Page 1

YAZILIM MESLEĞİ HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY

Bilge Adam Yazılım Mesleği El Kitabı

2012

|1


2

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


Bilginin paylaştıkça çoğalacağına inancımızla bu kılavuzun yaşamınızda yepyeni bir ufuk açmasını arzu ediyoruz.

Bilişim teknolojileri alanında her yıl binlerce mezun veren Bilge Adam olarak özellikle kariyer konusunda gençlerden bize yansıyan çok sayıda soruyla muhatap oluyoruz. Meslek seçimi her genç için yaşamsal bir öneme sahip. İnsanın kendisine yakışan en doğru mesleği seçmesi aynı zamanda mutlu ve tatminkar bir yaşamın da garantisini oluşturuyor. Bilge Adam sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde gençlere kariyerleri konusunda da rehberlik etmeyi de hedeflemektedir. Bu amaçla Kariyer Planlama Rehberliği kapsamında özellikle teknoloji konusunda kariyer yapmayı planlayan hemen herkesin faydalanabileceği bir el kitabı serisi hazırlamayı planladık. Bu seride önceliği, Bilge Adam’a en çok sorulan konulardan biri olan yazılımcılık mesleğine verdik. Yazılımcılık meslek itibarıyla belli bir düzeyde teknoloji farkındalığı ve bilgi birikimi gerektirir. Bu nedenle böyle bir mesleğe karar vermek birçok kişi için kolay bir seçim değildir. Bu el kitabıyla yazılımcılık mesleğini seçmeyi planlayanlara tercihlerini kolaylaştıracak bazı bilgiler sunuyoruz. Yazılımın, dünyada ve Türkiye’deki mevcut durumunun yanı sıra gelecek için anlamı; kişinin yazılım mesleğine uygun bir profile sahip olup olmadığı; diğer mesleklere göre avantaj veya dezavantajları; bizzat yazılım işinin içindeki insanların yaşadıkları deneyimler, meslekle ilgili kariyer planları gibi onlarca soru, böyle bir mesleği düşünenlerin zihinlerinde acilen yanıtlanmayı beklemektedir. Yazılım mesleğinde başarılı olmayı sağlayan kişisel yetkinlik ve beceri düzeyleri nelerdir? Daha basit bir soru olarak herkes yazılımcı olabilir mi? Yazılımcı olmak için nasıl bir eğitim gerekir? Bu mesleği hakkıyla yapmak için yazılım mühendisi veya bilgisayar mühendisi olmak gerekli midir? İşte Bilge Adam Yazılım Mesleği Elkitabı bu konuda gençlerin ve anne babaların merak ettiği tüm sorulara tutarlı ve doyurucu yanıtlar vermeyi hedefliyor. Yazılım ve teknoloji meslek tercihleri hakkında merak ettiğiniz her türlü konuyu potansiyelinikesfet.com web adresindeki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz. Bilge Adam kariyer uzmanları, sorularınıza yanıt vermekten büyük memnuniyet duyacaktır. Bu arada Bilge Adam Facebook, Twitter ve Linkedin sayfalarını ziyaret etmekten ve tartışmalara katılmaktan lütfen çekinmeyiniz. Bilginin paylaştıkça çoğalacağına inancımızla bu kılavuzun yaşamınızda yepyeni bir ufuk açmasını arzu ediyoruz. Saygılarımızla Bilge Adam Bireysel Kariyer Ekibi

|3


İçindekiler Kariyer arayışındaki her gencin bilmesi gereken bazı pazar verileri Eğitimli her genç ekonomi için bir değerdir: Türkiye’nin eğitimli genç nüfusu ve ekonomi... Üniversiteden mezun olan bir genci nasıl bir iş yaşamı bekliyor? ”Yazılımcı” olmak neden cazip bir iş ve yazılım endüstrisi size ne vaat ediyor?.. Endüstriye genel bir bakış. Yazılım işine açılım sağlayan yeni gelişmeler... Ortaya çıkan iş fırsatları. Trendler ve çeşitli segmentlerde büyüme projeksiyonları... Türkiye’de yazılım sektörünün geleceği ve yazılımcılar için zengin iş fırsatları Yazılım sektörü hakkında değerlendirme... Meslek ve girişimler itibarıyla mevcut durum... Yazılımda meslekler ve uzmanlıklar Yazılımcı olmak aslında bu isim altında toplanan çok sayıda meslekten sadece birini tercih etmektir. Yazılım mesleğinde tanımlar, yeni gelişen yazılım meslekleri. Yazılımcı olmak için gerekli özelliklere sahip misiniz? Mesleğin iş olarak karakteristikleri, bireysel beceri ve yetkinliklerin çerçevesi, vb. Herkes yazılımcı olmak için eğitim görmez ama kararlı her birey yazılımcı olabilir Yüksek eğitim ve yazılım... Olağan disiplinler dışında (yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliğ) mesleğe uygun üniversite ve yüksekokullar. Bu okullardan mezun olanların avantajları ve tamamlaması gereken eğitimler... Bilişim sertifikaları kişiye ne kazandırır, üniversite diplomasından farkı nedir? Birbirini tamamlayan konular olarak üniversite eğitimi ve sertifikasyon programları... Onlar seçimini yaptı, ya siz! Bilge Adam’da eğitim görenler anlatıyor... Bilge Adam Kariyer Planlama Departmanı size en doğru rotayı sunar Bilge Adam uzmanından kariyer planlaması... Bilge Adam hakkında Mesajlarımız 4

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


Kariyer arayışındaki her gencin bilmesi gereken bazı pazar verileri ■ Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye, genç ve eğitimli işsizlerine yeni iş fırsatları sunma çabasında. ■ Her yıl 15 bin mezun veren mühendislik bölümlerine karşı bilgi teknolojileri pazarı, en az yarısı ara kademe elemanı olmak üzere 40 bin bilişim çalışanına ihtiyaç duyuyor. ■ Sağlık, perakende, inşaat ve finans gibi sürekli gelişen pazarlar, gerek iş uygulamaları, gerekse online hizmetlerin gelişmesi açısından yazılım sektörüne önemli fırsatlar sunuyor. ■ Son 10 yılda kamuda bilişim yatırımları dört kat artarken önümüzdeki dönemde Fatih Projesi gibi uzun soluklu projelerle sektörün yetişmiş yazılımcı ihtiyacı daha da artacak. ■ Bu arada farklı alanlarda uzmanlaşma gerektiren yazılım sektörü, matematik, fizik ve istatistik gibi bölümlerden mezun olanların da gözdesi... Türkiye nüfusu, yapılan hesaplamalara göre, ortalama olarak 28,3 yaşında ve nüfusun yüzde 47’si 24 yaşın altında. Evet bir hayli genç bir ülke sayılabiliriz... Peki hayata atılmaya hazır bir genç için bu gerçek ne ifade etmelidir?.. Ülkemizde 15-24 yaş arasında yaklaşık 3,7 milyon kişilik çalışan bir gençlik kitlesi bulunuyor ve bu bu yaş segmentinin önemli bir kısmı (yaklaşık yüzde 17) işsizlik riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Oysa bugün bilişim alanında kendisini iyi yetiştirmiş bir gencin nitelikli işgücü pazarında şansı oldukça yüksek. Bu şans, hem Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin ihtiyaçlarından kaynaklanıyor; hem de hızlı gelişen bilişim hizmetleri pazarında nitelikli insana olan ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla sürekli yenilenen bir dünyada eğitimin yaşam boyu bir pratik olduğunu kavrayanlar daha hızlı yol alabiliyor. Bilge Adam gibi binlerce gence eğitim vermiş ve önemli bir kısmını işe yerleştirmiş bir kurum olarak bu gerçeği rahatlıkla ifade etme hakkını kendimizde buluyoruz. Şimdi dilerseniz yazılımcılık mesleğine biraz daha yakından bakalım.

Neden yazılım mesleğini seçmelisiniz? Dünyada son yılların en çok kazanan insan profillerine baktığınız zaman bu insanlar, genelde bilişim endüstrisinin tanıdık yüzleridir. Garajda başlayan girişimcilik öykülerinin çoğunda aktörler bilişim ve internet endüstrisinde başarıdan başarıya koşmuş kişilerdir. Dolayısıyla genelde bilişim, özelde ise yazılım, bireylere kendi potansiyellerini gösterme ve girişimcilik güçlerini ortaya çıkarma şansı vermektedir. Kariyeriniz için özellikle yazılım mesleğini seçmeyi düşünüyorsanız çok şanslı bir pozisyonda olduğunuzu söyleyebiliriz. Üniversite giriş sınavlarındaki tercihlere baktığımız zaman bugün köklü bir geçmişe sahip olan tıp’tan sonra en çok tercih edilen bölümler, genelde, elektrik-elektronik ve bilişimle ilgili dallardır.

|5


Günümüz iş dünyasında uzmanlaşmaya verilen önem ve disiplinlerarası çalışma kültürünün yerleşmesi, özellikle bilişim alanında çok sayıda ve farklı tanımlar içeren yepyeni iş pozisyonlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Ayrıca ekonominin farklı sektörlerinde beliren yeni gereksinimler ve bu gereksinimleri karşılayan çeşitli iş uygulamaları, yazılımı, sürekli yeni iş pozisyonları üreten bir disiplin haline dönüştürmektedir. Yazılım işi, deyim yerindeyse, “evladiyelik” bir çalışma alanıdır. Çünkü teknolojilerdeki yenilikler hiçbir zaman sona ermeyeceği gibi internet ve mobil teknolojilerdeki evrimle paralel olarak yeni yazılımlara ve bu yazılımlar çevresinde gelişen hizmetlere daima ihtiyaç duyulacaktır. Yazılım mesleğini tercih etmek, kendi kariyer planlarını yapanlar açısından uzun vadeli ve doğru bir stratejidir.

Mevcut işgücünün en az iki katına ihtiyaç var Katma değeri yüksek yazılım geliştirme gibi işlerde, işgücü açığı ciddi boyutlardadır. Bu da gençlerin yazılım mesleğini tercih etmeleri için oldukça iyi bir gerekçe oluşturuyor. 2011 TBD Bilişim Kurultayı’nın değerlendirme raporunda yer alan “… Bilişim sektörüne her yıl, 6 bini bilgisayar mühendisi olmak üzere, 15 bin yeni mezun katılmaktadır. Bu sayı 20 bini nitelikli ara elemanı olmak üzere kademeli olarak 40 bin kişiye çıkarılmalıdır” ifadesi, ekonomik bir durum tespiti olduğu kadar gençlerin bu alana gösterdiği yoğun ilginin de temel nedenidir. Bu arada sadece özel sektörün değil devletin de kendi bilişim altyapılarına ciddi boyutlarda yatırım yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Son 10 yıllık süre zarfında kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırımlar dört katına çıkarak geçen yıl 2 milyar TL’ye ulaştı. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin bilişim okuryazarlığında ve ekonominin dijitalleşmesinde hızlı yol aldığını ve ekonominin bir bütün olarak bilişimle ilgili mesleklerde yüksek yetkinlik düzeyine sahip çalışanlara giderek daha çok ihtiyaç duyacağını gösteriyor. Bu açıdan üniversite mezunlarının, yazılım gibi kişiye çeşitli yönlerde gelişme ve diğerlerinden farklılaşma imkanı sunan fırsatları değerlendirmesi doğru olacaktır.

Yazılım okumuş olmak şart değil Tüm dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler nedeniyle işsizlik gibi sorunlar, gençler ve ebeveynleri için doğru eğitim tercihleri yapmayı zorunlu hale getiriyor. Gelişmiş OECD ülkelerinde bile yüzde 12’ler seviyesinde olan genç işsiz oranı ülkemizde TÜİK verilerine göre 15-24 yaş arası grupta yüzde 17’yi aşmaktadır. Özellikle de bazı meslek gruplarında işsizlik ciddi bir endişe kaynağı olabilmektedir. Yazılım sektörünün bu açıdan da meslek veya mevcut işini değiştirmek isteyen kişilere sunduğu önemli bir avantaj vardır. Bugün yazılımcı olmak için üniversitelerin sadece Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerini bitirmiş olmak gerekmiyor. Üniversitelerimizin fizik, matematik ve istatistik gibi iş bulma olanağı zayıf ancak bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerden mezun olanların yazılım işinde başarılı olma şanslarının yüksek olduğunu anımsatmak isteriz. Aşağıda bir listesini bulacağınız mühendislik bölümlerimiz ve fakültelerimizden mezun olan birçok arkadaşımızın yazılım sektöründe başarılı olduğunu görebiliyoruz. Bu çerçevede Bilge Adam ilgili kariyer planlamasını arzu eden öğrencilerine sunmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için rehberimizin 15. sayfasında yer alan “Herkes yazılımcı olmak için eğitim görmez ...” başlıklı bölümü dikkatle gözden geçirmenizi öneririz. 6

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


Yazılımcılık neden çok cazip bir iş ve yazılım endüstrisi size ne vaat ediyor?

■ Tüm sektörler ekonomik dalgalanmalara karşı çaresiz. Buna rağmen bilişim sektörü, bu yıl tahminlere göre yüzde 3,7 büyüyecek. ■ Sektörün büyümesinde en büyük pay yazılım ve hizmetlere ait. Verimlilik ve üretkenlik arayışında kurumlar, yazılım pazarını yüzde 5,6 oranında büyütecek yatırımlarını sürdürecekler ■ Internet üzerinden sunulan yazılım servisleri (SaaS) bu yıl yüzde 17,9 oranında büyüyerek dünya 14,5 milyar dolarlık bir pazar oluşturacak ■ İnternet ve yeni iş modellerinin işbirliğiyle büyüyecek olan bu pazar yazılımcılara geniş bir ufuk sunuyor ■ Tüm yazılım işlerinin zaman içinde internet üzerinden servis olarak sunumu bugüne kadar teknolojiyi kullanmamış şirketlerin de yazılım müşterisi haline gelmesini sağlayacak Yazılım endüstrisinin dünyadaki durumu bu mesleğin geleceği hakkında genel bir bilgi verecektir. Bilişim sektörü ekonomideki tüm dalgalanmalara rağmen 2012 yılı itibarıyla büyümesini sürdürecek. Dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından GartnerGroup’un yaptığı analizler, bu yıl, bilişim ve iletişim teknolojileri için küresel ölçekte 3,8 trilyon dolarlık harcama yapılacağını gösteriyor. Böylece bu sektör dünya çapında geçen yıla göre yüzde 3,7, 2010 itibarıyla ise yüzde 7’ye yakın bir büyüme sergilemiş olacak. En hızlı büyüme ise telekom donanımlarından hemen sonra yüzde 5,6 ile kurumsal yazılımlarda gerçekleşecek. Bu yıl kurumsal yazılımlarda 285 milyar dolarlık ciro tahmini yapılırken tüm dünyada yüzde 3,1 büyümesi beklenen BT hizmetlerinin cirosu da 874 milyar dolara erişmiş olacak. BT yazılım ve hizmetlerinin 1,1 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığı bir görünümde donanım satışları bu hacmin yarısına bile ulaşmıyor. Telekom ve bilişim donanımlarının toplamı 2012 için 899 milyar dolar olurken, telekom sektöründeki hizmetlerin de dahil edilmesiyle ICT (Information and Telecommunication Technologies) sektöründeki toplam ciro tahmini 2 trilyon 899 milyar dolara ulaşıyor. Tüm bu öngörüler, bilişim sektöründeki büyümenin yazılım ve hizmet eksenli gelişmeye devam edeceğini gösteriyor. Peki, yazılım endüstrisinin bu cazibesi nereden kaynaklanıyor?..

|7


Amerikan İstatistik Bürosu, en son olarak 2010 yılında yaptığı bir çalışmada ABD’de IT mesleklerinde yaklaşık 3,3 milyon kişinin çalıştığını raporlamıştı. Daha sonra kurum bilişim meslekleriyle ilgili olarak bu kapsamda ek bir istatistik yayınlamadı ancak kurum yetkilileri tarafından yapılan bazı açıklamalar, işsizliğin tüm sektörlerde yüzde 9’a kadar ulaştığı 2011 yılında bilişim mesleklerinde çalışanların sayısı yüzde 10 oranında arttığını gösteriyor (Kaynak: InfoWorld). Bu da sektörün geleceğe yönelik büyük potansiyelini sergilemesi açısından son derece önemli bir göstergedir. 2012’nin yaz aylarında ise kıpırdanan istihdam pazarında yazılım bağlantılı işler başta gelmek üzere bilişim meslekleri ekonomik canlanmanın önemli bir işareti olarak talep gören pozisyonlar arasında ön sıralarda yer almaya başladı.

İnternet bir yaşam tarzı haline geldi Araştırmalar, insanoğlunun son 20 yılda ürettiği içeriğin, tarihin başından bu yana ürettiği içeriğe eşit miktarda olduğunu ortaya koyuyor. İnsanoğlunun ortak bilgi mirası sayısal (digital) kayıtlara dönüşürken, mevcut bilgiye erişim internet ve mobil platformlar üzerinden ve yazılımlarla gerçekleşiyor. Bu arada internet ile birlikte yaygınlaşan bulut bilişim (Cloud Computing) platformları yazılımların birer servis olarak internet ortamından sunumunu hızlandırıyor. Mobil ödeme sistemlerinden, lokasyon bazlı pazarlama hizmetlerine kadar insanların yaşamını kolaylaştıran sayısız hizmetin adım adım internet platformlarına taşındığına tanık oluyoruz. Bilişim sektöründe büyüme tüm dünyada tek haneli rakamlarda gerçekleşirken Bulut ortamından sunulan servisler ise çift haneli rakamlarla büyüyor. İnternet üzerinden sunulan yazılım servislerinin (SaaS) bu yıl yüzde 17,9 oranında büyüyerek 14,5 milyar dolarlık bir pazar hacmi oluşturacağı tahmin ediliyor. Gartner’ın öngörüsüne göre önümüzdeki 3 yıl sonunda pazar 22 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış olacak.

Nasıl bir gelişme bekleniyor? Kuşkusuz şu ana kadar teknolojiden yeterince yararlanamayan kurumlar, bu gelişmelerden önemli faydalar elde ediyor. Bilgi işlem yatırımları için yeterli bütçe ayıramayan şirketler, Bulut Bilişim’in sunduğu avantajlar sayesinde ihtiyaçlarına göre en uygun ödeme koşullarıyla gelişmiş teknolojilerden faydalanma imkanına kavuşuyor. Bu servislerin, yenilikçi fikir ve iş modelleriyle birlikte daha da yaygınlaşması bekleniyor. Hizmetlerdeki gelişme doğru orantılı olarak yazılım sektörüne de yansıyor. Örneğin, KOBİ’ler bu yöntemle bugün nasıl e-posta ve web barındırma hizmetlerini servis sağlayıcılardan sağlayabiliyorsa, yarın birçok uygulamayı aynı şekilde servis olarak internetten daha hesaplı ve ihtiyacına göre kullanabilecek. Proje yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, çalışanları ve tedarikçiler ile içerik paylaşımı ve belge yönetimi, B2B ve B2C gibi online ticaret uygulamaları, finans ve muhasebe, stok yönetimi, vb. gibi en temel kurumsal çözümler, KOBİ’ler açısından büyük teknoloji yatırımları yapmadan ancak daha geniş ölçekli servisler olarak internet üzerinden sunulabilecek. Bugün Google, Microsoft, Salesforce.com gibi devlerin sunduğu birçok hizmet bir süre sonra çeşitlenerek yazılımın ve iş uygulamalarının tabana yayılmasını sağlayacak. Çok özel alanlardaki yazılım ihtiyaçları, yine o sektörlerde uzman yazılımevleri tarafından ancak bu kez internet üzerinden daha uygun fiyatlarla ve geniş ölçekli olarak sunulabilecek. Kendi şirketine teknoloji yatırımı yapamayan birçok kurum adım adım bu hizmetleri kullanmaya başlayacağından yazılımcılara da yepyeni iş alanları açılmış olacak.

8

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


Türkiye’de yazılım sektörünün geleceği ve yazılımcılar için zengin iş fırsatları

■ Yaşlanan Batı ekonomileri karşısında 100 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye, 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ile güçlü bir ekonomi haline gelmeyi planlıyor. ■ Bilişim yatırımları içinde yazılım ve hizmetlerin payı her geçen gün artarken, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefleri içinde yazılımın da ciddi bir ağırlık kazanması bekleniyor. ■ Hükümetler yazılım sektörüne verilen her desteğin ve olumlu katkının misliyle ekonomiye geri döneceğinin farkındadır. Bu nedenle Ar-Ge ve teknoparklar üzerinden yazılım geliştirmeye ciddi katkılar söz konusudur. ■ Yazılım sektörünün de bu hedef doğrultusunda yeni istihdam alanları yaratmasına ve iyi yetişmiş genç işgücünü kucaklamasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor.

Yazılımı bir meslek olarak seçerken bu sektörün Türkiye’deki durumu hakkında kısa bir bilgi vermek isteriz. Bugün yazılımın tüm sektörler ve gündelik yaşam için önemi, dijitalleşmenin tüm dünyada artık bir standart haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Geleceğin dünyasında yazılım olmaksızın herhangi bir servisi veya cihazı çalıştırmak mümkün olamayacaktır. İnsanoğlunun bilgi mirası internetin ve mobil cihazların etkisiyle hızla dijital ortamlara aktarılırken, yazılım mimarileri ve yazılım geliştirme araçları, tüm bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle gelişmiş G8 ülkelerinde toplam bilişim yatırımlarının yüzde 70’i yazılım ve hizmetlere, yüzde 30’u ise donanım harcamalarına ayrılmaktadır. Türkiye’deki yatırım eğilimi ise düne kadar bu görünümle tam zıt bir konumda yer almakla birlikte bugün artık yazılımın da yatırım açısından değeri öne çıkmaktadır. Son yıllarda ilgili tüm kesimler, yazılımın ekonomi için gerçek bir değer olduğunu kabul etmektedir. Hükümetin de desteğiyle teşvik uygulamaları ve teknoparklara yapılan yatırımlar çerçevesinde yazılım geliştirme Ar-Ge projeleri kapsamında değerlendirilmeye başlamıştır.

|9


Yazılım ihracat kalemi haline geliyor Yazılımın meslek olarak en belirgin karakteri, bilgili ve eğitimli insanların biraraya geldiği ve ortaya katma değerli bir çözüm koymak için yapılan bir iş olmasıdır. Yazılım yenilikçi iş modelleriyle ekonomide geniş bir oyun alanı yaratır ve kişiye ufku açık bir iş ortamı sunar. Tarımdan sağlığa, farklı mühendislik alanlarından e-ticarete yazılım, yenilikçi projeleri ve girişimleri ile bütün dünyada sermaye desteğini çeken öncelikli sektörler arasında yer alır. Hükümetler yazılım sektörüne verilen her desteğin ve olumlu katkının misliyle ekonomiye geri döneceğinin farkındadır. Yaşlanan Batı ülkeleri karşısında 100 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye, 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ile güçlü bir ekonomi haline gelmeyi planlıyor. Dolayısıyla yazılım sektörünün de bu hedef doğrultusunda yeni istihdam alanları ile nitelikli ve iyi yetişmiş genç işgücünü kucaklaması kaçınılmazdır. Bugün yazılım diğer tüm ihraç kalemleri içinde çok küçük bir oran oluşturmasına karşın yazılımın ihracat içindeki payı da her geçen yıl artış göstermeye devam ediyor. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) verilerine göre Türkiye’de 2011 yılında yazılım sektörünün cirosu 4,2 milyar TL oldu. 2011 yılında Türkiye bilişim sektörünün 732,5 milyon TL olarak gerçekleşen toplam ihracatı içinde yazılımın payı 455,9 milyon TL oldu. TBD Bilişim 2011 Değerlendirme Raporu, Türkiye’nin bu konudaki vizyonunu da yansıtıyor: “Türkiye 2023 hedefi için 1,7 trilyon dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyüklüğüne ulaşması gerekmektedir. Bilişim sektörü yeni sektörler kapsamında yazılım, optik, bioteknoloji, nanoteknoloji ve benzerleri gibi yeni teknolojik sektörler arasında anılmaktadır. Bu gruptan 2023 yılında erişilmesi beklenen hedef ise 15 milyar ABD Doları’dır. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için 2023 yılına kadar her yıl GSYİH’sının yüzde 6.7, ihracatının yüzde 12.1 ve bilişim sektörünün ise yüzde 13.8 büyümesi ve tüm bunların dışında da ortalama yüzde 6,5’tan az olmamak üzere büyüme hedefini yakalaması gerekmektedir. Türkiye bilişim ihracatı 2010 yılında yazılım, donanım ve hizmet toplamı olarak 730 milyon dolar oldu. Bilişim ihracatının net olmamakla birlikte 2023 için 5 milyar dolarlık hedef olduğu düşünülürse büyüme oranının her yıl en az yüzde 16 olması bekleniyor. Yazılım da benzer bir performans izleyerek Cumhuriyet’in 100. yılında binlerce yetişmiş insanı istihdam edecek bir büyüklüğe erişecektir.

10

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


Yazılım mesleği ve uzmanlıklar

■ Yazılım sektörü, uzmanlığa göre farklılaşan zengin iş pozisyonları bu alanda çalışmayı düşünen adayların ilgi ve eğilimlerine göre tercih yapma şansı sunar. ■ Yazılımcının çalışma sahası çok geniştir. Teknolojiyi üreten firmalardan, teknolojiyi kullanan işletmelere; eğitim ve danışmanlık firmalarından yazılımevlerine kadar geniş bir yelpazede yazılımcı zengin kariyer olanaklarına sahiptir. Yazılım sektöründe, farklı ihtiyaçların gelişmesi nedeniyle aslında birbirine pek benzemeyen uzmanlar ve dolayısıyla iş tanımları söz konusudur. Başka bir ifade ile Sistem Analisti, Uygulama Geliştirici, Web Geliştirici, Test Uzmanı, Yazılım Mimarı veya Veritabanı Uzmanı, Tester, vb. meslekler genel anlamda yazılımcı olarak adlandırılsalar bile farklı konularla uğraşmaktadırlar. Yazılım işi günümüzde çok sayıda uzmanlık alanına bölünmüştür; bu bölünme teknolojilerdeki gelişme ve iş modellerindeki farklılaşma ile birlikte daha da artması ve yeni iş tanımlarının ortaya çıkması beklenmektedir. Yazılımın bu anlamda teknolojiye meraklı gençler için bereketli bir meslek olması, işte bu uzmanlıkların artarak bilginin derinleşmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak bereketin başka bir kaynağı da vardır. Ekonominin yapılanması içinde sadece teknolojiler değil teknolojinin kullanıldığı tüm sektörler, kendine özgü iş süreçleri ve verimlilik sorunları nedeniyle kendilerine özel yazılımlar kullanabilmektedir. Kurumsal kaynak planlama yazılımları başta olmak üzere sektöre özel bazı iş uygulamaları, yazılımcının çoğu kez sektöre ilişkin bir uzmanlaşmaya yönelmesini ve özel bir deneyim edinmesini zorunlu kılabilmektedir. Kuşkusuz böyle bir pratik edinme teknoloji temelinde mesleki tanımların yerleşmesiyle anlam kazanmaktadır. Bu çerçevede yazılım işinde ana hatlarıyla hangi meslekler söz konusudur? Bilişim alanında ISCO-88, GAHFA, SFIA, GRIP ve CompTIA TCC gibi bu alanda uzman ya da yetkili kurumlar, endüstrideki meslek tanımlarını bazı standartlarla ortaya koyma çabasındadır. Yazılım bağlantılı mesleklerin çeşitliliği konusunda fikir edinmek isterseniz örneğin dünyanın önde gelen insan kaynakları firmalarından Monster’ın web sitesindeki bilişim meslekleri bölümüne bakmanız yeterlidir. http://lop.im/5DemJ bağlantısında Software Developer, Web Developer ve Database Management gibi sadece yazılımı ilgilendiren bölümlerde onlarca iş tanımı göreceksiniz. Aynı şekilde CompTIA’nın TechCareer Compass sitesi de meslek tanımları itibarıyla size geniş bir bilgi sunabilir. Kaynak: http://lop.im/b8G2j

| 11


Bugün yazılım geliştirmek için yazılıma konu olan iş problemini anlamak ve buna uygun yazılım çözümünü tasarlamaktan; ilgili yazılım teknolojilerini kullanarak tasarlanan yazılımın kodlamaları gerçekleştirmeye; farklı işletim platformları arasındaki uygulamaların tutarlılığını sağlamaktan, iş akışlarının ve kurumsal data’nın analizi ve raporlanmasına kadar çok sayıda görev, yazılımcıların farklı meslek tanımlarının sınırlarını çizmektedir. Bu nedenle en temel yazılım mesleklerini şöyle sıralayabiliriz: Analist Programcı; Yazılım Uzmanı; Test Uzmanı; Uygulama Geliştirici; Yazılım Mimarı; Veritabanı Uzmanı; Proje Yöneticisi; Uygulama Analisti; Yazılım Test Uzmanı; Teknik Danışman; Bilgi İşlem Yöneticisi; Veritabanı Yöneticisi; Sharepoint Developer; Sharepoint Administrator; İş Zekası Uzmanı.

Çok geniş bir tercih alanı Yazılım bu bağlamda kişiye geniş bir seçim özgürlüğü verir. Temel Windows programlamayı öğrenen bir kişi isterse iş uygulamaları geliştirmeye yönelebilir veya web tarafına kayarak e-ticaret gibi konularla uğraşabilir. Tabletlerin ve cep telefonlarının yaygınlaşması sonucu mobil uygulama geliştirme de son yılların en popüler konuları arasında yer almaktadır. Ayrıca kurumsal belge yönetimi ve işakışı sistemleri tasarlamak (SharePoint) veya İş Zekası (BI - Business Intelligence) uygulamaları alanında derinleşmek de yazılımcılara en geniş ölçekte kurumsal bakış açısı kazandırır. İnternetin kurumlara geniş ölçekli iş yapma olanağı tanıması veri hacmini her geçen gün artırmakta ve bu da Veritabanı Yönetimi başta olmak üzere bir dizi işi gündeme getirmektedir. Örneğin, geniş hacimli verinin çeşitli şekillerde analiz edilmesi ile şirket için anlamlı sonuçlar üreten İş Zekası uygulamaları, kurum genelindeki karar alma sistemlerinin temelini oluşturur.

Yazılımcı nerelerde çalışabilir? Bu nedenle öncelikle yazılım ve veritabanı alanında uzmanlaşmayı hedefliyorsanız çalışabileceğiniz iş ortamları hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Yazılım geliştirme ve veritabanı yönetimi alanında çalışan kişiler, masanın her iki tarafında da iş bulma avantajına sahiptir. Başka bir ifadeyle teknolojiyi üretenler de kullananlar da yazılımcılara gereksinim duyar. Örneğin, Microsoft veya Oracle gibi kendi yazılımlarını kurumlara sunan teknoloji markalarının pazardaki işortakları, daima nitelikli ve yetkin yazılım uzmanlarına ihtiyaç duyar. Öte yandan bu teknolojileri kullanarak rekabet ortamında verimlilik ve üretkenliklerini artırmayı hedefleyen şirketler de kendi bilişim departmanlarında istihdam etmek amacıyla yazılım uzmanları bulundurmak zorundadır. Yazılım konusunda kendisini yetiştiren bireyler, yazılımevlerinde iş bulabileceği gibi girişimcilik niteliklerine göre kendi şirketlerini kurabilir ve pazarda uygun buldukları boş bir alanda kendi iş uygulamalarını geliştirmeye başlayabilir. Yazılımcının bir başka çalışma alanı ise eğitim ve danışmanlık kurumlarıdır. Kurumlarda çalışanların yazılımları daha etkin kullanması, mevcut yazılımların iyileştirilmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi gibi konularda çalışan şirketlerde yazılımcılara her zaman ihtiyaç duyulur.

12

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


Yazılımcı olmak için gerekli özelliklere sahip misiniz?

■ Yazılım sektöründe çalışmak için çok farklı nedenleriniz olabilir... Okuduğunuz bölümden memnun olmayabilir veya sıkıcı işinizi değiştirmek isteyebilirsiniz... ■ Yazılım işinde çalışmaya karar verdiniz ancak bu mesleği yapabilmek için gerekli niteliklere sahip misiniz? Hepimizin gönlünde yatan bir meslek vardır ama bu yatkınlık, o işi yapmaya uygun bir kişi olduğumuzu göstermez. Doğru meslek seçimini belirleyen birçok etken söz konusudur. Yeteneklerimiz, beceri düzeyimiz, konuya olan ilgimiz ve sevgimiz, o işin gerektirdiği yetkinlik düzeyi, psikolojik niteliklerimiz ve daha birçok konu arzuladığımız mesleği yapıp yapamayacağımızı da belirleyen göstergelerdir. Örneğin, yazılımcı olmak için nedenlerinizi gözden geçirelim: 1. Okuduğunuz yüksek öğrenim dalından memnun değilsiniz, yazılımı geleceğin mesleği olarak görüyor ve bu işe yönelmek istiyorsunuz. 2. İnternet girişimcisi olmak istiyorsunuz. Yenilikçi fikirleriniz var ve bu fikirleri web’e yansıtarak para kazanmayı hedefliyorsunuz. 3. Başka bir sektörde sıkıcı bir iş yapıyorsunuz ve yazılımcı olarak şansınızı denemek istiyorsunuz. Ama öncelikle işi öğrenmeniz gerekiyor. 4. Tüm dünyada geçerli bir işe ihtiyacınız var ve yazılım bu anlamda size uluslararası bir kariyer vaat ediyor. 5. Üniversitelerin, matematik, fizik ve istatistik gibi kolay istihdam alanı olmayan ve yazılıma yatkın. ... ve burada sayamayacağımız daha birçok neden sizi yazılıma yönlendirebilir. | 13


Peki, kişisel nitelikleriniz itibarıyla yazılım işine uygun bir profil sergiliyor musunuz? Karar vermeden önce şunları bilmenizde büyük bir fayda görüyoruz. ■ Yazılım bireysel bir iş olmaktan çok işbölümü gerektiren ve disiplinlerarası bir meslektir. ■ Yazılım işi yoğun odaklanma ve titizlik gerektirir. ■ Özellikle sistem analizi ve kodlama bilgisayar başında yoğun ve uzun saatler geçirmenizi gerektirebilir. ■ Yazılım kalitesi ve standartları, üretilen işin de niteliğini belirler. Yazılımcı bu konularda detaycı olmak durumundadır. ■ Analitik bir düşünce yapısı ve raporlama alışkanlığı yazılım işinin temelini oluşturur. ■ Yazılım teknolojisi sürekli yenilenen ve gelişen bir alandır. Bu nedenle bir yazılımcı hangi yaşta olursa olsun öğrenmeye açık olmalıdır. ■ Fi tarihinde alınmış bir eğitim, yepyeni bir iş pozisyonuna başvururken yetersiz kalabilir. Dolayısıyla yazılımcı yetkinlik ve beceri düzeyini daima güncel tutmak zorundadır. ■ Yazılım sadece teknolojilere ve uygulama geliştirme tekniklerine odaklanarak yapılan bir şey değildir. Günlük yaşam pratiği içinde yazılımcı, hizmet verdiği işletmenin ve hatta sektörün sorunları hakkında bilgili olmak zorundadır. Yazılım işi, bireysel tatmin düzeyi yüksek bir meslektir. Gerek bireysel amaçlı olsun, gerekse iş, yazılımlar, sağladıkları verimlilik ve üretkenlikle iş ve yaşam kalitesini bir üst seviyeye taşırken, insanların daha konforlu ve nitelikli bir yaşam sürmesini sağlarlar. Ayrıca yazılım mesleğinde yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirebilir, geçiminizi sağlamanın çok ötesinde teknolojiyi akıllıca kullanarak kendinize ve başkalarına yeni iş olanakları yaratacak parlak girişimlerin öncüsü olabilirsiniz. 14

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


Herkes yazılımcı olmak için eğitim görmez ama kararlı her birey yazılımcı olabilir

■ Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi bölümler dışında kalan ancak yazılımla ilgili mühendislik ve fakültelerden mezun olan birçok genç bu alanda başarılı olabiliyor. ■ Yazılım işi, istihdam olanakları sınırlı düzeyde olan fizik, matematik ve istatistik gibi yüksek öğrenim bölümlerinden mezun gençlerin hızla yükselebileceği iş alanlarından birini oluşturuyor.

Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle işsizliğin yaygın olduğu günümüzde Türkiye, dinamik büyüme temposuyla 2011 yılında işsiz sayısını 431 bin kişi azaltmayı başardı. Buna rağmen eğitimli işsiz ordusu Türkiye ekonomisi için bir sancı kaynağı olmayı sürdürüyor. Toplam işsizler içinde önemli bir grubu oluşturan yüksekokul ve fakülte diplomalı işsizlerin sayısı 2011’de 21 bin kişilik artışla 467 bine yükselirken maalesef eğitimli işsiz ordusu Türkiye ekonomisinin kaynakları üzerinde de ciddi bir baskı oluşturuyor. Her 5 işsizden birinin üniversite diplomalı olması, Türkiye’nin eğitim kaynaklarında da israfa yol açıyor. Üniversiteli diplomalı işsizlerin büyük bölümünü, iş ve yönetimle ilgili bölümleri bitirenler (164 bin işsiz) oluşturuyor. Onu öğretmenlik ve eğitim bilimleri (24 bin) mezunları ile mühendisler (45 bin) izliyor. Aynı şekilde mimarlık ve inşaat mezunu işsiz 18 bin genç de kariyer arayışlarını sürdürüyor... Bu arada fizik mezunu 17 bin, matematik ve istatistik mezunu olarak ise 5 bin işsiz bulunuyor. Oysa tüm bu eğitim dalları iyi yönlendirme ve gelişen bilişim pazarına uygun sertifikasyon programlarıyla desteklenmesi durumunda, eğitim görmüş bu kesimin, sektörde yaşanan nitelikli işgücü açığını karşılaması mümkündür. Özellikle analiz ve raporlama becerisi gerektiren yazılım mesleğinde matematik, fizik ve istatistik mezunlarının ciddi başarılar kaydettiği de bilinen gerçekler arasındadır. Zaten son yıllarda bilişim sektöründe istihdam edilen nitelikli işgücünün önemli bir kesimi bu okulların mezunları arasından çıkmaktadır.

| 15


Bilişim sertifikaları kişiye ne kazandırır, üniversite diplomasından farkı nedir? ■ Yazılımı meslek edinmek isteyenler için üniversitelerin akademik bilgi ortamı ile piyasanın sertifikasyon sistemi birbirini destekleyen güçlü eğitim mekanizmalarıdır. ■ Sertifikalar çalışanların bilgi açısından güncel kalmalarını sağlarken uluslararası pazarda da yazılım bilgi birikimlerini tescil eden belgelerdir. ■ Yazılımla ilgilenmek istediği halde farklı üniversite ve yüksek okuldan mezun olanlar, başka bir iş sahibi olup yaşamına artık yazılım işinde devam etmek isteyenler; yazılım sektöründe çalışmakla birlikte kendisini güncelleme fırsatı bulamayanlar, sertifikasyon programlarıyla kısa sürede amaçladıkları hedefe ulaşabilirler.

Bilişim endüstrisindeki hızlı yenilenme, özellikle yazılım alanında çalışanların edindikleri bilginin güncel kalmasını güçleştirmektedir. Akademik kurumların eğitim programlarında bile sık sık yapılan güncellemelere rağmen yazılım endüstrisindeki teknolojik yenilikler çok kısa periyodlar içinde gerçekleşmektedir. Pazara çıkan her yeni teknoloji ve uygulama, doğal olarak bu ürünlerle ilgili bilgi talebini de gündeme getirmektedir. İşletmeler, en güncel bilgiye sahip ve son yazılım teknolojilerine hakim yazılımcıları talep etmektedir. Üniversiteler tüm akademik ağırlıklarıyla bu değişimi yakalamaya çalışsalar bile pazarın hızla değişen taleplerine yanıt vermeleri kolay değildir. Ayrıca üniversite bir bilim ortamıdır ve sürekli değişen pazar olgularına göre strateji belirlemesi de mümkün değildir. Üniversiteler ve toplamda akademik kurumlar, bilimsel bilginin üretildiği ve daha geniş ufuklu akademik çalışmaların gerçekleştirildiği ortamlardır, bu çerçevede daha ileriye bakmak ve eğitim planlarını buna göre kurgulamak zorundadır. Buna karşılık dışarıda yoğun rekabetin yaşandığı ve sistemlerin sürekli daha iyiye doğru evrilmek zorunda olduğu bir iş dünyası, teknolojideki her türlü yeniliği verimliliğe dönüştürerek hızla büyümektedir. Bilişim endüstirisi, bu çerçevede acil bir ihtiyaç haline gelen teknik bilgiyi sistematik bir hale getirmiş ve sertifikasyon uygulamaları altında sürekli güncellenen bir yapıya kavuşturmuştur. Bu açıdan yazılımı meslek edinmek isteyenler için akademik bilgi ve piyasanın sertifikasyon sistemi birbirini farklı açılardan destekleyen eğitim mekanizmalarıdır. Sertifikaların işlevi, yeni çıkan ürün ve teknolojilerin, kendi sistematikleri içinde ve en yüksek verimlilik düzeyi hedefi ve belli metodolojiler çerçevesinde uygulanmasını sağlamaktır. Örneğin, Bilge Adam Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitim Programı çerçevesinde Microsoft sertifika sisteminde yazılım mühendislerini .NET ve SQL Server açısından ilgilendiren iki çeşit sertifika vardır. MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) ve MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) sertifikalarının her birinin farklı işlevleri ve anlamları vardır.

16

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) MCTS, belirli bir Microsoft teknolojisi ile ilgili becerilerinizi geçerli kılmak için tasarlanmış bir sertifikasyondur. Birden fazla teknoloji üzerinde MCTS sertifikası alıp, bunlar üzerindeki becerilerinizi ıspatlayarak yazılım piyasasında fark yaratabilirsiniz. Aynı zamanda, MCPD sertifikaları almak için bir basamak olan MCTS sertifikalarına, Bilge Adam Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitim Programını tamamladıktan sonra girebilirsiniz. Bu eğitimi tamamladıktan aşağıdaki MCTS sertifikasyon sınavlarına girebilirsiniz.

MCTS Windows Application Bu sertifika, Windows tabanlı uygulama geliştime becerinizi geçerli kılar. Sertifikaya sahip olabilmek için aşağıdaki sınavda başarı göstermelisiniz. ■ 70-511 Windows Application Development with Microsoft .Net Framework 4.0

MCTS Web Application Bu sertifika, ASP.NET teknolojisi ile web tabanlı uygulama geliştirme becerinizi geçerli kılar. Sertifikaya sahip olabilmek için aşağıdaki sınavda başarı göstermelisiniz. ■ 70-515 Web Application Development with Microsoft .Net Framework 4.0

MCTS Data Access Bu sertifika, çeşitli veritabanı teknolojileri ve XML ile iletişim kurabilen, veri yönelimli uygulamalar geliştirebilme becerinizi geçerli kılar. Sertifikaya sahip olabilmek için aşağıdaki sınavda başarı göstermelisiniz. ■ 70-516 Accessing Data with Microsoft .Net Framework 4.0

MCTS Service Communication Applications Bu sertifika, bağlantılı ya da bağlantısız ortamlarda sunucularla ya da diğer uygulamalarla ile iletişim kurabilen uygulamalar geliştirme becerinizi geçerli kılar. Sertifikaya sahip olabilmek için aşağıdaki sınavda başarı göstermelisiniz. ■ 70-513 Windows Communication Foundation Development with Microsoft .Net Framework 4.0

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) MCPD, Microsoft .Net Framework çatısı altında Visual Studio ile uygulamaların yazılımsal tasarımı, geliştirilmesi ve dağıtımı/yayınlanması ile ilgili becerilerinizi geçerli kılan bir sertifikasyondur. MCPD sertifikaları ile yazılım şirketlerinde yönetici pozisyonlarına aday olabilirsiniz. Bilge Adam Yazılım ve Veritabanı Eğitim programını tamamladıktan sonra aşağıdaki MCDP sertifikasyon sınavlarına girebilirsiniz:

| 17


MCPD Windows Developer 4.0 Bu sertifika, Visual Studio ile Windows tabanlı uygulamaların yazılımsal tasarımı, geliştirilmesi ve dağıtımı ile ilgili yetkinliğinizi geçerli kılar. Sertifikaya sahip olabilmek için aşağıdaki sınavlarda başarı göstermelisiniz: ■ 70-511 Windows Application Development with Microsoft .Net Framework 4.0 ■ 70-516 Accessing Data with Microsoft .Net Framework 4.0 ■ 70-513 Windows Communication Foundation Development with Microsoft .Net Framework 4.0 ■ Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4

MCPD Web Developer 4.0 Bu sertifika, Visual Studio ile web tabanlı uygulamaların yazılımsal tasarımı, geliştirilmesi ve yayınlanması ile ilgili yetkinliğinizi geçerli kılar. Sertifikaya sahip olabilmek için aşağıdaki sınavlarda başarı göstermelisiniz: ■ 70-515 Web Application Development with Microsoft .Net Framework 4.0 ■ 70-516 Accessing Data with Microsoft .Net Framework 4.0 ■ 70-513 Windows Communication Foundation Development with Microsoft .Net Framework 4.0 ■ 70-519 Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4 Sonuç itibarıyla bu sertifikaların herhangi birine sahip olmak o alandaki bilginizi ve yetkinliğinizi gösterir. Sertifikalar özellikle yurtiçinde ve yurtdışındaki iş başvurularınızda önemli bir avantaj oluşturacaktır. Kuşkusuz sertifikasyon programları yazılıma bir “meslek” olarak yaklaşan herkes için uygundur: Başta bilgisayar ya da yazılım mühendisleri olmak üzere üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun ve mesleğini bilişim teknolojileri üzerinde geliştirmek isteyenler; bilgisayarla ilgilendiği halde farklı üniversite ve yüksek okuldan mezun olup, meslek değiştirmek isteyenler; herhangi bir işte çalıştığı halde yaşamına bilişim teknolojileri alanında devam etmek isteyenler; bilişim sektörü içinde çalışmakla birlikte kendisini yenileme fırsatı bulamayanlar, sertifikasyon programlarıyla kısa sürede amaçladıkları hedefe ulaşabilirler. Endüstrisindeki hızlı yenilenme, özellikle yazılım alanında çalışanların edindikleri bilginin güncel kalmasını güçleştirmektedir. Akademik kurumların eğitim programlarında bile sık sık yapılan güncellemelere rağmen yazılım endüstrisindeki teknolojik yenilikler çok kısa periyodlar içinde gerçekleşmektedir. Pazara çıkan her yeni teknoloji ve uygulama, doğal olarak bu ürünlerle ilgili bilgi talebini de gündeme getirmektedir. İşletmeler, en güncel bilgiye sahip ve son yazılım teknolojilerine hakim yazılımcıları talep etmektedir.

18

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


Onlar seçimini yaptı, ya siz?.. “Bilge Adam sayesinde kendi bağımsız işimi kurdum” Nuh Özcan – Kurucu ve Sahip / SanalAdam Internet ve Yazılım Hizmetleri Bilge Adam’ın binlerce öğrencisinden biri olan Nuh Özcan, bugün Sanaladam İnternet ve Yazılım Hizmetleri firmasının sahibi. Özcan, Bilge Adam’da eğitim alırken uygulamalı dersleri son derece önemsedi ve Bilge Adam’ın bilgi kaynaklarından faydalanarak derslerin dışındaki saatlerde kendini yetiştirdi. “Bilge Adam içindeyken ister istemez öğreniyorsunuz” diyen Özcan, sağlam bir sistem bilgisi almaktan son derece hoşnut ve Bilge Adam deneyimini, kurduğu yeni şirketinde yeni müşteriler elde etmek için değerlendiriyor.

“Başarının fark yaratmak olduğunu Bilge Adam’da gördüm” Yusuf GÜLER - Müdür / Rexasoft Yazılım Bilge Adam'dan aldığı eğitimler sayesinde kendi yazılım firmasını kuran kişilerden biri de Yusuf Güler. Rexasoft Yazılım Genel Müdürü Yusuf Güler, Bilge Adam’ın verdiği eğitimleri son derece işlevsel bulduğunu vurgularken, bu eğitimlerin gerek firmasını kurarken, gerekse çalıştığı yerlerde kendisine her zaman farklı olma fırsatı verdiğini söylüyor. Güler, “Söz konusu olan şey bilgi teknolojileri ise herkese kesinlikle Bilge Adam'ı tavsiye ederim” diyor.

“Sıfırdan başladım ama şimdi iyi bir iş sahibiyim ve mutluyum” Tacettin ÖZBÖLÜK - Yazılım Uzmanı / ClearLight Information Technology Şu anda Doğuş Yayın Grubu’na dışarıdan hizmet sağlayan (outsourcing) Tacettin Bölük, Bilge Adam’a başvurmadan önce yazılım hakkında en ufak bir bilgisi olmadığını söylüyor. Arkadaşlarının tavsiyesi ile tanıştığı Bilge Adam’da yazılım uzmanlığı eğitimi aldıktan sonra adeta yaşamı değişti. Bölük, “Bu eğitimlerden sonra CV’mi Bilge Adam’a göndermiştim. Onlar da ilgili yerlere yollamışlar. Şu an yaptığım işi bu şekilde buldum. Kariyerime başlamama katkıda bulunduğu için Bilge Adam’a teşekkür ederim” dedi.

