Page 1

POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI

FREDERIKSSUND 28. ÅRGANG

AUGUST 2013

NR. 294

KOMPAGNIMEDDELELSE Så er vi kommet til andet halvår 2013, og jeg håber at du og din familie har haft en god sommerferie sammen. Her i andet halvår starter vi op med dansk-svensk uddannelses weekend, denne gang i Sverige. Holdene er sat og kompagniet er klar til afmarch fredag d. 16. august kl. 18.00 fra hjemmeværnsgården.

skydninger, der er kun nogle få som endnu ikke har været på skydebanen i år. Sidste mulighed for at få det samlede GME-F vil være på kompagniets uddannelsesweekend i november.

Kompagniets skydelærer Halfdan har langt hen af vejen ikke kun haft en finger med men hele armen, jeg tør derfor godt love at der bliver mulighed for nogle spændende og gode skydninger begge dage.

Allan Hausmann Kompagnichef

Distriktet afholder distriktsøvelsen Grøn-Kriger d. 4.- 6. oktober. Jeg vil bede om at så mange Mens der var sommerferie indløb der et tilbud som muligt deltager i denne øvelse. Der er pt. fra vores finske venner om at deltage i patrulje ikke sluppet så meget ud omkring øvelsen, men øvelse i området nord for Helsinki. Deltagere til efter det jeg har hørt på planlægningsmøder, denne patrulje øvelse er udtaget og de er i fuld hvor Mikkel og jeg har deltaget, lyder det som gang med marchtræning med mere. om at distriktet virkelig har lagt sig i selen for at levere en rigtig god øvelse, hvor folk får noget ud af det, både uddannelsesmæssigt, men Som bekendt afholder distriktet deres skydelejr samtidig også en rigtig god oplevelse. d. 7. – 8. september, aktiviteten er oprettet på HUSK HVAD MAJOREN SAGDE I JANUAR, HJV.dk hvor du meget gerne selv må tilmelde dig, men husk at give din gruppefører besked. NOGET FOR NOGET. Det betyder at hvis vi stiller mange så er det majorens tur til at betale Har du ikke våben udleveret og du har gennemgået til og med LPU4 kontakter du tilbage. Holger med hensyn til at låne et våben. Kaptajn

Side

Gruppeførere/delingsførere: tal med jeres folk således at kompagniet møder talstærkt op til denne aktivitet. I skrivende stund er der ikke mange i kompagniet som har gennemført hele GME-F. Jeg vil i løbet af kort tid sende et brev til alle jer som mangler noget i GME-F. Heldigvis er kompagniet rigtig godt med, hvad angår POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI FREDERIKSSUND

HOLMENSVEJ 27 3600 FREDERIKSSUND

Indhold

2

AKOS

3

Chefen har ordet

4

Distriktsskydning

5

DEL møde august / Gå tur

6

POFUNK og figurantstøtte

7

Indtryk fra enkeltkæmperen

8

Kompagniweekend 2013 MAIL: INFO@POFRE.DK WEB: WWW.POFRE.DK


AKTIVITETSOVERSIGT AUGUST MÅNED SØ ON ON LØ SØ MA ON ON FR SØ MA LØ

04-08 07-08 07-08 10-08 11-08 12-08 14-08 14-08 16-08 18-08 19-08 24-08

1000-1500 1800-1900 1930-2200 0900-1800 0800-1400 1800-2100 1900-2200 1900-2200 1800-1400 1900-2200 0900-1800

Trafik: Post Danmark Rundt HVK Gården Alle Formøde til BM-møde HVK Gården Indkaldte BM-Møde HVK Gården Alle Kronborg Vagt Kronborg Alle Trafik: Ølstykke Marked Ølstykke Alle Kompagniaften HVK Gården Alle DEL-møde HVK Gården KDO/3 DEL DEL-møde HVK Gården 1 DEL/2 DEL Dansk-Svensk uddannelse Sverige Indkaldte Indkaldelse sendes til indkaldte, holdene er sat KC/NK-møde Kratbjerg KC/NK Kronborg Vagt Kronborg Alle

