Page 1

Stamkort/indmeldelsesblanket Smørhullet, Smørumvej 197, 2700 Brønshøj sæson 2013/2014 Foto sæson 2014/2015

(helst 3 x 4 cm) Limes

Fritidsklub med morgenåbning Fritidsklub Juniorklub Bedes udfyldt med blokbokstaver Fornavn(e):_____________________________Efternavn:__________________________________ Adresse:__________________________________________________________________________ Post nr:____________By:_______________________________ Telefon:____________________ egen mobil_____________________________ Hemmeligt telefon nummer bedes udfyldes på bagsiden. Egen e-mail:____________________________________Cpr:___ / ___ /___-_________ Skole: ____________________________ Klasse:_______ Kl. lærer:_________________ Mors navn: ________________________ Mobil:___________Tlf: dag___________Lok:___ Fars navn: _________________________ Mobil:___________Tlf: dag___________Lok:___ Hjem e-mail: _______________________ Tidligere fritidshjem:_______________________ Evt. navn og nr. på søskende i Smørhullet:________________________________________ Ønsker indmeldelse sæt x:

1. maj

1. juni

1. juli

1. aug.

Vi har også skrevet vores barn op i følgende klub(er):_______________________________ Hvis du vil være sikker på at få tilbudt plads i Smørhullet i forbindelse med at barnet starter i 4. klasse, skal barnet være skrevet på venteliste i Smørhullet senest d. 1. april. Start i fritidsklub sker mellem den 1. maj og den 1. august samme år, hvor barnet enten er fyldt 10 år eller har afsluttet 3. klasse. Hvis der efter 1. april bliver opskrevet flere børn end vi har plads til, vil vi i samarbejde med Stafetten og Klub 348 fordele børnene mellem de 3 klubber på en måde så de kommer sammen med deres klassekammerater. Vi vil naturligvis også tage hensyn til søskende. Underskriften er samtidig hjemmets tilladelse til, at barnet må lade sig befordre i Smørhullets minibusser samt i privatbiler i forbindelse med klubbens arrangementer, ture,etc. Jeg giver også tilladelse til at bruge billeder på Smørhullets blad og hjemmeside. Udmeldelse skal ske skriftligt med min. 1. måneds varsel til den efterfølgende 1. i måned

Dato:___/___20___ Forældreunderskrift: ______________________________ Kontingentet opkræves direkte af Københavns kommune hver måned. Betaling for materialer m.m. bedes indbetalt på Smørhullets giro der udsendes 4 gange om året. Udfyldes af regnskabsmedarbejder: Modtaget dato___/___20___Overført fra klub & nr. :_______________Billed modtaget: Skal indmeldes d.:___/___20___ Indført & ændret i kartotek: ___/___20___MEDLEMSNR:_______Signatur.:___________ Z:\administration\trykkeri\egneformularny\indmeldelsesblanketA42012-2014pmd


Stamkort/indmeldelsesblanket Smørhullet, Smørumvej 197, 2700 Brønshøj sæson 2013/2014 Foto sæson 2014/2015 (helst 3 x 4 cm) Limes

Ungdomsklub

Bedes udfyldt med blokbogstaver Foravn(e):_________________________Efternavn:____________________________________ Adresse: __________________________ ___________________________________ Post nr:____________By:_________________________________________________ Telefon:__________________Mobil:____________________________ Hemmeligt telefon nummer bedes udfyldes på bagsiden. Egen e-mail____________________CPR.:____/____/____-___________ Skole: ____________ Klasse: _____ Kl. lærer ___________ Erhverv: sæt x Gymnasium: HTX:

Arbejdsløs:

HF:

EFG:

HH:

Lærling:

HG:

Andet:__________________________

Mors navn:______________________Mobil___________Tlf: dag__________Lok:____ Fars navn:______________________Mobil___________Tlf: dag__________Lok:____ Hjemmets e-mail_______________________________ Mors/forældremyndigheds CPR.:____/____/____-________(Nyt forlangt af kommunen i 2005) Dato:___/___20___ ________________________ Egen underskrft

________________________ Forældreunderskrift

Hemmeligt telefon nummer bedes udfyldes på bagsiden. Underskriften er samtidig hjemmets tilladelse til, at barnet må lade sig befordre i Smørhullets minibusser samt i privatbiler i forbindelse med klubbens arrangementer, ture,etc. Jeg giver også tilladelse til at bruge billeder på Smørhullets blad og hjemmeside. Udmeldelse skal ske skriftligt med min. 1. måneds varsel til den efterfølgende 1. i måned Kontigentet og materialepenge bedes indbetalt på giro der udsendes 4 gange om året. Udfyldes af regnskabsmedarbejder: Modtaget dato___/___20___Overført fra klub & nr. :_______________Billed modtaget: Skal indmeldes d.:___/___20___ Indført & ændret i kartotek: ___/___20___MEDLEMSNR:_______Signatur.:___________ Z:\administration\trykkeri\egneformularny\indmeldelsesblanketA42012-2014pmd

Indmeldelsesblanket a4 2013 2015  
Advertisement