Page 1

zloděj a slunce enil se zloděj a všichni sousedé měli radost, že se napraví a přestane krást. Přišel k nim jeden muž a moudře pravil: — Vyslyšte mě a já vám ukážu vaši radost v pravém světle: jednou se chtělo slunce oženit, ale země to naplnilo zděšením, celý svět povstal a začal nadávat jupiterovi, že to dovoluje. Když popuzený bůh chtěl vědět příčinu neslýchané rebelie, jedna země pravila: „Teď máme jen jedno slunce a týrá svět takovým vedrem, že všechno živé klesá únavou, cožpak po svatbě, když by naplodilo dětí?“ Co se lysé zrodí, lysé zhyne, šedin dožil, a starých zvyků neodložil.

16


dVa PsI řezí fena prosila sladkými a lichotivými slovy psa, aby se dobrácky smiloval a půjčil jí pelech na slehnutí. Pes se nechal umluvit a brloh jí přenechal.

Po dlouhém čase, když štěňata už povyrostla, žádal fenu, aby se vystěhovala a pelech vyklidila. ale psice nechtěla ani slyšet. za nějakou dobu prosil znovu, aby jednala tak, jak jí vyhověl on, a boudu opustila. — Proč mě furt otravuješ a drze dotíráš, odsekla fena, copak nemáš brejláky a nevidíš, kolik je nás teď proti tobě? Když myslíš, že jsi silnější, prubni nás vyházet, pak ti z pelechu ustoupím. Čiň dobře, ale věz komu. Pěkné mluvení, čertovo znamení.

17

Bajky, Ezop  

Ezopovy bajky zobrazují svět a příběhy různých zvířat. Jednou je hlavním hrdinou liška, jindy lev, ale třeba i luční kobylka nebo mravenec....