Page 1

PROCES 02

Mikkel Kjærgård Christiansen

Kunstakademiets Arkitektskole

Afgang juni 2011

Afd. 7 v/ Thomas Ryborg Jørgensen


2


SKITSER 15.02.11-03.03.11 Med udgangspunkt i stedets møde med programmet har jeg skitseret på overgangene. Fra omfavnende/beskyttende gennem det mørke operationsrum og til sidst op i det i lyse hvilerum. Samtidig har skitseret på en betragtning af programmet udfra sekundære og primære funktioner forstået på den måde at patienten har et forløb og lægerne og personalet et andet. De beskytter og lægger sig omkring patienten(!) - de funktioner kunne lægge sig i massen og forsyne patientens forløb.

3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


MODELSTUDIER 15.02.11-03.03.11 Volumenstudier i 1:200 pegede på et hovedgreb: et volumen som anonymt lægger sig ind i husrækken, som en villa, et privat sted til en funktion som er mere privat end offentlig. Samtidig har jeg skitseret på snittet i 1:50, her har jeg lagt det skrøbeligste sted (og huset vigtigste rum), operationsrummet ind i midten af bygningen. Heromkring kan lægen bevæge sig. Desuden skabes en have, en offentlig sti og et lille ophold langs kanten.

13


14


15


16


17


18 8


19


LÆGEN

20


PATIENTEN

21


22


23


Proces02: Øjenklinik ved Søerne  

De første skitser.

Advertisement