Page 1

VERENIGINGSBLAD DER JFV OURANOS | JAARGANG 9 | NUMMER 2 | mei 2015

Ouranostra

Seks, Drugs, Rock ’n Roll en een strafblad?

How to win a Moot Court

Sound sampling: het perspectief van een artiest

Ouranostra 1

Naamloos-2.indd 1

22-04-15 14:56


Meld je aan voor dé opstap naar een bloeiende carrière. Wil jij de perfecte start maken voor een carrière in de advocatuur? Schrijf je dan nu in voor de Jong Hout Masterclass op 1, 2 en 3 juli 2015. Drie dagen lang draai je volop mee met onze mensen, werk je aan praktijkcases en leer je onze cliënten kennen. Een uitgelezen kans om de persoonlijke en no-nonsense cultuur van ons kantoor te ervaren. Ben jij klaar voor het echte werk? Mis deze kans dan niet en meld je vóór 1 juni aan via werkenbijhouthoff.com of onze Facebookpagina!

Naamloos-2.indd 2

22-04-15 14:56


Colofon Ouranostra Ouranostra Jaargang 9 Nummer 2 Mei 2015 Oplage 1400

Magazine Committee Karlijn Willems Ruben Quaden Veera Lehtinen Laura Messchendorp Jos Raets Birgit Verbeek Cecilie Skeivoll Jakobsen

Met dank aan:

Bestuur der JFV Ouranos 2014-2015 Fleur Scholte Renate Keijzer Eugenie Coche Sara George Philippe Piters

Layout en Druk

Orangebook Almanakken & verenigingsbladen www.orangebook.nl

Inhoudsopgave Voorwoord

A Crash Course in Facebook

Ouranos 2014-2015 04

Privacy Protection 51

Voorwoord Voorzitter der JFV Voorwoord Voorzitter Magazine Committee 2014-2015 06

Proosten met de praeses 52 Financial Consequences of False Claims in Advertisement 56

Artikelen

Ineens heb je het, je gaat voor

Sports and Human Rights: Ouranos’ favorite law movies! 18

Interviews

Hungry? Lunching within 1 minute

How to win a Moot Court

Leven in de Leeuwenstad 10 Is there being cheated? 14 Bucket-List Maastricht 23 of the law faculty 24 De nieuwe Bibliotheekwet:

Media- en entertainmentrecht!

Sound sampling:

het perspectief van een artiest 20

van boek naar e-book? 26

Activiteiten

De meest bizarre wetten van

A Taste of Home 8

How smart are you? 32 de wereld quiz 36

58

28

Après-Ski Party 2

“Geef mij maar Amsterdam” 16

Police Interrogations and False

Trip to the Hague 34

Confessions United States vs.

Ouranoski 2015

United Kingdom 38

Fighting Returning IS-Fighters –

Wilde dieren de tent uit 40 10x most awesome legal TV-series 44

42

Statelessness, jail-sentence or free-passes? 46

Bekendmaking Kandidaatsbestuur 54

Seks, Drugs, Rock ’n Roll en een strafblad? 48

Ouranostra 3

Naamloos-2.indd 3

22-04-15 14:56


Voorwoord voorzitter 2014-2015 [NL] ‘Dit is mijn uitspraak en daarmee zult u het moeten doen.’ Een uitspraak die menig student aan onze faculteit niet onbekend in de oren zal klinken. Met deze zin eindigt de Rijdende Rechter, uit het gelijknamige televisieprogramma, zijn ‘vonnis’ traditiegetrouw. Met zijn uitspraak maakt de Rijdende Rechter een einde aan menig hoogopgelopen burenruzie. Eindelijk is er juridische duiding in geschillen die veelal betrekking hebben op vallende bladeren, verkeerd dan wel juist gepositioneerde schuurtjes en ander ernstig huis-, tuin- en keukenleed. Wees er op geattendeerd dat het woord vonnis, met reden, tussen aanhalingstekens staat. Mr. Frank Visser, in het dagelijks leven als kantonrechter verbonden aan het kantongerecht in Zaandam, vervult in het programma niet de functie van rechter. De televisiestudio in Zaandam is geen rechtbank en presentatrice Jetske is zeker geen griffier. Wat de Rijdende Rechter juridisch gezien doet is niets meer dan bindend advies geven. De basis van dit bindend advies is een overeenkomst tussen partijen waarin zij verklaren gehoor te geven aan het advies. Deze overeenkomst is in rechte af te dwingen en kan de gewenste executoriale titel opleveren. Dus in dat opzicht heeft mr. Frank Visser zeker geen ongelijk met zijn bekende afsluiter; partijen zullen het er mee moeten doen. Ik geef direct toe dat ‘De Bindend Adviseur’ een stuk minder entertainend klinkt dan ‘De Rijdende Rechter’ maar naar mijn mening is er toch een zekere vorm van misleiding in het spel. Het programma De Rijdende Rechter bestaat al sinds 1995. Dit betekent dat de gemiddelde eerstejaars die komend academisch jaar voet over de drempel van onze faculteit zet zich geen Nederlands televisielandschap kan voorstellen zonder de met hoed getooide rechter en zijn behulpzame ‘jongens van het Kadaster’. Maar waar komt dit succes vandaan? Wat maakt dit weinig flitsende programma tot een succes? Volgens mij ligt het antwoord verscholen in een van meest basale principes van humor: het mooiste vermaak is leedvermaak. Volgens mij kan iedereen het zich herinneren als de dag van gisteren dat die ene irritante klasgenoot eens flink op zijn donder kreeg van de meester of juffrouw. Bij de arme knul sprongen de tranen in de ogen op het moment dat hem werd verteld wat hij fout deed maar bij de rest van de klas zorgde het voor een besmuikte glimlach. Als men een-

maal volwassen is verdwijnt de meester of juffrouw, de ergernissen blijven echter. Om de lastige klasgenoot, of buurman, op zijn fouten te wijzen speelt de rechter de rol van juffrouw of meester. En wat is er nu prettiger dan na een lange dag werken op de bank te ploffen en op televisie die onsympathieke klasgenoot, de buurman of –vrouw in kwestie, ongelijk zien krijgen. En zo raken recht en entertainment elkaar. Ik wil mijn voorwoord graag eindigen met een woord van dank aan de Magazine committee. Deze internationale commissie heeft tot twee keer toe dit academisch jaar een prachtig inhoudelijk en vermakelijk verenigingsblad samengesteld. Verder rest mij niets dan u veel leesplezier te wensen.

Julius Huberts Voorzitter 2014-2015

4

Naamloos-2.indd 4

22-04-15 14:56


Preface of the president [ENG] Dear reader, ‘That’s my final ruling and there’s nothing more to discuss.’ That sentence won’t be entirely unfamiliar to many students in our faculty as these are the words traditionally used by the Travelling Judge (or the Rijdende Rechter, as he is known in the eponymous programme on Dutch TV) to round off his ‘ruling’ and, in doing so, bring many a heated argument between neighbours to an end. Finally some legal structure is brought to disputes usually relating to falling leaves, sheds in the right or wrong place and other dreadful problems in and around the home. I should emphasise the inverted commas around the word ‘ruling’, given that the TV role played by mr. Frank Visser (in his off-screen life, a subdistrict court judge in Zaandam) isn’t that of a judge. And the TV studio in Zaandam isn’t a courtroom, while Jetske, the presenter, is certainly not a court clerk. What the Travelling Judge does, from a legal perspective, is simply to issue binding advice, based on an agreement between the parties that they will abide by that advice. This agreement is legally enforceable and can in turn give rise to an enforceable order. So, in that respect, mr. Frank Visser is certainly not wrong in his chosen closing sentence. Once he has finished speaking, there’s nothing more for the parties to discuss. However, and although I would be the first to admit that the ‘Binding Adviser’ sounds a bit less snappy than the ‘Travelling Judge’, there is an element in the programme that I see as somewhat misleading. The Rijdende Rechter has been on TV since 1995, which means that, from the next academic year, the average first-year student crossing our threshold will simply be unable to imagine Dutch TV without the behatted judge and his ever so helpful ‘boys from the Land Registry’. But what’s the reason behind this success? Why has a programme dealing with subjects that aren’t exactly exciting achieved such high ratings over the years?

The answer, as I see it, can be found in one of the basic principles of humour: what people most enjoy is watching someone else squirm. I’m sure everyone can clearly remember when that one really irritating pupil in their class got into big trouble with the teacher. You could see the tears in the poor guy’s eyes when his mistakes were pointed out to him, and all that the rest of the class could do was smirk and snigger. The teacher disappears out of your life once you’re an adult, but the irritations remain. And then it’s the Travelling Judge who takes on the teacher’s role of pointing out exactly what that annoying classmate or neighbour has done wrong. And what can be more enjoyable after a hard day’s work than slumping on the sofa and watching that irritating classmate or neighbour being told they’re in the wrong. And that’s where the paths of law and entertainment cross. I would like to end my introduction by expressing my thanks to the Magazine Committee. The students on this international committee have worked hard to put together this academic year’s two editions of our faculty magazine, both of which have contained excellent content, as well as being highly entertaining. All that’s left for me now to do is to wish you every enjoyment in reading this final edition for the year.

Julius Huberts Voorzitter 2014-2015

“And what can be more enjoyable after a hard day’s work than slumping on the sofa and watching that irritating classmate or neighbour being told they’re in the wrong.” 5

Naamloos-2.indd 5

22-04-15 14:56


Voorwoord Voorzitter Magazine Committee JFV Ouranos 2014-2015 [NL] Beste lezer, Met trots presenteer ik de Ouranostra ‘Law & entertainment issue’. Het recht is overal om ons heen. Over alles valt iets te zeggen vanuit een juridisch perspectief. Of je nu staat te springen op een festival, loopt te struinen door de bibliotheek of door de timeline van je Facebook scrollt. Tegenwoordig kun je ook niet meer de televisie aanzetten zonder te zappen langs een advocatenserie of -film. Laten we eerlijk zijn: wie is geen rechten gaan studeren dankzij Legally Blonde? En wie vindt tijdens de toetsweek niet zijn steun en toeverlaat in een Suits marathon? Daarom hebben we voor jou de beste films en de beste series op een rijtje gezet voor extra juridische inspiratie. Uiteraard zoomen we ook in op de juridische vraagstukken die de diverse vormen van entertainment met zich meebrengen. Zo zal dit jaar een nieuwe wet intreden die het gebruik van wilde dieren in het circus verbiedt. Het artikel zet kort uiteen hoe de dierenrechtenorganisaties en de circusondernemingen hierover denken. Daarnaast stellen we het drugsbeleid van festivals aan de kaak. Is een zero-tolerance-beleid wenselijk of moet er de mogelijkheid komen vrijwillig drugs te testen? Ook sport is entertainment, vooral de grote evenementen als de Olympische Spelen. Het gastland belooft altijd gouden bergen aan de eigen bevolking, maar is bijvoorbeeld China er echt beter van geworden? Als het gaat om entertainment wordt het duidelijk dat het recht de nieuwe technologieën niet altijd kan bijbenen. Nieuwe vormen van media lijken wel elke dag op te staan. Het is dan niet altijd even duidelijk of het gaat om een kortstondige hype of een daadwerkelijk nieuw gewoontegoed. En dan is wetgeving een log proces, niet in de minste plaats door de tegenover elkaar staande belangen. Een interessant voorbeeld is de bibliotheek, die haar hoofd boven water probeert te houden ten tijde van de digitalisering. Na 25 jaar komt er eindelijk nieuwe wetgeving die de digitalisering van de openbare bibliotheek regelt. Ook de muziekindustrie is dankzij de technologische ontwikkelingen een dynamische wereld. Het produceren van muziek wordt steeds toegankelijker. Daarom bespreken we met DJ en producer FRAME het gebruik van sound sampling, dat eerder bekend stond als klankjatten.

Dat het recht echt overal te vinden is, bewijzen de meest bizarre wetten van de wereld. Mag je als New Yorkse tandarts een dansje doen tijdens je werk? En ben je als Franse dierenliefhebber in overtreding als je jouw varkentje Napoleon noemt? Blader door en doe de quiz! Voor de leden van JFV Ouranos zijn er dit jaar weer heel wat mooie activiteiten voorbij gekomen. De Feesfebrik stond op zijn kop tijdens de Après-ski party en voor de ‘foodies’ onder ons was er het internationale foodevent ‘Taste of Home’. Daarnaast werden Den Haag en Amsterdam bezocht. Mocht je de stedentrips hebben gemist, lees dan vooral even het verslag voor tips en hoogtepunten. Over hoogtepunten gesproken, JFV Ouranos was natuurlijk ook present op de skibergen van Risoul. Om dit academische jaar in Maastricht goed af te sluiten hebben we een Maastricht Bucketlist voor je gemaakt. Streep door welke activiteiten je al hebt gedaan en plan de rest. Niet uitstellen naar volgend jaar is mijn devies, want het mooie studentenleven vliegt voorbij. Tot slot wil ik de magazine commissie bedanken. Iedereen heeft met veel liefde voor het recht en het schrijven aan de artikelen gewerkt. Daarnaast wil ik het bestuur bedanken voor hun support en creatieve inbreng. Ook dank aan Fleur Scholte voor het enthousiaste Amsterdam verslag. Renate Keijser dank ik voor haar interessante verslag over haar stageperiode in Singapore. Last but not least dank ik Philippe Piters voor het delen van zijn visie op muziek en dank aan de talentvolle Eugénie Coche en Sara George voor het delen van hun ervaringen met de Moot Court wedstrijden. Veel leesplezier met de ‘law & entertainment issue’!

Met vriendelijke groet, Karlijn Willems Voorzitter Magazine Committee

6

Naamloos-2.indd 6

22-04-15 14:56


Preface of the chairman of the Magazine Committee of JFV Ouranos 2014-2015 [ENG] Dear reader, With pride I present to you the Ouranostra ‘Law & entertainment issue’.

out is the article, based on the lecture organized by JFV Ouranos, on how to fight the IS-fighters.

Law is everywhere around us. Everything can be analyzed from a legal perspective. Whether you are dancing at a festival, visiting the library or checking out the timeline on Facebook. Nowadays it is hard to watch TV without coming across a legal show or movie. Let’s be honest: who didn’t go to law school thanks to Legally Blonde? And who doesn’t find support in a Suits marathon during examweek? Therefore we put together the best movies and best series for your extra legal inspiration in this edition of Ouranostra.

For the members of JFV Ouranos there were definitely some great events this year to look back to. Therefore we give those some extra attention in this Ouranostra edition. Check out the pictures of the Après-ski party and if you are a ‘foodie’ then read all about the great dishes during the ‘Taste of Home’ event. If you went along to the citytrips to The Hague or Amsterdam then you can read back about the day, though written in Dutch. One of the highlights of the year was Ouranoski in Risoul that is also included through a Dutch report.

Of course we also zoom in on some legal issues that comes with all kinds of entertainment. For example we give you a crash course on Facebook privacy. And sports is entertainment, especially the big events like the Olympic games. The host country always promises their own people that hosting the event will improve their life, but have the human rights in for example China really improved? Next to that we tell you all about the false promises brands make in their advertisement and how it costs them.

Next to that, Eugénie Coche and Sara George, two active members of JFV Ouranos, both won a Moot Court competition. We met them and asked them all about their experiences on making their case.

“You see them so many times on TV, but how can interrogation techniques really lead to a false confession?”

Finally, I would like to thank the magazine committee. We really tried to make this a bilingual edition to under stripe the international character of the Faculty. Also I would like to thank the board for their support and creative input. Special thanks go out to Eugénie Coche, Sara George, Fleur Scholte, Renate Keijser and Philippe Piters.

To make this academic year in Maastricht extra special we put together a Maastricht Bucketlist. See what you still need to do and do it! I advise you, don’t put it off till next year, because time flies and before you know it you are graduating.

I hope you enjoy the ‘law & entertainment issue’!

Yours sincerely, Karlijn Willems Chairman Magazine Committee

A must-read is definitely the article on police interrogations. You see them so many times on TV, but how can interrogation techniques really lead to a false confession? The article compares the interrogation techniques used in the United States and United Kingdom. Another interesting read I would like to point

7

Naamloos-2.indd 7

22-04-15 14:56


A Taste of Home [ENG] The Taste of Home event took place on a chilly evening, perfect for getting warm through tasting dishes from home!

When I first heard about the ‘’Taste of Home’’ event, the first thought that came to my mind was the thought of Finnish carelian pies, Russian pelmenis and Chinese hotpot. I believe everyone has those one or two specific dishes they think of when speaking of their home-countries and cuisines. I believe everyone has those one or two specific dishes when talk turns to their home-countries and cuisines they have experienced. I was more than excited to come and see what other people had brought from their home countries. The event had been arranged in the atmospheric Faculty of Law on a chilly afternoon in the beginning of February. Perfect for getting warm in front of some traditional dishes from various cuisines. I was pleased to find hot dogs, and to try Iranian, Pakistani, Lebanese, Indian, French, Russian, Dutch and many other of the cuisines represented. One might first think of Swiss Chocolate, Chinese Sweet and Sour Chicken and waffles from Belgium. Guests of the event could be pleased to find American hotdogs, Dutch mashed potatoes, Spanish potato-omelet and jamón, Russian piroshkis and Italian bruschetta, just to name a few! Having a sweet tooth, one of my favorite things was the Australian pavlova!

and each country had an interesting legal fact to add! Otherwise I would not have known, that it is still legal to throw Brussel sprouts at tourists and that there is a Mongolian law from the middle ages which obliges women to be topless. The drinks, provided by Ouranos, were flowing heavily. The event was a beautiful outcome of the joint effort of people from different backgrounds. Taste of Home was organized by the International Masters Committee and could not have taken place without all the marvelous volunteers who cooked their traditional dishes for all of us to try. The event was definitely a success, with people trying new dishes and learning about the cultural aspects too. Round by round all the delicious food was slowly devoured before the party moved to the after-party. I believe I speak for everybody when I hope this event will become an annual or even bi-annual event in the Ouranos activity calendar. There definitely is an audience for more events like Taste of Home.

Veera Lehtinen The plaque’s indicating the country of origin of each dish did not only spell out the country but also visualized it with its flag

8

Naamloos-2.indd 8

22-04-15 14:56


9

Naamloos-2.indd 9

22-04-15 14:56


Leven in de Leeuwenstad [NL] Mijn naam is Renate Keijser. Afgelopen december heb ik mijn bachelor European Law School – English Language Track afgerond. Voordat ik aan mijn master wilde beginnen, besloot ik dat het tijd was om eerst ‘de wijde wereld’ in te trekken. Ik wilde graag stage lopen en leven in een andere (rechts)cultuur. Die stage heb ik uiteindelijk gevonden bij Providence Law Asia LLC, te Singapore.

In de laatste week van januari kreeg ik de bevestiging dat ik vanaf 9 februari 2015 een stage mocht komen lopen bij Providence. Binnen twee weken moest ik dus allerlei dingen regelen voor mijn vertrek, veel mensen nog zien en zoveel mogelijk voorbereiden voor mijn aankomst. Ondanks verwoede pogingen was het niet gelukt om van tevoren voor een kamer te zorgen. Ik had voor de eerste nacht een kamer in een hotel geboekt om vanuit daar het weekend te hebben om kamers te bekijken. Uiteindelijk bleek dit ook de beste optie, want een kamer daadwerkelijk gezien hebben en aan de hand daarvan beslissen is ook hier in Singapore beter dan afgaan op (Facebook)foto’s. Na de eerste dag ongeveer het hele land doorkruist te hebben om een viertal kamers te bekijken, besloot ik de laatste kamer te huren. Binnen vijf uur stond ik met mijn koffers op de stoep om de eerste nacht op een matrasje op de grond te slapen. Na een bezoekje aan de altijd handige Ikea werd het echt een kamer en noem ik het nu mijn thuis.

De eerste maandag kwam al snel en toen was het tijd om aan de slag te gaan. Providence Law Asia LLC is een boutique law firm, zoals ze dat hier noemen. Een klein advocatenkantoor met zes advocaten, twee trainees, drie secretaresses en een stagiaire. De advocaten hebben allemaal een andere achtergrond, maar zijn gespecialiseerd in internationale arbitrage. Daarnaast wordt er ook aan lokale procesvoering gewerkt, soms op pro bono basis. De zaken gaan voornamelijk over commerciële transacties. Een eerste deel van de cultuurshock ondervond ik op de werkvloer. Het kantoor is niet heel groot en alle werknemers zitten dus vrij dicht bij elkaar. Ook hier geldt een open door policy, maar nadeel is dan wel dat alle geluiden van iedereen, overal te horen zijn. Daarnaast is het gehele werkethos zeer anders dan in Nederland. Ondanks dat de werkdag om negen uur begint, komt men hier rond half tien (soms zelfs tien uur) aan. Pauzes

10

Naamloos-2.indd 10

22-04-15 14:56


zijn lang en het is helemaal niet gek om even niets te zitten doen aan je bureau. Er wordt zeker hard gewerkt, begrijp me niet verkeerd, maar als er geen werk is wordt er ook ‘heel hard’ niets gedaan. Dat houdt in dat mijn werkdag er ook anders uit ziet dan die van de gemiddelde stage in Nederland. Na zes weken durf ik het nog steeds niet aan om later dan negen uur het kantoor binnen te lopen. Afhankelijk van of ik nog werk heb liggen van de dag ervoor, kan ik meteen beginnen of moet ik even wachten totdat de advocaten binnen zijn om weer wat nieuws te kunnen regelen. De klussen die ze mij tot nu toe hebben gegeven, zijn voornamelijk internationaal georiënteerd. Het common law systeem van Singapore is een hele klus om te doorgronden en dat doe ik dus alleen als achtergrond research. Tot nu toe is een aantal van mijn bezigheden geweest: literatuuronderzoek in de bibliotheek van de Singapore Supreme Court; mee naar de Family and Juvenile Court voor jeugdzaken; doorgronden en vertalen van Belgische uitspraken voor een zaak; een groot aantal claims ordenen en grafisch weergeven; en het voorbereiden van een in een plaatselijke rechtswinkel te geven advies. Ook heb ik daarnaast al een aantal keer niets te doen gehad. In het begin is het dan heel moeilijk om iets anders te gaan doen. Je zit immers op kantoor, in de tijd van de baas en bij alle collega’s. Er wordt hier echter heel luchtig over gedaan: hebben wij geen werk voor je, dan moet je jezelf maar vermaken. Zo gezegd, zo gedaan.

