Page 1

Præsentation af Koncept og pilotprojekt for fælles og tværgående trafikinformation

Banedanmark Rejseplanen Vejdirektoratet Trafikstyrelsen 1

18. dec. 2011


Executive Summary

Kunderne er fælles for trafikselskaberne. Det er trafikinformationen nu også! Der står mange selskaber bag den kollektive trafik i Hoved-

Der er udviklet seks elementer, alle i test på Flintholm station:

stadsområdet: Movia, S-tog, DSB og Metroselskabet samt Rejseplanen, Banedanmark, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet.

1.

Faste skilte: Enkel, neutral, men genkendelig grafik. Engelsk

erg 12

Hellerup Spor Track 11

ack

Vanløse Vestamager Lufthavnen

København H Frederiksund, Ballerup Spor Track 1-2

oversættelse. Sondring mellem primær og sekundær

Afgange Departures Bus

S-tog S-train

T

Farum

C

da

Østerport

H

øn

H

Ballerup

C

Frederiksund

H

Frederiksund

Gr

s

trafikinformation — med vejvisning i toppen

L Pl omm ad s er

interesserer sig ikke synderligt for selskaberne bag; de ser den

2. Samlet infozone: Ét sted på stationen for al ig

fra selskaberne... og ingen information på tværs. Men kunderne

information.

Spor Track 1-2

St

Hidtil har kunderne fået trafikinformation på forskellige måder

Elevator

kollektive trafik som et samlet system med forskellige

3. ‘3D’ stationskort: Letforståeligt og overskueligt med

A B Køge

1 min

afgangsinformation integreret

Spor Track

1

2 min 3 min

5A 6A Hovedbanegården

S-tog Train

IC Ålborg o C Frederikssund

Spor Track

2

5 min

5A 5A 6A 6A 14 14 26 350S Dragør Stationsplads

6 min

51 Nørreport st

A C Hillerød

Spor Track

1

13 Nørreport st

A Køge

Spor Track

2

Bx Høje Taastrup

Spor Track

2

B Hillerød

Spor Track

2

4 min

transportformer: Busser, S-tog, tog og Metro.

Kiosk Tickets

Elevator

F

Hellerup

S-tog Train F

Spor Track 11

Ny Ellebjerg Spor Track 12

Bistro

ØR Nivå

Bus 10 Rådhuspladsen 13 Glostrup Elevator

4. Afgangsskærme: Alle destinationer for busser, S-tog, tog og Metro side om side. Lys skærm om dagen, mørk om

kollektive trafik på og leverer for første gang trafikinformation i

aftenen for bedre læselighed

ét fælles og tværgående udtryk. Det giver kunderne en enklere rejse og bedre muligheder på tværs af selskaberne.

tilfredsheden er øget markant. Løsningerne ‘… modtages positivt og opfattes som en klar forbedring af den tidligere skiltning og information. Infozonen med den dynamiske information og 3D stationskortet fremhæves som særligt gode, da de er enkle, overskuelige og pædagogiske.’ Projektet forventes derigennem at skabe grundlag for kundetilvækst.

2

Du er her You are here

M1 Vestamager M2 Lufthavnen

5A 14 Nørreport st

M2 Vanløse

Elevator

Elevator

Bus

5. Her & Nu skærme: Et samlet overblik over afgange her og nu — et opdateret visuelt billede af transport-alternativer 6. Stationsmarkør: Markerer stationen i gadebilledet og viser

Kundeundersøgelser (nov 2011) af projektet i pilottest viser, at

Re Østerpor

M1 Vanløse

9 min 10 min

Dette projekt tager udgangspunkt i kundernes måde at se den

142 Skov

Metro

8 min

21 Rødovre

Bus

7 min

de transportformer, der er på stationen

Trafikselskaberne arbejder for at videreudvikle konceptet. Målet er at udbrede løsningerne til fælles, tværgående trafikinformation på knudepunktsstationer i Hovedstadsområdet. Desuden stilles konceptet til rådighed for andre transportselskaber, som, sammen med de oprindelige selskaber, udvikler koncept og løsninger. Dette sker pt. hos FynBus i Odense, hvor skilte og skærme er implementeret og i informationsprojekter på Nørreport og andre DSB stationer.

18. dec. 2011


( ( ( Udfordringerne Trafikinfo Udviklings Samarbejdet (TUS) har udviklet et

Pilotprojektet introducerer et fælles udtryk, som leverer samlet

1. Så godt, at det ikke opdages: For trafikinformation gælder

koncept for trafikinformation, der giver kunden sammenhæng

trafikinformation fra alle selskaberne. Selskaberne leverer dog

det ikke, at mere er bedre. Kunden har brug for lige præcist nok

i informationsflowet på tværs af selskaberne. Fire transport-

fortsat information i egne udtryk på de områder af knude-

information og alt derudover forstyrrer. Den optimale trafik-

selskaber — Movia, S-tog, DSB og Metroselskabet — samt

punktet, hvor selskabet dominerer, typisk på perron og

information er faktisk den, som kunden ikke opdager, at han får,

Banedanmark, Rejseplanen, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen,

busholdeplads.

fordi den er intuitivt forståelig og på rette tid og sted.

Fremtidens ambition er, at også selskabernes egen

2. Information på tværs: Samlet information fra fire selskaber

trafikinformation præsenteres i det fælles udtryk.

må ikke føre til fire gange så meget information. Prioritering er

deltager. Før det tværgående koncept gav selskaberne trafikinformation på hver sin måde og i hvert sit udtryk… og oftest uden at

nødvendigt for ikke at ‘drukne’ kunderne.

fortælle om hinandens afgange.

I dag

Overgang

Før

Pilotprojekt

Fremtid

Selskab A

Selskab A

Selskab A

Egen information

Egen information

Egen information

A sprog A udtryk

Fælles sprog A udtryk

Fælles sprog Fælles udtryk

Tværgående information

Tværgående information

-findes ikke

3

3. Fælles neutralt udtryk vs Eget udtryk: Et nyt fælles udtryk

Fremtid

Fælles sprog Fælles udtryk

tager tid at implementere i praksis og skal fungere side om side med selskabernes nuværende visuelle udtryk i en overgangsperiode. Det stiller krav om et neutralt udtryk, der harmonerer med de nuværende udtryk. 4. Langsigtede løsninger vs Begrænset pilottest: Pilot-

Tværgående information Fælles sprog Fælles udtryk

projektet afprøver udvalgte løsninger, mens andre elementer endnu mangler. Desuden er der tilstræbt funktionsdygtige

Egen information

Egen information

løsninger specifikt til Flintholm station men samtidigt et generelt

Fælles sprog Fælles udtryk

koncept, der kan skaleres og implementeres på alle stationer.

Egen information

Egen information

Egen information

Egen information

C sprog C udtryk

B sprog B udtryk

Fælles sprog C udtryk

Fælles sprog B udtryk

Fælles sprog Fælles udtryk

Selskab C

Selskab B

Selskab C

Selskab B

Selskab C

Selskab B

18. dec. 2011


1. Faste skilte

Skiltene er neutrale i udtryk, men med en stærkt synlig accent i form af den røde farve. Væsentlige informationer oversættes til engelsk.

4

18. dec. 2011


1. Faste skilte Transportformer

Konceptet er neutralt i forhold til virksomhedsidentiteter (ingen logoer og ingen branding), men introducerer en familie af mærker for de fire former for kollektiv transport: Busser, S-tog, tog og Metro. Det er ganske vist en ‘sammenblanding’, at to af mærkerne er symboler — tog og bus — mens Metro og S-tog også er logoer. Men det er mærker, som kunderne allerede forstår og kender og som optimalt beskriver fire forskellige transportformer.

5

18. dec. 2011


1. Faste skilte Primær og sekundær information Informationen (især på skilte) opdeles i primær og sekundær information. Dermed vises den vigtigste information — at finde vej til transportformen — tydeligere og mere dominerende end f eks vejen til toiletterne.

Primær information

Sekundær information

Vejvisning til f eks transportformer, spor og udgang

Vejvisning til rejserelevante faciliteter, f eks billetsalg, elevator, automat. Samt wayshowing til andre funktioner (kiosk, butikker, parkering, cykelkælder)

6

18. dec. 2011


2. Samlet infozone med vejvisning

En ny centralt placeret infozone samler al fælles, tværgående trafikinformation et sted på knudepunktsstationen.

