Page 1

POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI

FREDERIKSSUND 28. ÅRGANG

APRIL 2013

NR. 291

KOMPAGNIMEDDELELSE Hvis man kigger i kalenderen siger den at vi er nået til april måned, det betyder at vi i næste måned kører kompagniets store enkeltkæmperøvelse. Kompagniet stiller med 7 hold som henholdsvis skal på kort og lang tur, flere af holdene er allerede nu begyndt at smug træne og få nogle kilometer i benene, vi kan allerede nu afsløre lidt omkring enkeltkæmperøvelsen og hvad det betyder for det enkelte hold om de har valgt kort eller lang tur. Det vi kan afsløre er at den korte tur bliver kortere end den lange, men til gengæld bliver den lange længere end den korte. Det er glædeligt at 43 m/k fra kompagniet har valgt at støtte op omkring denne kompagni aktivitet. Hvis du nu sidder og ærgrer dig over at du ikke har fået tilmeldt dig inden tilmeldingsfristen udløb, særlig fordi at du denne weekend har mulighed for at være sammen med en masse glade hjemmeværnskammerater, så kunne du prøve at ringe til mig for at høre om du kunne få en plads. Jeg glæder mig meget til at være sammen med så mange af kompagniets medlemmer på enkeltkæmperøvelsen. Da Claus Scott endnu engang har meddelt at han ønsker at stoppe i kompagniet har jeg sagt ja til dette, det betyder at vi skulle finde en ny delingsfører til kommando delingen. Igen har Stephan Vogelius fået vredet armen om på ryggen og har sagt ja til at lede kommando delingen igennem 2013, det betyder at kompagniet har en opgave i at finde en ny delingsfører med udgangen af 2013. Hvis du mener at dette kunne være en opgave du godt kunne tænke dig bedes du kontakte mig. Kompagniet søger også en person som kunne tænke sig opgaven som kompagniets talerør i distriktsrådet. Opgaven medfører et til to møder i kompagnirådet og 3 til 4 møder på distriktet om året. Kompagnirådet er det organ som fremfører kompagniets synspunkter på ting som vedrører os i den Side Indhold daglige tjeneste, det er her at vi har mulighed for op af i 2 AKOS systemet at give vores meninger til kende. Såsom hvorfor har politikompagnierne ikke bøllehat udleveret 3 Chefen har ordet og hvorfor må hjemmeværnsfolk ikke selv indkøbe 4 Våbeneftersyn 2013 fragmentationsbriller af en bedre kvalitet end dem der udleveres i dag. 5 Formanden og FSBM Kaptajn Allan Hausmann Kompagnichef POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI FREDERIKSSUND

HOLMENSVEJ 27 3600 FREDERIKSSUND

6

Delingsmøde marts

7

Delingsmøde april

8

Trafikopgaver MAIL: INFO@POFRE.DK WEB: WWW.POFRE.DK


AKTIVITETSOVERSIGT APRIL MÅNED ON ON SØ MA SØ TI ON ON TO LØ SØ TI ON TO

03-04 03-04 07-04 08-04 14-04 16-04 17-04 17-04 18-04 20-04 21-04 23-04 24-04 25-04

1800-1900 1930-2200 0830-1430 1800-2100 0800-1400 0700-1400 1900-2200 1900-2200 1830-2100 0900-1600 0700-1500 0700-1400 1900-2200 0700-1400

Formøde til BM-møde BM-Møde Trafik: Grevinde Danner Kompagniaften Trafik: Ølstykke Marked Trafik: Cyklistprøve DEL-møde DEL-møde Kontrolbogs Uddannelse Skydning, Jægerspris Figurantstøtte Trafik: Cyklistprøve KC/NK møde Trafik: Cyklistprøve

HVK Gården Indkaldte HVK Gården BM Jægerspris Tilmeldte HVK Gården Alle Ølstykke Tilmeldte Marbækskolen Tilmeldte HVK Gården KDO/3 DEL HVK Gården 1 DEL/2 DEL HD NSJ Tilmeldte JÆPR Alle CHRM Tilmeldte Privat Skole Tilmeldte HD NSJ KC/NK Privat Skole Tilmeldte

P1/P2 P1/P2 P1/P2 P0 P1/P2 P1/P2 P2 P4 P1/P2 P3 CV P1/P2 P1/P2 P1/P2

AFBUD MELDES TIL DIN GF / DF MAJ MÅNED ON ON ON LØ MA SØ ON ON FR ON FR FR SØ

01-05 01-05 01-05 04-05 06-05 12-05 15-05 15-05 17-05 22-05 31-05 31-05 02-06

0700-1400 1800-1900 1900-2200 1100-1300 1800-2100 0800-1400 1900-2200 1900-2200 1330-2130 1930-2200 14001700-1400

Trafik: Cyklistprøve Formøde til BM-møde BM-Møde 4. maj parole Kompagniaften Trafik: Ølstykke Marked DEL-møde DEL-møde Trafik: Blå Nat 2013 SL-møde Enkeltkæmperøvelse Enkeltkæmperøvelse Øvelse slut

Byvangsskolen Tilmeldte HVK Gården Indkaldte HVK Gården BM Kronborg Slot Alle HVK Gården Alle Ølstykke Alle HVK Gården KDO/3 DEL HVK Gården 1 DEL/2 DEL Jægerspris Alle HD NSJ SL HVK Gården Hjælpere HVK Gården Deltagere

P1/P2 P1/P2 P1/P2 P1 P0 P1/P2 P1 P2 P1/P2 P1 P2 P4

Tilmelding til aktiviteter hos HD NSJ kan ske på hjv.dk eller ved at kontakte NK eller UDSTOF. AKOS på hjv.dk er senest opdateret: 19. marts 2013 Sidste frist for indlæg til næste nummer er torsdag d. 18. april 2013 Påklædningskoder: CV = civil P0 = Fri (Uniform / civil) P1 = Let uniform (M/01 Kamp / M/84 Tjeneste)

P2 = M/84 Kamp P3 = P2 + Basis + hjelm + våben P4 = P3 + Rygsæk + rasteudstyr 2


CHEFEN HAR ORDET Af KC / KN Allan Hausmann TOP 20 LISTEN Pr. 01-01-2013 til 20-03-2013 Allan Hausmann

345

Mikkel Schneekloth

167

Holger Kølbæk Chreskjær

163

Jan Engelhardt

152

Thor Jensen

122

Natasha Nyambura Lysel

118

Michelle Windbæk Hansen

110

Steffen Syhler

106

Henrik Juhl

98

Halfdan Stenholm

85

Lasse Bak Kronholm

83

Jørgen Bossing

65

Kaj Svendsen

57

Marie-Louise Jørgensen

56

Nicolaj Thomasen

53

Svend Svendsen

52

Klaus Johansen

52

Alice Chreskjær

51

Kenneth Ryborg

50

Erk Emken Martinsen

47

Gårdens bestyrelse

fra bestyrelsens side. Når det er sagt bliver vi også nød til at pege fingre af os selv, og fremadrettet være bedre til at informere om gårdens bestyrelse.

Status på kompagniet Kompagniet tæller i dag 98 m/k heraf er de 74 aktive, til dette tal skal lægges 4 m/k som lige er blevet godkendt til tjeneste i hjemmeværnet. Kompagniet har dags dato 11 ansøgere som venter på svar om de kan optages i hjemmeværnet derudover har kompagnichefen samtale med yderligere 6 m/k som ønsker at blive optaget i hjemmeværnet. Kompagniets mål omkring hvervning for 2013 er at der skal skaffes 30 nye folk samtidig skal kompagniet fast holde de folk der pt er i kompagniet. Som det ser ud i øjeblikket med tilgang af nye medlemmer til kompagniet er jeg meget sikker på at vi nok skal nå vores mål. Dette at vi har det store tilgang til kompagniet, giver os en ny opgave som skal løses. Vi kommer i fremtiden til at mangle gruppefører og delingsfører til at tage sig af de mange nye folk som kommer til kompagniet, min opfordring skal derfor være at hvis du har lyst til at blive fører i kompagniet skal du kontakte din gruppe-/delingsfører som så vil indstille dig til kompagniets egen BM uddannelse.

Gårdens bestyrelse har i marts måned afholdt Kompagniets egen BM uddannelse skal ses som et værktøj som du kan bruge når du skal på general forsamling. den egentlige befalingsmands uddannelse på Fremmødet på denne general forsamling må hjemmeværnsskolen. De folk som har været siges at være stærkt kritisabelt idet kun 6 mand igennem uddannelsen i kompagniet har klart havde fundet vej til vores kompagnigård. tilkendegivet at dette var dem en stor hjælp Husk på at det er kompagniets medlemmer som under uddannelsen på skolen. selv ejer gården, og derfor burde der også Uddannelsen i kompagniet giver også dig selv være større opbakning omkring gårdens mulighed for at afprøve om det at være bestyrelse samt det arbejde der bliver lagt idet befalingsmand er nået for dig. 3


VÅBENEFTERSYN 2013 Af KC / KN Allan Hausmann Onsdag d. 20. marts var det tid til kompagniets årlige våbeneftersyn. Vi startede kl. 17.00 med at lægge kompagniets puljevåben frem så de var klar til selve våbeneftersynet, alle puljevåben var dagen i forvejen blevet rengjort af kompagniets medlemmer som var mødt op til pudseaften.

Kl. 18.00 stod de første af kompagniets våbenførende folk klar til registrering samt udlevering af våbenkort, herefter gik turen over til bordet til vores yderst veloplagte våbenmekanikere som gik våbnet igennem fra a til z.

Her er det Jørgen som er ved at få efterset sit våben, mens de andre står og venter på at komme til. Jørgens våben blev ligesom alle andre våben i kompagniet godkendt uden nogen anmærkninger.

Kompagniet stillede igen med 100 % fremstilling af alle våben i kompagniet, et resultat som jeg som chef kun kan være stolt af.

Efterhånden som vores folk fik deres våben godkendt, gik turen forbi Erik Herkov som havde travlt med at finde kontrol skemaer frem på alle de folk som var mødt frem denne aften.

Her fik vi kontrolleret vores folk e-mail-adresser samt deres mobiltelefonnumre, Alt sammen til brug for når vi skal alarmere kompagniet via sms systemet. Efterfølgende var der god tid til en kop kaffe og en snak om løs og fast. I alt en meget tilfredsstillende aften for kompagniet og kompagniets medlemmer. 4


FORMANDEN OG FSBM Af KBM / OS Klaus og FSBM / OS Holger Chreskjær

FORMANDEN INFORMERER

FSBM INFORMERER

Vi har lige afholdt general forsamling i gårdens forening med kun 6 deltagere. Det er ikke mange, når vi er næsten 100 medlemmer i kompagniet.

Beskyttelsesbriller. Til jer der bruger briller og endnu ikke har fået byttet til de nye beskyttelsesbriller for brillebærende personel. Kom ned på kammeret med dine gamle briller og få dem byttet til de nye. Når jeg har briller, bytter vi med de samme ellers afleverer du dine gamle og jeg henter dine nye briller oppe fra hjemmeværnsdistriktet.

Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre til at flere vil være med til at værne om vores egen Hjemmeværns gård, for vi ejer den selv så det kræver lidt arbejdskraft, så derfor afholdes der 2 gange om året afholder "gårdensdag" hvor alle kan give en hånd med.

Rygsække: Til jer der har bestilt rygsække ligger disse på kammeret og kan afhentes når vi har møder eller ved kompagniaften. Hvis du ønske en rygsæk med tilbehør: 1 rygsæk 2 poser til at pakke ned i 3 nyt rygbærestykke 4 2 sidelommer 5 telt flage. Så ring eller på anden måde lad mig det vide.

Formanden for bestyrelsen

Trafikreguleringsveste: Der er hjemskaffet veste til alle så de der endnu ikke har byttet kom nu ned og få den byttet. Du skal tage den gamle med ned og du få en ny m/armer og den skal bruges den gamle må ikke bruges mere.

Denne type vest må ikke bruges, og skal byttes

Forsyningsbefalingsmanden

5


DELINGSMØDE MARTS Af DF1 / LT Lasse B. Kronholm Endnu et flueben er sat i vores vej mod den store enkeltkæmperøvelse. Onsdag aften mødtes de operative delinger igen og vi er nu halvejs i uddannelsesfasen frem mod enkeltkæmperøvelsen. Denne aften startede med en appel ude på gårdspladsen. Både KDO-delingen og de operative var mødt talstærkt op og hele gårdspladsen måtte tages i brug.

Efter appelen var der udlevering af rygsække, feltrationer og andre stumper fra depotet. Da folkene så var ordentligt udrustet (materielmæssigt) kunne Jan give en lektion i pakning af rygsæk og lige så vigtigt, hvordan justerer man den ordentligt så den generer mindst muligt. Svenden fik testet og hoppet til

den store guldmedalje indtil rygsækkende bare sad som de skulle. Nu skulle de så prøves for alvor. En lille march ad små snørklede stier og til dels også gennem krat og skov blev gennemført. Målet var en lille lysning i en af naturstyrelsens små skove tæt på Frederikssund. En lille time senere var folkene fremme. Her havde Lasse, Christian og Thomas arrangeret et lille bål med bænke omkring. Opgaven for tomandsholdende var nu at få placeret enkeltmandsbrænderen i læ, tændt op for noget vand samt tilberede en gang beefstew og to kopper kaffe, the eller kakao. Der var derefter almindelig hygge mens vi smagte på den lækre mad. Efter vores lille seance omkring bålet var det tid til at returnere til hjemmeværnsgården. Op på ryggen med rygsækkende og ud i mørket og gå igen. Jeg tror der her gik en smule konkurence i hvem der først nåede hjem til gården, for det var nogle svedige svende der kom ind som de første. Efter en hurtig samling i delingsrummet var det tid til at bryde op og vi fik sagt farvel til hinanden.

Vel kæmpet, svende.

6


DELINGSMØDE APRIL Af DF1 / LT Lasse B. Kronholm April måneds delingsmøde handler om kort og kompas. Vi skal denne aften lære noget om koordinatsystemet, hvordan man læser kortets signaturer samt lige have et kompas i hænderne for at lære at tage en kompasretning. Det gør vi for at styrke vores færdigheder i at orientere os i naturen.

Efter denne aftens undervisning vil der ikke være flere teorilektioner før enkeltkæmperøvelsen. Maj måneds delingsmøde vil som lovet blive et orienteringsløb hvor al teorien fra denne aprilaften bliver testet. Kan vi finde vej? Kan vi finde posterne? Er vi klar til den store tur.

En færdighed der bliver rig lejlighed til at få testet på den store enkeltkæmperøvelse. Alle kan nu med fordel deltage denne aften, for om ikke andet så at få frisket sine evner op omkring kort og kompas.

Vi kommer til at være både udendørs og indendørst denne aprilaften, så du bør selvfølgelig forberede dig rent tøjmæssigt på lidt evt. aftenkulde. Du behøver dog ikke at tage basis, våben og hjelm med denne aften, da vi ikke får brug for det.

Vi vil sørge for kompasser og masser af kortmateriale og mon ikke også vi kan få lavet en lille konkurrence.

Vi glæder os til at se dig.

7


TRAFIKOPGAVER Af Trafikansvarlig / OS Holger Chreskjær HUSK at få jer tilmeldt på følgende opgaver: 28. marts 0630-1700 Rally i Frederikssund Korshøj 7. april 0900-1600 Jægerspris Grevinde Danner løbet her har vi en hvervestad så vi skal bruge personel i alle aldre. 17. maj 1330-2130 Jægerspris Blå nat. Her er også en hvervestad så personel i alle aldre. Skolernes 16. april 18. april 23. april 25. april 1. maj

cyklistprøver som er på følgende dato: 0730-1300 Marbækskolen 0730-1300 0730-1300 Frederikssund Privatskole 0730-1300 Frederikssund Privatskole 0730-1300 Byvangsskolen

Jeg vil skrive om de kommende opgaver i takt med at vi få dem tilsendt.

Støtteforeningen har brug for din hjælp Skulle du have lyst til at støtte vores kompagni med yderligere et bidrag, kan det gøres ved at indbetale et beløb på konto: 2670 4825803039

Kompagniets nøglepersonel Stilling Kompagnichef Næstkommanderende Uddanneselsstøtteofficer Kommandobefalingsmand Forsyningsbefalingsmand Skydelærer Rekrutteringsofficer Kontaktofficer IT-befalingsmand Medlem af Distriktsråd

Grad KN PL PL OS OS OS PL -

Navn Allan Hausmann Henrik Juhl Mikkel Schneekloth Klaus Erik Johansen Holger K. Chreskjær Halfdan Stenholm

Telefon 41 72 97 31 49 09 29 64 25 28 45 90 47 52 20 61 69 20

68 50 99 75 53 97

Mikkel Schneekloth

Hjemmeværnsgården Hjemmeside

kc@pofre.dk nk@pofre.dk udof@pofre.dk kbm@pofre.dk fsbm@pofre.dk sl@pofre.dk rof@pofre.dk kof@pofre.dk itbm@pofre.dk dist@pofre.dk

47 38 37 32 www.pofre.dk 8

2013 04 kmp blad  

KMP Blad april 2013

Advertisement