Page 1

POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI

FREDERIKSSUND 28. ÅRGANG

SEPTEMBER 2013

NR. 295

KOMPAGNIMEDDELELSE Hvor er det dejligt at se at kompagniet er kommet godt i gang efter sommerferien. For første gang i lang tid kunne de operative delinger bryste sig af at de stillede flere folk end kommando delingen. Dette fremgik klart og tydeligt af delingsfører 1 melding til mig. I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på kompagniets tur til Sverige, som det ser ud lige nu så har vores svenske venner lavet et super spændende program for hele weekenden. Men meget mere om hvordan turen gik længere inde i bladet. Tilgangen til kompagniet fortsætter. Kompagniet er nu oppe på 110 mand, vi har endnu 11 mand der venter på deres godkendelse til tjeneste i hjemmeværnet, når vi kommer hjem fra Sverige har jeg endnu 4 mand som skal til samtale. Dette skal ikke forhindre dig i at kigge rundt i din venskabskreds, arbejdskreds og bekendte for at se om der ikke skulle være en eller to som kunne tænke sig at gøre tjeneste i vores kompagni. Hvis du kender nogen som ville være interesseret giver du blot mit tlf. nummer til dem (41 72 97 68) eller sender en sms/mail til mig med oplysninger om navn, bopæl samt tlf. nummer.

hjem med en rigtig juhu oplevelse. Så min anbefaling er til dig, se at få dig tilmeldt, så du ikke bagefter skal ærge dig når alle andre fortæller hvor godt det var. Kompagniet stiller i forvejen med en masse hjælpere, både som skydeledere, sikkerhedsbefalingsmænd, hjælpere på KSN og meget mere. Så der vil blive rig mulighed for at møde folk du i forvejen kender. Desværre er kravet at man har gennemført LPU 1 – 4. Det betyder at dem som endnu ikke har hele deres uddannelse på plads, måske skulle se om de ikke kan finde tiden til at få de sidste LPU overstået. HUSK at hvis du deltager om lørdagen (d. 7/9) bliver du godskrevet for hele GME-F Kaptajn. Allan Hausmann Kompagnichef

Side

Tiden er inde til at tage stilling til om du ønsker at være med til nogen super spændende skydninger d. 7. – 8. sep. Der er fra Halfdans og distriktets side lagt et kæmpe stykke arbejde i denne skydning. Således at I alle skulle gå POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI FREDERIKSSUND

HOLMENSVEJ 27 3600 FREDERIKSSUND

Indhold

2

AKOS

3

Chefen har ordet

4

Øvelse ”Grøn Kriger”

5

DEL møde september

6

Den gang i ’13

7

Den gang i ’13

8

SIKBM Uddannelse MAIL: INFO@POFRE.DK WEB: WWW.POFRE.DK


AKTIVITETSOVERSIGT SEPTEMBER MÅNED MA ON ON LØ SØ SØ TI ON ON LØ FR SØ SØ TI SØ

02-09 04-09 04-09 07-09 08-09 08-09 10-09 18-09 18-09 21-09 20-09 22-09 22-09 24-09 29-09

1800-2100 1800-1900 1930-2200 0800-2100 0800-1600 0800-1400 1900-2200 1900-2200 1900-2200 0900-1800 0700-1930 0900-1600 1900-2200 0700-1500

Kompagniaften HVK Gården Alle Formøde til BM-møde HVK Gården Indkaldte BM-Møde HVK Gården Alle Distriktsskydning, enhed Jægerspris LPU 4 Distriktsskydning, enkeltmand Jægerspris LPU 4 Trafik: Ølstykke Marked Ølstykke Alle Task Force HVK HVK Gården KDOELM DEL-møde HVK Gården KDO/3 DEL DEL-møde HVK Gården 1 DEL/2 DEL GME-F, komplet, DIST CHRM Alle Uddannelse i Finland Finland Indkaldte Indkaldelse sendes til indkaldte, holdet er sat GME-F Skydning, Jægerspris HVK Gården LPU 1 Besøg Egholm Slot Tilgår Alle Figurantstøtte, POFUNK CHRM Alle

P0 P1 P1 P3 P3 P1/P2 P1 P1 P1 P3 P2 P3 P1 CV

AFBUD MELDES TIL DIN GF / DF OKTOBER MÅNED ON ON FR SØ MA TO SØ TO LØ LØ ON ON

02-10 02-10 04-10 06-10 07-10 10-10 13-10 22-10 27-10 27-10 30-10 30-10

1800-1900 1930-2200 1900-1200 1800-2100 1900-2200 0800-1400 1900-2200 0900-1600 0900-1600 1900-2200 1900-2200

Formøde til BM-møde BM-Møde Øvelse ”Grøn Kriger” Årets distriktsøvelse Kompagniaften SIKBM Uddannelse, teori del 1 Trafik: Ølstykke Marked SIKBM Uddannelse, teori del 2 GME-F, Skydning SIKBM Uddannelse, praktik DEL-møde DEL-møde

HVK Gården HVK Gården HVK Gården

Indkaldte Alle Alle

P1 P1 P4

HVK Gården HD NSJ Ølstykke HD NSJ Jægerspris Jægerspris HVK Gården HVK Gården

Alle Tilmeldte Alle Tilmeldte Alle Tilmeldte KDO/3 DEL 1 DEL/2 DEL

P0 P1 P1/P2 P1 P3 P3 P1 P1

Indlæg til næste blad: senest d. 18. september

Påklædningskoder: CV = civil P0 = Fri (Uniform / civil) P1 = Let uniform (M/01 Kamp / M/84 Tjeneste)

P2 = M/84 Kamp P3 = P2 + Basis + hjelm + våben P4 = P3 + Rygsæk + rasteudstyr 2


CHEFEN HAR ORDET Af KC / KN Allan Hausmann Top 20 listen 01-01-2013 — 16-08-2013 Allan Hausmann Mikkel Schneekloth Holger Kølbæk Chreskjær Jan Engelhardt Lasse Bak Kronholm Steffen Syhler Thor Jensen Henrik Juhl Halfdan Stenholm Kaj Vestergaard Svendsen Christian Beck Pedersen Alice Chreskjær Klaus Johansen Jørgen Bossing Erk Emken Martinsen Marie-Louise Jørgensen Morten Nick Borgtoft Stephan Vogelius Kenneth Ryborg Jesper Wibe Jørgensen

1082 564 538 470 351 342 321 321 300 258 253 243 230 209 202 201 200 193 190 186

pohvkfre-kc@hjv.dk forsamlingen og overrække Halfdan Stenholm Politikompagniernes Fortjenestmedalje i sølv. Halfdan har siden han overtog erhvervet som kompagniets skydelærer, flyttet hele kompagniet væsentligt i forhold til tidligere skydninger. Som Halfdan ynder at sige; Sikkav er ikke begrænsningernes bog, men mulighedernes bog. Og jeg må med glæde konstatere at Halfdan har forstået at læse Sikkav. Et stort tillykke med den meget velfortjente medalje. Kampuniform M/01 (Balkan) Desværre er det sådan i øjeblikket at visse størrelser af M/01 ikke findes i den gamle type som vi kender, men nu leveres i ny type som minder meget om tjenestebukser M/84.

Men jeg skal alligevel lige gøre opmærksom på at, til M/01 har man altid og uden undtagelse langskaftede støvler på. Ligesom at jeg fremadrettet ikke vil se nogen lave op smøg på 3. Deling Bevogtningsdeling. M/01 bukser. Hvis man er i tvivl om hvordan det Grundet den store tilgang til kompagniet, skal se ud, kan jeg begynder vi nu for alvor at bygge 3. deling op. anbefale at man går ind De gode ældre hjemmeværnskammerater som i på hjv.dk under uniformbestemmelser, her øjeblikket står enkadreret i 3. deling, skal ikke fremgår det klart og tydeligt hvad man må. blive nervøse, jeg vil i den kommende tid Lån af militærkøretøj på HD NSJ kontakte hver enkelt af jer for at høre om i fortsat ønsker at forblive i 3. deling eller om vi Indtil videre må ingen af kompagniets skal finde en god plads til jer i kommandomedlemmer hente køretøj på distriktet uden at delingen. Der er ingen grund til panik, delingen de samtidig har en Marchordrer fra mig. Dette bliver ikke klar hverken i dag eller i morgen. er for at sikre at du ikke på et tidspunkt får en Men det er noget kompagniet arbejder frem anklage for u berettet kørsel i et af Forsvarets imod. Hvis der er noget du er i tvivl om eller har Køretøjer. U berettet kørsel sidestilles med spørgsmål til, er du selvfølgelig til hver en tid biltyveri. I øjeblikket er dette en grå zone, og velkommen til at ringe til mig. kompagniet har forespurgt på distriktet hvordan vi bedst sikrer kompagniets medlemmer således Politikompagniets fortjenestemedalje at de ikke for en ubehagelig anklage på halsen. Det var mig en stor glæde da jeg under Dansk I skrivende stund afventer vi endnu distriktets – Svensk Uddannelses weekend kunne kalde svar på denne henvendelse. kompagniets skydelærer frem foran hele 3


ØVELSE ”GRØN KRIGER” Af UDDSTOF / PL Mikkel Schneekloth

pohvkfre-uddstof@hjv.dk

I weekenden d. 4. til den 6. oktober afholder Distriktet den årlige øvelse. Hovedtemaet for øvelsen er bevogtning af et Militært Objekt, og vi skal øve os på Høvelte Kaserne. Vi har her muligheden for at imponere Livgarden ved at passe på deres kaserne. Jeg sidder selv med i både Styregruppe og Øvelsesledelse, og jeg kan garantere for at der lagt MANGE timer i at planlægge en fantastisk øvelse for jer. Det bliver en øvelse med fuld knald på fra start til slut, tilpasset den enkelte deltager. Øvelsen er delt op i faser og for vores vedkommende kommer vi både til at træne grønne og sorte opgaver. Jeg vil vove den påstand at I kommer til at prøve stort set alle de opgaver I kan forestille jer at vi vil kunne blive indsat i. Som sagt er det bevogtning, og lur mig om ikke en eller anden ”dum” gruppe her i landet har besluttet sig for at kigge nærmere på vores må de at bevogte på. Så mon ikke vi skal til at kæmpe lidt med dem

Der skal nok komme damp på kedlerne, så er du til en weekend sprængfyldt med gode momenter, øvelser og timer sammen med dine hjemmeværnskammerater, så er det bare med at få dig tilmeldt. Tilmelding via hjv.dk eller ring/mail til NK eller UDDSTOF.

4


DEL MØDE SEPTEMBER Af DF1 og DF2

September måneds delingsmøde kommer til at stå i bevogtningens tegn. Denne aften skal vi træne indramning og afsøgningen af bevogtningsobjekt. Vi skal også se nærmere på hvordan vi indretter vores nærsikring og vores nærforsvar af objektet.

Denne aften kommer gruppeførerne til at spille en stor rolle for gruppernes løsning af opgaverne. Efter befalingsudgivelse er det planen at grupperne indtager bevogtningsobjektet og opretter nærforsvaret i tæt samarbejde og under gruppeførernes kommando.

Ved at deltage denne aften og i oktober måneds delingsmøde, vil du blive godskrevet for den del af GME-F, der omhandler bevogtning.

Vi glæder os til at se DIG!! Delingsfører 1 og 2

-F E M G

5

g n i n gt o v e ,B
DEN GANG I ’13 Af SKL / OS Halfdan Stenholm

pohvkfre-skl@hjv.dk

"Dengang i '13" sagde den gamle, prikkede sig vidende på næsen og hævede øjenbrynene sigende, "dengang i '13, i Sverige, dengang var der øvelser til" " hvordan var det?" spurgte den unge Gruppefører, Arh! vrissede den gamle " Dengang var solen skarpere - solen i dag er ingenting - den er slap og slatten. I '13 der kunne man snakke om skarp sol der brændte nådesløst fra en - let overskyethimmel" "nøjj" udbrød ungersvenden imponeret " hvordan klarede i det?" "det gjorde vi jo heller ikke!" kom det gnavent " vores situation var håbløs! Vi marcherede på støvede veje - ikke støvede som i dag, Næ! dengang i '13 der var der støvede veje" Den gamle lænede sig ind over bordet og pegede på ungersvenden med en kroget finger " Vi marcherede i evigheder - uden vand! Støvet drænede os for kraft og vi faldt om i vejkanten som skeletter -kun støv!!! Næ i '13 der var der støv til! ordentligt støv ikke som i dag hvor alskens nymodes pjat og støvbriller og skidt og bras gør marcher til en ferie - Hvis i da marcherer - gør i det?" den gamle lænede sig tilbage med en selvsikkert smil, stolen knirkede og den blågrønne røg fra piben lagde sig som et sjal omkring lampen. " Marchere?" sagde ungersvenden " øheeee njøø?" kom det tøvende " hvad er det egentligt?" "ja det er sgu ikke på internettet! " snerrede den gamle "March er den ædle kunst at bevæge sig fra et punkt til et andet ved hjælp af fødderne. I unge gør jeg ingen anelser om de strabadser vi måtte igennem der i '13" Piben blussede voldsomt " i '13 var myggene som fuglene på himlen - de drænede os for litervis af blod - vi havde kun blod til vablerne; men vi klarede det sgu " den gamles øjne blev glasklare " ja vi klarede det sgu!! selv om vi ikke havde mad eller drikke, selv om vi måtte marchere i dagevis, selv om solen skinnede mens det regnede - ikke som i dag hvor det solen ikke skinner når det regner!!! Næ dengang i '13! der kunne der regne!" den gamle tog fat om kruset og tømte det i et drag og hamrede det ned i bordet. Med en selvsikker bevægelse blev skummet om munden fjernet "

6


DEN GANG I ’13 Dengang i '13 der kunne vi kaste - vi kastede okser - ikke granater som i dag næ! ordentlige granater granater så store som okser!!!" en let sitren bredte sig i mundvigen på den gamle " men vi vandt sgu! Vi svedte, vi marcherede, vi kastede, vi skød, vi overlevede solen, regnen, sandstormene, myggene og det frygtelige dampbad!!!! " den gamle var i ekstase mundvandet drev, piben dansede som ildfluer i en febrilsk dødskamp i mørket. "øhee dampbad? det er da ikke farligt" prøvede ungersvenden spagt... " så'en et har vi da også nede i klubben" "øhe hva?" den gamle standsede fagterne og stirrede olmt på ungersvenden " betvivler du mine lidelser? de lidelser som vi gennemførte dengang i '13? jaja nok har du dampbad - jeg vil ikke vide til hvad - men vi havde dampbad! dampbad med ......... øheee.....lava! ...ja nemlig Lava! for dengang i '13 der havde vi sgu dampbad der brændte kødet af vores knogler, nemlig!! og da vi endelig fik mad måtte vi nøjes med tre retter!! ingen anden omgang og kun to glas vin - men det værste var øllet. Svenskerne kan ikke lave øl! kun danskere kan lave øl så vi måtte selv tage det med ellers havde vi aldrig klaret det" Den gamle skulede ud i rummet "mere øl " brølede han hvorefter han vendte sig mod ungersvenden "dengang i '13 i sverige mistede vi næsten vores holdfører i et pigtrådshegn - ikke pigtråd som i dag men ordentligt pigtråd ! blodet fossede ud af åbne sår! men han stak en gren i og kæmpede videre ikke som i dag hvor man bruger forbindinger og andet cyber lort, næ! en gren!! det var fint, og vi pev ikke hvis det var en god gren! - vi var heldige hvis vi fik en gren." øjnene blev blanke og stemmen nostalgisk ”Næ dengang i '13 - det havde i sgu ikke klaret i dag"

7


SIKKERHEDSBEFALINGSMAND Af UDDSTOF / PL Mikkel Schneekloth

pohvkfre-uddstof@hjv.dk

Formål Uddannelsen skal give deltageren den nødvendige viden for at kunne virke som sikkerhedsbefalingsmand i HJV, jf. SIKKAV, i en 4-års periode. Omgang Uddannelsen omfatter personellets ansvar og pligter ved gennemførelse af skydninger, med særlig vægt på sikkerhedsbefalingsmandens ansvar, pligter, og virke. Uddannelsen gennemføres med en teoretisk og en praktisk del. Indhold Direktivet omfatter: - Afdækning af deltagerens forudsætninger, - Gennemførelse af teoretisk og praktisk uddannelse. - Korrekt våbenhåndtering og -betjening. - Gennemførelse af kontrolprøve. Tid Ca. 10 timer. Var det noget for dig at blive sikkerhedsbefalingsmand, så kontakt NK eller UDDSTOF. Du behøver ikke at være befalingsmand—du skal blot brænde for skydning. Se AKOS for datoer.

Støtteforeningen har brug for din hjælp Skulle du have lyst til at støtte vores kompagni med yderligere et bidrag, kan det gøres ved at indbetale et beløb på konto: 2670 4825803039

Kompagniets nøglepersonel Stilling Kompagnichef Næstkommanderende Uddanneselsstøtteofficer Kommandobefalingsmand Forsyningsbefalingsmand Skydelærer Rekrutteringsofficer Kontaktofficer IT-befalingsmand Medlem af Distriktsråd

Grad KN PL PL OS OS OS PL LT

Navn Allan Hausmann Henrik Juhl Mikkel Schneekloth Klaus Erik Johansen Holger K. Chreskjær Halfdan Stenholm

Mikkel Schneekloth Stephan Vogelius

Hjemmeværnsgården Hjemmeside

Telefon 41 72 97 31 45 09 29 64 25 28 45 90 47 52 20 30 79 04

68 50 99 75 53 21

pohvkfre-kc@hjv.dk pohvkfre-nk@hjv.dk pohvkfre-uddstof@hjv.dk pohvkfre-kdobm@hjv.dk pohvkfre-fsbm@hjv.dk pohvkfre-skl@hjv.dk pohvkfre-rof@hjv.dk pohvkfre-kof@hjv.dk 29 64 25 99 pohvkfre-it-bm@hjv.dk dist@pofre.dk

47 38 37 32 www.pofre.dk 8

2013 09 kmp blad  

KMP Blad september 2013

Advertisement