C Hellerup Spor Track 11

Vanløse Vestamager Lufthavnen

København H Frederiksund, Ballerup Spor Track 1-2

Ny Ellebjerg Spor Track 12

G rG ørnø n d ad a l sl s p ap a r ke r ke nn

Ny Ellebjerg Spor Track 12

S-tog S-train

S tS i gt i g LL P lP o mo m alda m em sd s resr s

S-tog Train Klampenborg

C

S-tog Train C

Ballerup

H

Frederiksund Spor Track 2

H

Østerport C Klampenborg

H

Farum H

Østerport Spor Track 1

Ballerup

C C

Frederiksund

H

Frederiksund Spor Track 1-2

Elevator Kiosk Tickets

S-tog Train F Elevator

F

S-tog Train

S-tog S-train Hellerup Spor Track 11 Hellerup Spor Track 11

S-tog S-train F Ny Ellebjerg F

Spor Track 12 Ny Ellebjerg Spor Track 12 Bistro

Bus 10 Rådhuspladsen 13 Glostrup 21 Rødovre

Bus

10 Rådhuspladsen 13 Glostrup Elevator

21 Rødovre

Bus

Bus

Metro

Du er her You here Du are er her

Metro

M1 Vestamager

M1

Vestamager

M2

Lufthavnen

M1

Vanløse

M2

Vanløse

Elevator

142 Skovlunde 142 Skovlunde

You are here

M2 Lufthavnen

Elevator

Metro M1 Vanløse

10 Brønshøj Torv 10 Brønshøj Torv Bellahøj 1313Bellahøj

G Gr ør øn

nd ad

lasl ps

ap ra ke r ke nn

Hellerup 2121Hellerup

ev je j

BusBus

G Gr r ø øn n d ad a l sl s P Pa a r kr k v

M2 Vanløse

7

N

18. dec. 2011


2. Samlet infozone med vejvisning

Infozonen har indbygget vejvisning i alle retninger i toppen.

8

Ny Ellebjerg Spor Track 12

Hellerup Spor Track 11

Vanløse Vestamager Lufthavnen

København H Frederiksund, Ballerup Spor Track 1-2

Ny Ellebjerg Spor Track 12

18. dec. 2011


Farum

C

Ballerup

ls

Østerport

H

da

H

øn

Klampenborg

C

Frederiksund

H

Frederiksund

Gr

L Pl omm ad s ers

S-tog S-train C

ig

Spor Track 1-2

St

Trafikselskaberne har tidligere anvendt oversigtskort med trafik-

pa

rk

en

3. ‘3D’ stationskort information, faciliteter og kommercielle tilbud kombineret.

Elevator Kiosk Tickets

Disse kort (f eks DSB’s vist herunder), har generelt været vanskelige at anvende for mange kunder:

S-tog S-train 1 Ny Ellebjerg

Flintholm 1 København

Elevator

F

Hellerup

S-tog S-train F

Spor Track 11

Ny Ellebjerg Spor Track 12 Bistro

Spor 1

Spor 2

Bus Spor 11

Spor 12

10 Rådhuspladsen 13 Glostrup

Hellerup 5

Flintholm Allé

Elevator

ger ma rken esta vspa 1 V ergra L

21 Rødovre

Bus 142 Skovlunde

Metro e5

løs

Van

M1

Vestamager

M2

Lufthavnen

M1

Vanløse

M2

Vanløse

Elevator

Du er her You are here

Elevator

De nye kort fremhæver karakteristiske bygninger i en rumlig

Bus

— og dermed let genkendelig — fremstilling. Kortene er

10 Brønshøj Torv

ve

j

13 Bellahøj

suppleret med lokaliseret afgangsinformation og har forenklet

rk

21 Hellerup

øn

Gr

nd

al

sp

ar

ke

n

da

ls

Pa

visning af sekundære faciliteter for overskuelighedens skyld.

9

18. dec. 2011


4. Afgangsskærme i infozone Busser, S-tog og Metro vises med ‘nedtælling’, dvs antal minutter til afgang. På disse skærme opdaterer kun minuttallene. For DSB’s fjern- og regionaltog er det dog mest hensigtsmæssigt at vise afgangstider (se næste side). På mindre knudepunktsstationer samles flere transportformer på en skærm.

10

18. dec. 2011


4. Afgangsskærme i infozone Alle afgangsskærme i infozonen findes i en dag- og aftenversion, hhv lys og mørk for optimal læselighed under de givne lysforhold.

