Page 1

Byer for mennesker Sia KirknĂŚs DAC 27 Januar 2011


1. Gehl Architects – hvem er vi? 2. Cities for people - Hvem bygger vi for? Hvordan gør man? Hvad skal man tænke på? 3. Bylivet har ændret sig - Nye udfordringer 4. Mennesker er usynlige i planlægningen – Byens rum Byens liv undersøgelser 5. Kvalitetskriterier i det offentlige rum - Beskrivelse og eksempler


Gehl Architects

35 ansatte 7 senior konsulenter 10 nationaliteter


Forskning som fundament Life Between Buildings Jan Gehl New City Life Gehl, Gemzøe, Kirknæs & Søndergaard

Public Spaces - Public Life Jan Gehl & Lars Gemzøe

New City Spaces Jan Gehl & Lars Gemzøe

Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


Vores fokus er gode byer at leve i for mennesker


Planlægning med mennesker først En ny METODE er nødvendig

Liv

Rum

Huse


2. Cities for people - Hvem bygger vi for? Hvordan gør man? Hvad skal man tænke på?


Efter 1960 Hurtig byvækst, store enheder

Byplanskala Byen set oppefra og udefra Stor skala (Flyvemaskineperspektiv)

Bebyggelsesplan Bydelen set i tagryg højde (Helikopterperspektiv)

Menneskeskala Byen set i øjenhøjde og med 5 km/t Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


”THE BRASILIA SYNDROME”! (Byplanlægning fra 10.000 meter højde)


Brasilia (1955- )


Brasilia – Den menneskelige skala er helt forsømt


Hvorfor går det næsten altid galt? Enheder bliver større og større…….


Kay Fiskers Plads, Ă˜restaden

Tuborg Havn, Hellerup

Københavns universitet, ny campus


PlanlÌgning med mennesker først Liv

Rum

Huse


Mennesket er et langsomt, horisontalt max 3-5 km/t gĂĽende vĂŚsen


Alle vores sanser er vigtige


75 % af alle indtryk opfattes gennem synet


Vi har brug for stimulus

1000 stimulus pr time= 1 pr 4 sekund


5 km/i timen arkitektur

• små rum • små skilte • detaljer • mennesker • close up´s + fjerntliggende vue


60 km/i timen arkitektur • store rum • enorme skilte • ingen detaljer • ingen mennesker


3. Bylivet har ĂŚndret sig - Nye udfordringer


Bylivet har ændret sig Valgfri aktiviteter

Aktiv rekreation Passiv rekreation

Nødvendige aktiviteter

Bilinvasionen Bilfrie gader og pladser Trafiksanering

Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


Fra nødvendige til valgfri byaktiviteter Aktiviteter foregår kun, hvis rummene er af god kvalitet

Aktiviteter foregår uafhængigt af kvaliteten af rummene

Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


Samfundet ændrer sig, men hvad betyder dette for de offentlige rum? Et samfund med flere ældre

Flere livsaldre og mere fri-tid

Politiken 19. maj 2010

Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


Ændrede livsmønstre

Mindre husholdninger og flere kvadratmeter pr person, hvilket medfører et større behov for uformel kontakt!


Nye udfordringer • Sundhed og fedme-epidemi

• Mobilitet og trængsel

• Miljøet og global opvarmning Bæredygtighed


4. Mennesker er usynlige i planlÌgningen - Byens Rum Byens Liv undersøgelser


Hvorfor bylivsstudier?

Gehl Architects 路 Urban Quality Consultants 路 Gl. Kongevej 1, 4.tv 路 DK-1610 Copenhagen V 路 www.gehlarchitects.dk


Fodgængerne er usynlige i planlægnings processen Masser af data på bil trafik • kommunen har altid en trafik afdeling med data omkring bil trafik • konstant nye modeller, marketing, høj fart, støj, forurening, organisationer osv.

Ingen data på fodgængere • samme gamle model, ingen marketing, lav fart, lille model, ingen forurening, normalt ingen organisation osv. • kommunen har ikke nogen afdeling for Byliv .


Data om mennesker synliggør dem i planlÌgningen

www.gehlarchitects.dk


Undersøgelser af Byens rum – Byens liv

Byens liv

Menneskelige aktiviteter

Hvor mange gĂĽr? Hvor mange opholder sig? Hvad foretager de sig?


To metoder: Vi tĂŚller fodgĂŚngere


To metoder: Vi registrerer opholdet


Undersøgelser af Byens rum – Byens liv

Byens rum

Miljøets kvaliteter

Er der godt at gå her? Er der gode opholds-muligheder? Er det inviterende?


Metoder

• Registrering af miljøets kvaliteter diverse fodgænger forhold, facaderegistrering, events, aftenaktiviteter, beboere, studerende, vigtige destinationer, parkering, offentlig transport, gennemkørende trafik, antal private + offentlige siddepladser, kvalitet af bænke…og meget meget mere!


Undersøgelser af Byens rum – Byens liv

Byens rum

Miljøets kvaliteter

Er der godt at gå her? Er der gode opholdsmuligheder? Er det inviterende?

Byens liv

Menneskelige aktiviteter

Hvor mange går? Hvor mange opholder sig? Hvad foretager de sig?


Undersøgelser af Byens rum – Byens liv

Byens rum

Miljøets kvaliteter

Byens liv

Menneskelige aktiviteter

Nyt datamateriale = Nyt grundlag for diskussionen om byens strategi


Undersøgelser af Byens rum – Byens liv

Byens rum

Miljøets kvaliteter

Byens liv

Menneskelige aktiviteter

Strategi og anbefalinger


Byens rum – Byens liv Copenhagen 1996 Jan Gehl & Lars Gemzøe

Det nye byliv ç

(New City Life)

Copenhagen 2005 Gehl , Gemzøe, Kirknæs & Søndergaard

Byens rum

Byens liv


Studier af byens liv i København 1968, 1986, 1995 og 2005

Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


Fra bil invasionen


Fra bil invasionen .....til steder for mennesker


1962 Strøget den første gågade

1973 Et netværk af gågader

2006 Flere og flere steder til ophold


De sagde at det ikke kunne lade sig gøre Butikkerne vil dø! Klimaet er forkert! Det er ikke vores kultur!

“Strøget” før 1962


Butikkerne er glade! 80.000 mennesker pr døgn om sommeren “Strøget” idag

Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


Fodgænger gader blev populære…. Også på regnvejrs dage

Klimaet er ikke et stort problem


Bylivet har ændret sig Folk bliver længere….


………og længere Næsten 4 gange så meget byrum = Næsten 4 gange så meget aktivitet

Vi ændrede kultur


Søndagen er blevet den store familie promenadedag


SĂŚsonen udvides


Antallet af cafÊ siddepladser forøget med over 60% fra 1986 til 1995


Melbourne - Turning the city around


The Age

c. 1980


Places for People 1994 Report by Jan Gehl

Places for People 2004 Report Gehl Architects

Byens rum

• forvandle gaderne til gode gå og opholds gader • nye byrum • flere boliger for alle i bymidten

Byens liv

Anbefalinger


Flere beboere i bymidten 1983

• =

5 husstande


Flere beboere i bymidten 1992 738 husstande

• =

5 husstande


Flere beboere i bymidten 2002 9,895 husstande

• = 5 husstande • convenience store


Bilfrie byrum

public space in 1983 accessible all hours


bilfrie byrum

public space in 1993 accessible all hours


Bilfrie byrum

public space in 2004 accessible all hours accessible business hours pedestrian zone - lunchtimes


Livlige gader


Nyt liv i byens laneways


Udendørs cafeer

curbside cafes in 1983


Udendørs cafeer

• curbside cafes in 1993


Udendørs cafeer

curbside cafes in 2004


Nye bluestone fortorve

extent of bluestone paving in 1985


Nye bluestone fortorve

extent of bluestone paving in 2004


1993 – 2004 Fodgænger trafik på en hverdag: +40% Fodgænger trafik om aftenen: +100 % Opholds aktiviteter +200-300%


5. Kvalitetskriterier i det offentlige rum - Beskrivelse og eksempler


Den u-målbare dimension Kvalitetskriterier i fodgænger landskabet 12 væsentlige kvalitetskriterier

Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


Beskyttelse Beskyttelse handler om nødvendigheden af at være beskyttet mod ulykker, utryghed og ubehag.

12 kvalitetskriterier 1-3 Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


FodgĂŚngere skal beskyttes imod trafik ulykker. Tryghed i relation til trafik...


FodgÌngere skal tilbydes et sikkert miljø imod kriminalitet og vold. Levende byrum, overlappende funktioner, god belysning....


FodgÌngere skal tilbydes beskyttelse imod ubehagelig klima. Vind, regn, kulde, støj, forurening....


Komfort Byrummet bør udformes, så de helt grundlæggende menneskelige handlinger kan foregå under gode forhold

12 kvalitetskriterier 4-9 Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


Fodgængere skal tilbydes et godt gåmiljø. Gå komfortabelt, gode overflader, ingen forhindringer, interessante facader, adgang for alle...


Folk skal tilbydes muligheden for at st책 Opholdszoner/kanteffekt, facader med gode detaljer, invitationer til ophold....


Folk skal inviteres til at opholde sig og sÌtte sig i byrummet Siddezoner med fordele: udsigt, sol, skygge, gode siddemøbler....


Folk skal tilbydes en god udsigt. Rimelige se-afstande, uhindrede kik, interessante kik.....


Folk skal tilbydes et støjfrit miljø. Mulighed for at tale og høre, lavt støjniveau, samtalevenlige siddearrangementer....


Byrummet skal invitere til forskellige aktiviteter. Invitation til fysisk aktivitet, motion, leg og underholdning, dag og nat, sommer og vinter...


Herlighed Herlighed handler om at udnytte de kvaliteter, attraktioner og særlige tilbud, som findes i og omkring byrummene.

Gehl Architects · Urban Quality Consultants · Gl. Kongevej 1, 4.tv · DK-1610 Copenhagen V · www.gehlarchitects.dk


Byrummet skal relatere sig til den menneskelige skala. Dimensionering af bygninger og rum.....


Byrummet skal sikre sol...... Og skygge altafhĂŚngig af klimaet Mulighed for at nyde det gode vejr....


Et byrum skal vÌre godt designet . Æstetiske kvaliteter, positive sanseindtryk, gode detaljer og materialer, trÌer, planter, vand.....


N책r de 12 kvalitetskriterier opfyldes - f책r man et inviterende byrum


Strædet : 8.000 fodgængere om dagen Bænke og cafepladser: 372. Gennemsnitligt antal personer tilstede i rummet på et givent tidspunkt: 258

Kay Fiskers Plads: 8.000 fodgængere om dagen Bænke og cafepladser: 0 Gennemsnitligt antal personer tilstede i rummet på et givent tidspunkt: 19 (2005)


Tak for idag!

DAC  

Byerfor mennesker Sia KirknæsDAC 27 Januar2011 1.GehlArchitects –hvemervi? 3. Bylivetharændretsig -Nye udfordringer 5.Kvalitetskriterier i d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you