__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Thuis in

Almere

www.thuisinalmere.nl

www.facebook.com/WelkomInAlmere

Ontdek Almere

Kiezen Durven Groeien Beleven Dromen Genieten Ontdekken Verbinden Ondernemen Spelen Bouwen Inspireren Vernieuwen Ontspannen


Almere... UW thuis! Van water naar land. Van leegte naar een ruimtelijk en natuurlijk woon-, werk- en recreatiegebied. Almere is een stad van bouwers en pioniers, geestdriftige, vooruitstrevende en ondernemende mensen. Almere is jong en zit barstensvol toekomstplannen. Bijna 200.000 inwoners maken van onze stad een volwassen plek op de kaart om rekening mee te houden. Almere is centraal gelegen tussen water, weilanden en een veelkleurig natuurlandschap, en biedt aan mensen met de juiste mindset de ruimte om te experimenteren, te inspireren, te dromen en te ontwikkelen. De aparte kernen Haven, Stad, Buiten, Hout en Poort – ieder met hun eigen specifieke kenmerken en sfeer – vormen gezamenlijk het unieke en spraakmakende Almere. Almere ontwikkelt zich snel tot een stad van – straks – zo’n 350.000 inwoners en biedt op vele fronten een gunstig klimaat. Architectuur, onderwijs, sport en recreatie, innovatie en creativiteit, natuur, evenementen, uitgaan, ontspanning en winkelen… het is er allemaal en kan naar hartenlust beleefd worden! Bestaande inwoners weten het al langer, nieuwe inwoners gaan het nog ervaren: Almere is groots om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Een inspirerende stad. Úw stad. Úw thuis.

03


Inhoud Groei & ontwikkeling Prettig wonen Prima verzorgd Ruimte voor basisonderwijs Mbo- en hbo onderwijs Werken in Almere Voorgezet onderwijs Bereikbaarheid Routekaart Connexxion Eten & drinken Kinderopvang goed geregeld Sfeervol winkelen Omroep Flevoland nieuws dichtbij! Sport & recreatie Kunst & cultuur Zorg voor dieren Informatie & adressen

05 07 09 17 19 20 21 23 24 27 29 33 35 37 39 41 42

Colofon Uitgave Duvoor Media, Almere www.thuisinalmere.nl/ Fotografie Samantha Buijsman, Ricardo Buijsman, Sandra de Klerk, Yoni Cohen-Bruin, Omroep Flevoland, Thermen La Mer, Ving Tsun Kung Fu, Stichting Almeersegraffiti.nl, Coloury Things, Stichting Art Culture/Marieke Breed, Flevoziekenhuis, Restaurant Sake, Computer Begeleiding, ROC | Flevoland, Jolanda Poleij, De Nieuwe Bibliotheek, Jos Rosier. Uitgever en redactie verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel aanvaarden uitgever en redactie op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud. Aan de gegevens uit deze uitgave kunnen dan ook door geen enkele partij rechten worden ontleend.


GROEI & ONTWIKKELING Almere groeit en ontwikkelt zich op een verantwoorde manier. Daar profiteren particulieren en bedrijven van. Bestaande en toekomstige bewoners. Jong en oud. De groei en de ontwikkeling komen ten goede aan economie, kunst en cultuur, sport en recreatie, natuur en milieu. Natuurlijk is er ook volop aandacht voor de bestaande stad. Omdat het de mensen zijn die een stad maken, kleur en betekenis geven wordt particulier initiatief niet alleen gewaardeerd maar zeker ook gestimuleerd. CreÍer een eigen baan bij Computer Begeleiding Computer Begeleiding houdt zich bezig met alles op het gebied van computers. Hierbij kunt u denken aan hulp aan huis, uitleg over hoe de computer werkt, het oplossen van storingen, het leveren van nieuwe computers, het geven van trainingen en workshops, alsook het bouwen en onderhouden van een mooie website. Om dit te kunnen realiseren, staat er een enthousiast en deskundig team van medewerkers voor u klaar. Dit team wordt telkens aangevuld met nieuwe collega’s die met veel plezier en inzet hun werk doen. De mensen van Computer Begeleiding zijn vooral zo enthousiast omdat ze hun eigen baan hebben gecreÍerd. In samenwerking met Werkroute en USG Restart worden mensen, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, bij Computer Begeleiding opgeleid en doen zij werkervaring op. Na een bepaalde periode is het de bedoeling dat zij in dienst treden van Computer Begeleiding of bij een andere werkgever aan de slag gaan. Zij krijgen dan een mooie referentie mee en hebben een portfolio van werk dat ze kunnen tonen. Voor meer informatie over de diensten van Computer Begeleiding of informatie over dit concept kunt u terecht op www.computer-begeleiding.nl. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen via 0800 - 456 55 55. Play World Casino Met zoveel ontwikkelingen en activiteiten is het goed regelmatig te ontspannen. Bij Play World Casino bijvoorbeeld, de leukste gelegenheid om uit te gaan. Plezier maken in een moderne, warme ambiance: www.playworld.nl.

05


Rina Brunt Brunt Begeleiding

Oók bij huiswerkondersteuning vanuit het PGB !

Gladioolweg 7 1338 LK Almere

06-43011878

ina@bruntbegeleiding.nl www.bruntbegeleiding.nl

Financieel advies voor uw hypotheek en pensioen Als financieel adviseur/planner helpen wij u inzicht te krijgen in uw financiën. Om orde te scheppen in uw bestaande of nieuwe hypotheek, uw pensioen, verzekeringen of krediet bent u bij ons aan het juiste adres. Zo kunt u te allen tijde passende maatregelen nemen en vervolgens met een gerust hart gaan slapen.

Kwaliteit verzekerd!

