Page 51

oli uuden myymälärakennuksen rakentaminen. Uusi liike-

Kansakoulu rakennus on vuodelta 1957 ja sen on suunni-

tila rakennettiin Keskustie 72:een ja entiset toimitilat myy-

tellut arkkitehtitoimisto Eija ja Olli Saijonmaa.

tiin yksityisille.24

Vuonna 2012 rakennuksessa toimii alakoulu.

Haukivuoren Osuuskauppa rakennutti ensimmäisen pelkästään asuinkäyttöön tarkoitetun kerrostalon Keskustielle vuonna 1972. Haukivuoren työväenyhdistys puolestaan rakennutti Suojatielle Taloyhtiö Työkulman helpottamaan asuntopulaa 1970–1980-lukujen vaihteessa. Asuntorakentamiseen vaikutti kuitenkin kaikkein voimakkaimmin jälleenrakennuskausi ja siirtoväen asuttaminen talvisodan jälkeen. Haukivuorelle perustettiin toisen maailmansodan jälkeen kaiken kaikkiaan 227 asutustilaa.25

49

Haukivuoren kunta osti vuonna 1913 majuri Hjalmar von Bonsdorffilta Saksalan ja siihen liittyneet seitsemän muuta tilaa. Kunta osti maatilan tarkoituksena perustaa vaivaistalo ja ryhtyä harjoittamaan laajamittaista maataloutta. Saksala oli kunnan suurimpia maatiloja, ja tarkoituksena oli vai-

Keskikoulu on vuodelta 1961 ja rakennuksen on suunnitel-

vaistalon elintarvikehuollosta vastaaminen. Kunnantilalla

lut arkkitehtitoimisto Eija ja Olli Saijonmaa. Keskikoulu oli

harjoitettu maatalous oli monipuolista ja alkuaikoina torp-

aluksi Haukivuoren keskikoulun kannatusyhdistyksen ry:n

pien päivätöillä oli huomattava vaikutus tilan toimintaan.

ylläpitämä. Myöhemmin siitä tuli kunnallinen keskikoulu ja

Kunnalliskodin yhteyteen rakennettiin sairasosasto vuonna

vuonna 2012 rakennuksessa toimii yläkoulu sekä Mikkelin

1967. Uusi vanhainkoti ja palvelurakennukset rakennettiin

lukion sivutoimipiste.

Asemankylään rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy:n suunnitelmien mukaan vuonna 1989.26 Kunnallisiin terveyspalveluihin liittyy myös 1940-luvulla rakennettu terveystalo. Haukivuori oli yksi niistä 27 kunnasta, jonne rakennettiin terveystalo Mannerheimin Lastensuojeluliiton välittämillä, Ruotsista saaduilla kummikunta-avustuksilla. Ruotsalaisen Munkendalin kunnan lahjoittama terveystalo valmistui vuonna 1949. Vuonna 2012 rakennus on asuinkäytössä. 27 Säästöpankin talo valmistui vuonna 1906. Ensimmäisen kerran Säästöpankin avaamista Haukivuorelle suunniteltiin vuonna 1887. Säästöpankin konttori siirtyi Kirkonkylältä Susikankaan taloon Asemankylään vuonna 1921. Vuonna 1926 säästöpankki osti talon Viktor Hänniseltä ja rakennusta laa-

Haukivuoren terveystalo on valmistunut vuonna 1949

jennettiin vuosina 1947 ja 1957. Uusi Säästöpankin asuin- ja

ruotsalaisen Munkendalin kunnan antamilla kummikun-

liikerakennus valmistui vuonna 1960 ja se sijaitsee Aseman-

ta-avustuksilla. Rakennuspiirustukset ovat luultavasti Man-

kylässä, Keskustie 66:ssa. Vuonna 2012 rakennuksessa on

nerheim-liiton terveystalovaliokunnan terveystalo-

liiketoimintana kirpputori ja

kukkakauppa.28

24 Kuusisto 2012, 361-363. 25 Kuusisto 2012, 461, 315. 26 Kuusisto 2012, 349; Hirvonen 2012, 479-481. 27 Hirvonen 2012, 219. 28 Kuusisto 2012, 385-388.

tyyppipiirustuksia.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement