Page 1

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ BRAND 24

DATA PUBLIKACJI – 13 MAJA 2018 ROKU WROCŁAW


2


SPIS TREŚCI


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

• •


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

• •


DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ BRAND 24 • • •

• • •


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

• • •

• • • •


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

• • • • • • • • •

• • • •


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

• • •


SYTUACJA FINANSOWA


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


PERSPEKTYWY

ROZWOJU ORAZ RYZYKA I ZAGROŻENIA


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

• •

• •

• • •


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

• • • • • • • •


INFORMACJE KORPORACYJNE • • • •

• •


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

• • • • • • • •


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

Larq Growth Found I FIZ Michał Sadowski Piotr Wierzejewski Venture Inc S.A. Pozostali


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

• • • • •


POZOSTAŁE INFORMACJE

• • • •


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej

§ §


SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA Q1 2018 • • • •


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

FINANSOWE ZA Q1 2018

• • • •


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 Grupy Kapitałowej


Brand24 Q1 2018  

Brand24 Q1 2018

Brand24 Q1 2018  

Brand24 Q1 2018

Advertisement