavi, pa nihče ni upal prav vprašati."

vesela ena za drugo, ko kateri nek trik

Kaj bi povedali za konec? Mojca in Tina

(veliko smeha)

dobro uspe. Spodbujajo se in navijajo

Tina, zakaj si se na začetku upirala plesu ob drogu? "Zdel se mi je težak,

okolice, najbližjih na začetku vajine 'kariere ob drogu'? Mojca: "Samo moj oče je malo čudno odreagiral: 'Ha? Kaj boš?' Imel je kar zadržke, drugače načeloma ni bilo te-

Zdaj smo pred tem, da bi ples ob drogu

ena za drugo.

Je pa res, da morate vsaj na začetku računati z 'modnimi dodatki' v obliki ra-

vzporedno: "Fajn bi bilo imeti več moških plesalcev." Torej, dragi sodelavci, če vas mika preizkusiti v nečem povsem

postal olimpijski šport. Mojca: "Vem,

Kaj pa ambicije za nastopanje, morda

novem, kar je sicer videti enostavno, v

da je bil klasificiran kot športna disci-

izven Slovenije? Na Slovenija ima ta-

resnici pa je zahtevna in izzivalna vadba

plina, ne vem pa, ali je že olimpijski

lent nikakor ne bi šle, pravi Tina. Potr-

- vabljeni.

38

april 2019


mikrozdravje

Mojih 9 zdravnikov

ali kdo je nova urednica te rubrike

Tina Hohnjec

"Od: Mirjana Mladič; Za: Tina Hohnjec Zadeva: Skrbništvo rubrike Mikro zdravje. Draga Tina, čestitam ob novi prevzeti zadolžitvi. Res je lepo imeti v sredini sodelavko, ki s tako predanostjo, zagnanostjo in dobro voljo sprejme dodatne naloge. Ti si to zdaj že nekajkrat dokazala. Kot urednica rubrike se boš seveda sama odločala kaj vse bo objavljeno. Pošiljam ti nekaj idej, ki sem jih zbrala "na zalogo". Kaj od tega se ti bo zdelo uporabno ali zanimivo, se sama odloči. Če ti bo pa kaj v pomoč, pa super. Uživaj v svoji novi vlogi! "

O

kej. Postala sem urednica

ne vedo kako razmišljam, je moj čla-

rubrike Mikro zdravje. Kaj

nek brez teže - brez duše. Je samo še

pa zdaj? Nekaj bo treba

en članek iz revije z nasveti za boljše

napisati. O zdravju. Nekaj,

zdravje in življenje. Takih pa je ogrom-

kar bo zanimivo. Kaj bi Mikropolovce

no. Taki so dolgočasni. Redko koga

zanimalo? Mogoče je pametno, da si,

zanimajo.

preden se podam v to vlogo, zastavim par vprašanj. Kot npr.: Kaj v revijah rada preberem? Česa ne maram? Naj izhajam iz sebe? Pišem o sebi? O svojih izkušnjah? Koga bo to sploh zanimalo? Morda pa vseeno koga bo. Verjetno bodo raje brali tekst, ki pride iz mene, kot pa če pišem o nasvetih za zdravo življenje, ki jih preberem v drugih revijah … Postavljam si vprašanja in potem

Začnem. Začnem razmišljati. O sebi. Kaj lahko ponudim v tej rubriki? Kaj sem doživela, kaj se me je dotaknilo in česa sem se že naučila? Veliko se smejim - torej bi lahko pisala, kako je smeh pol zdravja. Stresa v svojem prijetnem življenju ne občutim - lahko delim nasvete za obvladovanje stresa. Nisem zamerljiva - lahko pišem, kako zamere škodijo zdravju in kako odpuščanje zdravi. Kar ne-

mine teden … ko se odločim. Pisala

kaj časa v življenju preplešem in se

bom iz svojih izkušenj! Ja! Vsaj prvič.