“Annem babam gibi benimle ilgilendiler” Onur SAĞIROĞLU (Yazılım Uzmanı / Reklamport) “Bilge Adam'dan aldığım eğitimi, başka herhangi bir kurumun vereceğine inanmıyorum. Ayrıca bu eğitimi kariyer danışmanlığı gibi önemli bir hizmetle destekliyorlar”. Bu sözlerin sahibi Onur Sağıroğlu, Kariyer Danışmanlık hizmetinin Bilge Adam’ın eğitmenleri ve verdiği eğitimlerden sonraki en iyi hizmeti olduğunu ifade ediyor. “Belki biraz abartı gibi olacak ama Bilge Adam’ın benimle bir anne-baba yakınlığıyla ilgilenmesinden son derece memnun kaldım” diyen Sağıroğlu yaşama Bilge Adam desteğiyle başlamanın kolaylığını dile getiriyor.

| 19


“Fatura servisindeydim, bilgi işlem yöneticisi oldum” Arzu CAN - Bilgi İşlem Merkez Şefi / Ank. Onk. Hastanesi, Zaloğlu Bilgi İşlem Firması Bilge Adam’da eğitim almaya başlamadan önce Ankara Onkoloji Hastanesinde faturalandırma biriminde görev yapan Arzu Can, Yazılım Uzmanlığı bölümünü üstün başarı sertifikasıyla bitirdi. Sistem Uzmanlığı eğitimime devam ederken hastanenin bilgi işlem merkezi otomasyon birimine geçti ve orada şeflik yapmaya başladı. “Bilge Adam eğitimlerinin, iş hayatındaki etkisini, kariyerimizi ilerletecek boyutta görüyorum. Standart eğitim programlarından ziyade Bilge Adam eğitimlerinin uygulamaya yönelik olması, kendisini geliştirmek isteyen herkese muhteşem imkanlar sağlıyor” diyen Can, tüm mezun ve öğrenci arkadaşlarına zorlu iş yaşamında başarılar dilerken Bilge Adam’ı da ziyaret etmelerini öneriyor.

“CV’mde öncelikle Bilge Adam’ın altını çizdiler” Levent ÇİFTER – Outsourcing, Bilgi İşlem / Koçsistem Bilge Adam’da aldığım eğitimle ilk işini bulanlardan biri olan Levent Çifter, görüştüğü birçok şirketin İnsan Kaynakları departmanında CV’sinin üzerindeki "Bilge Adam” yazısının altının özellikle çizildiğini görmüş. Çifter, Bilge Adam’ın uzmanlarından ve uygulamalı eğitiminden son derece memnun ve öğrencilere bir tavsiyesi var: “Bilge Adam’ın verdiği eğitim sayesinde ilk işime sahip oldum. Eğitim mükemmel, öğrenci arkadaşlar sadece anlatılanı iyi dinlesinler ve öğrenmeye çalışsınlar ve kurstaki zamanlarını boşa geçirmesinler... Teşekkürler, Bilge Adam!..”

“Bilge Adam eğitmenleri tüm sektörleri iyi tanıyor” Levent YAŞAROL - Yazılım Uzmanı / Yapı Kredi Emeklilik 2006 senesinde Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Yaşarol, öğrenciyken en büyük hayalinin Bilge Adam’da yazılım eğitimi almak olduğunu söylüyor. Bilge Adam’ı tercih etme nedeninin bu kurumun proje bazlı eğitim vermesi olduğunu söyleyen Yaşarol, uygulamalı ve proje bazlı eğitim alırken, iş yaşamında karşınıza çıkabilecek neredeyse tüm ortamları görme şansınız olduğunu vurguluyor. Levent Yaşarol ayrıca Bilge Adam’daki tüm eğitmenlerin sektör deneyimli uzmanlar olmasının ve öğrencinin daha sonra karşılaşabileceği tüm sorunların çözümlerine hakim olmasının da çok büyük bir avantaj sağladığına değiniyor. Bilge Adam’ın farklı sektörlerde çok tanınan bir firma olması, öğrenciler için bu kurumu cazip hale getiriyor. “Benim de Yapı Kredi Emeklilik ile tanışmamı Bilge Adam Kariyer Noktası sağladı. Şu anda Yapı Kredi Emeklilik’de yazılım uzmanı olarak çalışıyorum ve Bilge Adam’dan aldığım eğitimin faydalarını her gün görüyorum” diyen Levent Yaşaroğlu, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Yazılım uzmanlığı alanında kariyer yapmak isteyen arkadaşlarıma en büyük tavsiyem, yazılım eğitimini, Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi’nde almaları ve kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleridir".

20

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


“Bilge Adam’daki hocalarım daima yanımda oldu” Mehmet Yasin YÜKSEL - Bilgi İşlem Birim Yöneticisi / MYK Eğitim aldığı günlerde Bilge Adam’ın yetkin ve uzman eğitmenlerinin katkısını unutamayacağını söyleyen Mehmet Yasin Yüksel, eğitimini tamamlayalı altı yıl olmasına rağmen hala Bilge Adam'daki hocalarıyla görüştüğünü ve onlardan teknik destek aldığını söylüyor. Yüksel’e göre “Böyle bir ilgi ve yakınlık inanılmaz ve başka hiçbir yerde yaşanabilecek bir şey değil”. Bilge Adam ve MCSE sertifikaları olmasaydı piyasadaki diğer rakiplerimle aynı seviyede kabul göreceğini açıklayan Yüksel, şu an onlardan birkaç adım öne geçmiş olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyor. Yüksel şöyle konuşuyor: “Bilge Adam’da aldığım eğitim ve sertifikalarım, hem özel sektörde, hem de çalıştığım kamu kurumunda beni son derece saygın bir konuma taşıdı. Bu nedenle Bilge Adam’a minnettar olduğumu ifade etmeliyim”.

“Uluslararası kariyerime Bilge Adam katkı verdi” Ayhan YERLİ (Yazilim Muhendisi - Danışman / Hinttech (Hollanda) Şu an Hollanda merkezli uluslararası bir danışmanlık şirketinde Danışman / Yazılım Mühendisi olarak çalışan Ayhan Yerli, aynı zamanda birçok büyük şirketin çeşitli projelerinde Yazılım Geliştirici, Tech Lead ve System Architect olarak görev yapıyor. Bilge Adam dan aldığı Yazılım Uzmanlığı eğitim paketi, Yerli’nin, tüm dünyada tanınan ve saygı gören Microsoft sertifikalarına sahip olmasını sağladı. Yerli, “Sahip olduğum MCAD sertifikası kolaylıkla iş bulmama neden olurken aslında Bilge Adam’dan aldığım eğitimin kalitesi ve güncel içeriği, çalıştığım şirketlerde çabucak yükselmeme büyük katkı sağladı” diyor.

“Teoride değil pratikte de Bilge Adam” Umut ERKAL - Sistem Geliştirici / Bağımsız “Bilge Adam'dan önce bilgisayar hakimiyetim son derece yüksekti fakat fikirlerimi gerçekleştirmek için uygulama geliştirmem gerekiyordu. Bilge Adam'dan aldığım hızlı ve etkili eğitim sayesinde .NET teknolojilerine hakim oldum ve giriştiğim projelerde ihtiyaç olan altyapıyı kısa sürede sağlam olarak kurdum”. Bu sözlerin sahibi Umut Erkal, bu eğitimle birlikte kendi elektronik tecrübelerini de işin içine katarak Microsoft'un düzenlediği uluslararası teknoloji yarışması Imagine Cup'a katıldı. Bu yarışmada ekibiyle birlikte 8 senelik Türkiye rekorunu kırarak dünya dördüncülüğü elde etti. Erkal, Bilge Adam’ın yalnızca eğitim vermekle kalmadığını teknik bir çevrede fikir birliği sağlamaya da destek olduğunu söylüyor. “Eğitimler sonrası Bilge Adam'da devam eden ve herkesin katılımına açık seminerler, bu çevreyi kalıcı hale getiriyor” diyen Erkal’a göre Bilge Adam eğitmenleri, öğrencinin bilgili olduğu konularda seminer vermelerini özendiriyor ve ona destek olarak ilk seminerlerini vermesine de olanak sağlıyorlar. Erkal, “Ben de BilgeAdam'da üç kez seminer vermemi destekleyen Türkay Hoca’ma bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamlıyor.

| 21


“Daha düzgün ve kurallı yazmaya başladım!” Yusuf KARAOĞLAN - Operasyon Departmanı / Opus Bilgi Teknolojileri “Yazılımla uğraşmaya başladığımda kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama her zaman eksik bir şeyler oluyor ve bu beni çileden çıkartıyordu” diyen Yusuf Karaoğlan, öncelikle bu işi en doğru şekilde öğrenmeye karar vermiş ve uzun araştırmalar sonucu Bilge Adam ile tanışmış. Karaoğlan “Hayalimde kurduğum ve yapmak istediğim işin eğitimini almak istiyordum. Açıkca parasına puluna bakmadan Bilge Adam’a kayıt oldum. Eğitimden sonra ilerleme kaydetmeye başladığımda ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumu gördüm” derken yazılım işinin özen gerektirdiğini vurguluyor. Sentaksları daha düzenli yazdığını ve kod karmaşasından kurtulduğunu söyleyen Karaoğlan’a göre sabırlı olmak, sevdiği işi azimle yapmak ve yapabildiğinde mutlu olmak, bu işin temelini oluşturuyor. Karaoğlan’ın Bilge Adam’a da bir teşekkürü var: “Teşekkürler Bilge Adam... Hayal etmek başarmanın yarısıdır, derler ama ben buna inanmıyorum. Önce

“Yarıda bıraktığım eğitimi Bilge Adam tamamladı” Tayfun DOĞDAŞ - Yazılım Uzmanı / Kariyer.net Küçük yaşlarda bilgisayarla tanışan Tayfun Doğdaş, daha sonra mutlaka bilgisayarla ilgili bir iş yapması gerektiğini düşünmüş. Ancak Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumasına rağmen bazı talihsizlikler nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış. “Bu alanda çalışabilmek için eğitim almanın zorunlu olduğunu biliyordum. Bu nedenle 2006 yılında Bilge Adam’a geldim ve yazılım mühendisliği eğitimini tamamladım. Eğitimimin ardından Microsoft sertifikalarını aldım. Şu anda Microsoft Certificated Solution Developer unvanına sahibim” diyen Doğdaş, sertifikalarını aldıktan bir hafta sonra bir işe başlamış. Doğdaş’ı asıl heyecanlandıran olay ise iş için görüşmeye gittiği tüm işyerlerinin Bilge Adam’ı tanıyor olmasıymış. “Bir süre sonra iş değişikliği yapmam gerekti ve yeniden bir iş arayışına girdiğimde Bilge Adam’dan almış olduğum eğitim ve sertifikalar sayesinde kısa sürede iş bulabildim”. Doğdaş bir süre sonra Kariyer.net’te yazılım uzmanı olarak çalışmaya başladı ve yazılım eğitimi görmek isteyenlere bir tavsiyesi var: “Bilge Adam’ı özellikle geleceğin teknolojisi olduğuna inandığım .NET teknolojileri ile çalışmak isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum".

‘Bilge Adam profesyonel olmanın yolunu açtı” Murat BAŞEREN - Yazılım Uzmanı / VKV Koç Özel Lisesi Yazılım birikimini ve deneyimini kendi çabaları ile belli bir noktaya taşıyan Murat Başeren, Bilge Adam’daki eğitimin kendisini kariyeri açısından planladığı noktalara taşıdığını ifade ediyor. “Bilge Adam ile kendi bilgimi daha profesyonel bir noktaya taşıma fırsatı buldum” diyen Başeren, Bilge Adam eğitmenlerinin her türlü kaynağı kullanarak tüm bilgi birikimini öğrenciye aktardığını söylüyor. Bilge Adam’ın sadece bir kurs ortamı olmadığını vurgulayan Başeren’e göre “Bilge Adam, istediğiniz kariyere ulaşmak için bilgi teknolojileri dünyasında içinde yer almanız gereken ortam”. Başeren tüm öğrencilerin Bilge Adam’ı iyi bir kariyer için bir sıçrama tahtası gibi kullanmaları gerektiği kanısında ve bu yolda öğrencilere şu tavsiyede bulunuyor: “Bilge Adam’da katıldığınız eğitimlerin hakkını verin ve bütün imkanları kullanın... Bu olanaklara sahip olmayı isteyen birçok insan olduğunu ve sahip olduklarında bunu sonuna kadar kullanmak isteyeceklerini asla unutmayın. Geride kalmayın”. 22

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


ve diğerleri... “Eğitim kalitesi tartışılmaz bir kurum” Alper AKYÜZ (Yazılım Uzmanı / Doğan Platform) "Bilge Adam’daki eğitimime, İstanbul Üniversitesi M.Y.O Endüstriyel Elektronik Bölümü’nü bitirdikten sonra 2004 yılı sonlarında başladım.Ön hazırlık ve İngilizce eğitimleri de dahil olmak üzere 1.5 yıl Sistem Mühendisliği eğitimi aldım. Kurs bitiminde Kariyer Noktası’nın vermiş olduğu danışmanlık hizmeti sayesinde bir hosting şirketine yönlendirildim. İki yıla yakın bir süre bu şirkette çalıştım. Çalıştığım süre içerisinde, müşterilerimize ait web sitelerinin analizini yapmak ve müşteri devamlılığını sağlamak amacıyla araştırıp öğrendiğim bir program, şu anda çalıştığım Doğan Platform’da da kullanılmakta.“Hiçbir bilgi gereksiz değildir” cümlesi burada prensibim oldu. Doğan Platform’da 8 Şubat’tan bu yana çalışmaktayım. Bilge Adam için pek fazla söze zaten gerek yok. Sınıf ortamı, eğitim ve eğitmen kalitesi açısından gerçekten çok düzeyli bir eğitim kurumu. Bilge Adam’a ve Kariyer Noktası’na sonsuz teşekkürler".

“Sabahın beşinde Bilge Adam’daki eğitmenlerimi arıyordum” Onur YAZICI (Matematik-Bilgisayar Bilimleri / Bahçeşehir Üniversitesi) Üniversiteye başladığım ilk sene yazılım derslerinden çok düşük notlar aldığımız düşünürken Bilge Adam’la tanışmam bu olumsuz durumu tamamen değiştirdi. Bilge Adam’dan almış olduğum eğitim, bana üniversite eğitimim ötesinde bir katkı sağladı. Buradan almış olduğum eğitim sayesinde Microsoft tarafından düzenlenen Imagine Cup yarışmasında yazılım tasarım kategorisinde türkiye 3.’lüğü elde etmiş bulunmaktayım. Ardından Portekiz’de düzenlenen Euro2010 Operational Research Konferansı’na davet edilen ilk öğrencilerden biriyim… Bu başarıları tek başıma gerçekleştiremezdim: Ekip arkadaşlarım da benim gibi Bilge Adam öğrencisiydi. Onlar ve Bilge Adam’ın güçlü kadrosu sayesinde kendi işimizi kurduk ve yazılım dünyasında güçlü bir yer edindik… Bu yüzden Bilge Adam’a ve değerli eğitmenlerine sonsuz teşekkür borçluyum… Abartısız bir örnek vermek gerekirse sabah 5’te bile hocalarımdan birisini arayıp soru sormak istediğimde buna karşılık bulabiliyordum. Bence sadece bu yüzden bile Bilge Adam Türkiye’de en iyi şekilde eğitim hizmeti sağlayan bir kurumdur”.

“Yaşım küçük ama Bilge Adam sayesinde ufkum artık çok büyük” Mehmet ŞEN (IT Manager Assintance / LSG Sky Chefs Havacılık Hizmetleri A.Ş.) “Bilge Adam’dan aldığım Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimi işe başvuru yaparken bana büyük bir güven kazandırdı. Özellikle Bilge Adam gibi büyük bir kurumdan aldığım eğitim işe diğer başvuran kişiler arasında öne çıkmamı sağladı. Küçüklüğümden beri online oyunlar oynarım. Oyunları yapan kişileri, program yazan ve hatta oyunlardaki alt yapıları daha 9-10 yaşlarından beri merak edip araştırma yaptım. Online oyunlara hile yazabilme sevdasıyla yazılım dünyasına atıldım. Yazılım işinin içine girdiğimde ise bu dünyanın aslında eğlenceli ama bir o kadar da karmaşık olduğunu gördüm. Bilge Adam’dan aldığım eğitim sayesinde kendimi bu konuda her geçen gün geliştirerek bu pozisyona geldim. Yaşım çok büyük değil üstelik. Örfi Çetinkaya Anadolu Teknik Lisesi 12-ATL öğrencisi olmakla birlikte Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı dalını okumaktayım. Gördüğünüz gibi okumanın yaşı olmadığı gibi yazılımcı olmanın da yaşı yok.

| 23


“Bilge Adam sayesinde yeni mezun muamelesi görmedim” Miray KARAKILIÇ (Yazılım Uzmanı / Pamukkale Üniversitesi Teknokent) “Bilge Adam’da aldığım eğitimin iş görüşmelerinde çok büyük etkisi olduğunu söylemeliyim. Aldığım eğitim sayesinde iş yerinde sanki yeni mezun değil de iş hayatında tecrübeli biri gibi büyük bir saygı ve ilgi gördüm. Şimdi Bilge Adam sayesinde işimi profesyonelce yapabiliyorum. Ve bu da kendime olan güven duygumu artırıyor. Yaptığım iş ve eğitim sayesinde iş hayatındaki bütün kapılar açıldı. Bilge Adam bu sektördeki kurumlardan en iyisi. Kariyer eğitimleri ve aldığım hizmetlerin mesleğimde çok büyük katkısı var”.

“Bilge Adam sayesinde mutlu olduğum bir işim var” Bahadır ÇAKIR (Web Sitesi Yöneticisi / B&H GIDA Tic. Ltd. Şti.) Bilgisayara olan merakım ve yenilikleri öğrenmek için mezun olduktan sonra Bilge Adam Ankara Şubesi'nde Yazılım Veritabanı ve Web&Grafik kurslarına kaydımı yaptırdım. Her iki kursumu da üstün başarı ile bitirip iş hayatına çok hızlı bir şekilde atıldım. Aldığım eğitimler sayesinde iyi bir yerde ve çok memnun bir şekilde iş hayatıma devam etmekteyim. Teşekkürler Bilge Adam... Bilişim sektöründe önünüze bir hedef koyduysanız, deneyimli eğitmenleri ve kadrosuyla Bilge Adam size çok yardımcı olacaktır.

“Bilge Adam gerçekten de bilge adam yetiştiriyor” Ertan KARIŞAN (Bilgi İşlem Sorumlusu / Vip Giyim San.Tic.A.Ş.) “Bilge Adam'da yazılım ve veritabanı kursu almadan önce çalışmış olduğum firmada insan kaynakları personeli olarak görevliydim. Bilge Adam eğitimini bitirir bitirmez, pozisyonum yükseltildi ve şirketin bilgi işlem sorumlusu oldum. Eğer kariyer yapmak gibi bir hedefiniz varsa Bilge Adam’ın tam size göre olduğunu söyleyebilirim....

“Bilge Adam hayalimi gerçekleştirmek için fırsat verdi” Emrah KALKAN (Yazılım Uzmanı / Migros Ticaret A.Ş) “Migros Ticaret A.Ş’ye katıldığımda Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi’ne yeni başlamıştım. Görevim daha çok sistem üzerine olsa da üniversitede aldığım yazılım eğitiminin üzerine bir şeyler katmak ve yazılımcı olmak en büyük hedefimdi. Şimdi ise hedefimdeki departmanda çalışıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana bu güveni veren ve kariyerimde büyük etkisi olan BilgeAdam’a çok teşekkür ederim. Eğitim sonrası kariyer hizmetlerinden yararlanamadım çünkü mevcut bir işim vardı. Fakat çevremden gördüğüm ve duyduğum kadarıyla Bilge Adam bu konuda da olağanüstü başarılı. Bilge Adam Akademi’de eğitim alacak olan veya alan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Hangi eğitimi görüyorsanız görün öncelikli hedefiniz istediğiniz işi aramaya zaman ayırmak olsun”.

24

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


“Bilge Adam’dan eğitim almak her gün kattettiğim yola değdi” Muharrem EMEKLİOĞLU (Yazılım ve Tasarım Uzmanı / TPAO) “Bilge Adam’dan Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanlığı bölümünden Üstün Başarı sertifikası alarak mezun oldum. Bilge Adam’dan eğitim almak için iki arkadaş her hafta sonu Kayseri’den Ankara’ya geldik. Sonucunda bu zahmete değdiğini görüyorum. Aldığım sertifikalar işe alınma sürecinde inanılmaz bir farklılık yarattı ve işe alınmada tercih sebebi oldu. Kendimizi geliştirme adına çok faydalı bilgiler edindik. Üzerimizde çok emeği olan Sedat SALMAN hocamıza çok teşekkür ediyorum”.

“Yazılımla ilgili hiçbir şey bilmiyordum...” Mert Nuri ÖZBEK (Raporlama Uzmanı / Hürriyet / Doğan Factoring) Bilge Adam’a gelmeden önce yazılımla ilgili hiçbir şey bilmiyordum ve üstelik Gaziantep Üniversitesi Elektrik Bölümü mezunuydum. Bilge Adam’la tanıştığımda bu işi yapıp yapamayacağım konusunda biraz gözüm korkmuştu ama eğitmenlerin ve arkadaşlarımın yardımıyla bir şeyler becerebildiğimi anladım. Eğitmenlerimin önerileri ile veritabanı kısmına daha çok önem verdim ve sonunda üstün dereceyle Bilge Adam eğitimlerimi tamamladım. Sonra hayatımın dönüm noktası olan Bilge Adam Kurumsal İleri yazılım eğitimlerine başladım. SQL Server’ın gerçekte ne işe yaradığını o zaman daha iyi anladım. Şu anda işim veritabanının raporlama servislerini kullanarak çabuk ve kolay raporlama yapmayı sağlamaktır. Kariyer noktasında Gülçin Hanım’a sadece bir kere mail atmama rağmen beni hemen aradı ve Bilge Adam’ın öğrencilerinin ihtiyaçları konusunda ne kadar hassas bir yaklaşım izlediğini görmekten çok memnun kaldım. Bana göre, ‘Bilge Adam’dan mezun oldum ve açıkta kaldım’ diyen biri mutlaka önce kendisini sorgulamalı ve öncelikle ne yapması gerektiği konusunda acilen Bilge Adam kariyer uzmanlarından destek almalıdır”.

| 25


Bilge Adam Kariyer Planlama Departmanı size en doğru rotayı sunar Kariyerlerine eğitimlerimizle fark katan Bilge Adam öğrencileri ve mezunları, aynı zamanda tüm şubelerimizde verilen Kariyer Danışmanlık hizmetinden de faydalanabilirler. Bilge Adam Kariyer Danışmanlık hizmeti, öğrencilerimize ve mezunlarımıza iş hayatıyla ilgili gerekli bütün yetkinlikleri kazandırdığı gibi iş dünyasına tam donanımlı bireyler olarak “merhaba” diyebilmelerini de sağlar. Bu çerçevede faaliyet gösteren Bilge Adam Kariyer Danışmanlık Merkezi’nin birincil hedefi, bünyesindeki uzman eğitimci ve danışmanların desteğiyle öğrencilerin iş hayatında başarılı olmalarını sağlamaktır.

İşe Başlarken Seminerleri Alanında uzman ve deneyimli Kariyer Danışmanları tarafından Bilge Adam öğrencilerine ücretsiz olarak sunulmaktadır. “Etkili CV Hazırlama ve İş Başvuru Yöntemleri” ile “Uygulamalı Mülakat Teknikleri” olmak üzere iki ana başlık altında verilen bu seminerler, iş hayatına adım atmadan önce sahip olunması gereken bilgileri ve püf noktaları içermektedir. Kariyer Semineri sonunda öğrencilerimize katılım sertifikası ve seminer notları gönderilmektedir.

Bireysel Danışmanlık (Kariyer Planlama; CV Check-up, vb.) Tüm mezun ve öğrencilerimiz, “İşe Başlarken Seminerleri” yardımı ile hazırladıkları CV’lerini, konusunda uzman Kariyer Danışmanları ile birlikte inceleme ve kariyer planlama konusunda birebir koçluk alma fırsatını Kariyer Danışmanlık Merkezi’nde yakalayabilirler.

Uygun İşe Yönlendirme Adaylarımıza hedef iş alanları ve sektörler konusunda ayrıntılı bilgi ve destek sunulmaktadır. Kariyer Danışmanlık Merkezi’ne ve merkez ofisimize gelen firma taleplerine (iş ve staj olanaklarına), uygun olan öğrencilerimiz tespit edilmekte ve yönlendirilmektedir. Bu sayede aldıkları eğitimle kariyerine fark yaratan öğrenciler, bu eğitimi alma amaçlarının en önemli meyvesi olan iş fırsatlarını, profesyonel Bilge Adam Kariyer Danışmanlık hizmeti ile kolaylıkla yakalamış olurlar. Öğrencilerimizin en doğru seçimleri yapmasında yardımcı olan Bilge Adam Kariyer Planlama Departmanı onlara yurtiçi ve yurtdışı staj olanaklarını da sunmaktadır. Bilge Adam Kariyer Planlama hizmetleri kapsamında yönlendirmelerimiz birkaç şekilde gerçekleşmektedir. Bilge Adam’da İş Fırsatları: Bilge Adam’da Bireysel ve Kurumsal şubelerinde açılan her türlü teknik uzmanlık gerektiren Eğitmenlik ve Danışmanlık pozisyonlarında, Bilge Adam mezunları öncelikli olarak değerlendirilir. Aldıkları kaliteli eğitimle, Bilge Adam’ın başarısına önemli katkıda bulunmuş birçok mezunumuz çok önemli pozisyonlarda Bilge Adam’da çalışmaktadır. Outsource (Dışkaynak Sunumu) / Teknik Danışmanlık Pozisyonları: Bilge Adam’ın sunduğu Outsourcing hizmeti ile, Bilge Adam kadrosunda çalışan birçok teknik danışman, Türkiye’nin en önde gelen firmalarında uzun soluklu projelerde, müşteri lokasyonunda danışmanlık hizmeti vermektedir. (Örneğin, Microsoft, Turkcell, Borusan Otomotiv, Sabancı Holding, Koç Sistem ve Digitürk vb. gibi)

26

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


Firmaların Kadrolarındaki Açık Pozisyonlar: Türkiye’de, birçok firma, açık pozisyonlarını kapatırken Kariyer Danışmanlık Merkezi’mizden destek almaktadır. (Örneğin, Yemeksepeti.com, Gittigidiyor.com, İş Bankası, MTM Bilişim, Atos, Bank Pozitif vb.) Giderek artan işe yerleştime oranıyla dikkat çeken Kariyer Danışmanlık Merkezi vasıtasıyla, 2012 yılı itibariyle ayda ortalama 41 öğrencisi işe yerleştirilmektedir. Bilge Adam’ın uygun pozisyona yerleştirdiği mezun sayısı her yıl düzenli olarak artmaktadır.

Yıllara Göre İşe Yerleşen Öğrenci Sayısı 290 280 270

2010

260

2011

250

2012

240 230 220

*2012 rakamı Temmuz sonu itibariyledir.

| 27


Bilge Adam niçin farklı?

Ekonominin gerçek dinamizmini yansıtan kurumların eşsiz IT çözüm ortağı olan Bilge Adam, geleceğin çalışan profiline ve yaşam boyu eğitim döngüsüne yatırım yapmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle Türkiye’de gelişmeye açık ve nitelikli IT uzmanı yetiştirmenin gerçek adresi Bilge Adam’dır... Bilge Adam, her yıl mezun ettiği yüzlerce yazılım uzmanı ile piyasanın her geçen gün artan nitelikli yazılımcı gereksinimini karşılama misyonuna sahip bir kurum haline gelmiştir. Bu nedenle bugün Türkiye’de birçok firmanın bünyesinde Bilge Adam mezunu yazılımcılar bulunmaktadır. Bilge Adam’dan yeni mezun olan kişilerin piyasada tercih edilmelerinin ardında Bilge Adam’ın en fazla sertifikalı eğitim uzmanı ve danışmanıyla çalışan kurum olması da önemli bir rol oynamaktadır. Bilge Adam her yıl çok sayıda mezun vermesine karşılık 500’e yakın teknik uzmanı, eğitimci ve danışmanları ile teknoloji alanında öğrencilerine en kapsamlı desteği veren eğitim kurumudur. Bilge Adam, Microsoft, Cisco, Adobe, VMware, CheckPoint, Symantec ve daha birçoğu gibi dünyanın önde gelen teknoloji liderlerinin eğitim programlarını uygulamakta ve zengin eğitim kaynaklarına erişme olanağı sağlaması nedeniyle en güncel teknolojik içeriği öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır. Bilge Adam küresel rekabeti hedefleyen kurumlarımıza, donanımlı IT çalışanlarına sahip olma imkanı sunar. Bilge Adam’ ı yazılım uzmanı yetiştiren firmaların lideri konumuna getiren etkenlerden biri de yazılım piyasasının en çok tercih ettiği Microsoft, Oracle ve Apple gibi teknoloji devlerinin yazılım geliştirme araçlarını eğitimlerde konu ediniyor olmasıdır. Bu konuları bilgi seviyesi yüksek ve daha da önemlisi piyasa tecrübesi edinmiş olan danışmanları kanalıyla öğrencilerine aktarıyor olması, eğitim kalitesini artırmaktadır. Bu nedenle Bilge Adam, her yıl mezun ettiği yüzlerce kişiye “yazılım piyasasının tercih edilenleri” olma fırsatını veriyor. Teknolojideki yenilikleri çok yakından takip eden Bilge Adam Yazılım akademik kadrosu, bu yenilikleri duyurmak için düzenlediği seminerler ve çalıştaylarla Bilge Adam öğrencilerinin yanı sıra Bilge Adam mezunlarının da piyasada fark yaratmasını sağlamaktadır. Bilge Adam aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen kurumlarına IT konusunda dış kaynak hizmetleri sunmakta, bu çerçevede uçtan uça teknoloji entegrasyonu ve anahtar teslim çözümleriyle tanınmaktadır. İş dünyasında çok geniş networkü ve IT insan kaynakları konusundaki birikimi ile Bilge Adam bu alanda referans olarak öne çıkan bir kurumdur. Türkiye’nin beyin gücüne destek vermekten ve onları ülkemizin en geniş bilgi teknolojileri iş networkü ile tanıştırmaktan gurur duyuyoruz. Aynı zamanda, Türkiye’ nin önde gelen 500 özel sektör firması ve kamu kuruluşlarına bilişim teknolojileri alanında hizmet veren Bilge Adam sadece akademik bir kurum değil aynı zamanda bilişim teknolojileri piyasasının işleyen bir çarkıdır. Akademik bilgisi ve sektör tecrübesiyle bilişim teknolojileri piyasasında tek olan Bilge Adam, bu bilgi ve tecrübeleri ile yazılım eğitimleri konusunda fikir lideri ve rol modeldir.

28

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012


| 29


444 33 30

www.bilgeadam.com 30

|

BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012

BilgeAdam El Kitabı  

Yazılım El kitabı

Advertisement