De tweede cultuurshock is een zo mogelijk grotere en uitgebreidere. Die beslaat namelijk het gehele leven hier. Singapore is Asia-light, maar het is Azië desalniettemin. Het is een stad van grote verschillen en vele tegenstellingen, die hun oorsprong vinden in de grote verscheidenheid in de bevolking. Je hebt de Chinezen, de Maleisiërs, de Indiërs en de ‘overige’ categorie. Dat zie je in het straatbeeld aan de aanwezigheid van Boeddhistische en Hindoeïstische tempels en gebedshuizen, kerken en moskeeën. Daarnaast heb je ook nog de tweede en derde generaties import. Dat zijn dan wel Singaporesen, maar omdat ze bijvoorbeeld van Maleisische afkomst zijn heten ze Malay. Ik doe mijn uiterste best en kan er inmiddels al een groot aantal herkennen en plaatsen, maar de soms minieme verschillen kan ik nog niet allemaal thuis brengen. Singapore is al sinds haar onafhankelijkheid vijftig jaar geleden, een land van immigranten, zowel van westerse als van Aziatische afkomst. De overheid heeft dit in haar streven naar welvaart en ontwikkeling opgelost door iedereen in de overwegend Chinese samenleving de ruimte te geven en overal een geschikte optie voor te maken. Zo zijn er op de food courts, de grote pleinen waar je allerlei verschillende soorten keukens kunt proeven, speciale halal en niet-halal dienbladen die strikt gescheiden worden gehouden; zijn hoofddoekjes overal toegestaan; zijn de belangrijke feestdagen van alle culturen vrije dagen; zijn de damestoiletten in de meeste kantoren alleen toegankelijk met sleutel; wordt er veelal gekleed gezwommen; en is er een strikt seculiere overheid die deze gelijkheid nauwlettend in de gaten houdt.

11

Naamloos-2.indd 11

22-04-15 14:56


Dat is overigens niet het enige wat de overheid scherp in de gaten houdt. Ondanks dat Singapore officieel te boek staat als democratische republiek, is de People’s Action Party al sinds de moderne onafhankelijkheid aan de macht. De founding father van zowel de partij als het gehele land, Lee Kuan Yew, is 31 jaar aan de macht geweest, om daarna nog eens 14 jaar in het kabinet plaats te nemen. Al vrij snel kwam ik er in gesprekken met de lokale bevolking achter, dat ze zich bewust zijn van het politieke klimaat en de autoritaire neigingen van de Partij, maar dat ze het wel prima vinden, want, “Ja er zijn wel wat dingen niet goed geregeld, maar we hebben het nu zo goed en dat is wel dankzij de Partij.” Ook dit is weer een van de vele tegenstellingen die het land rijk is. Waar het wordt gezien als financieel en juridische centrum van de regio, is er wel sprake van een strikte regulering van de samenleving. Een tweetal opvallende dingen die ik al tegen ben gekomen, zijn een strafbaarstelling van zelfmoord en een zeer ruime definitie van laster en smaad. Daarnaast is ook in het dagelijks leven veel geregeld. Zo mag er niet gegeten worden in de metro, op straffe van 500S$ (ongeveer €350) en niet overgestoken als het licht rood is, hierop staat zelfs een boete van 1000S$. Ook wordt er veel gewaarschuwd voor asociaal gedrag als telefoneren in de bus, luide muziek die medereizigers stoort en het omhouden van een rugzak in diezelfde volle bus.

Het is ook juist dit strikte toezicht dat Singapore tot een hele fijne stad maakt. De stad staat in 2015 niet voor niets tweede op de lijst van World’s Safest Cities van Economist’s Intelligence Unit. Het is erg makkelijk om je te verplaatsen door snel en schoon openbaar vervoer. Dat is maar goed ook, want het hele land heeft vele hoogtepunten en voor ieder wat wils: van de prachtige skyline met het beroemde Marina Bay Sands, tot de toeristische straatjes in Chinatown; van de moderne winkelcentra, tot een wirwar van kraampjes in het 24/7 shopping centre Mustafa in Little India; van de oases van rust in en rond de vele gebedshuizen, tot de drukte van het Central Business District;

van de overheerlijke lekkernijen die straatverkopers aanbieden, tot de fine dining dishes van Michelin-waardige restaurants (eten is hier namelijk een activiteit en niets slechts een noodzakelijk kwaad); en van de overvolle themaparken en dierentuinen, tot parken en tuinen waarin locals tot rust komen. Mocht je dit allemaal gezien hebben, dan is Singapore ook de ideale uitvalsbasis voor verschillende tripjes in de omgeving; Indonesië, Maleisië, Hong Kong, Thailand, Vietnam. Al deze dingen hebben ervoor gezorgd dat Singapore een zeer bruisende stad is. Niet alleen de Aziatische werkers hebben de stad weten te vinden. Er is een grote en actieve expatcommunity, zoals bijvoorbeeld the Weekenders, een groep twintigers die om het weekend afspreken. Ook zijn er veel uitwisselingstudenten en onderzoekers hier in Singapore. Deze mensen zijn hier vaak voor een paar maanden, tot soms wel twee jaar en zijn allemaal op zoek naar mensen om leuke dingen mee te doen. Het duurde dan ook niet lang voordat ik mijn mensen had gevonden. Voor eenieder die erover denkt om voor langere tijd in Singapore te gaan wonen: ik zeg doen! Realiseer je goed wat een kans het is, maar bedenk ook dat de omstandigheden heel anders zijn. Inhoudelijk zal het misschien niet aan alle Nederlandse verwachtingen voldoen, maar dat wordt meer dan

gecompenseerd door de culturele en sociale ervaringen. Door de immense cultuurverschillen wordt je gedwongen je open te stellen voor hele andere gebruiken. Dit doet je stil staan bij je eigen cultuur, normen en waarden en zeker ook persoonlijkheid. Singapore is een prachtige, moderne stad met een grote verscheidenheid aan culturen, mensen, keukens en vormen van vermaak. Een wereld van en aan verschillen!

Renate Keijser

12

Naamloos-2.indd 12

22-04-15 14:56


Après-Ski Party

Naamloos-2.indd 13

22-04-15 14:56


Sports and Human Rights: Is there being cheated? [ENG]

Whether you are a sports fan or not, it is usually obvious when there is a big sports event going on. The Olympics, the World Cup, the Tour de France, they are all huge events in which corporations vie for the honour of sponsoring it as much as the athletes vie for first place. But it is not only corporations that have an active interest in the commercial side of sport. Countries bid for the honour of hosting large sports events, hoping to win government funds for long-term infrastructure investments and the chance to enhance the reputation of a city, or even a whole country. But what are the actual effects of sports events on the city or country that hosts them? Recent reports of human rights violations in Qatar, as the country prepares for the 2022 World Cup, have led many to believe that promises made during the bidding process will not be kept once the event has been hosted.

“China assured the Olympic Committee in 2001 that allowing it to host would ‘help the development of human rights’.” Allegations of corruption aside, Qatar’s winning bid for the 2022 World Cup was surprising for many. Qatar is a country that has a long tradition of violating foreign workers’ rights, for example (many foreign workers need permission from their employer to leave Qatar and can therefore be kept there against their will, while they also lack the right to form unions). Many people thought, therefore, that the International Federation of Association Football (FIFA) should have paid more attention to this when deciding whom to award the World Cup to. FIFA claims it was unaware of the human rights breaches in Qatar, and argues that, as a football organisation, it cannot be expected to take this into account. FIFA also commented that it would give these issues higher priority in the future.

If this story sounds familiar, then that is because it is. A similar situation occurred when China bid for the 2008 Olympics. China’s human rights record, though disputed by its government, is generally considered to be one of violations. Freedom of speech, freedom of movement, freedom of the press and freedom of religion are just some of the civil liberties, thought

to be regularly violated by the Chinese government. The issue of human rights was addressed earlier than in Qatar, as China assured the Olympic Committee in 2001 that allowing it to host would ‘help the development of human rights’. China had bid for the 2000 Olympics as well, losing unexpectedly to Sydney by two votes in the final round of voting. The voting delegation of the International Olympic Committee (IOC) expressed the hope that choosing China to host the Olympics would ‘accelerate openness in China and facilitate improvements in its human rights’. Part of the reason for choosing China in 2008 was also suggested to be the fact that China represents a quarter of the world’s population and had never had the chance to organise the games before. Though the vote was secret, it was also implied that China’s support came from developing states, which have benefitted from China’s generosity in funding the building of sports stadiums over the years.

So what were the effects of the Beijing Olympics on human rights in China? Opinions on this are divided. The IOC believes that there have been positive effects on human rights in China,

14

Naamloos-2.indd 14

22-04-15 14:56


for instance concerning child labour and the relaxing of rules about where people can live and work (though both these claims are disputed). The IOC also stated that in choosing a host nation, human rights are only one of a range of factors that it considers important. The way athletes will be treated and the way the host city will run the games are the first two aspects considered, and only then is the effect of the games on the city given attention. This is due to the fact that many countries cannot bear the financial or logistical burden of hosting the games, and a host must be chosen from the pool of available applicants. On the other hand, many claim that the Beijing Olympics have had little impact on the improvement of human rights in China. Amnesty International still reports widespread human rights violations throughout the country, and China still executes more people than any other country in the world. And although foreign journalists enjoyed increased press freedom during the Olympics, Chinese journalists did not have this privilege. Human rights violations are generally thought still to be widespread in China, and some even consider the Chinese government now to be more confident. Xu Guoqi, a historian and author, believes that the regime now has more confidence about doing what it wants, instead of feeling it has to respect the promises it made during the bidding.

“Although sports events, and the Olympics in particular, have been successful in changing some aspects of the hosting nation’s human rights record, there are other instances in which these events have had no or minimal impact.” In China, the positive effect of hosting a major sports event has been debatable. So is there an event which has made a difference for the host nation? The Seoul Olympics of 1988 are generally considered to have had a greater impact on the state’s future. In the run-up to 1988, South Korea was a military dictatorship run by Chun Doo-hwan, who took control of the country in 1979 following the assassination of the previous president, Park Chung-hee. The Olympic bid was brought in the hope that it would show the success of the authoritarian Korean regime, which was subject to cries for democratisation at the time. By doing this South Korea was looking back at how Japan had been awarded the 1964 Olympic Games. The Tokyo

Olympics were a sign of Japan’s re-emergence as a peaceful, first-world country rather than the Second World War enemy that it had been. The Tokyo Olympics were seen as a success, partly due to there being no boycotts. This was also the case at the Seoul Olympics, although this was mainly due to the IOC’s work in inviting the states themselves instead of leaving this up to the host country. This meant that the countries considering a boycott (such as the communist states of Cuba, China and the Soviet Union) felt less threatened and agreed to participate. South Korea’s relationship with these countries received a huge boost, although Cuba disagreed with North Korea being excluded from organising the games. Though the IOC tried to involve North Korea and suggested a joint host, the IOC did not agree to North Korea’s terms during negotiations.

The June Democratic Uprising refers to a series of political demonstrations that took place in South Korea in June 1987 and forced the then government to hold democratic elections for the first time in South Korea. With the Olympics taking place in Seoul next year President Chun Doo-hwan felt it unwise to resort to violence, and gave in to many of the demands for greater democracy and respect for civil liberties. Although not a direct cause of bringing democracy to South Korea, the Olympic Games were a contributing factor that led to a changing of values in the South Korean government. So what conclusions can be drawn from this? Although sports events in general, and the Olympics in particular, have been successful in changing some aspects of the hosting nation’s human rights record, there are other instances in which these events have had no or minimal impact. In the case of the Beijing Olympics some consider the status of human rights to have worsened, due to the pressure that successfully hosting the games creates and the financial and time pressure the host nation faces while doing this. It is only with the benefit of hindsight, however, that we know how these major events will impact on a country, and the same can be said for Qatar. Although Qatar’s track record for respecting human rights is terrible, and it has done little to improve this, the World Cup is still seven years away. And FIFA will be hoping that seven years are enough for a country to mend its ways, given that more and more criticism will be coming its way about the value of human rights in choosing the host nation.

Laura Messchendorp

15

Naamloos-2.indd 15

22-04-15 14:56


“Geef mij maar Amsterdam” [NL] Op 3 februari jl. organiseerde de Bachelorcommissie haar derde, wederom succesvolle, activiteit van dit jaar. Na een lezing en een bezoek aan het Openbaar Ministerie te Maastricht werd het tijd om eens te bekijken wat er zoal buiten de stadsring van Maastricht speelt. Natuurlijk is er geen betere plek om dat te doen dan in onze hoofdstad, Amsterdam. Gelukkig was het niet alleen de commissie die hier zo enthousiast over was, want binnen een korte tijd was de activiteit compleet uitverkocht. Even leek het winterse februari-weer ons te saboteren. De dag ervoor lag, zoals we van de NS gewend zijn, bij de eerste sneeuwvlok het hele treinverkeer rond Utrecht stil. De dag erna leek alles gelukkig weer normaal te zijn en konden we opgelucht ademhalen.

Om optimaal te kunnen genieten van deze dag moest iedereen al vroeg uit de veren. Nog voordat de zon helemaal op was verzamelden we op het treinstation. Met een lange reis voor de boeg vertrokken we richting Amsterdam. Voldoende tijd dus om even gezellig bij te kletsen en om een geschikte ‘tinderdate’ te vinden voor een van de bestuursleden van Ouranos. Om de reis verder een beetje te breken werd ook de lunch uitgedeeld die de avond ervoor als een geoliede machine was bereid door de commissie. Vandaar dat wij onszelf die avond even beloond hebben met een flinke chocoladetaart. Na ruim twee uur lachen en ‘tinderen’ kwamen we aan op Amsterdam Centraal en gingen we richting het eerste paleis dat wij die dag zouden bezoeken, het Paleis op de Dam. Enigszins verschrikt keek de jongen achter de balie ons aan toen we binnenkwamen. Want wie verwacht nou dat een groep studenten een half uur te vroeg aankomt in plaats van te laat. Al snel kwamen er twee vrolijke gidsen op ons af. Ook toen was er weer sprake van verbazing, maar nu over het feit dat de gidsen toch wel vonden dat er in verhouding erg veel vrouwen bij

ons gezelschap waren. In de ogen van de gids was rechten toch echt meer een mannenstudie. De rondleiding begon in de grootste zaal van het Paleis, de Burgerzaal. Deze imposante ruimte met beelden en kroonluchters is het middelpunt van het gebouw en symboliseert het universum in het klein. In de vloer zijn marmeren afbeeldingen te zien van het oostelijk- en westelijk halfrond met daar tussenin een sterrenhemel. Daarnaast bezochten we ook de kamers eromheen, die overigens nog steeds gebruikt worden voor de ontvangst van staatshoofden. Wat de meeste van ons nog niet wisten is dat het paleis ook functioneerde als rechtbank. Daarnaast vond er naast de rechtspraak ook de uitvoering van sommige straffen plaats, namelijk de executie. De gids vroeg ons te raden hoeveel executies er toentertijd jaarlijks plaatsvonden. Na het noemen van zowel honderd- als duizendtallen door ons, bleek het dat we het toch iets te pessimistisch hadden ingeschat en dat het daadwerkelijke aantal helemaal niet zo hoog lag als verwacht.

16

Naamloos-2.indd 16

22-04-15 14:56


Voor een koninklijk uitje als deze is het bezoeken van slechts één paleis natuurlijk niet voldoende. Vandaar dat wij vervolgens vertrokken richting, wellicht het meest moderne paleis van onze hoofdstad, het Paleis van Justitie. Terwijl we in de rij stonden voor de detectiepoortjes kwam er nog een graag geziene gast en voormalig spreker op een lezing van Ouranos, Mr. Hiddema, voorbij lopen. Dit maakt een uitje naar het Paleis van Justitie toch wel compleet. Terwijl Mr. Hiddema even naar buiten ging om een sigaretje te roken, in toga welteverstaan, werden we ontvangen door twee medewerkers die ons gingen vertellen hoe het gebouw in elkaar zit en waar iedereen die daar werkt zich mee bezig houdt. Niet enkel kwam ter sprake hoe mooi het gebouw is geworden, maar ook dat het van belang was dat wij allemaal zagen wat volgens de medewerkers niet zo goed functioneerde. Meerdere malen werden wij gewezen op punten waar de architect toch niet zo goed over nagedacht had volgens de medewerker. Deze kleine frustraties werden versterkt door de Amsterdamse mentaliteit en het Jordanese accent. Toch kon ook hij niet ontkennen dat het uiteindelijk toch best een imposant gebouw was geworden met een mooi uitzicht over een deel van het centrum. Dit uitzicht was voor ons ook een mooie gelegenheid voor een foto-momentje. Na het zien van de zittingszaal gingen we, via het deurtje van de rechter, naar de ruimtes die zich erachter bevinden. We namen onder andere een kijkje in een van de raadkamers waar de rechters in alle rust kunnen overleggen. Het deel van het gebouw waar iedereen het meest nieuwsgierig over was, is natuurlijk het cellencomplex dat zich onder de zittingszalen bevond. Het binnenkomen was nog een hele onderneming met obstakels als sluizen en speciale liftjes. We kregen verschillende cellen te zien: de reguliere cel waar verdachten tijdelijk komen te zitten vlak voordat hun zaak voorkomt, de isoleercel en de cel voor

minderjarigen, die iets weg had van Småland bij Ikea en door de bewaarders ook wel “de ballenbak” werd genoemd. Natuurlijk was er naast een cultureel en zeer leerzaam deel van het programma ook nog voldoende ruimte om op eigen gelegenheid de stad te verkennen. De commissie is met nog een aantal deelnemers richting the Amsterdam Dungeon gegaan. Hier is het mogelijk om de duistere kant van de Amsterdamse geschiedenis zelf te beleven. Meerdere malen werden wij, met name de dames uit ons gezelschap, door de acteurs de stuipen op het lijf gejaagd. Toen we de Dungeon, lichtelijk getraumatiseerd, uitkwamen was het alweer tijd om wat te gaan avondeten en weer naar het zuiden af te reizen. De reis terug was een mooie gelegenheid om de voetjes een beetje te laten rusten en bij te komen van deze lange, maar vooral geslaagde dag. Fleur Scholte

17

Naamloos-2.indd 17

22-04-15 14:56


Ouranos’ favorite Law movies! [NL] Films die over ‘het recht’ gaan zijn in het bijzonder interessant voor rechtenstudenten. Rechtenstudenten kijken over het algemeen kritischer naar het juridische plaatje in zo’n film. Maar welke film in deze categorie hebben de actieve leden van Ouranos als beste beoordeeld? De Commissaris Interne Betrekkingen van Ouranos, Lara Ohnesorge, heeft een poll online geplaatst over rechtenfilms waarop alle actieve leden van Ouranos konden stemmen. Hieronder volgt de uitslag van de poll:

Er zijn drie films op een gedeelde vijfde plaats geëindigd; Liar Liar, Fracture & Erin Brokovic.

Fracture Fracture gaat over een openbaar aanklager (Ryan Gosling) die erom bekend staat nooit een zaak te verliezen. Net op het moment dat hij een carrière switch wil maken naar een prestigieus advocatenkantoor krijgt hij een laatste zaak toegewezen als openbaar aanklager. Een eenvoudige zaak, een vrouw wordt in haar huis aangetroffen met een kogel in haar hoofd samen met haar man en het geweer.’Appeltje eitje’ of toch niet? Deze film kent een aantal verrassende wendingen die het begrijpelijk maken dat deze film qua stemmen in de top vijf is geëindigd.

Liar Liar Het allerbelangrijkste binnen het recht is de zoektocht naar de waarheid. In deze film wordt de advocaat (Jim Carrey) van het ene op het andere moment op de proef gesteld om niets dan de waarheid te vertellen. Voorheen was hij een succesvolle advocaat, zelfs een dermate carrièrejager van zulke mate dat het ten koste ging van de aandacht voor zijn zoon. Door de wens van zijn zoon mag hij niets anders dan de waarheid vertellen. Zal hem dat ten goede komen tijdens het pleiten? Een echte comedy met de typische Jim Carrey stijl.

Erin Brockovich Deze biografische film is gebaseerd op het werkelijke verhaal van Brockovich. Erin Brockovich (gespeeld door Julia Roberts) spoort als advocaat medewerkster haar collega advocaat aan om een rechtszaak aan te spannen tegen een bedrijf dat giftige stoffen deed lozen in drinkwater waardoor mensen ernstig ziek raakten en waardoor een aantal van hen waren overleden. Deze film staat niet voor niets op een gedeelde vijfde plaats, de film heeft een aantal grote prijzen op haar naam staan, zoals een golden globe, een BAFTA award en twee National Board of Review Awards.

