Page 1

Opinaika

®

Oppimisympäristösi kouluun ja kotiin

www.opinaika.fi Opi omalla tyylilläsi ® Tapsitie 6, 90620 OULU puh. 08-5349 300 fax. 08-5349 349 e-mail: alfasoft@alfasoft.fi internet: www.alfasoft.fi


®

Opinaika Oppimisympäristösi kouluun ja kotiin

Laajat sisällöt sekä uusimmat oppimisen työkalut kouluun ja kotiin Opinaika on jatkuvasti kehittyvä yhteisöllinen sähköisen oppimisen palvelu opettajien, oppilaiden ja huoltajien tarpeisiin. Opinaika tarjoaa käyttäjilleen koko ajan laajenevan joukon laajoja interaktiivisia ja opetussuunnitelmia tukevia opetussisältöjä eri oppiaineisiin. Opinaika on myös oppimateriaalin jakopaikka, yhteisöllisen oppimisen työkalu ja viestintäkanava koulussa sekä koulun ja kodin välillä. Todella helppokäyttöisten työkalujen avulla opettajat voivat jakaa Opinajan kautta oppilailleen monimuotoista oppimateriaalia, tiedottaa koulun tai luokan tapahtumista ja olla yhteydessä oppilaiden huoltajiin helpolla ja vaivattomalla tavalla.

OPPIMISEN

SEURANTA

VALMIS SISÄLTÖ

VIESTIT UUTISET KESKUSTELUT

VERKKOTEHTÄVÄT LÄKSYT RYHMÄTYÖT

MUISTIINPANOT OMAT TYÖT

ILMOITUSTAULUT

Opinaika

YHTEISÖLLINEN OPPIMINE SOSIAALINEN MEDIA

RAPORTIT

N

®

KO

REISSUVIH

EISTYÖ OULUN YHT KODIN JA K

www.opinaika.fi Opi omalla tyylilläsi


®

Opinaika Oppimisympäristösi kouluun ja kotiin

Säästöjä kouluille ei asennuksia eikä ylläpitoa Opinaika on käytettävissä ympäri vuorokauden siellä, missä on tietokone ja nettiyhteys. Ohjelmat toimivat niin Windowsissa, Linuxissa kuin Macissäkin. Opinaika tuo säästöjä kouluille ja opetustoimelle, koska sen käyttöön ei tarvita lainkaan asennuksia eikä ylläpitoa. Opinajan ohjelmia käytetään Internetissä, ja oppimisympäristön ylläpidosta ja päivityksistä vastaa Alfasoft Oy, jolla on jo yli 20 vuoden kokemus laajojen ja laadukkaiden opetusohjelmien tuotannosta.

Sähköinen oppiminen on arkipäivää Tietotekniikan käyttö alkaa pian olla kaikille opettajille ja oppilaille tavallista arkea. Sen vahvempi mukaan tuominen opetukseen lisää monimuotoisuuden ansiosta opetuksen ja oppimisen mielekkyyttä ja motivaation kasvun myötä myös oppimistulokset paranevat. Opettajat kokevat monien verkko-oppimisympäristöjen ongelmaksi valmiin, opetussuunnitelmien mukaisen ja hyvin jäsennetyn sisällön puutteen. Moni verkko-oppimisympäristö voi tarjota laajan joukon työkaluja opetuksen järjestämiseen ja oppimateriaalin tuottamiseen, mutta kaikki materiaali on tuotettava itse. Opinaika tarjoaa oppimisympäristötyökalujen lisäksi valtavasti valmiita interaktiivisia harjoituksia, joita opettajat ja oppilaat voivat hyödyntää kulloisenkin tarpeensa mukaan.

www.opinaika.fi Opi omalla tyylilläsi


Kokemuksia Opinajasta “Olemme todenneet Opinajan olevan hyödyllinen englannin ja ruotsin sanaston ja rakenteiden harjoittelussa ja kertaamisessa. Ohjelmien avulla oppilaat voivat myös opiskella itseä kiinnostavaa sanastoa aihepiireittäin. Osa oppilaista käyttää ohjelmia innokkaasti myös vapaa-aikanaan itselleen sopivana ajankohtana.” Ikaalisten yhteiskoulun englannin ja ruotsin lehtorit Birgitta Väärälä ja Ulla Ylinen

“Lähinnä käytän Opinaikaa vahvistamaan ja kertaamaan tunneilla läpikäytyjä asioita. Annan kotitehtäviä myös Opinajasta, jotta oppilaat oppisivat myös omatoimisesti harrastamaan kieltenopiskelua ja jotta työmuodot olisivat mahdollisimman vaihtelevia - siis myös läksyt! Seuraan oppilaiden tekemisiä raporteista ja pyrin ottamaan tehdyt harjoitukset huomioon, kun arvioin oppilaiden harrastuneisuutta ja aktiivisuutta.” Teija Tonteri, saksa, ruotsi apulaisrehtori, Orimattilan yhteiskoulu

Tapsitie 6, 90620 OULU puh. 08-5349 300 fax. 08-5349 349 e-mail: alfasoft@alfasoft.fi internet: www.alfasoft.fi

www.opinaika.fi

Opinaika esite 2011  
Opinaika esite 2011  

Opinajan vuoden 2011 esite

Advertisement