11

18. dec. 2011


5. Afgangsskærme ved skifteveje ‘Her & Nu skærm’ Udenfor infozonen, dvs ved skifteveje på knudepunktsstationen, er der behov for et komplet overblik over alle tilgængelige afgange i de nærmeste minutter. Afgangene ‘ruller’ op på skærmen med jævne mellemrum og giver et hurtigt og intuitivt forståeligt billede af muligheder. Skærmen viser ikke køreplansændringer, men fokuserer alene på at vise det, der faktisk er til rådighed… her og nu. Skærmen testes på Flintholm station i en 3-spaltet version, men findes også med 4 og 5 spalter til større knudepunkter.

12

18. dec. 2011


6. Stationsmarkør Stationsmarkøren tjener to formål: At gøre knudepunktet synligt for andre trafikanter på lang afstand, hvilket det nye rød/hvide symbol sikrer. Og, tættere på, at fortælle, hvilke transportformer der findes på knudepunktet. Det nye symbol er hverken et logo eller en afsender, men et symbol beslægtet med velkendte symboler for ‘Mål’ eller ‘Du er HER’.

13

18. dec. 2011


Designguide og målark

Farver

Side XX

En klar rød og en skala af varme grå farver er informationskonceptets farveskala.

Pile Pile findes i to varianter: En rød pil til primær information En lidt mindre pil med mørk grå outline til sekundær information

NCS: S 8502�Y RGB: R�226 G�224 B�216 CMYK: C�6 M�5 Y�10 K�4 Opak Folie XX

S 4502�Y RGB: R�136 G�131 B�125 CMYK: C�20 M�20 Y�25 K�40 Opak Folie XX

S 1502�Y50R RGB: R�59 G�62 B�57 CMYK: C�40 M�30 Y�40 K�75 Opak Folie XX

Side XX

Pilenes størrelse defineres af ”den grafiske unit” for det enkelte skilt, men kan også – i særlige tilfælde - anvendes som dekorativt element.

S 1085�Y90R RGB: R�237 G�28 B�36 CMYK: C�0 M�100 Y�100 K�0 Opak Folie XX

Grundelementer og hovedprincipper er dokumenteret i en designguide og i målark.

Typografi Typografien AtB benyttes til skriftlig information. AtB består af store og små bogsta-ver, tal og de mest anvendte tegn, og findes i ialt 6 vægte: regular, medium og bold samt deres italic varianter.

Italic varianterne af AtB skal kun anvendes i ganske særlige tilfælde, hvor de øvrige vægte ikke kan løs eopgaven. Punktstørrelser af skriften er i store træk defineret af ”den grafiske unit”.

Der er ikke specifikke regler for brugen af typografien, men et par små simple guide-lines bør følges:

AtB er udviklet til den fælles kunderettede kommunikation for transportselskaberne, som også ejer skriften. Skriften er karakteristisk ved sin genkendelighed, imødekom-menhed og den høje grad af læsbarhed. AtB er designet af Kontrapunkt, og er beskyt-tet af ophavsrettighederne.

Generelt bør medium vægten af AtB anvendes hvor det er muligt. Er der særlige behov for at nedtone eller fremhæve ord eller tekst, kan dette gøres ved at bruge regular eller bold.

Horisontal divisions 54px (1/20 of 1080px)

Margin 2x54px Baseline 70px

Syntax Danish text <space> English translation

Padding 13px

Padding Equal top and bottom

Bredde 1080 px

Padding 20px

Højde 1920 px

Side XX

System/ Grid Det grafiske system-grid er kerne-elementet i skiltesystemet. Al typografi og alle piktogrammer er proportioneret og layoutes med udgangspunkt i det grafiske system-grid. System-griddet er uafhængigt af skilte-fladens størrelse. Det strækkes ud og placeres på fladen – uanset om det er metroens, DSB’s eller Movias

Side XX

skiltesystem som skal an-vendes til det specifikke skilt. Også specialskilte med særlige mål kan layoutes med udgangspunkt i system-griddet. Griddet findes i to varianter: et grid til primær skiltning og et andet grid til sekundær skiltning.

uvxyzæ System/ Grid Grund grid og margen

Side XX

Piktogrammer

Side XX

Hver transportform har sit eget unikke piktogram, som er tilpasset designrammen. Transportformernes piktogrammer fremstår mørk grå på lys baggrund, men i særlige tilfælde kan negative varianter forekomme. Transportformerne og trafikselskabernes identitet må aldrig fremstå i andre farver end mørk grå eller lys grå.

Udvidet højde 110px

Liniehøjde 14px

Bredder Bemærk længere linier flugter i bredden

14

18. dec. 2011


Samarbejdspartnere Konceptet og løsningerne der er udviklet, har vist sig at være mere generelt anvendelige end blot til knudepunktsstationer i Hovedstadsområdet. De løser et universelt og fælles problem for mange trafikselskaber og samarbejdsprojekter.

Busser Busses Rute Route

Til To

Plads Platform

Rute Route

Til To

Plads Platform

10

Citybus

C

81 82 83

Neder Holluf / Fraugde

F

21 22 122

Ubberud / Slukefter / Morud

A

81 82 83

Skibhusene

E

21 22

Højby

D

91 92 190 191

Herluf. Tr. Vej / Nyborg

D

28 29

Tarup / Villestofte

A

91 92 190 191

Allesø / Søndersø / Bogense

A

28 29

Hjallese via

D

110 111

Nr. Broby / Assens / Faaborg

F

31 32

Bolbro

C

130 131

Vissenbjerg / Haarby / Assens

C

31 32

Seden Syd

B

141

Faaborg

C

41 42

Universitetet

D

141

Otterup

F

41 42

Sanderum

C

161 162

Ørbæk / Svendborg

F

51 52 151 152

Bellinge / Assens

A

810

Svendborg / Rudkøbing

D

51 52 151 152

Bullerup / Agedrup / Kerteminde

B

885

Kerteminde

61

Tornbjerg

B

61

Stige

F

B

Gyldig pr. 22. januar 2011

Odense Banegårds Center, FynBus

Der har således været stor interesse for at anvende konceptet i andre sammenhænge. Po st Da nm ark

Plads Platform A

Derfor tilbydet konceptet og løsningerne til andre partnere,

21 22 122

Ubberud / Slukefter / Morud

28 29

Tarup / Villestofte

51 52 151 152

Bellinge / Assens

91 92 190 191

Allesø / Søndersø / Bogense

Plads Platform C Citybus

10

som — i samråd med TUS organisationen — kan udvikle nye

31 32

Bolbro

41 42

Sanderum

130 131

Haarby / Assens

141

Faaborg

Plads Platform F 61 81 82 83

Stige Neder Holluf / Fraugde

110 111

Assens / Faaborg

141

Otterup

161 162

Ørbæk / Svendborg

Trafikinformation

elementer i en slags ‘open source’ tilgang. Plads Platform B

Du er her You are here

80 82 81 81 83 82

Neder Holluf / Fraugde Skibhusene

Seden Syd

51 52 151 152

Bullerup / Agedrup / Kerteminde

61

Tornbjerg

885

Kerteminde

Plads Platform D

Ba ne gå

Højby

28 29

Hjallese

41 42

Universitetet

91 92 190 191

Herluf. Tr. Vej / Nyborg

810

Svendborg / Rudkøbing

rd Ce nt

er

Ad am sg

Od en se

21 22

ad e

31 32

Plads Platform E

Busser Busses Spor Track 3-4

Infostand på Nørreport, DSB

Spor Track 7-8 Taxi Odense Banegårds Center, FynBus

15

18. dec. 2011


Hvad siger kunderne? I november 2011 blev der gennemført interviews af kunder på Flintholm station. Generelt gælder, at de nye løsninger ‘… modtages positivt og opfattes som en klar forbedring af den tidligere skiltning og information.’ ‘Al ny information kræver kommunikation og tilvænning… Denne nye skiltning kræver dog ikke meget kommunikation, for at deltagerne forstår at aflæse den, hvilket er meget positivt’

3. ‘3D’ stationskortet er et af de elementer, der modtages mest

5. Her & Nu skærmene forstås som princip straks, selvom

positivt. ‘Taleboblerne’ med lokaliseret afgangsinformation er

måden at vise afgangsinformation på er helt ny. Dog har flere

populære. Nogle spørger, om visningen af informationer med

vanskeligt ved at aflæse samtidige afgange (typisk busser). Her

tekst (f eks ‘Elevator‘) ville fungere bedre med piktogrammer.

& Nu skærmen ligner ikke de øvrige skærme, hvilket overvælder kunderne, som netop har vænnet sig til de øvrige nye skærme.

‘Infozonen med den dynamiske information og 3D stationskortet fremhæves som særligt gode, da de er enkle, overskuelige

‘Flertallet af deltagerne (var) begejstrede for denne dynamiske

og pædagogiske. Passagererne finder 3D stationskortet meget

information ved skifteveje. At placere skiltningen på skifteveje

mere overskueligt end andre kort, de er vant til.’

finder deltagerne helt optimalt.’

‘At samle både informationer for bus, S-tog og Metro på ét kort, i samme design, hjælper til at overskueliggøre stationen, samt til at man finder hurtigere vej.’

1. Faste skilte har, før det nye koncept, et dårligt ‘ry’, fordi kunderne har oplevet, at skilte er fejlplacerede. De nye skilte er ikke justeret i indhold, men alene i udtryk. Kunderne registerer derfor i mindre grad det nye koncept. ‘At skiltene er blevet samlet til ét, i samme design, modtages meget positivt. Dette giver overskuelighed og hurtigt overblik.’

det mindst vigtige element i konceptet. Kunderne oplever at skulle vænne sig til symbolerne, men når de en gang har forstået dem, er de logiske og forståelige.

4. Afgangsskærmene modtages også meget positivt. Her fremhæves enkelheden og overskueligheden. Mange synes

’Med kommunikation om, at dette bliver en ny knudepunkts-

godt om, at skærmene er opdelt i transportformer.

markør, er passagererne overbevist om, at det vil fungere, gøre forvirringen mindre og øge trygheden

‘Den dynamiske information i infozonen blev overordnet bedst modtaget af brugerne. Der var stor begejstring for dette nye design. Især enkeltheden i designet gav dem hurtigt overblik.

16

6. Stationsmarkøren opfattes positivt, men ses generelt som

2. Samlet infozone: Flere siger, at det er praktisk, at finde al

Endvidere blev opdelingen mellem på den ene side Metro og

information et sted. Før skulle man lede efter informationen.

S-tog og på den anden side busser modtaget positivt.’

‘Placeringen af infozonen faldt i god jord hos alle deltagerne. En

Den nye fikserede rækkefølge af destinationer forvirrer dog

placering midt på stationen sikrer, at alle kommer forbi og at

nogle, som ikke opdager, at nedtællingsminutterne opdaterer.

den er let at finde frem til. At infozonen med den dynamiske

Ingen kunder misforstår øjensynligt, at tallene angiver minutter

information er placeret sammen med kortet er et stort plus.’

til afgang, selvom der ikke optræder ledeordet ‘Minutter’.

Generelle kommentarer: På skilte og ‘3D’ stationskort efterlyses angivelse af den tid, det tager at gå til perron/ holdeplads. Der ønskes også information om rejsens samlede varighed. For afgangsskærme og ‘3D’ stationskort savnes at kunne se mellemstationer og ikke kun slutdestinationer. Ingen kunder har hæftet sig hverken negativt eller positivt ved de nye symboler for transportformer, hvilket kan tages som tegn på, at de forstås intuitivt og ubesværet.

18. dec. 2011


Deltagere

Designgruppe

Kontaktpersoner

Sanne Højgaard Klietsch, DSB

Lise Lind

Lise Lind, Metroselskabet I/S

Chefarkitekt

Mikael Fuhr, Manage by Design

Metroselskabet I/S

Lise Kærn, Trafikselskabet Movia

Metrovej 5

Søren Moesgård, DSB

2300 København S

Thomas Aagaard, Metroselskabet I/S

T: 7242 4571

Michael V. Madsen, Trafikselskabet Movia

E: lli@m.dk

Design

Søren Moesgård

Kontrapunkt

Design Manager

Manage by Design

DSB

Cenario

Sølvgade 40 1349 København K T: 2468 4121 E: soermo@dsb.dk Michael V. Madsen Design Manager Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby T: 2025 3246 E: mvm@moviatrafik.dk

17

18. dec. 2011

Præsentation af TUS trafikinformationskoncept  

Præsentation af TUS trafikinformationskoncept

Præsentation af TUS trafikinformationskoncept  

Præsentation af TUS trafikinformationskoncept

Advertisement