Page 1

POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI

FREDERIKSSUND 28. ÅRGANG

DECEMBER 2013

NR. 299

KOMPAGNIMEDDELELSE Så er tiden nået til at jeg skal skrive årets sidste kompagniblad. Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at ønske dig og ikke mindst din familie en rigtig god jul samt et godt nytår. Kompagniet har i 2013 igen overgået sig selv. Ikke mindst i antallet af funktionsrelateret timer, her har kompagniet haft en fremgang i 2013 på næsten 4000 timer. Dette skyldtes heldigvis at kompagniet i år har haft stor tilgang af nyt personel. Samtidig har kompagniet været dygtige til at fastholde personel som allerede var i kompagniet. Det betyder at kompagniet er vokset fra 88 til 113 mand. Samtidig med at vi endnu har en del ansøgninger på distriktet som endnu ikke er færdig behandlet. Kompagniet afholdt 15. – 17. november et kombineret befalingsmandsmøde med indlagt uddannelsesweekend. Da denne weekenden var slut, var der i hele kompagniet kun 12 mand som endnu ikke havde deres GME-F på plads. Jeg har kontaktet disse 12 mand, og ud af dem, møder de 8 d. 30. november for at få afsluttet deres GME. Det betyder at der kun er 4 mand som kommer til at forlade kompagniet d. 1. januar 2014. Jeg syntes egentlig at kompagniet kan være stolt af dette resultat. Kompagniets førere har bestemt at vi starter 2014 med at få gennemført GME-F. Således at alle i kompagniet har mulighed for efter delingsmødet i marts, at stå med et gennemført GME-F, så vi i resten af året ikke skal tænke på det. (se mere andetsteds i bladet) Som jeg tidligere har fortalt er jeg meget sikker POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI FREDERIKSSUND

på at GME-F 2014 ikke kommer til at ligne det GME-F vi har i dag. Jeg håber at jeg kan fortælle meget mere om det efter chef mødet i januar. Endnu engang en tak til alle i kompagniet for den store indsats I har gjort i 2013. Jeg har sagt det før, men vil sige det igen: ”Jeg er stolt af at være jeres chef.” Det er jeres fortjemeste at kompagniet igen i 2013 har været en stabil og meget troværdig samarbejdspartner, både for Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland og ikke mindst for Nordsjællands Politi. Vel kæmpet Kaptajn Allan Hausmann Kompagnichef

Side

Indhold

2

AKOS

3

Chefen har ordet

4

KMP weekenden

5

GME-F 2014

6

Kurser 2014

7

Ansvar ved skydning

8

Bagsiden

HOLMENSVEJ 27 3600 FREDERIKSSUND

MAIL: INFO@POFRE.DK WEB: WWW.POFRE.DK


AKTIVITETSOVERSIGT DECEMBER MÅNED MA TI TI TO ON ON

02-12 1800-2100 03-12 1800-1900 03-12 1900-2200 05-12 1900-2200 11-12 1730-2200 11-12 1900-2200

Kompagniaften Formøde til BM-møde BM-Møde DEL-møde KC/NK Møde DEL-møde

HVK Gården HVK Gården HVK Gården HVK Gården Kratbjerg HVK Gården

Alle Indkaldte BM 1/2/3 DEL KDOELM KDO

P0 P1 P1 P2 P1 P2

ALLE KOMPAGNIETS MEDLEMMER ØNSKES EN GLÆDELIG OG FREDFYLDT JUL I DET BEDSTE SELSKAB

AFBUD MELDES TIL DIN GF / DF JANUAR MÅNED MA ON ON ON ON

06-01 15-01 15-01 22-01 22-01

1800-2100 1800-1900 1900-2200 1900-2200 1900-2200

Kompagniaften Formøde til BM-møde BM-Møde DEL-møde (GME-F FØHJ) DEL-møde (GME-F FØHJ)

HVK HVK HVK HVK HVK

Gården Gården Gården Gården Gården

Alle Indkaldte BM 1/2/3 DEL KDO DEL

P0 P1 P1 P2 P2

Indlæg til næste blad: senest d. 12. december

Vedlagt dette blad er vores AKOS for 2014. Husk at du også kan finde den online på hjv.dk

Påklædningskoder: CV = civil P0 = Fri (Uniform / civil) P1 = Let uniform (M/01 Kamp / M/84 Tjeneste)

P2 = M/84 Kamp P3 = P2 + Basis + hjelm + våben P4 = P3 + Rygsæk + rasteudstyr 2


CHEFEN HAR ORDET Af KC / KN Allan Hausmann Top 20 Listen 01-01-2013—18-11-2013 Allan Hausmann

1513

Mikkel Schneekloth

826

Holger Kølbæk Chreskjær

750

Jan Engelhardt

732

Kenneth Ryborg

538

Lasse Bak Kronholm

526

Steffen Syhler

487

Halfdan Stenholm

468

Thor Jensen

444

Henrik Juhl

417

Mads Christian Pedersen

382

Kaj Vestergaard Svendsen

358

Klaus Johansen

346

Nikolaj Lolholm

321

Marie-Louise Jørgensen

318

Hans-Christian Jørgensen

310

Erk Emken Martinsen

295

pohvkfre-kc@hjv.dk niveau. Dette har den store fordel at gruppeføreren og hans gruppe, på forhånd kan aftale hvilke aktiviteter de ønsker at deltage samlet på. Men også for at vi ikke har folk som har et stort aktivitets niveau men næsten aldrig ser deres gruppefører fordi denne har et mindre aktivitets niveau end gruppen. Formålet er selvfølgelig at få nogle flere og mere dynamiske grupper, og hvor man i gruppen vil opleve at man arbejder samlet som gruppe og igen skulle dette være med til at styrke sammenholdet i gruppen. Afkrydsningsskema Som du kan se er der i dette blad vedlagt et afkrydsningsskema som du meget gerne må udfylde og aflevere til din gruppe-/delingsfører som vil samle dem sammen og aflevere til mig.

I skemaet har du mulighed for at tilkendegive dine personlige ønsker for 2014. Det er også på Daniel Peter Djernæs 283 samme skema at jeg har brug for at du Svend Svendsen 271 tilkendegiver hvad du ønsker at deltage som i kompagniets to store arrangementer: Dansk – Alice Chreskjær 270 Svensk Arrangement og Baltic Sea Shooting Status på kompagniet Competition. To store arrangementer hvor vi Tilgangen til kompagniet foresætter også her i skal bruge rigtig mange af kompagniets december og i januar. Dette betyder at vores medlemmer, både som deltager og som nye 3. deling vil være fyldt op, ved udgangen af hjælper. Dette er to opgaver, som vi kun kan januar 2014. løfte med et meget stort antal medlemmer fra kompagniet. Det betyder at vi allerede nu bliver nødt til at tænke på opbygning af 4. deling (kompagniets Udover kompagniets aktiviteter, ligger der også 5. deling i alt). Det betyder også at vi endnu en distrikts skydning d. 06. – 07. september, og engang kommer i den situation at vi mangler det er et stort ønske fra min side af at delingsførere og gruppeførere. kompagniet stiller tre gange så mange i 2014 Kompagniet har ikke til hensigt at hverve færre som vi gjorde i 2013. Også set i lyset af at distriktet har lyttet på de tilbagemeldinger der personer i 2014, men vil foresætte i samme er kommet efter den store succes der var på tempo som vi kører i nu. skydelejren i år. Det betyder at i år 2014, kan Enkadrering i kompagniet. folk som har gennemført LPU1, men endnu ikke LPU4, alligevel har mulighed for at deltage i På kompagniets BM-seminarium, blev det bestemt at vi fremover vil enkadrere grupperne disse meget spændende skydninger. efter antal af fremmøde timer. Således at hvis Holger Danske-Øvelsen 03. – 05. oktober, skulle en gruppefører ligger omkring 150 timer om kompagniet meget gerne stille med en hel året vil vi tilstræbe at gruppen bliver enkadreret deling plus. med folk som ligger på samme aktivitets 3


KMP WEEKENDEN Af UDDSTOF / PL Mikkel Schneekloth

pohvkfre-uddstof@hjv.dk

Lidt indtryk fra kompagniweekenden, set gennem kameralinsen

Tak for en god weekend Vel kæmpet

Se også hjv.dk for mere 4


GME-F 2014 Af UDDSTOF / PL Mikkel Schneekloth

pohvkfre-uddstof@hjv.dk

GME-F—det de allesammen bliver ved med at tale om??? Grundlæggende militær efteruddannelse—frivilligt personel er vores kontingent til hjemmeværnet og består af tre dele. 1) 2) 3)

Skydning Førstehjælp Bevogtning

handleprøve og skydning opdatering og repetition hjemmeværnets kernekompetence—opdatering og repetition

2 timer 2 timer 4 timer

I skrivende stund er der 12 medlemmer af kompagniet der mangler at gennemføre GME-F. Det ordner vi ved at afholde en mini GME-F lørdag d. 30. november, men det betyder at der er en del personel ved kompagniet der skal bruge endnu mere tid på at ”hjælpe” personel der i virkeligheden bare er dårlige til at planlægge. Der har været kontakt og positiv respons fra 8 personer. Det betyder så også at vi pr. 1. januar 2014 er 4 personer færre til at løse de samme eller flere opgaver. Sådan går det når man ikke betaler sit kontingent. Derfor får du her en liste over de GME-F aktiviteter vi kender på nuværende tidspunkt. Sørg nu for at få planlagt hvornår du skal deltage—INDEN det er forsent!!! Kompagniet afholder følgende aktiviteter: 22-01 12-02 22-02 08-03 12-03 15-03

DEL-møde 1900-2200 DEL-møde 1900-2200 Skydning 0900-1100 Skydning (SIM) 0900-1100 DEL-møde 1900-2200 KMP Weekend 0900-1700

Gården GME-F Gården GME-F Jægerspris GME-F Høvelte KAS GME-F Gården GME-F Christiansminde GME-F

Førstehjælp 2 Bevogtning, 1. del 2 Skydning 2 Skydning 2 Bevogtning, 2. del 2 Komplet 8

På KMP Weekenden kan du nøjes med at deltage i det du måtte mangle, eller du kan gennemføre din komplette GME-F (Betale dit kontingent for hele året) Distriktet 22-03 31-05 23-08 15-11

afholder følgende aktiviteter: 0800—1700 Christiansminde 0800—1700 Christiansminde 0800—1700 Christiansminde 0800—1700 Christiansminde

GME-F GME-F GME-F GME-F

5

Komplet Komplet Komplet Komplet

8 8 8 8

timer timer timer timer

timer timer timer timer timer timer


KURSER 2014 Af UDDSTOF / PL Mikkel Schneekloth

pohvkfre-uddstof@hjv.dk

I 2014 afholdes der nedenstående kurser på Uddannelsescenter Nordsjælland. Det ligger i Jægerspris, og dermed i vores kompagniområde. Du er selvfølgelig velkommen til at søge uddannelse på alle andre uddannelsescentre.

FEBRUAR 2014 Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse

7. FEB 2014

MARTS 2014 Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse Politifunktionskursus Almindelig Hjælp

5. MAR 2014 - 9. MAR 2014 14. MAR 2014 - 16. MAR 2014

APRIL 2014 Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning Hundeførerfunktionskursus - del 1

4. APR 2014 9. APR 2014 25. APR 2014

- 9. APR 2014 - 13. APR 2014 - 27. APR 2014

MAJ 2014 Hundeførerfunktionskursus - del 2

9. MAJ 2014

- 11. MAJ 2014

AUGUST 2014 Lovpligtig uddannelse Lovpligtig uddannelse Lovpligtig uddannelse Lovpligtig uddannelse

8. AUG 2014 17. AUG 2014 22. AUG 2014 27. AUG 2014

-

SEPTEMBER 2014 Politifunktionskursus Almindelig Hjælp IT-befalingsmandskursus Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse

12. SEP 2014 12. SEP 2014 17. SEP 2014

- 14. SEP 2014 - 14. SEP 2014 - 21. SEP 2014

OKTOBER 2014 Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning

10. OKT 2014 - 15. OKT 2014 15. OKT 2014 - 19. OKT 2014

1, 2, 3, 4,

Grunduddannelse - Bootcamp Totalforsvarsuddannelse - Boot Feltuddannelse - Bootcamp Bevogtning - Bootcamp

- 16. FEB 2014

17. 21. 27. 31.

AUG AUG AUG AUG

2014 2014 2014 2014

Lovpligtig uddannelse—Bootcamp er et tilbud til dig der har 3 ugers ferie, som du kan bruge på hjemmeværnet. Det er en hård omgang både fysisk og psykisk, så inden du søger den så kontakt mig. Du kan altid finde alle hjemmeværnets kurser på hvs-info.dk, men du skal ansøge om deltagelse via mig. God fornøjelse med uddannelserne

6


ANSVAR VED SKYDNING Af UDDSTOF / PL Mikkel Schneekloth

pohvkfre-uddstof@hjv.dk

SAMMENBLANDING AF LØS OG SKARP AMMUNITION I forbindelse med øvelsesvirksomhed sker der årligt flere hændelser, hvor der sker sammenblanding af løs og skarp ammunition. Hovedparten af disse hændelser munder ud i, at det skarpe projektil opfanges af den monterede løsskydningsforstærker. Eksempel fra sommeren 2013 Under en to-parts øvelse havde en skytte sammenblandet løs og skarp ammunition. Skytten fortsatte med at afskyde skarpe patroner, efter at løsskydningsforstærkeren var skudt af. Der skete heldigvis ingen personskade.

HVEM HAR HVILKET ANSVAR Skytten Skytten har ansvaret for, at hans/hendes våben er opladt med den korrekte type ammunition. Det er tillige skyttens ansvar at våbnet, under al skydning med løs ammunition, er monteret med tilhørende løsskydningsanordning.

Skudhul i væg ved hændelse i 2013.

Alle førere Skal tilse, at bestemmelser vedrørende sikkerhed og montering af løsskydningsanordninger er overholdt. AFSLUTNING Når en hændelse med sammenblanding af løs og skarp ammunition sker, er fejlen således ikke isoleret til en enkelt person – men til flere led.

Vær dig dit ansvar bevidst – undgå risikoen for at skade hinanden.

Fragment fra patron, 3 skarpe hylstre, afskudt løsskydningsforstærker fra hændelse i 2013.

7


BAGSIDEN Af UDDSTOF / PL Mikkel Schneekloth

pohvkfre-uddstof@hjv.dk Velkommen til

Sidste BM-møde

Kontrakt underskrevet Ingen kontrakter underskrevet i november

Støtteforeningen har brug for din hjælp Skulle du have lyst til at støtte vores kompagni med yderligere et bidrag, kan det gøres ved at indbetale et beløb på konto: 2670 4825803039

Kompagniets nøglepersonel Stilling Kompagnichef Næstkommanderende Uddanneselsstøtteofficer Kommandobefalingsmand Forsyningsbefalingsmand Skydelærer Rekrutteringsofficer Kontaktofficer IT-befalingsmand Medlem af Distriktsråd

Grad KN LT PL OS OS OS KN KN PL LT

Navn Allan Hausmann Lasse Kronholm Mikkel Schneekloth Klaus Erik Johansen Holger K. Chreskjær Halfdan Stenholm Allan Hausmann Allan Hausmann Mikkel Schneekloth Stephan Vogelius

Hjemmeværnsgården

Telefon 41 72 97 31 18 95 29 64 25 28 45 90 47 52 20 30 79 04 41 72 97 41 72 97 29 64 25

68 74 99 75 53 21 68 68 99

pohvkfre-kc@hjv.dk pohvkfre-nk@hjv.dk pohvkfre-uddstof@hjv.dk pohvkfre-kdobm@hjv.dk pohvkfre-fsbm@hjv.dk pohvkfre-skl@hjv.dk pohvkfre-rof@hjv.dk pohvkfre-kof@hjv.dk pohvkfre-it-bm@hjv.dk dist@pofre.dk

47 38 37 32 www.pofre.dk 8

2013 12 kmp blad  

KMP blad december 2013

2013 12 kmp blad  

KMP blad december 2013

Advertisement