Page 1

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE

Kun disse rubrikker udfyldes af ejer (bruger)

Forbeholdt SKAT

Anmeldelse til SYN og/eller REGISTRERING af motorkøretøjer mv. Ejerskifte og/eller brugerskifte

Alm. registrering

Registreringsområdets stempel

I : Registreringsdato

Ændring

A: Registreringsnummer

Checkciffer Flere: Br. 1

Personnr.

CVR-nr.

Personnr.

CVR-nr.

Personnr.

CVR-nr.

Personnr.

CVR-nr.

Ej.

Ej./br.

2

3

C.3: Brugers fulde navn, adresse og postnr. (udfyldes kun, hvis bruger ikke er ejer)

C.1: Ejers fulde navn, adresse og postnr.

K

D.1+D.3: Mærke

J: Art K

E: Stelnummer

Anvendelse

Der foreligger tilladelse til:

nyt

Køretøjet er

brugt

4 Firmakørsel Godkendelsesdato ønskes ikke anvendt for kommende periodiske syn *)

uden tilkoblingsanordning

Der er foretaget konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion

Ja

Nej

K

Foranstående oplysninger bekræftes ved ejers (brugers) personlige underskrift (se vejledning). Oplysningerne samt evt. oplysninger angivet af (om) synsvirksomheden og/eller SKAT registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM). Se nedenfor * Hvis jeg skal have nummerplader, ønsker jeg en nummerplade med EU-symbol uden EU-symbol

Anmeldelse til:

med tilkoblingsanordning

og

P.3: Drivkraft

6 Busudlejning Udrykningskørsel

1 Vognmandskørsel 5 Erhvervsmæssig buskørsel Rutekørsel Taxikørsel mv. Sygetransport

Dato

Underskrift

*) Anmeldelse skal ske til et SKATTECENTER inden 1 måned fra godkendelsesdatoen.

Forbeholdt synsvirksomheden

EFTER SYN SKAL BLANKETTEN INDLEVERES TIL ET SKATTECENTER Km/l

Egenvægt (kg)

Passagerantal

K: Dansk godkendelsesnummer

F.2: Totalvægt (kg)

L : Akselantal K

Reg.nr. Tilkobl. 1 Påhængsvogn Tilkoblet/ trækkende 2 Sættevogn køretøj:

(01)

Koblingsvægt 1 (kg)

Godkendt til kørsel med flere trækkende/*tilkoblede køretøjer

D.2: Type

F.1: Teknisk tilladt totalvægt (kg)

Køretøjet er uændret i forhold til registrerede data

Midlertidigt godkendt (synsbekendtg. § 48)

P.1: Slagvolumen (cm3)

Midlertidigt godkendt ( synsbekendtg. § 50)

Forbeholdt (om) synsvirksomheden

SKAT

Sammenkobling godkendt

P.2: Største effekt (kW)

Godkendt i.h.t. synsbekendtg. § 71 stk. 2

Sted og dato

Køretøjet ikke godkendt

Dataerklæring skal foreligge

Stempel, till.nr., navn og underskrift

Køretøjet godkendt (se i øvrigt de af synsvirksomheden anførte data ovenfor)

Revaliderings(32) nævnets klausul

Sted og dato B: Registreret første gang (evt. årgang)

Transkode ved ej./br.skift

Stempel, till.nr., navn og underskrift

Beregningskode

Toldsted

Tolddato (dg./md/år)

år Tidligere registreringsnummer

Tidligere checkciffer

Aftryk af virksomhedens tolddataplade 21.068 (2010.10) · Bording A/S

Nej (02)

Kontrolsyn

S.1: Antal siddepladser inklusive førerens plads

G: Køreklar vægt (kg)

Køretøjet kan godkendes af omsynsvirksomhed

Ja (05)

Kun påhængsredskaber

Henvist til SKAT

S.2: Antal ståpladser

Nej

Aksel- K antal

Koblingsvægt 2 (kg)

K: EU-Typegodkendelsesnummer

Ja

Stelnr.

Supplerende data (se bagsiden)

Køretøjet godkendt

Vejvenlig affjedret drivaksel

Tilkoblet påhængsvogn i fast kombination: Totalvægt (kg)

Tilkoblet sættevogn i fast kombination: Akseltryk (kg)

Synsfri sammenkobling:

Akseltryk (kg)

* Oplysningerne anvendes i forbindelse med opkrævning af og kontrol med betaling af køretøjsrelaterede afgifter og kontrol med, at registrerede køretøjer er ansvarsforsikret. Oplysningerne anvendes endvidere i forbindelse med Trafikstyrelsens administration af reglerne om periodisk syn SKAT er dataansvarlig for registeret

Toldbeh.kode


Forbeholdt synsvirksomheden 03

Med mindst 3 aksler

48

EEV

06

Ensartede påhængskøretøjer

49

Minitruck

07

Godkendt til blokvogne

50

Invalidekøretøj

08

Kørekort: lille motorcykel

51

Slæbning

09

Kørekort: stor motorcykel

52

Max. hastighed 15 km/t

10

Udrykningskørsel

53

Max. hastighed 30 km/t

11

Øvelseskørsel

54

Max. hastighed 45 km/t

12

Limousinekørsel

55

Max. hastighed 60 km/t

13

Uregistrerede påhængsvogne (havnecirkulæret)

56

Ændret akselafstand

14

Veterankørsel

57

Chiptuning godkendt

15

Rutekørsel

58

Kun luftaffjedret bil

16

Buskørsel

59

Åbent lad uden sidefjæle

17

Taxikørsel

60

Åbent lad med sidefjæle

18

Sygetransport

61

Lukket kasse

19

Udlejning uden fører

62

Tank

20

Sovebus

63

Veksellad/container

21

50 mm kugle, max. 2000 kg

64

Tippelad

22

50 mm kugle, max. 3500 kg

65

Køleanlæg

24

År 2000 Miljønorm

66

Presenningsopbygning

25

År 2005 Miljønorm

67

Læssekran

26

Ikke Euro

68

Bjærgningsanordning

27

Euro 1

69

Læssebagsmæk

28

Euro 2

70

Ladlængde under 3,00 m

29

Euro 3

71

Ladlængde 3,00 - 3,99 m

31

Kun godkendt for registreret ejer

72

Ladlængde 4,00 - 4,99 m

35

Miljøvenlig

73

Ladlængde 5,00 - 5,99 m

36

Dispensation

74

Ladlængde over 5,99 m

37

Dispensation støj

76

Prøveskilte ikke tilladt

38

Disp. luftforurening

77

MC over

39

Disp. kollisionsikkerhed

78

MC maks 150 ccm miljønorm 2006

Farligt gods

80

Renovationsaggregat

Farligt gods - international (ADR)

81

Betonkanon

*42

Flere udførelser

82

Trækkraft for sættevogn

*43

Dyretransport

83

Trækkraft for kærre

44

Konstruktive ændringer

86

Tempo 100 Tyskland

45

Dispensation motorløb

88

Partikelfilter

46

Euro 4

*95

Dyretransport over 8 timer

47

Euro 5

*96

Dyretransport under 8 timer i DK

*40 41

98

* Der skal foreligge supplerende attest Støjniveau

dB(A) ved

Støjniveau: Støjmålemetode: Konstruktive ændringer

II

eller

IV

omdr./min.

150 ccm miljønorm 2006

Eftermonteret partikelfilter


KVITTERING FOR ANMELDELSE DANMARK (DK) Blankettens oplysninger registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer og anvendes ved udstedelse af registreringsattest. Oplysning om vægt, drivkraft, brændstofforbrug (km/l) og art/anvendelse indgår i afgiftsberegningen. Når du modtager registreringsattesten, bør du derfor kontrollere, at oplysningerne er rigtige. Kvitteringen kan ikke anvendes som registreringsattest. CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR MOTO Registreringsområdets stempel I : Registreringsdato A: Registreringsnummer CheckcifferCENTRALREGISTERET Flere: REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ Br. Ej. Ej./br. CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR 1 2 MOTORKØRETØ 3 CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO

123547239070923480981 7606 81760 6045670984675094657 02123547239070923480FOR 1 235472390709234809817 60604567098467509465702 0456709846750946570 21235472390709234809FOR 98176 0604 CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTO 4 657234623465 08701 8312 3560MOTORKØRETØJER 7361270564379270346 465723462346 508701831 2356 0736127056 437927034 646572346234 6508701831235 6073612705 643792703 464657234623 4650 870183123 56073 REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ 5 107436047365 04650 461347561406327946CENTRALREGISTERET 732497263510743604736 5046MOTORKØRETØJER 5046134756140632794 673249726351074360473 6504MOTORKØRETØJER 6504613475614063279 467324972635107436047 3650 46504613475614 4 33 15 04 37 52 63 79 60 57 70 99 02 73 64 48 30 29 38 61 47 7 90 56 00 1MOTORKØRETØJER 25 36 57 90 49 78 34 66 47 75 80 79 64 56 35 77 20 42 9 42 33 15 04 37 52 63 79 60 57 70 99 02 73 64 48 30 29 38 61 4 76 90 56 0 14 25 36 57 90 49 78 34 66 47 75 80 79 64 56 35 77 20 4 94 42 33 15 04 37 52 63 79 60 57 70 99 02 73 64 48 30 2FOR 38 61 47 5 70 99 02 73 64 48 30 29 3FOR 61 47 76 90 5 00 14 25 36 57 90 49 78 34 66 47 75 80 79 64 56 35 77 2 42 91 CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTO 1 2 6 4 1 7 0 2 13 21 30 53 45 76 27 36 95 07 8 6 0 9 79 6 00 61 02 43 REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ 4 657234623465 08701 8312 3560MOTORKØRETØJER 7361270564CENTRALREGISTERET 379270346 465723462346 5087MOTORKØRETØJER 01831 2356 0736127056 437927034 646572346234 6508MOTORKØRETØJER 7018FOR 31235 6073612705 643792703 464657234623 4650 8701FOR 83123 56073 CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTO 5107436047365046504613475614063279467324972635107436047365046504613475614063279467324972635107436047365046504613475614063279467324972635107436047365046504613475614 REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ 90 56 00 14 25 36 57 90 49 78 34 66 47 7CENTRALREGISTERET 80 79 64 56 35 77 20 42 91 91 42 33 15 04 37 52 63 79 60 57 7 99 02 73 6MOTORKØRETØJER 48 30 29 38 61 47 76 90 56 00 14 25 36 57 90 49 78 36 4 4 33 10 35 63 76 57 42 33 15 04 37 52 63 79 60 57 70 9 02 73 64 4MOTORKØRETØJER 30 29 38 61 47 79 1 3 5 00 97 26 34 43 82 03 96 84 17 7 6 5 9 8 65 00 6 02 43 55 69 74 07 93 86 44 67 78 57 06 95 43 67 52 74 0 2 0 4 44 67 78 57 06 95 43 67 52 7 09 24 13 21 30 53 45 76 27 36 95 07 79 00 97 26 34 43 82 0FOR 96 84 17 79 6 00 61 02 43 1 2 54 72 90 79 CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTO 4 6 5 7 2 3 4 6 2 3 4 6 5 0 8 7 0 1 8 3 1 2 3 5 6 0 7 3 6 1 2 7 0 5 6 4 3 7 9 2 7 0 3 4 6 4 6 5 7 2 3 4 6 2 3 4 6 5 0 8 7 0 1 8 3 1 2 3 5 6 0 7 3 6 1 2 7 0 5 6 4 3 7 9 2 7 0 3 4 6 4 6 5 7 2 3 4 6 2 3 4 6 5 0 8 7 0 1 8 3 1 2 3 5 6 0 7 3 6 1 2 7 0 5 6 4 3 7 9 2 7 0 3 4 6 4 6 5 7 2 3 4 6 2 3 4 6 5 0 8 7 0 1 8 3 1 2 3 5 6 0 73 C.3: Brugers fulde navn, adresse og postnr. C.1: Ejers fulde navn, adresse og postnr. REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO D.1+D.3: Mærke K J: Art REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET K FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ E: Stelnummer Anvendelse CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ P.3: Drivkraft K 1 Vognmandskørsel 6 Busudlejning CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ 5 Erhvervsmæssig buskørsel Udrykningskørsel Der foreligger CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO Rutekørsel tilladelse til: Foranstående oplysninger bekræftes ved ejers CENTRALREGISTERET (brugers) personlige underskrift Anmeldelse til: REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR M (se vejTaxikørsel mv. ledning). Oplysningerne samt evt. angivet af CENTRALREGISTERE (om) synsvirksomheden og/eller CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FORoplysninger MOTORKØRETØJER Firmakørsel 4 SygetransportCENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET SKAT registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM). Se nedenfor REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR*M Hvis jeg skal have nummerplader, jeg en nummerplade CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FORønsker MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERE Godkendelsesnyt med tilkoblingsanordning med EU-symbol REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER dato ønskes ikke CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR M og Køretøjet er CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERE uden EU-symbol anvendt for brugt uden tilkoblingsanordningFOR MOTORKØRETØJER REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR M OTORKØRETØ kommende CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERE T FOR MOTO periodiske syn Der er foretagetFOR konstruktive ændringer af køretøjets REGISTERET MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR M Ja Nej OTORKØRETØ styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERE CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER T FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ (B) Registreret første gang CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØ Samtidig kvitteres for modtagelse af ialt kr. REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØ SKAT´s underskrift (Udstreges, hvis der ikke er betalt) Km/l Egenvægt (kg) F.2: Totalvægt (kg) Akseltryk (kg) L : Akselantal K Ja

4 43 48 30 29 38 61 47 76 90 56 00 14 25 36 57 90 49 78 34 66 47 7 13 21 30 53 45 76 27 36 95 07 79 00 97 26 34 43 82 03 96 84 17 79 65 00 61 02 43 55 69 74 07 93 86 44 67 78 57 06 95 43 67 52 74 09 21 21 30 53 45 76 27 36 95 07 79 00 97 26 34 465723462346508701831235607361270564379270346465723462346508701831235607361270564 510743604736504650461347561406327946732497263510743604736504650461347561406327946 42 33 15 04 37 52 63 79 60 57 70 99 02 73 64 48 30 29 38 61 47 76 90 56 00 14 25 36 57 90 49 78 34 66 47 7 4 13 21 30 53 45 76 27 36 95 07 79 00 97 26 34 43 82 03 96 84 17 79 65 00 61 02 43 55 69 74 07 93 86 44 67 78 57 06 95 43 67 52 74 09 21

Vejvenlig affjedret drivaksel

Forbeholdt synsvirksomheden

Passagerantal

Tilkobl. 1 Påhængsvogn Tilkoblet/ Reg.nr. trækkende 2 Sættevogn køretøj:

K: Dansk godkendelsesnummer

Tilkoblet sættevogn i fast kombination: Akseltryk (kg)

Synsfri sammenkobling:

Aksel- K antal

Tilkoblet påhængsvogn i fast kombination: Totalvægt (kg)

(01)

Koblingsvægt 1 (kg)

Koblingsvægt 2 (kg)

Godkendt til kørsel med flere trækkende/*tilkoblede køretøjer

Henvist til SKAT

S.2: Antal ståpladser

Køretøjet godkendt

D.2: Type

F.1: Teknisk tilladt totalvægt (kg)

Køretøjet er uændret i forhold til registrerede data

Køretøjet kan godkendes af omsynsvirksomhed

G: Køreklar vægt (kg)

Midlertidigt godkendt (synsbekendtg. § 48)

Forbeholdt (om) synsvirksomheden

Sted og dato

Ja (05)

Kun påhængsredskaber

Supplerende data (se bagsiden) K: EU-Typegodkendelsesnummer

Nej

Stelnr.

Nej (02)

Kontrolsyn

S.1: Antal siddepladser inklusive førerens plads P.1: Slagvolumen (cm3)

Midlertidigt godkendt ( synsbekendtg. § 50)

P.2: Største effekt (kW)

Godkendt i.h.t. synsbekendtg. § 71 stk. 2

Køretøjet ikke godkendt

Dataerklæring skal foreligge

Stempel, till.nr., navn og underskrift

Køretøjet godkendt (se i øvrigt de af synsvirksomheden anførte data ovenfor) Sted og dato

Sammenkobling godkendt

Stempel, till.nr., navn og underskrift


KVITTERING FOR ANMELDELSE KOPI DANMARK (DK) Blankettens oplysninger registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer og anvendes ved udstedelse af registreringsattest. Oplysning om vægt, drivkraft, brændstofforbrug (km/l) og art/anvendelse indgår i afgiftsberegningen. Når du modtager registreringsattesten, bør du derfor kontrollere, at oplysningerne er rigtige. Kvitteringen kan ikke anvendes som registreringsattest. CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR MOTO Registreringsområdets stempel I : Registreringsdato A: Registreringsnummer CheckcifferCENTRALREGISTERET Flere: REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ Br. Ej. Ej./br. CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR 1 2 MOTORKØRETØ 3 CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO

123547239070923480981 7606 81760 6045670984675094657 02123547239070923480FOR 1 235472390709234809817 60604567098467509465702 0456709846750946570 21235472390709234809FOR 98176 0604 CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTO 4 657234623465 08701 8312 3560MOTORKØRETØJER 7361270564379270346 465723462346 508701831 2356 0736127056 437927034 646572346234 6508701831235 6073612705 643792703 464657234623 4650 870183123 56073 REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ 5 107436047365 04650 461347561406327946CENTRALREGISTERET 732497263510743604736 5046MOTORKØRETØJER 5046134756140632794 673249726351074360473 6504MOTORKØRETØJER 6504613475614063279 467324972635107436047 3650 46504613475614 4 33 15 04 37 52 63 79 60 57 70 99 02 73 64 48 30 29 38 61 47 7 90 56 00 1MOTORKØRETØJER 25 36 57 90 49 78 34 66 47 75 80 79 64 56 35 77 20 42 9 42 33 15 04 37 52 63 79 60 57 70 99 02 73 64 48 30 29 38 61 4 76 90 56 0 14 25 36 57 90 49 78 34 66 47 75 80 79 64 56 35 77 20 4 94 42 33 15 04 37 52 63 79 60 57 70 99 02 73 64 48 30 2FOR 38 61 47 5 70 99 02 73 64 48 30 29 3FOR 61 47 76 90 5 00 14 25 36 57 90 49 78 34 66 47 75 80 79 64 56 35 77 2 42 91 CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTO 1 2 6 4 1 7 0 2 13 21 30 53 45 76 27 36 95 07 8 6 0 9 79 6 00 61 02 43 REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ 4 657234623465 08701 8312 3560MOTORKØRETØJER 7361270564CENTRALREGISTERET 379270346 465723462346 5087MOTORKØRETØJER 01831 2356 0736127056 437927034 646572346234 6508MOTORKØRETØJER 7018FOR 31235 6073612705 643792703 464657234623 4650 8701FOR 83123 56073 CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTO 5107436047365046504613475614063279467324972635107436047365046504613475614063279467324972635107436047365046504613475614063279467324972635107436047365046504613475614 REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR CENTRALREGISTERET FOR CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ 90 56 00 14 25 36 57 90 49 78 34 66 47 7CENTRALREGISTERET 80 79 64 56 35 77 20 42 91 91 42 33 15 04 37 52 63 79 60 57 7 99 02 73 6MOTORKØRETØJER 48 30 29 38 61 47 76 90 56 00 14 25 36 57 90 49 78 36 4 4 33 10 35 63 76 57 42 33 15 04 37 52 63 79 60 57 70 9 02 73 64 4MOTORKØRETØJER 30 29 38 61 47 79 1 3 5 00 97 26 34 43 82 03 96 84 17 7 6 5 9 8 65 00 6 02 43 55 69 74 07 93 86 44 67 78 57 06 95 43 67 52 74 0 2 0 4 44 67 78 57 06 95 43 67 52 7 09 24 13 21 30 53 45 76 27 36 95 07 79 00 97 26 34 43 82 0FOR 96 84 17 79 6 00 61 02 43 1 2 54 72 90 79 CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET MOTO 4 6 5 7 2 3 4 6 2 3 4 6 5 0 8 7 0 1 8 3 1 2 3 5 6 0 7 3 6 1 2 7 0 5 6 4 3 7 9 2 7 0 3 4 6 4 6 5 7 2 3 4 6 2 3 4 6 5 0 8 7 0 1 8 3 1 2 3 5 6 0 7 3 6 1 2 7 0 5 6 4 3 7 9 2 7 0 3 4 6 4 6 5 7 2 3 4 6 2 3 4 6 5 0 8 7 0 1 8 3 1 2 3 5 6 0 7 3 6 1 2 7 0 5 6 4 3 7 9 2 7 0 3 4 6 4 6 5 7 2 3 4 6 2 3 4 6 5 0 8 7 0 1 8 3 1 2 3 5 6 0 73 C.3: Brugers fulde navn, adresse og postnr. C.1: Ejers fulde navn, adresse og postnr. REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO D.1+D.3: Mærke K J: Art REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET K FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ E: Stelnummer Anvendelse CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ P.3: Drivkraft K 1 Vognmandskørsel 6 Busudlejning CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ 5 Erhvervsmæssig buskørsel Udrykningskørsel Der foreligger CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTO Rutekørsel tilladelse til: Foranstående oplysninger bekræftes ved ejers CENTRALREGISTERET (brugers) personlige underskrift Anmeldelse til: REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR M (se vejTaxikørsel mv. ledning). Oplysningerne samt evt. angivet af CENTRALREGISTERE (om) synsvirksomheden og/eller CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FORoplysninger MOTORKØRETØJER Firmakørsel 4 SygetransportCENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET SKAT registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM). Se nedenfor REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR*M Hvis jeg skal have nummerplader, jeg en nummerplade CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FORønsker MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERE Godkendelsesnyt med tilkoblingsanordning med EU-symbol REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER dato ønskes ikke CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR M og Køretøjet er CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERE uden EU-symbol anvendt for brugt uden tilkoblingsanordningFOR MOTORKØRETØJER REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR M OTORKØRETØ kommende CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERE T FOR MOTO periodiske syn Der er foretagetFOR konstruktive ændringer af køretøjets REGISTERET MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR M Ja Nej OTORKØRETØ styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERE CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER T FOR MOTO REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØRETØ (B) Registreret første gang CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØ Samtidig kvitteres for modtagelse af ialt kr. REGISTERET FOR MOTORKØRETØJER CENTRALREGISTERET FOR MOTORKØ SKAT´s underskrift (Udstreges, hvis der ikke er betalt) Km/l Egenvægt (kg) F.2: Totalvægt (kg) Akseltryk (kg) L : Akselantal K Ja

4 43 48 30 29 38 61 47 76 90 56 00 14 25 36 57 90 49 78 34 66 47 7 13 21 30 53 45 76 27 36 95 07 79 00 97 26 34 43 82 03 96 84 17 79 65 00 61 02 43 55 69 74 07 93 86 44 67 78 57 06 95 43 67 52 74 09 21 21 30 53 45 76 27 36 95 07 79 00 97 26 34 465723462346508701831235607361270564379270346465723462346508701831235607361270564 510743604736504650461347561406327946732497263510743604736504650461347561406327946 42 33 15 04 37 52 63 79 60 57 70 99 02 73 64 48 30 29 38 61 47 76 90 56 00 14 25 36 57 90 49 78 34 66 47 7 4 13 21 30 53 45 76 27 36 95 07 79 00 97 26 34 43 82 03 96 84 17 79 65 00 61 02 43 55 69 74 07 93 86 44 67 78 57 06 95 43 67 52 74 09 21

Vejvenlig affjedret drivaksel

Forbeholdt synsvirksomheden

Passagerantal

Tilkobl. 1 Påhængsvogn Tilkoblet/ Reg.nr. trækkende 2 Sættevogn køretøj:

K: Dansk godkendelsesnummer

Tilkoblet sættevogn i fast kombination: Akseltryk (kg)

Synsfri sammenkobling:

Aksel- K antal

Tilkoblet påhængsvogn i fast kombination: Totalvægt (kg)

(01)

Koblingsvægt 1 (kg)

Koblingsvægt 2 (kg)

Godkendt til kørsel med flere trækkende/*tilkoblede køretøjer

Henvist til SKAT

S.2: Antal ståpladser

Køretøjet godkendt

D.2: Type

F.1: Teknisk tilladt totalvægt (kg)

Køretøjet er uændret i forhold til registrerede data

Køretøjet kan godkendes af omsynsvirksomhed

G: Køreklar vægt (kg)

Midlertidigt godkendt (synsbekendtg. § 48)

Forbeholdt (om) synsvirksomheden

Sted og dato

Ja (05)

Kun påhængsredskaber

Supplerende data (se bagsiden) K: EU-Typegodkendelsesnummer

Nej

Stelnr.

Nej (02)

Kontrolsyn

S.1: Antal siddepladser inklusive førerens plads P.1: Slagvolumen (cm3)

Midlertidigt godkendt ( synsbekendtg. § 50)

P.2: Største effekt (kW)

Godkendt i.h.t. synsbekendtg. § 71 stk. 2

Køretøjet ikke godkendt

Dataerklæring skal foreligge

Stempel, till.nr., navn og underskrift

Køretøjet godkendt (se i øvrigt de af synsvirksomheden anførte data ovenfor) Sted og dato

Sammenkobling godkendt

Stempel, till.nr., navn og underskrift


21.068 MO2A (2010.10) · Bording A/S

Anmeldelse til SYN og/eller REGISTRERING af motorkøretøjer mv.

Vejledning 1.

Blanketten skal udfyldes med maskinskrift/kuglepen (blokbogstaver). Blanketter, der er udfyldt utydeligt eller ufuldstændigt, afvises.

2.

Blanketten skal udfyldes med oplysninger om ejerens og en eventuel brugers personnummer. For firmaer/virksomheder (juridiske enheder) anføres CVR-nummer. Ved ejer forstås den person, som på anmeldelsesblanketten oplyser at være ejer af køretøjet. Ved registreringen foretages ikke en prøvelse af det civilretlige ejerforhold vedrørende køretøjet. Ved bruger forstås den person, der har varig rådighed over køretøjet. Det vil sige den person, der er ansvarlig for køretøjet og dagligt benytter det. På blanketten kan anføres en eller flere ejere eller brugere af køretøjet.

3.

Blanketten skal underskrives personligt af køretøjets ejer. Hvis der tillige anmeldes en bruger af køretøjet skal blanketten underskrives af enten ejeren eller brugeren. Blanketten kan også underskrives af en anden person efter skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal vedlægges.

4.

Blankettens rubrik ”Mærke” udfyldes med oplysninger om køretøjets: - fabrikat, model og variant, f.eks. Mercedes-Benz 300 D stationcar.

5.

Blankettens rubrik “Art” udfyldes med oplysninger om, hvorvidt køretøjet er - en personbil/en stor personbil, varebil, lastbil, påhængsvogn, sættevogn, motorcykel, lille eller stor knallert, traktor, campingvogn, påhængsredskab mv.

6.

Blankettens rubrik ”Anvendelse” udfyldes med oplysninger om, hvad køretøjet skal benyttes til - f.eks. privat personkørsel, godstransport, taxikørsel mv.

7.

På baggrund af de oplysninger, der fremgår af anmeldelsesblanketten og øvrige dokumenter, udstedes en registreringsattest. Registreringsattesten sendes til ejeren af køretøjet. På registreringsattesten angives ejeren af køretøjet som ”Indehaver af registreringsattesten”. Registreringsattesten indeholder kun oplysninger om én ejer og én bruger. Den ejer og den bruger, der angives først på anmeldelsesblanketten, anføres på registreringsattesten. Øvrige ejere og brugere anføres ikke på registreringsattesten, men registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer.

8.

Registreringsattesten udformes i to dele, der kan adskilles. Ved anmeldelse til registrering, ejerskifte eller tekniske ændringer skal både del I og del II af registreringsattesten afleveres til SKAT sammen med anmeldelsesblanketten og et forsikringsbevis m.v. Forsikringsbevis udleveres af forsikringsselskabet. Hvis køretøjet skal anvendes til kørsel i udlandet, bør del I af registreringssattesten medbringes som dokumentation overfor offentlig myndighed. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at medbringe registreringsattesten ved kørsel i Danmark. For lastbiler til firmakørsel og for store personbiler til buskørsel skal del I af registreringsattesten medbringes under kørslen.

9.

Hvis du skal have nummerplader, skal du vælge om nummerpladen skal være med eller uden EU-symbolet (EU-nummerplade).

Race Cars  
Race Cars