Page 31

tamista voidaan luonnehtia muotokieleltään yksinkertaiseksi ja suoraviivaiseksi. Rakennukset vuorattiin kapealla vaakalaudoituksella tai puuklassismille tyypillisellä pystyllä saumarimavuorauksella ja maalattiin vaaleilla värisävyillä. 1920-luvun puuklassismille tyypillisiä piirteitä olivat myös puolipyöreät tai kolmionmuotoiset kattoikkunat, rakennuksien nurkkien korostaminen sekä tasakokoisista ruuduista sommitellut klassiset kuusiruutuiset ikkunat. 13 Jokikadulla sijaitsevissa puutaloissa jugendtyyliä edustaa lääninrakennuskonttorin esimiehenä toimineen lääninarkkitehti Armas Rankan14 suunnittelema asuinraken-

29

Ylin kuva on Jokikadun pohjoispäästä kuvattu vuonna

Ylimmäinen kuva: Jokikadun kerrostalon sisäpihalle jää-

1969 (Mikkelin valokuvausliike Oy, Suur-Savon museon va-

vä vanha saunarakennus, jonka vanhin osa on rakennettu

lokuva-arkisto) ja keskimmäinen kuva on kuvattuna sa-

vuonna 1903. Nykyisin jäljelle on jäänyt rakennuksen itä-

masta kohdasta vuonna 2012. Vanhan kivitalon kohdalla

pääty.

(Jokikatu 11) on nykyisin arkkitehti Aune Mertaojan suun-

Keskimmäinen kuva: Jokikadulle rakentunut asuinrakennus

nittelema kerrostalo.

on arkkitehti Armas Rankan suunnittelema vuonna 1922.

Alin kuva Arkkitehti Armas Rankan suunnittelema jugend-

Alimmainen kuva: Jokikadulla sijaitseva rakennusmestari

tyylinen asuinrakennus Jokikadulle vuodelta 1912.

J.P. Hyvösen suunnittelema rakennus.

13 Hassinen & Lähde 1987, 41. 14 Entinen Kranck. Toimi Mikkelin lääninarkkitehtina vuosina 1911–1924.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement