Page 16

Savonseudun myymälärakennuksen rakennuspiirustus vuodelta 1959. Nykyisin tiloissa toimii Siwa-ruokakauppa. (maistraatin arkisto MKA).

kasen myymälän nimellä vuonna 1958. Nykyisin tiloissa toimii Lähemäki Bar. Rakennukseen on tehty useita muutoksia ja nykyinen muoto on luultavasti peräisin vuodelta 1958. Tuolloin rakennusta jatkettiin lisäsiivellä, joka muodostaa kokonaisuudessaan nykyisen rakennuksen. Rakennukseen kuulunut vanha osa, joka oli poikkipäätyinen puurakennus, on purettu. Entinen kaupparakennus löytyy myös Seuralankatu 40:ssä, joka on nykyisin asuinkäytössä. Juvantien vielä toiminnassa oleva ruokatavarakauppa (Siwa) sijait-

14

see Juvantie 13:ssa, joka oli 1980-luvulla Manteli-myymälä. Toiminnassa oleva kauppa on rakennettu vuonna 1959 SaRakennuspiirustus on Uikkasen kaupan

vonseudun myymäläksi Kulutusosuuskuntien keskusliiton

laajennuspiirustus vuodelta 1958.

arkkitehtitoimiston toimesta. Rakennuksessa toimi tuolloin myös baari, joka yhdistettiin valintamyymäläksi muutettuun kauppaan vuonna 1977. Vuonna 1987 julkisivuun on tehty muutoksia muun muassa ikkunajakoon. Lähemäen palveluihin kuuluvat myös lastentarhat sekä koulut. Ensimmäinen alueen kansakoulu rakennettiin Lähemäenkatu 11:een vuonna 1903. Paukkulan tilan omistaja Juho Riipinen lahjoitti tontin kansakoulun rakentamista varten. Kansakoulu toimi rakennuksessa aina vuoteen 1966 saakka. Tämän jälkeen opetus siirtyi arkkitehti Aune Mertaojan suunnittelemaan koulurakennukseen, jossa opetus edelleenkin on järjestetty. Se sijaitsee osoitteessa Kisatie 5. Tämä olikin pitkään laajan alueen ainut alakoulu 25, jossa koululaiset kävivät Lähemäen lisäksi Tuppuralasta, Launia-

Lähemäen entinen kansakoulu, joka rakennettiin vuonna 1903. Kansakoulu toimi rakennuksessa aina vuoteen 1966 saakka, jonka jälkeen siinä toimi Mikkelin talouskoulu. Vuonna 2012 rakennuksessa sijaitsee ravintola.

lasta ja Peitsarista. Peitsarin koulu aloitti toimintansa tammikuussa 1984 rakennuksessa, jonka on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Jaakko ja Marja-Liisa Merenmies Ky. Launialan koulu aloitti toimintansa syksyllä 1991. Sitä ennen oli avannut ovensa Tuppuralan koulu vuonna 1971 26. Mikkelin talouskoulu aloitti toimintansa vuonna 1968

kennuksia, joista osa on purettu uudisrakentamisen vuoksi.

vanhassa kansakoulurakennuksessa, jota oli saneerattu ja

Vanhin säästynyt kaupparakennus sijaitsee Juvantie 41:ssä

laajennettu. Koulurakennuksen muutostyösuunnitelman

ja liikkeen ensimmäinen nimi oli W. Rasehornin sekatavara-

on laatinut arkkitehti Eila Ravila ja rakennustyöt suoritti

kauppa. Liikkeen toiminimi on useaan otteeseen vaihtunut

kaupungin rakennustoimisto. Nykyisin rakennuksessa toi-

ja laajennuspiirustukset löytyvät maistraatin arkistosta Uik-

mii Sali ja keittiö niminen ravintola. Vuonna 1978 valmistui

25 Ala-aste nimitystä käytettiin vuosina 1974–1999. 26 Lähemäen koulu. URL-osoite: https://sites.google.com/site/lahemaenkoulu/historia/historia3 . 27 Väänänen 1988, 545–547.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement