Page 60

Osuuskassan asuin- ja liiketila valmistui vuonna 1954.

Näkymä Junnankujalta, jossa sijaitsee taitekattoisia

Rakennuspiirustukset laati arkkitehti T. Väyrynen vuonna

asuinrakennuksia noin 1920–30-luvuilta.

1953. Väyrynen suunnitteli rakennukseen viisi asuinhuoneistoa ja osuuskassan, kirjakaupan ja postin tilat. Vuonna 2012 rakennuksessa on asuinhuoneistojen lisäksi Osuuspankki ja apteekki. 20

58 Hirvensalmen maamiesseuraliiton ja metsänhoitoyhdistyksen rakennuttama asuinrakennus vuodelta 1950. Kahden asuinhuoneiston talo on rakennettu Mikkelin läänin Maanviljelysseuran rakennustoimistolle S. Sinkon laatimien piiHirvensalmen säästöpankin toimitalo on vuodelta 1961.

rustuksien mukaan. Nykyisin rakennus on yksityiskäytössä. 22

Rantalan talo on rakennettu vuonna 1898 ja siinä on toimi-

Kahden perheen asuinrakennus on kauppias Hokkasen

nut Hirvensalmen pitäjäntupa. Rakennus toimi kunnantalo-

rakennuttama vuonna 1955. Vuonna 2012 rakennus on

na vuosina 1903–1984. Vuonna 2012 rakennuksessa toimii

yksityiskäytössä. 23

Ahti Karjalaisen elämäntyömuseo (Pitäjäntie 3).

20 21 22 23

21

Rakennusluvat ja -piirustukset (HKA). Hirvensalmen kunnan internet-sivut: www.hirvensalmi.fi. Rakennusluvat- ja piirustukset (HKA). Rakennusluvat- ja piirustukset (HKA).

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement