Page 1

SourceOECD Gelişmiş Tarama

Kitaplar

İstatistikler

Gelişmiş tarama fonksiyonu SourceOECD kitapları, dergileri ve istatistiklerinin ana sayfalarının vazgeçilmez parçasıdır. 1. Bir veya daha fazla kelime ya da kelime grubunu yazın. And, Or, Not gibi Boolean operatörlerini kullanın. Taramanızı tanımlayan alanları seçin.

SourceOECD kitap koleksiyonu 20 tematik konu başlığını kapsar ve PDF formatındaki e-kitaplara tam metin erişimi

SourceOECD İstatistik koleksiyonu 24 etkileşimli veri tabanı ile ihtiyaca göre yaratılmış tablo ve grafiklerin kaydedilmesi imkanı verir. Ayrıca 10 IEA (Enerji) veri tabanı erişilebilir durumdadır.

Kitapları nasıl bulabilirim?

1. Kitaplar sekmesine tıklayın. 2. Sol kolonda “Browse by” kısmındaki herhangi bir bir kitabı seçerek Ya da Gelişmiş tarama kısmına arama sözcüklerinizi yazarak “GO!” butonuna basın. 3. Sorgu sonuçlarındaki bir yayını tıkladıktan sonra “Full Text” butonuna basın.

2. Eğer açılır menüden tüm alanlarda tarama seçeneği işaretlendiyse, tam metni içermesi ya da içermemesi belirtilir.

OECD’ye ait İstatistikler etkileşimli olarak istatistik koleksiyonu içinde yer alırken, PDF versiyonları da dergi ve kitap koleksiyonları içinde yer bulur.

3. Tarama için SourceOECD’nin hangi kısmının kullanılacağını seçin. Açılır menü her bir kitap teması, dergi ve veri tabanı setlerini içerir.

İstatistikleri nasıl bulabilirim? 1. İstatistikler sekmesine tıklayın. 2. Sol kolonda “Browse by” kısmındaki herhangi bir bir istatistiği seçerek Ya da Gelişmiş tarama kısmına arama sözcüklerinizi yazarak “GO!” butonuna basın. 3. Sorgu sonuçlarındaki bir istatistiki kaynağı seçtikten sonra “Deliver Data” linkine tıklayın.

Dergiler OECD’ye ait 33 süreli yayın PDF formatında ve tam metin olarak sunulur. Dergileri nasıl bulabilirim?

4. Belirli yıllara göre taramalarınızı sınırlandırın.

5. Tarama sonuçlarının sıralama seçeneklerini belirleyin. İlgililik, sizin bulunan belgelerde sizin sorgu terimlerinizin kaç kez geçtiği esas alınarak oluşturulur ve sıralanır.

6. GO! Butonuna basın.

1. Dergiler sekmesine tıklayın. 2. Sol kolonda “Browse by” kısmındaki herhangi bir bir dergiyi seçerek Ya da Gelişmiş tarama kısmına arama sözcüklerinizi yazarak “GO!” butonuna basın. Her bir dergi anasayfada 3. Sorgu sonuçlarındaki bir yayını en güncel sayısı ile yer tıkladıktan sonra “Full Text” alır. “Yıl ( Year)” butonuna basın. bağlantısını kullanarak daha önceki sayılara da erişim sağlayabilirsiniz.

Toplantı bildirileri 2004’den sonra yayınlanmış 8 bildiri serisi SourceOECD içinde yer alır. Bu koleksiyon PDF formatında hazırlanmış 800 bildiriyi kapsar.

Referans kaynakları OECD’ye ait referans kaynaklarına erişim sağlar. Bu kaynaklara birkaç örnek;

• • • •

OECD Guideliness for the Testing of Chemicals, Future Trend Databases, ECOLOG, Model Tax Convention on Income and on Capital.

Tarama ipuçları:

Daha fazla tarama ipucu:

Daha fazla tarama ipucu:

Eğer sözcük grubu arıyorsanız “tırnak işaretini” kullanın.

Pek çok kitapta, makalede ya da veri tabanında kullanılan ortak terimlerle tarama yapmaktan kaçının.

Eğer kendiniz tablolar yaratmak istiyorsanız Gelişmiş seçeneğindeki “Full Text” seçeneğini kullanmayın.

tarama

OECD İngiliz İngilizcesi kullanır, Amerikan İngilizcesi kullanmaz. Bu nedenle hecelemelerinizi kontrol edin.

Erişimde ISBN ve ISSN’e dayalı kolay (http.new.sourceoecd.org/”ISBN/ISSN number”)

kullanın.

Sözcükleri keserek joker karakter (*) kullanın. Örnek: Austral* yazdığınızda Australia ve Australian’ı bulacaktır.

http://new.sourceoecd.org

http://new.sourceoecd.org

http://new.sourceoecd.org

linkleri


İstatistikler

İstatistikler OECD veritabanlarını daha etkin kullanın...

Etkileşimli veritabanları—At a Glance

OECD veritabanlarını daha etkin kullanın... 3. “Continue” butonuna tıklayın.

ile başlarken... OECD’nin çevrimiçi istatistik, dergi ve kitap kütüphanesi...

Tabloları Kaydetme: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Açık olan veri tabanının başlığı, Halen görüntülenmekte olan veri tabanı alanının başlığı, Veri serileri için arama alanı, Veri serilerinin sıralanması için seçim metodu, Veri serilerini içeren dosyaların adı, Veri serilerinin adı, Veritabanı, veri serisi ya da boyutun tanımlaması, Diğer işleme geçme ya da tablo/grafik görüntüleme Tablo ya da grafiğin son şeklini görüntüleme.

Tabloları oluşturma—Detaylı anlatım: 1.

Bir veri tablosu bulun ve açmak için “Deliver Data” seçeneğini tıklayın. 2. Görüntülenen boyutlardan istediğiniz veri serilerini seçin. Öncelikle seçim metodunu belirleyin.

Single Item: Onay kutusundan istenen her bir veri serisini seçin. Bir dosyanın içerdiği veri serilerini görüntülemek için sarı dosya ikonunu tıklayın. Single Item seçeneği seçili durumdayken bir dosyanın onay kutusunu işaretlemeyin. Range: ilk ve son onay kutusunu seçin, ikisi arasında olan veriler listelensin. Entire Folder: bir dosyanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin, o dosya ve tüm içeriğini seçin. Level: Bir düzeydeki tüm veri serilerini seçer. Ya da tarama sözcüğünüzü alana yazın ve arama butonuna basın.

Ardından istediğiniz onay kutusunu işaretleyin.

Kaydedilmiş dosyalar her zaman tabloların bütününü kapsar.

Açılır menüden dosya formatını (xls veya csv) seçin ve yaratılmış tabloları kaydetmek için “GO” butonuna basın. Her bir kaydedilmiş tablo en çok

Bir tabloda gezinme: Mavi alana tıklayarak açık olan tablo üzerinde daha fazla satır ve sütun görüntülersiniz. Görüntülenmesi istenen satır ve sütun sayısını belirleyebilirsiniz. (En çok 50 satır, 25 sütun) Başka türlü görüntülenemeyen veri serilerinin içeriğini görüntülemek için altı çizili dosyaya tıklayın.

Tabloları yeniden düzenleme: Sol üst köşeye tıklayarak, sürükle bırak yöntemi ile tablolarınızı düzenleyin. Sütunlardaki verilerin sıralanmasını artan ve azalan sıralamaya göre düzenleyin. Okların rengi kırmızıya döndüğünde sizin istediğiniz sıralama oluşturulmuştur. Tekrar tıkladığınızda varsayılan ayara geri dönecektir.

Grafiklerin özellikleri arasında geçiş yapma: Sol sütunda yer alan “View Chart Option” seçeneğini tıklayarak tabloları grafik şekline dönüştürebilirsiniz. Grafik şeklini ve boyutunu açılır menüyü kullanarak siz belirleyin.

Web sitesinde nasıl gezinebilirim? SourceOECD anasayfası OECD yayınlarına erişim için 3 temel metodu sizlere sunar: İçeriğin ayrıldığı sekmelere tıklayın. Bu içerikler; ► KİTAPLAR ► DERGİLER ► İSTATİSTİKLER ► TOPLANTI BİLDİRİLERİ ► REFERANS KAYNAKLARI Önceden tanımlanmış OECD yayınlarını açılır menü aracılığı ile görüntüleyin. İstatistiki yayınların PDF formatları ile etkileşimli veri tabanları arasında fark olduğunu unutmayın. Arama alanına bir arama sözcüğü yazarak basit tarama yapın. Hemen yanındaki açılır menüden taramanızı daraltın. Veya gelişmiş taramayı kullanın.

SourceOECD istatistikleri Beyond 20/20 yazılımı kullanılarak sunulur.

E-Posta duyuru hizmeti: SourceOECD iki şekilde duyuru hizmeti verir. “E-Mail Alert” bağlantısını kullanarak ilgi alanını belirterek ya da, Başlık taramalarınızı “Save Search as e-mail alert” seçeneğini kullanarak sonuçların gelmesini sağlayabilirsiniz.

Tarayıcı (Browser) gereksinimi: SourceOECD JavaScript’in kullanıldığı bir sistemdir. MS Internet Explorer 5.01 ve üstü tarayıcılar tavsiye edilir. Internet Explorer kendi kişisel tablolarınızı çevrimiçi olarak yapma imkanı sağlar.

http://new.sourceoecd.org

http://new.sourceoecd.org

http://new.sourceoecd.org

Veri tabanı formatı:

OECD Kullanim Kilavuzu  

OECD Kullanim Kilavuzu

OECD Kullanim Kilavuzu  

OECD Kullanim Kilavuzu

Advertisement