Page 53

Jälleenrakennuskauden väestönkasvu ja sen mukanaan

aluetta. Kantatien valmistuminen 1970-luvulla on muo-

tuoma asuinrakentaminen on Haukivuorella selvästi nähtä-

kannut maisemaa erityisesti rautatieaseman seudulla. Vie-

vissä vuonna 2012. Entistä sahatyöntekijöiden asuinaluetta

lä 1950-luvulla yhtenäinen asemanseutu ja Keskustie ovat

on jälleenrakennuskaudella täydennysrakennettu puolitois-

eriytyneet omiin alueisiinsa, kun uusi tie katkaisi 1900-lu-

takerroksisilla asuinrakennuksilla samoin kuin Keskustien

vun alun nauhamaisen kyläkeskustan.

Keskustiellä sijaitseva liike- ja asuinrakennus on toiminut

Rakennuksessa on toiminut Soinisen kauppa, Pölhön

aikoinaan Yrjö Tarkiaisen liiketilana ja Heimo Hämäläisen

kahvila ja Savonseutu. Rakennuksessa toimi myös Siwan

liiketilana. Vuonna 2012 rakennus on yksityiskäytössä.

myymälä. Vuonna 2012 rakennuksessa on ompelimo ja kansalaisopiston tilat. 33

51

Keskustiellä sijaitsevassa puurakennuksessa toimi

Säästöpankin talo valmistui vuonna 1960

osuuskassa 1930-luvulla.

Keskustien varteen.

Keskustiellä sijaitseva entinen nimismiehen talo on

Osuuspankin toimitalo valmistui vuonna 1961

1900-luvun alkupuolelta. Rakennuksessa on toiminut

(Keskustie 76). Pankkitaloa on laajennettu vuonna

aikoinaan urheiluliike, kahvila-konditoria ja parturi.

1986 ja sisätiloja on uusittu vuonna 2004.

Vuonna 2012 rakennus on yksityiskäytössä. 32

32 Kari Rämön haastattelu. 33 Kari Rämön haastattelu.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement