Page 1

E-oppimateriaalit

®

®

Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

Opinaika

CD-ohjelmat

® Opinaika Nokian N8 puhelimessa

Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia ominaisuuksia.

Vanhaa Vaatii asennuksia ja ylläpitoa, tuki loppuu, ei päivityksiä, ei käytettävissä kotona, käyttö rajattu usein vain atk-luokkaan, vaatii Windowsin, tekniikka ei välttämättä toimi lainkaan nykypäivänä. Sivu 1


E-oppimateriaalit

®

®

Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

Opinaika Koululaisten ja opiskelijoiden arki on muuttunut kymmenessä vuodessa aivan toisenlaiseksi. Tietotekniset sovellukset, kuten Opinaika, mahdollistavat opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvän toiminnan yksin, kaveriporukassa ja koulussa aamusta iltaan lyhemmissäkin ajanjaksoissa erilaisilla laitteilla. Koko ajan käytettävissä oleva paikasta riippumaton ratkaisu antaa kaikille joustavat mahdollisuudet kouluvelvoitteiden hoitamiseen ja erilaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Onhan koulun toimintakulttuurin kyettävä vastaamaan oppilaiden odotuksiin ja tarpeisiin.

®

Keskeisin kysymys koulutuksen agendalla on, kuinka voimme turvata korkealaatuisen ja kannustavan perusopetuksen tulevaisuudessa valtakunnallisesti kaikille oppilaille.

Nykyään koululaiset ja opiskelijat käyttävät sosiaalisesti aamusta iltaan pitkin päivää puhelimia, tabletteja, kannettavia ja pöytäkoneita sähköpostiin, pikaviestintään, tiedonhakuun, lukemiseen jne. Eihän opiskelun pitäisi olla erillään nuoren elämästä, vaan olla luonteva osa sitä. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Sivu 2


E-oppimateriaalit

®

®

Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

Edut opettajalle Opinaika OPS:n mukaista oppimateriaalia löytyy riittävästi ja järkevästi jäsenneltynä yhdestä paikasta. Opetuspaketit sisältävät koulutasoittain laajan vuorovaikutteisen harjoittelumateriaalin useisiin oppiaineisiin. Opettajan ei tarvitse käyttää aikaa tarpeeseensa sopivan materiaalin etsimiseen eri lähteistä, vaan ajan voi kohdentaa tehokkaammin olennaiseen, eli varsinaiseen opetukseen. Valmis hyvä materiaali helpottaa siis merkittävästi opettajan työtä.

®

Oppimateriaalin opetusta ohjaava vaikutus on merkittävä. Tarvitsemme lisää uusia vaatimuksia ja oppimista tukevia e-oppimateriaaleja.

CD-ohjelmat alfa-ohjelmien CD-versiotkin ovat kyllä laajoja, mutta yksittäisinä ohjelmina niistä ei pysty muodostamaan Opinajan kaltaista helposti hallittavaa kokonaisuutta.

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Sivu 3


E-oppimateriaalit

®

®

Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

Edut opettajalle Opinaika Opinajan opetusohjelmat ja muu oppimateriaali on helposti käytettävissä myös tavallisilla oppitunneilla. Opettaja voi helposti hyödyntää valmista materiaalia monin eri tavoin luokkaopetuksessa dataprojektorin tai älytaulun avulla. Jos luokassa on useampia tietokoneita, voi osan oppilaista päästää tarpeen mukaan tekemään harjoituksia itsenäisesti. Älytaulun avulla opettaja luo Opinajan valmiista oppimateriaalista helposti sosiaalisen oppimistilanteen.

®

Tietotekninen varustaminen (Laitteet ja ohjelmat) opetustiloissa on välttämätön edellytys.

CD-ohjelmat CD-ohjelmien käyttö oppitunneilla on hyvin rajallista. Minimissään käyttö edellyttää, että lisenssit on hankittu myös luokkahuoneiden tietokoneisiin ja ohjelmat on myös asennettu niissä käytettäväksi. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Sivu 4


E-oppimateriaalit

®

®

Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

Edut opettajalle Opinaika Opinaika on oiva eriyttämisen apuväline. Valmis materiaali palvelee niin parempia kuin heikompiakin oppilaita. Opinajan vahvuus piilee valmiin materiaalin määrässä. Hyvät oppilaat tekevät nopeasti perusharjoitukset, jolloin harjoituksia ja haastetta tarvitaan nopeasti lisää. Näin opettajalla jää enemmän aikaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Heikommille oppilaille opettaja pystyy tarjoamaan joukon valmiita harjoituksia toistojen tekemiseen. Opettaja voi seurata harjoittelun edistymistä.

®

Otetaan käyttöön oppilaiden omaehtoista tuottamista tukevia tieto- ja viestintätekniikan välineitä ja sovelluksia.

CD-ohjelmat Eriyttäminen CD-ohjelmien avulla on hankala toteuttaa, kun ohjelmia voi käyttää vain ATK-luokassa.

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Sivu 5


E-oppimateriaalit

®

®

Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

Edut opettajalle Opinaika Opettajan on helppo seurata kotona tehtyjä harjoituksia ja oppilaan aktiivisuutta. Nykyään lähes jokaisella oppilaalla on kotona tietokone ja nettiyhteys. Viidesosa Opinajan käytöstä tapahtuukin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin. Opinajan raporttityökaluilla opettaja näkee ryhmittäin, miten harjoituksia on tehty. Jos tehtäviä on annettu esim. läksyksi, näkee ryhmän kokonaistilanteen helposti yhdellä silmäyksellä.

®

Välineiden ja sovellusten nopea kehitys luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia materiaalien esittämiseen ja käyttämiseen opetuksessa.

CD-ohjelmat Vaikka oppilaat olisivatkin hankkineet koulussa käytettävät ohjelmat kotiin, ei opettajalla ole mitään keinoa seurata oppilaiden aktiivisuutta ja edistymistä.

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Sivu 6


E-oppimateriaalit

®

®

Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

Edut opettajalle Opinaika Oppilaat saa helposti innostumaan tekniikan avulla toteutetuista uusista toimintatavoista. Kun itsenäinen työskentely yhdistetään sopivasti yhdessä tekemiseen, oppimistilanne on tehokas ja oppilaita innostava. Hyvä motivaatio ja uudet mielenkiintoiset opetus- ja toimintatavat parantavat oppimistuloksia ja tuovat harjoittelun luontevasti osaksi oppilaan arkea.

®

Jokainen oppilas saa kokemuksia tekniikan mahdollistamista oppimisympäristöistä ja uusista työskentelytavoista.

CD-ohjelmat CD-ohjelmat ovat jo vanhanaikaisia. Ne eivät synnytä enää nykypäivän nuorille positiivista tunnetta opiskelusta eikä niiden käyttö siksi innosta samalla tavalla kuin sosiaalisemmat e-ratkaisut, joita nuoret nykyään odottavat ja toivovat opetukseen. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Sivu 7


E-oppimateriaalit

®

®

Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

Edut oppilaalle Opinaika Yhdenmukaisia harjoituksia ja ohjelmia on helppo ja kiva käyttää. Tehtäviin voi osallistua tai tehdä niitä tunneilla, välitunneilla, kotona, kaverin luona, iltaisin, viikonloppuisin, silloin kun on itsellä sopivaa aikaa ... Mukava tapa kerrata ja harjoitella kokeita varten ja läksyinä verkkotehtävät ovat hauskoja. Voi edetä itsenäisesti pidemmällekin oppiaineissa, jotka kiinnostavat erityisesti muita enemmän.

Tieto- ja viestintätekniikan avulla opetuksesta saadaan positiivista, motivoivaa, kannustavaa ja ymmärrystä tukevaa – oppimisen elämyksiä tuottavaa.

®

CD-ohjelmat Ohjelmat on ostettava erikseen kotiin. Käyttö onnistuu vain tietokoneilla, joissa on DVD-asema ja Windows-käyttöjärjestelmä. Muiden tekemisiä ei voi seurata, eikä tieto omasta aktiivisuudesta välity opettajalle. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

Sivu 8


E-oppimateriaalit

®

®

Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

Koulu on tärkein yhteiskuntaa uudistava tekijä. Yhteiskunta muuttuu ja koulun tulee muuttua sen mukana. Tieto- ja viestintätekniikka on suurin muutostekijä oppimisessa.

®

Se on valjastettava opetuksen ja oppimisen aktiiviseksi tukijaksi – tukemaan maailman parasta oppimista ja tuottamaan menestyksen eväitä tulevaisuuden suomalaisille. Pääjohtaja Timo Lankinen (OPH) Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

THE END

Opinajan e-oppimateriaalit  

Tietotekniset sovellukset, kuten Opinaika, mahdollistavat opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvän toiminnan yksin, kaveriporukassa ja kouluss...

Advertisement