Page 1

La Cooperativa de producció i consum d’energia verda L'energia e(n)s transforma Escola Superior de Disseny Sabadell, 23 de novembre 2012 Miquel Vallmitjana Comissió Local Som Energia Sabadell


Qui som?

• Cooperativa energètica sense ànim de lucre que ofereixi la possibilitat de consumir energia verda a partir de fonts renovables.


On treballa Som energia?


Cooperatives energètiques europees Ecopower (Bèlgica, 40.000 membres) Enercoop (France, 7.000 membres) EWS (Alemanya, 110.000 clients)

Greenpeace Energy (Alemanya, 100.000 clients)


Per què iniciem Som Energia? 1.Canvi Climà tic: descarbonitzar la societat.


Per què iniciem Som Energia? 2. Tancar les centrals nuclears:


Per què iniciem Som Energia? 3. Peak Oil (fi del petroli barat): Augment dels preus dels recursos energètics.


Si factures amb SOM ENERGIA promouràs: 1. ECONOMIA LOCAL. Els diners es queden a casa nostra. No marxen a l'estranger. 2. TRANSPARÈNCIA. Saps en tot moment on van els diners que pagues de la factura eléctrica i entre tots decidim en què invertim. 3. OCUPACIÓ. Multipliques els llocs de treball amb més economia en les tecnologies de la producció, de l'eficiència i de l'estalvi energètic. 4. ECONOMIA DEMOCRÀTICA., Participes en les decisions, en els beneficis, i en definitiva, de les “polítiques econòmiques”. SOM ENERGIA, és una cooperativa sense ànim de lucre.  5. ECONOMIA ÈTICA. Evitem els destins poc ètics dels imports de les nostres factures i l'opacitat de les companyies tradicionals. 6. ACCIÓ. A més de ser crític i manifestar-te, també pots actuar en conseqüència (banca ètica, cooperatives de consum, Som Energia…) 7. PROTECCIÓ DEL TERRITORI I DEL MEDI. Protegiràs el benestar de les persones, dels territoris i lluitaràs directament contra el canvi climàtic.  8. SALUT. Reduiràs les emissions dels gasos contaminants i dels riscos derivats de la tecnología nuclear.


El sistema el猫ctric 茅s un oligopoli S贸n grans empreses que s贸n tant productores com comercialitzadores.


Fes-te soci/a! • Inscripció a través del web: www.somenergia.coop • Pagament de 100€, aportació al capital social. • Pots començar a consumir electricitat verda certificada amb una tarifa equivalent a la TUR. • Pots invertir amb Som Energia (abril 2012) • Pots ser soci-col·laborador (comissions treball)

-------------------------Actualment som 4166 socis/sòcies


GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ! www.somenergia.coop info@somenergia.coop sabadel@somenergia.coop


Diapositives per si són necessàries en el debat


TARIFES Tarifa Ultim Recurs (TUR)

• Terme Potencia: 20.63 Euro/kW/any • Terme Energia: 0.1423 Euro/kWh

Som Energia:

• Terme Potencia: 18.63 Euro/kW/Any • Terme Energia: 0.1448 Euro/kWh


FACTURES (Darrera) ENDESA

SOM ENERGIA


Preus total/any


Projectes • Instal.lacions fotovoltaiques d'entre 10 i 1000kW, sobre teulada o integrades en edificis. • Aerogeneradors de 2,5MW aprox. i minieòlics de fins a 200kW • Cogeneració amb plantes de biogàs de 500kW • Centrals de producció d’aigua calenta amb Biomassa


Inversió • Els socis/es poden invertir junts en projectes nous d'energies renovables • Participació voluntària al capital social (3.5%) • Titols participatius a 10 anys (5%) • Primera captació previst per abril 2012


Projectes amb tarifa • Lleida FV 100 kw en funcionament. • 4 cobertes FV de 20 kW (Riudarenes) en breu • FV 1x90kw Lleida en breu • Biogàs 500 kw Torregrossa. • Molí Eòlic 1.6 MW en col·laboració amb ‘Viure de l’Aire del Cel’.

Dispositives presentaci Som Energia en 15 minuts  

A la Jornada l'Energia e(n)s transforma a l'Escola Supersior de Disseny de Sabadell