P1/P2 P1 P1 P1 P1/P2 P0 P1 P1 P2 P1 P1

AFBUD MELDES TIL DIN GF / DF SEPTEMBER MÅNED MA ON ON LØ SØ SØ TI ON ON LØ FR SØ SØ TI SØ

02-09 04-09 04-09 07-09 08-09 08-09 10-09 18-09 18-09 21-09 20-09 22-09 22-09 24-09 29-09

1800-2100 1800-1900 1930-2200 0800-2100 0800-1600 0800-1400 1900-2200 1900-2200 1900-2200 0900-1800 0700-1930 0900-1600 1900-2200 0700-1500

Kompagniaften HVK Gården Alle Formøde til BM-møde HVK Gården Indkaldte BM-Møde HVK Gården Alle Distriktsskydning, enhed Jægerspris LPU 4 Distriktsskydning, enkeltmand Jægerspris LPU 4 Trafik: Ølstykke Marked Ølstykke Alle Task Force HVK HVK Gården KDOELM DEL-møde HVK Gården KDO/3 DEL DEL-møde HVK Gården 1 DEL/2 DEL GME-F, komplet, DIST CHRM Alle Uddannelse i Finland Finland Indkaldte Indkaldelse sendes til indkaldte, holdet er sat GME-F Skydning, Jægerspris HVK Gården LPU 1 Besøg Egholm Slot Tilgår Alle Figurantstøtte, POFUNK CHRM Alle

P0 P1 P1 P3 P3 P1/P2 P1 P1 P1 P3 P2 P3 P1 CV

Indlæg til næste blad: senest d. 18. august Påklædningskoder: CV = civil P0 = Fri (Uniform / civil) P1 = Let uniform (M/01 Kamp / M/84 Tjeneste)

P2 = M/84 Kamp P3 = P2 + Basis + hjelm + våben P4 = P3 + Rygsæk + rasteudstyr 2


CHEFEN HAR ORDET Af KC / KN Allan Hausmann Top 20 listen 01-01-2013 — 16-07-2013 Allan Hausmann Mikkel Schneekloth Holger Kølbæk Chreskjær Jan Engelhardt Lasse Bak Kronholm Steffen Syhler Thor Jensen Henrik Juhl Halfdan Stenholm Kaj Vestergaard Svendsen Christian Beck Pedersen Alice Chreskjær Klaus Johansen Jørgen Bossing Morten Nick Borgtoft Erk Emken Martinsen Marie-Louise Jørgensen Jesper Wibe Jørgensen Kenneth Ryborg Svend Svendsen

925 550 512 459 340 339 321 313 297 250 250 232 217 200 200 199 198 183 179 177

pohvkfre-kc@hjv.dk Som medlemmer af foreningen er det tænkt at det kunne være kompagniets medlemmer samt deres samleverske. Vi er et par stykker der skyder med pistol på Hanebjerg skyttecenter. Dette er en mulighed for at træne pistol skydning i stor stil. Hvis du kunne tænke dig at deltage i denne lille klub skal du kontakte KC. Det er dog en betingelse at du på nuværende tidspunkt ønsker at blive medlem af Brødeskov Kasernes IF. Dette koster kun 120 kr. om året og giver mulighed for at skyde hver torsdag mellem kl. 15.00 – 17.30. Jeg har dog bestilt en nøgle som giver os mulighed for at tilpasse skydetidspunktet efter vores behov. Hvis der er medlemmer der allerede nu har våbentilladelse til pistol, vil jeg meget gerne høre om det. Kompagnifesten d. 29. juni 2013 Kompagnifesten var en bragende succes, maden var god, og festudvalget havde lavet et stort og meget flot arrangement, jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de folk som var i festudvalget.

Status på Kompagniet

Det er en tradition at jeg som kompagnichef på denne dag for mulighed for at holde en lille tale Kompagniet tæller pt. 111 mand/damer heraf for kompagniet. En anden tradition er at jeg på er 85 i aktiv struktur. Mens der har været denne dag også har mulighed for at påskønne sommerferie har kompagniet fået 6 nye hjemmeværnskammerater. Kompagniet har pt. en af vores hjemmeværnskammerater som har udmærket sig ved at yde en ekstra indsats En stor reserve på 26 mand. I forhold til kompagniets størrelse er staben blevet enig om udover det man må forvente. at kompagniets reserve er for stor, det resulterer i at jeg i øjeblikket er i gang med at I år faldt mit valg på Mikkel Schneekloth. Mikkel kontakte de folk som vi har stående i reserven. har i det foregående år på mere end en måde Med det klare formål at reducere reserven vist sig værdig som kompagniets uddannelsevæsentligt. Det er stabens klare holdning at støtte officer. Mikkel har en særdeles stor andel hvis man skal stå i reserven er det fordi at man i enkeltkæmperøvelsen jeg vil endda sige at har gjort sig fortjent til det via mange års tro øvelsen var Mikkels barn. Udover det har jeg tjeneste i kompagniet. gentagende gange pålagt Mikkel opgaver af den ene eller anden slags, og næsten inden jeg har Skytteforening i Kompagniet fået lagt røret på har opgaven været løst. Vi er nogle stykker i kompagniet der arbejder Så herfra igen tillykke til Mikkel med titlen som med tanken om at kompagniet for sin egen Årets PO i Frederikssund 2013. civile skytteforening. 3


DISTRIKTS SKYDNING Af SKL / OS Halfdan Stenholm

pohvkfre-skl@hjv.dk

Årets helt store skydning, LIST projektet, er for alle der har gennemført LPU 4 og løber af stablen den 7-8 september i jægerspris. Skydningen er delt op således at der er gruppeskydning lørdag og distriktskonkurrence søndag for enkeltmand. Det er min klare forventning at vi ikke kommer til at snakke så meget om skydningerne lørdag; men at vi istedet kommer til at snakke om det miljø og den historie som skydningerne skal foregå i. Lørdag: Der oprettes et KSN som styrer alt fra ankomst til grupperne ude i TN. Ruten til skydebanen er vel ~ 3-4 km lang og indeholder ialt 9 momenter med alt fra sprængning, FØHJ, reaktionsbane og rensning af skov inden i køres hjem i en PMV. Din gruppe følges af en taktisk tilbagemelder igennem TN som sikrer at din gruppe får en ensartet tilbagemelding og som sikrer at i er verdensmestre når i tager PMV'en hjem til KSN. Lasse står for tilbagemelderne så det bliver rigtig godt. KSN bliver et kogende knudepunkt for information, pigtråd, bevogtning, forplejning og mere FØHJ så alle der deltager kan komme hjem med et bestået GME-F. Søndag: Vi tager fat på enkeltmand med en konkurrence med ikke mindre end 9 baner som skytten skal gå. Ved hver station gennemføres skydningen, skydekort udfyldes og skytten går videre til næste bane. Når alle baner er gennemført afleveres skyttekortet og man kan så vælge at få et nyt og gå endnu en omgang. Det bliver det bedste resultat på den enkelte bane der tæller i konkurrencen, så det er bare om at give den gas hele dagen. Man kan også bare sætte sig i solen med vennerne, en kop kaffe og fortælle løgnehistorier ingen man tager en omgang til. Der vil være konkurrencer for alle dvs køn, alder, KMP, så man som 20-årig ikke skal konkurrere med de erfarne på 80, de har hver deres egen gruppe :-). Mikkel laver databasen der skal styre og sortere det hele så det kommer der styr på. For de grej interesserede kommer infwear og stiller en bod op og vi holder gang i grillen hele dagen. Der vil være mulighed for overnatning, forplejning, lokum mm imellem lørdag og søndag så tilmeld jer på hjv.dk. Jeg satser på >3 grupper lørdag og masser af skytter søndag. Der er bestilt vindstille og høj sol begge dage så det bliver som når JPL er bedst.

4


DEL MØDE AUGUST / GÅ TUR Af KDODF, DF1 og DF2 Nu skal 1. og 2. deling i gang igen efter sommerferien. Vores delingsmøde den 14. august kommer til at handle om førstehjælp, som er en vigtig del af GME-F (Grundlæggende Militær Efteruddannelse – Frivillig). Vi skal, udover den ”almindelige” førstehjælp, også se nærmere på hvordan vi kan yde førstehjælp ved skader, der er fremkommet som følge af kamp. Det være sig skudsår, interne blødninger og afrevne lemmer. Aftenens program kommer til at foregå ved tre til fire forskellige stationer, hvor de forskellige områder af førstehjælpen vil blive gennemgået. Udover at vi selvfølgelig skal honorerer GME-F, er denne aftens program også den del af vores forberedelse til efterårets øvelser samt den store distriktsskydning. Efter førstehjælpsstationerne vil der være tid til at gruppeførerne kan samle deres grupper omkring sig. Vi glæder os til at se DIG! DF 1, Lasse Kronholm og DF 2, Jan Engelhardt Hej til alle Her en kort beskrivelse af kontrolmarch til Nijmegen i Vordingborg. Som bekendt går jeg med Øglerne og vi mødte fredag aften kl 1930. Blev indkvarteret på Vordingborg kasserne, fik noget orientering og noget natmad senere. Lørdag morgen blev vi vækket kl 0500 og kl 0700 var det afgang ud på ruten, der var på 42 km. Som noget nyt er der kun 2 rast, da det også er ændret i Holland, så der var næsten 16 km til første rast. Men her holdt vi så 15 min pause, fik udleveret madpakke og en masse saftevand. Herefter afgang til anden rast der lå ca 15 km væk, da vi ankom var der til gengæld 25 min pause. Nu manglede vi kun de sidste ca 11 km, og var hjemme kl 1510. Lørdag foregik på samme måde, men nu bare 38 km og her var vi hjemme kl 1410. Det skal nævnes at hele holdet kom hjem samlet og alle hjælper alle og det er især de nye folk, vi var jo alle lidt trætte, men er nu klar til Nijmegen. God sommer til alle. mvh DF KDO/3 DEL Stephan

k ooo b : e e ern Fac Øgl e” på m re o Øglern me s m Læ tea h c r ”Ma

5


POFUNK OG FIGURANTSTØTTE Af UDDSTOF / PL Mikkel Schneekloth

pohvkfre-uddstof@hjv.dk

POFUNK betyder politifunktionskursus. Uddannelsen kan først gennemføres efter gennemført LPU4. På kurset indgår følgende fag: Fredsmæssige eftersøgning og afsøgning, Færdselsregulering, Kontroløvelse, Politiets opgaver ifm. større arrangementer ulykker og katastrofer, Signalementslære og Tjenestekendskab Gennemført uddannelse giver mulighed for at deltage i trafkregulering, og dermed deltage i de store opgaver vi løser for Nordsjællands Politi. Næste kursus på Christiansminde er Del 1

6. september - 8. september 2013

Christiansminde

Del 2

27. september - 29. september 2013

Christiansminde

Kompagniet deltager fast med figurantstøtte til 2. del af kurset, i år er det den 29. september. Formålet med dette er at give deltagerne en rigtig god oplevelse og nogle gode indspil, så deres uddannelse kan blive så realistisk som muligt. Vi mødes på Christiansminde, hvor vi starter med at spise morgenmad, og derefter er der briefing fra politiets side. Heunder hvilke momenter de har valgt. Og der kan være mange forskellige momenter: Bilbomber, voldtægtsofre, indbrudstyve, bortløbne personer, hundeluftere og andet godtfolk. Nogen med absolut gode hensigter, og andre med alt andet end det. Når rollerne er fordelt sendes vi på de forksellige poster, og afventer de forskellige patruljer når frem. Og herfra kører spillet så. Det er vigtigt at påklædningen kan tåle at blive beskidt, da der er stor chance for at komme i nærkontakt med den gods danske muld. Til tider med 2-3 personer ovenpå sig. Alt i alt en meget god dag, og sjove oplevelser med andre hjemmeværnskammerater. Hvis du har gennemført POFUNK, så kom med som figurant, har du ikke gennemført POFUNK, så er det bare med at kontakte mig, så vil jeg sørge for at du bliver tilmeldt. 6


INDTRYK FRA ENKELTKÆMPEREN Af mange forskellige

En god øvelse—med en masse glade mennesker

Den hårdeste enkeltkæmperøvelse nogensinde, men god og spændende

Husk at drikke rigeligt vand… Men husk også at få salt i kroppen!

Puha—det var hårdt

Vel kæmpet — godt gået

Hvor er det fedt at I gider at lave så stort et arbejde

Foto: D@nN 7


KOMPAGNIWEEKEND 2013 Af NK / PL Henrik Juhl

pohvkfre-nk@hjv.dk

Kompagni weekend 2013 Afholdes 09 – 10 November 2013 Dette indlæg skal blot være en appetitvækker, og til info om hvad weekenden bringer. Det kommer vel ikke bag på nogen, at GME-F er prioriteret højest på dagsorden i hverdagen og således også på vores uddannelses-weekend. Mange af Jer har måske allerede været på skydebanen, og mangler måske derfor kun noget førstehjælp eller bevogtning. Det kan vi selv afholde i kompagniet. En del af kompagniets medlemmer skal ligeledes i år have opfrisket deres 3-årige førstehjælpsprøve. Den er også obligatorisk. Vi kan dog ikke selv stå for undervisningen, så vi skaffer en instruktør udefra. Søndag afholdes et kompagni info møde med sidste nyt fra henholdsvis Kompagni – Distrikt Region samt et lille indblik hvad 2014 vil bringe. Hvis du ikke kan deltage i dette arrangement, så tilmeld dig til GME-F på HHD-NSJ via HJV.DK eller kontakt uddannelsesstøtteofficer Mikkel Schneekloth eller næstkommanderende Henrik Juhl. I vil alle blive indkaldt til ovenstående arrangement via kompagnibladet i september.

Støtteforeningen har brug for din hjælp Skulle du have lyst til at støtte vores kompagni med yderligere et bidrag, kan det gøres ved at indbetale et beløb på konto: 2670 4825803039

Kompagniets nøglepersonel Stilling Kompagnichef Næstkommanderende Uddanneselsstøtteofficer Kommandobefalingsmand Forsyningsbefalingsmand Skydelærer Rekrutteringsofficer Kontaktofficer IT-befalingsmand Medlem af Distriktsråd

Grad KN PL PL OS OS OS PL LT

Navn Allan Hausmann Henrik Juhl Mikkel Schneekloth Klaus Erik Johansen Holger K. Chreskjær Halfdan Stenholm

Mikkel Schneekloth Stephan Vogelius

Hjemmeværnsgården Hjemmeside

Telefon 41 72 97 31 45 09 29 64 25 28 45 90 47 52 20 30 79 04

68 50 99 75 53 21

pohvkfre-kc@hjv.dk pohvkfre-nk@hjv.dk pohvkfre-uddstof@hjv.dk pohvkfre-kdobm@hjv.dk pohvkfre-fsbm@hjv.dk pohvkfre-skl@hjv.dk pohvkfre-rof@hjv.dk pohvkfre-kof@hjv.dk 29 64 25 99 pohvkfre-it-bm@hjv.dk dist@pofre.dk

47 38 37 32 www.pofre.dk 8

2013 08 kmp blad  

KMP Blad august 2013

2013 08 kmp blad  

KMP Blad august 2013

Advertisement