Hotel de Wereldstraat 18 - 1318 AR Almere - Telefoon 036 532 86 56 - www.wagenaarassurantiën.nl


PRETTIG WONEN Wonen in Almere is kiezen uit talloze mogelijkheden. Naast de bestaande bouw – zowel huur als koop – worden er ook nieuwe woningen opgeleverd. Zelf bepalen hoe de indeling wordt, uw eigen stijl uitkiezen? Het kan allemaal in Almere waar particulier opdrachtgeverschap hoog in het vaandel staat. Op diverse locaties kan naar eigen smaak en inzicht een woning worden gebouwd. Wonen in Almere biedt voor elk wat wils, zoveel mensen, zoveel wensen. De een wil kopen, de ander wil huren, weer een derde wil zelf bouwen of laten bouwen. Overweegt u om naar Almere te verhuizen? Denkt u dan eens aan Overgooi, het toonbeeld van ruimte, schoonheid en rust. De wijk grenst aan polders en weilanden, bospercelen en niet te vergeten water. Of misschien kiest u wel voor Almere Poort dat uitgroeit tot een mooie en grensverleggende mix van strand en stad, van levendigheid en ruimtelijke rust, van wonen en werken, bedrijvigheid, recreatie en sportiviteit. Voor wie liever een bestaande woning betrekt, biedt de stad volop mogelijkheden in alle prijsklassen, in alle stadsdelen en in uiteenlopende bouwstijlen. Misschien vindt u wonen in een groen stadsdorp wel ideaal. Vlak buiten Almere Stad wordt in Almere Hout de nieuwe wijk Nobelhorst gerealiseerd, waar buurtcoöperatie, eigen initiatieven en duurzaamheid voorop staan. In de verschillende buurten is er ruimte voor zelfbouw, huren en ondernemen. Door middel van een autoloze weg die dwars door de wijk loopt, wordt er een gezellige centrale ontmoetingsplek gecreëerd. Zo kunt u gemakkelijk op de fiets boodschappen doen of bijvoorbeeld een actief rondje skeeleren. Zelfs voor studenten is er genoeg plaats in Almere. Bij de verschillende woningbouwcorporaties kunnen zij terecht voor een (on)zelfstandige studentenkamer die midden in Almere Stad en dus vlakbij de hogescholen geplaatst zijn.

07


PRIMA VERZORGD In zo’n snelgroeiende stad als Almere moeten de gezondheidszorg en de welzijnsvoorzieningen tiptop in orde zijn. En we kunnen alle lezers geruststellen: dat zijn ze ook! De eerstelijnszorg, de basiszorg, is georganiseerd in een groot aantal multidisciplinaire gezondheidscentra, verdeeld over de diverse wijken en buurten. U vindt er onder meer de huisartsen, fysiotherapeuten, diÍtisten, de apotheek, het maatschappelijk werk en het consultatiebureau. Zo zijn er altijd aanbieders van basiszorg bij u in de buurt. De overkoepelende organisatie is de Zorggroep Almere. Eveneens verspreid over de diverse stadsdelen zijn tandartsen, specialistische therapeuten en psychologen actief voor de Almeerse bevolking. De VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere) zet zich in voor vrijwilligers en mantelzorgers in Almere. Vrijwilligers kunnen bij de VMCA terecht voor vrijwilligerswerk op allerlei gebied in Almere. De VMCA bemiddelt, traint en ondersteunt hen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Mantelzorgers kunnen bij de VMCA terecht voor cursussen, ontspanning, informatie en advies. De VMCA organiseert speciale cursussen met diverse aandachtsgebieden, waaronder dementie, autisme, psychiatrie enzovoort. Daarnaast organiseert de BoodschappenPlusBus van de VMCA dagelijks uitjes voor 55-plussers die graag een dagje op stap willen, maar dat zelf niet meer kunnen. Mensen die hulp nodig hebben bij klussen in huis kunnen bij de VMCA een vrijwilliger aanvragen.

09


Flevoziekenhuis


PRIMA VERZORGD Flevoziekenhuis, hét ziekenhuis van Almere. Het Flevoziekenhuis gaat voor de beste zorg. Vanzelfsprekend. Daarbij kiezen we voor een persoonlijke benadering. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in ons ziekenhuis. Patiënten, familie en medewerkers. Het zorgconcept Planetree is hiervoor onze leidraad. Ons Flevoziekenhuis is hét ziekenhuis van Almere, een stad met nu al ruim 195.000 inwoners. Wij bieden hoogwaardige basiszorg met alle gangbare specialismen en een aantal topklinische voorzieningen. We zijn een opleidingsziekenhuis en staan midden in de samenleving. Met onze partners in stad en regio bieden we de beste zorg. Om dit allemaal te kunnen doen, blijven we onszelf verder ontwikkelen. We werken constant aan het verbeteren van onze kwaliteit, openheid en bejegening. En dat doen wij met ruim 1.800 medewerkers en bijna 200 vrijwilligers. Van ziekenhuis naar ziekenthuis. Meer informatie Kijk op www.flevoziekenhuis.nl of bel (036) 868 88 88. Flevoziekenhuis Almere Hospitaalweg 1 1315 RA Almere Volg ons op twitter: twitter.com/Flevoziekenhuis. Kijk op onze Facebook-pagina Facebook.com/Flevoziekenhuis. En bezoek ons YouTube-kanaal.

11


Begin vandaag met veranderen! www.amethistverslavingszorg.nl


PRIMA VERZORGD Alle welzijnsvoorzieningen zijn in veilige handen bij Stichting De Schoor. Met een groot aantal beroepskrachten en vrijwilligers wordt enthousiast gebouwd aan een evenwichtige samenleving waarin ieder individu volledig tot zijn of haar recht kan komen. De Schoor organiseert het sociaal-cultureel werk, het speelzaalwerk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, en vervult een inspirerende rol bij bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad. Er is een groot en gevarieerd menu van cursussen, workshops, activiteiten en projecten voor alle Almeerders, aangeboden door de multifunctionele buurt- en jongerencentra, peuterspeelzalen en jeugdlanden.

 activiteiten op maat voor senioren  spel & ontmoeting voor kinderen en jongeren  van alles te doen in buurtcentra  vrijwilligerswerk, divers en gezellig  en nog veel meer...

13


PRIMA VERZORGD Een helpende hand bieden in Almere. Voor gerichte hulp bij allerlei vragen die u tegenkomt in het dagelijks leven, maar waarbij u net even die extra hulp voor nodig hebt, is er met verschillende maatschappelijke organisaties in Almere een online antwoordplatform ontwikkeld. Via een stappenplan wordt er gericht een oplossing gezocht en advies gegeven voor de meest uiteenlopende praktische vragen. Via Eigenkrachtwijzeralmere.nl kunt u met uw vragen over welzijn en zorg, maar ook over werken en wonen, terecht. Mocht u het prettig vinden als er iemand een helpende hand biedt bij het invullen van de online vragenlijst? Er zijn op de website organisaties te vinden die gerust helpen met het doorlopen van de vragen.

 activiteiten op maat voor senioren  spel & ontmoeting voor kinderen en jongeren  van alles te doen in buurtcentra  vrijwilligerswerk, divers en gezellig  en nog veel meer...

15


Op zoek naar een basisschool in Almere?

Stichting Prisma Almere verzorgt het christelijk basisonderwijs in Almere. Zeventien basisscholen behoren tot de stichting, waaronder ook een school voor speciaal basisonderwijs. Bijna 500 enthousiaste medewerkers verzorgen elke dag onderwijs aan ruim 5400 kinderen. Ons onderwijs is ge誰nspireerd vanuit ch de christelijke traditie. Ieder kind is welkom. Stichting voor christelijk basisonderwijs in Almere

Ark | Buitenburcht | Drieluik Driemaster | Dukdalf | Ichthus | Kleine Wereld Klimop | Kompas | Kraanvogel | Lichtboei | Olijfboom Omnibus | Optimist | Regenboog | Ruimte | Windwijzer Kijk voor een Prismaschool bij u in de buurt op onze website:

www.prisma-almere.nl


RUIMTE VOOR BASISONDERWIJS Almere kent veel (keuze)mogelijkheden op het gebied van basisonderwijs. Dat moet ook wel in een zo jonge, snelgroeiende stad. Alle informatie over het aanbod vindt u op de betreffende gemeentepagina: www.almere.nl/ leven_en_werken/onderwijs_en_studeren/basisonderwijs. Kinderen Kleuren Kansen – dat is waar de stichting Prisma voor staat. De stichting Prisma is een onderwijsorganisatie met 17 scholen voor het christelijke primair onderwijs in Almere. Bijna 500 medewerkers verzorgen dagelijks uitdagend en kwalitatief goed onderwijs aan ruim 5.400 kinderen. Op iedere Prismaschool betekent kleurrijk onderwijs onder andere het bieden van optimale onderwijskansen aan elk kind. Elk kind verdient het best passende onderwijs, in combinatie met leerplezier. Uitgangspunt is leren van en met elkaar om te komen tot het beste eindresultaat, zowel voor de kinderen als voor het personeel. De scholen kenmerken zich door een goed pedagogisch werkklimaat, verzorgde schoolgebouwen en goede onderwijsresultaten. Alle medewerkers streven ernaar de kinderen een goede basis mee te geven vanuit de waarden en normen van de christelijke traditie. Je merkt dit in de omgang met elkaar en bij de vormgeving van het onderwijsproces. Ieder kind is welkom op één van de Prismascholen, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, zo lang de ouders positief staan ten aanzien van de identiteit van de school en de manier waarop de school daar invulling aan geeft. Toch zijn de 17 scholen niet identiek. Er zijn zes oecumenische scholen en elf protestants-christelijke basisscholen. Daarnaast verschillen de scholen ook in hun onderwijsvisie en unieke karakter. Er is een atelierschool, school voor daltononderwijs, een school voor speciaal onderwijs, drie IKC’s (integraal kind centrum) waar kinderen van 07.00 tot 19.00 uur terecht kunnen en zelfs een school waar kinderen veel met iPads werken. In bijna iedere wijk van Almere vindt u een Prismaschool, herkenbaar aan het logo op de gevel. De Prismascholen zijn erop gericht dat alle kinderen later zinvol en optimaal kunnen functioneren in een continu veranderende maatschappij. Zo kunnen zij goed voorbereid de stap maken naar het voortgezet onderwijs. Kijk voor een Prismaschool bij u in de buurt op www.prisma-almere.nl.

17


Windesheim Flevoland is de hogeschool in Almere. Momenteel studeren er zo’n 1.200 studenten. Binnen de gebieden Welzijn & Gezondheid, Economie & Management, Onderwijs & Opvoeding en ICT & Techniek bieden wij achttien voltijdopleidingen aan. Windesheim Flevoland is kleinschalig en persoonlijk, met veel aandacht voor goede studentbegeleiding. Studenten werken tijdens hun opleiding al aan hun CV in Comakerships: de praktijk staat centraal! Een hogeschool die past bij Almere! Kennismaken? Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws en data van open dagen.

www.windesheimflevoland.nl/kennismaken


MBO- EN HBO ONDERWIJS ROC Flevoland MBO College Almere heeft een breed aanbod aan opleidingen. Van Zorg & Welzijn tot ICT, van Horeca tot Media en van Sport tot Handel. Een waardevol mbo-diploma biedt goede kansen om direct aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt of door te stromen naar het hbo. MBO College Almere heeft unieke leerwerkbedrijven, zoals Hommeles, waar studenten praktijkervaring opdoen in de keuken, in het restaurant, in het theater, in de kantine of bij het boekingsbureau. Bij College4Business leren studenten ondernemersvaardigheden ontwikkelen door samen een echt bedrijf op te zetten. Dankzij nauw contact met het bedrijfsleven sluiten onze opleidingen goed aan op het beroepenveld. Door de samenwerking met hogeschool Windesheim Flevoland hebben onze studenten prima doorstroommogelijkheden naar het hbo. Uitgebreide informatie: www.rocflevoland.nl en www.facebook.com/mbocollegealmere Windesheim Flevoland Windesheim Flevoland is de hogeschool in Almere. Momenteel studeren er zo’n 1.200 studenten. Binnen de clusters Welzijn & Gezondheid, Economie & Management, Onderwijs & Opvoeding en ICT & Techniek bieden wij achttien voltijdopleidingen aan. Windesheim Flevoland is kleinschalig en persoonlijk, met veel aandacht voor goede studentbegeleiding. Studenten werken tijdens hun opleiding al aan hun CV in Comakerships: de praktijk staat centraal! Kennismaken? Kijk op www.windesheimflevoland.nl/

19


WERKEN IN ALMERE Almere is een bedrijvige stad. Niet alleen grote bedrijven kiezen Almere steeds vaker als filiaalplaats of als thuisbasis, ook en vooral de kleinere bedrijven zien de kansen die Almere te bieden heeft. Vooral in de IT-sector en de creatieve industrie is dat goed te merken. Het aantal ZZP’ers neemt alleen maar toe – dat geldt overigens voor heel Flevoland – en dat resulteert weer in uiteenlopende netwerken, samenwerkingsverbanden en initiatieven op diverse gebieden. Ook de zakelijke dienstverlening en de (tele)communicatie-sector zitten duidelijk in de lift. Deze positieve ontwikkelingen zijn mede te danken aan de stimulerende rol die de gemeente vervult. Veel initiatieven worden warm ontvangen en de gemeente (en haar partners!) doen er dan ook alles aan om ruimte en mogelijkheden te verschaffen op het gebied van ondernemen, werken, de arbeidsmarkt enzovoort.

Problemen met uw computer? Wij helpen u graag. authorized dealer

Installaties Reparaties Begeleiding Cursussen Websites Verkoop Service aan huis 35 euro per uur* www.facebook.com/ComputerBegeleiding *(Geen voorrijkosten binnen Flevoland en ‘t Gooi).

Samen zorgen we ervoor dat u uw computer begrijpt.

Bel gratis

Computer Begeleiding is het adres voor computerhulp in de breedste zin van het woord. Gaat het nu om het leren gebruiken van uw computer of heeft uw computer het begeven en moet deze gerepareerd worden? Wij verzorgen het voor u!

456 5555

0800

Onlangs is Computer Begeleiding uitgeroepen tot het beste ICT-bedrijf van Flevoland! Bij de beoordeling kwamen vooral de kernwaarden Service en betrouwbaarheid naar voren. Samen zorgen we ervoor dat u uw computer optimaal kunt gebruiken.

0800 - 4565555 Bedrijventerrein De Binderij 47 • 1321 EG Almere • info@computer-begeleiding.nl


VOORTGEZET ONDERWIJS Mogelijkheden te over. Vaar je eigen koers op het Oostvaarders College! Dé ideale school om je havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma te halen. Je bent natuurlijk verzekerd van degelijk, traditioneel en vakgericht onderwijs, maar mag in de speciale Talentklassen helemaal ‘los’ gaan op je eigen talent. Hoe gaaf is dat? Je kunt kiezen uit Kunst, Sport, Science of Cambridge Engels. Ook het reguliere onderwijs biedt veel extra’s op het gebied van culturele en maatschappelijke vorming. Internationalisering en debatteren staan hoog in het vaandel. Het Buitenhout College: vol in de samenleving! Hier kun je leren op BBL-, KBL- en TL-niveau. Op advies van de basisschool word je in de eerste klas gelijk op het juiste niveau geplaatst. In de onderbouw van de theoretische leerweg kan je kiezen voor de talentklassen ‘De jonge onderzoeker’, ‘Multimedia’, ‘Sport & Dienstverlening’ en ‘TL plusklas’. Je werkt binnen het grote gebouw op een eigen, kleinere, afdeling (lesvleugel). Met je eigen docenten, teamleider, werkplek, kluisje enzovoort. Spring eruit op het Montessori Lyceum Flevoland… als je van een kleinschalige school houdt met veel ruimte voor zelfstandig werken! Het Montessorionderwijs gaat er vanuit dat je, onder stevige begeleiding, zelf de vrijheid krijgt om keuzes te maken. Het eindexamen is gewoon hetzelfde als op iedere andere school. Bij veel opdrachten kun je in je eigen tempo werken en kies je ‘jouw’ manier van leren. Als je erg goed bent in een vak dan mag je voor dat vak op een hoger niveau werken. Zo kan je verschillende vakken op verschillend niveau volgen. En als je meerof hoogbegaafd bent, is het mogelijk het vwo-diploma in vijf in plaats van zes jaar te halen.

21


Maxx is de stadsbus voor heel Almere.

welkom ] elke 7,5 minuut een bus ] vrije busbanen, dus geen opstoppingen ] perfecte aansluiting op andere bussen en de trein ] veel comfort en ruimte in de lage-vloerbussen ] speciale Maxx tarieven ] met de Maxx nachtbus heeft u altijd een Bob Waar u ook naartoe wilt: bij Maxx zit u altijd goed! Kijk voor meer info op www.maxx-almere.nl

maximaal stadsbus Almere


BEREIKBAARHEID Met de auto, het openbaar vervoer, de fiets of te voet, binnen of buiten de stad, aan alle vormen van vervoer wordt door Almere evenveel aandacht besteed. Veiligheid gaat daarbij v贸贸r alles. Vrije fietsbanen bijvoorbeeld en fietstunnels over de hoofdwegen zorgen ervoor dat die veiligheid niet in het geding komt. Ruim baan ook voor de bus. Net zoals de fiets heeft de bus een vrije doortocht door heel Almere. Een voor Nederland uniek concept waar we trots op zijn. De busdienst die alle stadsdelen met elkaar verbindt heet Maxx en wordt verzorgd door busmaatschappij Connexxion. Snel en zoals gezegd veilig. De busbanen zijn taboe voor het overige verkeer; alleen politie, brandweer en ambulance mogen er gebruik van maken. De streekbuslijnen zorgen voor rechtstreekse verbindingen met bijvoorbeeld Amsterdam-Amstel en -Zuidoost, Bussum, Hilversum, Zeewolde en Nijkerk. Ook de treinreizigers worden niet vergeten, integendeel. Almere heeft maar liefst zes stations: Oostvaarders, Buiten, Parkwijk, Centrum, Muziekwijk en Poort. Ondanks dat er net als in andere grote, snelgroeiende steden een fileproblematiek op de wegen heerst (maar daar wordt voortdurend hard aan gewerkt!) kunt u in Almere goed met de auto overweg. Over de dreven rond de diverse stadsdelen bent u snel op de plek van uw bestemming. En kunt u op veel plaatsen rekenen op voldoende parkeergelegenheid.

23


Vanaf 15 december 2013

Noorderplassen Noord 6

Noorderplassen Oost

Waterw

Noorderplassen West

Kruidenwijk

6 6 7 153 215

Staatsliedenwijk

Almere Stad

7 153 215

Muziekwijk

Randstad Almere Centrum

1 2 3 4 5 6 7 14 150 156 159 160

Station Muziekwijk

4 7 14 215

4 7 14 215

Hollandsekant

Almere Poort

4 14 215

Muziekwijk Stedenwijk

4 14 153

Homeruskwartier

’t Oor

2 4 10

Europakwartier

2 4 10 14 153 322

2 10 14 153 322

Olympiakwartier

Gooisekant West

2 4 10 151 155 156 153 215 216 322

Middenkant

Station Almere Poort

1 3 10 150 151 156 160 327 328

2 10 151 155 215 216 322

2 4 10 14 153 322

Columbuskwartier 4

Literatuurwijk Hogekant

4

Centrum

Gooisekant Lagekant De Velden

153 322

151 Naarden-Bussum 322 153 155 327 328 Amsterdam 215 216 Schiphol

327 328

De Gouwen 1 3 151 327 328

De Wierden

De Steig

Almere Haven, De Steig

1 3 151 327 328

De Paal

De Ma

De Hoven De Werven


PIA

Buitenvaart

10

10

Sieradenbuurt

De Vaart

Oostvaardersbuurt

10

5

Poldervlak

Seizoenenbuurt

1 5

1

Stripheldenbuurt

Station Oostvaarders

Stripheldenbuurt oost

Molenbuurt noord

1

1

1 3 10 150 153 215 216

Molenbuurt

Indischebuurt

1 153 216

Bouwmeesterbuurt

Station Almere Buiten

1 5

1 5 10 153 216

Landgoederenbuurt 5 10 216

5 7 216

Verzetswijk

Station Parkwijk

5 6 7 155 216 322

5 7

Faunabuurt

7 10

Bloemenbuurt

Almere Buiten

7 10

Tussen de Vaarten Zuid

6 155 216 322

Danswijk

6 155 159 216 322

5 10 216

Tussen de Vaarten Noord

Parkwijk

Filmwijk

1

Regenboogbuurt

1 3 150 153 215

wijk

Eilandenbuurt

6 10 155 216 322

Sallandsekant 7

10

Sallandsekant

10 159

ger

arken 1 3 151 327 328

De Grienden

De Meenten

150 156 159 160

Almere Hout

159 Harderwijk

10 150 156 160

ger

159

Almere Haven 150 Utrecht WKZ 156 Hilversum 160 Nijkerk

C•ARTOSTUDIO2013Š


incon e icano en stuk e e ico aan de enonstraat in l ere oort

Aan de enonstraat vind je een authentiek stukje e ico. et menu staat geschreven op de muur. Alle gerechten zijn vers en met de hand bereid volgens familierecepten die generaties lang zijn doorgegeven. Xenonstraat 88 - 1362 CH Almere Poort - 06-520 444 72 www.rinconmexicano.nl - info@rinconmexicano.nl


ETEN & DRINKEN In Almere wordt de inwendige mens zeker niet vergeten. Het aantal restaurants, traiteurs en bars neemt in snel tempo toe. Ze zorgen voor kleur, vertier, vermaak en heel veel gezelligheid. Voor een dynamisch sociaal leven dat steeds meer tegemoetkomt aan de wensen van de groeiende Almeerse bevolking. Op diverse plekken in en om Almere kunt u zich tegoed doen aan lunches, snacks, diners, of bij mooi weer een drankje nuttigen op een van de terrassen. Almere Stad en de Grote Markt zijn bij velen gewild om de horecamogelijkheden, maar ook aan de diverse waterkanten die de stad omringen is volop sfeer te vinden. En dat geldt evenzo voor het groeiende Almere Poort. Ontdek nu extra voordelig de Japanse keuken bij Restaurant Sake in Almere Stad! Voor een vaste prijs kunt u twee uur lang onbeperkt bestellen uit onze uitgebreide menukaart en genieten van de heerlijkste gerechten. Website: www.sake-almere.nl Almere Haven is ook een geliefde stek om prettig te vertoeven, voor een drankje, een hapje of een goed diner. Op een sfeervol terrasje of binnen in een van de vele restaurants. Met altijd een mooi uitzicht op de haven en het daarachter liggende Gooimeer. Ook in de diverse Almeerse wijken en buurten kunt u regelmatig verrassende eetgelegenheden tegenkomen, vaak exotisch van karakter en gunstig geprijsd.

27


Cy clop enstraat 14 – Almere Poort www.ch ild care-almere.nl 036-5213555

V raag naar onz e k orting sactie!


KINDEROPVANG GOED GEREGELD Almere is een kinderrijke stad. Het aantal jonge gezinnen is hoog en dus ook het aantal geboortes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een uitgebreid aantal mogelijkheden is op het terrein van kinderopvang, buitenschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderschap en verder alle denkbare varianten op dit vlak. Kleine bedrijven en grotere organisaties op deze gebieden hebben hun plek in Almere veroverd, maar omdat er terecht hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit en de veiligheid van de kinderopvangbedrijven houdt de gemeente nadrukkelijk de vinger aan de pols. Meer informatie over kinderopvang in Almere kunt u vinden op www.almere.nl/leren/kinderopvang. MaiKids in Almere Buiten biedt stabiele kinderopvang waarin continu誰teit, kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering de speerpunten van het beleid vormen. Er wordt gewerkt met het voor- en vroegschoolse educatieprogramma Uk & Puk (VVE), toegespitst op een bewuste ontwikkelingsstimulering. Verder geven verzorgde en uitdagende speelruimtes een goede voorbereiding op de overgang naar de basisschool, en worden er tal van speelse en tegelijkertijd ook educatieve uitstapjes georganiseerd. Uitgebreide informatie vindt u op www.maikids.nl.

29


Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang

Een unieke en vernieuwende vorm van kinderdagverblijf met combinatie buitenschoolse opvang. Kom kijken dat het anders kan, dat het beter kan! Wij creĂŤeren Rust, Regelmaat en Reinheid in alle aspecten.

Uw kind wordt behandeld als koning en koningin of te wel als ridder en jonkvrouw!

De enige opvang

Musicalstraat 22, 036-8447407

met indoor klimkooi

www.deridderspeelzaal.nl


KINDEROPVANG GOED GEREGELD Het zal duidelijk zijn: ook op het gebied van kinderopvang laat de jonge, dynamische stad Almere zich van haar beste kant zien. Nieuwe en bestaande inwoners van Almere hebben heel wat te kiezen als het om kinderopvang in de meest brede zin van het woord gaat. Het maakt niet uit waar u woont of van plan bent te gaan wonen… binnen bereikbare afstand is er altijd wel een kinderopvangorganisatie waar u terecht kunt. Een organisatie waar uw kind met plezier naartoe gaat en – heel belangrijk – waar u zich als ouders prettig en begrepen voelt. Naast het kinderdagverblijf kunnen uw kinderen bij de meeste kinderopvangorganisaties ook terecht voor de voor- en buitenschoolse opvang. Omdat de kinderopvang altijd dicht in de buurt te vinden is van basisscholen, is het voor een kind na een schooldag fijn om hier nog even te spelen of te ontspannen met andere kinderen. Sterrenschool “De Ruimte” In het Homeruskwartier in Almere Poort, maakt deel uit van de stichting Prisma. Deze school biedt ouders onder meer de mogelijkheid om vakanties flexibel op te nemen. Prisma werkt in deze school samen met Partou, De Schoor en ASG. Zie www.sterrenschoolderuimte.nl voor meer informatie.

31


BABY-DUMP ALLES VOOR JE BABY TEGEN DUMPPRIJZEN WOONBOULEVARD DOEMERE Middachtenlaan 17 Almere

Brouwerstraat 16-22, 1315 BP, ALMERE-STAD

R. Koelewijn & zoon

Visspecialist, op de zaterdagmarkt in Almere Stad ! ier een overzicht van de markten waarop u ons ook kan vinden.

ij leveren een ruim en gevarieerd assortiment verse, gerookte, gebakken en diepvries vis. oor ieder wat wils, van ollandse vis tot urinaamse en arokkaanse vissoorten.

insdag oensdag onderdag rijdag Zaterdag

oor alle nationaliteiten bieden wij onze klanten een goede service en staan altijd met een glimlach voor u klaar.

Ansjovisweg

A

unschoten/ pakenburg

el

angeraar everwijk, ronten mmeloord, Zeist antpoort, arrensveld Almere tad, Zutphen

www.rkoelewijnvis.nl


SFEERVOL WINKELEN Almere Stad aan het prachtige fotogenieke Weerwater, daar kunt u naar hartelust shoppen, genieten op een terrasje van een drankje of een kopje koffie, of lekker lunchen in een restaurant. Ontdek de opmerkelijke architectuur, aantrekkelijke pleinen en honderden winkels, horeca en uitgaansgelegenheden. Het is ook de plek om te stappen, met tientallen cafés en restaurants, een filmtheater en een megabioscoop. Of de ultramoderne Schouwburg Almere aan de Esplanade met een verrassend aanbod aan voorstellingen. Geniet u meer van ‘marktse’ sferen, dan kunt u op woensdag en zaterdag uw hart ophalen. Almere Stad is zowel met de auto als met het openbaar vervoer zeer goed te bereiken. Er is ruime parkeergelegenheid en vanaf het station loopt u direct de levendigheid in. RUAN creatief is dé handenarbeid- en hobbyspeciaalzaak van Almere. Het zeer ruim gesorteerde assortiment van 430 m2 vindt u in het centrum van Almere Stad. Ook via www.ruan.nl kunt u alles op creatief gebied bestellen. Almere Buiten heeft een groot winkelcentrum, Buitenmere genaamd, nabij het NS-station, dat momenteel gekoppeld wordt aan Doemere, waar u terecht kunt voor al uw aankopen op het gebied van wonen, huis en tuin. In Almere’s oudste kern – Haven – gaan gezelligheid en winkelplezier uitstekend samen. Haven is een waterrijk stadsdeel met specialiteitenwinkels en goede restaurants voor de echte levensgenieter, maar ook met kunstgallerieën, culturele centra (zoals Corrosia en theater De Roestbak), knusse cafeetjes en terrasjes aan de Havenkom om te bezoeken. Ook in Almere Poort, het stadsdeel dat nog volop in ontwikkeling is, schieten de winkels als paddestoelen uit de grond. Ook vindt u er diverse eetgelegenheden en terrasjes, en dat aanbod groeit gestaag.

33


OMROEP FLEVOLAND NIEUWS DICHTBIJ! Elke dag nieuws uit Almere! Omroep Flevoland is de regionale omroep voor Flevoland die zeven dagen per week nieuws brengt. Veel van dat regionale nieuws is afkomstig uit Almere, de grootste stad van Flevoland, maar Omroep Flevoland brengt ook nieuws uit de andere vijf Flevolandse gemeenten. Naast nieuws maakt Omroep Flevoland verschillende andere programma’s. Omroep Flevoland is te ontvangen op televisie en radio (89.8 FM). Naast radio en TV zijn wij ook te vinden op de volgende platforms: • Internet: www.omroepflevoland.nl • App voor iPad/iPhone/Android • Internet TV • Mobiele telefoon: m.omroepflevoland.nl • Facebook:

• Twitter: @omroepflevoland @FlevolandNieuws @FlevolandSport @FlevolandWeer • Youtube: www.youtube.com/omroepflevoland

www.facebook.com/omroepflevoland

Tip voor de redactie?

Uitzending gemist?

Tips voor het nieuws zijn altijd welkom. Stuur een email naar rtv@omroepflevoland.nl of bel met 0320-285085.

Alle programma’s van Omroep Flevoland zijn terug te bekijken op www.omroepflevoland.nl

Weerfoto?

Rondleiding?

Een mooie foto van het weer gemaakt? Stuur hem op naar weerfoto@omroepflevoland.nl of surf naar www.omroepflevoland.nl/weer

Het is mogelijk om met een groepje (minimaal 8 personen) een kijkje achter de schermen te nemen. Neem hiervoor contact op met marcom@omroepflevoland.nl

35


Een oase van luxe en rust in Almere…

Kennismakingsactie “Thuis in Almere” Tegen inlevering van deze advertentie:

35% korting op het sauna dagtarief! Maximaal 4 personen per bon. Geldig t/m 31 juli 2014. Niet geldig i.c.m. andere acties en/of specials.

Scoutingpad 3, 1351 GN Almere

Aan de rand van Almere ligt Thermen La Mer, aangenaam verscholen in een bosrijke omgeving. Thermen La Mer is een exclusieve Day Spa met een diversiteit aan ontspanningsmogelijkheden op het gebied van Sauna & Wellness. De luxe faciliteiten, prettige ambiance en originele Finse Kelo-sauna’s in de mediterrane tuin laten u op ieder gewenst moment in elk seizoen even helemaal wegdromen.

Tel: 036-5386888

www.thermenlamer.nl


SPORT & RECREATIE De dynamiek van Almere als jonge, bruisende stad is goed terug te vinden in het aanbod van recreatie en sport. De recreatieve sector ontwikkelt zich in een razend tempo, hetgeen te merken is aan het toenemend aantal restaurants, terrassen, kroegjes en gelegenheden om te dansen en anders uit te gaan. Bioscoop en theaters bieden een up-to-date en volwassen aanbod voor iedereen en ook de veelzijdige natuur in en om Almere mag zich in een levendige belangstelling verheugen. Bossen, parken, meren, vaarten, een bijzondere fauna en flora zorgen ervoor dat veel mensen er vaak op uit trekken om te genieten en op allerlei manieren tot rust te komen. Tot rust komen kan ook uitstekend in Day Spa Thermen La Mer, dé plek in Almere voor Sauna & Wellness in vele variaties. Een luxe vakantiegevoel dicht bij huis, een gastvrij onthaal door een enthousiast team en een prettig verblijf staan garant voor ontspanning met een hoofdletter O. Website: www.thermenlamer.nl. Sport fungeert al jaren als bindmiddel tussen de verschillende culturen die de stad rijk is. Almere kent veel sporters die plezier beleven aan voetbal en hockey, zwemmen en paardrijden, tennis en korfbal, golfen, badminton, surfen en meer. Er zijn veel overdekte sporthallen, sportzalen en sportparken. Professionals en recreatieve sportbeoefenaren zorgen dat Almere zoemt als een bezige bij. Ook op het gebied van vecht- en zelfverdedigingssporten. Zoals Ving Tsun Kung Fu. Ving Tsun Kung Fu is een vechtsysteem dat gestoeld is op principes als eenvoud, efficiency en logica. Mede daardoor is het zeer doeltreffend én kan het door iedereen – jong en oud – beoefend worden. En wordt – niet in de laatste plaats – de mentale weerbaarheid vergroot. Gedetailleerde informatie via www.vtkfcc.nl.

37


KUNST EN CULTUUR CKV Almere Kunst en cultuur bloeien in Almere als nooit tevoren. Met de nieuwe CKV Almere – de Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere – heeft de stad een kunstencentrum met een cursusaanbod dat gerust zeer breed genoemd mag worden. Kleuterdans, talentklassen voor klassieke jonge musici, dramaworkshops, popbands, tekenen, beeldhouwen… vrijwel iedere tak van kunstonderwijs wordt aangeboden. Vijfendertig jaar geleden begonnen als traditionele muziekschool heeft het centrum zich nu ontwikkeld tot een bruisende kunstinstelling waar letterlijk voor iedereen wel wat te halen, te leren en te beleven is! Bezoek ons eens aan het Weerwater! Of neem een kijkje op de website: www.ckvalmere.nl. De Nieuwe Bibliotheek De traditionele bibliotheek heeft in Almere plaatsgemaakt voor een veelzijdige bibliotheek die, ook op digitaal gebied, klanten verrassen en inspireren als belangrijk uitgangspunten heeft. In de nieuwe bibliotheek staat de klant (van jong tot oud) centraal en is de dienstverlening gericht op ontwikkeling en ontspanning. We zijn ‘the place to be’ met de nieuwe zaal (film en theater), het nieuwscafé (met veel kranten en tijdschriften), uitstekende studiefaciliteiten en een bijzondere inrichting. Naast studeren, lenen en lezen dragen wij op een uitdagende manier bij aan het culturele aanbod van deze jonge stad. Meer informatie is te vinden op www.denieuwebibliotheek.nl.

39


Berkelstraat 61, 1316 SL Almere - Tel: 036- 5330441 - Fax: 036-5347745 info@dierenkliniekvrieze.nl - Spoed: 0900-1515 (Doktersdienst)

. of . . . van der oes . . oornbos

Kweekgrassstraat 33 - 1313 BZ Almere - tel. 036-5341288 - www.dierenkliniekhof.nl


ZORG VOOR DIEREN Ruim baan voor de dieren in Almere! Dat kan ook eigenlijk niet anders in een stad met zoveel natuur binnen en buiten haar grenzen. Almere telt veel huisdieren, van honden en katten tot vogels, vissen en meer exotische exemplaren. En om Almere heen liggen veel boerderijen waar ook koeien, schapen, varkens, kippen en andere dieren goede zorg nodig hebben. Die zorg krijgen ze ook, in ruime mate. In Almere is een groot aantal uitstekende dierenartsen en dierenklinieken actief. Ze bieden zorg en advies van prima kwaliteit zodat de dieren – welke dieren dan ook – die onverdeelde aandacht krijgen die ze stuk voor stuk verdienen. In elk stadsdeel in Almere is er wel een dierenwinkel te vinden. De uitgebreide winkels bieden een schat aan de dagelijkse dierbenodigdheden voor de huisdieren. Vaak zijn er ook kleine knaagdieren, vogels en reptielen te koop. Dieren die geen eigen thuis hebben, worden zo goed mogelijk opgevangen en verzorgd bij de Vereniging Dierenasiel Almere. Het asiel heeft sinds de oprichting in 1998 al vele duizenden dakloze huisdieren opgevangen, medisch geplaatst en herplaatst. Want dat is waar het om draait. Naast dat het asiel altijd op zoek is naar baasjes voor de dieren, kun je met huisdieren ook terecht bij het dierenpension. Uiteraard worden de dieren goed verzorgd en vertroeteld. Ook worden er verschillende cursussen voor baasjes en honden aangeboden bij de naastgelegen hondenschool. Naast dat de hond allerlei commando’s wordt aangeleerd, kan er ook getraind worden door bijvoorbeeld een actieve cursus Dog Frisbee. Kijk voor meer informatie op: www.dierenasiel.net/ALMERE/ALMERE_ALG-Welkom.html.

41


INFORMATIE & ADRESSEN Huisartsenpost Almere 0900 – 203 02 03

Stadhuis Stadhuisplein 1 14 036 www.almere.nl

ROC Flevoland MBO College Almere Louis Armstrongweg 36 - 42, Almere Stad Straat van Florida 1, Almere Buiten 036 – 549 59 00 www.rocflevoland.nl

Bibliotheek Stad Stadhuisplein 101 Bibliotheek Buiten Baltimoreplein 112 Bibliotheek Haven Schoolstraat 36 036 - 548 60 00 www.denieuwebibliotheek.nl

VMCA Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Wagenmakerbaan 43 036 – 534 14 04 www.vmca.nl

De Schoor Welzijnswerk Almere Haagbeukweg 153 036 – 527 85 00 www.deschoor.nl

Zorggroep Almere Randstad 22 – 01 036 – 54 54 000 (hoofdkantoor) www.zorggroep-almere.nl

Flevoziekenhuis Hospitaalweg 1 036 – 868 88 88 www.flevoziekenhuis.nl

R

Dagopleidingen, cursussen

R

U kunt ook bij ons terecht voor een behandeling door een van onze leerlingen. Alles onder zeer deskundige en gemotiveerde begeleiding. www.

l e e

en

e

o

n

lo .nl in o

o

lo .nl

o

el

j l

o


denieuwe i liotheek ostbus A Almere l ere tad tadhuisplein Almere stad

l ere aven choolstraat Almere

l ere uiten altimoreplein A Almere uiten

el.

info

aven

denieuwebibliotheek.nl


DeKinderkliniek! Alle zorg onder één dak Voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar Compleet centrum: medisch en niet-medisch Puur en persoonlijk Score patiënttevredenheid: 8,6!

Beter worden doe je thuis! DeKinderkliniek, Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere T: 036-76 300 30 E: info@dekinderkliniek.nl www.dekinderkliniek.nl

Profile for Duvoormedia

Thuis in almere 2013-2014  

Thuis in almere 2013-2014  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded