Page 1

WELKOM

IN

’S-HERTOGENBOSCH

2010-2011

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

1


Het Rodenborch-College: ruimte voor talent en oog voor elkaar. Talentontwikkeling staat centraal op het Rodenborch-College. De school biedt een veilige, kleinschalige omgeving,waar docenten en leerlingen oog voor elkaar hebben. De leerlingen kunnen kiezen tussen Jenaplan- en VIP-onderwijs. Jenaplan staat voor onderwijs dat rekening houdt met het feit dat elk mens uniek is. Leerlingen worden op weg naar zelfstandigheid begeleid met een open blik op de wereld. Jenaplan heeft in klas 1, 2 en 3 gemengde groepen. De leerlingen leren door samen te werken, ieder op het eigen niveau. VIP staat voor Vakinhoud (V), Integratie tussen de vakken in relatie met de wereld buiten de school (I) en Persoonlijke ontwikkeling (P). VIP heeft brugklassen vmbo-t/havo, havo/vwo en vwo. Ook in het tweede leerjaar zijn er gemengde klassen. Het Rodenborch-College is een LOOT-school. Leerlingen die aan topsport doen, krijgen extra ondersteuning en faciliteiten om hun schoolloopbaan te combineren met hun sportcarrière. Het Rodenborch-College heeft ook een blazersklas in huis. Brugklasleerlingen kunnen binnen een jaar al aardig spelen op een blaasinstrument. Ook in het 2e jaar gaat de Bbazersklas door en bovendien is er een eigen orkestklas. Het Rodenborch-College biedt leerlingen dus alle kans om hun talenten te ontwikkelen.

Rodenborch-College T.M. Kortenhorstlaan 4 5244 GD Rosmalen

tel. (073) 521 90 46 email@rodenborch.nl www.rodenborch.nl


’s-hertogenbosch heet u welkom

D

en Bosch, pardon, ’s-Hertogenbosch. Stad van kunstschilder Jeroen Bosch en wereldvoetballer Ruud van Nistelrooy, en – niet te vergeten – van de overheerlijke Bossche Bol, die zoete lekkernij die zovelen in smakelijke vervoering brengt. Hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. Carnavalsstad en cultuurstad. Internationaal befaamd om de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist. Moderne stad met wortels tot ver in de middeleeuwen. Volgens de overlevering gesticht door hertog Hendrik I van Brabant aan de samenloop van de Aa en de Dommel. ’s-Hertogenbosch heeft een historisch stadscentrum, één van de oudere en meest complete van ons land; de binnenstad is het grootste omwalde gebied van Nederland. Met de –

inmiddels volledig gerestaureerde – Binnendieze waar u met een rondvaart de gelegenheid krijgt de stad ondergronds te bewonderen. Bourgondische stad ook waar de typische Brabantse gezelligheid en gemoedelijkheid op vele terreinen volledig tot uiting komen. Hoofdstad van de Smaak (2010), dat is ’s-Hertogenbosch: ónze stad in ’t Brabantse land, straks ook úw stad... om te wonen, te werken, plezier te maken en te genieten van het leven. Waar kan dat beter? Namens alle ondernemers, bijna 140.000 inwoners en talloze organisaties zeggen wij dan ook uit de grond van ons hart: ’s-Hertogenbosch heet u welkom! En van ons mag u best Den Bosch zeggen!

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

3


inhoudsopgave 3 ’s-Hertogenbosch heet u welkom

5

Altijd in ontwikkeling

7 Prima verzorgd

11

Kunst en cultuur voor iedereen

14 Plattegrond 17 Kinderopvang goed geregeld 19 Sport en recreatie 21 Welkom in gastvrij ’s-Hertogenbosch 23 Ruimte voor onderwijs

Saskia van Oversteeg

26 Parkeren kan!

Fotografie & Illustratie www.saskiavanoversteeg.nl contact@saskiavanoversteeg.nl 06 40 80 72 65

Colofon Uitgave Duvoor Media www.duvoormedia.com Fotografie Saskia van Oversteeg Gerard de Graaf (pag. 13) Golden Tulip Hotel Central (pag. 21) Uitgever en redactie verklaren dat deze uitgave op zorg­ vuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel aanvaarden uitgever en redactie op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud. Aan de gegevens uit deze uitgave kunnen dan ook door geen enkele partij rechten worden ontleend.


altijd in ontwikkeling

H

et past goed bij Den Bosch: aan de ene kant stevige wortels in een kleurrijk verleden, en aan de andere kant een voortdurende blik op de toekomst. Die toekomstblik vertaalt zich onder meer in een ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum. Dit naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen en dringende ruimtevragen van culturele instellingen. In concreto heeft dit gerealiseerd in een aantal oplossingen die borg dienen te staan voor een groter publieks- en doelgroepbereik. Het relatief jonge publiek uit stad en regio wordt bediend met een aansprekend en vernieuwend aanbod, geaccentueerd door de aanwezigheid van beeldende kunst in de vorm van vele ateliers in W2, Artis en het Grafisch Atelier. Qua sfeer: jong, dynamisch en experimenteel... een culturele broedplaats. In het gebied Zuidwal wordt het accent gelegd op een duidelijke uitstraling naar horeca en winkels in de binnenstad. Rust, historie en schoonheid zijn de sfeerscheppers, door de aanwezigheid van de kathedraal en het bisschoppelijk paleis, en door de specifieke galeries, horecagelegenheden en speciaalzaken. Ook het Managekwartier, winkelcentrum Zuiderpassage, de Parade en andere stedelijke gebieden, zijn opgenomen in de ontwikkelingsplannen van Den Bosch. Op vele andere gebieden dan alleen dan wonen en stadsontwikkeling toont Den Bosch zich een ‘vooruitkijkende’ stad. Met openheid, een gestructureerde aanpak, oog voor details en een brede scope. Den Bosch realiseert zich terdege dat stilstand achteruitgang is.

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

5


HART VOOR ELKE TAND Een gezond gebit is een waardevol bezit. Uw tanden verdienen daarom de grootst mogelijke aandacht. Die krijgen ze bij de tandartspraktijken van MondMediCentrum.

WWW.MONDMEDICENTRUM.NL HINTHAMERSTRAAT 156 t ’S-HERTOGENBOSCH BURG. GODSCHALXSTRAAT 74 t EMPEL

Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Kruiskamp Noord Zuid Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek J. v. Wassenaerstraat 6 Burg. Godschalxstraat 112 Dierenkliniek Vondelstraat 12 Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Kruiskamp Kruiskamp Kruiskamp Noord Noord Kruiskamp Noord Zuid Zuid Noord Zuid 5224 GG ’s-Hertogenbosch 5235 AA ’s-Hertogenbosch 5216 HJ ‘s-Hertogenbosch Zuid J. v. Wassenaerstraat J.Kruiskamp v. Wassenaerstraat J. v.Kruiskamp Wassenaerstraat 6 Burg. 6 Godschalxstraat Burg. 6Noord Godschalxstraat J.Burg. v.Noord Wassenaerstraat Godschalxstraat 112 Vondelstraat 112 Vondelstraat 6Zuid 11212Burg. Vondelstraat Godschalxstraat 12 12 112 J.’s-Hertogenbosch v. Wassenaerstraat 6 073-6447944 Burg. Godschalxstraat 112HJ5216 Vondelstraat 12‘s-Hertogenbosch 073-6213579 073-6141624 J. v.GG Wassenaerstraat 6 AA Burg. 112 Vondelstraat 12 5224 GG5224 GG5224 ’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch 5235 AA5235 ’s-Hertogenbosch 5224 5235 ’s-Hertogenbosch GG AAGodschalxstraat ’s-Hertogenbosch 5216 ‘s-Hertogenbosch HJ5235 5216 ‘s-Hertogenbosch AA HJ ’s-Hertogenbosch

Dierenkliniek Zuid Vondelstraat 12 5216 HJ ‘s-Hertogenbosch 5224 GG073-6213579 ’s-Hertogenbosch 5235 AA ’s-Hertogenbosch 5216 HJ073-6447944 ‘s-Hertogenbosch 5224 GG ’s-Hertogenbosch 5235 AA ’s-Hertogenbosch 5216 HJ ‘s-Hertogenbosch073-6141624 073-6213579 073-6447944 073-6447944 073-6213579 073-6447944 073-6141624 073-6141624 073-6141624 073-6213579 073-6213579 073-6447944 073-6213579 073-6447944 073-6141624 Voor spoedgevallen; 24/7 telefonisch bereikbaar onder 073-6141624 bovenstaande nummers. Voor spoedgevallen; Voor spoedgevallen; Voor spoedgevallen; 24/7 telefonisch 24/7 telefonisch 24/7 bereikbaar telefonisch Voor bereikbaar spoedgevallen; onder bereikbaar bovenstaande onder bovenstaande 24/7 ondertelefonisch nummers. bovenstaande nummers. bereikbaar nummers. onder bovenstaande nummers. Voor spoedgevallen; 24/7 telefonisch bereikbaarbereikbaar onder bovenstaande nummers.nummers. Voor spoedgevallen; 24/7 telefonisch onder bovenstaande

www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl


prima verzorgd

D

e gezondheids- en welzijnszorg in Den Bosch is van goede kwaliteit. En kent een lange geschiedenis: in 1274 werd voor het eerst melding gemaakt van het Groot Gasthuis in de stad. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is opgericht in januari 2002 en ontstaan uit een fusie van het Bosch Medicentrum en het CarolusLiduina Ziekenhuis. Het ziekenhuis biedt moderne zorg die diep in stad en streek is verankerd, in een zorggebied dat circa 360.000 inwoners omvat. Als algemeen ziekenhuis biedt het gespecialiseerde medische zorg en opleidingen. De website van het ziekenhuis vindt u op: www.jeroenboschziekenhuis.nl

Zorg betekent ook zorg voor dieren. Dan bent u aan het goede adres bij Dierenartsenpraktijk ’s-Hertogenbosch, een moderne en goed geoutilleerde praktijk waar zowel gezelschapsdieren als landbouwhuisdieren welkom zijn. Alle informatie vindt u op: www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl t

Ook Vivent is alom vertegenwoordigd in de zorgsector. Vivent staat voor vertrouwde zorg, deskundigheid, aandacht en nabijheid. Elke inwoner van de regio Den Bosch die huishoudelijke, verzorgende, verpleegkundige, psychische of sociale hulp nodig heeft, kan bij Vivent terecht. Voor: preventieve activiteiten; individuele zorgverlening, behandeling en dienstverlening; gemeenschappelijke voorzieningen; creëren van ontmoetingsmomenten. Website: www.vivent.nl

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

7


Klanten zijn positief over de Huishoudelijke Hulp van Pantein. Daar zijn we trots op en we doen ons best dit zo te houden. Onze medewerkers komen bij de klant thuis en zien ook als extra hulp of zorg Dicht nodig is. Dat is via Thuiszorg Pantein zo bij geregeld. huis

Betrokken

Ergonomisch verantwoord Kijk voor het aanvragen van hulp en de bedrijfsfilm op werk www.thuiszorgpantein.nl of bel 0900- 8803

Huishoudelijke Hulp

Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Kruiskamp Noord Zuid Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek J. v. Wassenaerstraat 6 Burg. Godschalxstraat 112 Dierenkliniek Vondelstraat 12 Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Dierenkliniek Kruiskamp Kruiskamp Kruiskamp Noord Noord Kruiskamp Noord Zuid Zuid Noord Zuid 5224 GG ’s-Hertogenbosch 5235 AA ’s-Hertogenbosch 5216 HJ ‘s-Hertogenbosch Kruiskamp Noord Zuid Zuid J. v. Wassenaerstraat J. v. Wassenaerstraat J. v.Kruiskamp Wassenaerstraat 6 Burg. 6 Godschalxstraat Burg. 6 Godschalxstraat J.Burg. v.Noord Wassenaerstraat Godschalxstraat 112 Vondelstraat 112 Vondelstraat 6 11212Burg. Vondelstraat Godschalxstraat 12 12 112 J.’s-Hertogenbosch v. Wassenaerstraat 6 073-6447944 Burg. Godschalxstraat 112HJ5216 Vondelstraat 12‘s-Hertogenbosch 073-6213579 073-6141624 J. v.GG Wassenaerstraat 6 AA Burg. 112 Vondelstraat 12 5224 GG5224 GG5224 ’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch 5235 AA5235 ’s-Hertogenbosch 5224 5235 ’s-Hertogenbosch GG AAGodschalxstraat ’s-Hertogenbosch 5216 ‘s-Hertogenbosch HJ5235 5216 ‘s-Hertogenbosch AA HJ ’s-Hertogenbosch

Dierenkliniek Zuid Vondelstraat 12 5216 HJ ‘s-Hertogenbosch 5224 GG073-6213579 ’s-Hertogenbosch 5235 AA ’s-Hertogenbosch 5216 HJ073-6447944 ‘s-Hertogenbosch 5224 GG ’s-Hertogenbosch 5235 AA ’s-Hertogenbosch 5216 HJ ‘s-Hertogenbosch073-6141624 073-6213579 073-6447944 073-6447944 073-6213579 073-6447944 073-6141624 073-6141624 073-6141624 073-6213579 073-6213579 073-6447944 073-6213579 073-6447944 073-6141624 Voor spoedgevallen; 24/7 telefonisch bereikbaar onder 073-6141624 bovenstaande nummers. Voor spoedgevallen; Voor spoedgevallen; Voor spoedgevallen; 24/7 telefonisch 24/7 telefonisch 24/7 bereikbaar telefonisch Voor bereikbaar spoedgevallen; onder bereikbaar bovenstaande onder bovenstaande 24/7 ondertelefonisch nummers. bovenstaande nummers. bereikbaar nummers. onder bovenstaande nummers. Voor spoedgevallen; 24/7 telefonisch bereikbaarbereikbaar onder bovenstaande nummers.nummers. Voor spoedgevallen; 24/7 telefonisch onder bovenstaande

www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl www.dierenartsenpraktijkshertogenbosch.nl

Klanten zijn positief over de Huishoudelijke Hulp van Pantein. Daar zijn we trots op en we doen ons best dit zo te houden. Onze medewerkers komen bij de klant thuis en zien ook als extra hulp of zorg Dicht nodig is. Dat is via Thuiszorg Pantein zo bij geregeld. huis

Betrokken

Ergonomisch verantwoord Kijk voor het aanvragen van hulp en de bedrijfsfilm op werk www.thuiszorgpantein.nl of bel 0900- 8803

Huishoudelijke Hulp


prima verzorgd Thuiszorg Pantein Huishoudelijke hulp met een brede kijk Als bepaalde werkzaamheden in of om het huis te zwaar of te belastend worden, kan hulp in het huishouden nodig zijn. Het is dan heerlijk om de huishoudelijke beslommeringen aan een professional over te laten. In sommige gevallen blijkt echter dat er meer hulp nodig is om een huishouden goed te laten verlopen. De medewerkers van Pantein hebben oog voor detail, zijn goed opgeleid en zien wanneer meer of andere hulp nodig is. Zij helpen de klant hierbij. Het streven is om binnen vijf werkdagen na ontvangst van de indicatie de hulp te starten.

Goed voor milieu en medewerkers Pantein werkt met een schoonmaakmethode die veel voordelen oplevert. Het gebruik van hulpmiddelen op basis van microvezeltechniek zorgt ervoor dat er sneller en beter schoongemaakt wordt. Er zijn minder schoonmaakmiddelen nodig, wat veel voordeel oplevert voor het milieu en voor de hulpverleners. Sinds de invoering van de nieuwe werkmethode is het aantal gezondheidsklachten van de medewerkers aanzienlijk verminderd. Pantein biedt drie verschillende vormen van huishoudelijke hulp: • Hulp in Natura • Persoonsgebonden Budget (PGB) • Particuliere Hulp Meer informatie: 0900 - 88 03 of www.thuiszorgpantein.nl

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

9


www.balletstudiogeraldine.nl

Peuter- en kleuterballet, klassiek ballet, jazz & hip-hop, modern-jazz, kidswing en dansconditie. Lid van ISTD en NBDK. Lessen voor alle leeftijden. T.M. Kortenhorstlaan 6 • Rosmalen • Balletzaal Hazelaar • 073-6561132

www.balletstudiogeraldine.nl

Peuter- en kleuterballet, klassiek ballet, jazz & hip-hop, modern-jazz, kidswing en dansconditie. Lid van ISTD en NBDK. Lessen voor alle leeftijden. T.M. Kortenhorstlaan 6 • Rosmalen • Balletzaal Hazelaar • 073-6561132


kunst en cultuur voor iedereen

D

en Bosch wordt in brede kring beschouwd als dé cultuurstad van Zuid-Nederland. Niet verwonderlijk, gelet op de goed verdeelde aandacht voor en investeringen in het oude en het nieuwe. Het oude met de Sint-Janskathedraal, de Binnendieze, de vestingwerken en gerestaureerde monumenten. Met de prominente musea die Den Bosch rijk is, zoals het Noordbrabants Museum, het Stedelijk Museum, het Europees Keramisch Werkcentrum, Museum Slager en de plek die vernoemd is naar de meest beroemde Bosschenaar, Jeroen Bosch, het Jheronimus Bosch Art Center. In het oudste nog bestaande bakstenen huis van Nederland, de Moriaan, is de VVV gevestigd. Het nieuwe, het eigentijdse, vinden we terug in een brede schakering van experimentele cultuuruitingen en de talrijke broedplaatsen voor veelbelovende jonge

kunstenaars. Zoals De Muzerije, Huis voor de Amateurkunst (www.de-muzerije.nl), dat volop mogelijkheden biedt aan hen die zich op artistiek gebied willen ontplooien. Den Bosch kent een bont en gevarieerd uitgaansleven. Veelal te zien en te bewonderen in het Theater aan de Parade, Artemis, het Muziekcentrum, het Koningstheater en de Verkadefabriek. Evenementen zijn er volop, zoals Jazz in Duketown, Theaterfestival Boulevard, Bourgondisch ’s-Hertogenbosch, het Internationaal Vocalisten Concours, November Music... happenings van de bovenste plank met een krachtige nationale en internationale uitstraling. Wij adviseren u eens volop te genieten van al dit fraais. En terwijl u dat doet, vergeet u dan ook niet een hap te nemen van de echte Bossche specialiteit: de Bossche Bol. Smakelijk! t

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

11


-AKKELIJKENGOEDKOOPKUNSTINHUIS $EOUDSTEENGROOTSTEKUNSTUITLEENVAN´S (ERTOGENBOSCH VINDTUINDE3TADSBIBLIOTHEEK!LSUBINNENLOOPT ZIETU EEN³WOLK´VANKUNSTWERKENDIEDEAANDACHTTREKT $EZE³WOLK´ISEENWANDVULLENDHANGSYSTEEMVOORSCHILDERIJENEN PRENTENDATDEBEZOEKERZELFKANBEDIENEN$EKELDERVANDEBIBLIOTHEEK ISINGERICHTMETEENRUIMESELECTIEUITDECOLLECTIE:OKRIJGTUEENMOOI OVERZICHTVANWATDE+UNSTUITLEEN3-´STEBIEDENHEEFT 5KUNTDEVOLLEDIGECOLLECTIEVANDEKUNSTUITLEENOOKVIAONZEWEBSITEBEKIJKEN /PDEPAGINAKUNST COLLECTIEKUNTUOPGENRE ONDERWERP KLEUR TECHNIEKENSFEER SELECTEREN5KUNTHIERALEENKUNSTWERKUITZOEKENZELFSALSDITNOGVERHUURDIS ¯ALSKLANTKUNTUDANRESERVERENWWWKUNSTUITLEENSMSNL 6IADEKUNSTUITLEENHAALTUOPEENVOUDIGEEN GOEDKOPEWIJZEMOOIEKUNSTINHUIS !LSONDERDEELVANHET3-´S¯3TEDELIJK-USEUM ´S (ERTOGENBOSCHSTAATKWALITEITVOOROP %RZIJNVERSCHILLENDEABONNEMENTSVORMEN WAARBIJUALDANNIETSPAARTVOORDEAANKOOP VANEENKUNSTWERK/OKVOORKINDERENISEREEN ABONNEMENT/NZEMEDEWERKERSGEVENUGRAAG INFORMATIEENUITLEG,OOPTUGERUSTEENSBINNEN

+UNSTUITLEEN3-´S (INTHAMERSTRAAT ´S (ERTOGENBOSCH

/PENINGSTIJDENWOENSDAGTMVRIJDAGVANTOTUUR ZATERDAGVANTOTUUR

PEROKTOBEROOKGEOPENDOPZONDAGVANTOTUUR


kunst en cultuur voor iedereen e kunstuitleen van het SM’s (Stedelijk Museum) is één van de oudere uitleenen van Nederland. Opgericht in de jaren zestig heeft het een collectie met werk van lokale en nationale kunstenaars. Kwaliteit en toegankelijkheid staan voorop.

muur willen hebben. Al voor een klein bedrag per maand kan men kunstwerken huren, en sparen voor de aankoop. Veel mensen zijn juist lid van de kunstuitleen omdat ze een paar keer per jaar iets anders aan de muur willen hangen. Dat brengt leven in de brouwerij.”

Omdat het kopen van kunst soms een drempel heeft is de kunstuitleen gevestigd in de stadsbibliotheek. Paulette Savelsbergh, accountmanager: “De kunstuitleen is zo’n 35 jaar geleden opgezet om een breed publiek kennis te laten maken met kunst. Vandaar dat we dit jaar zijn ingetrokken bij de bibliotheek aan de Hinthamerstraat. Zo komt onze collectie onder de ogen van meer dan 25.000 bezoekers. Onze medewerkers staan steeds klaar om informatie te geven over de kunst en mensen te helpen die kunst thuis aan de

De kunstwerken kunnen bekeken worden in de bibliotheek, of via de website waar men op thema kan zoeken. Reserveren kan gelijk, ook al is een werk uitgeleend. Lid worden is eenvoudig en kan met een legitimatiebewijs. Waar het om gaat is dat kunst toegankelijk is voor iedereen die daar interesse in heeft. Bijkomend voordeel is dat een abonnement ook gratis toegang geeft tot het SM’s – Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch. Paulette: “Makkelijker genieten van moderne kunst kan eigenlijk niet.”

foto: Gerard de Graaf

D

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

13


i˜Ê ՘}i˜ /-/,/

i`i

Ê* // ,

61/ , *"",/

œÀ«Ã…ÕˆÃ

-ÌÊ>˜ÃÊÞViՓ

£Èx £ÈÈ

<" ÈÎää

-" 6 , È·Èn‡È™

œÀÌÊ ÀiÛiVœiÕÀ

,6 Ê -/,/

Èn‡È™

-" 6 ,

Ç£ /-/,/

<" ÈÎä£

Ç£

61/

<" ÈÓ££

-

ș

" -/,/ Èn

£Èx £ÈÈ

1, * i“ii˜ÌiŽ>˜ÌœœÀ

,°Ê ,>>`…ÕˆÃ

*/ 

˜}ii˜

Èn -Ê-Ì>̈œ˜

, 6" 

,"

Èx‡Ç£

-/,/ >ÕÀˆVŽ

œi}i

>ÀiV…>ÕÃÃii >âiÀ˜i

Èx

*œˆÌˆi

£{ä £Î™

ș

Èn

" * 

Ê61// ,

66 , "-7 

£Ó£

Ê 6 ,-*

<" ÈΣä

Èn ș ,/"

Èx

, /6 ,-/ 

¿-‡ ,/"

Ê 6 ,-* Ç£

"«ˆ˜i˜

>>vÌi˜

/Ո

ÕÀÜi˜i˜

£Èx

ÀÕV…i“

£ÈÓ

ˆÌ…œˆi˜

ÓÈÓ /iivvii˜

>Ài˜‡iÃÃi

iÀŽ`Àˆi

iÌÊ7ˆ`

““iÀâœ`i˜

Տ>˜`

iÀ«Ì

˜}ii˜

£Îx £ÎÇ

>>ÀÃÌii}

ÎÎ ÓÎÎ

"Õ`‡iÕÃ`i˜

>˜`ÊÛ>˜Ê"œˆÌ

Àœ“ÛœˆÀÌ

iÀŽi‡ ÃV…œÌ

-ÌʈV…ˆiÃ}iÃÌi ә™

ÓäÓ

i“œ˜`i

-V…ˆ˜`i

ÃV…

Óä{

œiÀ}iÃÌi

™{

£{Ó £{£

£{Ó

әÎ

£{Î

{ÈäÊiÀ“ià £{£ £xÈ £xÓ £{Ó £xÇ Ó£ £{{

7ˆ˜ÌiÀi

ә£

7iÃÌiLiiÀÃ

6i`…œÛi˜

iÌiÀÃi

i

ә£

ՏÃi

£™{

£{Î

£{Èã{™

£™{ ә£

>`i

£xä£{™

œ˜ˆ˜}Ŝv

,iÕÃi

>i“

iÀÃi£xä

zonekaart-den-bosch.indd 1

-̈«…œÕÌ

Óx

£ÈnÊiÀ“iÃ

ÓÎ ÓÇÊ£ÓÇÃÊiÀ“iÃ

ÓÇÊ£ÓÇÃÊiÀ“iÃ

ÓÇÊiÀ“iÃ

iÕÀ˜i

ÓäÊiÀ“iÃ

Ó{ÊiÀ“iÃ

ˆiÀœ ÓäÊÓ{ÊiÀ“iÃ

£Ç£ ,ˆi̅œÛi˜

“iÀˆV>

6ˆiÀ`i˜ Àˆi˜`ÌÃÛii˜

"““i

£ÇÎ £ÇÈ

i`Àœ«

£ÓäÊiÀ“iÃ

ˆiÀœ«

ˆiÃÃi

ÃÌi˜ ÓäÊiÀ“ià ÓäÊiÀ“iÃ

iiâi

7>>Ài

{ÈÈÊiÀ“iÃ

Óää

œÀÃÌ

ÇxÊiÀ“iÃ

ÓÈÊiÀ“ià ÓäÊiÀ“iÃ

£ÇÓ £Çäà £Ç£

ÓÇÇ

7>ˆŽ

9ÃÃiÃÌiޘ

i“œ˜`

Õi˜i˜

i՘i˜ ÓÇÊiÀ“iÃ

ÓÎ

-iÛi˜Õ“

Àœ“ÛœˆÀÌ ii˜>Ûii˜

iÕÃ`i˜

-œ“iÀi˜ iiÀŽ>˜Ì

œ““ii˜ £Ç{

Óän

£xä £{™

"œÃÌÀՓ

ÓÇÊ£ÓÇÃÊiÀ“iÃ

ˆ…iiâi ÓÎ >Ži

{ÈÈÊiÀ“iÃ

£{™ £xä

Ոâi

>«iÀÌ

7>˜ÃÃՓ Óxx әÓ

6i˜À>Þ

>Ài‡,ˆÝÌi

£Ó£Ã

>ÃÌ

£{nà -Ìii˜Ãi

£xä £{nà ˆ˜

£Ç{

Óän

˜i}Ãi

œœ}iœœ˜

>ÃÌiÀi˜

ә£

£{nÃ

£™{ ÓÇÇ

"iÀi

iÊ,ˆ«Ã œÀÌi

ˆiÀœ‡œÕÌ

ˆ˜`…œÛi˜

Óän

6iÃÃi“

i“iÀÌ

Ó£

£Ó£Ã

Ó£

>>ÀÃV…œÌ

Óxx

7i

£Ó£Ã

ˆiŜÕÌ

i`iÀÜiÌÌi˜

V…Ì

i}iÀ«>>Ìà "ˆÀÃV…œÌ

"œÃÌiLiiÀÃ

ˆ``iLiiÀÃ

Óx

Ó£

ÓxÎ

iÀÜi˜

Èä

6

œÌ…iiÃ

"ÛiÀœœ˜

7iÃÌiÀLiiŽ

œ˜ˆ˜}Ã̅i>ÌiÀ

<" ÈÎää

6ˆiÀˆ˜}ÃLiiŽ

ÓÎ

£{{

>Ì>`œÀ«

ˆiÃÃi˜

әÎ

-œ˜Êi˜Ê ÀiÕ}i

Ónx {ÈäÊiÀ“iÃ

iÃÌ

£{{

ә£

/À>˜ÃviÀˆÕ“

>>ÅiiÃ

iiŽÊi˜Ê œ˜Ž

"ˆÀÃV…œÌә™

Óx™

Èä

ÈÈ 7"- "  , ,‡ -/,/

œ˜ˆ˜}Ê7ˆi“Ê

œi}i

iÀ}i˜

ÓxÎ ˆ˜Ãi

-«œœÀ`œ˜Ž

>}…œÀÃÌ

Ãi˜`œÀ«

7Ê< 1-

iÀœi˜Ê œÃV…Ê<ˆiŽi˜…Ոà œV>̈iÊ7ˆi“ʏiÝ>˜`iÀ

Àœ˜>>Ž

>˜`i £Ó£Ã

>Àˆ>…œÕÌ

vviÀ`i˜

"«œœ -ÌiÛi˜ÃLiiŽ

Óx

£xÈ

ә{

Ón™

->“LiiŽ

6œÀÌՓ Տi“

Óxx

i`œ˜Ž

ÓxÎ

ә™

ÀœiŽâˆ`i

‡ ŽiÀ

Óx™

œiÀ`œ˜Ž

£{£

™Î Óxx

ÓÎ

*>iˆÃÊ

՘ÃÌ>Ž>`i“

iÀ̜}Ê>˜Ê"

Èȇǣ

œÝ“iiÀ

ÓΠәÓ

œiŽi

œÃŽ>˜Ì

Ón™

ÓÎn

Óx™

£ÈnÊiÀ“iÃ

À«

-Êœ˜ˆ˜}Ê7ˆi“Ê

œi}i œ}iÃV…œœ

iˆi˜ ,ˆŽiۜœÀÌ Ó™Ó

6i˜…œÀÃÌ

Óx

£xxÃ

6ˆ˜Ži˜LiÀ}

"- 6

È£‡ÈӇÈ{‡Èx‡Ç£

ÓÎn ™Î i˜˜i«

>˜`…œÀÃÌ

-ÌÊ"i`i˜Àœ`i

ˆi“«`i

7>˜Àœˆ

"`ˆˆ>«ii

6œŽi

£x™

£xÇ

Ónx

"ivviÌ

Óx™

£xÓ ">˜`

Óä{ ÓäÎ

i˜˜ˆÃ…iÕÛi

7ˆLiÀ̜œÀ`

<ˆÌ>>ÀÌ

œÝÌi

Óäx

"ˆÃÌiÀ܈Ž

әÓ

1`i˜ ™£

iÀ`i

Óä{ÊÀÀˆÛ>

>>Ài˜

ˆ˜`iÀLiÃV…iÀ“ˆ˜} i>Ã̈˜}Ž>˜ÌœœÀ

1/ ,

-ˆ˜Ìʘ̅œ˜ˆÃ

6i}…i

È£‡ÈӇÈ{

ˆ -ˆ˜ÌÊÕLiÀÌ

£Ó£Ã ™™

™£

7ˆLœÃV…

Óä{

™£

™Ó



£xn

-Ì°Ê}>̅>

™£

>«Ã

<ii>˜`

>Àˆ>…iˆ`i

£x™

ՈŽ

£Îx £ÎÇ

6œÀÃÌi˜LœÃV…

6  , ˆ˜Ì…iÀ £xÈ

-Ìi`iˆŽ ޓ˜>ÈՓ

Èx

Ç£

ˆÃLiiŽ

ÓÎn

>˜}i˜Lœœ“

ÓäÓ £ÈäÃ

>`iÀ

Ón™

xxÊiÀ“iÃ

™È

£xÓ

ˆ``iÀœ`i

ÓäÎ

£Î™ÓΙ

ÓÎn

iiÀÃ

--1 " £xÇ ",

œœÃLÀœiŽ

iÀˆVՓ £xÈ

ÓΙ

£{ä

>ÃÃi

™Ó

iÊiv̅iÕÛi

6ˆ>˜i˜

ˆÃÌiÀœ`i



£xxÃ

 ÊÛ°Ê ,-/,/ £xn

i˜Ê ՘}i˜ iiÃ܈Ž

£ÎÈ iÛœˆÀÌ

`i˜…œÕÌ

Õ̜ÌÀœ˜

Óä£ ÓäÓ

>>Î>˜Ìi

ˆiâi˜“œÀÌi

Ê- 1/-* ÀÊi˜`ÀˆŽÊ œi}i œœŽ

>Ì܈Ž

ˆ˜`i˜

ÃV…>Ài˜

,"/ Ê ,

->LÀœiŽ

ÈÈ

6Õ}…Ì

ÓäÓ

6ˆ˜Ži

>ˆÃŽ>“«

iÊ/>ˆ˜}

"ÛiÀ>ÃÃiÌ

ÓÎn

™™

™ä

ÓÈ£

,œÃ“>i˜

£ÈÓ

 171

£ÎÈ

£ÎÈ

À>Ûi ÀœÌiÊiÀŽ

,iiŽ

ÀœiÃLiiŽ

x{ÊiÀ“iÃ

ÈÈ

6i«



£Èx

£Ó£ £ÎÈ ™ä £Îx £Èn £Ó£Ã ÓΙ £ÎÇ £xxãxn ˆ˜Ì…>“ ÓäÎ £ÈäãxÈ £{ä £x™ £Î™

ˆiÕ܎ՈŽ

£ÎÇ

՘i˜

£ÈÈ

¿Ã‡iÀ̜}i˜LœÃV…

6ˆ“i˜

£Îx

ÓxÇ

iiÃV…

ÀՈÃÃÌÀ>>Ì i`ˆŽ…Õˆâi˜

ÕÃ`i˜

ivvi˜

iiÃiˆ˜`

“«i

"ÛiÀ>˜}i

™ä ™È

 / 16 

È£‡ÈӇÈ{

xxÊiÀ“iÃ

i`iÀ>ÃÃiÌ

ÓxÓ

-V…>ˆŽ

À>L>˜Ì…

ÈÈ >`i˜

՘i˜ >}œˆ

iÀ«i˜

"ÃÃ £xÇ ÓÈ£

i`i

7i

`iÀ…i“iÀÌ <Ո`

iÀ}…i“

£ÈÓÓÈÓ Ó™È ™È

6Ê" 6

ÓÈÈ

£ÈÈ

iiÀœœ˜

ÓxÇ

ÓxÇ

i`ÀˆÛi˜Vi˜ÌÀՓ

™™

,>Ûi˜ÃÌiˆ˜

ՈÃÃiˆ˜}

£ÈÓ 6i``Àˆi

i`iÀ…i“iÀÌ œœÀ`

LÕÀ}

ˆvÌÀˆŽ

Èx

Ê,1-*

ÓxÓ

6 ,/ 7,/ ,

i˜ÌÀ 6>Žœ«iˆ`ˆ˜}

}˜>̈œ

ˆ“i}i˜

6ˆ“i˜7ˆV…i˜

i˜˜i˜LÕÀ}

iÕÀÃi˜

ÈÈ

ÓÈÓ

i“ iÀŽÜˆŽ

iÀ}Êi˜Ê >

>Ìi˜LÕÀ}

ÓxÓ

i“i˜

>Ài˜

>V…>Ài˜

,1-*- 

x{ÊxxÊiÀ“iÃ

ˆi`i˜

әÈ

«…i˜

ˆÌ…

,œÃÃՓ

<>ÌLœ““i

>>ÃLœ““i i}i˜

"ˆi˜

iiÀiÜ>>À`i˜

iiÃÃiÌ

ÓÈn ÓÈÈ

>“iÀi˜

™™

««iÌiÀ˜

£Ó£

6>ÀˆŽ

ˆiÕÜ>>

“

iÀ}…>Ài˜

ÀiՓi

"«…i“iÀÌ 7>>À`i˜LÕÀ}

£ÇäÃ

À>ŜiŽ

6>Ži˜ÃÜ>>À` ÓÇÈÓÇÇ

ii˜`i

-œ“iÀi˜‡ ˆ˜` -ÌiÀŽÃi

{xnÊiÀ“iÃ

ÇxÊiÀ“ià -œ“iÀi˜‡iˆ`i

iˆi

>>ÃLÀii

iÀˆ˜}i >>Àœ

61 *


7/ ,/1

" 6 , ș

"1 Ê * 

-" 6 ,

È·Èn‡È™

ÇÓ

/," -/,

, 

-*"",/ <7,/ ," 7 

*/ 

<" ÈΣ{

-*"",/7 

ÈÇ

- Èn‡È™

ÈÎ ˆˆiÕ«>ÀŽ

" ,

Èn‡È™‡ÇÓ

Ê "

,-/ , /- , 

Ê, ÈÓ

Èn

Ê-

ș

",/

Çx

Èn

",/ * À>˜`ÜiiÀ "",/

À>L>˜Ì…>i˜ *œˆÌˆi

",/ - 7 ,°Ê * -/,/

È£‡È·È{‡ÇӇÇ·Çx

ÈÈ

*>iˆÃÊÛÊÕÃ̈̈i ՘ÃÌ>Ž>`i“ˆi

 /Ê< 7"- "  , ,‡ -/,/

iÀˆÕ“

˜ˆ˜}Ê7ˆi“Ê

œi}i

<1 7 -6,/

Èä

Èä

,- 7 ->“i˜ iÌiÀ

-Ì>`…ÕˆÃ

,/ *, ՈÃÊÛÊ iÜ>Àˆ˜}

/ , *"",/ , -/,/

ÈȇÈΠëˆÌÃ

ÈÎ <ˆiŽi˜…ÕˆÃÊ œÕ`iÜ>ÌiÀ/ <1

"œÃÌiÀ…œv

 17 È£‡È{ ""-/ ,*£xn

È·ÈÈ < "È£‡nä

È£‡È{

Ê* // , *,"6 1<Ո`iÀÃV…>˜Ã ÛÊ i˜Ê œÃV…

-ÌÊ>˜ÃÊÞViՓ *ÀœÛˆ˜Vˆi…ÕˆÃ

È{ nä

£xx £x™ £xx

iÀˆVՓ

<" ÈΣx

£xÈ

Èn‡È™

i˜Ê ՘}i˜ /-/,/

61/ , *"",/

-*

ÈÈ

Ê7

Èn‡È™ 61/ , *"",/

/ "",

" È·ÈȇÇä È·ÈȇÇä -ÌÊ>˜ >̅i`À>>  /…i>ÌiÀ

™ä

ÈÎ

 Ê -

ÈÈ */ ,ÊÛ`Ê - -/,/

œV>̈iÊ<

ÈÈ

ÈÈ

/

ÈÎ

Èn‡È™‡ÈӇÇä

1,° " * -Ê-//"/ ,*,

ÈȇÇä

-* 1-7 Èä‡ÈӇÈn‡È™

œ˜ˆ˜}Ã̅i>ÌiÀ

-«œÀ̈œ“Ê1 / È£‡È·È{‡ÈÈ iÀœi˜Ê œÃV…Ê<

-Ê-Ì>̈œ˜ œ˜ˆ˜}Ê7ˆi“Ê

œi}i œ}iÃV…œœ

6 ,/ Çä

Ê,ˆŽÃ>ÀV…ˆiv

"- 6 ÈÎ

"

-Ì>`ˆœ˜

-Ê-Ì>̈œ˜Ê"œÃÌ

Ê6 ,/ *ˆiÀÜ˜Ê œi}i

-

1,

 Ê" 6 Ê

2408_Omslag_BBDenBosch.indd 1

iÀœi˜Ê œÃV…Ê<ˆiŽi˜…Ոà œV>̈i >ÀœÕÃʈ`܈˜>

È·ÈLJÇӇÇ·Çx

*

Èȇș

,"1-Ê< 1-

ÈÓ

1/ * * ,-

7 ,

i`ÀˆÛi˜Vi˜ÌÀՓ

-*,,

-Ê-//"

,œÕÌiÊÈÎÊLՈÌi˜Ê`iÊëˆÌà ÈÈ

ÈÈ 1-/, ˆ˜LÕÃÃi˜ÊÈÎÊi˜ÊÈÈÊÀˆ`i˜ …ˆiÀÊ>ii˜Êˆ˜Ê`iÊëˆÌÃÕÀi˜

Ê ,6

È·ÈLJÇӇÇÎ

ÈÎ

ÈÎ

,"* ,/- 

,/6 

, 1--/,/

ÈӇÈn‡ÇÓ ,"* ,/*--

ÇÎ

 ,/" "- 

ÈÈ  / 1-

ÈÈ /,1

ÈÈ

Ê,"* ,/

- , ÈÎ

ÈÓ

È·ÇÎ

È£‡ÈӇÈ{‡Èx‡Ç£

"

Ê, /

È·ÈÇ

“ˆ˜} >˜ÌœœÀ

- ""-/,/

"6 , / 7 -/

>˜ÌœÀi˜«>ÀŽ À>L>˜Ì«œœÀÌÊ",

Ê 

ÈÈ

Ç{

ۜ˜ÌÕÀi˜>˜`

, 7 

ÀiV…>ÕÃÃii >âiÀ˜i

6 ,/ 7,/ ,

,œÃ“>i˜

ÈÈ

ÈÈ

-«œÀ̅> >>뜜ÀÌ

Klantenservice "6 , / 0800 023 25 45" " - / www.arriva.nl

ÈÎ

x ÈÈ

, 

Èn‡È™

Èn‡È™

, 17

ÇÓ

“«i

--/,""

-6 

Ç{

Ê* // ,


Quality Centre ‘s-Hertogenbosch Quality Centre ‘s-Hertogenbosch is een business support centre en bevindt zich in het hart van bedrijventerrein ‘De Brand’. Quality Centre biedt kwalitatieve dienstverlening zoals een zelfbedieningsrestaurant en een à la Carte restaurant, een kinderdagverblijf, flexibele kantoorverhuur, en diverse compleet uitgeruste vergaderruimtes. Quality Centre heeft alles in huis voor het organiseren van congressen, meetings en seminars. Dit in combinatie met op maat gemaakte arrangementen, cateringmogelijkheden en ruimte om eventueel te E-werken. Naast de genoemde mogelijkheden is Quality Centre ook een uitstekende locatie voor feesten en partijen in zowel de zakelijke als particuliere sfeer. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Quality Centre ’s-Hertogenbosch

QualityKids Kinderopvang

Boogschutter 20 5215 MJ ‘s-Hertogenbosch

Locatiemanager: Ellen de Boer

tel. +31 (0) 73 711 38 38 fax +31 (0) 73 711 38 83 info@ope-qc.nl www.QualityCentre.nl

De Boogschutter 20 5215 MJ ’s-Hertogenbosch tel: 073 - 767 61 01 qualitykids-sHertogenbosch@komkids.nl www.qualitykids.nu


kinderopvang goed geregeld

N

atuurlijk zijn alle facetten van kinderopvang – in de vorm van buitenschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang, en gastouderschap – goed vertegenwoordigd in Den Bosch. Er is altijd wel een mogelijkheid die u als ouders of aanstaande ouders aan zal spreken. U kunt terecht bij kleinschalige kinderopvangbedrijven en grote(re) organisaties die hun locaties in Den Bosch en omstreken hebben. Kinderdagverblijf QualityKids is zo’n organisatie. Er wordt hoogwaardige kinderopvang aangeboden voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. De kinderen binnen QualityKids moeten het naar hun zin hebben en daarvoor hebben we een ruimte ontwikkeld die enerzijds veilig en geborgen is maar anderzijds ook uitdagend en spannend. Er is gekozen voor een kleine opzet waarin per dag maximaal 48 kinderen verblijven, verdeeld over 4 groepen met vaste leidsters die allen een kindgerichte opleiding op hboniveau hebben.

In de selectie van de leidsters wordt veel aandacht besteed aan pedagogische kennis en liefde voor het vak. De pedagogen, want dat zijn de leidsters, creëren dagelijks een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleren kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen. QualityKids is een onderdeel van KomKids bv dat in Schiedam en omgeving alweer meer dan 15 jaar ervaring heeft met kinderopvang in al haar facetten. QualityKids ‘s-Hertogenbosch bevindt zich in het Quality Centre aan De Boogschutter 20 (kantorenpark ‘de Brand’). Voor een vrijblijvende rondleiding door het kinderdagverblijf bent u van harte welkom. Wilt zich inschrijven, dan kunt u contact opnemen met Quality Kids. Tel. 073 - 767 61 01 of via de website: www.qualitykids.nu

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

17


sport en recreatie

L

ekker sporten. Genieten van de omgeving. Verrassende dingen doen en bekijken. Ontspannen in de uurtjes dat er niet gewerkt hoeft te worden. U zult tijd tekort komen in Den Bosch, want er is voor iedereen wat te doen. Veel sportmogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen. Mooie historie en prachtige natuur om te bekijken. Of een heerlijk hapje eten, de nieuwste film in de bios bekijken, swingen in de disco. Doen! Wat sporten betreft kunt u zich helemaal uitleven in Combibad Kwekkelstijn, in stadsdeel Rosmalen, met een uitstekend binnenen buitenbad. Het binnenbad (vrijwel het hele jaar open) heeft een 25-meterbassin van 12,5 x 25 met een beweegbare vloer van 9 x 12,5; het peuterbassin meet 10 x 9. De watertemperatuur ligt tussen de 28,5 en 30,5 graden.

Het buitenbad, nooit kouder dan 22 graden, kent ook meerdere bassins: een peuterbassin van 10 x 12, een 25-meterbassin (met springkuil) van 15 x 25, en een receatiebassin van 20 x 30. Verder heeft het buitenbad een ruime zonneweide en diverse spelelementen. De activiteiten in het binnenbad zijn: school- en verenigingszwemmen, zwemlessen voor de diploma’s ABC, snelcursussen leren zwemmen, recreatief zwemmen, banen zwemmen voor volwassenen en diverse doelgroepen (baby’s, peuters kleuters), Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) en diverse aquasporten, zoals trimzwemmen, aquajogging en aquarobics. Uitgebreide informatie kunt u vinden op: www.kwekkelstijn.nl

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

19


Zioe

Beste toekomstige inwoner, Welkom in ’s-Hertogenbosch! Hotel Central is hét **** hotel gelegen aan de Markt in hartje ’s-Hertogenbosch! Dit familiebedrijf staat bekend om zijn vriendelijkheid, uitstekende kwaliteit en uiteraard Brabantse Gastvrijheid sinds 1905. Een unieke ambiance voor een perfect verzorgd verblijf! Kom gezellig langs voor een kopje koffie met Bossche bol in Brasserie Central of geniet van een heerlijk 3-gangen diner in Restaurant de Leeuwenborgh!

Golden Tulip Hotel Central Burgemeester Loeffplein 98 5211 RX ’s-Hertogenbosch Telefoon: 073-6.926.926 Fax: 073-6.145.699 E-mail: info@hotel-central.nl Website: www.hotel-central.nl

op 4-sterren Probeer de Brabantse Gastvrijheid op 4**** niveau Graag tot ziens in uw trefpunt aan de markt! Golden Tulip Hotel Central, zó bijzonder…!

International standards, Local flavours

Het nieuwe centrumgebied van ’s-Hertogenbosch.

www.paleiskwartier.nl


welkom in gastvrij ’s-hertogenbosch

O

p 14 oktober 2010 is ’s-Hertogenbosch verkozen tot de ‘Meest Gastvrije’ stad van Nederland. Via een zeer uitgebreid onderzoek is aan bezoekers van de 21 grote steden in ons land gevraagd hoe zij de gastvrijheid in die stad beoordelen; ’s-Hertogenbosch kwam daaruit als grote winnaar uit de bus! Dat ’s-Hertogenbosch is verkozen tot Meest Gastvrije stad is ook niet zo verwonderlijk; door de gemeente ’s-Hertogenbosch is er namelijk flink geïnvesteerd in ‘de toeristische producten’. Dit alles kon natuurlijk niet zonder de hulp van de talloze mensen die zich dag in dag uit enthousiast inzetten in hotels, cafés, restaurants, musea en tijdens stadswandelingen en rondvaarten.

Een gastvrij onthaal vindt u zeker in het Golden Tulip Hotel Central, een familiebedrijf dat al sinds 1905 is gelegen aan het middeleeuwse marktplein in het bruisende hart van ‘s-Hertogenbosch. Het team van Golden Tulip Hotel Central streeft voortdurend naar professionaliteit, vriendelijkheid en hartelijkheid, én ze hebben volop aandacht voor het duurzaam ondernemen. Over eigentijds gesproken!

Het hotel heeft een unieke locatie, want in het hart van Den Bosch gebeurt het! Vele unieke en spraakmakende evenementen hebben het marktplein als thuisbasis, zoals Jazz in Duketown (iedere 1e vrijdag van de maand in Golden Tulip Hotel Central), de intocht van Sinterklaas, de geraniummarkt en het Bosch Diner. Hotel Central nodigt u graag uit voor een kopje koffie in Brasserie Central, een diner in ons restaurant de Leeuwenborgh of een bijeenkomst in één van de multifunctionele vergaderzalen. Vanzelfsprekend zet het personeel hun beste beentje voor om het u volledig naar de zin te maken. Wilt u een reservering maken? Neem dan contact op via 073.6.926.926 of stuur een e-mail naar info@hotel-central.nl Voor meer informatie over Hotel Central kunt u altijd de website raadplegen, namelijk www.hotel-central.nl Graag tot ziens in uw trefpunt aan de markt!

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

21


Ik maak wonen bijzonder mooi.

Recep volgt de opleiding Meubeldesigner. In welk beroep ga jij het maken? Kijk op www.kw1c.nl voor de opleiding die bij jou past.


ruimte voor onderwijs

G

oed onderwijs is het fundament voor de ontwikkeling van ieder mens. Den Bosch realiseert zich daarom het belang van goede educatie en onderwijsbeleid. Het biedt een zeer compleet en gedifferentieerd pakket aan opleidingsmogelijkheden. Te beginnen bij basisonderwijs en vervolgens ook middelbaar, voortgezet en hoger onderwijs. Ook andere vormen van onderwijs, studie en educatie zijn opgenomen in het Bossche onderwijspakket. Kinderen met een handicap, gedragsstoornis of onderwijsachterstand kunnen eveneens gericht aan hun ontwikkeling werken. Het basisonderwijs omvat openbare, bijzondere en speciale basisscholen. EĂŠn van die basisscholen is CBS De Cirkel Noord, een kleine en sfeer-

volle school, met enthousiaste kinderen, leerkrachten en ouders. De Cirkel Noord biedt ook buitenschoolse opvang. Meer informatie: www.cirkelnoord.nl Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs kan gekozen worden uit scholen voor: vmbo, vmbo-t (mavo), havo, vwo, atheneum, gymnasium, vbo, ivbo en isk. Ook volwassenen en ouderen komen ruimschoots aan bod, onder andere via het zeer actieve ROC (het Koning Willem I College). Naast Volwasseneducatie biedt het ROC meer dan 500 opleidingen aan op het gebied van Techniek, Dienstverlening, Gezondheidszorg, Economie en Basiseducatie. Website: www.kw1c.nl t

Welkom in â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch!

23


Ontwikkel je talenten, Verleg je grenzen, Voel je thuis. Beekvlietstraat 4 5271 SM Sint-Michielsgestel www.gymnasiumbeekvliet.nl 073-5512213

Basisschool De Cirkel Basisschool De Cirkel is een school, voor en met elkaar, waar je mag zijn wie je bent, en waar kinderen gestimuleerd worden om hun kwaliteiten te ontwikkelen in een uitdagende veilige leeromgeving.   CBS De Cirkel Eerste Rompert 7 5233 EA ’s-Hertogenbosch 073 5449746


ruimte voor onderwijs

D

e Volksuniversiteit en de Open Universiteit kunnen op een immer groeiende belangstelling rekenen. Den Bosch heeft verder de Groenschool Bloem en Vormgeving, en een aantal hogescholen met een goede reputatie: Avans Hogeschool, de HAS Den Bosch, Stoas Hogeschool en Fontys Hogeschool, de PABO van Den Bosch. En wat dacht u van verkeersonderwijs? Bax Verkeersscholen bijvoorbeeld, een zeer complete verkeersschool die te boek staat als een betrouwbare partner in rijopleidingen. Bax Verkeersscholen is er voor ál uw rijbewijzen! Uitgebreide infor-

matie plus het volledige aanbod vindt u op www.baxverkeersscholen.nl Al deze onderwijsfaciliteiten en –richtingen zorgen in Den Bosch voor een kweekvijver aan talent, dat niet aan leeftijd of achtergrond gebonden is. Het maakt van Den Bosch een leergierige stad, met volop perspectieven voor iedere student en leerling. Op de website van de gemeente vindt u een compleet overzicht van alle scholen, richtingen en mogelijkheden: www.s-hertogenbosch.nl

Welkom in ’s-Hertogenbosch!

25


parkeren kan!

W

elkom in onze mooie stad! Als u hier woont is de kans groot dat u met Stadstoezicht in aanraking komt. Stadstoezicht zorgt voor het parkeren op straat, in parkeergarages en het fietsparkeren. Een mooie oude binnenstad en veel parkeerruimte gaan niet samen. Daarom is er in de binnenstad en de omliggende wijken een vergunninghouderssysteem ingevoerd. Dit om de parkeerplaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen tussen bewoners, werkers en bezoekers. Als u in de binnenstad of een van de omliggende wijken komt wonen, kunt u een parkeervergunning aanvragen. In enkele gebieden wordt een wachtlijst gehanteerd. Er zijn diverse parkeergarages gereserveerd voor inwoners en werkers in de stad. Parkeergarages Visstraat, Keizerstraat en Paleiskwartier worden hier helemaal of gedeeltelijk voor gebruikt.

26

Welkom in â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch!

Stadstoezicht houdt verder toezicht op het gedrag in en het gebruik van de openbare ruimte. Ook zorgen wij voor de bereikbaarheid van de binnenstad door het STS (Selectief Toegang Systeem) waarmee we de binnenstad binnen bepaalde uren autoluw houden. De warenmarkt, standplaatsen en de kermis worden eveneens door onze afdeling verzorgd. Tijdens evenementen zorgen wij ervoor dat het evenement bereikbaar is, dat de veiligheid gewaarborgd is en dat het geluid binnen de perken blijft. Ook worden meldingen die via Meldpunt Openbare Ruimte binnenkomen over huisvuilzakken, het bezet zijn van gehandicaptenparkeerplaatsen of bijvoorbeeld verkeersproblemen door Stadstoezicht afgehandeld. Meldingen kunt u maken op www.s-hertogenbosch.nl of via (073) 615 55 55.


informatie en adressen Gemeentehuis Wolvenhoek 1 073 - 615 51 55 www.s-hertogenbosch.nl Bestuurscentrum Achter het Stadhuis 5-7 Burgerzaken 073 - 615 51 17 Infodesk Bouwen 073 - 615 57 77 VVV Den Bosch | Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Markt 77 0900 - 11 22 334 www.vvvdenbosch.nl/Home Spoedeisende hulp (brandweer, politie, ambulance) 112 Politie 0900 - 88 44 Brandweer 073 - 688 98 89

Huisartsenpost locatie Den Bosch Rijnstraat 4 0900 - 88 60 Vivent 0900 - 515 25 35 www.vivent.nl Openbaar Vervoer Reisinformatie van Deur tot Deur 0900 - 92 92 www.9292ov.nl Werkplein Entreon Magistratenlaan 156 - 186 (ingang: Herautstraat, om de hoek) 073 - 751 44 00 www.entreon.nl Kamer van Koophandel Pettelaarpark 10 073 - 680 68 06 www.kvk.nl Stichting Dierenambulance â&#x20AC;&#x2DC;s-Hertogenbosch e.o. De Beverspijken 20-E 073 - 614 60 70

De Kindertelefoon 0800 - 04 32 www.kindertelefoon.nl Jeroen Bosch Ziekenhuis Locatie Carolus, Hervensebaan 4, 073 - 699 60 00 Locatie Groot Ziekengasthuis, Tolbrugstraat 11 en Nieuwstraat 34, 073 - 699 20 00 www.jeroenboschziekenhuis.nl

Welkom in â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch!

27


AN

LA EL

ELS TR

PEPERSTR

LDE

RST

R

BEU R ST

VO

SCHILDERSTR

RT

SLIJPERS STR

LOUWSCHE POORT

IN D BOER EN MOUWEN

ZR. V. ORTHENPOO

CLARASTR

AT TRA GS

RCK

BLO KA EME MP N RU

TO LB

BU LOEF RG. FPLN

MARKT STR

R MARIJOZE NSTR KRT W ATERS TR GASTHU ISSTR GASSELST R AC KRTE PUTSTR HT ACHT. DEN H. VUURST.AA ENGELSCHEN L PISPOT PREDIK NIEUWST RAAT HEERENPR PARADE T TORENSTR ST. JOSEPHSTR

VUG H

UILENBUR G

POSTELS TR

EL SIN G NS T JA SIN

V. B E

CI NS TR

BANDSCHE POORT

MOLENSTR

EL SING

BOIS

ILLE

DE W

AA T

TR

RS TE

LEPELSTR

S A U LN OR. NAS S OE

RD DE WA L ST WE

HEKEL LAAN Pettelaarpark

PE TT EL AA RS EW EG

U parkeert uw auto in de binnenstad en wandelt zo de stad in.

30

BETHANIESTRAAT

ST. JACOBS HOF

GH

STR

ACH. DEN DOOVE

S

VU

r

NACHTEGAAL LAANTJE

STR

Bossche Broek

Parkeer uw auto voor 2 euro per dag op een van de transferia en neem gratis de bus of een leenfiets naar de binnenstad.

Va a

HINTHAMER

PAPENHULST

G

SV

Wi A A R T lle ms

CHOORSTR

RIE ALE CAV

VA N

uid

JAN SINT HOS KERK F

Z UI

L D WA

TRINITEITSTR

OUDE DIEZE

E RDS BEU PRT

TEL

ERS WEVS PLT

PARADE

D R

WI

JEROEN BOSCH TUIN

T AA

STR

RS

WE

LANGE PUTSTR

ID

LLE DeZVliert M

*

*Opent in 2011 SE DE MOR

L

ZU

T

STR

cht

Gra

WA

AR

ACH. D. WERELD

RD NHA BER OUDE PR. STR HU LST

UIS

VA

VER

LOM PAD D BAR

TR

ERS WAT

A. FRANK RSTR KEIZEHOF V. PLEIN ZEVENBERGEN

INH

MS

HINTHAMER

STR

SP

LLE

HERM. MOERKERK PL

TS APL ANN TK E LLAR RKST RA AT KRU STR PUTGANG A.H. AZIJN TONNETJE

PER

KLEINRDJE A LOMB

AT

ARKEN

WI

KARD. V. ROSSUMPL

OEK

STR

ID

Aa

ST.

KOL

TR

HUIS

. STAD

ACH. H

TR

WOL V ENH

WE

RKT

ERS

S TER

ZU

B LOEFURG. FPLN

RIDD

UIS S KR EDER O F BR HO

PENS MARKT

GS

TA D

OLIEMO L

E H. D G AC LBRU TO

NIN

De

KT

MA

MIND. BR. STR

RA RISST T JO SIN

KO

MA T STRHILDA

MAR

E ELL SN STR

Neem de fiets naar de binnenstad en stal deze in een van de bewaakte en overdekte fietsenstallingen.

l

ge

Sin

DODE NIEUW STR

ANS TILMHOF

DE N TER ANE ACHIE ZW DR

R

N BEGIJJE STRAAT TR STOOFS

KRUDISERS BROE

ER HT AC DEN EL G EN

LEN MOBERG

PA

AN

R

RST

2E E N NWE KORER G ST

NSTR

CAPUCIJNEN POORT

KLA

LHE LM INA P L E IN

+%6B$LQGG

LAM STR

HTE

ER HT N AC E KA D UID TE H . BON T. H E ACHTUINTJ FOR TG ONS V. S

WILLEMS PLEIN

A BIJ CHT EN ER D KO E RF

AT T RA

PRT V, GAST PRT DIEPEN HUIS UILEN WALPOORT BURG STR

VUG

TER KA STR

V. BEECDIEPEN KSTR BRÃ&#x2030;AV. U STR TÃ&#x2030;

KRUISS

E VOIRNCKE TST R

TE ES OG HO

1E KOREN ST. SSTR KOREN STR JAN BRUGSTR

ES RTJ IPE L KU WA STR OUT R EW EKE E BER BLE RAATJ UT ST EWO BER HOF DE ER D HT AR AC OOGA B

DIEPALFON E S STR NBROC AAT K

E KARR

VISSTR

LUIJBENSTR

CAPU LAANCIJNEN TJE

ST. GEERTRUI KERKHOF

ARENA KOKSCHE POORT R ONS BEST RL. ST ST TR 2E STR V. VE V. BE STR V. R 1E BE ST RT DE GRUYTE PASS POO CHE RUIS VISSTR

BREDE HAVEN

BUITENHAVEN

HAVENSINGEL

NNENLN

BOK HOVEN STR

S CAROOLU H F

O E KR T. D PAS S LOO G DE KRSGAN TE

HAVENSTR

KR.ELLE BOOG

JAN HEI NSSTR

STR

De Dommel

DE VERGULDE TRUFFEL BINNEN HAVEN

KORTE HAVENSTR

KONINGI

SINGEL EN

STATIONS

JULIANA PLEIN

WI

TH

HALVE MAANSTR

RA

WEG

Vlijmenseweg

OR

ORTHEN

STATIO NS PASSER ELLE

UG BR LEIN P

EG

HAVEN

NS Station

TR

AT

ST

EM M A P LE IN

B

G RU

KS

EW

SMALLE

te ad u ro nst w u nne s e Ki de bi r naa

S EN

P. DE GEKSTR

IJ

V. T ULD E

HD

DIN SCHE GST I R

.

SCH MA APEN RKT

SC

HA ND ELS KAD E

BO

Welkom in hertogenbosch 2010  
Welkom in hertogenbosch 2010  
Advertisement