Page 49

Haukivuoren Asemankylä - kuntataajama Asemankylä jakautui 1930-luvulla kolmeen asuinalueeseen: taajamaan, Vanhalaan eli ”Sörkkään” ja Kapeaselkään. Taajama oli muodostunut lähelle rautatieasemaa. Vanhala koostui 1930-luvulla nykyisen Radanvarsitien reunalle sijoittuneesta 11 asuinrakennuksesta sekä sahan omistajien taloista, kuten Pölhön huvilasta, joka sittemmin toimi kunnanlääkärin asuntona. Taajaman asutus keskittyi kylän läpi kulkeneen maantien varteen, joka muutettiin Keskustieksi Mikkeli-Pieksämäki – välisen kantatien 72 rakentamisen jälkeen 1960–70-lukujen vaihteessa. Asemanseudulle suunniteltiin rakennuskaavan laatimista jo vuonna 1935. Tuolloin alueella tehtiin asemakaavamittaus ja laadit-

Vuonna 1999 valmistunut Haukihalli sijaitsee

tiin suunnitelma asemakaavoitukseksi. Rakennuskaavaeh-

keskeisellä paikalla Keskustien varressa.

dotuksen laati rakennushallituksen maanmittausinsinööri Runo Harmo, jonka ehdotusta täydennettiin ja korjattiin lääninrakennustoimistossa vuosina 1959 ja 1962. Haukivuoren ensimmäinen rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1966. Kunta alkoi hankkia 1970-luvulla asemaseudulta maata asuinrakentamiseen. Tuolloin syntyivät Kankaalan ja Pihkalan asuinalueet.15 Uudemmat asuinalueiden rakennukset muodostavat suljetun katulinjan verrattaessa vapaasti muodostuneeseen Keskustien varteen. Ennen rakennuskaavan vahvistamista oli Asemankylän Keskustien varrelle rakennettu niin liike- ja asuinrakennuksia kuin kunnan omiakin kiinteistöjä. Palvelujen lisäksi kunnan hallinto siirtyi Kirkonkylän kunnanhuoneesta Ase-

47

mankylään jo 1940-luvulla, jolloin valtuuston kokouksia ja muita kunnan tilaisuuksia ryhdyttiin pitämään Aseman-

Haukivuoren entinen kunnantalo ja kunnanvirkailijoiden

kylän monitoimitalossa Suojapirtissä. Rakennus valmistui

kerrostalo on rakennettu vuonna 1957. Rakennukset on

vuonna 1919 seurojentaloksi, ja sen rakennuttivat urheilu-

suunnitellut arkkitehtitoimisto Olli ja Eija Saijonmaa.

seura Kisailijat ja nuorisoseura. Suojapirtissä kokoontuivat 1940–50-luvuilla mm. VPK, suojeluskunta, Lotta-Svärd, maamiesseura ja muita yhdistyksiä. Rakennuksessa pidettiin myös käräjiä. Siellä toimivat myös kunnankirjasto, elokuvateatteri ja muutamia Aseman kansakoulun ja keskikoulun luokkia. Suojapirtti purettiin 1960-luvun lopulla, kun uusia kunnallisia rakennuksia ryhdyttiin rakentamaan. Haukivuoren kunnantalo valmistui vuonna 1957 Keskustien varteen arkkitehtitoimisto Olli ja Eija Saijonmaan suunnittelemana. Kunnantalon yhteyteen rakennettiin kunnanvirkailijoiden asuintalo. Uudempaan rakennuskantaan kuuluva sisäliikuntapaikka Haukihalli valmistui vuonna 1999. Urheilutalo Kisapirtin16 paikalle rakennettu Haukihalli on Haukivuoren teknisen toimiston Markku Suomelan ja Marita Majaharjun suunnittelema yhdessä sveitsiläisen puurakentamisen professorin Julius Nattererin

kanssa.17

Uuden kirkon rakentamisen jälkeen keskusteluun nousi seurakunnan toimintojen siirtäminen kunnan suurimpaan

Arkkitehti Yrjö Sormusen suunnittelema seurakuntatalo valmistui vuonna 1962. Rakennuksen pohjoispäätyyn rakennettiin myöhemmin virastotalo, jossa sijaitsi mm. nimismies, putka, posti ja Pieksämäen lehden toimitilat. 18

asutustaajamaan. Kunnantalon viereen valmistui vuonna 1963 seurakuntatalo, jonka on suunnitellut helsinkiläinen arkkitehti Yrjö Sormunen. Arkkitehti Sormusen laatimiin piirustuksiin sisältyi rukoushuoneen lisäksi myös rivitalo kanttorin, diakonissan ja vahtimestarin asuntoja varten. Kirkoksi vihitty seurakuntatalo ja työntekijöiden asuintalo 15 Kuusisto 2012, 461, 426–427; Rakennusluvat ja – piirustukset (HKA); Kaavaselostus 21.3.1966, kaupunkisuunnittelun arkisto (MKA). 16 Kisapirtti rakennettiin 1960-luvun alussa. Iltamien ohella rakennuksessa pidettiin lukuisien eri lajien kilpailuja. Rakennuksessa toimi nuorisokahvila 1960-l lopulla ja siihen kaavailtiin jopa paloasemaa. 17 Kuusisto 2012, 461, 426–427, 431–432; Rakennusluvat ja -piirustukset (HKA); Kaavaselostus 21.3.1966, kaupunkisuunnittelun arkisto (MKA). 18 Kari Rämön haastattelu; Rakennusluvat ja – piirustukset (HKA).

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement