Page 1

Vasatidning

Av: Hanna, Patricia, Samuel och Calle.


Gustav Vasa föddes den 1 2 maj 1 496 och var son till Cecilia Månsdotter och Erik Johansson. En del av hans uppväxt tillbringade han på Rydboholms slott. Gustav Vasa tillhörde ätten Vasaätten. Erik Johansson hade Rydboholmslott som sin huvudgård. Gustav Vasa var gift tre gånger och fick sammanlagt nio barn. Hans äldste son hette Erik. Gustav bestämde att Sverige skulle bli ett arvrike alltså att kungen inte skulle väljas av adelsmännen som på medeltiden. Det betyder att Gustavs äldste son skulle bli kung när han dog.

b o s s k 1 i m s b s


Gustav Vasas söner! Gustav Vasa fick fyra söner men det var bara tre som blev kungar det är Erik, Johan och Karl. Och dom hade lärt sig att en kung ska vara synslös och befallande precis som sin far. Och att en kung skulle föra ständiga krig och göra sitt land stort och mäktigt. I 1 00 år och lite till så var Sverige ständigt inblandat i något krig.Det kostade väldigt mycket med alla rustningar mm. Så den skatt- kammare som Gustav Vasa hade fyllt blev bara mindre och mindre pågrund av sönerna.


e h d s m s i M På Gustav Vasas tid så bodde nu ofta Kungar i Stockholm där det då fanns 8000 människor. Och s Stockholm hade också blivit en handelsstad.Järn var v den viktigaste varan för Sverige.I norra Europa höll många kungar med Martin Luther. Det var troligtvis inte b för bara för trons skull kungarna reformerade kyrkan. h Kungarna ville också ta över påvens och kyrkans b makt.Kungarna bröt kontakten med påven och gjorde s sig själva till chefer över kyrkan i sitt land. Påvens kyrka, den gamla kyrkan blev kallad för den katolska s kyrkan. I Rom fortsatte påven att vara chef över kyrka r precis som han är idag.Olaus Petri ville reformera den s svenska kyrkan så att den blev som Martin Luther sa.

Gustav tyckte det var bra.I Västerås 1 527 på ett möte tvingade Gustav biskoparna i Sverige att lämna påvens kyrka. På så sett blev Gustav Vasa chef över ärkebiskopen, kyrkan, prästerna och biskoparna i Sverige. Först så tog Gustav kyrkans makt, silver, gårdar och guld för rikets räkning. Prästerna och kyrkan fick behålla så mycket att de precis klarade sig.Men det mesta behöll Gustav och hans familj för sig själva.Nu när Gustav hade mycket pengar så började han bygga


en inbjudan men var skeptisk.Festen höll på i tre dagar fast på den tredje dagen så lätt Kristian låsa porten till slottet. Gäster blev fångar. Alla fångar måste halshuggas och alla som bodde i staden blev bordade att stanna inomhus. Först halshöggs biskopen Matias. Eter allt dödandet så var det 82 stycken döda människor och en av dom var Gustaf Vasas pappa. Stockholms blodbad blev namnet på denna händelse för att det var väldigt mycket blod. När Gustav Vasa fick reda på detta så blev han jätteledsen.Han bestämde sig för att skaffa hjälp i Dalarna. Och resten ja det får ni veta på en annan sida.


På landet. Byarna brukade för det mesta ligga långt ifrån varandra.Och så fanns det inga bra vägar och i stort sett hade man bara båten och hästen som transportmedel. Men det här med avstånden bekymrade sig inte människorna. Det fanns ingen andledning att lämna byn eftersom byn levde sitt eget liv. På gården så tillverkade man allt man behövde. De flesta människorna var bönder i Sverige under Vasatiden och bodde på landet. Kvinnorna hade många uppgifter en av dom viktigaste var att sköta om korna. Kornas betesmarker kunde ligga långt från gården.


SLUT! :-D!

VasatidningGrupp1  

Sista Vasatidningen den här omgången!