18

Naamloos-2.indd 18

22-04-15 14:56


Op de vierde plaats is geëindigd: To Kill A Mockingbird. Van deze echte klassieker was vooraf al bekend dat ze de top vijf zou halen, maar onzeker was nog op welke plaats. Het is uiteindelijk een verdienstelijke vierde plaats geworden. Het is de verfilming van de gelijknamige roman van Harper Lee. Het verhaal gaat over een advocaat (Finch) uit een fictief boerendorp in het zuiden van de Verenigde Staten (Maycomb). Er komt een rechtszaak waarin advocaat Finch de verdachte Tom Robinson moet verdedigen waarbij hij ervan wordt verdacht een meisje te hebben verkracht. Het is een film uit de jaren ‘60 waarin de rassendiscriminatie in de Verenigde Staten een grote rol speelde. Degene die graag wilt weten hoe de zaak afliep kan zich alvast schrap zetten voor een goede film. De titel geeft in ieder geval een goede hint. Vrij vertaald luidt de titel: ‘de spotvogel doden’. Op de derde plaats is geëindigd: A few good men. Een spannende film waarin twee militairen, Dawson en Downey terecht staan voor de moord op een collega soldaat Santiago. Santiago is mishandeld en er was een doek in zijn mond gedrukt. Uiteindelijk is hij overleden omdat zijn longen begonnen te bloeden. Advocaat en tevens luitenant Daniel Kaffee is verantwoordelijk voor de verdediging van de twee militairen. Terwijl Kaffee aanvankelijk dacht aan een mogelijk akkoordje, werd de zaak steeds complexer. Uiteindelijk zorgt de militaire hiërarchie voor een hoop obstakels in deze rechtszaak. Kortom een spannende militaire rechtenfilm.

Op de tweede plaats is geëindigd: The Judge Deze vrij recente film uit 2014 gaat over een rechter Joseph Palmer (Robert Duvall) die ervan verdacht wordt een moord te hebben gepleegd. Na een lange en mooie carrière als rechter is een strafrechtelijke veroordeling niet een bepaald een mooie afsluiter. Gaat die veroordeling er komen? Toevallig is zijn zoon Hank Palmer (Robert Downey Jr.) een zeer bekwame strafpleiter. De familiare band tussen hem en de rest van zijn familie is echter zeer slecht en versnipperd. Gaat hij toch terug naar zijn geboortestad om zijn vader te helpen en staat zijn vader daar wel op te wachten? Een zeer goede film, waarin de kijker gedurende de hele film voor verrassingen komt te staan.

Op de eerste plaats en tevens de absolute nummer 1 is volgens de actieve leden van Ouranos geëindigd:

Legally Blonde Deze komediefilm gaat over Elle Woods (Reese Witherspoon), een blondine die bij het uitdelen van het uiterlijk bepaald niet achteraan in de rij heeft gestaan. Ze is een rijk meisje die zich vooral bezig houdt met mooie kleding en haar uiterlijk. Ze staat dan ook bekend als een stereotype ‘dom blondje’ die zonder problemen zou kunnen worden uitgenodigd voor het programma: ‘Beauty en de Nerd’. Haar vriendje heeft serieuze toekomstplannen en verbreekt de relatie met Elle omdat hij liever zijn aandacht wil vestigen op zijn studie in Harvard en zijn carrière. Ook is hij van plan om uiteindelijk te kiezen voor een ‘slimmer’ meisje. Uit wraak wilt Elle ook rechten gaan studeren op Harvard, maar haar vader vindt dat maar niks, rechten is volgens hem bedoeld voor mensen die lelijk, saai en serieus zijn. Zijn dochter past niet binnen dat platje. Gaat het Elle lukken om van haar ‘stereotype’ af te komen? In ieder geval komt haar kennis over permanent haar goed van pas. Ondanks dat het hier gaat over een komediefilm zit er wel een mooi onderliggend leermoment in, namelijk dat de vertrouwensband tussen de advocaat en de cliënt zeer belangrijk is. Jos Raets

19

Naamloos-2.indd 19

22-04-15 14:56


Sound sampling: het perspectief van een artiest [NL] Twaalf jaar procederen over twee seconden muziek. Het overkwam Kraftwerk. Uiteindelijk wonnen ze de zaak, maar of de muziek daarmee ook wint is de vraag. Ik interviewde opkomend DJ en producer FRAME (Philippe Piters) over sound sampling en de toekomst van de muziek.

Philippe Piters begon zoals veel DJ’s vanuit zijn slaapkamer met het draaien van vinyl. Onlangs tekende hij zijn eerste platencontract. “Ik zie de DJ-booth als een muziekinstrument en ben daarom ooit begonnen, maar inmiddels is mijn DJ carrière vergelijkbaar met het opzetten van een eigen bedrijf. Er komt zoveel bij kijken als je het professioneel wilt aanpakken en je alles zelf doet.” Dankzij het platencontract krijgt hij meer exposure. “Je wordt hierdoor serieus genomen in de muziekindustrie, omdat je de eerste stap hebt gezet. Daarnaast opent het veel deuren naar nieuwe contacten in de muziek.”

“Het zou echt saai zijn als DJs alleen de originele track mogen draaien. Als onofficiële remixes illegaal zouden zijn en niet gedeeld mogen worden dan wordt de creativiteit van zowel producers als DJs aangetast.” Klankjatten

Guy Houben

Philippe vindt dat je een visie moet hebben, want je bent een artiest. “Dit wordt ook echt van je gevraagd in de muziekindustrie. Ik wil stevige dancemuziek maken, met vernieuwende sounds die echt anders zijn dan geluiden die je in standaard dancemuziek vindt.” Hij is daarom gedreven constant nieuwe geluiden te verzinnen als producer. Als voorbeeld noemt hij de rave sound in het nummer Booyah van Showtek “die al duizend keer gekopieerd is”. Tijdens zijn optredens als DJ wil Philippe mensen verrassen met zijn eigen trucs en edits. Ook is hij continu op zoek naar nieuwe muziek voor dj-sets. Bij een optreden heeft hij van veel tracks wel vier verschillende remixes bij zich. Welke hij draait hangt af van het moment. “Het zou echt saai zijn als DJs alleen de originele track mogen draaien. Als onofficiele remixes illegaal zouden zijn en niet gedeeld mogen worden dan wordt de creativiteit van zowel producers als DJs aangetast.” Je moet je als DJ dus onderscheiden. Desondanks is het juist de dance-industrie waar sound sampling zo veelvuldig wordt gebruikt. Is het dan kopiëren? Of is het interpreteren en het maken van een geheel nieuw product? Hoe zit dit juridisch?

In de juridisch literatuur stond sound sampling eerder bekend als klankjatten. De terminologie zet onmiskenbaar de toon. De motivatie voor sound sampling is zeker niet enkel commerciële uitbuiting. Het kan ook gaan om het geven van een authentiek karakter aan nieuwe muziekproducties of het brengen van een muzikaal eerbetoon aan een artiest (zo was de herkenbare WOEH! van Michael Jackson in een veeltal aan dancetracks te horen kort na zijn overlijden). Echter is er veel veranderd in de muziekindustrie. Sound sampling is al lang niet enkel gewoon in de hip-hopmuziek en elektronische muziek. Sander Petit, advocaat en columnist bij DJ Mag, vat het auteursrecht samen in een aantal simpele geboden, zoals: Gij zult creatief zijn, Gij zult niet stelen en Gij zult niet zonder toestemming het auteursrechtelijk beschermde werk van anderen gebruiken voor uw eigen gewin. Auteursrecht ontstaat automatisch als een origineel werk is gecreëerd. Een werk is origineel als het aan de werktoets voldoet. Onder andere wordt het werk getoetst of deze niet geheel of gedeeltelijk is overgenomen uit een ander werk. Daarnaast dient het werk te zijn voorzien van een persoonlijke stempel van de maker en een eigen karakter. Een claim op het auteursrecht heeft dus enkel een kans van slagen als het werk de werktoets doorstaat. De vraag is of dit het

20

Naamloos-2.indd 20

22-04-15 14:56


geval kan zijn bij een sample, slechts enkele seconden muziek. In de Nederlandse literatuur wordt in het algemeen dan ook aangenomen dat de fonogrammenproducent met een claim op de naburige rechten meer kans van slagen heeft, ingeval het gebruikte geluidsfragment als een reproductie van het oorspronkelijke fonogram (geluidsdrager) beschouwd kan worden.

Kraftwerk en de sample-alike Het Duitse hof hecht geen waarde aan de lengte van een sample. De overname van een geluidsfragment vastgelegd in een fonogram – hoe klein soms ook – kan inbreukmakend zijn. Eventueel economisch voordeel van de sampler is hierbij niet relevant. Zo volgde uit de befaamde zaak Kraftwerk/Moses Pelham en Martin Haas. Kraftwerk stelde dat het nummer ‘Nur mir’ een ongeoorloofde sample bevat uit hun werk ‘Metall auf Metall’ uit 1977. De drumbeat van twee maten met een totale lengte van twee seconden zou gesampled zijn waarmee Kraftwerk in hun auteursrecht en naburige rechten wordt aangetast. Na twaalf jaar procederen is de doorslaggevende overweging van het Bundesgerichtshof dat het geluidsfragment vrij eenvoudig zelf is in te spelen en op te nemen. Hierin werden Moses Pelham en Martin Haas niet geremd door de nabuurrechtelijke bescherming van het fonogram. Vandaag de dag is opnemen relatief eenvoudig. Echter zal niet iedereen over de muzikale vaardigheden beschikken om een sample te kunnen naspelen. Bjorn Schipper, advocaat met een focus op de creatieve ‘nachtindustrie’, ziet in de uitspraak een aanleiding voor producers hun toevlucht te zoeken in het gebruik van nabootsingen van sound sample, de zogenaamde sample-alikes. Het zijn dan de producenten van sample-alikes die hiervan profiteren en niet de auteursgerechtigde. Bjorn Schipper ziet dit als een onwenselijk scenario, omdat sound sampling nu zou moeten dienen ter bevordering van cultuuroverdracht en vergroting van exploitatieopbrengsten van originele muziekproducties.

Jalisa Oudenaarde

Meer rechtszekerheid met zelfregulering? Als artiest kan je niet heen om het ‘lawyers paradise’ dat copyright heet, zo moge duidelijk zijn. Het kopieerrecht luistert zich letterlijk en figuurlijk nauw in de muziek. Dit ondervonden onlangs ook Pharell Williams en Robin Thicke die dankzij de erven van Marvin Gaye ruim zeven miljoen lichter zijn. De titel van het nummer ‘Blurred lines’ wordt zo wel erg toepasselijk en uiteraard is deze woordspeling in menig artikel gemaakt. Deze rechtsonzekerheid en de enkele dreiging van claims leidt volgens Bjorn Schipper tot een chilling effect op het gebruik van sound samples. Rechtszaken zijn kostbaar en tijdrovend waarbij vaak musicologen moeten worden ingeschakeld om sound sampling te beoordelen. Bij deze rechtszaken gaat het al vaak om wie de langste (financiële) adem heeft. Ter bevordering van de rechtszekerheid ziet Schipper de oplossing in een internationaal breed gedragen regeling voor sound sampling in de vorm van zelfregulering. De exploitatiebelangen van de rechthebbenden gaan primair om het kunnen ontvangen van een redelijke gebruiksvergoeding voor sound sampling. In een ideale muziekwereld zouden vraag en aanbod elkaar vinden en volgt er duidelijkheid over welke rechten kunnen worden afgekocht tegen welke redelijke vergoeding. Bjorn

21

Naamloos-2.indd 21

22-04-15 14:57


Schipper pleit voor een overzichtelijk kader voor vaststelling van sample fees. De redelijke gebruiksvergoeding wordt dan op voorhand door de sampler berekend aan de hand van door de muziekindustrie zelf vastgestelde parameters. Prijsverschil kan bijvoorbeeld zitten in de populariteit of herkenbaarheid van de originele sample. Idealiter kan de producer gebruik maken van één wereldwijd (digitaal) loket waar de samplegebruiker alle benodigde toestemmingen verkrijgt. Daarbij is ‘de advocaat van de nacht’ van mening dat zelfregulering niet standaard moet uitgaan van het opeisen van de auteursrechten en naburige rechten van de sampler, maar enkel ingeval een sound sample in zeer belangrijke en herkenbare mate de nieuwe muziekproductie ‘inkleurt’. Philippe Piters ziet wel iets in het voorstel voor één wereldwijd digitaal loket. Als het niet zo veel kost zou hij daar zeker gaan shoppen. “Als een sample 5000 euro kost ben ik nu nog niet geïnteresseerd, maar misschien wel over vijf jaar. Je hebt betaald en je weet dat je het mag gebruiken. Nu brengt het gebruik van sampling een risico met zich mee. Het ene moment kom je er mee weg en het andere moment wordt je er voor aangeklaagd. Daarbij is het uitzoeken van de rechten, in het jargon ‘clearen van rechten’, tijdrovend in verband met de vele belanghebbenden zoals labels en publishers. De zekerheid is vanuit business-oogpunt beter.”

De toekomst? Al bij het uitbrengen van zijn eerste track onder label Dubbed Records werd Philippe Piters, dan onder de naam FRAME, geconfronteerd met de beperkingen van het auteursrecht. Hij ging op zoek naar een oplossing om zijn track toch uit te kunnen brengen. Bij het produceren van Sparked gebruikte hij namelijk een vocal (“somebody scream!”) die hij toevallig op zijn computer had staan. De vocal bleek ooit op vinyl te zijn uitgebracht waardoor hij de sample dus niet op deze manier kon gebruiken. Hij plaatste vervolgens een oproep via Fiverr of iemand de sample wilde namaken en al snel kon hij de sample-alike met Paypall voor een tientje afrekenen. Uiteindelijk bleek het ook beter voor het nummer, zegt de jonge artiest. “Die gast schreeuwde wat harder dan het origineel en ik had meerdere takes, dus ik kon kiezen.” Laidback Luke ontving een minder warm welkom in de muziekindustrie, zo vertelt hij openhartig in een column op Billboard. com. Wellicht naïef gebruikte hij een vocal voor zijn track “Music Always on My Mind.” Ondanks de lage verkoopaantallen was hij de eigenaar van de sample Victor Simonelli ineens 30.000 dollar verschuldigd. Later staat Laidback Luke aan de andere kant van het verhaal. Vol euforie is hij als hij ontdekt dat The Black Eyed Peas een sample van hem heeft gebruikt in hun nummer ‘Boom boom pow’. Al snel overheerst echter een gevoel van onrechtvaardigheid, want uiteindelijk loopt hij elke vorm van erkenning mis. Als producer en eigenaar van een label en publisher is Laidback Luke dan ook enerzijds voor creativiteit

van de artiest en anderzijds voor de erkenning van de originele artiest. In duidelijke bewoordingen laat hij weten hoe hij de toekomst van de muziek ziet: “The fact is, this very second some kid somewhere is taking my music, chopping it up, looking at it sideways, replaying it and then calling it his own. They are the future. If that stops, the music stops.”

Guy Houben

Ook Philippe Piters kan zich vinden in de mening van Laidback Luke. “Het oude werk van Daft Punk bevat allemaal samples. Dat is super creatief en daar kun je niet van zeggen dat dat niet mag. Het is uiteraard het beste als je zelf unieke dingen maakt. Je bent pas echt geslaagd als veel mensen jou samplen.” Tot slot pleiten artiesten steeds meer voor een cultuur waarin het delen van muziek voorop staat. Steeds meer artiesten experimenteren dan ook met het delen van gratis muziek, waaronder Laidback Luke en Martin Garrix. Ook Kaskade wil zijn nieuwe tracks niet als “my precious onder zijn kussen bewaren”. FRAME benadrukt in dit kader dat het geld voor DJs en producers in het optreden ligt, tenzij je echt een radiohit hebt. “Wegens illegale downloads valt er weinig te verdienen in het traditionele model. Het is beter exposure op te bouwen met tracks en het illegale downloaden op de koop toe te nemen - de exposure leidt tot optredens en daar ligt het geld.” Het is de artiest die de nieuwe business modellen en culturele overdracht omarmt. Echter staat de rechtsonzekerheid zowel de beginnende DJ op zijn zolderkamertje als de artiesten van het kaliber Pharell Williams en Robin Thicke in de weg. Meer weten over DJ en producer FRAME? Check: facebook.com/framed | soundcloud.com/frame-dj | twitter.com/framed_dj |

Karlijn Willems

22

Naamloos-2.indd 22

22-04-15 14:57


Bucket-List Maastricht [ENG]

We all have that one bucket-list for life, but definitely should have one for our beloved Maastricht. I believe there are certain things that each and every one of us should try or do at least once. we have combined for you an inconclusive bucket list, especially for Maastricht, and especially for international students.

-

-

Dance in the Alla until the last song Experience INKOM-week Go to a Pancake-cruise in Maas-river Get your stomach full with all you can eat sushi Experience the Dutch Carnival, and pre-carnival on 11th of November Bike in the rain (even though most of us could live without this experience…) Experience a lecture in Sint-Janskerk (the red tower-church) Run into your tutor/lecturer in a bar, preferably the night before your tutorial/lecture See the Roman Bath Ruins in the basement of hotel Derlon Eat some bitterballs Have Coffee at the Kruisherenhotel (Hotel built in a church) Get kicked off from Inner-City library because it is closing Party in MECC, and wonder about it the next time you are in an exam Go to the Randwyck–faculties (and get lost) Visit TEFAF (and pretend to be a millionaire) Visit Affordable Art Fair Go to the Dominican Bookshop and actually buy a book Have lunch/dinner at the Mensa Discover the secrets of Tribunal Visit the Bonnefantenmuseum Experience Sinterklaas Get food out of the wall (see Febo’s) Go to the Christmas market and have some Glühwein Take full advantage of the Maastricht Effect (see Urban Dictionary for this!) Get successfully rid of your 1-year gym membership/ rental agreement/mobile phone contract/you name it before the year has finished. Experience EuroMUN Experience Kingsday with an all-orange outfit Climb the St.Petersberg and visit the caves Run the Maastricht Mooiste -run Go to a Cave-Rave walk to the border of Belgium Listen to Andre Rieu –live (at least outside the fence) Experience a year as an Ouranos active-member Graduate

Veera Lehtinen

23

Naamloos-2.indd 23

22-04-15 14:57


Hungry? [ENG]

Even though your brain only makes up about 2 percent of your body weight, it consumes about 20 percent of your energy. It follows that a day of intense mental exercise will result in the craving for something to eat. One thing that characterizes cravings is that the hunger needs to be satisfied immediately. Unfortunately, anticipating this craving is harder than it seems, and thus many students find themselves in the painful situation where they have to conclude that they forgot to bring breakfast, lunch or dinner (again). The obvious thing to do is to grab a bite somewhere else - but where? Especially for urgent food cravings I have assembled this list of places that are within 1-minute walking distance (!) of the faculty.

The Coffeecorner The coffeecorner is obviously much more than simply a place to chow down a meal; it is the hub of our faculty. Everyone, regardless of whether they are a student, a professor or a faculty staff member, finds themselves in the coffeecorner at some point during their week. If you happen to be super hungry, and do not even want to leave the building, the coffee corner is the place to be. You can grab a sandwich, a panini, soup, chocolate and many other small snacks.

Soup Solo For some peculiar reason, students simply love soup. One reason might be that soup tends to be relatively cheap. What could also play a role is that filling your stomach with hot fluid gives a most satisfying feeling. Lunch at Soup Solo consists of three fixed elements: a bowl of soup, a bread roll and fruit. The soups differ from week to week, and day to day, depending on the season.

24

Naamloos-2.indd 24

22-04-15 14:57


Tribunal

Restaurant Jacques

When deciding to have lunch or dinner at tribunal, you will find a typical Maastricht menu, compromising sandwiches, soups, egg and bacon, and the like. What makes Tribunal a truly special place is their peanut policy. Whilst in most other bars you will be presented nicely peeled peanuts in a bowl accompanying your drink, here you will find the unprocessed product on the tables. Peanut lovers will have to dismantle the little beans themselves and the peel can be swiped of the table so that there will be a nice crispy layer covering the floor at the end of the night.

Standing in front of restaurant Jacques you start wondering how someone can have missed out on the invention of the printer, but then you decide that a handwritten menu is actually quite romantic. The owner of the restaurant is also the chef. The kitchen is FrenchDutch, and changes several times during the year, depending on the season. Although Jacques might not be the cheapest place, it is definitely affordable. The food is delightful and the small place has a cozy atmosphere.

Kiwi Restaurant Reube Reube is a restaurant-bistro characterized by an open kitchen. The kitchen is French/Dutch/Italian.

Kicken & Eten Kicken & Eten is a new restaurant in between Ginger and Bärwaldt Galerie. It has a small, weekly varying menu, including a variety of sandwiches.

The probability that you are a student is significant. Therefore the probability that you have eaten at Kiwi is considerable. With all due respect, I actually think that if you are a student and have not visited Kiwi at least once during your years in Maastricht, you have definitely missed out on something. As you probably know, this ‘something’ is food and drinks of perfectly decent quality, for a rock bottom price (for Maastricht standards).

Coffeelovers Kantine Toneelacademie Law Students are organized, button-down, and straightforward. But if you get sick of the classical law atmosphere and the cleanliness of the Coffeecorner you can just as well cross the street and have lunch at the cafeteria of the School of Drama. This place is probably everything our faculty is not. The cafeteria has a low ceiling, pieces of furniture are littered across the room, the walls are decorated with old posters and pictures, and the kitchen staff prepares all the food themselves. Their masterpiece is the tuna salad, and whilst you are standing in line I would strongly advise you not to look into the kitchen, since it is more than likely that you will see someone smoking a cigarette over your eggs and bacon.

Coffeelovers in the Student Service Center is where you go if you need to nosh something but don’t want to eat at the Coffeecorner. Or don’t want to leave the SSC. Or just really wanted to get a coffee but when you were waiting in line you noticed that your stomach was growling.

Bread & More On the occasion when you need to gorge yourself with food (again) and you don’t want to grab a sandwich in the cafeteria, just walk down the Lenculenstraat, and find yourself presented with a large variety of sandwiches and baguettes.

Piano B Restaurant Jean la Brouche Jean la Brouch is definitely not a place that the average law student can afford to dine at on a daily basis, but it definitely is the place where you take your girlfriend on your half-year anniversary. The Carte is not very extensive, but the skillful chef will serve an exemplary dinner.

GingerGinger serves Asian food that is a slight variation to the average DutchAsian place. The kitchen is relatively modern, and even though the menu is not very extensive, the food is delicious - if only the portions where bigger.

Restaurant mes amis Mes amis is a French wine restaurant. If you ever wanted to try a selection of local Maastricht wines, this is the place to gormandize at.

Café Ma van Sloun Rather a bar than a restaurant, Café Ma van Sloun is a place where students flock after six. Although you can definitely scarf down a typical Maatricht dinner, most guests simply enjoy their beer.

This may be the best pizza place in town. The Italian speaking artisanal pizza chefs handcraft the dough every afternoon, the pizzas get baked in a stone oven, and the menu varies depending on the season. Even though the place looks a bit shabby, I would definitely recommend it to every pizza lover.

Preuverij Saté. Or zuurvlees. Did you already already know these metonyms of the word ‘eating’? Gobble (eat hastily) Devour (beastly manner of eating) Scarf (to eat especially voraciously) Grub Chow Down Gorge (stuff with food) Nosh (to snack or eat between meals) Gormandize (eat in a particularly greedy or ravenous manner)

Au coin des bon enfantsIf you want to dine at this place, you had best convince your parents to invite you. Au coin des bon enfants is a renowned bourguignon restaurant which used to have a Michelin star, but which is alas not within the budget of most law students.

25

Naamloos-2.indd 25

22-04-15 14:57


De nieuwe Bibliotheekwet: van boek naar e-book? [NL]

Bibliotheken gaan vanaf dit jaar grondig op de schop. Iedere Nederlander moet vanaf 2015 toegang hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in digitale als fysieke vorm. De bestaande bibliotheekwetgeving is al meer dan 25 jaar oud en is niet meer toereikend genoeg, gezien de digitale ontwikkelingen. Desalniettemin zijn er ook kritieken. Gaan lokale bibliotheken straks niet ten onder door het digitale aanbod? En wat vinden uitgevers ervan? En nog belangrijker, de bibliotheken zelf?

Toen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bussemaker haar voorstel begin 2014 presenteerde, kwamen uit verschillende hoeken heftige reacties. De aandacht die in het voorstel werd besteed aan digitaal lezen, zou ten koste gaan van de lokale fysieke bibliotheek. Gemeenten zouden dit als een unieke kans zien om hun bibliotheek weg te bezuinigen. Uit reacties bleek hoeveel mensen een emotionele band hebben met hun bibliotheek. In Nederland zijn er zo’n zes miljoen mensen die de openbare bibliotheek regelmatig gebruiken waarvan zo’n vier miljoen mensen een bibliotheekpas hebben. Het resulteert jaarlijks in zo’n zeventig miljoen bezoeken.

Wat zijn de hoofdpunten in deze nieuwe wet? Vanaf 1 januari dit jaar zijn vier organisaties samen onder de naam Koninklijke Bibliotheek (KB) verder gegaan. Voorheen heetten zij het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, Stichting Bibliotheek.nl, de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren en de Koninklijke Bibliotheek zelf. Dit waren al grote spelers op het gebied van digitale aanbod van boeken. De Bibliotheekwet regelt de digitialisering van de openbare bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvan door de Rijksoverheid. Functies en voorwaarden zijn vastgelegd waaraan een bibliotheek moet voldoen. Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij voor het algemene publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit. Verder heeft de Koninklijke Bibliotheek nu de verantwoordelijkheid omtrent de digitalisering en regelt daarnaast de stelselbewaking en -coördinatie van openbare bibliotheken. Een formele relatie tussen de KB en openbare bibliotheken zou leiden tot meer effectiviteit en innovatiekracht van de sector. Bovendien neemt de KB ook de taak op zich om de voorzieningen voor mensen met een leesbeperking te regelen. De Raad van Cultuur heeft in 2013 per brief aan de minister al haar zorgen geuit. De nadruk van het voorstel lag volgens de

“In Nederland zijn er zo’n zes miljoen mensen die de openbare bibliotheek regelmatig gebruiken, wat resulteert in 70 miljoen bezoeken per jaar.” Raad te veel op de oprichting van de digitale bibliotheek en ontbrak er een vernieuwend perspectief op de functie en bereik van lokale bibliotheken. In oude wetgeving wordt er nog van uitgegaan dat een bibliotheek een ‘gebouw is met boeken en tijdschriften’. De bibliotheek is tegenwoordig ook een plaats voor ontmoeting, debat, kunst en cultuur. ‘Een verbindende rol naar andere maatschappelijke domeinen, zoals onderwijs, archieven en lokale omroepen’, aldus secretaris Jeroen Bartelse van de raad destijds. Daarom moet er ook aandacht komen voor innovatie van de fysieke openbare bibliotheek. Zeker omdat naast bibliotheken ook commerciële aanbieders steeds meer digitaal verhuren. ‘Dat maakt het des te meer noodzakelijk wat de onderscheidende waarde is van de fysieke bibliotheek’, zei Bartelse eveneens in 2013. Deze accenten zijn in de loop van 2014 inmiddels verwerkt in het toenmalige wetsvoorstel. De boekenwereld heeft al flink wat klappen moeten incasseren. 88% van de bibliotheken wordt al geconfronteerd met bezuinigingen. Gaat deze nieuwe wet niet leiden tot nog meer bezuiniginen op fysieke bibliotheekvoorzieningen? Wat als de digitale en fysieke voorzieningen zich in gescheiden wegen gaan ontwikkelen? En ouderen die geen computer hebben, hoe zit het daarmee? Opmerkelijk genoeg is dat de grote bibliotheekorganisaties zich nooit hebben uitgelaten of bezwaar hebben geuit over bepaalde zaken betreffende het toenmalige wetsvoorstel. Zelfs het veilig stellen van het eigen belang van uitgevers wekte destijds geen reactie op bij bibliotheekorganisaties. De Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) heeft uitgebreid gereageerd in 2013, nadat het eerste concept van het wetsvoorstel voorge-

26

Naamloos-2.indd 26

22-04-15 14:57


“De angst voor verdwijning van meerdere bibliotheken, ondanks de eerdere kritieken en de daaropvolgende aanpassingen, lijkt nog steeds gegrond.” legd werd aan het publiek door middel van een internetconsultatie. Uitgevers waren vooral bang voor (oneerlijke) concurrentie, zo bleek. Zorgen over tarieven, intellectueel eigendom, de rol van de KB en de gevaren van marktverstoring en collectieve inkoop waren in de ogen van uitgevers forse knelpunten. In 2014 heeft het Europees Hof beslist dat boeken mogen worden gedigitaliseerd zonder toestemming van schrijvers of uitgevers. Met het digitaliseren van boeken wordt simpelweg bedoeld dat fysieke boeken worden ingescand en op een computer wordt gezet. Wel is vereist dat een digitale versie binnen de muren van de bibliotheek moet blijven. Een fysieke kopie mag dan weer wel. Het komt er op neer dat bezoekers enkel mogen lezen vanaf een computerscherm in de bibliotheek en dat boeken niet op een usb-stick kunnen worden gezet, tenzij er een eerlijke compensatie aan de houders van de auteursrechten wordt geboden. Lidstaten zijn vrij om hun auteurswetgeving aan te passen om deze regel te verwezenlijken, zegt het Hof. Het ging om de Duitse uitgever Eugen Ulmer KG, die bezwaar maakte tegen het digitaliseren van een geschiedenisboek. De Duitse uitgever vond dat de Technische Universiteit van Darmstadt het e-book maar moest aanschaffen. Dat blijkt dus niet nodig te zijn voor het digitaliseren van boeken. Daarnaast is het voor uitgevers pech hebben dat de bibliotheekwet er nu is. Gezien het feit dat er nu in Nederland een centraal digitaal uitleenstelsel is, kunnen Nederlands uitgevers niet profiteren door uitleenrechten aan te bieden aan verschillende Nederlandse bibliotheken. Zouden bibliotheekorganisaties daarom zo stil zijn gebleven? Vinden ze het allemaal wel prima zo? Maar waarom zouden ze niet? Als er op het digitale platform bibliotheken bijna geen strobreed in de weg wordt gelegd, dan is het ook als bibliotheek zijnde zeer aantrekkelijk om de focus te leggen op de digitale markt en de fysieke bibliotheek te laten voor wat het is. Daartegenover wordt er, zoals al eerder gezegd, flink bezuinigd op de fysieke eigenschappen van de bibliotheken. Waar gaat dit toe leiden? De angst voor verdwijning van meerdere bibliotheken, ondanks de eerdere kritieken en de daaropvolgende aanpassingen, lijkt nog steeds gegrond. Het laatste woord zal er nog zeker niet over gesproken zijn.

Toch blijkt dat lezen op papier makkelijker, effectiever, meer ontspannen en beter is. Onze hersenen zouden nog maar net gewend zijn aan schrift op een beeldscherm. Ook blijkt dat schrift op papier beter te onthouden is. Kranten, tijdschriften en romans worden grotendeels het liefst op papier gelezen. Wat betreft korte berichten lijkt het mensen weinig te deren of het digitaal of fysiek is. Minister Bussemaker heeft in 2014 gezegd dat gemeenten veel vrijheid krijgen voor het beleid van hun lokale bibliotheken. ‘De bibliotheek moet zich heruitvinden, anders zal ze uitsterven.’ Het wordt tijd dat bibliotheekorganisaties zich uitspreken, voordat hun laatste ‘fysieke’ ademstoot reeds uitgeblazen is.

Ruben Quaden

27

Naamloos-2.indd 27

22-04-15 14:57


How to win a Moot Court? [ENG] Eugénie Coche, also known as G or Gie. Won the European Law Moot Court, Regional Rounds in New York with her team. Will represent UM in finals in Luxembourg Studies bachelor in European Law School with Dutch Minor From Belgium, Speaks French(MT), English and Dutch both fluently Active Ouranos-Member in Event-Committee

Favourite… Pub in Maastricht: Legal Movie Sport: Quote: Course in Maastricht:

Proosd / Shamrock / Take Five Legally Blonde Tennis Luck is an Attitude If I have to pick one, Criminal Law

Sara George, Her team won the The Frits Kalshoven Competition in International Humanitarian Law in Hague. Will represent UM in The Jean-Pictet Competition on International Humanitarian Law in Charlottesville Studies Masters in Globalization and Law with Specialization on Human Rights Half Moroccon, quarter German and quarter French. Grew up in Moroccco Speaks French (MT), English, Moroccon Arabic and little bit of Spanish. Active Ouranos Member in International Masters –Committee

Favourite… Pub in Maastricht: Legal Movie: Sport: Quote: Favourite Course in Maastricht:

Why did you opt for Maastricht University? G: I choose Maastricht University because it was well known for its international atmosphere. When I came back from Australia as a rotary exchange student, I really felt the need to study in English and to be surrounded by international people. Maastricht seemed like the perfect choice: close to home but still international.

S: I already had a bachelor in Law specialized in public law (French) and international law. I wanted to discover something else, study in English and I really liked the programme for this master.

All of them! Twelve Angry Men Gymnastics The future belongs to those who believe into beauty of their dreams International Humanitarian Law

First of all, not all of our readers are experienced with the Moot Court. Could you explain what Moot Court actually is? G: Moot Court is about… S: Team spirit…? Working in depth on a specific subject. Preparing pleads and being able to speak out, being confident in presenting… G: It is about winning a case.

28

Naamloos-2.indd 28

22-04-15 14:57


How did you prepare for your Moot Court competition? S: We had a class of International Humanitarian Law in the second period that was theoretical knowledge. Then a month before the competition (end of January), we had to plead several times a week to our coach. It was always the same case, except that we were correcting each other to get better. We only received the Moot Court case the day before the pleading. This made the preparation more difficult, so we tried to learn a certain structure and methodology for answering the questions and pleading.

G: In order to prepare for the Moot Court, we had two coaches. We were very fortunate to have Alexander Hoogenboom and Maja Brkan who were familiar with the European Law Moot Court and passionate about their subject. During the written phase (Sep-Nov), they provided us with deadlines and respectively feedback. Although we divided the work between our team-members, we met on a regular basis in order to discuss the issues and to give feedback on each other’s work.

First of all, What inspired you to do a Moot Court, and why did you choose that specific Moot Court? S: I really wanted to do something practical that also had a

Once we got selected for the oral phase, we had to meet three times a week for about three hours, which always turned out to be four or five hours. During those meetings we had to plead in front of our coaches, who acted like judges by asking many questions. In order to get out of our comfort zone, we also had to plead in front of visiting professors, and even the dean. All of them interrupted us during our pleadings in order to question us. Every guest had a different view on the case at hand, which obliged us to look at the case from every possible perspective.

learning purpose. The Moot Court seemed like quite a challenge. I am doing a specialization in Human Rights but I wanted to specialize in humanitarian law as well. It appeared to be the perfect opportunity to do something closely related to my wishes.

G: First time I got familiar with the Moot Court Concept was when we had Moot Court as a part of the Skills B course during my first year. During that course, I could not stop thinking about it. My mind was on the case all the time, and I felt like I was truly representing a client. When I pleaded, I had an indescribable feeling. I knew that this was where I belonged and that I wanted to become a lawyer. My feelings got confirmed when we won the prize as ‘best team’ and the second prize for ‘best written submission’. The only thing I could think of when I won was ‘when can I do this again?’ That is when I informed myself of the possible Moot Courts Maastricht had to offer. Since I had studied European Law and since my mother tongue is French, the European law Moot Court seemed like the perfect opportunity; it was bilingual (French-English) and it was the biggest Moot Court in matters of EU law.

What kind of skills did you acquire during the Moot Court and preparation phase? S: To speak in public in formal and legal English. Staying focused. Being able to perform on short notice. Basically improvising; staying calm while in real I was freaking out.

How did you ended up doing the Dutch track? G: I realized after the first Mooting experience that I wanted to

G: I learned how to deal with deadlines, work in a group, hide emotions when pleading and how to tackle stress. Above all, the greatest skill I learned was to never give up.

become a lawyer, and here doing Dutch civil effect is the quickest way to become a lawyer.

S: That is true. Makes the winning even better.

29

Naamloos-2.indd 29

22-04-15 14:57


Eugenie, you had participated the same Moot Court competition before? G: I had participated in the European Law Moot Court in 2013-14, with almost the same team. At that point it was the beginning of the second year of our Bachelors, and we had only had introduction to European Law with all the fundamental EU-law courses only coming after the written phase. This lack of knowledge obliged us to work more and more. Unfortunately, we did not get further then the written phase. For me, this was a big disappointment. The fact that we might not have gotten through the written phase did not even cross my mind. Our coaches encouraged us to try again this year. I hesitated for a long time, because the amount of work should not be underestimated. The decision to do it again paid off though and we got selected for the oral phase, eventually winning the regional rounds in New York. I learned that you should never give up. If something does not happen at one particular moment, it just means it was not meant to happen then.

How much time did you invest in your Moot Court? G: So much more than into my courses… S: We practiced almost every day for a month beforehand. G: It is very different from studying, it is something active and you are actively involved all the time. S: It is like acting as a lawyer.

How is Mooting-preparation different from normal courses and preparing for lectures and tutorials? G: In lectures and tutorials someone tells you what to do, but mooting is a never-ending process. You can always go deeper, you can always prepare more.

“When I pleaded, I had an indescribable feeling. I knew that this was where I belonged to and that I wanted to become a lawyer.” How was your teamwork? What do you find to be your strengths? S: It is amazing! My teammates are the best. Our strengths are that we know each other really well, there is a great communication between the three of us and we really support each other no matter what. But most importantly, we have the best of fun together!

G: Working as a team was probably the best aspect of the whole competition. In order to be the best team, your team does not per se need to be composed of the best students. What you need to be is strong as a whole. You have to be ONE and not four individual team members side by side. If you succeed in achieving that unity, you will shift from being good to being unbeatable. I think that this is what made us different from the other teams. My strength is my positivism. I always told my team we were going to be fine; reminded them how good they were and how lucky we were to experience such a thing.

S: Pretty much the same as for tutorials. Nevertheless, if you want to understand you need to read more and more. In my Moot Court it was about general effort.

Who were you against in the Moot? S: This first competition was between universities from Bel-

How do you think Moot Court differs from a real-life court-situation, or does it differ at all? G: You don’t have that much time to prepare a case, you might

gium and The Netherlands. There were eight teams in total in the regional rounds. We had a great week all together and I believe that everyone deserved to win. They had amazing knowledge and all the people I met were great!

go less in depth, than you would with a case as a real lawyer. When you are a real lawyer you are specialized. And we learnt about our topic in the process. Our case was about state-aid, and we had never encountered it before.

G: At the regionals in New York, there were eleven other universities such as Lund, Paris, Stockholm, Brussels and the European University Institute.

S: The pleading setting was pretty much like a court (exc. without jury). In Human rights there really aren’t that many courts, so that is the biggest difference.

How did it feel to win and how did you celebrate? S: It was really nice and unexpected to win! We went out for

G: I think in Luxembourg it will be much more like a court. We

G: I don’t think there is any word to describe how it felt when

will be wearing the capes; we will be in proper court in front of real judges.

we won. It took us a few hours to actually realize what we had achieved.

S: We actually had the real capes. But I was so happy to be wearing one because I was shaking due to the nervousness. And it covers that up.

What would you say to those who did not win? S: For me it was great, the whole experience was amazing, we

drinks and a week later we were still celebrating!

all went together for drinks, and in my opinion everyone deserved to win.

30

Naamloos-2.indd 30

22-04-15 14:57


G: You don’t get skills by winning, you get the skills by participating. Who do you find to be your toughest competition in finals? S: We will be against a team from Leuven. G: Our toughest competitor is Leiden, who has won the ELMC Moot Court several times in the past. Leiden won the Prague regionals, which means we will have to face them in Luxemburg.

“The greatest skill I learned was to never give up.” Would you recommend Moot Court for other student, and so yes, what would be your advice for them? S: One hundred percent recommendation! Moot Court is a great experience. You get a practical understanding of what you are studying, meet great people and also travel!

G: I would definitely advise every student to participate in a Moot Court. It allows you to gain skills that you cannot acquire in tutorials. It is a way of seeing the law from a completely different perspective. Winning a case is not only legal work. You have to think outside the box, come up with original constructions, be persuasive, and you have to take into account all the particular circumstances of the case. What I always told myself during the Moot Court is that my client’s life depended upon me.

S: Just do it!! You two certainly have a lot to do: Moot Court competitions, being Ouranos active members AND university on top of that. How do you combine all of this? S: I guess just like everyone else, I do my best and prioritize whatever is most urgent.

G: It certainly requires some time-management skills. But it is manageable. I am very lucky, I do not to need a lot of sleep and have the ability to learn fast, which means that I can study for my exams in a short amount of time. Where do you see yourself in five years? G: I think I see myself in The Netherlands or Australia. But I

G: During my free time, I like spending time with my twelve housemates, who are amazing people from all over the world. Furthermore, I enjoy reading books and writing. I also sing and play the guitar. When the weather is nice, I play tennis or go for a run. What inspired you to become member of Ouranos? S: Introduction day! G: When I started my minor in Dutch Law, I realized I had to become more integrated and more actively involved in the Dutch Community of Maastricht. Until then I was mostly familiar with the International student community. Ouranos is a very nice way to get acquainted with the Dutch world of law.

Would you recommend becoming an Ouranos active member? S: Yes I would! It is a nice experience. It teaches you to be involved in the faculty in a different way. Moreover, it is a good experience to work with different people on something other than university things. G: This is a silly question. Of course I do!

hope I will be somewhere unexpected.

S: Yes, somewhere unexpected. Life happens when you are too

Veera Lethinen

busy making other plans.

What do you do in your free time? S: The library is my second home and I love doing sports. I like to travel in my free time. I try to constantly do something different to challenge myself and get outside of my comfort zone.

31

Naamloos-2.indd 31

22-04-15 14:57


How smart are you? [ENG] IQ tests. Whether to prove your how smart you are or just for fun, we have almost all done them at some point. So where does this intelligence quotient come from? What does it mean? Has it changed over the years? And can you train for the test?

Wilhelm Stern, a German philosopher and psychologist, came up with the concept of the intelligence quotient (Intelligenz-quotient in German) and the way of scoring IQ tests. These tests have a median raw score of 100, with a standard deviation of 15 points either way. This means that 2/3 of the population has an IQ between 85 and 115 (though if you were to believe ambitious parents nowadays, a surprising number of their children have very high IQs). Generally a score of 70 or lower is assumed to indicate the lower extreme of intelligence, found in those with learning disabilities. But why would this be important? Well, people with higher IQs have been shown to generally do ‘better’ in life, having higher academic achievements, being healthier, living longer and being wealthier than their counterparts with lower IQs.

Whether these achievements are a direct consequence of having higher IQs is debatable. Critics argue that IQ tests measure a certain kind of achievement very well, but fail to take notice of other aspects of intelligence, such as creativity and emotional intelligence. New research has shown that IQ tests do not just measure intelligence, but also measure the motivation to do well on the test. An experiment was run in which participants were asked to take an IQ test. Some of the participants were offered monetary rewards for how well they would do, while others were not. Those who were offered the incentive of money, and would therefore be more motivated to do well on the test, scored significantly higher than those who were not offered money. This effect has been proven during other, similar experiments, with the IQ scores increasing as the reward got higher.

This suggests that it is perhaps not a person’s intelligence that determines how successful they will be, but their motivation to be a success. This motivation shows while doing IQ tests, and continues to show later in life, creating the difference in economic position between those with high and low scores on IQ tests.

“Perhaps it is not a person’s intelligence that determines how successful they will be, but their motivation to be a success” Over time, people have been getting more and more questions right on IQ tests. James Flynn, a philosopher and psychologist, said in his Ted Talk Why our IQ levels are higher than our grandparents that if Americans from 100 years ago took an IQ test of today, they would score an average of 70. And if Americans of today took an IQ test of 100 years ago, they would score an average of 130. How has this happened? How is it possible that, should we have been alive 100 years ago, a lot more of us would have been members of Mensa? Flynn noticed that, when old IQ tests were updated, which happens more and more frequently, the old test and the new one would be sat by the same group of people. This group scored higher on the old test than on the new one, so the new one was obviously more difficult. But are we getting smarter as a result? The fact that we are scoring higher on IQ tests as time goes by is known as the Flynn effect. There is no concise answer to this, and explanations for the higher IQs range from the way our school sys-

32

Naamloos-2.indd 32

22-04-15 14:57


tem works now in relation to how it did in the past, to the fact that we have electric lighting that may or may not stimulate growth in us as it does in chickens. Better nutrition, familiarity with being tested, , the fact that we have more cognitive problems to solve nowadays than we did in the past, and the fact that many of us work in more intellectually demanding jobs nowadays have also been suggested as explanations for the Flynn effect.

“Should we have been alive 100 years ago, a lot more of us would have been members of Mensa” population. These groups often publish magazines and newsletters for their members, organise events and meetings, and have smaller, local groups who do the same.

Despite the fact that the Flynn effect suggests we are all getting smarter, there are people with genuinely high levels of intelligence. Do not worry that they might be bored in life, measures have been taken to ensure that these very smart people also have an outlet. We are talking, of course, about high IQ societies, such as Mensa. These organisations only take people with IQs falling in the highest percentiles. The most well known of these is Mensa, which takes people from the 98th percentile. This percentile contains people who have an IQ of 130 or higher, which is approximately 1 in 50 people. Of course, if you think Mensa would be too easy to join, you could always apply to the Prometheus Society, which accepts people with an IQ of 160 or higher, approximately 1 in 30.000 people. And if that is not enough of a challenge for you, there is always still the Mega Society. Their entrance test is passed by 1 in 1000.000 people, or the top 0.0001 percentile of the

Even though the nature of IQ tests is disputed, it is still often used as a way to measure people’s intelligence. When knowing you are going to be faced with an IQ test, what can you do to prepare? One of the suggested explanations for the Flynn effect is that having done many tests in the past, people nowadays are more accustomed to them and know how to find the answer the examiner wants. Following this line of thinking, simply practicing IQ tests should be enough to increase your IQ score. In general though, the same advice is giving for preparing for IQ tests as it is for preparing for normal tests: a good night’s sleep, a good breakfast and knowing what to expect.

Laura Messchendorp

33

Naamloos-2.indd 33

22-04-15 14:57


Trip to The Hague [NL] De dag van 19 november 2014 begon dermate vroeg dat het eerder leek dat het avond was. Om 6 uur ’s ochtends verzamelden alle deelnemers zich gestaag voor het station in Maastricht. Vechtend tegen de kou stond iedereen bibberend te wachten op de bus. Koffie werd als pepmiddel en centrale verwarming tegelijk gebruikt, terwijl de Travel Committee de administratie afging en alle deelnemers turfden. Al gauw kon men zitten in de bus, die lekker voorverwarmd was.

De reis ging voortvarend. Sommigen zetten hun onderbroken slaap voort, anderen begonnen leuk te vertellen en enigen waren zelfs aan het studeren. Na een kleine pitstop en een file aan de poort van de Randstad werden alle deelnemers gedropt voor het Internationaal Strafhof. Binnen werd er een korte inleiding geschetst wat er precies allemaal gedaan wordt op het Internationaal Strafhof. Het Internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in diverse internationale verdragen. Het Statuut van Rome heeft de basis gelegd voor de oprichting van het Internationaal Strafhof. Het betreffende Statuut bepaalt dat het hof enkel jurisdictie heeft over misdrijven die sinds de inwerkingtreding van het Statuut, op 1 juli 2002. Vanaf 2017 kan men behalve de bovenstaande misdrijven, ook voor agressie worden vervolgd.

Het meest indrukwekkende van het bezoek aan het Internationaal Strafhof was de bijwoning van een zitting: The Prosecutor vs. Joshua Arab Sang. Begin 2008 heeft verkiezingsgeweld in Kenia zich voorgedaan. Gedurende dit wekenlange geweld, voornamelijk tussen stammen, kwamen ongeveer 1500 mensen om het leven, waarvan een derde met politiekogels. Na een vergeefse poging van Kofi Annan om Kenia te bewegen om de schuldigen zelf aan te pakken, nam het hof het initiatief tot het overgaan van een onderzoek. Meerdere verdachten werden gedagvaard, waaronder radiojournalist Joshua Arab Sang, aanhanger van de toenmalige premier Odinga, tegenkandidaat van de destijds zittende president Kibaki. Radiojournalist Sang zou bijgedragen hebben aan moord, vervolging en het vervoeren van mensen tegen hun wil. Tijdens de tien minuten die we mochten toekijken werd onder andere een getuige gehoord, die achter een gordijn zat. Zijn stem werd vervormd, uit zelfbescherming. Soms werden koptelefoons tijdelijk uitgeschakeld indien het om zaken ging die niet voor het ‘grote’ publiek bestemd waren. Het gaf een zeer internationale indruk met een verdachte, raadslieden en rechters uit verschillende continenten, allemaal in hartje Den Haag.

“Het Internationaal Strafhof is een

permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.”

34

Naamloos-2.indd 34

22-04-15 14:57


Na een ‘Haags bakkie’ met een lunch werd de dag voortgezet met een bezoek aan de Tweede Kamer. Een korte inleiding werd gegeven wat de Tweede Kamer precies doet, met name op het gebied van wetgeving. De aandacht versterkte toen de man in kwestie, Joost Taverne (VVD), zei dat hij de Grondwet wil veranderen. De VVD wil de grondwettelijke rechtstreekse werking van verdragen afzwakken. De VVD heeft een voorstel gedaan om aan de artikelen 93 en 94 ‘behoudens voor zover bij wet ander is bepaald’ toe te voegen. Daardoor kunnen regering en parlement precies regelen hoe een verdrag nationaal moet doorwerken, aangezien verdragen zeer algemeen zijn. Verder moet in goedkeuringswetten voor verdragen komen te staan in hoeverre verdragsbepalingen rechtstreeks verbindend zijn. Een radicaal voorstel, wat hij zelf ook besefte. ‘Zie het als een extra instrument om de nationale soevereiniteit op het gebied van wetgeving te waarborgen.’ Tot slot werd de Tweede Kamer zelf even kort bezocht en mochten we enkele minuten bijwonen van een plenaire vergadering.

“De VVD wil de grondwettelijke rechtstreekse werking van verdragen afzwakken.” Na anderhalf uur gingen we terug naar de bus. De Travel Committee deelde onderweg naar Maastricht nog wat lekkers uit. Gesprekken werden vervolgd, slaap werd ingehaald en werkgroepen werden voorbereid. Een compliment aan de Travel Committee, die alles in goede banen had geleid, is op zijn plaats.

Niet ver van de Tweede Kamer lag de Israëlische Ambassade, het laatste bezoek van de dag. De vrouw die de groep te woord stond, had goed haar best gedaan. JFV Ouranos werd ontvangen met koffie, thee, fris en koekjes. Ze begreep dat men op een lege maag niet kan luisteren. Een controversieel onderwerp werd immers aangesneden: het conflict tussen Israël en Palestina. Het conflict kent een lange historie waar de presentatrice flink de tijd voor nam, met de nadruk op de meest recente gebeurtenissen. Aan de presentatie zat wel een subjectief tintje, maar kun je dat iemand verwijten die is opgegroeid in een met raketten bestookt Israël? Dat er in de wijk waarin je opgroeit weer een woonkamer getroffen is door een raket? Ze werd niet voor niets emotioneel. Maar moet je iemand daar op veroordelen? Dat iemand verblind wordt door zijn gevoelens? Wij waren er immers niet bij. Het benadrukt nogmaals hoe moeilijk de huidige situatie is, als zelfs iemand die lang gestudeerd heeft en al een tijdje niet meer in Israël woont de ratio af en toe laat voor wat het is en haar gevoelens laat spreken. Er kan op verschillende manier naar gekeken worden. Respect er voor hebben dat ze zich de moeite doet om op een persoonlijke manier de problematiek over te brengen, is daar een van.

Ruben Quaden

35

Naamloos-2.indd 35

22-04-15 14:57


De meest bizarre wetten van de wereld quiz [NL]

We leven in 2015. We leven in een maatschappij met moderne spelregels. Regels waarbij we ervan uitgaan dat ze rationeel zijn en een doel hebben binnen de maatschappij. Toch zijn er om onverklaarbare redenen toch wereldwijd zeer vreemde wetten. Hieronder staat een lijst met daarin een opsomming van bizarre wetten. Om de spanning op te bouwen zijn er ook een aantal verzonnen wetten in de lijst opgenomen. Welke van de volgende wetten bestaan echt?

1.

In Groot-BrittanniĂŤ is het een daad van verraad een postzegel met daarop de beeltenis van de Britse koning of koningin ondersteboven te plakken.

2.

In Japan is het niet toegestaan om een politieagent in functie een kauwgum aan te bieden.

6.

In Bulgarije is het verboden om als vrouw een teen over te slaan met het lakken van teennagels.

7.

In Idaho is het verboden om valse tanden schoon te maken in een drinkfontein.

8.

In New York is het verboden om te dansen tijdens het uitoefenen van je beroep als je tandarts bent.

9.

In Nederland is het verboden om stinkdieren te laten ontklieren.

10. In Frankrijk is het verboden om een varken Napoleon te noemen.

3.

In Oklahoma is het verboden om in je onderbroek bier te drinken.

4.

In ItaliĂŤ kan een man gearresteerd worden voor het dragen van een rok.

5.

In Texas is het verboden om als autobezitter onder de tien mijl per jaar te rijden.

36

Naamloos-2.indd 36

22-04-15 14:57


11. In Alaska, VS is beren schieten toegestaan, maar het wakker maken van een beer om een foto te maken is verboden! 12. Het hoofd van elke dode walvis dat wordt gevonden op de Britse kust wordt automatisch eigendom van de koning, de staart gaat naar de koningin. 13. Het is in Liverpool als vrouw niet toegestaan topless in het openbaar te zijn behalve als ze werkt als bediende in een winkel voor tropische vissen. 14. In Nieuw-Zeeland is het niet toegestaan om nieuwe planten alleen in de eigen tuin te planten zonder met de buren te delen. 15. De meeste Zwitserse huurcontracten bepalen expliciet dat je tussen 22:00 uur en 6:00 uur het toilet niet mag doortrekken. 16. In South Carolina is het verboden om onder de leeftijd van 18 jaar op een ipperkast te spelen.

17. In Ohio is het verboden om een vis dronken te voeren. 18. In Polen is het verboden om meer dan vier boterhammen mee te nemen naar het werk. 19. In Rusland is het verboden om een schilderij van je ouders scheef aan de muur te hangen. 20. In Texas moeten criminelen hun slachtoers 24 uur op voorhand met een telefoontje of een brief verwittigen wat ze precies van plan zijn (zo kom je tenminste niet voor onaangename verrassingen te staan).

Jos Raets

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

waar niet waar waar waar niet waar niet waar waar waar waar waar waar waar waar niet waar waar waar waar niet waar niet waar waar

37

Naamloos-2.indd 37

22-04-15 14:57


Police Interrogations and False Confessions United States vs. United Kingdom [ENG] A topic that has been highly debated in the past and is still a topic of debate, is the act of interrogation. The reason for the attention on this subject in the media, as well as scientifically, is the fact that various interrogation techniques have led to false confessions. The way in which police currently interrogate in the United States and the United Kingdom, and the techniques used in both countries are very different. But what is interesting to know is how differences in interrogation techniques can lead to false confessions and what other factors increase the risk of false confessions.

Differences in interrogation techniques A big difference between the approaches of interrogators in the United States and the United Kingdom has to do with the primary purpose of interrogation. In the United Kingdom the purpose of interrogation is fact-finding, while in the United States the purpose of interrogation is to elicit incriminating statements, admissions, and perhaps a full confession. A second difference between both countries is the fact that in the United Kingdom there is no sharp distinction between interviewing and interrogation while in the United States the process starts with a pre-interrogation interview which is only followed by an interrogation when the investigator is convinced of the suspect’s guilt. A third difference refers to the use of recordings during the interrogation of suspects. It has been mandated by law since 1984 that the police in the United Kingdom fully record their interviews with suspects electronically. In the United States, however, the recording of interrogations is an exception rather than a rule. A final difference between the information-gathering method of the United Kingdom and the accusatorial method used in the United States is the permissible use of trickery and deceit, for example lying to suspects about evidence. As mentioned, in the United Kingdom the goal of the interview is fact-finding rather than obtaining a confession. In this country, the emphasis is on the use of openended questions and investigators are explicitly prohibited from deceiving suspects.

False confessions A false confession is an admission of guilt followed by a narrative statement of what, how, and why the confessor committed a crime he or she did not actually commit. Recent DNA exonerations have transformed the perception of criminal justice officials, commentators, and the general public that innocent people do not confess to crimes they did not commit. As a result of these exonerations, there is evidence that innocent people do indeed falsely confess. There are a variety of ways in which confessions have been proven to be false. Firstly, when it turned out that the crime the person confessed to was never committed. Secondly, when new evidence shows that it was physically impossible for the person to commit the crime. Thirdly, when the real perpetrator is captured and linked to the crime. Finally, when scientific evidence, such as DNA, establishes the innocence of the confessor.

There are two types of risk factors associated with an increased risk of innocent people confessing, despite not having committed the crime. These are called tactical-situational risk factors and suspect-dispositional risk factors.

Tactical-situational risk factors Among the tactical-situational risk factors associated with false confessions, four interrogation techniques play a role that put innocent suspects at risk of providing false confessions. The first risk factor is physical custody and isolation. Being isolated from significant others for a certain period of time can cause a form of deprivation that increases the suspect’s distress and incentive to remove him- or herself from the situation. Often, confessing can appear as an escape out of the stressful situation. The second risk factor refers to the interrogation time. False confessions tend to occur after persons are interrogated for long periods of time. The longer an interrogation takes, the greater the chance of a person confessing to a crime he or she did not commit. Another important effect of lengthy interrogations is sleep deprivation, which can cause impairments in decision-making abilities that in itself can lead to false confessions. The third risk factor is the presentation of false evidence. The police in the United States have the option to lie about evidence towards suspects. This tactic is even recommended in their training. The purpose of lying about evidence is to overcome a suspect’s denial. However, actual cases have shown that the use of the false evidence ploy can result in a false confession. A few examples of cases in which police have presented false evidence in order to get a confession are the cases of the Central Park Jogger and Tankleff. Both cases demonstrate that when interrogation practices are characterized by the misrepresentation of evidence against suspects, false confessions and wrongful convictions can be the final result. In addition, psychology research indicates that false presentations of evidence can influence the human malleability. The fourth risk factor concerns the use of minimization which is characterized by theme-development that offers moral justification for the crime. This means that interrogators suggest that the actions of the suspect are justifiable due to the fact that the crime was spontaneous, accidental, provoked, or peer-pressured. This technique can be seen as a functional equivalent to a promise of leniency, because the use of these minimization tactics can lead suspects to think that leniency in

38

Naamloos-2.indd 38

22-04-15 14:57


sentencing will follow from confession. The interrogator never made an explicit promise that leniency would be given though.

Suspect-dispositional risk factors Actual cases as well as psychological research on false confessions show that some individuals are more vulnerable to manipulation in the interrogation room than others. Specifically, certain characteristics render an individual more susceptible to interrogation. These factors include adolescence and immaturity, cognitive and intellectual disabilities, personality and psychopathology, and innocence. Adolescence and immaturity Juveniles are disproportionately represented in the population of false confessors, which indicates that youth is a significant risk factor in the interrogation room. This age group is more malleable and more vulnerable to manipulation than adults, because they are cognitively and psychosocially less mature than adults. This immaturity is characterized by impulsive decision-making, decreased ability to think carefully about long-term consequences, risky behavior and an increased vulnerability to negative influences and external pressures. Also, they are more compliant and suggestible than adults. These developmental capabilities and limitations of adolescents are relevant to behavior during interrogation. Especially the focus on the present increases the chance of adolescents to confess in order to escape from the stressful situation of an interrogation.

less concerned about the consequences of their behavior. As a consequence, antisocial people have the tendency to make false confessions when their need at the time provides a reason to do so. In addition, mental illnesses that co-occur with substance abuse or dependence disorders are an additional risk factor for people to falsely confess. Some other phenomena that lead to a higher risk of false confessions are mood disorders, multiple experiences of unpleasant or traumatic life events, and ADHD. Innocence as a risk factor The reason why innocence can be seen as a risk factor for false confessions is that people who are innocent often think that truth and justice will prevail and that their innocence will become obvious for investigators, juries, and others. As a result, they waive their rights to remain silent and have a lawyer, and they cooperate fully in an investigation. The mental state of innocent people can be called naïve, which can be impacted by various interrogation tactics. Specifically, the presentation of false evidence pushes innocent suspects to admit responsibility for a crime they did not commit.

Sharon Deten

Cognitive and intellectual disabilities Intellectual impaired persons are also overrepresented in false confessions cases. The reason for this overrepresentation is that mentally retarded people have a tendency to say ‘yes’ to questions and often change their answers when they receive mild negative feedback. Mentally retarded people are characterized by an IQ score of 70 or below and several impairments, such as a heightened susceptibility to influence, the tendency to please authority figures, a short attention span, memory-gaps, a lack of impulse control, and accepting blame for negative outcomes. Moreover, people who are mentally retarded have significant deficits in their understanding and appreciation of Miranda warnings which can lead to false confessions. Personality and psychopathology People with antisocial personality disorder, or antisocial symptoms, are prone to lie for short-term instrumental gain and are

39

Naamloos-2.indd 39

22-04-15 14:57


Wilde dieren de tent uit [NL]

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Economische Zaken heeft sinds kort bekend gemaakt het gebruik van wilde dieren in het circus te verbieden, met een wet die op 15 september 2015 zijn intrede doet. Het is niet meer van deze tijd om wilde dieren voor vermaak en uit traditie te gebruiken, aldus Dijksma. Wat vinden dierenrechtenorganisaties ervan? Wat vinden circusondernemingen hiervan? Een kleine uiteenzetting.

Het gebruik van wilde dieren voor vermaak en uit traditie zou niet meer opwegen tegen de aantasting van het dierenwelzijn. Men moet denken aan onder andere het vele gereis en de beperkte ruimte die vele dieren hebben. Waar de nodige tijd in zal zitten, is de vraag om welke dieren het zou moeten gaan en of het enkel van toepassing zou moeten zijn op nieuw aan te schaffen dieren, of juist ook dieren die op dit moment al in het circus staan. Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit (WDdTU) spreekt van een historische ontwikkeling, aangezien huidige wetgeving op dit gebied ontbreekt. De vereniging heeft zelfs opvang van wilde dieren aangeboden aan Dijksma. ‘Samen met onze lidorganisaties hebben wij een enorm netwerk aan opvangcentra die klaar staan om deze getraumatiseerde dieren op te vangen en gespecialiseerde zorg te bieden’, aldus Leonie Vestering, directrice van WDdTU.

vastgebonden te worden. Trainingsmethodes zijn ook gemoderniseerd. Stokslagen, electroshocks of andersoortige hulpmiddelen worden al lang niet meer toegepast. Verder wordt er gezocht naar acts waarbij de karaktereigenschappen van een dier goed aansluiten: in de natuur maken katachtigen vaak grote sprongen en steigeren hengsten regelmatig. De bedoeling is dat dergelijk natuurlijk gedrag terugkomt in acts. Interessant om tot slot te vermelden is dat circusdieren van VNCO-aangesloten circussen niet uit het wild komen, maar uit dierentuinen, safariparken of van andere dompteurs. Regelmatig worden bij circussen zelf jongen geboren, zelfs van dieren die in de natuur met uitsterven worden bedreigd. Bovendien blijkt dat circusdieren gemiddeld ouder worden dan ze ooit in de natuur zouden worden. Kun je dan, zeker met betrekking tot het laatstgenoemde, concluderen dat de levenskwaliteit van circusdieren slecht is?

“WDdTU: ‘Een historische ontwikkeling, aangezien huidige wetgeving op dit gebied ontbreekt.’” Zijn deze dieren daadwerkelijk getraumatiseerd? Het verwaarlozen van je dieren zou toch leiden tot gebrekkige prestaties of financiële schade op de lange termijn? Zou een weldenkende circusondernemer niet ten allen tijde dat willen voorkomen? Woordvoerder Adri Lammers van de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) beweert het tegenovergestelde: ‘Er zijn veel onderzoeken geweest die het tegendeel bewijzen. Dieren ondervinden bijvoorbeeld weinig stress tijdens het reizen. We hebben afgesproken dat we in gesprek zouden gaan over wetenschappelijke feiten en bewijzen. De staatssecretaris reageert nu oppervlakkig op basis van platitudes en emoties.’ Opvallend is daarbij dat Dijksma de VNCO op de hoogte heeft gebracht via de media, en een eerdere afspraak in december 2014 had verzet. De VNCO is verder van mening dat veel dierenrechtenorganisaties hun standpunt baseren op oude, achterhaalde voorbeelden van dierenmishandeling, die totaal niet meer van toepassing zijn op de moderne Nederlandse circuswereld. Vele malen hebben circusdirecties dierenrechtenactivisten uitgenodigd om een kijkje in de keuken te nemen: stallen, trainingen en huisvestingen. De VNCO heeft een uitgesproken opvatting over het behandelen van hun dieren. Zo zijn veel stallen en repetities toegankelijk voor publiek, zodat men met eigen ogen kan zien dat er liefdevol met de dieren wordt omgegaan. Grote buitenkooien, indien mogelijk, worden gestald om roofdieren de ruimte te geven zelf te kiezen om binnen of buiten te liggen. Tevens zijn er waterbassins, en worden kuddedieren zoveel mogelijk bij elkaar gezet zonder

Als counterargument zeggen dierenrechtenorganisaties dat een lang leven nog geen garantie is voor een fijn leven. Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit. Daarbovenop beweren ze dat circussen deels verantwoordelijk zijn voor de situatie van bedreigde diersoorten, omdat juist circussen in het verleden veel dieren uit het wild haalden. Bovendien dragen circussen niks bij aan uitzetten van bedreigde diersoorten in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Op het gebied van levensruimte en –voorzieningen en het toepassen van trainingsmethodes staan de twee partijen recht tegenover elkaar. Dierenrechtenactivisten beweren dat tot de dag van vandaag pijnvolle trainingstechnieken worden toegepast en de olifanten bijvoorbeeld nog steeds worden vastgebonden of in hun bewegingsruimte zeer beperkt zijn. Dieren worden dermate afgericht om ze te laten inzien dat verzet niet loont. Deze feiten zijn afkomstig van verschillende contacten uit de circuswereld, zoals ex-trainers, en zijn dus niet achterhaald, zoals circussen vaak beweren. Het argument dat circussen makkelijk slachtoffers zijn van starre activisten die een onmogelijk ideaalbeeld willen realiseren om alle dieren vrij te krijgen en terug te plaatsen naar hun natuurlijke leefomgeving (ook huisdieren), en alle middelen gebruiken om het imago van circussen te schaden om hun zin door te drijven, wordt ook bestempeld als onzin: circussen hebben vaak geen weerwoord en geplaatste kritiek wordt simpelweg afgedaan als ongefundeerd. Bovendien zouden circussen juist géén openheid van zaken geven aan hun publiek, en worden ze keer op keer

40

Naamloos-2.indd 40

22-04-15 14:57


“Woorvoerder Adri Lammers van de VNCO: ‘Getraumatiseerde dieren? Er zijn veel onderzoeken geweest die het tegendeel bewijzen. De staatssecretaris reageert nu oppervlakkig op basis van platitudes en emoties.’” misleid. Stellingen als het feit dat een circus educatieve waarde heeft voor kinderen, dieren niet beter weten en andere dieren het veel slechter hebben worden eveneens gezien als drogredenen.

Ook in Den Haag verschillen de meningen. Dion Graus, Tweede Kamerlid van de PVV, vond eind 2012 de voorgenomen plannen omtrent wilde dieren onzinnig. ‘ Samsom is dominant geweest in de onderhandelingen en heeft Rutte dit idee gewoon door z’n strot gedouwd.’ Volgens hem is het allemaal pure symboolpolitiek. ‘Laten we maar iets doen voor dieren, anders zijn we niet diervriendelijk. En wat doen ze dan? Gaan ze zes, hooguit tien circussen in Nederland aanpakken die enkele tientallen wilde dieren hebben. Onzin.’ Ook Berry Spruijt, hoogleraar Dierenwelzijn, betwijfelt de aanstaande regeling. Volgens hem wordt dit onderwerp aangepakt om andere issues niet aan te pakken. ‘ Er is een onafhankelijk onderzoek van een jaar lang geweest, waarin blijkt dat het allemaal wel meevalt en de dieren goed verzorgd worden. ‘Het thema circusdieren is een veel te klein iets om in een regeerakkoord te zetten. Het is gelegenheidswetgeving. Ze hebben gewoon iets gekozen wat weinig weerstand biedt. Ze hadden beter de problematiek met rashonden of vleeskippen in het akkoord kunnen zetten.’

Zo lijkt het maar door te gaan. De een vindt de ander inhumaan, de ander vindt de een een schreeuwlelijkerd die de stille circuswerknemers ten koste van alles in diskrediet wil brengen. Circusondernemingen beweren dat ze specifieke regelgeving naleven omtrent verblijf, transport, trainingsmethoden en speelvrije tijd, die door overheidsfunctionarissen zouden worden gecontroleerd. Dierenrechtenorganisaties zeggen dat een legale procedure niet per definitie een rechtvaardige procedure is. ‘Dieren hebben geen stem en kunnen niet opkomen voor hun eigen belangen.’ Het lijkt een ja-/nee-spelletje, met ieder zijn eigen zwaargewichten en gebakken lucht. Biedt dan niks houvast? Circus Renz berichtte eind 2014 al sinds 2013 geen acts meer te boeken met wilde dieren, vooruitlopend op het verbod dat via het regeerakkoord in 2012 al werd aangekondigd. Desondanks blijven de shows even boeiend en lopen de bezoekersaantallen niet terug, aldus directeur Milko Steyvers. ‘We hebben echter mevrouw Dijksma nooit mogen ontvangen. Niet om met ons te praten over de stand van zaken en de toekomst en niet om de problematiek te bespreken met de dierentrainers of verzorgers. Met dit verbod wordt zulke mensen de mond gesnoerd; het ontbreekt aan een eerlijk proces om de conclusie te trekken dat een verbod gerechtvaardigd is, of de beste keuze.’

“Dion Graus, Tweede Kamerlid van de PVV: ‘Onzinnige wetgeving. Pure symboolpolitiek. Een makkelijke manier om je achterban tevreden te stellen.’” Tradities kunnen gebroken worden, ook het beeld van een traditioneel circus. Tradities kunnen zeker niet gezien worden als een rechtvaardiging van wreedheden tegen dieren. De ministerraad heeft het voorstel al geaccepteerd. Een wet lijkt onvermijdelijk. Laten we in ieder geval de weg naar de totstandkoming van een wet traditioneel houden, en beide partijen, zij het gefundeerd, zijn zegje doen. Want het lijkt erop dat Den Haag degene is die tot nu toe gebrekkig heeft gehandeld, en niet de circussen.

Ruben Quaden

41

Naamloos-2.indd 41

22-04-15 14:57


Ouranoski 2015 [NL] Op vrijdag 6 maart was het eindelijk zover: de Ouranoski 2015 ging van start. Met vijftien vrolijke internationale studenten gingen wij voor tien dagen de bergen in om de Franse Alpen onveilig te maken. We vertrokken op vrijdagavond, waar we ons allemaal verzamelden aan voor het Stadion ‘de Geusselt’. Iedereen kwam lekker gepakt en gezakt aan, en propten nog snel een hamburger van de McDonalds naar binnen voor we de reis voort konden zetten naar Risoul. Om half negen ‘s avonds mochten we dan eindelijk de bus in. In de bus zaten we met verschillende andere studenten vanuit Groningen, Utrecht en Eindhoven. Er hing dus een echt Hollands sfeertje in de bus. De busreis nam ongeveer twaalf uur in beslag. Gelukkig hadden we een super-de-luxe Royal Car Touringbus. Na twee interessante films was het tijd dat iedereen toch even de slaap opzocht. Op een gegeven moment, rond een uur of zes in de ochtend, begon onze lange reis door de bergen. Enkele deelnemers die wakker waren konden genieten van het panoramisch uitzicht, met verschillende burchten en oude kastelen daarbij inbegrepen. Maar uiteindelijk om half 10 ’s ochtends begon de laatste grote klim! De klim die ons naar onze eindbestemming op 1850 meter bracht: Risoul..

Het gebied…

De week…

Elk jaar wordt het gebied van Risoul overspoeld met studenten die zin hebben in een stevig feestje en een leuk skigebied! In Risoul kan je naast skiën ook heerlijk Après Skiën. Na de laatste afdaling verzamelt iedereen zich op het terras van de Yeti bar voor een welverdiend biertje. Hier is het prima chillen in de zon, die vaak schijnt in Risoul, met een goede beat op de achtergrond.

Bij aankomst was het even tijd om te ontbijten. Bij La Strato was er een leuke deal voor € 4,50 waar iedereen kon genieten van drie koffiekoeken en een lekkere koffie. Omdat we op de eerste dag geen gebruik konden maken van een skipas en we pas omstreeks vijf uur in de appartementen konden, ging iedereen een beetje zijn eigen weg. Sommigen gingen op zoek naar een leuke plek om alvast te beginnen met Après Skiën en anderen gingen even de stad ontdekken. Risoul heeft naast de skipistes ook echt een super gezellig dorpje met plaatselijke horecazaakjes, bakkerijtjes, een supermarkt en natuurlijk de verschillende ski rental shops! Omdat er de eerste dag geen skipas was, hebben Alette en Michaël met de reisleiding van Husk geregeld dat we konden barbecueën: een verrassingsactiviteit georganiseerd door JFV Ouranos. Daarnaast was er met Husk een speciale aanbieding geregeld. Iedereen kreeg bovenop de barbecue ook nog een Yeti Golden Membership Card en een kaart voor de Happy Hour. Daarmee kon iedereen van vier tot vijf en van negen tot tien genieten van een gratis biertje. Bovendien kreeg iedereen met de kaartjes korting op bier en andere dranken. Om vijf uur kon iedereen uiteindelijk naar de kamers. De kamerverdeling was al op voorhand gemaakt dus het was een kwestie van sleutels uitdelen. Nadat iedereen een beetje gesetteld was en gegeten had, was het tijd voor een avondje stappen! Ondanks de vermoeidheid van de busreis werden de eerste biertjes opengetrokken en voor de dames werden de eerste cocktails gemaakt.

Eten kun je eigenlijk overal in Risoul. Het dorp heeft talloze restaurantjes, waar iedereen wel wat lekkers op de kaart vindt. ‘s Avonds gaat het feest hier gewoon door. Er zijn genoeg bars en discotheken waar je tot in de vroege uurtjes terecht kunt. Het skigebied bevat zo’n 150 km aan skipistes. Voor de skiërs zijn alle pistes makkelijk bereikbaar: van groene tot zwarte pistes. Voor de waaghalzen is er ook een Funpark waar je je stunts kunt laten zien. Als je helemaal bovenop de top van de berg staat, kun je ook genieten van een hapje of drankje in de bars.

De tweede dag was eindelijk de dag dat iedereen op de pistes kon. Iedereen was al vroeg uit de veren om eindelijk de pistes onveilig te gaan maken. Groepjes werden gevormd van makkelijke pistes tot de wat moeilijkere pistes. Uiteindelijk vond iedereen zijn eigen weg wel. Het leuke aan de dag was de meeting voor de lunch. Iedereen kwam dan weer samen om lekker gebruik te maken van het lekkere eten van de Yetibar. Sommige mensen hadden alvast hun eigen lunch gemaakt. Na een uurtje ging iedereen weer de piste op om te genieten van het laatste straaltje zon op de top van de berg en nog een paar keer de pistes af te dalen.

42

Naamloos-2.indd 42

22-04-15 14:57


Om vier uur was het dan zover: onze eerste Après Ski! In de Yeti maakte iedereen gretig gebruik van het bier en stroomden de dance moves door iedereen zijn lijf! Uiteindelijk werd de dag gebruikelijk afgesloten met een lekker diner, vervolgens een feestje op de kamer en uiteindelijk in de discotheek die zich onder de appartementen bevond.

Alle dagen verliepen volgens hetzelfde stramien. De laatste avond voor vertrek zijn we met de gehele groep gaan eten bij een berghutje. De tijd voor iedereen om eindelijk te genieten van de plaatselijke eetgewoontes: Raclette en Fondue werden gretig besteld. Omdat we de volgende ochtend al vrij vroeg de appartementen moesten verlaten, werd besloten om niet meer op stap te gaan, maar ons bed op te zoeken. Op zaterdagavond, omstreeks half acht vertrok de bus weer richting Maastricht. De hele dag waren we allemaal best gespannen met de vraag of de busreis naar huis nog wel zou doorgaan. De dag van vertrek was het namelijk de hele dag aan het sneeuwen, terwijl we zeven dagen temperaturen hadden van maximaal 18 graden. Gebruikelijk in de Franse Alpen is dat de bergen worden afgesloten totdat al het sneeuw op de wegen is opgeruimd. Uiteindelijk konden we toch vertrekken. De eerste stop van de bus was uiteraard Maastricht. Om half negen ‘s ochtends kwamen we aan. Daarmee eindigde onze prachtige skireis. Ondertussen is er in de bekende Whatsapp-groep afgesproken dat we weldra weer bij elkaar komen om binnenkort te eten met elkaar. Zo zie je maar dat er op de Ouranoski

hechte vriendschappen ontstaan en dat jij er dus zeker volgend jaar bij moet zijn!

Tien redenen waarom jij erbij moet zijn volgend jaar… JFV Ouranos organiseert dé skireis voor alle rechtenstudenten aan onze faculteit. We zoeken voor jou niet alleen de beste locatie, maar ook de beste prijs. We gaan met één van de leukste reisorganisaties. Verder regelt Ouranos altijd leuke deals ter plekke zoals gratis bier waardoor wij de skireis nog aangenamer kunnen maken voor jou. We gaan altijd met een leuke gezellige groep studenten op skireis, waardoor je vriendenkring al snel uitgebreid geraakt. De skireis wordt georganiseerd voor zowel Nederlandse studenten als internationale studenten. Het is een leuke manier tijdens je studie even een korte vakantie in te plannen die niet meteen een groot deel van je budget inperkt. Daarnaast is de skireis altijd één van de gezelligste weken die JFV Ouranos organiseert. Eigenlijk kunnen we alleen maar eindeloos veel redenen aangeven waarom jij volgend jaar mee moet met JFV Ouranos! Maar laat ons kort zijn: de skireis is de meest AWESOME week van het academisch jaar! Wij hopen dat jullie allemaal er volgend jaar bij zijn. Houd Facebook vooral volgend jaar in de gaten, want voor je het weet staan de inschrijvingen weer open.

Michaël Metten

43

Naamloos-2.indd 43

22-04-15 14:57


10x most awesome legal TV-series [ENG] Suits IMDB score: 8,8 Big shot lawyer Harvey Specter takes Mike Ross under his guard as his associate, knowing Mike passed the bar several times, but never under his own name. The show follows the fast pace of corporate law with all its games and plot twists. And then there is Donna “my brain is too busy being awesome” Paulsen. Together with witty dialogues, the gorgeous shots and good music, every episode gives you the drive to suit up and get your ass to the library to ace that paper. Or to watch the next episode.

Ally McBeal How to get away with murder IMDB score: 8,2 Five ambitious law students start their studies with the course named ‘How to get away with murder’. As the crème de la crème of their class, the students start interning at their teacher’s law firm. In flash forwards it is made clear that they kill one of the main characters. Every episode gives you an interesting (murder) case and all the students have their own little drama going on. Mostly it is the intriguing character of teacher Annalis Keating that keeps me watching the series. And obviously the big murder mystery. Little by little you think you start to understand what happened and why. And then, nope, more questions.

The Good wife IMDB-score: 8,3 Do you ever notice the wife standing next to that politician while he is giving a press conference to try and apologize for a sex scandal? While he is sorry he got caught, she is trying to be the supportive wife in her conservative clothes thinking about her children. This is Alicia Florrick (Julianna Margulies), but when being put in the position to take the lead in the family, she ends up taking lead of her own life. And mostly, she takes the lead in the courtroom. If the politics and legal drama aren’t enough, there are also Will Gardner as her boss (and office romance?), the mysterious private detective Kalinda Sharma and spin doctor Eli Gold that make the series better every season. Also there is rival lawyer Louis Canning, who is played amazingly by Michael J. Fox.

IMDB-score: 6,8 In the nineties, when the only function of our mobile phone was to call, Ally McBeal was the legal show to watch. And not just for nostalgia reasons it is a good idea to watch this show. The show is about charming lawyer Ally McBeal and her quirky colleagues. For some reason the lawfirm has unisex toilets where all secrets and awkward moments tend to be revealed. To be honest, the show is more about romance then about law. But hey, seeing Ally McBeal getting a three meter long tongue when an attractive guy passes makes it all worth it.

Law & order (and spin offs) IMDB-score: 7,7 Who doesn’t know the classic leader summarizing the show: “In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups: the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories.” TE-DOOM. The show really tries to show the ethical problems the criminal justice system gets confronted with and therefore it doesn’t always get a happy ending. The show did get to have twenty seasons and several spin offs. One of my favorites is Criminal Intent that focuses on criminal psychology. And of course Special Victims Unit, where rapper Ice-T gets to shine.

44

Naamloos-2.indd 44

22-04-15 14:57


Better call Saul IMDB-score: 9,3 This show just started on Netflix and already the reviews are glooming. We all know Saul as the lawyer without any conscious from Breaking Bad. Where Breaking Bad is a drama with a comical note, Better call Saul is more a comedy with drama (lots of drama to be fair). The show is not a prequel, but really stands on its own. We get to see the story of and how he morality drifts of more and more. In the first episode it is clear he is a nobody who can barely pay his bills, while he has to take care of his depressed brother. The show exceeds in the dialogues. Saul is one great pleader. And the camera-shots are just stunning.

Drop dead diva IMDB-score: 7,4 Dumb blonde and model-wannabe Deb Dobkins gets hit by car. Thanks to a mix-up in heaven she gets send back to earth and ends up in the body of a brilliant but slightly overweight lawyer Jane Bingum. Deb is only aloud to tell her best friend Stacey the truth about her identity. So now she has to juggle her new personal and professional life. With the legal knowledge of Jane and the confidence of Deb she knows how to kick ass in court every episode. The show has a nice ‘Legally Blonde’-feel to it, making it a funny feel good show. Also it is great to finally see the big brunette in the lead and the skinny blonde in the role as ‘the best friend’.

Silk IMDB-score: 7,9 Silk is a BBC show which is already a plus, because then you know it is a qualityshow. Just the British accent is a treat to me. The show centrals around Martha Costello who has the ambition to become Queen’s Counsel as well as her rival, Clive Reader. Next to that you get to follow the young talents of Nick Slade and Niamh Cranitch. Of course the show has some personal and office drama of its own, but what I like about the show is that it really spends some time in the courtroom. It gives attention to the argumentation and humanizes both sides of the story.

Franklin & Bash IMDB-score: 7,7 Two young lawyers that go the extra mile for their clients. Franklin & Bash defend the little guy and seek justice in the most unconventional way. They always find a loophole or a brilliant argument that wins over the judge and jury. It always makes the case on trial fun to watch. Next to that Franklin & Bash have a great bromance and there are some quirky supportive characters that make the show. All and all it is a feel good show worth watching. Fun fact: the actor who plays Peter Bash is better known from his part in Saved by the bell, the handsome jock Zack Morris.

Damages IMDB-score: 8,1 If you don’t mind nightmares or becoming paranoid then this is your show. The pilot starts off with a bloody scene and then goes back in time. You have no idea how the sane and conscientious looking personalities go from a normal situation to such a morally depraved reality. The show is about tough lawyer Patty Hewes who hires Ellen Parsons as her protégée. Nothing seems to be what it looks like in this show. And you have to see the next episode after every episode. So be wise, and don’t watch this show.

“This is an awesome idea. I just watched “Legally Blonde.” Do you think we should do a bend and snap before we walk in?” Paul (Drop dead diva)” 45

Naamloos-2.indd 45

22-04-15 14:57


Fighting Returning IS-Fighters – Statelessness, jail-sentences or free passes? [ENG]

One of the most controversial events of the season, European Law Committee’s ‘’Return of the IS-Fighters’’ –lecture took place in 25th of February at the Faculty of Law. Prof. Heringa led the introductions and conversation, our prestigious guest from Islamic University of Rotterdam, Prof. Akqündüz gave his professional opinion and Prof. de Groot viewed the issue from legal point of view.

“We offer citizenship based on certain rules. In case you break the rules, you are out.” There has been a raise of violence with religious motives in Europe. The attack on the WTO-towers, attacks in response of Danish caricatures, suicide-bombings in various European locations and the Charlie Hebdo –attack as the latest. When headlines of those incidents dominate the media for up to weeks after the attacks, the peaceful demonstrations might not even be written about. Such peaceful demonstration has been taking place in Amsterdam, Norway and various other countries. There was one particularly powerful demonstration, where Jews and Muslims stood hand in hand circling a synagogue in Amsterdam. Powerful? Yes. Is it powerful enough to break the Internet? No. The topic of the lecture was the case of returning IS-fighters. To give a brief overview: European nationals who originate from Islamic states1, but have been integrated into European societies and acquired European nationality, go back to the home state to fight on behalf of the ISIS-movement. The issue is when they return back to Europe after the fighting.

One might ask what the problem is with returning IS-fighters if we put the morality aside. Many of the returning IS-fighters in the US have been involved in violent and even terroristic activities against their host-state. Similar things have also happened in the west. Many of them, however, stay in the fighting areas. Those who come back do not give up on their jihad-activities; they start recruiting new IS-fighters and keep planning on continuing the holy war2. Dr. Akgündüz argued that these returning fighters should be deprived of their European passports. The citizenship should be seen as a contract. We offer citizenship based on certain rules. In case you break the rules, you are out. He argued that when one is a guest in a foreign country, one should obey their rules and procedures and integrate into the society. Prof. de Groot gave the legal perspective to the issue. Revocation of citizenship is not possible for many reasons, mainly due to the complex problem regarding human rights and the problem with statelessness.

Dr. Akgündüz started with raising an important point; the IS-fighting is not the Islam. It is not the religion, but the extremist individual who commits terroristic acts on the name of religion. Muslims find their religious texts in the Quran. As well as many other religious texts, also from other religions, it is subject to interpretation. An important statement was made in the lecture, namely that the Islamists do not have one single leader, contrary to the Christians who have their pope. Therefore the Quran is more open to mis-interpretation.

46

Naamloos-2.indd 46

22-04-15 14:57


4) Islam requires all Muslim-women to cover from head to toe, including face. Wrong. Islam sets some requirements for dressing, these requirements however are imposed on both men and women, and only include covering your private parts. There is concept of apparent beauty, and hidden beauty but that could be a topic for whole other article. This is cultural and geographical phenomenon, rather then religion-bound behavior. [24:30-31] 5) Muslim men can have many wives Wrong – Muslim religion is strictly monogamous. There is one exception with fatherless children and widows. Muslim men can marry widowed women who have children. This rule is further emphasized that the new husband/stepfather cannot use inheritance of the stepchildren. They cannot take more widows then they can afford and no more then 4 wives in total. [4:3] [4:127] [24:32] There are less intrusive measures available. In Chicago, a judge ordered detention for a teenage boy who wanted to join Isis3. Same happened in Minnesota and Colorado, with the exception that only the wish to join Isis was enough to convict one to four years in jail4. But how can we fight radicalism? Dr. Akgündüz proposed that education is one of the measures to fight extremism in the long run. In my opinion this is extremely good long-term measure, nevertheless the question how to make this happen in practice remains.

8 misconceptions of Islamic religion. 1) The Quran encourages fighting and terrorism. Wrong. The Quran promotes self-defense, forbids harming innocents and civilians and states that one needs to do this justly and kindly. [2:190] [60:8] 2) Alcohol is forbidden in all forms. Wrong. What is forbidden, or not even forbidden, -to be avoided- is intoxication. One can use fruits for both, good and bad.

6) The stoning to death is allowed. The stoning to death is a common misconception especially concerning acts such as adultery. Stoning to death is only mentioned in cases where there is threat to Muslims. Furthermore, the known adulterers are allowed to marry only other adulterers. This would be illogical if adulterers would be stoned to death. 7) Forced Marriage Wrong. ‘’It is not lawful for you to inherit the women by force or unwillingly’’ [4:19] 8) Men get more inheritance compared to women Partly true. The fixed inheritance rules are only used in absence of a will. Men will get a bit more, but this is excused by the fact that men have more financial responsibilities. [2:228] [2:233] [4:34] [65:6]

Veera Lehtinen

3) The Quran and Islam forces ‘jihad’. It is misconception to think that jihad means holy war and that it is part of the religion. Wrong. Jihad is a Arabic word that means struggle to exert effort. The Quran teaches that one must be willing to struggle and exert effort by using themselves. This can be interpreted in rather broad way, nevertheless there is a prohibition of unnecessary violence. 1 Islamic state is used in a sense that a state where the Islamic religion is in majority. 2 ICCT BAckground Note, June 2014. Retrivable via: http://www.icct.nl/download/file/ICCT-De-Roy-van-Zuijdewijn-Bakker-Returning-Western-Foreign-Fighters-June-2014.pdf 3 (MYfox Chicago, 17.11.2014) http://www.myfoxchicago.com/story/27234037/ islamic-state-case-hearing-set-in-chicago-court 4 M.Martinez, A. Cabrera, S.Weisfeldt, Colorado woman gets 4 years for wanting to join ISIS. [CNN, 24.1.2015) http://edition.cnn.com/2015/01/23/us/ colorado-woman-isis-sentencing/

47

Naamloos-2.indd 47

22-04-15 14:57


Seks, Drugs, Rock ’n Roll en een strafblad? [NL]

Het festivalseizoen staat weer voor de deur. Overzees afkomstige rocksterren waar men in Nederland normaal gesproken enkel een glimp van kan opvangen via televisie, zijn de komende periode bijna aanraakbaar door het grote aanbod van festivals in onder meer Nederland, België en Duitsland. Maar ‘sex, drugs and rock ’n roll’ lijkt niet meer het devies, blijkt uit cijfers van Lowlands 2014. Maar liefst 119 mensen werden opgepakt in het bezit van drugs. De manier waarop heeft tot kritiek geleid vanuit de advocatuur.

Nederland is al jaren bezig met, behalve het dealen van drugs, ook het gebruik van drugs terug te dringen. Dit zero-tolerance beleid wordt eveneens toegepast op festivals. Sommige festivals geven zelfs voorlichting en benadrukken welke drugssoorten er op de markt zijn en welke gevaarlijk of zelfs levensbedreigend zijn. Private beveiligingsinstanties worden ingehuurd en controleren bij de ingang, op campings, maar ook op het festivalterrein zelf. Agenten in burger en securitymedewerkers kunnen, indien ze iets verdachts opmerken, mensen in het publiek aanhouden voor het bezit van harddrugs. Nogmaals, een goed streven, zeker gezien het stijgend aantal doden door ecstacy, een populaire partydrug. De gevolgen voor de verdachte kunnen echter zonder dat ze het beseffen, ernstige consequenties met zich meebrengen.

“Veel festivalbezoekers die worden gesnapt met harddrugs, krijgen vaak direct en zonder tussenkomst van een advocaat een straf én een strafblad.” Wanneer een verdachte is aangehouden, wordt hij naar een speciale backstagestraat van het Openbaar Ministerie gebracht. Drugs worden getest, de verdachte wordt verhoord en het OM zal uiteindelijk beslissen over de afwikkeling, wat kan resulteren in een boete, dagvaarding of werkstraf. Dan is de zaak afgerond.

Wat de meeste mensen echter niet weten, is dat ze ook een strafblad krijgen. Dit kan een hoop problemen veroorzaken met zijn of haar werkgever. Banen in de overheid, het onderwijs, ziekenhuizen en de bancaire sector hebben een Verklaring omtrent het Gedrag nodig, die niet zomaar wordt vrijgegeven indien men een strafblad heeft. Daarnaast kan men worden geweigerd om in bepaalde landen te komen, zoals de Verenigde Staten. ‘Mensen stemmen gauw in met een geldboete of taakstraf om van het gezeur af te zijn en terug te gaan naar hun vrienden om te feesten. Ze hebben geen zin in een preek en willen alle narigheid zo snel mogelijk achter de rug hebben’, beweren strafrechtadvocaten Juriaan de Vries en Christian Flokstra.

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland beweert juist dat rechten van verdachten voldoende gewaarborgd worden op evenementen. Zo wordt een verdachte gewezen op zijn recht om te zwijgen en zijn recht op rechtsbijstand. Mocht de verdachte voor de laatstgenoemde optie kiezen, wordt hij naar een nabijgelegen politiebureau gebracht waar de piket- of voorkeursadvocaat wordt opgeroepen. Indien een verdachte hier niet voor kiest, wordt het onderzoek gewoon voortgezet. Na het verhoor wordt de verdachte in vrijheid gesteld en wordt hij verzocht de officier van justitie te benaderen voor afwikkeling van het strafbare feit. Dit gesprek met de officier van justitie is vrijwillig en heeft vooral als doel duidelijkheid te verschaffen aan de verdachte. De verdachte zou ook kunnen kiezen om op dat moment weg te gaan. De strafbeschikking wordt dan thuis gestuurd. Kiest de verdachte echter toch om het gesprek aan te gaan, dan benadrukt de officier van justitie de vrijwillige aard van het gesprek. Bij geldboetes onder de 2000 euro is de officier van justitie niet wettelijk verplicht om een verdachte te horen of de verdachte op zijn recht om te zwijgen te wijzen. Indien de officier besluit een geldboete op te leggen, kan de verdachte kiezen om gelijk te betalen of om deze thuisgestuurd te krijgen. Indien de verdachte direct ter plaatse afrekent, heeft hij geen mogelijkheid meer tot verzet. De

48

Naamloos-2.indd 48

22-04-15 14:57


officier zorgt voor een goede uitleg en maakt de verdachte duidelijk wat de eventuele gevolgen zijn. Bij grote hoeveelheden drugs kan de officier een taakstraf overwegen. Ook in dit geval wordt de verdachte wederom gewezen op zijn recht op rechtsbijstand. Mocht hij tot dit besluit komen, dan wordt de procedure stopgezet en krijgt de verdachte een uitnodiging voor een zitting op de lange termijn. Kiest hij niet voor rechtsbijstand, dan heeft hij twee weken de tijd om verzet aan te tekenen tegen de opgelegde taakstraf. Indien nodig, wordt er een tolk ingeschakeld gedurende het proces. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland wijst dan ook de kritieken van de advocatuur van de hand, maar staat desalniettemin open voor overleg.

“Volgens het OM en toenmalig Minister Opstelten worden de rechten van festivalbezoekers voldoende gewaarborgd.” Naar aanleiding van de kritieken in de advocatuur hebben D66 en PvdA-raadsleden Kamervragen gesteld omtrent de mate van rechtsbescherming van drugsbezitters op festivals. Opmerkelijk feit is dat de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten toegaf dat verdachten niet standaard geïnformeerd worden over het krijgen van een strafblad als een boete ter plaatse wordt geaccepteerd. Wel beweerde hij dat het OM altijd nadrukkelijk vraagt of de verdachte zelf vragen heeft. De vraag omtrent het krijgen van wel of geen strafblad wordt naar ervaringen regelmatig gesteld. In dat geval wordt er geantwoord dat er een aantekening zal worden gemaakt in het Justitieel Documentatie Systeem, wat overigens niet altijd direct gevolgen hoeft te hebben voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het Gedrag. Het OM kan die zekerheid echter niet ter plaatse garanderen. Dit wordt namelijk beoordeeld door de Diens Justis, die zich bezighoudt met het screenen van profielen, en hangt af van verschillende factoren waar eerst onderzoek naar moet worden gedaan. Bovendien moet er worden afgevraagd of mensen onder invloed in staat zijn om deze vragen te stellen en hun beoordelingsvermogen niet is aangetast. Opstelten zei dat handelen, en de daarmee samenhangende consequenties, onder invloed een risicoaanvaarding is en dus voor rekening van de dader komt. Indien een verdachte dermate onder invloed is dat een heldere manier van communiceren onmogelijk is, wordt een directe afdoening van het strafbaar feit niet geaccepteerd door de officier en wordt de verdachte naar een cellencomplex geleid bij een nabijgelegen politiebureau om te ontnuchteren. Mocht het ver-

hoor al gestart zijn en concludeert men pas gedurende het proces dat er met de verdachte niet redelijk te praten valt, is eveneens een directe afwikkeling van het strafbaar feit niet de manier van werken. In zulke gevallen wordt er een acceptgiro toegestuurd dan wel het dossier aan het parket toegezonden. Hier blijkt er wel voldoende coulance te zitten en wordt een beslissing, in het belang van de onder invloed zijnde verdachte, uitgesteld. Wat men zich wel kan afvragen, is wanneer iemand niet meer in staat is om te communiceren, en door wie dat wordt beoordeeld. Bij veel mensen heerst toch het idee dat het vooral om het innen van geld gaat, en niet om de veiligheid en gezondheid van burgers. Hoe vaak toont het OM zich genadig en wordt een verdachte die onder invloed is van drugs een eerlijk proces gegund? Van al die strafbare feiten is er slechts één maal verzocht om een advocaat. Dat is toch opmerkelijk te noemen. Dus in een notendop: de verdachte moet zelf het onderwerp omtrent het krijgen van een strafblad aankaarten, met als resultaat dat je een met onzekerheid bekleed antwoord krijgt. Garanties worden uitgesloten, en als later toch blijkt dat je een strafblad hebt, dien je maar dat te accepteren, aangezien er geen verzetsmogelijkheden meer zijn. Wordt er geconstateerd dat een verdachte dermate onder invloed is, neemt het OM de verantwoordelijkheid van de dader op zich. Dat laatstgenoemde is zeer schappelijk, maar dit beeld kan vertekend zijn als de drempel voor een ‘apart geval’ zeer hoog wordt gelegd.

“Er zijn omstandigheden denkbaar waarbij ik mijn cliënt zal adviseren het voor te leggen bij de rechter. Rechters houden in tegenstelling tot het Openbaar Ministerie – rekening met persoonlijke omstandigheden.” De kritieken van de advocatuur lijken stand te houden, gezien het bovenstaande. Waarom kunnen verdachten niet ter plekke een advocaat raadplegen? De aanwezigheid van een advocaat geeft de verdachte een krachtigere, en bovenal, een heldere stem. Eerlijke discussies kunnen bijvoorbeeld worden aangegaan wanneer

49

Naamloos-2.indd 49

22-04-15 14:57


iemand wel of niet dermate onder invloed is om de zaak voort te zetten. Bovendien is elk geval weer anders. ‘Er zijn omstandigheden denkbaar waarbij ik mijn cliënt zal adviseren het voor te leggen bij de rechter. Rechters houden - in tegenstelling tot het Openbaar Ministerie – rekening met persoonlijke omstandigheden. Als een rechter wordt geconfronteerd met een rechten-, geneeskunde- of psychologiestudent, zal die zich nog eens achter de oren krabben: als deze persoon een hoge boete en een strafblad krijgt, kan dat grote consequenties hebben voor zijn carrière’, aldus de Juriaan de Vries. Op Lowlands waren er 89 zaken afgedaan met een geldboete en zes met een werkstraf. In 36 van de 89 gevallen is per direct afbetaald en is daarmee gelijk afstand gedaan van een mogelijkheid tot verzet. Dat is bijna een derde van alle gevallen die gingen over drugsbezit. Het inrichten van een fysieke cabin op het festivalterrein voor advocaten zou dit aantal in de toekomst wellicht kunnen verkleinen. Minister Opstelten bleef desalniettemin bij zijn standpunt, net als het OM, dat de rechten van festivalgangers voldoende gewaarborgd worden en dat het inrichten van een cabin niet noodzakelijk is. Tenslotte moet blijven worden vooropgesteld dat de gevolgen van dergelijk gedrag van mensen toch uiteindelijk voor eigen rekening komen. Daar valt toch weinig aan te twisten. Het is toch immers een algemene bekendheid dat drugs verboden is op festivals? Moeten festivalbezoekers zich hier niet bewust van zijn? Bovendien wordt er duidelijk door festivals gecommuniceerd en zijn er voorafgaand aan het betreden van het terrein voldoende mogelijkheden om de drugs alsnog in te leveren. Aan de andere kant, wat is de daadwerkelijke moeite om voortaan een cabin te plaatsen voor een strafrechtadvocaat? Welke reden is er om het niet te doen?

Voor de overgang naar dit zerotolerancebeleid heeft Nederland jarenlang een gedoogbeleid gehanteerd ten opzichte van harddrugsbezit van individuen. Centraal in het vroegere drugsbeleid stond het principe van harm reduction, waarbij de gezondheidsschade als gevolg van drugsgebruik zoveel mogelijk moest worden beperkt. Daarom staat in de huidige Opiumwet nog steeds dat alleen tot vervolging wordt overgegaan wanneer een persoon meer dan ‘een geringe hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik’ op zak heeft. Een voorbeeld van het harm reduction-beleid was dat bezoekers van festivals de mogelijkheid hadden om xtc-pillen te testen. Risicobeperking voor het lichaam had altijd prioriteit en maakte van Nederland een gidsland. In lijn met de politieke tijdgeest is tijdens het kabinet-Balkenende I een beleid ingevoerd waarbij hard optreden tegen drugsgebruik centraal stond. Vervolgens kwam het drugsbeleid in het kabinet-Balkendende II onder het ministerie van Justitie te vallen en mag er

tegenwoordig per regio bepaald worden of er wordt afgeweken van het gedoogbeleid.

“Het OM benadrukt vooral dat harddrugs slecht zijn voor de gezondheid, maar het is een illusie dat drugsgebruik af zal nemen door dit beleid. Als het werkelijk om de gezondheid gaat, zou ik liever zien dat je je drugs kunt laten testen op het terrein.” Naar aanleiding van de drie doden bij het Amsterdam Dance Event zijn er verschillende politieke partijen van de Tweede Kamer die terugwillen naar een gelijksoortig beleid door vrijwillige testen op feestlocaties opnieuw mogelijk te maken. Die discussie is ook interessant, waarin zeker gerefereerd zal worden aan de gebeurtenissen op Lowlands. Na jarenlang een eigen kijk te hebben op dit controversiële onderwerp, lijkt de controverse nu zelf in Den Haag te zijn beland. Een middenweg zou een mooi streven zijn, waarin de belangrijkste doelen centraal staan: rechtmatigheid én gezondheid. De controverse zou op die manier in een keer van tafel worden geveegd. Doen verstoffen als een gram cocaïne die getroffen wordt door een niesbui.

Ruben Quaden

50

Naamloos-2.indd 50

22-04-15 14:57


A Crash Course in Facebook Privacy Protection [ENG]

Many of you might have seen them, some of you might even have posted them: The legal notices concerning privacy, posted on Facebook walls. In these notices the poster involves the Rome statute and intellectual property rights and is “telling Facebook” that it should not disclose, copy, distribute and/or broadcast any of the copyrighted content of their beloved pages. The changes in Facebook’s privacy regulations have sparked quite the controversy, but why exactly? Furthermore, what has been the effect of all the controversy, did it even have any?

Firstly, a post on your Facebook timeline does not constitute a binding contract. Furthermore, a user can also not retroactively negotiate the terms that they have agreed upon, let alone unilaterally change this. As you, those who have studied law, will be well-aware.

Facebook already knows a lot about you; and it has been gathering this information since the moment you signed up and clicked that little ‘I agree’-button for those terms and conditions that you never read. The things they know include: where you are, who you are, what you buy, which sites you look at and what you like. This information is gathered through what you upload to Facebook yourself, but also through other peoples Facebooks. Furthermore, let’s not forget, Facebook knows what you do on other websites, and how much data you send on Whatsapp and at what time you’ve done it. That little thumbs-up button on that website you’re looking at? That communicates back to Facebook. Now the question arises: Do I have any say in this? Frankly, the answer is no. Unless you would manage to contract with Facebook upon a new policy or lobby for amendment of its current one; all that’s left for you to do is to say goodbye to your Facebook account. You might say “But what about Facebook? They did amend their policies.” Well yes, but they had the right so, as they put it in those term and conditions that you did not really read before.

And this is exactly where the second point comes in, the point of which you might be unaware. Let’s imagine a world where a post on a Facebook wall would constitute a binding contract and these notices would have a legal consequence. Even if all those factors were fulfilled, the statement would make no sense still. This is because the practice that it preaches against, is non-existent. As Facebook themselves have issued in a statement: “Anyone who uses Facebook owns and controls the content and the information that they posted, as stated in our terms.” And it is under those exact terms that you have granted Facebook permission “to use, distribute, and share the things you post, subject to the terms and the applicable privacy settings.”

However, there are things you can do. As aforementioned, you are the one who is responsible for the content that ends up on your page. Make sure you guard and protect it. Birgit Verbeek

“That little thumbs-up button on that website you’re looking at? That communicates back to Facebook.” 51

Naamloos-2.indd 51

22-04-15 14:57


Proosten met de Praeses [NL] Studenten en bier, voor sommigen zijn het haast synoniemen. Dat studenten een goud-gele rakker kunnen waarderen zal weinigen onbekend in de oren klinken maar hoeveel zij nu precies drinken is een grote onbekende. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat de schattingen uiteen lopen van 10 tot 25 glazen bier per week. Onduidelijk hierbij is overigens ook of dit gaat om het bekende vaasje van 23 cl, 25 cl, 30 cl en 33 cl of het minder bekende Maastrichtse kleintje van 20 cl. De grootte van het glas kan een slok op een spreekwoordelijke borrel schelen. Menig student is bekend met de bierestafette, de jaarlijkse cantus en andere bierspelletjes zoals daar zijn ‘kingsen’ en ‘mexxen’. Al met al is het zonder twijfel te stellen dat het vloeibare goud gretig afgenomen wordt in studentenland.

Bier is aan een opmars bezig. In steeds meer gerenommeerde restaurants in binnen- en buitenland wordt er naast een wijnkaart ook een bierkaart aangeboden. Er bestaan gerechten die zich perfect laten complementeren door een met zorg gebrouwen gerstenat. Men zou bijna beweren dat bier, door deze enorme statusverhoging, de nieuwe wijn is. Dit zou echter stupide zijn daar bier reeds een drank van gastronomisch belang was toen de wijnpers nog lang niet was uitgevonden. Het oudst bekende recept ter wereld dat duizenden jaren geleden in Mesopotamië uitgehouwen werd in een stenen tablet was dan ook voor de bereiding van bier. Bier is in de geschiedenis van de mens een terugkerende factor. Enkele sprekende voorbeelden: De Egyptenaren beschouwden het als een koninklijke drank en werden om die reden begraven met bierkruiken en gerst voor in het hiernamaals en in het middeleeuwse Engeland werd het serveren van slecht bier gestraft met een pak ransel.

vier uit Limburg, één uit Brabant, kwalitatief zeer hoogstaand en niet ongelofelijk zeldzaam opdat men er niet stad en land voor af hoeft te zoeken.

1. La Trappe Dubbel Brouwerij: Gebrouwen sinds: Alcoholpercentage: Serveertemperatuur:

De Koningshoeven 1982 7% 12 – 16 C

Een heerlijk stevig bier met chocolade-achtige koffieaccenten en een zoete odeur. Deze Nederlandse brouwerij heeft haar Belgische zusters royaal overtroffen in de commercialisering van haar bier. De commercie gaat zo ver dat het in de supermarkt te verkrijgen is. Heerlijk bij een herfstgerecht of stukje rood vlees. Deze donkere trappist bewijst dat kwaliteit voor het oprapen ligt.

Kwaliteit is hip. Overal in de westerse wereld duiken de boerenmarktjes op en wint het ecologisch verantwoorde scharrelkippetje het van de gefrituurde plofkip uit Kentucky. Men wil weten wat men eet. De woorden ‘biologisch’ en ‘ecologisch’ zijn niet meer uit de schappen van de supermarkt weg te denken. Om nog maar te zwijgen van het aantal producten die op wondere wijze herontdekt zijn en onder de geuzetitel ‘Oer-‘ in de lokale buurtsuper opduiken. Of de voorvoegsels ‘biologisch’ en ‘ecologisch’ de kwaliteit van voedsel of drank ook daadwerkelijk ten goede komen weet ik niet zeker, maar het oog voor detail en de waardering voor producten die met zorg gemaakt zijn, geven zelfs het alledaagse biertje een positieve impuls. Het bekende drankje met schuimkraag dat na water en cola het meest gedronken wordt op de wereld komt, net als andere producten, onder streng toezicht te staan. De grote en kleine bierbrouwers blijven in hun zoektocht naar kwaliteit en vooral ook naar populariteit niet achter. Maar zoals een goede vriend, en mede bierfanaat, van mij laatst zei na het uitspugen van een slok ‘Brand India Pale Ale’: ‘Pale Ale op het etiket zetten maakt het nog geen Pale Ale.’ Bekend maakt niet bemind. Maar wat moet men nu bestellen de volgende keer dat er een bierkaart met ruime keuze aangeboden wordt? Hierna zal ik een vijf mogelijke keuzes introduceren. Alle bieren die ik benoem zijn van Nederlandse komaf,

52

Naamloos-2.indd 52

22-04-15 14:57


2. Christoffel Blond Brouwerij: Gebrouwen sinds: Alcoholpercentage: Serveertemperatuur:

4. Hertog Jan Grand Prestige St. Christoffel 1986 6% 7C

Een helder blond, dubbel gehopt, bier met stevige schuimkraag. Het is dan ook geen wonder dat het verdere aroma ‘hoppig’ is met licht bittere nasmaak. Deze Roermondse brouwerij is relatief jong, ondanks dat de klassieke naam anders doet vermoeden. De naam is afkomstig van de beschermheilige van de stad waar de brouwerij is gevestigd. De oprichter Leo Brand (wel degelijk familie van) heeft kwaliteit nog altijd hoog in het vaandel staan.

Brouwerij: Gebrouwen sinds: Alcoholpercentage: Serveertemperatuur:

Hertog Jan Brouwerij 1982 10% 10 – 12 C

Dit robijnrode, zoet ruikende, donkere ‘Prestige’ bier. Dit indringende bier smaakt moutig met toetsen van karamel en overheersende hop. De Grand Prestige is een hoog gistende Nederlandse specialiteit en paradepaartje van de zeer bekende Hertog Jan brouwerij. Bierkenners doen dit bier meestal af met de mededeling dat het reeds overal te verkrijgen is, maar volgens mij is dat juist haar kracht. Overal te verkrijgen doch stevig, intens en steengoed.

3. Gulpener Korenwolf Brouwerij: Gebrouwen sinds: Alcoholpercentage: Serveertemperatuur:

Gulpener Bierbrouwerij 1994 5% 4–8C

Dit tarwebier met rokerige gouden kleur en aroma van een Duitse Hefeweizen laat zich het best serveren met een zomerse vismaaltijd. Door de aanwezige ondertonen van citrus is een schijfje citroen overbodig. Sinds de stichting van de Zuid-Limburgse Gulpener brouwerij in 1825 is het bedrijf in handen van de familie Smeets. De brouwerij richt zich op de regionale markt en is daarom in Maastricht sterk vertegenwoordigd in de horeca. Gulpener brouwt bier met instandhouding van lokale tradities en met gebruik van streekproducten. De Korenwolf is genoemd naar een wilde hamster die in Zuid-Limburg veel voorkomt.

5. Lindeboom Pilsener Brouwerij: Gebrouwen sinds: Alcoholpercentage: Serveertemperatuur:

Lindeboom Brouwerij 1912 5% 4–6C

In het Limburgse dorp Neer wordt al sinds 1870 bier gebrouwen. Dit heldere, bescheiden, pils is zuiver en fris van smaak. De smaak wordt gekenmerkt door stijlvolle balans tussen hoppige bitterheid en zachte mout. De Lindeboom is een perfect en verfijnder alternatief voor pilseners van de grote brouwerijen.

Dus de volgende keer dat men geconfronteerd wordt met de keuze: ‘Iets speciaals van de kaart of toch maar een pilsje van de tap?’ Denkt dan nog eens aan deze suggesties en laat u verrassen. Vergeet vooral niet dat er niets boven het genot van een kwaliteitsbier gaat. Proost! Julius Huberts

53

Naamloos-2.indd 53

22-04-15 14:57


Bekendmaking Kandidaatsbestuur [NL] Veel studenten zien tegenwoordig de noodzaak om ‘iets’ naast hun studie te doen. Dit ‘iets’ wordt vaak ingevuld met commissiewerk, een baantje, het spelen van een sport of het volgen van taallessen. Het kan echter ook voorkomen dat studenten tot in den extreme gaan om dit iets in te vullen door een studie naast ‘iets’ te volgen. Deze dappere zielen zijn bestuurders van verenigingen. Een jaar je studie praktisch opzij zetten om de belangen van, in dit geval, medestudenten te behartigen en ziel en zaligheid in een jaar lang durend project te steken. Waarom? – zou je je af kunnen vragen. Ik als bestuurder van een dergelijke vereniging kan je het standaard praatje geven, je zal je persoonlijk ontwikkelen, het staat ontzettend goed op je CV, het is een uitdaging. Dit is allemaal zeker waar, maar wanneer een persoon echt van een vereniging gaat houden staat dit allemaal op de tweede plaats. Een vereniging besturen wordt naarmate het bestuursjaar vordert namelijk net zoiets als een steengoede en sterke relatie of vriendschap. De bestuurder, student en vereniging raken onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bestuurder wordt de vereniging in hart en nieren en zal dit voor altijd blijven.

Een jaar geleden had ik dit nog niet kunnen schrijven, ik was immers een jaar geleden slechts een paar uur kandidaat bestuurder van JFV Ouranos. Ik had geen idee wat me te wachten stond, afgezien van het feit dat ik wist dat een deel van het lot (in mijn geval de acquisitie) van de vereniging vanaf 1 juli in mijn handen zou liggen. De vele uren die in het schrijven van een gedetailleerd plan voor mijn bestuursjaar zaten, de knotsgekke pogingen om meerdere wielen opnieuw uit te vinden, de late avonden waar zelfs de brandweer mee vergaderde zijn momenten die onderdeel uitmaakten van de aanloop naar een waanzinnig maar ook ontzettend intensief jaar. Een ontzettend spannende periode waar ik met gigantisch veel plezier naar terug kijk. Nu, op moment van schrijven (25 maart 2015) is zojuist het 32ste Kandidaatsbestuur der JFV Ouranos bekend gemaakt. Een zoetzuur moment. Uiteraard voor de kandidaatsbestuurders een onoverwinnelijke avond waarop zij vieren dat zij de vereniging volgend jaar zullen besturen maar voor het zittend bestuur, en dus ook voor mij het moment dat een begin van het einde kenmerkt. Graag stel ik in dit artikel kort de kersverse kandidaat bestuurders der JFV Ouranos voor, zodat

54

Naamloos-2.indd 54

22-04-15 14:57


u wetende wie het zijn met een gerust hart de zomer in kan gaan want zonder nieuwe bestuurders is er natuurlijk geen JFV Ouranos en zou u dit prachtige blad volgend jaar niet langer kunnen lezen. Het kandidaatsbestuur bestaat uit vijf gedreven leden der JFV Ouranos die willig zijn hun ziel en zaligheid in de vereniging te stoppen. Allereest stel ik dan ook met trots aan u voor: de Kandidaat Voorzitter: Chantal Slijpen. Chantal is een van de weinige voorzitsters die Ouranos in haar geschiedenis rijk is. Zij zal dan ook met streng doch rechtvaardige vrouwelijke hand de rest van haar bestuur in het gareel moeten houden. Chantal is slechts 19 jaar oud, komt uit het prachtige Limburgse dorp Posterholt en is tweedejaars studente Nederlands recht. Chantal is geen vreemde bij Ouranos en kan zichzelf een ervaren lid van de almanakcommissie noemen die zij dit jaar voorzit na vorig jaar secretaris geweest te zijn. De functie van Kandidaat Penningmeester zal vervuld worden door een ware underdog. Geheel onbekend binnen de actieve ledenkern van JFV Ouranos solliciteerde Victor Gielen dit jaar na het opmerken van een Facebook bericht om zo zijn lidmaatschap bij JFV Ouranos en zijn studietijd in Maastricht een extra dimensie te geven. Victor is derdejaars student Nederlands recht, 22 jaar oud en woonachtig in het prachtige en bourgondische Mestreech. Hij zal het komende jaar de financiën van JFV Ouranos beheren. Megan Creemers besloot na het vervullen van commissiefuncties in de Reiscommissie, de Almanakcommissie en de Bachelorcommissie dat het tijd was om haar betrokkenheid bij JFV Ouranos naar een hoger niveau te tillen. Zij solliciteerde en is momenteel de kandidaat secretaris der JFV Ouranos 20152016. Megan is 21 jaar oud, derdejaars student European Law School en komt uit het altijd gezellige en gekke Eindhoven. In de aanloop naar haar bestuursjaar besloot zij naar Maastricht te verhuizen om zo nóg dichter bij onder andere alle gezelligheid die JFV Ouranos te bieden heeft te zijn. Megan zal aankomend jaar zorgen voor veel administratieve structuur binnen de vereniging door middel van het notuleren en contact houden met leden en zusterverenigingen.

Last but not least de Kandidaat Commissaris Externe betrekkingen & Vicevoorzitter der JFV Ouranos 2015-2016. Mike Smeets, dit jaar voor het eerst actief binnen JFV Ouranos, zal verantwoordelijk zijn voor de werving van acquisitie voor de vereniging en de coördinatie van het Maastrichts Juristen Congres dat in geheel vernieuwde vorm in het najaar van 2015 plaats zal vinden. Mike is een échte Meestrechtenaar, 21 jaar oud en derdejaars European Law School student. Dit jaar heeft hij onderdeel uitgemaakt van de Congrescommissie waarna ook hij besloot zijn lidmaatschap meer waarde te geven door een bestuursfunctie te vervullen. Naast kandidaat Commissaris Externe Betrekkingen is Mike ook Kandidaat Vicevoorzitter. Hij zal waar nodig de taken van de voorzitter ondersteunen en bijspringen in geval van uitval. U zult deze vijf uitverkorenen de komende maanden veelvuldig op de Faculteit tegenkomen. Zij zullen zich de komende maanden bezig houden met het schrijven van een geheel nieuw en fris verenigingsbeleid, het promoten van een ontzettend leuk en waardevol actief lidmaatschap bij JFV Ouranos, het voorbereiden van een ontzettend gezellige en drukke facultaire introductie, het voeren van acquisitiegesprekken over het hele land, en natuurlijk met genieten van hun bestuursjaar bij JFV Ouranos. Het 31ste bestuur wil het Kandidaatsbestuur van harte feliciteren met hun aanstelling en hen alvast een zeer succesvol, leerzaam en leuk bestuursjaar wensen!

Alette Horjus

De Kandidaat Commissaris Interne betrekkingen 2015-2016 is Paula Hermens. Paula, tweedejaars European Law School en eveneens een ervaren commissielid en actief lid binnen JFV Ouranos is 20 jaar oud en de enige échte ‘Hollander’ van het kandidaatsbestuur 2015-2016. Voordat zij Maastricht als haar studiestad verkoos was zij woonachtig in het centrale Utrecht. Paula zal als zeer enthousiaste Kandidaat Commissaris Interne betrekkingen verantwoordelijk zijn voor de werving en de coördinatie van actieve leden. Dit zal zij doen door het grootste deel van de (nu nog twaalf) commissies die JFV Ouranos rijk is te coördineren vanuit het bestuur.

55

Naamloos-2.indd 55

22-04-15 14:57


Financial Consequences of False Claims in Advertisement [ENG]

We are surrounded by commercials and advertisements every day. Some of them claim extraordinary things, and quite often what they claim is not the truth. We put together a list of some cases where big companies and their promises were challenged.

Perhaps the most famous from the last year is the $13m lawsuit against Red Bull because it does not actually give you wings. It is hard to believe that anyone actually would believe they would grow wings. The other allegations in this claim are more believable. Benjamin Careathers sued the company because even after drinking Red Bulls for more than ten years, he had not grown wings, nor was his intellectual or athletic performance enhanced. The claim stated that “Even though there is a lack of genuine scientific support for a claim that Red Bull branded energy drinks provide any more benefit to a consumer than a cup of coffee, the Red Bull defendants persistently and pervasively market their product as a superior source of ‘energy’ worthy of a premium price over a cup of coffee or other sources of caffeine.”

was less likely to be abused than traditional narcotics. The payout: 635 million dollars!

It would have been interesting to see this go to trial, but Red Bull settled for $13m and promised to amend future advertising. Another pharmaceutical company - that are also not strangers to being fined for misbranding drugs - is Pfizer Inc. In 2009, they were the subjects of a record lawsuit having to pay a $2.3 billion settlement with federal prosecutors for mis-promoting medicines and for paying kickbacks to compliant doctors.

Pharmaceuticals companies have quite a reputation for getting into trouble for making promises they cannot keep. The first one out is Purdue Pharmaceuticals L.P. It is a privately held pharmaceutical company with its headquarters in the United States. Back in 2007 the Justice Department accused them of “misbranding”. This is a broad statute that makes it a crime to put false or misleading information about a drug on its label or in ads, or to promote it for unapproved use (21 U.S.C. § 352: US Code - Section 352: Misbranded drugs and devices). Three of the company’s executives pleaded guilty to criminal charges that the company had misled doctors and patients when it claimed the drug

It is not only pharmaceutical companies that get into trouble for misbranding their products. In Sweden, the Norwegian company Hydro got into trouble for misusing the term “environmentally friendly”. The judgment came from the Swedish Market Court (Marknadsdomstolen) who is specialized in handling cases related consumer and marketing legislation and other situations relating to competition and marketing. The company had an advertisement stating that their Heating Oil was environmentally friendly, but as there was no proof of this the Swedish court gave them a fine of almost 11000 euros.

56

Naamloos-2.indd 56

22-04-15 14:57


Dannon (Groupe Danone) is a company that most people have heard off. The company produces dairy products, including the well-known Activia yogurt. In 2010, after having marketed the Activia yogurt as “clinically” and “scientifically” proven to regulate digestion and boost immune systems, Dannon was the subject of a class action settlement. As with the Norwegian Hydro case, they made claims they could not prove and in the end they had to pay consumers up to $45 million in damages.

As seen above it is not just one kind of company who makes promises they cannot keep. It is happening across industries and boards, but luckily for us it leads to good reading.

Cecilie Skeisvoll Jakobsen

From yogurt to something completely different: In 2010 Extenze also settled a false advertisement suit. However, the claims made in the advertisement are quite different than in the cases mentioned above. Extenze is the manufacturer of a male enhancement product. It seems like it did not really work as they were subject to a Class Action Lawsuit. Some of the things their product, a capsule, claimed to do was; “A capsule that can make a man larger ... scientifically proven to increase the size of a certain part of the male body”, and “Extenze does things only one way -- really, really big”. These claims are vague and Extenze tried to rely on this factor. However, in the end they had to pay $6 million to settle.

57

Naamloos-2.indd 57

22-04-15 14:57


Ineens heb je het, je gaat voor Media- en entertainmentrecht! [NL]

Media- en entertainmentrecht, iedereen heeft er al eens van gehoord, maar wat is het nou precies? In dit artikel wordt aandacht besteed aan dit recht. Eerst zal globaal worden besproken waar het media- en entertainmentrecht in de wet is opgenomen. Vervolgens zal worden besproken waar dit recht wordt gedoceerd. Ten slotte zal worden besproken waar de baanmogelijkheden liggen in dit rechtsgebied.

Het startpunt van media- en entertainmentrecht vormt het auteursrecht. Artikel 1 van de Auteurswet luidt: ‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.’ In beginsel is het dus aan de maker van een werk om te beslissen of en wanneer zijn of haar werk openbaar gemaakt of verveelvoudigd wordt. Onder werken wordt onder andere verstaan; boeken, tijdschriften, toneelstukken, muziek, teken-, schilder-, bouw-, beeldhouw-, foto-, filmwerken, industriële werken en computerprogramma’s.

“‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.’ In beginsel is het dus aan de maker van een werk om te beslissen of en wanneer zijn of haar werk openbaar gemaakt of verveelvoudigd wordt.” Door van iemand een foto te maken creëer je auteursrecht op die foto, maar degene die op de foto staat wordt beschermd door het portretrecht. Uit artikel 20 Auteurswet volgt: ‘1. Degene met auteursrecht op een portret mag dit

portret alleen openbaar maken met toestemming van de geportretteerde, of, gedurende tien jaar na diens overlijden, van diens nabestaanden (tenzij anders overeengekomen). 2. Als een portret twee of meer personen bevat, dan is er toestemming nodig van alle geportretteerden, of, gedurende tien jaar na hun overlijden, van hun nabestaanden.’ Indien er geen opdracht voor gegeven is, mag op grond van artikel 21 Auteurswet een dergelijke foto niet openbaar gemaakt worden. Deze regel kan echter onder omstandigheden wijken indien de vrijheid van nieuwsgaring van groter belang is. Dat kan het geval zijn indien de foto nieuwswaardig is. Een uitzondering op het auteursrecht vormt dan ook artikel 15 Auteurswet, waarin staat beschreven dat aan nieuws en feiten geen auteursbescherming toekomt. Meer specifiek noemt artikel 15 Auteurswet actuele economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen. Een medium dat een nieuws actualiteitenfunctie vervult mag nieuwsberichten uit een ander medium gebruiken mits de naam van het oorspronkelijke medium duidelijk vermeld wordt (artikel 25 Auteurswet).

Als het gaat over media- en entertainmentrecht is het ook van belang aandacht te besteden aan recht en media. Onder dit onderwerp vallen de twee grondrechten welke elkaar conflicteren. Aan de ene kant is er de vrijheid van meningsuiting, verder uitgewerkt in artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Zo volgt uit lid 1 van artikel 7 uit de Grond-

58

Naamloos-2.indd 58

22-04-15 14:57


wet: ‘Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ Aan de andere kant is er het recht op persoonlijke levenssfeer, verder uitgewerkt in artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 EVRM. Uit artikel 10 Grondwet volgt: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’ De vrijheid van de een om zijn of haar mening te openbaren kan in botsing komen met het recht op de eerbiediging van iemand zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Men kan zich verzetten tegen een publicatie of openbaarmaking door gebruikmaking van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek, het leerstuk van de onrechtmatige daad. Hiermee kan eventuele emotionele en financiële schade worden gevorderd. Interessant om hierbij te vermelden is het zogenaamde ‘Streisand-effect’. Hierbij wordt gedoeld op de juridische dreigementen die kunnen worden ingezet om publicatie te voorkomen en uiteindelijk ertoe kunnen lijden dat er door de juridische dreigementen juist meer publicatie/openbaarmaking volgt dan zonder de juridische dreigementen. Met andere woorden, het inzetten van een middel om iemand zijn of haar recht te beschermen resulteert ertoe dat het recht dat men beoogt te beschermen erger beschadigd wordt dan zonder inzet van dat middel.

biedt de universiteit zelfs een complete master aan, de master Intellectual Property and Knowledge Management. In die master zitten de vakken auteursrecht en octrooirecht inbegrepen. Met betrekking tot juridische dienstverlening in specifiek media- en entertainmentrecht lijken er vooral in en rond Amsterdam en Utrecht advocatenkantoren te bestaan. Een zoekopdracht op internet in de regio Limburg levert in ieder geval geen resultaten op. Concluderend kan degene die interesse heeft in media- en entertainmentrecht daarin verder gaan in de toekomst, er zijn zeker mogelijkheden. Op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en octrooirecht biedt de Universiteit Maastricht zelfs een complete master aan, waardoor Maastricht op dat gebied zeer zeker interessant is. Auteursrecht, Octrooirecht en intellectueel eigendomsrecht gaan veel verder dan enkel en alleen media- en entertainment, waar ook bijvoorbeeld de industrie en technologie enorm gebaat is bij dergelijke rechtsgebieden.

Jos Raets

De overheid is verplicht informatie te verstrekken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (hierna: WOB). Hierbij dient het bestuur te handelen naar het algemeen belang van openbaarheid van informatie. Op grond van artikel 2 WOB dient het bestuur ervoor zorg te dragen dat de informatie actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is. Met betrekking tot televisie is de differentiatie tussen de publieke en de commerciële omroep vastgelegd in de Mediawet. Het toezicht hierop wordt verleend door het Commissariaat voor de Media (CvdM).

Het zojuist besproken rechtsgebied komt gedeeltelijk aan de orde in het blok ‘intellectual property law’, welke wordt gedoceerd aan de rechtenfaculteit van Maastricht. Hiervoor

59

Naamloos-2.indd 59

22-04-15 14:57


Naamloos-2.indd 60

22-04-15 14:57

Ouranostra jaargang 9- nr.2  
Advertisement