vrtim na in ob drogu, se obračam na

Da se predstavim. Da me sodelavci

glavo - lahko bi pisala, kako je giba-

spoznajo še v drugi luči. Da jim na

nje pol zdravja. Mislim dobro, sem

pladenj položim svoje misli. Ker če

večni optimist - torej lahko pišem o april 2019

39


mikrozdravje pozitivnih mislih, ki dobro vplivajo na naše zdravje. Prebolela sem nadležno tečnobo po imenu rak (pisano z malo začetnico, saj si ne zasluži posebnega spoštovanja) - torej lahko pišem, kako se boriti z boleznijo in zmagati. Ob sebi imam pozitivne ljudi in … Super! Vidim, da mi za rubriko Mikro zdravje hitro ne bo zmanjkalo idej. Morda prvič ne bom napisala še nič konkretnega. Ali pa je prav to, kar pišem, tisto bolj konkretno? Ker prihaja iz mene? Ker vlijem na papir tisto, o čemer razmišljam? Če vse skupaj obrnem (Peter J. bi rekel "na glavo") in izhajam iz svojih devetih zdravnikov 1, se mi odprejo nove vsebine, ki se jih v prihodnjih člankih lahko dotaknem. Da moja življenjska energija ne umre ali da se moj motor nikoli ne utrudi, potrebujem zdravnike. Osnovne tri poznamo vsi: Voda, Hrana, Zrak. Ker pa dobre stvari nikoli niso samo tri, sem jim poiskala družbo. V življenje sem povabila še: Spanje, Socialno druženje, Gibanje, Hvaležnost, Ob-

jem, Dobro komunikacijo, Sonce in

štiri ali pet ur na dan, oslabi enako, kot

smeh, Morje, Službo.

če bi imeli v krvi 1 % alkohola.

PRVI OD MOJIH DEVETIH

DRUGI ZDRAVNIK: SOCIALNO

ZDRAVNIKOV: SPANJE.

DRUŽENJE.

Potrebujem osem ur spanja, da imun-

Pomemben del mojega zdravja. Dru-

ski sistem ohranjam pri močeh. Tako

žina in prijatelji obogatijo življenje in

sem spočita in osredotočena skozi

celo znanstveno je dokazano, kako

ves dan. Tudi znanstveno je dokaza-

socialni odnosi zdravijo. Francozi, Ita-

no, da brez dobrega spanca ni trdnega zdravja. Pravijo, da telo, ki je 24 ur brez spanja ali kadar v tednu spimo le 1

Vsi zdravniki so zapisani z veliko začetnico, saj si v mojih očeh zaslužijo vso spoštovanje.

40

april 2019

lijani in Grki imajo statistično najmanj srčnih kapi. In če pustim vse teorije in znanstvene podlage in napišem kot čutim? Bom. Takrat, ko bodo družina in prijatelji glavna tema te rubrike.


ganizem se po obisku tega zdravnika zdravi kar sam. Ljudje obiščejo psihologa. Ta jim zastavi vprašanje in oni govorijo. Z malo razmišljanja lahko do tega pridemo sami. Ko omenim Dobro komunikacijo, ne mislim nujno na dva ali več udeležencev. Lahko sem sama s svojimi mislimi. In se v svoji glavi zmenim prav vse. Le prisluhniti si moram. SEDMI: SONCE IN SMEH. Ta zdravnik je vir življenjske energije vir zdravja. Zakaj dva v enem? Ker en TRETJI OD DEVETIH: GIBANJE. Zame je gibanje po navadi povezano z drogom. Ples ob drogu. Pri tej vadbi uživam in to se mi zdi zelo pomembno

brez drugega ne gre. Simpl. OSMI: MORJE. Tisti čudežni kraj. Tam življenje pos-

Pred uporabo zdravnikov prisluhni

tane tako preprosto. Kjer zjutraj bosa

potrebam svojega organizma. O tve-

v kopalkah kupim kruh, ki ga s komaj

ganju in stranskih učinkih se posve-

voznim kombijem pripelje glasen,

tuj izključno sam s sabo. In še ne-

bradat, starejši domačin. Kjer do prve

kaj! Pri vseh naštetih zdravnikih velja

trgovine prepešačim pol ure in kjer

zmernost. Prepogosto obiskovanje

ČETRTI: HVALEŽNOST.

daleč naokoli nimam možnosti kupi-

posameznega lahko vodi v odvisnost.

Za jutra, ki me zbudijo. Za kavo, ki jo

ti postrežene kave. Tam je morje. V

Ta pa ni dobra za naše zdravje. Hvala

spijem. Za lepo in slabo, ki se mi zgo-

njem namakam rit in plavam skoraj

Mirjana! Upoštevala sem tvoj nasvet

di. Za življenje. Hvaležnost mi poma-

več kot prehodim. Tam se spet spom-

in začela uživati v svoji novi vlogi.

ga, da znam videti nekaj več pri tem,

nim, da ne potrebujem veliko. S pog-

kar se mi dogaja, da živim v trenutku,

ledom zaplavam v daljino morja in si

In tako lahko potegnem črto z zadnji-

da sem tukaj in zdaj. Še nasvet (kljub

čistim prenasičene misli. Zavem se,

temu, da sem mnenja, da nasvetov

da lahko imam v življenju prav vse, če

ni zdravo deliti … ampak ta je res ko-

si to resnično iz srca želim. Noro do-

risten): nujno je, da ta zdravnik redno

ber občutek!

- da vadbo povezujemo s prijetnimi mislimi in dobrimi občutki. Sproščenost in boljše počutje sta vedno zapisana na receptu tega zdravnika.

obiskuje vse ostale.

POMEMBEN! SLUŽBA.

On je terapija. Zmanjša stres in

Ja, tudi ta me zdravi. Človek brez služ-

sprošča napetost. Zbližuje, pomirja,

be je kot življenje brez smisla. V življe-

razsvetljuje, zdravi, radosti. Radost pa

nju potrebujem neko rutino. Kjer sem

je najvišja možna energija. Pravijo, da

rahlo prisiljena, da "kraužlam" mož-

bi se v enem dnevu morali osemkrat

gančke. Če nimam službe, se polenim.

objeti. Nasvet: odloži "cajtng" in prav

Zaobjame me brezvoljnost. Ta pa vodi

zdaj objemi najbližjega. Resno mislim!

v depresijo. V službo grem rada. Še en

Ta ima številne zdravilne učinke. Or-

vseh zdravnikov! Zaželeno je, da ga, prav tako kot Hvaležnost, kombiniramo k vsem ostalim, zgoraj naštetim.

IN ŠE ZADNJI. VENDAR NIČ MANJ

PETI: OBJEM.

ŠESTI: DOBRA KOMUNIKACIJA.

ma stavkoma: Uživanje - zdravnik

dober nasvet (ker če ni dober, ga ne delim): če sovražiš ponedeljke, nujno menjaj službo! april 2019

41


mikrovalovka

Ljubiteljska kuharica Nathalie priporoča

Tartiflette

T

Nathalie Stupar

artiflette je gratinirana jed

potrebna, saj slanina in sir lastno sla-

iz

prekajene

nost preneseta na celotno jed. Na vrh

slanine in čebule, na kateri

dodamo sir Reblochon, ki ga po de-

je stopljen sir Reblochon,

belini vrežemo na polovico. Pečemo v

ki izvira iz regije Savoie v francoskih

pečici, segreti na 180 °C, približno 20

surovega mleka),

Alpah.

- 30 minut oziroma tako dolgo, dokler

200 g prekajene slanine

se sir ne stopi in rahlo zapeče (skorji-

(drobno nasekljane na kocke),

krompirja,

Krompir olupimo, ga narežemo na kocke in ga skuhamo v vodi. Čebulo na drobno nasekljamo ter jo skupaj s slanino in smetano za kuhanje dušimo v ponvi. V pekaču naredimo sloje

ca postane svetlo rjava). Zraven paše zelena solata in kozarec belega suhega vina iz vzhoda Francije (Alsace, Jura ali Savoie).

Sestavine za 8 oseb 1 sir Reblochon au lait cru (iz

1.5 kg krompirja (najboljši je tisti za solate ali za kuhanje), 4 velike čebule,

krompirja in slanine. Prvi in zadnji sloj

Dober tek!

4 velike žlice kisle smetane,

naj bo krompir. Vmes malo popramo

Za naslednji Mikrofon naj nam nekaj

2 dcl smetane za kuhanje.

ter premažemo s kislo smetano. Sol ni

dobrega skuha BOGOMIR DREIER.

42

april 2019


mikrovalovka

Filmofilka Zlatka priporoča

To so gadi in Catch me if you can

Zlatka Nikl

TO SO GADI (1977) IMDb ocena: 7.9/10 Režija: Jože Bevc Država: Slovenija Glavne vloge: Bert Sotlar, Dare Valič, Majda Potokar, Boris Cavazza Žanr: komedija V ljubljanskem predmestju v večstanovanjski hiši živi voznik mestnega avtobusa Štebe s svojimi petimi odraščajočimi sinovi. Družini gospodinji prijazna Rozi, ki jo fantje s svojimi vragolijami velikokrat razjezijo. Tudi večina sosedov ni navdušena nad potegavščinami, ki si jih razposajeni fantje privoščijo. Imenujejo jih kar gadi. Rozi ima fante sicer rada, toda nekega dne svojo grožnjo, da jih bo zapustila, tudi uresniči. Družina bi ostala sama, če ne bi z vasi v mesto prišla Rozina nečakinja. Čeprav v primerjavi z Rozi Meri ni najbolj vešča gospodinjskih opravil pa postopoma zmeša glavo vsem Štebetovim sinovom, zanjo se zanima celo Štebetov sodelavec Toni, s katerim postaneta par. Meri vsako popoldne nekam skrivnostno odhaja; izkaže se, da je opravila izpit za voznico mestnega avtobusa. Ob koncu se nazaj k fantom vrne tudi Rozi, ki je ponosna na nečakinjo.

CATCH ME IF YOU CAN (2002) IMDb ocena: 8.1/10 Režija: Steven Spielberg Država: ZDA Glavne vloge: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken Žanr: biografija, kriminalna drama Zgodba se odvija v šesdesetih letih, ko visoko šolan Frank Abagnale Jr. idolizira svojega očeta. Ko se starša ločita Frank s 25 dolarji na računu pobegne na Manhattan in se zaveže, da bo dobil nazaj očetove izgube in ponovno združil starša. Le nekaj let kasneje ga FBI v Franciji sledi zaradi ponarejanja čekov, s katerimi je zaslužil več kot 4.000.000 $. Na poti je predstavljen kot Pan Amov pilot, pediater in odvetnik. Od vsega začetka tega kriminalnega življenja ga je zasledoval umirjeni agent FBI, Carl Hanratty. A Carl Hanratty ni le agent FBI. Kljub temu, da želi prevaranta spraviti za zapahe, je hkrati do njega zaščitniški in prepričan, da fant ni izgubljen primer.

Za naslednjo izdajo NOMINIRAM Anjo Vajnhandl. april 2019

43


miško show

Nagrada: Individualna ura plesa ob drogu (absolutno primerna tudi za moške) - v Centru plesa Maribor Pravila za sodelovanje v žrebu: Na kupon vpiši geslo nagradne križanke in ga najkasneje do petka, 24. maja 2019, vrzi v enega od nabiralnikov z napisom MIKROFON. Žrebanje bo nadzoroval tričlanski uredniški odbor MIKROFONA. Ime nagrajenca bomo objavili v naslednji oddaji. Pravilno geslo februarske križanke: UPORNIK Z RAZLOGOM. Prejeli smo 17 pravilnih rešitev, med katerimi je žreb izbral srečno nagrajenko Ružico Premzel, ki bo nakupovala v Zari. 44

april 2019

KUPON Geslo: Ime in priimek: Naslov:

Profile for Mikro+Polo

Mikrofon. April 2019. Številka 25.  

Mikrofon. April 2019. Številka 25.  

Profile for mikropolo
Advertisement