Page 1


xxxHolic: Rei - Chap 1  

Về CLAMP và xxxHOLiC, có lẽ không phải giới thiệu thêm nữa. Rei là một phần thuộc tổng series xxxHOLiC, mà mình cũng không hiểu vì sao phải...

xxxHolic: Rei - Chap 1  

Về CLAMP và xxxHOLiC, có lẽ không phải giới thiệu thêm nữa. Rei là một phần thuộc tổng series xxxHOLiC, mà mình cũng không hiểu vì sao phải...

Advertisement