Page 54

Ylhäällä oikealla: Haukivuoren työväenyhdistys rakennutti Suojatielle taloyhtiö Työkulman helpottamaan asuntopulaa 1970–1980-lukujen vaihteessa. Ylhäällä: Haukivuoren Osuuskauppa rakennutti ensimmäisen pelkästään asuinkäyttöön tarkoitetun kerrostalon Keskustielle vuonna 1972. Vasemmalla: Suojatien alueella on säilynyt asuinrakennuksia 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Asuinrakennuksien lisäksi pihatontille kuuluvat piharakennukset.

52

Haukivuorelta vietiin Etelä-Savon maakuntaliiton inventointijärjestelmään: - Vanhala (alue) - Kapeaselän alue (täydennys) - Asemankylä (alue)

Haukivuoren Asemankylä muodostaa kerroksellisen rakennuskokonaisuuden Kyyveden rannan tuntumassa sekä rautatien varrella. Sahantyöntekijöiden asuinrakennukset muodostavat kaksi selkeää asuinaluetta, joista toinen eli Vanhala on muodostunut sahan ja rautatiekiskojen läheisyyteen. Asemankylän Keskustien asuin- ja liikerakennukset on rakennettu mukailemaan silloista maantietä, nykyistä Keskustietä.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement